Skjød Kirkebog 1890-1891

 

Mikrokort 1/2

 

Side 2

 

Fødte Mandekøn

 

1890

 

1 1890 nr.001

Jens Jørgen Jensen født den 11. januar 1890, hjemmedøbt den 11. januar 1890

Forældre: Gaardejer Hans Rosenkvist Jensen paa Skjød Mark og Hustru Kirsten Jensen 29 aar gl.

Død uden daabskundgjørelse

Moderen indledet den 23. februar 1890

 

2 1890 nr.002

Søren Hansen Sørensen født den 20. februar 1890, hjemmedøbt den 25. februar 1890, i Kirke den 27. april 1890

Forældre: Købmand Peder Sørensen i Skjød og Hustru Marie Kirstine Julie Nielsen 27 aar gl.

Faddere: Gaardmand Jens Nielsens Hustru Jane Nielsen i Stadsgaard, Jens Nielsens datter Kirsten Jensen i Lopdrup, Rasmus Thomsen i Skjød, Jens Thomassen i Sparregaard i Skjød, Handelsmand Søren Nielsen Mollerup i Skjød

Moderen indledet den 30. marts 1890

 

3 1890 nr.003

Et dødfødt Drengebarn født den 5. marts 1890

Forældre: Ledvogter Niels Peter Nielsen Lindgaard Mark og Hustru Ane Katrine Andersen 30 aar gl.

 

4 1890 nr.004

Jens Mogensen Sørensen født den 13 marts 1890, døbt i kirken den 3. april 1890

Forældre: Indsidder Mads Kristian Sørensen paa Skjød Mark og Hustru Ane Nielsen 32 aar gl.

Faddere: Husmand Anders Birk Nielsens Hustru Ane Kirstine Pedersen Lindgaard Mark, Husmand Jens Pedersens Hustru Ane Kathrine Pedersen i Aidt, Drejer Kristen Pedersen i Lyngaa, tjenestekarl Jens Sørensen i Jernit, indsidder Niels Sørensen paa Tinning Mark

 

5 1890 nr.005

Valdemar Nielsen født den 25. april 1890, døbt i Lyngaa Kirke den 1. juni 1890

Forældre: Snedker Jakob Nielsen paa Skjoldhøj og Hustru Ane Jensen 44 aar

Faddere: Møller Nielsens datter Klara Nielsen i Pøt Mølle, Gaardejer Søren Hasagers Hustru Maren Jensen Hasager, barnets Fader, Møller J. Nielsen i Pøt Mølle, Skovfoged Thomas Christensen Helstrup

moderen indledt barnets daabs dato ligeledes i Lyngaa Kirke paa grund af Skjød Kirkes resteration

 

6 1890 nr.006

Søren Jørgensen født den 30. juni 1890, døbt i kirken den 19. oktober 1890

Forældre: indsidder Jens Kristian Jørgensen i Skjød og Hustru Maren Sørensen 37. aar

Faddere: Husejer Smed Jørgen Pedersens Hustru Karoline Kristiansen i Skjød, Husejer Peder Pedersen Nygaards Hustru Ane Mette Frandsen i Skjød, Husejer Smed Jørgen Pedersen i Skjød, Husejer Peder Pedersen Nygaard i Skjød, indsidder Rasmus Jepsen i Skjød Fattighus

 

Side 3

 

7 1890 nr.007

Magnus Pedersen født den 27. juli 1890, hjemmedøbt den 10. august 1890, i Kirke den 26. oktober 1890

Forældre: Husmand Anders Pedersen i Kirkeskoven og Hustru Mette Marie Sørensen 28 aar gl.

Faddere: Gaardmand Jens Nielsens datter Kirsten Jensen i Lopdrup, pigen Ane Mette Sørensen tjenende Købmand Søren Lerberg, Boelsmand Peder Thomsen i Kirkeskoven i Skjød, Husmand Jens Jensen (Hørup) i Kirkeskoven i Skjød, barnets Fader

 

1890 nr.008

Jens Karl Nielsen født den 28. oktober 1890, døbt i Kirken den 27. marts 1891

Forældre: Husmand Jens Søren Karl Nielsen og Hustru Maren Jensen 31 aar gl. boende i Kirkeskoven i Skjød

Faddere: Husmand Peder Thomsens datter Karen Marie Pedersen i Kirkeskoven, Gaardmand Knud Nielsens Hustru Maren Nielsen i Mosgaard Lyngaa, Husmand Jens Sørensen Hus i Lyngaa, Husmand Peder Thomsen i Kirkeskoven, Ungkarl Peder Pedersen tjenende hos Gaardmand Rasmus Nielsen i Torrup

 

1891

 

1891 nr.001

Niels Laursen Stougaard født den 7. januar 1891, døbt i kirken den 1. februar 1891

Forældre: Lærer Poul Laursen Stougaard i Skjød og Hustru Laura Nielsen 23 aar

Faddere: Gaardmand og Sognefoged Rasmus Thomsens Hustru Maren Madsen, Købmand P. Sørensens Hustru Marie Kirstine Julie Nielsen, ovennævnte Gaardmand og Sognefoged Rasmus Thomsen, ligeledes ovennævnte Købmand Peder Sørensen alle af Skjød, samt Lærer N. Haugaard af Sølvsten

Moderen indledet den 8. februar 1891

 

1891 nr.002

Axel Valdemar Petersen født den 11. januar 1891, døbt i kirken den 19. april 1891

Forældre: Gaardejer Mathias Petersen i Lopdrup og Hustru Inger Mathilde Andersdatter 39 aar gl.

Faddere: barnets søster Marie Mathilde Petersen mejerielev paa Fusingø, barnets Moder, barnets Fader samt barnets Brødre Ungkarlene Anton Julius Petersen tjenende paa Bistrup og Kristian Albert Petersen tjenende Gaardejer Jens Jensen i Torrup

 

1891 nr.003

Jens Jørgen Jensen født den 17. januar 1891, hjemmedøbt den 17. januar 1891

Forældre: Gaardejer Hans Rosenkvist Jensen paa Skjød Mark og Hustru Kirsten Jensen 30 aar gl.

Død uden Daabs Kundgørelse

 

1891 nr.004

Frands Marius Rasmussen født den 28. marts 1891, døbt i kirken den 5. juli 1891

Forældre: ugift Sidsel Kirstine Frandsen 19 aar gammel opholdende sig hos sin moder Maren Axelsen i Skjød fattighus, og udlagt barnefader Ungkarl Rasmus Peter Rasmussen paa Lerberg Mark for tiden soldat i Randers

Faddere: pige Jensine Frandsen tjenende paa Herregaarden Frijsendal, Frands Knudsens Enke Maren Axelsen i Skjød Fattighus, indsidder Karl Martinus Frandsen i Granslev, Husmand Thomas Jensen paa Skjød Mark samt Ungkarl Anders jepsen tjenende i Hasagergaarden

Pigen tjente 10 maanedersdagen før nedkomsten paa Herregaarden Bistrup i granslev Sogn

 

Side 4

 

1891 nr.005

Jens Michael Jensen født den 24. juni 1891, hjemmedøbt den 25. juni 1891, i kirke den 22. november 1891

Forældre: Gaardejer Jens Jensen i Glæsborg og Hustru Kirsten Marie Nielsen - 38 aar

Faddere: Smed Mikkel Jensens Hustru Rasmine Kirstine Jensen i Lyngaa, Gaardmand Mikkel Hansens Hustru Ane Magrete Jensen i Kvolbæk, Gaardmand Niels Sørensen Pind i Lyngaa, Gaardmand Peder Jensen Bak i Glæsborg, Gaardmand Søren Laurits Nielsen i Rottenborg

 

1891 nr.006

Jens Anton Pedersen født den 6. september 1891, døbt i kirken den 11. oktober 1891

Forældre: Gaardejer Kristen Pedersen i Brundt og Hustru Mette Sørensen 37 aar gl.

Faddere: Gaardmand Erhardt Pedersens datter Jensine Kirstine Meta Pedersen, Jens Pedersens Hustru Jensine Jensen, Gaardmand Erhardt Pedersen, Gaardmand Jens Hasager samt Husmand Jakob Kristoffersen alle af Brundt By, Skjød Sogn

 

1891 nr.007

Mads Marius Jensen født den 14. september 1891, døbt i kirken den 8. november 1891

Forældre: Husmand Rasmus Jensen i Kirkeskoven i Skjød og Hustru Ane Caroline Erhardtsen 31 aar gl.

Faddere: Gaardmand Rasmus Thomsens Hustru Maren Madsen i Skjød, Barnets Moder, Gaardmand og Sognefoged Rasmus Thomsen i Skjød, Gaardmand Søren Laurits Nielsen i Rottenborg, Ungkarl Rasmus Laursen Jensen søn af Husmand Rasmus Jensen i Kirkeskoven

 

1891 nr.008

Kristen Peter Schultz født den 22. september 1891, døbt i kirken den 8. november 1891

Forældre: ugift Nielsine Kirstine Tønnesen 18 aar gl. til huse hos sin Fader Murer Karl Tønnesen paa Sølvsten Mark og udlagt barnefader tjenestekarl Theodor Peder Hansen Schultz i Jeising Sønderjylland

Faddere: pigen Else Rasmussen tjenende hos Provst Møller i Hammel, pigen Ane Nielsine Tønnesen hos Niels Jørgensens Enke paa Lindgaard Mark, Ungkarl Mursvend Niels Jørgensen paa Lindgaard Mark, Gaardbestyrer Laurs Severinsen i Bomholm??

Moderen havde efter opgivende fast ophold i Jeising i Sønderjylland 10 maanedersdagen før nedkomsten

 

1891 nr.009

Mads Kristian Jensen født den 12. oktober 1891, hjemmedøbt den 5. marts 1892 af Læreren i Skjød, i kirke den 13. maj 1892

Forældre: Karetmager Peder Jensen i Kirkeskoven og Hustru Christine Christensen 33 aar gl.

Faddere: murer Hermann Jensens Hustru Laursine Kristoffersen i Skjød, Husmand Peder Thomsens datter Karen Marie Pedersen i Kirkeskoven, Husmand Peder Thomsen i Kirkeskoven, Murer Hermann Jensen i Skjød, Husmand Jens Søren Karl Nielsen i Kirkeskoven

 

1891 nr.010

Kristen Jensen Pedersen født den 16. november 1891, hjemmedøbt den 24. november 1891, i kirke den 14. april 1892

Forældre: ugift Nikoline Dorthea Karlsen 22 aar, til huse hos Husmand Christen Østergaard paa Brundt Mark og udlagt barnefader Ungkarl Carl Pedersen paa Brundt Mark, for tiden soldat i Viborg

Faddere: Husmand Mads Nielsens datter Maren Madsen paa Brundt Mark, Snedker Hans Peter Sørensens Hustru Signe Sørensen paa Brundt Mark, Husmand Christen Østergaard paa Brundt Mark, Gaardbestyrer Jens Pedersen hos Gaardmand Niels Pedersens Enke i Lyngaa

Moderen tjente 10 maanedersdagen før nedkomsten hos Christen Laursen i Lyngaa

 

Side 5

 

1891 nr.011

Peder Marius Pedersen født den 21. december 1891, hjemmedøbt den 21. december 1891 i kirke den 14. april 1892

Forældre: Husmand Søren Pedersen i Skjød og Hustru Maren Christensen 33 aar gl.

Huusmand Peder Sørensens Enke Ane Kirstine Jensen i Skjød, pige Ane Marie Christensen tjenende hos Gaardmand Christian Hoffmand Frich i Kvolbæk, indsidder Arbejdsmand Jens Pedersen i Kirkeskoven, Ungkarl Jens Bak Nielsen hos sin Fader Smed?? Niels Bak i Lyngaa, Ungkarl Mikkel Jensen tjenende Gaardmand Mads Christensen i Skjød

 

1892

 

1892 nr.001

Ingen navn født den 2. januar 1892 [Kristian Skovborg Sørensen er indført i Skjød Kirkebog 1892-1915]

Forældre: Købmand Peder Sørensen i Skjød og Hustru Marie Kirstine Julie Nielsen 29 aar gl.

 

Side 52

 

Fødte Kvindekøn

 

1890

 

1890 nr.001

Nielsmine Sidsel Katrine Pedersen født den 12. januar 1890, hjemmedøbt den 23. april 1890, i kirke den 10. august 1890

Forældre: Husmand Niels Pedersen (Nygaard) Bundgaard Mark og Hustru Sidsel Katrine Pedersen 35 aar gl.

Faddere: Gaardmand Jens Pedersens datter Karoline Pedersen i Bundgaard, Husmand Jens Jensens Hustru Ane Marie Nielsen paa Bundgaard Mark, Gaardmand Jens Pedersen i Bundgaard, Husmand Jens Jensen paa Bundgaard Mark, Ungkarl Rasmus Sørensen søn af Søren Rasmussen i Brundt

 

1890 nr.002

Ane Sophie Jensen født den 18. januar 1890, døbt i kirken den 3. april 1890

Forældre: Husmand Rasmus Jensen i Kirkeskoven i Skjød og Hustru Ane Caroline Erhardtsen 30 aar gl.

Faddere: Gaardmand Peder Aagaards Hustru Ellen Marie Jensen i Vadsted i Søby, Barnets Moder, Gaardmand Peder Aagaard i Vadsted i Søby, Gaardmand Rasmus Laursen i Svenstrup, Ungkarl Jens Jensen opholdende sig hos ovennævnte R. Laursen

Moderen indledet den 23. februar 1890

 

1890 nr.003

Astrid Risberg (Kristensen er streget ud) født den 21. februar 1890, døbt i kirken den 3. april 1890

Forældre: Gaardejer Andreas Risberg (Kristensen er streget ud) paa Skjød Mark og Hustru Maren Jensen 29 aar

Faddere: Barnets Moder, pigen Cathrine Jensen datter af Gaardmand Ole Jensen i Tovstrup, Gaardmand Jens Kristian Thomsen i Tovstrup, Gaardmand Anton Bentzen i Sølvsten og Barnets Fader

Navnet Christensen udslettet i henhold til Kongelig bevilling af 14. maj 1900 for Gaardejer Andreas Riisberg Christensen samt hans børn til at føre Familienavnet Riisberg [med 1 i og 2 i som skrevet]

 

1890 nr.004

Sophie Severine Jørgensen født den 16. marts 1890 hjemmedøbt den 27. marts 1890, i kirken den 13. juli 1890

Forældre: Husmand Niels Jørgensen i Skjød og Hustru Ane Johanne Jensen 41 aar gl.

Faddere: Barnets søster Mette Marie Jørgensen, indsidder Jens Pedersens Hustru Ane Mette Jørgensen i Kirkeskoven, Snedker Peder Pedersen i Skjød, Barnets Broder Jørgen Jensen Jørgensen, Barnets Fader

 

1890 nr.005

Maren Thomine Mogensen født den 9. april 1890, hjemmedøbt den 9. april 1890, i Kirke den 10. august 1890

Forældre: Gaardejer Christen Mogensen i Skovslund og Hustru Ane Thomsen 20 aar gl.

Faddere: Barnets søster Ane Jensen i Skovslund, Gaardmand Jens Thomsens datter Petrine Thomsen i Skjød, Gaardmand Jens Thomsen i Sparregaard i Skjød, Husmand Jens Peder Thomsen paa Sølvsten Mark, Husmand Jens Jensen (Snedker) i Bortofte??

Moderen indledet den 15. maj 1890

 

1890 nr.006

Margrete Jørgine Sørensen født den 10. april 1890, hjemmedøbt den 15. maj 1890, i Kirke den 21. september 1890

Forældre: Husmand Karl Sørensen paa Brundt Mark og Hustru Pederlene Marie Jensen 33 aar gl.

Faddere: Husmand Mads Nielsens datter Maren Madsen i Brundt, Husmand Jens Nielsens Hustru Kirstine Jensen i Lyngaa, Gaardmand Erhardt Laursens sønner Hans Jensen Erhardtsen og Niels Hansen Erhardtsen samt tjenestekarl Søren Sørensen i Brundt

 

Side 53

 

1890 nr.007

Birgitte Sørensen født den 21. april 1890, døbt i kirken den 10. august 1890

Forældre: Husejer Anton Sørensen paa Brundt Mark og Hustru Kirstine Sørensen 35 aar gl.

Faddere: pigen Marie Christiansen opholdende sig hos sin Moder indsidder Christian Pedersens Enke i Skjød, pige Maren Madsen opholdende sig hos sin Moder Husmand Mads Nielsens Enke paa Brundt Mark, Boelsmand Peder Nielsen af Brundt Mark, Ungkarl Peder Laursen tjenende paa Jernit, Julius Anton Vilhelm Fogt tjenende Gaardmand Erhardt Pedersen i Brundt

 

1890 nr.008

Jenny Petra Andersen født den 15. maj 1890, døbt i kirken den 15. juni 1890

Forældre: ugifte Maren Andersen til huse hos Husejer Jakob Jensen i Brundt og udlagt Barnefader Jens Peter Andersen tjenende hos Gaardmand Jørgen Nielsen i Bægaard, moderen 30 aar gl.

Faddere: Husejer Jens Nygaards Hustru Jensine Andersen i Lyngaa, Husejer Jakob Jensens Hustru Ane Marie Jensen i Brundt, Husejer Jakob Jensen i Brundt, Husejer Enevold Thomsen i Brundt, Husejer Jens Nygaard i Lyngaa

Moderen tjente 10 maanedersdagen før nedkomsten hos Gaardmand Laurs Nielsen i Svejdtrup, Lyngaa Sogn

 

1890 nr.009

Maren Kirstine Jensen født den 15. juni 1890, døbt i kirken den 26. december 1890

Forældre: Smed Mikkel Jensen i Kvolbæk og Hustru Frederikke Kathrine Sørensen 43 aar gl.

Faddere: Barnets Moder, Barnets Søster Kathrine Elisabeth Jensen tjenende hos Jens Pedersen paa Brundt Mark, Husmand Søren Sørensen Pederstrup i Skjød, Smed Søren Sørensen ligeledes af Skjød, Snedkerlærling Anton Pedersen hos Snedker Vørts?? i Voldby

 

1890 nr.010

Kirstine Sophie Nielsen født den 30. august 1890 hjemmedøbt den 31. august 1890, i Kirke den 2. november 1890

Forældre: Gaardejer Søren Laurits Nielsen i Rottenborg og Hustru Ane Andersen 30 aar gl.

Faddere: Handelsmand Søren Nielsen Mollerups Hustru Jane Andersen i Skjød, Barnets Moder, Gaardmand Jens Jensen i glæsborg i Skjød, Gaardmand Peder Bak i Glæsborg i Skjød, Ungkarl Niels Anton Laursen i Rottenborg

 

1890 nr.011

Ane Marie Thomsen født den 31. august 1890, hjemmedøbt den 27. januar 1891, i Kirke den 22. februar 1891

Forældre: Husejer Otto Lund Thomsen paa Torrup Mark og Hustru Karen Marie Nielsen 29 aar gl.

Faddere: pigen Sine Kristine Jensen tjenende hos Søren Pedersens Enke i Futting, Barnets Moder, Ungkarl Jens Jørgen Nielsen Gaardmand Niels Jensens søn i Futting, Ungkarl Mikkel Pedersen tjenende hos Gaardmand Mads Kristiansen i Skjød, Ungkarl Thomas Thomsen tjenende hos Gaardmand Jens Jensen i Torrup

 

1890 nr.012

Marie Birgitte Thomsen født den 16. september 1890, døbt i kirken den 9. november 1890

Forældre: Træskomager Laurs Thomsen i Skjød og Hustru Maren Johansen 38 aar gl.

Faddere: Barnets Moder, Gaardmand Jens Peter Pedersens Hustru Karen Pedersen i Skjød, Købmand Peder Sørensen i Skjød, Husmand Søren Pedersen Stæhr i Skjød, Skrædder Peder Pedersen i Skjød

 

Side 54

 

1890 nr.013

Barbara Kathrine Jørgensen født den 29. december 1890, hjemmedøbt den 24. januar 1891, i Kirke den 26. marts 1891

Forældre: Husmand Peder Jørgensen i Skjød og Hustru Ane Johanne Thomassen 26 aar gl.

Faddere: pigen Karen Thomsen tjenende hos Gaardmand Jens Pedersen i Bundgaard, pigen Ane Jensen opholdende sig hos Skovridder Knudstrup Mariehøj, Husmand Thomas Andersen i Skjød, Ungkarl Niels Kristian Thomsen tjenende hos ovennævnte Skovridder Knudstrup, Husmand Søren Sørensen i Haurum

 

1890 nr.014

Dødfødt Pigebarn født den 30. december 1890

Forældre: Husmand Anders Birk?? Nielsen paa Lindgaard Mark og Hustru Ane Kirstine Pedersen 25 aar gl.

 

1891

 

1891 nr.001

Pethre Sørensen født den 16. januar 1891, døbt i kirken den 27. marts 1891 [Pethre også ved Konfirmationen i 1905]

Forældre: Smed Søren Sørensen i Skjød og Hustru Ane Jensen Mikkelsen 29 aar gl.

Faddere: Gaardmand Jens Nielsens Hustru Jane Nielsen i Stadsgaard, Gaardmand Jens Peter Pedersens pige Stine Jensen Mikkelsen i Skjød, Gaardmand Jens Nielsen i Stadsgaard, Husmand Søren Pederstrup i Skjød og Barnets Fader

 

1891 nr.002

Asta Laura Haugaard Pedersen født den 15. april 1891 hjemmedøbt den 17. april 1891, i kirke den 23. august 1891

Fik 1918 21. februar kgl. Bevilling paa navnet Asta Laura Haugaard

Forældre: Lærer Niels Haugaard Pedersen i Sølvsten og Hustru Jensine Nikoline Jakobsen 21 aar gl.

Faddere: Barnets Moder, Gaardejer Rasmus Jakobsens datter Ane Kirstine Jakobsen i Lystrup, Gaardejer A. Bentzen i Sølvsten, Gaardejer A. Riisberg paa Skjød Mark, Lærer P. L. Stougaard

 

1891 nr.003

Karoline Mette Kirstine Kristoffersen født den 13. juli 1891, hjemmedøbt den 18. juli 1891, i kirken den 27. september 1891

Forældre: Husmand Hans Kristoffersen og Hustru Kirsten Nielsen 43 aar gl. boende i Kirkeskoven i Skjød Sogn

Faddere: Husmand Mads Rasmussens Hustru Mette Jensen paa Helstrup Mark, Gaardejer Mikkel Hansens Hustru Ane Margrete Jensen i Kvolbæk, Husmand Søren Nielsen i Kirkeskoven, Husmand Laust Peter Jensen i Kirkeskoven, Gaardmand Søren Jensen Hasagers søn Søren Marius Sørensen i Hasager

 

1891 nr.004

Marie Magdalene Pedersen født den 22. juli 1891, hjemmedøbt den 14. august 1891

Forældre: Husmand Niels Pedersen (Nygaard) paa Bundgaard Mark og Hustru Sidsel Kathrine Pedersen 36 aar gl.

Død uden Daabs Kundgørelse

 

Side 55

 

1891 nr.005

Maren Jørgine Lassen født den 26. juli 1891, døbt i kirken den 9. august 1891

Forældre: Gaardbestyrer Peter Vilhelm Lassen i Kirkegaard i Skjød og Hustru Nikoline Larsen 21 aar gl.

Faddere: pigen Kristine Marie Sørensen tjenende hos Gaardejer Kristen Pedersen i Vellev, pigen Ane Marie Jensen tjenende hos Gaardmand Peder Værum Pedersen i Granslev, Husmand Jens Pedersen i Galten, Ungkarl Søren Kristensen tjenende hos Gaardejer Jørgen Jensens Enke i Kirkegaard i Skjød, Ungkarl Peder Nielsen tjenende hos Gaardmand Jens Jensen Hasager i Torrup

 

1891 nr.006

Maren Pedersen født den 26. juli 1891, hjemmedøbt den 28. juli 1891, i kirke den 27. september 1891

Forældre: indsidder Jens Pedersen i Kirkeskoven i Skjød og Hustru Ane Mette Jørgensen 27 aar gl.

Faddere: Husmand Christen Jørgensens Hustru Maren Jensdatter i Kirkeskoven, Husmand Peder Sørensens Enke Ane Kirstine Jensdatter i Skjød. Gaardmand Jens Nielsen i Stadsgaard i Skjød, Boelsmand Jens Jensen i Hadsten, Ungkarl Anders Peter Pedersen tjenende hos Gaardmand Christen Pedersen i Brundt

 

1891 nr.007

Elvira Thomasen født den 14. oktober 1891, hjemmedøbt den 25. december 1891, i kirke den 1. maj 1892

Forældre: Skomager Jens Thomasen i Brundt og Hustru Mette Lene Pedersen 36 aar gl.

Faddere: Husmand Christen Jensens Hustru Elmarie?? Danielsen paa Vitten Mark, Gaardejer Jens Pedersens Hustru Jensine Jensen paa Brundt Mark, Barnets Fader, Gaardmand Jens Sørensen Hasager i Brundt, Ungkarl Jens Pedersen tjenende hos Gaardejer Erhardt Pedersen i Brundt

 

1892

 

1892 nr.001

Uden navn født den 12. januar 1892 [er indført i Skjød Kirkebog 1892-1915]

Forældre: Husmand Otto Lund Thomsen paa Skjød Mark og Hustru Karen Marie Nielsen 31 aar gl.

 

Side 102

 

Konfirmerede Drenge

 

1890 Søndag efter Paaske den 13. april 1890 afholdtes Konfirmation i Lyngaa Kirke

 

1890 nr.001 Søndag efter Paaske den 13. april 1890 afholdtes Konfirmation i Lyngaa Kirke

Rasmus Laursen Jensen i Kirkeskoven født i Skjød den 6. maj 1875 og døbt i kirken den 4. juli 1875

Forældre: Købmand Rasmus Jensen og Hustru Ane Sophie Barbara Marie Nielsen i Skjød, (Rasmus Jensen nu Husmand i Kirkeskoven og gift anden gang)

Mgx-mg

Vaccineret den 3. august 1877 af Ditzel

 

1890 nr.002 Søndag efter Paaske den 13. april 1890 afholdtes Konfirmation i Lyngaa Kirke

Jens Horn Andersen paa Lindgaard Mark født paa Lindgaard Mark den 25. juli 1875 og døbt i kirken den 3. oktober 1875

Forældre: Daglejer Niels Andersen Horn og Hustru Ane Jensen af Lindgaard Mark

Tg-mg

Vaccineret den 17. august 1883 af Ditzel

 

1890 nr.003 Søndag efter Paaske den 13. april 1890 afholdtes Konfirmation i Lyngaa Kirke

Jens Carl Jensen i Skjød født i Skjød den 28. november 1875 og døbt i kirken den 13. februar 1876

Forældre: Husmand Anders Jensen af Skjød og Hustru Inger Marie Sørensen

Mg-mg

Vaccineret den 11. august 1876 af Ditzel

 

1890 nr.004 Søndag efter Paaske den 13. april 1890 afholdtes Konfirmation i Lyngaa Kirke

Jens Rasmussen Jensen i Skjød født i Skjød den 17. februar 1876 og døbt i kirken den 4. juni 1876

Forældre: Gaardejer Jens Jensen af Skjød og Hustru Rasmine Jensen

G?-mg

Vaccineret den 11. august 1876 af Ditzel

 

1890 nr.005 Søndag efter Paaske den 13. april 1890 afholdtes Konfirmation i Lyngaa Kirke

Karl Rasmussen Krogh i Brundt  født i Hadsten Sogn den 19. februar 1876 og hjemmedøbt den 20. februar 1876, i kirke den 30. juli 1876

Forældre: Husmand i Neder Hadsten Rasmus Pedersen Krogh og Hustru Kirsten Marie Pedersen, Husbonde Gaardmand Erhardt Pedersen i Brundt

Mgx-mg

Vaccineret den 15. August 1879 af Ditzel

 

1890 nr.006 Søndag efter Paaske den 13. april 1890 afholdtes Konfirmation i Lyngaa Kirke

Jørgen Hansen Thomassen i Skjød født i Skjød den 12. april 1876 og døbt i kirken den 25. maj 1876

Forældre: Gaardmand Jens Thomassen i Skjød og Hustru Ane Marie Jørgensen

Mgx-mg

Vaccineret den 3. august 1877 af Ditzel

 

1890 nr.007 Søndag efter Paaske den 13. april 1890 afholdtes Konfirmation i Lyngaa Kirke

Jørgen Peder Jørgensen født i Haurum den 14. maj 1876 hjemmedøbt den 15. maj 1876 i kirke den 15. oktober 1876

Paa Lopdrupgaarden

Forældre: Arbejdsmand og Husmand Peder Jørgensen i Haurum og Hustru Ellen Sørensen

Mg-mg

Vaccineret den 27.juli 1877 af Ditzel

Dispensation fra Biskoppen af 5. marts 1890

 

1890 nr.008 Søndag efter Paaske den 13. april 1890 afholdtes Konfirmation i Lyngaa Kirke

Christen Christensen paa Lindgaard Mark født paa Lindgaard Mark den 26. maj 1876 hjemmedøbt den 30. maj 1876 i kirke den 2. juli 1786

Forældre: Husmand Rasmus Christensen af Grundfør Mark og Hustru Bodil Marie Sørensen, plejefader Husmand Søren Christensen af Lindgaard Mark

Ug-mg

Vaccineret den 3. august 1877 af Ditzel

Dispensation fra Biskoppen af 5. marts 1890

 

1890 den 1. Søndag efter Mikkelsdag den 5. oktober 1890 afholdtes Konfirmation i Skjød Kirke

 

1890 nr.001b den 1. Søndag efter Mikkelsdag den 5. oktober 1890 afholdtes Konfirmation i Skjød Kirke

Hans Jensen Laursen paa Brundt Mark født paa Brundt Mark den 1. oktober 1875 og døbt i kirken den 5. december 1875

Forældre: Husmand Christen Laursen af Brundt Mark og Hustru Ane Marie Rasmussen

Mg?-mg

Vaccineret den 3. august 1877 af Ditzel

 

1890 nr.002b den 1. Søndag efter Mikkelsdag den 5. oktober 1890 afholdtes Konfirmation i Skjød Kirke

Jens Pedersen i Skjød født i Neder Hadsten den 15. juni 1876 og døbt den 10. september 1876

Forældre: Husmand i Skjød Peder Nielsen og Hustru Ane Jensen

Mg-mg

Vaccineret den 20. august 1880 af Ditzel

 

Side 103

 

1890 nr.003b den 1. Søndag efter Mikkelsdag den 5. oktober 1890 afholdtes Konfirmation i Skjød Kirke

Peder Pedersen i Bundgaard født i Bundgaard den 19. september 1876 og døbt i kirken den 18. februar 1877

Forældre: Gaardmand Jens Pedersen og Hustru Ane Hedvig Elise Christensen af Bundgaard

Gx-mg

Vaccineret den 3. august 1877 af Ditzel

 

1890 nr.004b den 1. Søndag efter Mikkelsdag den 5. oktober 1890 afholdtes Konfirmation i Skjød Kirke

Niels Peder Sørensen paa Brundt Mark født i Vithen Sogn den 6. juni 1876 og døbt den 31. december 1876

Forældre: Skrædder Jens Peter Sørensen og Hustru Sidsel Nielsen paa Vithen Mark

Mg?.mg

Vaccineret den 19. juli 1882 af Ditzel

 

1891 den 1. søndag efter Paaske den 5. april afholdtes Konfirmation i Lyngaa Kirke

 

1891 nr.001 den 1. søndag efter Paaske den 5. april 1891 afholdtes Konfirmation i Lyngaa Kirke

Thomas Peter Thomsen i Skjød født paa Hammel Mark den 1. september 1876 og døbt i kirken den 29. oktober 1876

Forældre: Husmand Jens Peter Thomsen og Hustru Karoline Nielsen af Hammel Mark

Mg?-mg

Vaccineret den 23. juli 1881 af (navn ulæseligt)[er som skrevet i kb]

 

1891 nr.002 den 1. søndag efter Paaske den 5. april 1891 afholdtes Konfirmation i Lyngaa Kirke

Mikkel Horn Andersen paa Lindgaard Mark født paa Lindgaard Mark den 27. november 1876 og døbt i kirken den 15. april 1877

Forældre: Husmand Niels Andersen Horn og Hustru Ane Jensen af Lindgaard Mark

Mg?-mg

Vaccineret den 17. august 1883 af Ditzel

 

1891 nr.003 den 1. søndag efter Paaske den 5. april 1891 afholdtes Konfirmation i Lyngaa Kirke

Mads Marius Madsen i Kvolbæk født i Kvolbæk den 27. december 1876 hjemmedøbt den 7. april 1877 og ført til kirken den 17. juni 1877

Forældre: Gaardmand af Kvolbæk Hans Madsen og Hustru Abelone Andersen

Mg-mg

Vaccineret den 16. august 1878 af Ditzel

 

1891 nr.004 den 1. søndag efter Paaske den 5. april 1891 afholdtes Konfirmation i Lyngaa Kirke

Anders Johannes Pedersen i Kirkeskoven født paa Lyngaa Mark den 31. december 1876 hjemmedøbt den 8. januar 1877 og ført til kirke den 21. januar 1877

Forældre: ugift Fattiglem Mette Johanne Pedersen af Lyngaa Mark, plejefader Husmand Anders Pedersen i Kirkeskoven i Skjød

Mg-mg

Vaccineret den 31. august 1877 af Ditzel

 

1891 nr.005 den 1. søndag efter Paaske den 5. april 1891 afholdtes Konfirmation i Lyngaa Kirke

Christian Albert Petersen i Lopdrup født paa Bidstrup Teglværk den 26. februar 1877 og døbt i Granslev kirke den 22. april 1877

Forældre: Gaardejer Mathias Petersen og Hustru Inger Mathilde Andersdatter i Lopdrup

Ug-mg

Vaccineret den 16. august 1878 af Ditzel

 

1891 nr.006 den 1. søndag efter Paaske den 5. april 1891 afholdtes Konfirmation i Lyngaa Kirke

Jens Jørgensen i Skjød født i Skjød den 15. marts 1877 hjemmedøbt den 24. april 1877 og ført til kirke 14. oktober 1877

Forældre: Husmand Niels Jørgensen og Hustru Ane Johanne Jensen af Skjød

Mg?-mg

Vaccineret den 8. august 1879 af Ditzel

 

1891 nr.007 den 1. søndag efter Paaske den 5. april 1891 afholdtes Konfirmation i Lyngaa Kirke

Jens Anton Jensen i Skjød født i Skjød den 23. marts 1877 hjemmedøbt samme dag og ført til kirke den 17. juni 1877

Forældre: Husmand Peter Jensen og Hustru Ellen Andersen af Skjød

Mgx-mg

Vaccineret den 16. august 1878 af Ditzel

 

1891 nr.008 den 1. søndag efter Paaske den 5. april 1891 afholdtes Konfirmation i Lyngaa Kirke

Anton Marius Jensen paa Bundgaard Mark født i Glæsborg den 23. marts 1877 og døbt i kirken den 3. juni 1877

Forældre: Husmand Jens Jensen og Hustru Ane Marie Nielsen af Bundgaard Mark

Mg?-mg

Vaccineret den 8. august 1879 af Ditzel

 

Side 104

 

1891 nr.009 den 1. søndag efter Paaske den 5. april 1891 afholdtes Konfirmation i Lyngaa Kirke

Kristen Hvid Kristensen i Skjød født i Brundt den 4. april 1877 og døbt i kirken den 20. maj 1877

Forældre: Handelsmand Thomas Christensen og Hustru Ane Johanne Markussen af Brundt

Gx-mg?

Vaccineret den 15. august 1883 af Ditzel

 

1891 nr.010 den 1. søndag efter Paaske den 5. april 1891 afholdtes Konfirmation i Lyngaa Kirke

Andreas Vilhelm Vium i Skjød født i Aalborg den 27. april 1877 hjemmedøbt sammesteds den 10. juli 1877 og ført til kirke i Hobro den 21. juli 1878

Forældre: ugift Caroline Agathe Edele Vium, Husbond Gaardmand Jørgen Jensens Enke i Kirkegaard

Mg?-mg

Vaccineret den 1. september 1879 af [der er skrevet] (navnet ulæseligt) Aalborg

 

1891 den 1. søndag efter Mikkelsdag den 4. oktober afholdtes Konfirmation i Skjød Kirke

 

1891 nr.001b den 1. søndag efter Mikkelsdag den 4. oktober 1891 afholdtes Konfirmation i Skjød Kirke

Anton Emil Jensen i Skjød født i Skjød den 29. maj 1877 og døbt i kirken den 22. juli 1877

Forældre: Husmand Laurs Peter Jensen og Hustru Helene Sophie Timmermann af Skjød

Mg-mg

Vaccineret den 16. august 1878 af Ditzel

 

1891 nr.002b den 1. søndag efter Mikkelsdag den 4. oktober 1891 afholdtes Konfirmation i Skjød Kirke

Jens Nielsen Christensen født i Lindgaard den 17. juni 1877 og døbt i kirken den 5. august 1877

Forældre: Husmand Andreas Kjeldsen Christensen af Lindgaard og Hustru Karen Kirstine Nielsen

Mgx-mg

Vaccineret den 16. august 1878 af Ditzel

 

Side 132

 

Konfirmerede Piger

 

1890 den 13. april 1890 søndag efter Paaske afholdtes Konfirmation i Lyngaa Kirke

 

1890 nr.001 den 13. april 1890 søndag efter Paaske afholdtes Konfirmation i Lyngaa Kirke

Ane Povline Glud i Mariehøj født i Granslev den 2. november 1875 og døbt i kirken den 1. januar 1876

Forældre: Husmand Johan Glud og Hustru Ane Jensen af Granslev, Husbond Skovridder Knudstrup

Mgx-mg

Vaccineret den 11. august 1876 af Ditzel

 

1890 nr.002 den 13. april 1890 søndag efter Paaske afholdtes Konfirmation i Lyngaa Kirke

Povline Marie Kirstine Povlsen i Skjød født i Skjød den 27. november 1875 hjemmedøbt den 22. januar 1876 i kirke den 13. april 1876

Forældre: indsidder og Tømrer Thomas Povlsen og Hustru Kirsten Mikkelsen af Skjød

Mgx-mg

Vaccineret den 11. august 1876 af Ditzel

 

1890 nr.003 den 13. april 1890 søndag efter Paaske afholdtes Konfirmation i Lyngaa Kirke

Karen Marie Thomassen i Brundt født i Brundt den 15. februar 1876 og døbt i kirken den 30. april 1876

Forældre: Husmand Enevold Thomassen og Hustru Nielsine Thomassen af Brundt

Mg-mg

Vaccineret den 16. august 1878 af Ditzel

 

1890 den 1. søndag efter Mikkelsdag den 5. oktober 1890 afholdtes Konfirmation i Skjød Kirke

 

1890 nr.001b 1. søndag efter Mikkelsdag den 5. oktober 1890 afholdtes Konfirmation i Skjød Kirke

Ane Marie Sørensen paa Skjød Mark født i Granslev den 3. juli 1876 og døbt i kirken den 3. september 1876

Forældre: indsidder Jens Sørensen af Granslev og Hustru Else Marie Pedersen, Husbond Gaardmand Hans Rosenkvist paa Skjød Mark

Mg-mg

Vaccineret den 8. august 1879 af Ditzel

 

1890 nr.002b 1. søndag efter Mikkelsdag den 5. oktober 1890 afholdtes Konfirmation i Skjød Kirke

Petra Henriette Anine Marie Nielsen i Brundt født i Aarhus Domsogn den 9. september 1876 hjemmedøbt den 8. marts 1877 og fremstillet i Frue Kirke den 8. september 1878

Forældre: Murer i Brundt Søren Nielsen og Hustru Mette Pedersen

G?-mg

Vaccineret den 6. august 1880 af Ditzel

 

1890 nr.003b 1. søndag efter Mikkelsdag den 5. oktober 1890 afholdtes Konfirmation i Skjød Kirke

Ane Kirstine Rasmussen i Lindgaard født i Estrup den 6. november 1876 og døbt i kirken den 20. maj 1877

Forældre: Husmand paa Foldby Mark Mikkel Rasmussen og Hustru Petrine Sørensen

Mg-mg

Vaccineret den 20. august 1880 af Ditzel

Dispensation fra Biskoppen af 23. august 1890

 

1890 nr.004b 1. søndag efter Mikkelsdag den 5. oktober 1890 afholdtes Konfirmation i Skjød Kirke

Cathrine Elisabeth Jensen i Kvolbæk født i Edslev Koldt Sogn den 29. november 1876 og døbt i kirken den 4. februar 1877

Forældre: Smed i Kvolbæk Mikkel Jensen og Hustru Frederikke Kathrine Sørensen

Mgx-mg

Vaccineret den 6. august 1880 af Ditzel

Dispensation fra Biskoppen af 23. august 1890

 

1891 den 1. søndag efter Paaske den 5. april 1891 afholdtes Konfirmation i Lyngaa Kirke

 

1891 nr.001 den 1. søndag efter Paaske den 5. april 1891 afholdtes Konfirmation i Lyngaa Kirke

Cæcilie Justesen i Skjød født paa Granslev Mark den 17. oktober 1876 hjemmedøbt den 13. november 1876 og ført til kirke den 2. april 1877

Forældre: Fraskilt Ane Jensen af Granslev Sogn, Madmoder Gaardmand Jørgen Jensens Enke i Kirkegaarden

Mg-mg

Vaccineret den 3. august 1877 af Ditzel

 

1891 nr.002 den 1. søndag efter Paaske den 5. april 1891 afholdtes Konfirmation i Lyngaa Kirke

Mette Caroline Jensen i Glæsborg født i Glæsborg den 22. februar 1877 og døbt i kirken den 10. juni 1877

Forældre: Gaardmand Jens Jensen og Hustru Kirsten Marie Nielsen af Glæsborg

Mgx-mg

Vaccineret den 6. august 1880 af Ditzel

 

Side 133

 

1891 den 1. søndag efter Mikkelsdag den 4. oktober 1891 afholdtes Konfirmation i Skjød Kirke

 

1891 nr.001b den 1. søndag efter Mikkelsdag den 4. oktober 1891 afholdtes Konfirmation i Skjød Kirke

Karen Marie Christensen paa Skjød Mark født paa Skjød Mark den 9. november 1876 hjemmedøbt den 12. november 1876 og ført til kirke den 15. april 1877

Forældre: Husmand Jens Christensen og Hustru Ane Kirstine Jensen af Skjød Mark

Mgx-mg

Vaccineret den 3. august 1877 af Ditzel

 

1891 nr.002b den 1. søndag efter Mikkelsdag den 4. oktober 1891 afholdtes Konfirmation i Skjød Kirke

Nielsine Johanne Jensen paa Skjød Mark født paa Skjød Mark den 29. november 1876 hjemmedøbt den 25. december 1876 og ført til kirke den 25. februar 1877

Forældre: Daglejer paa Skjød Mark Jens Jensen og Hustru Maren Rasmussen

Mgx-mg

Vaccineret den 3. august 1877 af Ditzel

 

1891 nr.003b den 1. søndag efter Mikkelsdag den 4. oktober 1891 afholdtes Konfirmation i Skjød Kirke

Ane Pedersen Stæhr i Skjød født i Skjød den 10. januar 1877 hjemmedøbt samme dag i kirke den 29. april 1877

Forældre: Husmand Søren Pedersen Stæhr af Skjød og Hustru Petrea Sørine Jensen

Ug-mg

Vaccineret den 3. august 1877 af Ditzel

 

1891 nr.004b den 1. søndag efter Mikkelsdag den 4. oktober 1891 afholdtes Konfirmation i Skjød Kirke

Kirstine Marie Christensen i Helstrup født i Bilidt den 30. januar 1877 hjemmedøbt den 25. februar 1877 og i kirke den 1. juli 1877

Forældre: Skovfoged i Helstrup Thomas Christensen og Hustru Karen Knudsen

Ug-mg

Vaccineret den 6. august 1880 af Ditzel

 

1891 nr.005b den 1. søndag efter Mikkelsdag den 4. oktober 1891 afholdtes Konfirmation i Skjød Kirke

Nielsine Ellen Marie Mogensen i Skovslund født i Skovslund den 19. juni 1877 hjemmedøbt den 20. juni i kirke den 28. oktober 1877

Forældre: Gaardejer Christen Mogensen og Hustru Maren Thomsen af Skovslund Skjød Mark

Ug?-mg

Vaccineret den 16. august 1878 af Ditzel

 

1891 nr.006b den 1. søndag efter Mikkelsdag den 4. oktober 1891 afholdtes Konfirmation i Skjød Kirke

Caroline Marie Pedersen paa Skjød Mark født paa Lading Mark den 25. juli 1877 hjemmedøbt den 15. maj 1878 i kirke den 21. juli 1878

Forældre: Husmand Anders Pedersen og Hustru Ellen Marie Nielsen af Lading Mark, Husbond Gaardmand A. Riisberg af Skjød Mark

Mg-mg

Vaccineret den 26. august 1881 af Ditzel

 

1891 nr.007b den 1. søndag efter Mikkelsdag den 4. oktober 1891 afholdtes Konfirmation i Skjød Kirke

Mathilde Jacobine Frisch i Kvolbæk født i Kvolbæk den 23. august 1877 hjemmedøbt den 10. september 1877 i kirke den 28. november 1877

Forældre: Gaardejer Christian Hofmann Frisch i Kvolbæk og Hustru Ane Rasmussen

Ug-mg

Vaccineret den 9. juli 1881 af Ditzel

 

1891 nr.008b den 1. søndag efter Mikkelsdag den 4. oktober 1891 afholdtes Konfirmation i Skjød Kirke

Nielsine Karoline Nielsen paa Skjød Mark født paa Skjød Mark den 8. oktober 1877 og døbt i kirken den 20. januar 1878

Forældre: Husmand Søren Nielsen og Hustru Maren Andersen af Skjød Mark

Mgx-mg

Vaccineret den 16. august 1878 af Ditzel

 

Side 162

 

Kopulerede

 

1890

 

1890 nr.001

Gaardejer Enkemand Christen Mogensen i Skovslund (født den 8. februar 1841) 48 aar. gl.

Pigen Ane Thomassen i Skjød (født den 8. august 1869) 20 aar gl.

Forlovere: Gaardejer Jens Nielsen i Lopdrup, Rasmus Thomsen i Skjød

Viet den 31. januar 1890 i kirken

 

1890 nr.002

Ungkarl Mejerist Jens Christian Nielsen af Viby Mejeri paa Sjælland 26 aar gl.

Pigen Erhardtsine Edel Cathrine Erhardtsen i Brundt (født den 29. august 1866) 23 aar gl.

Forlovere: Gaardmand Erhardt Pedersen i Brundt, Laust Pedersen i Haurum

Viet den 24. aar 1890 i kirken

 

1890 nr.003

Ungkarl Peder Vilhelm Lassen Gaardbestyrer hos Gaardmand Jørgen Jensens Enke i Skjød 29 aar gl.

Pige Nikoline Larsen hos sin Moder Gaardmand Jørgen Jensens Enke i Kirkegaard i Skjød 20 aar gl.

Forlovere: Jens Nielsen Gaardejer i Lopdrupgaard, Jens Peter Pedersen Gaardejer i Skjød

Viet den 21. oktober 1890 i kirken

 

1890 nr.004

Ungkarl Jens Jensen i Hadsten (født den 26. december 1863) 26 aar gl.

Pigen Maren Kirstine Jørgensen af Kirkeskoven i Skjød (født den 24. august 1867) 23 aar gl.

Forlovere: Boelsmand Jens Hansen i Hadsten, Husmand Christen Jørgensen i Skjød

Viet den 25. november 1890 i kirken

 

Side 188

 

Døde Mandkøn

 

1890

 

1890 nr.001

Jørgen Jensen død den 14. januar 1890 begravet den 22. januar 1890

Gaardejer af Kirkegaard i Skjød 59 ½ aar gl.

 

1890 nr.002

Jens Jørgen Jensen død den 19. januar 1890 begravet den 26. januar 1890

Søn af Gaardejer Hans Rosenkvist Jensen paa Skjød Mark 8 dage gl.

 

1890 nr.003

Carl Sophus Sørensen død den 4. februar 1890 begravet den 11. februar 1890

Søn af Snedker Hans Peter Sørensen 3 ¾ aar gl.

 

1890 nr.004

Søren Hansen Sørensen død den 25. februar 1890 begravet den 2. marts 1890

Søn af Kjøbmand Peder Sørensen i Skjød 5 184 aar gl.

 

1890 nr.005

Dødfødt den 5. marts 1890 begravet den 9. marts 1890

Ledvogter Niels Peter Nielsens barn paa Lindgaard Mark

 

1890 nr.006

Søren Christensen (Stol) død den 17. marts 1890 begravet den 25. marts 1890

Arbejdsmand paa Lindgaard Mark efterlader Enke 74 aar gl.

 

1890 nr.007

Anton Kristian Jørgensen død den 27. marts 1890 begravet 3. april 1890

Søn af Husmand Peder jørgenseb i Skjød 13 maaneder gl.

1890 NB

Kristian Skovborg Sørensen død den 29. marts 1890 i Randers begravet den 3. april 1890

Søn af Kjøbmand Peder Sørensen i Skjød 3 ½ aar gl.

Død af Difteritis paa Randers Sygehus

 

1890 nr.008

Søren Jensen død den 2. april 1890 begravet den 7. april 1890

Søn af Arbejdsmand Anders Jensen i Skjød 1 ½ aar gl.

 

1890 nr.009

Niels Jensen død den 5. april 1890 begravet den 10. april 1890

Søn af Arbejdsmand Anders Jensen i Skjød 6 aar gl.

 

Side 189

 

1890 nr.010

Mads Nielsen død den 25. april 1890 begravet den 4. maj 1890

Husmand paa Brundt Mark efterlader Enke 66 aar gl.

 

1890 nr.011

Anton Nielsen Mollerup død den 19. juni 1890 begravet den 24. juni 1890

Søn af Handelsmand Søren Nielsen Mollerup i Skjød 11 ½ maaned gl.

 

1890 nr.012

Thøger Christensen død den 20. august 1890 begravet den 24. august 1890

Husmand paa Helstrup Mark efterlader Enke 67 ¾ aar

 

1890 NB

Anton Thomsen død den 21. oktober 1890 begravet den 26. oktober 1890

Husmand Otto Lund Thomsens søn paa Torrup Mark 1 aar gl.

Død paa Randers Sygehus

 

1891

 

1891 nr.001

Jens Jensen død den 13. januar 1891 begravet den 20. januar 1891

Fattiglem Skomager i Skjød efterlader Enke 81 aar gl.

 

1891 nr.002

Jens Jørgen Jensen død den 18. januar 1891 begravet den 25. januar 1891

Boelsmand Hans Rosenkvist Jensens barn paa Skjød Mark 1 dag gammel

 

1891 nr.003

Christen Jørgensen død den 15. november 1891 begravet den 23. november 1891

Husmand i Kirkeskoven i Skjød efterlader Enke 62 aar gl.

 

Side 218

 

Døde Kvindekøn

 

1890

 

1890 nr.001

Ane Marie Sørine Johansen død den 28. april 1890 begravet den 2. maj 1890

Datter af Maren Sørensen gift med Arbejdsmand Kristian Jørgensen i Skjød 10 aar gl.

 

1890 nr.002

Else Marie Pedersen død den 23. juli 1890 begravet den 29. juli 1890

Datter af Gaardmand Jens Pedersen paa Brundt Mark 10 ¾ aar gl.

 

1890 nr.003

Laura Agathe Magdalene Nielsen født i Søby død den 3. september 1890 begravet den 9. september 1890

Møller i Pøt Mølle Jens Nielsens Hustru 55 11/12 aar gl.

 

1890 nr.004

Ane Andersen død den 11. december 1890 begravet den 19. december 1890

Gaardejer Søren Laurits Nielsens Hustru i Rottenborg 31 aar gl.

 

1890 nr.005

Dødfødt Pigebarn død den 11. december 1890 begravet den 4. januar 1891

Husmand Anders Birk Nielsens barn paa Lindgaard Mark

 

1891

 

1891 nr.001

Jenny Petra Andersen død den 1. februar 1891 begravet den 8. februar 1891

Datter af ugift Maren Andersen i pleje hos Husmand Rasmus Jensen af Skjød Mark 8 maaneder gl.

 

1891 nr.002

Kirstine Sophie Nielsen død den 4. februar 1891 begravet den 10. februar 1891

Gaardejer Søren Laurits Nielsens barn i Rottenborg 5 maaneder gl.

 

1891 nr.003

Kirsten Marie Jensen død den 17. februar 1891 begravet den 23. februar 1891

Husmand Anders Pedersens Hustru paa Lindgaard Mark 65 ¾ aar gl.

 

1891 nr.004

Johanne Kirstine Jensen Kirkegaard død den 30. maj 1891 begravet den 6. juni 1891 paa Skader Kirkegaard

Bager N. P. Jensens Hustru i Skjød 25 aar gl.

 

1891 nr.005

Petrine Sørensen død den 17. juni 1891 begravet den 23. juni 1891

Indsidder Rasmus Jensens Hustru paa Brundt Mark 40 aar gl.

 

1891 nr.006

Maren Thomine Mogensen død den 27. juli 1891 begravet den 1. august 1891

Datter af Gaardejer Christen Mogensen i Skovslund 1 ¼ aar gl.

 

Side 219

 

1891 nr.007

Marie Magdalene Pedersen død den 15. august 1891 begravet den 21. august 1891

Husmand Niels Pedersens barn paa Bundgaard Mark 1 maaned gl.

 

1891 nr.008

Johanne Jensdatter død den 18. august 1891 begravet den 25. august 1891

Fattiglem Enke efter Husmand Niels Christian Christensen paa Lindgaard Mark til huse hos Husmand Mads Rasmussen paa Helstrup Mark 83 aar gl.

 

1891 nr.009

Ane Marie Larsdatter død den 28. september 1891 begravet den 5. oktober 1891

Enke efter afdøde Niels Sørensen i Rottenborg 78 ½ aar gl.

 

1891 nr.010

Ane Christensdatter død den 29. december 1891 begravet den 6. januar 1892

Husmand Peder Thomsens Hustru i Kirkeskoven 57 aar gl.