Skjød Kirkebog 17.september 1754-1813

 

Suscept: Susceptrix er Latin for Gudmor.

Test: Testes: er Latin for dåbsvidner, fadder.

Ejus: Ejusdem er Latin for sammes

Eod: die Eodem Die er Latin for samme dag

 

Numrene er mine egne hjælpenumre starter med 1: på ny side og 1: efter nyt årstal

Så oplys dette + mikrokort overskriften hvis der ønskes resten af teksten i en hændelse

Og eventuelle trykfejl mm.

 

Personernes efternavne omtales ofte med Gårdnavn som neden nævnte

Jens Nielsen Møller omtales som Jens Nielsen Lopdrup, og Jens Lopdrup

Niels Rasmussen omtales Niels Rasmussen Bægaard, Niels Bægaard

Søren Nielsen, Søren Nielsen Snedker, Søren Snedker

Peder Christensen, Peder Lindgaard i Brundt

Christen Christensen, Kristen Lindgaard

Bondgaard, Bundgaard, (Søren Nielsen den yngre og Søren Nielsen den ældre)

Hasager, Hassager, Hadsager, Hadsagger,

 

Mikrokort 1 side 1 højre side (1.række 3 billede)

 

1754

 

1: Dom: xx past Trin: [15.august]

Peder Bielidt i Qvolbech et Barn til daaben - Jens - kaldet, Anders Bielidts Kone bar det, Test: Mandens Brødre – Sønner, der er tiende?? Rasmus Pedersen i Schiød og den anden nafns?? Poul Tiende?? Jens Christensen i Brundt, saa og Smidts Jensens og Søren Pedersens koner i Qvolbech

 

2: Dom IV Adventus: [21.december 1754]

Niels Sørensen Kiærs Datter – Giertrud KirstineNiels ?? Kone i Schiød bar det. Test: Søren Kiær i Glæsborg, Peder Kiær i Geijlund, Peder Pedersen i Helstrup og Peder Hiulmands Kone i Schiød.

 

1755

 

1: Dom:  II past Epiphan: [12.januar 1755]

Søren Pedersen Helstrups Barn af Brundt – Peder – kaldet,

 

2: Dom: Invocavit: [16.februar 1855]

Niels Sørensen Bondgaards Datter - Kirsten –, Susceptrix Søren Sørensens Kone af Lyngaa, Testes: Mads Bondgaard, Peder Hassager, Anders Dreyer og Jens Kieldsens Kone udi Torrup

 

3: Dom: Lætare: [9.marts 1755]

Søren Smeds Barn i Qvolbech – Margrete

 

4: Fer: II Paschatos: [1.april 1755]

Peder Pedersens Datter i Helstrup – Maren

 

5: Dom: Cantate: [27.april 1755]

Jacob Nielsens Datter i Schiød – Kirsten

 

6: Dom: IX past Trinit: [27.juli 1755]

Jens Pedersens Datter – Maren –, Suscept:

 

7: Dom: XII past Trinit: [17.august 1755]

Christen Sparregaards Barn – ingen navn – kaldet, Suscept: Mandens Søster Mette Rasmusdatter, Test: Peder Hiulmand, Mads Molboe, Niels?? Sparregaard og Christen S?? Datter

 

8: Dom: XIII past Trinit: [24.august 1755]

Moegens Dreyers Søn – Jens

 

9: Dom: XX past Trinit: [12.oktober 1755]

Niels Bægaards Søn – Rasmus – i Schiød

 

10: Dom: XXIV past Trinit: [9.november 1755]

Niels Pedersens Datter i Schiød – Karen – kaldet

 

11: Fer: 3 Nat: Christi: [28.december 1755]

Mads Bondgaards Datter – Anne –, Susceptrix Mads Nielsens Kone i Sveijstrup, Testes: Jens Kieldsen i Torrup, Søren Sørensen i Lyngaa, Niels Sørensen i Schiød og Jens Rimmers Datter i Schiød

 

1756

 

1: Dom: II past Epiphan: [11.januar 1756]

Mads Sølvsteens Søn – Niels

 

2: Dom: Septuag: [15.februar 1756]

Niels Sørensens Datter i Schiød – Karen – kaldet, Susceptrix Konens Søster fra Granslev bar det, Testes: Jens Kieldsen i Torrup, Jens Sørensen i Schiød, Søren Sørensen i Lyngaa, Søren Nielsen Hassager og Mads Molboes Datter

 

3: Dom: Invocavit: [7.marts 1756]

Niels Jensens Datter i Brundt – Anne – kaldet

 

4: Dom: Lætare:

Jens Kieldsens Søn af Torrup – Niels – kaldet

 

5: Fer: II Paschatos [12.april 1756]

Jens Lopdrups Datter – Maren –, Susceptr: Niels Pedersens Datter af Knudstrup: Test: Peder Moegensen i Grandlev, Christen Lindgaard i Schiød, Niels Havgaard i Lyngaa og Niels Svensens Kone i Schiød

 

6: Dom: Cantate:

Christen Lindgaard i Schiød Hans Søn – Peder – kaldet

 

7: Dom: 3 past Trinit: [4.juli 1756]

Niels Bægaards Søn – Peder

 

Mikrokort 1 side 2 venstre side (1.række billede 4)

 

1: Fest: Michaelis:

Niels Michelsens Datter i Helstrup – Mette Kirstine – kaldet

 

2: Dom: XVIII past Trinit:

Søren Pedersens Søn af Qvolbech – Mathias – kaldet

 

3: d. 3.november 1756 inddøbt Gregers Hielms Søn i Brundt – Peter – kaldet, Susc: Jordemoderen Kirsten Smahl som bevidnede barnets svaghed

 

4: Dom: XXII?? Past Trinit: [7, 14 eller 21.november 1756 jeg tror det er 22 søndag efter Trinitatis]

Blef samme barns daab comfirm: Suscept: Niels Michelsens Kone i Helstrup, Test: Jens Christensen i Brundt, Peder Geijlund, Søren Pedersen Helstrup og Niels Jensens Kone i Brundt

 

5: Dom: III Adventus [11.december 1756]

Peder Geijlund Søn – Søren

 

6: Ligesom [Dom: III Adventus] [11.december 1756]

Niels Sørensens Barn af Schiød – Søren – kaldet Susceptrix Christen Lauritsens Datter af Scheybye ??[ved] Mads Bondgaard i Schiød Testes: Jens Lopdrup, Peder Hiulmann i Schiød, Søren Sørensen af Lyngaa og Jens Pedersens Kone i Schiød

 

1757

 

1: Dom: 3 past Epiphan:

Christen Lindgaards Søn – Peder – Susceptrix Konens Søster Testes: Niels Michelsen og Peder Pedersen i Helstrup, Pedersen af Brundt og Franses stifdatter i Glæsborg

 

2: Dom: Sexagesima

Peder Pedersens Datter i Brundt – Karen Marie – Gregers Hielms Kone bar det

 

3: Fer: 3 Paschatos [13 april 1757]

Christen Sparregaards Barn - Rasmus – Pusceptrix Jens Lopdrups Kone Testes: Niels Pedersen i Schiød, Peder Pedersen i Helstrup, Jens Sparregaard og Niels Bægaards Kone.

 

4: Dom: Rogate: [15.maj 1757]

Mads Sølvsteens Søn – Niels

 

5: Fest: Trinit:

Jacob Nielsens Barn – Niels

 

6: Dom: X past Trinit: [15.august 1757]

Mads Bundgaards Datter - Maren - Suscept: Jens Simonsen Snedkers Kone i Schiød. Testes: Jens Sørensen, Smedens ældste Søn Niels, Mandens Broder Rasmus og Jens Lopdrups Kone

 

7: Dom: XIV past Trinit: [11.september 1757]

Jens Pedersens Datter i Schiød – Mette – kaldet

 

8: Dom: XV past Trinit:

Michel Hattemagers?? Datter i Schiød – Johanne – kaldet

 

9: Dom: XVI past Trinit: [25.september 1757]

Jens Lopdrups Søn – Niels –, Susceptr: Søren Molboes Kone i Essendrup, Test: Christen Lindgaard, Peder Hiuelmand, Peder Hassager og Niels Havgaards Kone i Lyngaa

 

10: Dom: XX past Trinit: [23.oktober 1757]

Niels Bægaards Datter – Maren

 

11: Dom: XXII

Søren Pedersen Helstrups Barn i Brundt – Kirsten – kaldet

 

1758

 

1: Dom: I past Epiph:

Søren Pedersens Datter i Qvolbech – Maren – kaldet

 

2: Dom: Palmarum

Peder Pedersens Datter i Brundt – Else – kaldet

 

3: Fer: II Pasch: [28.marts 1758]

Niels Pedersens Søn i Schiød – Peder – kaldet

 

4: Dom: Exaudi [7.maj 1758]

Niels Jensens Barn i Brundt – Maren – kaldet

 

Mikrokort 1 side 2 højre side (1.række billede 4)

 

1: Dom: X past Trinit:

H. Michel Kiærsgaards Enkes Søn – Michel – kaldet

 

1759

 

1: Fest: Epiphan:

Jens Kieldsens Datter i Torrup – Karen – kaldet

 

2: Dom: II past Epiphan: [14 februar 1759]

Christen Sparregaards drenge Barn i Schiød – Rasmus – kaldet Susceptrix Rasmus Møllers Datter i Bægaard. Test: Niels Ladefoged og Rasmus Møller Bægaard, Ung Rasmus Pedersen og Jens Bondes Kone i Lyngaa

 

3: Dom: Judica [9.april 1759 Mandagen efter palme søndag Judica Domini nocentes]

Anders Dreyers Pige Barn i Schiød – Anne – kaldet og Niels Michelsens Pigebarn af Helstrup – Ellen Marie – kaldet: det første baaren af Christian Schmals Kone i Schiød Testes: Smeden i Schiød, Ungkarl Rasmus Pedersen og Peder Jørgensen boden idom saa og Niels Sørensen Glæsborgs Kone, det andet baaren af Gregers Hielms Kone i Brundt Testes: Peder Geijlund, Peder Pedersens Karl i Helstrup, Jens Sparregaard og Peder Pedersens Kone i Helstrup

 

4: [Samme post igen men med andet Barn og fader fremhævet]

Dom: Judica [9.april 1759 Mandagen efter palme søndag Judica Domini nocentes]

Anders Dreyers Pige Barn i Schiød – Anne – kaldet og Niels Michelsens Pigebarn af Helstrup – Ellen Marie – kaldet: det første baaren af Christian Schmals Kone i Schiød Testes: Smeden i Schiød, Ungkarl Rasmus Pedersen og Peder Jørgensen boden idom saa og Niels Sørensen Glæsborgs Kone, det andet baaren af Gregers Hielms Kone i Brundt Testes: Peder Geijlund, Peder Pedersens Karl i Helstrup, Jens Sparregaard og Peder Pedersens Kone i Helstrup

 

5: Dom: I past Trinit:

Peder Geijlunds Datter – Edel

 

6: Dom: IV past Trinit:

Christen Jensen Smeds Barn i Schiød – Niels – kaldet

 

7: Dom: IX past Trinit:

Søren Pedersen Helstrup i Brundt Hans Barn Zidzel?? kaldet

 

8: Dom: XVII past Trinit: 1759

Confirmeret Jens Nielsens Barns daab i Glæsborg: hjemmedøbt af Jordemoderen Kirsten Schmals og kaldet – Karen – nu frembaaren af Christen Nielsen Lindgaards Kone Testes: Christen Sparregaard, Peder Geijlund, Jens Thomasen alle Glæsborg og Niels Michelsens Kone i Helstrup

 

9: Dom: XIX past Trinit:

Niels Sørensen Kiærs Barn – Giertrud – kaldet

 

10: Dom: XXI past Trinit:

Confirmeret Niels Christensen Lindgaards Søn - Christen – daab som for svagheds skyld var hjemmedøbt Dom: XIX past Trinit:

 

11: Ligesaa samme dag [Dom: XXI past Trinit:]

Confirmeret Mads Nielsen Sølvsteens Datter - Christine Sophie - daab som ligeledes var hjemmedøbt d. 19.oktober 1759

 

12: Dom: XXII past Trinit: [11.november 1759]

Confirmeret Jens Lopdrups Datter – Mette – daab som blev hjemmedøbt næst foregaaende søndag aften, Susceptr: Mandens Søster Else i Gransdlev, Testes: Konens Fader af Knudstrup, Jens Pedersen i Schiød, Christen Schmal og Niels Pedersens Kone i schiød

 

1760

 

1: Dom: Reminiscere [2.marts 1760]

2: Døbt Mads Bondgaards Søn – Jens – i Schiød, Susceptrix Maren Sørensdatter væver Pige som sidder til huse, Testes: Niels Smid, Niels Kirkegaard og Christen Jensen Smid saa og Jens Lopdrups       Kone

 

3: Fest: Viridium [3.april 1760]

Jens Pedersens Datter i Schiød – Kirsten – kaldet

 

4: Fest: Ascensio Christi

For svagheds skyld hjemmedøbt Peder Pedersens Søn i Brundt – Mads – kaldet

 

5: Fest: Trinit: er sammes barnedaab confirmeret

 

6: d. 7.august hjemmedøbt for foregi?? og af Jordemoderen bekræftet svagheds skyld Christen Sparregaards Datter i Schiød – Kirsten – kaldet jordemoderen Kirsten Schmals holdt det over daaben, Testes Mandens moder og søster Jens Bondes Kone i Lyngaa

 

8: Dom: XIV past Trinit: [31.august 1760]

Confirmeret samme Barns daab baaren af Møllerens Stifdatter i Røde Mølle Testes: Peder Hiulmann, Niels Smed, Mandens broder og Moegens Dreyers Kone alle af Schiød

 

9: d.9.oktober

Havde Hr. Dons som i min fraværelse inddøbt Christian Mortensens Barn af ?? – Niels – kaldet

 

10: Dom: 19 past Trinit:

Havde ieg Mads Nielsens Datter i Sølvsteen – Øllegaard – kaldet

 

11: Dom: XX past Trinit:

Confirmeret Christen Mortensens Barns daab Susceptrix Jens Bondes Kones Søster Maren i Lyngaa Testes: Jens Smed i Lyngaa, Christen Jensen i Schiød, Peder Pedersens Karl i Brundt og Peder Pedersens Hustrue idom:

 

 

Mikrokort 1 side 3 venstre side (1.række billede 5)

 

1: Næstforanførte dag inddøbt Søren Rasmussens unge Søn i Brundt – Rasmus – kaldet

 

2: Dom XXII past Trinit:

Confirmeret samme Barns daab

 

3: d. 8.december 1760

hjemmedøbt for svagheds skyld Christen Nielsens Søn i Lindgaard – Christen – kaldet

 

1761

 

1: Dom: past Testes Circumcisio Christi [4.januar 1761]

Confirmeret samme barns daab

 

2: Eodem die [Dom: past Fest Circumcisio Christi] [4.januar 1761]

Døbt Peder Pedersens Pige Barn af Helstrup – Zidzel – kaldet

 

3: d. 18.februar

Inddøbt Hr. Dons i min fraværelse Christen Jensens drenge Barn i Schiød – Jens – kaldet

 

4: Dom: Oculi [22.februar 1761]

Inddøbt for foregi?? og af Jordemoderen bekræftet svagheds skyld Anders Dreyers Pige Barn af Schiød – Karen – kaldet

 

5: Dom: Lætare

Confirmeret Christen Jensens Drenge Barns daab af Schiød [Jens]

 

6: Dom: Judica [16.marts 1761]

Confirmeret Anders Dreyers Datters daab [Karen]

 

7: Fest: Annunciat: Maria [28.februar 1761]

Hjemmedøbt Søren Pedersen Helstrups Pige Barn af Brundt – Mette – kaldet

 

8: Fest: Viridium [19.marts 1761]

Confirmeret samme Barns daab [Mette]

 

9: Dom: Misericordia [5.april 1761]

Inddøbt Niels Michelsens svage Søn af Helstrup - Michel - kaldet

 

10: Dom: Jubilate [12.april 1761]

Døbte ieg Jens Nielsens unge Søn i Glæsborg – Niels – kaldet

 

11: Samme dag som forrige [Dom: Jubilate] [12.april 1761]

Og af Jordemoderen bekræftede svagheds skyld hjemmedøbt Gregers Hielms Drenge Barn – Erhard – kaldet, Moderens Søster Madame Blensdatter holdte det under daaben i overværelse af Christian Mortensen, Søren Rasmussen og Peder Pedersens koner

[Moderen er Inger Marie Knudsdatter FT 1787]

 

12: Dom: Cantate [19.april 1761]

Confirmeret Niels Michelsen Søns daab [Michel]

 

13: Dom: Rogate [26.april 1761]

Confirmeret Gregers Hielms Søns daab – ErhardFørmeldte?? Beuches Søster Datter fra Friisenborg bar det, Testes: Peder Pedersen, Søren Rasmussen og Søren Pedersen Helstrup, alle af Brundt, saa og Christian Mortensens kone

 

14: Dom: XII past Trinit:

Døbt Laurits Kiærs Datter i Glæsborg – ingen navn – kaldet mormoderen af Scheybye bar det, Testes: Peder Pedersen i Helstrup, mandens brødre Niels Sørensen, Christian Schmal af Schiød og Niels Michelsens Kone i Helstrup

 

15: Dom: XVI past Trinit:

Døbt Søren Smeds drengebarn af Qvolbech – Michel – kaldet 

 

16: d. 5.november

Hjemmedøbt Mads Nielsen Sølvsteens svage Barn – Søren?? – kaldet (utydelig Navn)

 

16: Dom: XXV past Trinit:

Confirmeret samme barns daab

 

17: Dom: Adventus

Døbt Moegens Dreyers Søn – Jørgen – kaldet

 

18: Dom: IV Adventus [20.december 1761]

Hjemmedøbt Niels Sørensen Kiærs Datter – Anne – kaldet, Hendes Moder som Jordemoder bevidnede i samtlig huusets folkenes overværelse barnets svaghed

 

19: Fer: II Nat: Christi [26.december 1761]

Confirmeret samme barns daab [Anne] Susceptr: Peder Geijlunds Kone, Test: Laurits Hielm i Glæsborg, Jens Lopdrup, Christian Schmal og Mads Sølvsteens Kone

 

1762

 

1: Fer: III Paschatos

Døbt Jens Nielsens Søn i Schiød – Niels – kaldet

 

2: d. 28.maj

hjemmedøbt Kirke gaard mandens Datter i Schiød – Anne – kaldet Jordemoderen bevidnede barnets Svaghed, samt gaardens

 

 

Mikrokort 1 side 3 højre side (1.række billede 5)

 

1: Fest Trinitatis

Confirmeret samme Barns daab

 

2: Dom: 2. past Trinit: [20.juni 1762]

Af Hr. Bøtker i Laurberg i min fraværelse døbt Jens Pedersens Datter i Schiød – Beriche - kaldet

 

3: Dom: VI past Trinit: [18.juli 1762]

Mads Bondgaards Søn i Schiød – Christen – kaldet, Susceptrix Niels Kirkegaards Datter Maren, Testes: Jens Sørensen og Christian Schmal i Schiød, Jens Lopdrup og Anders Dreyers Kone

 

4: d. 4.august

Hjemmedøbt Gregers Hielms Karl?? Søren Michelsens Barn – Michel – kaldet Hans madmoder bevidnede barnets svaghed samtlig beboers overværelse

 

5: Dom: IX past Trinit:

Confirmeret samme barns daab

 

6: Dom XV past Trinit:

Døbt Jens Christensens drenge Barn af Qvolbech – Christen – kaldet

 

7: Dom XVI [26.september 1762]

Om aftenen hjemmedøbt Jens Nielsen Lopdrups Søn – Christen – kaldet, Jordemoderen bevidnede barnets svaghed, samtlig Gaardens folk over værelse

 

8: Dom: XVIII [10.oktober 1762]

Confirmeret samme barns daab, Susceptr: Kirkegaard mandens Kone i Schiød, Test: Niels Ladefoged i Bægaard, Christen Sparregaard og Jens Simonsen i Schiød saa og Rasmus møllers Kone af Bægaard

 

9: d. 12.oktober

Hjemmedøbt Christen Jensens Barn i Schiød – Jens – kaldet

 

10: Dom: XIX

Confirmeret samme barns daab

 

11: Dom: XXII [7.november 1862]

Hjemmedøbt Christen Smeds Drenge Barn i Schiød – Niels – kaldet

 

12: Dom: 2. Adventus [5.december 1762]

Døbt Christen Sparregaards Datter – Anne – Susceptrix Mandens Søster Mette Sparregaard Testes: Søren Pedersen??, Jens Sparregaard, Søren Hassager?? og Niels Kirkegaards kone

 

13: d. 23.december

Hjemmedøbt Søren Pedersen Helstrups Barn i Brundt – Peder – kaldet og blef samme barns daab confirmeret Fer: III Nat: Christi

 

1763

 

1: 3. past Epiphan:

Døbt Moegens Dreyers Datter i Schiød - Mariane – kaldet

 

2: d. 21.februar

Hjemmedøbt for formels svagheds skyld Peder Pedersens Barn i Brundt – Peder – kaldet 

 

Og blev samme barns daab confirmeret Dominica reminiscere [27.februar 1763]

 

3: Dom: Invocavit [20.februar 1763]

Inddøbt Christen Mortensens Barn i Brundt – Morten – kaldet

 

Og blev samme barns daab confirmeret næste søndag derefter [27.februar 1763]

 

4: Dom: Palmarum

Hjemmedøbt Jens Nielsens Pige Barn i Schiød – Kirsten – kaldet og blef samme barns daab confirmeret Fer: III Paschatos

 

5: d. 14.april 1763

Hjemmedøbt Anders Dreyers drenge Barn – Niels – kaldet og blef samme barns daab confirmeret Dom: Jubilate [24.april 1763]

 

6: Fest: Trinit:

Døbt Frans Bødkers Datter i Schiød – Kirsten – kaldet

 

7: d. 8.juni

Hjemmedøbt Søren Rasmussens spæde Barn i Brundt – Kirsten – kaldet samme barns svaghed bevidnes af alle paa gaarden og ?? daab confirmeret Dom: 3. past Trinit:

 

8: Dom: IV past Trinit: [26.juni 1763]

Døbt Anders Nicolaijsens Datter – Anne – kaldet

 

9: d. 20 [Juli 1763]

Inddøbt Søren Nielsen Hassagers Barn – Mette – kaldet som næste søndag derefter blev ført til Kirke at fremstilles heren af Søren Pedersens Datter i Qvolbech, Testes: Jens Kieldsen i Torrup, Anders Dreyer og Mads Bondgaard i Schiød saa og Jens Lopdrups Kone

 

10: d. 15.august

Hjemmedøbt Peder Hassagers Datter – Mette Kirstine – hvis svaghed da Moderen i 2 de dage hafde været barnets nød blev bevidnet af Jens Simonsens Kone og flere, samme barns daab blv confirmeret Dom: XII past Trinit: [21.august 1763] Susceptrix Kirkegaard Moders Niels Christen Wæver Steddatter Maren, Testes: Søren og Jens Hassager og Anders Haurum i Lyngaa og Smedens Kone i schiød

 

11: Dom: XVI past Trinit: [18.september 1763]

Døbt Niels Michelsens Datter af Helstrup – Ellen Marie – kaldet, Susceptr: Gregers Hielms Kone i Brundt, Testes: Peder Hassager, Peder Pedersen i Helstrup, Gregers Hielms Karl, Søren Michelsen og Anders Sørensens Kone i glæsborg

 

12: Dom: XXV past Trinit:

Døbt Christen Jensens Datter i Schiød – Maren – kaldet

 

1764

 

1: Dom II Past Epiphan: [12.februar 1764]

Confirmeret Jens Sparregaards Datter - Anne Marie -´s daab som for svagheds skyld var hjemmedøbt søndagen tilforn, Susceptrix Niels Ladefogeds Kone i Bægaard, Testes: Søren Andersen, Christen S??, Mads Bondgaard og Jens Simonsens Hustru

 

2: Dom: Esto mihi

Moegens Dreyers Søn – Jens -

 

3: Dom: Invocavit [11.marts 1764]

Anne Bendtsdatters uægte Barn i Schiød (der står ikke mere end dette)

 

4: Dom: Palmarum

Søren Smeds Datter – Anne – i Qvolbech

 

 

Mikrokort 1 side 4 venstre side (1.række billede 6)

 

1: Dom: 2. past Trinit:

Mads Sølvsteens Søn – Eenvold - kaldet

 

2: Dom: VIII past Trinit: [12.august 1764]

Christen Smeds Datter i Schiød – Anne Kirstine - kaldet

 

3: Dom; XII past Trinit: [9.september 1764]

Peder Pedersens Datter i Schiød – Karen – kaldet

 

4: Dom: XVIII past Trinit:

Frans Bødkers Datter – Karen – kaldt

 

5: Fest: Omn: sanct: [1.november 1764]

Niels Sparregaards Søn – Rasmus – kaldet, Susceptrix Niels Michelsens Kone i Helstrup, Testes: Søren Melchiorsen, Mads Bondgaard, Smedens Dreng Rasmus Sparregaard og Christen Smeds Hustru alle af Schiød

 

6: Dom: II Adventus [9.december 1764]

Jens Rasmussen Sparregaards Barn – Maren – kaldet, Susceptrix Konens Søster af Laurberg, Testes: Christian Smal, Jens Nielsen, Rasmus Møller i Bægaard og Frans Bødkers Hustru

 

7: Dom: III Adventus

Søren Andersens drenge Barn – Anders – kaldet

 

8: Endnu samme dag

Jens Christensens Barn som ?? Christian i Brundt nafnet - Christen – Susceptrix Laurits ?? Hustru i Glæsborg, Testes: Søren Pedersen, Peder Pedersen i Helstrup, Jens ?? og Laurits Kiærs Pige

 

1765

 

1: Dom: Reminiscere

Christen Lindgaards Søn – Johan – kaldet

 

2: Onsdagen imellem Dom: Oculi og Latare [13.marts 1765]

Hafde ung. Rasmus Pedersen i Schiød en Datter til daaben – Maren - kaldet

 

3: Dom Oculi

Peder Geijlunds Datter – Anne – kaldet

 

4: Dom Judica [1.april 1765]

Søren Hassagers Søn - Niels – Susceptrix Madame Larsen fra Hadsteen Møller, Testes: Peder Hassager, Jens Lopdrup, Niels Christensen Kirkegaard og Christen Smeds Hustru i Schiød

 

5: Fest: Viridium [4.april 1765]

Mads Bondgaards drenge Barn – Sven – kaldet, Susceptrix Søren Melchiorsens ældste Datter, Testes: Jens Kieldsen i Torrup, Niels Pedersen i Glæsborg, Jens Rimmer i Schiød og Sl: Anders Dreyers Enke

 

6: Dom: Miserricordias

Peder Pedersens Datter i Helstrup – Karen – kaldet

 

7: Fer: II Pentecoste

Christen Jensens Søn i Schiød – Jens – kaldet

 

8: Fest: Trinit:

Christian Mortensens Datter i Brundt – Anne Kirstine – kaldet

 

9: Dom: 2. past Trinit:

Om aftenen hjemmedøbt Christian Smahls svage drenge Barn – Niels – kaldet som døde straks derefter

 

10: Dom: IV past Trinit:

Niels Pedersens stedsøn i Glæsborg - Laurids - kaldet

 

11: Dom: XVI past Trinit:

Ung Rasmus Pedersens Hustrus uægte Barn – Margrete – kaldet

 

12: Dom: XVIII past Trinit:

Mads Sølvsteens drenge Barn – Niels - kaldet

 

13: Dom: XX past Trinit:

Laurits Sørensens drenge Barn - Niels - kaldet

 

1766

 

1: Dom: 2. past Epiphan

Christen Fransens Barn i Lindgaard – Anders - kaldet

 

2: Dom: Invocavit [16.februar 1766]

Niels Sørensens Datter i Schiød – Else? – kaldet, Susceptrix Konens Søster i Granslev, Testes: Jens Simonsen, Niels Kirkegaards?søn Niels, Mads Jensen og Smeddens Kone alle af Schiød [tvilling]

 

3: Dom: Reminiscere [23.februar 1766]

Jens Lopdrups Søn – Hans – Susceptrix: Niels Hauvgaards Hustru i Lyngaa, Testes: Jens Kieldsen i Torrup, Søren Hassager, Mads Møller og ung Rasmus Pedersens Hustru

 

 

Mikrokort 1 side 4 højre side (1.række billede 6)

 

1: Fest: Annuntiat: Maria 1766

Anders Sørensens Datter – Anne – i Glæsborg

 

2: Dom: Cantate [27.april 1766]

Christen Smeds Datter i Schiød – Margrete - kaldet

 

3: Dom: 2. past Trinit:

Søren Rasmussens Tvilling børn i Brundt den ene – Rasmus – den anden – Mette – kaldet

 

4: Dom V past Trinit: Peder Geijlunds Søn – Rasmus – kaldet

 

5: Dom: VIII past Trinit:

Christian Mortensen Datter i Brundt – Anne Kirstine – kaldet

 

6: Dom: XIV past Trinit:

Jens Nielsens Datter i Schiød - Ell – kaldet

 

7: Dom: XIX past Trinit: [15.oktober 1766]

Peder Pedersens Søn i Schiød – Jens – kaldet

 

8: Dom: XXII past Trinit:

Mads Sølvsteens Søn – Peder – kaldet

 

9: Dom:1. Adventus

Søren Remmers Søn – Jens - kaldet

 

10: Dom: inter Fest: Nat: Christi: et Festum Circumcisio

Niels Michelsens Barn i Helstrup – Kirsten – kaldet

 

1767

 

1: Dom: 1 past Epiphan

Frans Bødkers Barn i Schiød – Maren - kaldet

 

2: Dom: 2. past Epiphan:

Marie Kirstine Schmals uægte Barn – Anne - kaldet

 

3: Dom: V past Epiphan [8.februar 1767]

Søren Hassagers liden Søn - Hans Henrich - kaldet Susceptrix Fruens Pige ved Bidstrup, Testes: Fogeden ved Bidstrup Sr. Peter Weigner, Gaardmand Sr. Michael?? ?? Niels og Gregers Hielms Hustru

 

4: Dom: Septuagesima [15.februar 1767]

Niels Sørensens Datter – Else?? -, Susceptrix Konens Søsters Datter, Testes: Jens Kieldsen i Torrup, Niels Kirkegaard, Christen Smed og Søren Rimmers Hustru

 

5: Dom: Reminiscere 

Moegens Nielsens Barn – Niels – kaldet

 

6: Dom: Oculi

Niels Pedersens Datter i Glæsborg – Anne – kaldet

 

7: Dom: Judica

Christen Jensens Datter i Schiød – Bodil - kaldet

 

8: Dom: Palmarum

Ploug Thomasens?? Datter Birthe uægte Barn – Niels - dets daab confirmeret 

 

9: Fest Viridium

Jens Christensen som tiener Peder i Brundt og der har sin Hustru til Huuse Hans  Datter - Mette - kaldet

 

10: Fer: III Paschatos [21.april 1767]

 Jens Sparregaards Søn – Rasmus – Susceptrix Peder Hiulmands Pige mandens SL [salige]: Broders Datter Testes: Christen Smed, Christian Schmal, Søren Andersen og Søren Remmers Hustru alle af Schiød

 

11: Dom: 2. past Trinit:

Peder Pedersens Barn i Brundt – ikke læseligt – kaldet

 

12: Endnu samme dag [Dom: 2. past Trinit:]

Peder Mundelstrups Søn – Rasmus – i Schiød

 

13: Dom: XIV past Trinit:

Christian Mortensen drenge Barn i Brundt – Morten – kaldet

 

14: endnu [Dom: XIV past Trinit:] [20.september 1767]

Mads Bondgaards Datter i Schiød – Anne – kaldet, Susceptrix Christen Smids Kone i Schiød, Testes: Niels Kirkegaard, Søren Hassager, Niels Svensen i Sveijborg Huuset og Niels Sørensens Hustru i Schiød

 

15: Dom: XXII past Trinit: [15.november 1767]

Mads Nielsen Huusmand i Schiød Hans liden Datter – Anne Marie – kaldet, Susc: Jens Kieldsens Datter i Torrup, Testes: Niels Kirkegaard, Frans Bødker, Christian Schmal og Jens Nielsens Hustru alle i Schiød

 

16: Dom: IV Adventis

Frans Bødkers drenge Barn – Søren – kaldet

 

 

Mikrokort 1 side 5 venstre side (1.række billede 7)

 

1768

 

1: Dom: Reminiscere

Peder Geijlunds Søn - Eenvold – kaldet

 

2: Dom Misericordias

Rasmus Fogs Pige Barn – Karen – kaldet

 

3: Dom: 3 past Trinit:

Søren Remmers liden Datter – Anne - kaldet

 

4: Dom XIX past Trinit: [21.august 1768]

Peder Pedersens Datter – Anne – i Schiød

 

5: Dom: XX past Trinit:

Ploug Karens uægte Datter – Maren – Testes: Totur provesantis Ecula s?? christ??

 

6: Dom: XXI

Poul Bieldts Barn - ulæselig?? -

 

7: Fest: Omn: sanctorum

Peder Mundelstrups Datter – Anne -

 

1769

 

1: Dom: II past Epiphan [2.januar 1769]

Hafde Søren Andersen i Schiød en liden Datter til daaben – Ell - kaldet

 

2: Fest: Ascens: Christi

Confirmeret Niels Hartviigs gifte datters daab som var hjemmedøbt af jordemoderen for svagheds skyld. Susc: Konens ældste søster. Testes: hendes fader, broder og Moegens Dreyers Hustru i schiød

 

3: Dom: IV past Trinit: 1769

Døbt Anders Sørensens liden Søn fra Glæsborg – Søren – kaldet

 

4: Dom: VII past Trinit:

Døbt Søren Rimmers liden Datter – Anne Marie – kaldet

 

5: Dom: VIII past Trinit

Confirmeret Niels Brandsens datters daab fra Brundt – Kirsten – kaldet

 

6: Dom: X past Trinit: [7.august 1769]

Hafde Jens Rasmussen i Schiød et Barn til daaben – Rasmus - kaldet

 

7: Fest Michaelis [29.september 1769]

Hafde Mads Nielsen Huusmand i Schiød en liden Søn til Kirke – Niels – kaldet, Susc: Søren Rimmers Hustru, Testes: Jens Rimmer, Peder Hiulmand, Peder Pedersens Karl Laurits og Smedens Hustru i Schiød

 

8: Dom XIII past Trinit:

Døbt Peder Kiærs Datter fra Geijlund – Anne – kaldet

 

9: Dom: XXVII past Trinit:

Mads Sølvsteens Søn – Eenvold - 

 

1770

 

1: Dom: 2. past Epiphan

Søren Rasmussens Søn – Anders – fra Brundt

 

2: Dom: 3 past Epiphan [21.januar 1770]

Christen Smids Barn i Schiød – Mads – kaldet

 

3: samme?? aften [Dom: 3 past Epiphan] [21.januar 1770]

hjemmedøbt Niels Sørensens Søn i Schiød - Anders – kaldet, Jordemoderen bevidnede

 

4: Dom: IV past Epiphan [28.januar 1770]

Confirmeret sammes barns daab

 

5: Dom: Reminiscere

Niels Michelsens Søn – Knud -

 

6: endnu samme dag

Ole Ladefoged fra Wedelslund en Datter – Diane ?? – kaldet

 

 

Mikrokort 1 side 5 højre side (1.række billede 7)

 

1: Dom: Qvasimodogeniti

Peder Pedersens Søn – Rasmus – fra Brundt

 

2: Dom: I past Trinitatis

Døbt Rasmus Fogs Datter – Zidzel - i Schiød

 

3: Dom: IV past Trinit:

Hafde Peder Mundelstrup i Schiød en Datter til daaben – Kirsten – kaldet

 

4: 25.juli [1770]

For svagheds skyld, som blev af jordemoderen i Gaardens fældes overværelse bevidnet at jordemoderen hjemmedøbte Søren Nielsen Hassagers liden Søn - Peder – kaldet

 

5: Dom: VII past Trinit: [29.juli 1770]

Blef samme barns daab confirmeret, Susc: Broderens Kone fra Borum Mølle, Testes: Søren Nielsen fra Hvorslevgaard, Niels Pedersen i Knudstrup, Peder Mundelstrup i Schiød og Anders Nielsens Hustru i Laurberg

 

6: Dom: IX past Trinit:

Niels Brantsens Søn i Brundt – Niels – nafnet

 

7: Dom: XIII past Trinit:

Døbt Søren Hviids Datter i Schiød – Anne – kaldet

 

8: Dom: XV past Trinit: [23.september 1770]

Havde Jens Sparregaard i Schiød en Datter til daaben – Anne – kaldet, Susceptrix Jens Bondes Datter af Lyngaa Agnete, Testes: Søren Hviid, Mads Bondgaard, Peder Mundelstrup og Søren Remmers Hustru alle af Schiød

 

9: Dom: XVII past Trinit:

Confirmeret Scholeholderens Anders Kieldsens Datter – Maren -´s daab som nogle dage tilform formels svaghed var hjemmedøbt

 

10: Dom: 1. Adventus [2.december 1770]

Hafde Peder Pedersen i Schiød en Søn til daaben – Peder - kaldet

 

11: en videre hafde Søren Michelsen som tiener Gregers Hielm i Brundt samme dag en Søn til daaben, frembaaren af Barselkonen ?? i Grandslev, Testes mandens Broder og Søster formodentlig kaldet ??

 

12: Om morgenen tidlig hjemmedøbt Søren Andersens nyfødte svage Datter – Anne – kaldet

 

13: Dom: inter Fest: Nat: Christi et Fest: Circumcisinis

Døbt Jens Hansens liden Datter af Lindgaard – Karen – nafnet

 

14: efter prædiken døbt Esa Michelsdatters marsmands?? uægte Barn af Qvolbech, Susceptrix Sep?? SL Søren Smids Kone hun gav barnet et nafnHelle – Testes: er tilbage blevne af menigheden

 

1771

 

1: Dom: Reminiscere

Døbt Ole Ladefogeds Datter i Brundt – Ulrica Anthonette -

 

2: Dom: Misericordia

Peder Geijlund en Datter til daaben – Helle - kaldet

 

3: døbt Niels Hartviigs mellemste datters uægte drenge Barn – Mads - kaldet

 

4: Fest: Trinit:

Hafde Frans Bødker et Barn til daaben – Maren – kaldet

 

5: Dom: VI?? Past Trinit: 1771

Døbt Anders Sørensens Datter – Maren - kaldet

 

6: Dom: IX past Trinit:

Havde Poul Bilidt En Datter til daabens confirmation - Mette - kaldet

 

7: Dom: XII past Trinit:

Confirmerede ieg Søren Remer?? Søn - Jensés daab i Schiød

 

8: Dom: XVII past Trinit:

Confirmeret Mads Sølvsteens Datter – Boedil - ´s daab

 

9: Eodem Die

Døbte Maren Sørensdatters uægte Pige Barn - Kirsten - kaldet

 

 

Mikrokort 1 side 6 venstre side (1.række billede 8)

 

1772

 

1: Dom: Sexagesima [23.februar 1772]

Blev Christen Smeds Søn – Mads – daab confirmeret

 

2: Dom: Invocavit

Var Jens Kieldsens datters uægte Barn – Peder – til daaben

 

3: Fest: Annunciation Maria [25.marts 1771]

Havde Peder Pedersen udi Schiød et Barn til daaben – Peder – kaldet

 

4: Dom: Palmarum

Havde Niels Brandsen sin lidne Datter til Kirke – Kirsten – kaldet

 

5: Fer: 2. Paschatos

Havde Niels Kirkegrd?? Udi Schiød en Datter til Kirke – Kirsten – kaldet

 

6: Dom: 3 past Pasch: [10.maj 1772]

Havde Niels Bondgaard 1 Søn til daaben – Søren – kaldet, Susceptrix Søren Rimmers Kone, Testes: Jens Andersens Søn i Schiød og Jens Sparregaards Kone ibdm,

 

7: Dom: IV p. Trinit:

Havde Jens Nielsen i Schiød, Søn til daaben – Anders – kaldet

 

8: Eodem Die

Havde Ras: Fog, Datter til daaben – Sidsel – kaldet

 

9: Dom: V past Pasch:

Havde Mads Nielsen Danmand?? Et Barn – Jens - kaldet

 

10: Fer: 2. Pentecost:

Confirmret Søren Andersens barns – Søren - daab

 

1773

 

1: Feria 2. Pentecoste [31.maj 1773]

Blev Søren Nielsen Hassaggers Pige Barn – Maren – daab confirmeret, Susceptrix Peder Møllers Kone i Grandslev Mølle, Testes: Rasmus Møller i Bægaard, Peder Hassagger og Niels Hasgaard i Lyngaa og Peder Pedersens Hustru i Sveistrup

 

2: Dom: 1. past Trinit:

Confirmeret Peder Mundelstrups Søns – Peder - ´s daab

 

3: Dom: 2. past Trinit: [20.juni 1773]

Havde Peder Pedersen udi Schiød en Datter – Karen – til daabs

 

4: Dom 3. past Trinit: [27.juni 1773]

Havde Jens Sparregaard en Søn – Christen – til daabs confirmation, baaret af Magrete Pedersdatter fra Lyngaa, testes: Jens Bonde ibidem, Rasmus Madsen saa og Søren Andersen og Søren Remers Hustru af Schiød

 

5: Dom: XII past Trinit:

Havde Ras: Fogs udi Glæsborg et Barn kaldet – Niels -

 

6: Eodem Die

Havde og Mogens Nielsen i Schiød et Barn ved daaben kaldet – Magrete -

 

7: Dom Rogate

Døbt Jens Christensens Pige Barn fra Glæsborg kaldet – Maren

 

 

 

Mikrokort 1 side 6 højre side (1.række billede 8)

 

1: Dom: XX past Trinit:

Havde Mads Sølvsteen … kaldet – Johanne -

 

2: Dom: XXII past Trinit:

Var Søren Andersens Søn Søren -

 

3: Dom: XXI 1773

Havde Anders Sørensen udi Glæsborg sin Datter – Maren -

 

Anno 1774

 

1: Dom: 1. Adventus [28.november 1773]

Havde Rasmus Madsen udi Schiød sin Søn – Mads -, ved daaben baaret af søsteren Christen Smeds Kone i Schiød, Testes: Jens Sparregaard, Niels Bondgaard, Mads Bondgaard saa og Søren Rimmers Hustru alle af Schiød

 

2: Dom: Septuagesima [30.januar 1774]

Var Poul Bilidts Søn – Søren -

 

3: Dom: Oculi

Havde Jens Hansen udi Lindgaard en Søn til daaben nomineSøren – baaret

 

4: d. 15.november 1774

Havde Anders Sørensen udi Glæsborg sin Søn – Frandz -

 

1775

 

1: Dom: 2. Adventus

Var Peder Geijlunds Barn – Jens -

 

2: Dom: 3. Adventus

Havde Lauridz Pedersen udi Torrup sin Søn – Jens -

 

1776

 

1: Dom: Septuag:

Døbt Peder Træskomands Datter i Schiød kaldet – Else -

 

2: den 17.februar

Døbt Jacob Hiuelmands Datter i Schiød kaldet – Kirsten -

 

3: Dom: Cant

Døbt Søren Rasmussens Søn i Brundt kaldet – Anders -

 

4: Eodem die

Døbt Poul Bilids Datter i Glæsborg kaldet – Johanne -

 

 

Mikrokort 1 side 7 venstre side (1.række billede 9)

 

1: Dom: Rogate 1776

Døbt Jens Christensens Datter i Helstrup kaldet – Karen -

 

2: Fest: Trin:

Døbt Mads Nielsen i Sølvsteen Hans Søn kaldet – Jens -

 

3: Dom: 10. past Trin:

Døbt Søren Skræders Datter i Schiød kaldet – Mette -

 

4: Dom: 17. past Trin:

Døbt Rasmus Molboes Datter i Schiød kaldet - Margreta -

 

5: Dom: 15. past Trin:

Døbt Peder Mundelstrups 2. børn i Schiød den ældste kaldet – Niels – Susc: Jens Mundelstrups Hustru i ??, den yngste kaldet - Christen -

 

6: Eod: Die

Døbt Jens Jensens Enke Datter i Lindgaard kaldet – Anna

 

7: Dom 6. p Trin:

Søren Jensens Datter i Schiød kaldet – Anna -

 

8: Dom 19. p. Trin:

Døbt Rasmus Foghs Datter i Glæsborg kaldet - Else -

 

1777

 

1: Dom: Invocavit

Døbt Rasmus Christensens Datter i Brundt kaldet – Karen -

 

2: Dom: 3. p. Trin: [15.juni 1777]

Døbt Jens Sparregaards Datter i Schiød kaldet – Mette Maria – Susc. Oluf Pedersens?? Hustru i Laurberg, Test: Mads Bondgaard i Schiød, Rasmus Molboe og Jørgen Nielsen i Bæegrd og Rasmus Molboes Hustru i Schiød

 

3: Dom: 4 p. Trin:

Døbt Peder Helstrups?? hendes uægte Søn kaldet – Mads – Susc. Hendes søster, Test: ?? som barnefader udlagt Christen Madsen i Schiød

 

4: Dom 5. p. Trin:

Døbt Poul Bields Datter i Glæsborg kaldet – Kirsten -

 

5: Dom: 11.p: Trin: [10.august 1777]

døbt Søren Hadsagers Søn Kaldet – Jens - Susceptrix Peder Hadsagers Hustru i Lyngaa Testes: Christen Smed i Schiød, Peder Pedersen i Brundt, Peder Pedersen i ?? og Jens Pedersens Hustru i Sveistrup

 

6: Dom:19 p. Trin: [5.oktober 1777]

døbt Peder Pedersens Datter i Schiød kaldet – Margreta -

 

7: Eod: die [Dom:19 p. Trin:]

Døbt Niels Lindgaards Datter kaldet – Else

 

 

Mikrokort 1 side 7 højre side (1.række billede 9)

 

1778

 

1: Dom: Septuag:

Døbt Søren Pedersens Datter i Torrup kaldet – Karen -

 

2: Dom: Remin: [15.marts 1778]

Døbt Christen Smids Datter i Schiød kaldet – Maren -

 

3: Dom: Miser:

Døbt Niels Christensen Kirkegrd?? Datter i Schiød kaldet – Anna Kirstine -

 

4: Dom: Exaudi

Døbt Søren Skrædder Søn i Schiød kaldet - Michel -

 

5: Fest: Trin:

Døbt Oluf H?? Søn i Schiød kaldet - Anders -

 

6: Dom: 4. p. Trin:

Døbt Søren Hansens Datter i Schiød kaldet - Mette -

 

7: Eod: Die [19.juli 1778]

Døbt Jacob Hiulmands Datter ibdm kaldet – Anna Maria -, Susc: Peder Pedersens Datter, Test: Jørgen Andersen, Christen Pedersen, Søren Skrædder og Jens ?? hustru

 

?? Rasmus Smids Datter – Anna -  fød ??

 

8: Dom: 14. p. Trin:

Døbt Rasmus Molboes Datter i Schiød kaldet – Kirsten -

 

9: Fest O: Sanct:

Døbt Christian Pedersens Søn ?? kaldet – Søren -

 

10: Eod. Die

Døbt Søren Rasmussens Søn i Brundt kaldet - Peder -

 

11: Dom: 2. Advent

Døbt Anna Kielsdatter  hendes uægte Søn i Schiød kaldet - Christen -

 

1779

 

1: Dom: Mis:

Døbt Jens Ladsens Søn i Lille Glæsborg kaldet – Lads

 

2: Dom: Rogate

Døbt Peder Mundelstrups Datter i Schiød kaldet – Mette -

 

3: Dom: 1. p. Trin:

Døbt Else Christensdatters uægte Datter i Schiød kaldet – Mette -

 

 

Mikrokort 1 side 8 venstre side (2.række billede 1)

 

1: Dom 2. p. Trin:

Døbt Rasmus Fogs Søn i Geijlund kaldet – Niels -

 

2: Dom: 3. p. Trin:

Døbt Peder Kiærs Søn i Glæsborg kaldet – Laurs -

 

3: Dom: 4. p. Trin:

Døbt Søren Skræders Søn i Schiød kaldet – Niels -

 

4: dom: 14. p. Trin: [5.september 1779]

Jens Jensens Søn i Torrup kaldet – Jens -, Susc: Barnets Faster i Granslef, Test: Jens Kieldsen og Laurs Pedersen i Torrup, Peder Kiær i Glæsborg og Laurs Pedersens Hustru i Torrup

 

5: Dom: 2. Adv:

Døbt Jens Christensens Søn i Schiød kaldet - Christen -

 

1780

 

1: Dom: 1. p. Epiph:

Døbt Peder Hiulmands Søn kaldet - Christen -

 

2: Dom: Septuag: 1780

Døbt Anders Sørensens Søn i Glæsborg kaldet - Jens -

 

3: Eod: die

Døbt Anders Andersens Datter i Lindgaard kaldet – Maren

4: Dom: 6. p. Trin:

Døbt Jens Christensens Søn i Qvolbech kaldet - Thomas

 

5: Dom: 11. p. Trin:

Døbt Rasmus Christensens Datter i Brundt kaldet – Mette

 

6: Dom: 18. p. Trin:

Døbt Niels Christensens Datter i Schiød kaldet – Kirsten

 

7: Dom: 19. p. Trin:

Døbt Laurs Pedersens Søn i Torrup kaldet – Mads

 

8: Dom: 21. p. Trin:

Døbt Hyrden Mogens Nielsens Søn i Schiød kaldet - Søren

 

1781

 

1: Fest: Circum: Christ:

 Døbt Peder Mundelstrups Datter i Schiød kaldet - Maren -

 

2: Dom: 1. past Epiph:

Døbt Karen Nielsdatters uægte Søn ibdm kaldet - Jens

Fader udlagt Thomas ?? af Lyngaa

 

3: Dom: Septuage:

Døbt Erich Jensens Søn i Schiød kaldet - Jens -

 

 

Mikrokort 1 side 8 højre side (2.række billede 1)

 

1: Dom: Sexag: [18.februar 1781]

Døbt Rasmus Madsens Datter i Schiød kaldet – Magrete -, Susc: Berthe Jensdatter i Tinning, Test: Jens Pedersen i Helstrup, Laurs Pedersen og Erich Jensen i Torrup og Søren Skræders Hustru

 

2: Dom: Oculi

Døbt Povel Bielidts Søn i Geilund kaldet – Niels -

 

3: Dom: Reminisc

Døbt Rasmus Fogs Søn i Geilund kaldet – Niels -

 

4: Dom: Trinit:

Døbt Christian Pedersens Søn i Schiød kaldet - Peder -

 

5: Dom: 14 past Trinit:

Døbt Niels Christensens Søn Lindgaard kaldet – Christen -

 

6: Dom: 20 past Trinit: [28.oktober 1781]

Døbt Jens Jensens Søn i Torrup kaldet - Jens -, Susc: Kirsten Pedersdatter i Vrangstrup, Test: Laurs Pedersen i Torrup, Niels Madsen i Sølvsteen, Jens Ladsen i Rothenborg og Laurs Pedersens Hustru i Torrup

 

7: Dom: Omn: Sanct:

Døbt Niels Christensens Datter i Schiød kaldet - Kirsten -

 

8: Dom: 1 Advent

Døbt Anders Andersens Datter i Lindgaard kaldet - Else -

 

9: Dom: 4 Advent

Døbt Peder Mundelstrups Datter i Schiød kaldet – Mette -

 

1782

 

1: Dom: Cant: [28.april 1782]

Døbt Rasmus Madsens Søn i Schiød kaldet – Peder -, Susc: Anne Rasmusdatter i Helstrup, Testes: Laurs Pedersen i Torrup, Søren Andersen, Thomas Sørensen og Peder Mundelstrups Hustru i Schiød

 

2: Dom: Exaudi

Døbt Søren Skræders Datter i Schiød ibdm: kaldet - Else Kirstina -

 

3: Dom: 5. p. Trin:

Døbt Anders Povelsens Søn i Glæsborg kaldet - Søren -

 

4: Dom: 8. p. Trin:

Døbt Erich Jensens Søn i Schiød kaldet - Jens -

 

5: Dom: 13 p. Trin:

Døbt Skoleholderen Søren Gjerns Søn ibid kaldet - Jens Christopher -

 

6: Dom: 19 p. Trin:

Døbt ?? Johanne Pedersdatter i Glæsborg uægte Datter kaldet - Maren

Udlagt barnefader Soldaten Mads Andersen i Qvolbech

 

 

Mikrokort 1 side 9 venstre side (2.række billede 2)

 

1: Dom:20 p. Trin:

Døbt Jens Lassens Søn i Rothenborg kaldet - Andreas -

 

1783

 

1: den 4.april

Døbt Peder?? Madsens Datter i Helstrup kaldet - Maren -

 

2: Dom: Jubil:

Døbt Povel Bielidts Datter i Qvolbech kaldet – Maren -  

 

3: Dom: Rogat:

Døbt Rasmus Christensens Datter i Brundt kaldet – Johanna Maria -

 

4: Fer: 1 Pint:

Døbt Søren Skræders Søn i Schiød kaldet – Christen -

 

5: Fest: Trin: [15.juni 1783]

Døbt Jens Jensens Tvilling sønner i Torrup kaldet den 1. – Jens -, Susc: Maren Jensdatter i Granslef, Test: Niels Madsen i Sølvsteen, Mads Pedersen, Peder Mundelstrup og Jens Ladsens Hustru i Rothenborg, den 2 – Niels -, Susc: Karen Pedersdatter i Granslef, Test: Laurs Pedersen i Torrup, Søren Hadsager, Thomas Sørensen og Rasmus Madsens Hustru i schiød

 

6: Dom: 12 p. Trin:

Døbt Morten Hansens Søn i Lindgaard kaldet – Jens -

 

7: Dom: 16 p. Trin:[5.oktober 1783]

Døbt Peder Pedersens Datter i Schiød kaldet – Sidsel – Susc: Kirsten Jensdatter, Test: Niels Christensen, Rasmus Madsen, Erich Jensen og Væver Andersens Hustru

 

8: Dom: 22 p. Trin:

Døbt Peder Mundelstrups Datter i Schiød kaldet – Birgitta -

 

9: Dom 1 Advent

Døbt Niels Christensens Datter ibd: kaldet - Anna -

 

10: Fer: 1 Nat: Christi

Døbt Skoleholderen Søren Gierns Søn i Schiød kaldet – Jens Christopher -

 

1784

 

1: Dom: 4 p. Epiph:

Døbt Maren Lasdatters?? Uægte Datter i Rothenborg kaldet - Inger

Til barnefader blev  udlagt Andreas Rasmussen

 

2: Dom: Invocavit

Døbt Frans Pedersens Søn i Torrup kaldet – Rasmus -

 

3: Fer: 2 Pasc:

Døbt Anders Andersens Søn i Schiød kaldet – Anders -

 

4: Fest: Trin:

Døbt Nicolai andersens?? Søn i Lindgaard kaldet – Anders -

 

 

Mikrokort 1 side 9 højre side (2.række billede 2)

 

1: Dom: 11 p. Trin: [22.august 1784]

Døbt Peder Pedersens Søn i Schiød kaldet - Niels - Susc: Jørgen Andersens Hustru test: Anders Jensen, Rasmus Madsen, Christen Madsen og Niels Christens Hustru

 

2: Dom: 12 p. Trin:

Døbt Niels Madsens Søn ibdm kaldet – Mads -

 

3: Dom 13 p. Trin:

Døbt Hans?? Lindgaards Datter i Lindgaard kaldet - Mette -

 

4: Dom: 17 p. Trin: [3.oktober 1784]

Døbt Erhard Hielms Datter i Brundt kaldet – Inger Marie – [Moderen Kirsten Christensdatter FT-1787]

 

5: Dom: 22 p. Trin: [7.november 1784]

Døbt Rasmus Madsens Datter i Schiød kaldet – Bodil -, Susc: Else Pedersdatter, Testes: Peder Pedersen, Christen Madsen, Jørgen Andersen og Peder Mundelstrups Hustru

 

6: Dom: 3 Advent

Døbt Anders Jensens Tvilling i Schiød Sønnen kaldet – Thomas – datteren kaldet – Mette -

 

1785

 

1: Dom: Remin: [20.februar 1785]

Døbt Jørgen Andersens Datter i Schiød kaldet - Anna -, Susc: Søren Andersens Hustru i Schiød bye, Test: Christen Smid, Christen Madsen, Peder Mundelstrup og Peder Pedersens Hustru

 

2: Dom: Lætare [6.marts 1785]

Døbt Jens Ladsens Søn i Rothenborg kaldet – Andreas -,

 

3: Fest: Pasc:

Døbt Skoleholderen Søren Gierns Datter i Schiød kaldet - Else Maria -

 

4: Dom: 16 p. Trin:

Døbt Jens Mogensens Søn i Geijlund kaldet – Rasmus -

 

5: Dom: 20 p. Trin:

Døbt Anne Johanne Pedersdatter?? 2 uægte barn kaldet – Jens

Barnefader Rasmus Olufsen tiende ved Moesgaard??

 

6: Dom: 22 p. Trin:

Døbt Søren Mundelstrups Søn i Schiød kaldet – Jens -

 

7: Dom: 24 [6.november 1785]

Døbt Erhard Hielms Datter i Brundt kaldet – Maria Elisabeth -

 

1786

 

1: Dom: 3 p. Ep:

Døbt Niels Christensens Søn i Lindgaard kaldet – Peder -

 

 

Mikrokort 1 side 10 venstre side (2.række billede 3)

 

1: Fest: Ann: M:

Døbt Niels Christensens Datter i Schiød kaldet – Maren -

 

2: Dom: Palm:

Døbt Nicolaj Andersens Datter i Lindgaard kaldet - Anna -

 

3: Fer: 2 Pasc:

Døbt Rasmus Smids Søn i Brundt kaldet – Jens -

 

4: Fest: Publ: Lethan: [25.april 1786]

Døbt Jens Jensens Datter i Torrup kaldet - Anna -, Susc: Skoleholderens Hustru i Laurberg, Test: Laurs Pedersen og Frans Kieldsen i Torrup, Søren Nielsen i Hadsager og Niels Bondgaards Hustru i Schiød

 

5: Dom: 3 p. Trin: 1786

Døbt Anders Sørensens Datter i Glæsborg kaldet - Anna -

 

6: Dom: 11 p. Trin:

Døbt Anders Andersens Datter i Schiød kaldet – Mette -

 

7: Dom: 6 p. Trin:

Døbt Skoleholderen Søren Giern Enkes Søn i Schiød kaldet - Søren -

 

1787

 

1: Dom: Sexag:

Døbt Anders Jensens Datter i Schiød kaldet – Maren -

 

2: Dom: Inv: [25.februar 1787]

Døbt Peder Pedersen og Anna Nielsdatters Søn ibdm: kaldet – Peder - Susc: Rasmus Christensens Hustru i Hæsum?? Test: Laurs Pedersen, Jens Jensen i Torrup, Anders Jensen og Niels Christens Hustru i Schiød

 

3: Dom: Remin: [28.februar 1787 da Hans er med i FT.1787]

Døbt Jens Thomasen og Hustru Mette Søn i Geijlund kaldet - Hans -

 

4: Fer: 2 PascE: [6.januar 1787]

Døbt Jørgen Andersen og Hustru Mette Jensdatters Datter i Schiød kaldet – Karen Maria -, Susc: Jens Madsens Hustru i Bægaard, Test: Peder Pedersen, Anders Jensen i Schiød, Jens Jensen i Qvolbech og Niels Christensens Hustru i Schiød

 

5: Dom: Trin:

Døbt Jens Ladsens og Hustru Maren Andersdatter Søn i Rothenborg kaldet – Peder -

 

6: Dom: 10 p. Trin: [12.august 1787]

Døbt Erhard Hielm og H: Kirsten Christensdatter Datter i Brundt kaldet - Maren -

 

7: Dom: 16 p. Trin:

Døbt Christian Pedersen og Hust: Magrete Sørensdatters Datter i Schiød kaldet – Mette Maria -

 

8: Dom: 21 p. Trin:

Døbt Søren Michelsen Skrædder og Hust: Anne Christensd: Søn i Schiød kaldet – Michel -

 

 

Mikrokort 1 side 10 højre side (2.række billede 3)

 

1: Eod: die

Døbt Christen Sørensen ?? og Mette Marie Søn i Qvolbech kaldet – Jesper -

 

2: Dom: 25 p. Trin:

Døbt Skoleholderen Søren Hansen Stæhr og Hustru Anna Christensdatters Datter i Schiød kaldet – Kirsten -

 

1788

 

1: Dom: 1 p. Ep:

Døbt Rasmus Christensens og Hustru Anna Jensdatters Datter i Brundt kaldet - Bodil -

 

2: Eod: die [13.januar 1788]

Døbt Jens Jensens og Hustru Karen Jensdatters Datter i Torrup kaldet – Johanne -, Susc: Laurs Pedersens Hustru ibdm: Test: Anders Jensen i Schiød, Peder Mundelstrup, Søren Hadsager og Niels Bondgaards Hustru i schiød

 

3: Dom: Niser:??

Døbt Niels Christensens og Hustru Maren Pedersdatters Søn i Lindgaard kaldet – Niels -

 

4: Fest: Publ: Lith:?? [25.april 1788??]

Døbt Christen Christensens og Hustru Else Pedersd: Søn kaldet – Christen -

 

5: Eodem die [25.april 1788]

Døbt Jørgen Andersens og H: Anna Kirstine Jensdatters Datter kaldet – Mette -, Susc: Oluf Jørgensens Hustru i Hetthen??, Test: Jens Mogensen i Geilund, Hans Lindgaard, Jens Fransen i Lindgaard og Jens Pedersens Hustru i Rothenborg

 

6: Fest: Asc: Chr: [1.maj 1788]

Døbt Povel Pedersen og H: Dorthe Christine Pallesdatter Søn kaldet - Peder -

 

7: Dom: 5 p. Trin:

Døbt Jens ??og Mette Pedersdatter Datter i Helstrup kaldet – Apolone -

 

8: Dom: 19 p. Trin: 1788

Døbt Peder Christensen og Hustru Agnete Thomasdatter Søn i Brundt kaldet - Thomas -

 

9: Dom: 20 p. Trin:

Døbt Peder Jensen Rytter?? og Maren Christensdatter Søn i Glæsborg kaldet – Jens -

 

10: Dom: 21 p. Trin: [12.oktober 1788]

Døbt Erhard Hielm og Hustru Kirsten Christensdatter Søn i Brundt kaldet – Gregers -

 

11: Dom: 24 p. Trin:

Døbt Anders Andersen og H: Maren Madsdatters Datter i Qvolbech kaldet – Anna -

 

12: Dom: 1 Adv:

Døbt Nicolaj Andersen og H. Mette Marie Christensdatter Datter i Lindgaard kaldet – Maria Catharina -

 

 

Mikrokort 1 side 11 venstre side (2.række billede 4)

 

1789

 

1: Dom: 4 p. Ep: [1.februar 1789]

Døbt Mads Larsen?? [Pedersen] og Ellen Marie Nielsdatters Datter i Brundt kaldet – Maren -, Susc: Christen Lindgaards Hustru i Glæsborg, Test: Michel Nielsen Helstrup, Jens Mogensen i Geilund, Rasmus Madsen i Schiød og Rasmus Smeds Hustru i Brundt

 

2: Dom: Esto mihi 

Døbt Niels Madsen og Hustru Karen Christiansdatters Søn i Schiød kaldet - Christian -

 

3: Fest: Ann: Nav:

Døbt Anders Jensens og H: Maren Thomasdatters Søn i Schiød kaldet – Søren - 

 

4: Dom: Mis: [26.april 1789]

Døbt Rasmus Madsen og Hustru Karen Pedersdatters Datter i Schiød kaldet - Kirstine Maria -, Susc: Thomas Sørensens Datter Anne, Testes: Christen Madsen, Peder Pedersen, Christen Smid og Søren Skræders Hustru

 

5: Dom: 2 p. Trin [21.juni 1789]

Døbt Laurs Pedersen Bech og Hustru Karen Jensdatters Søn i Torrup kaldet - Jens -, Susc: Sidsel Nielsdatter fra Granslef, Test: Jørgen Andersen i Schiød, Jens Ladsen i Rothenborg, Niels Madsen i Sølvsteen og Søren Lykkes Hustru i Laurberg

 

6: Dom: 9 p. Trin: [9.august 1789]

Døbt Peder Pedersen og Anne Nielsdatters Søn kaldet – Rasmus - Susc: Jens Bondes Hustru i Bondesholm, Test: Jørgen Andersen, Christen Madsen i Schiød. Laurs Pedersen i Torrup og Søren Skræders Hustru i Schiød

 

7: Dom: 15 p. Trin:

Døbt Christen Sørensen og Maren Madsdatters Datter i Qvolbech kaldet – Maren -

 

8: Dom: 24 p. Trin:

Døbt Oluf Rasmussen og Hustru Kirsten Andersdatters Søn i Schiød kaldet - Søren -

 

1790

 

1: Fest: N. Anni:

Døbt Peder Lindgaard og Agnete Thomasdatters Datter i Brundt kaldet - Maren -

 

2: Dom: 1 p. Epiph

Døbt Jens Ladsen og Hustru Maren Andersdatters Søn i Rothenborg kaldet - Niels -

 

3: Dom: Sexag: [7.februar 1790]

Døbt Jørgen Andersen og H: Mette Jensdatters Søn i Schiød kaldet - Anders -, Susc: Anna Madsdatter, Test: Søren Andersen, Søren Skrædder, Laurs Pedersen i Torrup, og Peder Pedersens Hustru

 

4: Eod: die

Døbt Michel Jensen og H: Karen Marie Pedersdatters Søn i Schiød kaldet - Jens -

 

5: Diom: Rem: [28.februar 1790]

Døbt Michel Hansen og Hustru Ellen Sørensdatters Datter i Schiød kaldet – Maren -, Susc: Erhard Hielms Hustru i Brundt, Test: Jørgen Andersen i Schiød, Søren Skrædder??, jensBonde i Bondesholm og Rasmus Madsens hustru

 

6: Dom: Jubil:

Døbt Skoleholderen Søren Hansen Stæhr og Hustru Anna Christensdatters Søn i Schiød kaldet - Niels Christian -

 

 

Mikrokort 1 side 11 højre side (2.række billede 4)

 

1: Dom: 18 p. Trin:

Døbt Rasmus Christensen og Hustru Anna Jensdatters Datter i Brundt kaldet – Maren -

 

2: Dom: 19 p. Trin: [10.oktober 1790]

Døbt Laurs Pedersen Bech og Hustru Karen Jensdatters Søn i Torrup kaldet – Peder -, Susc: Christen Madsens Hustru i Schiød, Test: Niels Madsen af Sølvsten, Peder Pedersen, Christen Smed i Schiød og Søren Lykkes Hustru i Laurberg

 

3: Dom: 21 p. Trin: [24.oktober1790]

Døbt Mads Pedersen og Ellen Marie Nielsdatters Datter i Brundt kaldet – Maren -, Susc: Mette Nielsdatter i Helstrup, Test: Peder Pedersen ibdm: Jens Mogensen i Geijlund, Niels Madsen i Sølvsteen og Michel Jensens Hustru i Brundt

 

4: Eod: die

Døbt Jørgen Andersen og Hustru Christine Jensdatters Søn i Glæsborg kaldet – Christen -

 

1791

 

1: Dom: 3 p. Ep:

Døbt Peder Madsen og Hustru Anna Jensdatters Søn i Brundt kaldet – Mads -

 

2: Dom: 5 p. Ep: [6.februar 1791]

Døbt Niels Madsen og Engel Rasmusdatters Søn i Sølvsteen kaldet - Mads -

 

3: Dom: Invoc: [13.marts 1791]

Døbt Erhard Hielm og Hustru Kirsten Christensdatters søn i Brundt kaldet – Knud -

 

4: Eod: die

Døbt Jacob Ladsen og Hustru Kirsten Jensdatters Datter i Schiød kaldet – Maren -

 

5: Dom: Oculi

Døbt Christen Sørensen og Maren Madsdatters Datter i Qvolbech kaldet Nille

 

6: Dom: Palm:

Døbt Maren Nielsdatters uægte Søn i Qvolbech (der står Geijlund over Qvolbech) kaldet - Niels – til barnefader udlagt Niels Olufsen

 

7: Fer: 2 Pent:

Døbt Niels Madsen og Hustru Karen Christiansdatters Datter i Schiød kaldet – Maren -

 

8: Dom: 1 p. Tr:

Døbt Christen Madsen og Hustru Berthe Sørensdatters Søn i Schiød kaldet - Søren -

 

9: Dom: 6 p. Trin: [31.juli 1791]

Døbt Søren Bondgaard og Johanne Jørgensdatter Søn ibdm [Schiød] kaldet - Niels -, Susceptrix Niels Bondgaards Datter, Testes: Søren Jensen, Mads Bondgaard, Jens Bech og Jacob Ladsens Hustru

 

10: Dom: 22 p. Trin:

Døbt Jokum Mundrup og Hustru Mette Nielsdatters Søn i Helstrup kaldet – Søren -

[Jochum Mundelstrup, Johan Sørensen i FT-1801 med konen og sønnen Niels Jochumsen paa 8 aar]

 

11: Eod: die

Døbt Nikolaj Andersen og Hustru Mette Marie [Christensdatter] Søn i Lindgaard kaldet – Niels -

 

 

Mikrokort 1 side 12 venstre side (2.række billede 5)

 

1792

 

1: Dom: 3 p. Ep:

Døbt Skoleholderen Søren Sthær og Hustru Anna Christensdatters Datter i Schiød kaldet – Kirsten -

 

2: Dom: Sexag:

Døbt Jens Pedersen og Hustru Anna Nielsdatters Datter ibdm kaldet – Sidsel -

 

3: Dom: Est: Mihi:

Døbt Karen Fransdatters uægte Søn i Schiød, barnefader udlagt Mads Da??mand ibdm, barnets navn var – Niels -

 

4: Fest: Trin: [3.juni 1792]

Døbt Jørgen Andersen og Hustru Mette Jensdatters Søn ibdm kaldet – Jens -, Susc: Michel Hansens Hustru, Test: Søren Hansen, Anders Jensen, Mads Ladsen og Peder Pedersens Hustru

 

5: Dom:2 p. Trin: 1792

Døbt Peder Christensen Lindgaard og Hustru Agnete Thomasdatters Søn i Brundt kaldet - Christen - 

 

6: Dom: 16 p. Trin [23.september 1792]

Døbt Rasmus Madsen og Hustru Karen Pedersdatters Søn i Schiød kaldet – Peder -, Susc: Mads Pedersens Hustru i Brundt, Testes: Peder Pedersen i Helstrup, Søren Hadsager, Thomas Sørensen og Søren Bondgaards Hustru

 

7: Dom: 18 p. Trin:

Døbt Niels Madsen og Hustru Engel Rasmusdatters Søn i Sølvsteen kaldet – Rasmus -

 

8: Dom: 23 p. Trin: [11.november 1793]

Erhard Hielm og Kirsten Christensdatters Datter i Brundt kaldet – Maren -

 

9: Dom: 2 p. Adv:

Døbt Christen Sørensen og H: Maren Madsdatters Søn i Qvolbech kaldet - Søren -

 

1793

 

1: Dom: int: Fest: N: A: et Epiph:

Døbt Hyrden Mogens Nielsen og H: Karen Jensdatters Datter i Schiød kaldet – Karen -

 

2: Fest: Virid:

Døbt Christen Madsen og Hustru Birthe Sørensdatters Datter i Schiød kaldet – Maren -

 

3: Eod: die

Døbt Jokum Sørensen og Mette Nielsdatters Søn i Helstrup kaldet – Niels -

 

4: Fest: Asc: Chris: [9.maj 1793]

Døbt Johanes Christensen og Maren Nielsdatters Søn i Lindgaard kaldet – Christen -

 

5: Dom: Rogate

Døbt Anders Jensen og Maren Thomasdatters Søn i Schiød kaldet – Christian -

 

6: Dom: 3 p. Trin:

Døbt Michel Kiærsgaard og Anna Jensdatters Søn i Qvolbech kaldet – Jens -

 

7: Dom: 6 p. Trin:

Døbt Niels Madsen og Hustru Karen Fransdatters Søn i Schiød kaldet – Mads -

 

8: Dom: 9 p. Trin: 1793

Døbt Christen Christensen og Hustru Ellen Jensdatters Søn i Glæsborg kaldet - Jens -

 

 

Mikrokort 1 side 12 højre side (2.række billede 5)

 

1: Dom: 10 p. Trin:

Døbt Rasmus Christensen og Hustru Anna Jensdatters Søn i Brundt kaldet - Laurs -

 

2: Dom:12 p. Trin:

Døbt Skoleholderen Søren Hansen Stær og H: Anna Fransdatters Søn i Schiød kaldet – Jens -

 

3: Som: 17 p. Trin:

Døbt Mette Jensdatters uægte Søn i Schiød som var fød den 13.september kaldet – Hans -

 

4: Dom: 18 p. Trin: [29.september 1793]

Døbt Michel Hansen og H: Ellen Sørensdatters Søn i Schiød han var fød den 26.august og kaldet - - Hans -, Susc: Xsten [Christen] Fiskers Hustru i Knudstrup, Test: Mads Bondgaard, Thomas Sørensen, Anders Larsen og Rasmus Madsens Hustru

 

5: Dom: 25 p. Trin:

Døbt Jens Pedersen og Hustru Anna Madsdatters Søn i Schiød kaldet – Mads – som var fød den 14.oktober

 

6: Dom: 3 Advent (hele daaben er overstreget )

Døbt Niels Hans og H: Magrete Jensdatters Datter i Lyngaa kaldet – Maren - fød d. 25.november, Susc: Mette Michelsdatter, Test:

 

1794

 

1: Dom: Sep:

Nicolaj Andersen og Hustru Marie Fransdatters Datter – Mariana – i Lindgaard i Kirke som var fød d. 3.december 1793

 

1794

2: Dom: Læt: [30.marts 1794]

Blev Mads Pedersen og Ellen Maria Nielsdatters Søns daab i Brundt – Peder – kaldet publiceret, Susc: Magrete Nielsdatter i Helstrup, barnet var fød den 22.feruar, Test: Niels Madsen i Sølvsteen, Søren Hadsager, Søren Rasmussen i Brundt og Rasmus Smids Hustru ibdm:

 

3: Dom: Jub: [11.maj 1794]

Blev Svend Pedersen og H: Anna Marie Sør: Søns daab i Glæsborg publiceret kaldet – Peder – som var fød den 12.april

 

4: Fest: Publ: Lichan??: [21.maj 1794]

Peder Pedersen og H: Anna Nielsdatters Datter i Schiød kaldet - Kirsten – fød den 18.april 1794 Susc: Jens Pedersens Hustru, Test: Mads Bondgaard, Jørgen Andersen, Niels Christensen og xsten [Christen] Madsens Hustru

 

5: Dom: 1 p. Trin: [22.juni 1794]

døbt Niels Madsen og H: Engel Rasmusdatters Datter i Sølvsteen  kaldet - Bodil Anne?? [Måske Sanne] – fød den 5.maj

 

6: Dom: 4 p. Trin:

Jørgen Andersen og H: Anna Christina Jensdatters Datter i Glæsborg kaldet - Mette – fød 12.juni

 

7: Eod: die [13.juli 1794]

Søren Bondgaard og Hustru Johanne Jørgensdatters Søn i Schiød kaldet – Jens – fød 11.jun 1794 Susc: Bødker Hielm Bundgaards Hustru i Granslef, Fest: Niels Fransen i Schiød, Rasmus Madsen, Anders Bondgaard og Michel Jensens Hustru

 

8: Dom: 15 p. Trin: 1794

Døbt Niels Christensen og H: Karen Andersdatters Søn i Schiød kaldet – Anders – fød den 19.august

 

 

Mikrokort 1 side 13 venstre side (2.række billede 6)

 

1: Dom: 3 Advent

Peder Madsen og Hustru Anne Jensdatters Datter i Brundt kaldet – Mette – fød den 31.oktober

 

2: Dom: 23 p. Trin:

Døbt Jacob Ladsen og H: Kirsten Jensdatters Datter i Qvolbech kaldet - Anna – fød den 28.oktober

 

1795

 

1: Dom: int: circ: Xch d Ep??

Døbt Christen Sørensen og H: Maren Pedersdatters Søn i Qvolbech kaldet – Mads – fød 16.december

 

2: Dom: 3 p. Epip: 1795

Døbt Enevold Madsen og H:Bodil Jensdatters Datter i Schiød kaldet - Bodil – fød den 14.december

 

3: Dom: Sexagesima [8.februar 1795]

Døbt Jørgen Andersen og Hustru Mette Jensdatters Datter i Schiød kaldet – Zidsel -, Susc: Jens Bondes Kone i Bondesholm, Test: Mads Bondgaard, Søren Andersen, Anders Jensen, Peder Pedersens Kone i schiød

 

4: Fest: Ann: Mariæ 1795

Døbt Christen Lindgaard og H: Ellen Jensdatters Datter i Glæsborg kaldet – Else - fød den 23.februar

 

5: Fest: Publ: Lith: 1795

publ: Peder Pedersen og H: Magrete Nielsdatter Datters daab i Helstrup navnet – Kirsten – fød den 17.marts

 

6: Dom: Cant: 1795

Publ: Michael Kiærsgaard og H: Anna Jensdatters Datters daab i Qvolbech navnet – Kirsten – fød den 24.marts

 

7: Eod: die

Jens Pedersen og H: Anna Madsdatters Datter i Schiød navn – Sidsel – fød den 12.april

 

8: Dom: Rogate Public:

Skoleholderen Søren Stær og H: Anna Christensdatters Søns daab i Schiød kaldet – Hans – fød den 12.april

 

9: Dom: 3 p. Trin: [21.juni 1795]

Laurs Pedersen Bech og H: Karen Jensdatters Datters daab – Anna – fød den 19.maj 1795, Susc: Søren ?? Kone i Laurberg, Test: Søren Hadsager, Jens Ladsens Enkes Søn Jens i Lopdrup og Peder Pedersens Hustru i Schiød

 

10: Fer: 2 Nat Fest

Niels Madsen og Hustru Maren Jensdatters Søn i Sølvsteen kaldet – Jens – fød den 21.november

 

1796

 

1: Dom: ??

Oluf Jensen og Bodil Sørensdatters Søn i Qvolbech kaldet – Søren – fød den 15.december 1795

 

2: Dom: Esto Mihi

Jacob Christensen og Hustru Kirsten Jensdatter i Qvolbech kaldet – Anna – fød den 22.december 1795

 

 

Mikrokort 1 side 13 højre side (2.række billede 6)

 

1: Dom: Reminiscere

Hans Pedersen Jernstøber og Hustru Anna Maria Hansdatters Søn i Schiød kaldet – Hans – fød den 19.januar 1796

 

2: Fest: Asc: [5.marts 1796]

Anders Nielsen og Hustru Anna Maria Madsdatters Datter ibdm kaldet – Kirsten –, Susc: Christen Smids Hustru i Granslef, Test: Søren Skrædder, Christen Madsen, Jørgen Andersen og Søren Bondgaards Hustru

 

3: Dom: 5 p. Trin:

Døbt Peder Pedersen og Hustru Anna Nielsdatters Søn i Schiød kaldet – Christen – fød den 26.maj

 

4: Dom: 8 p. Trin:

Jørgen Andersen og Hustru Kristine Kristensdatter i Glæsborg Datter kaldet – Maren – fød den 4.juli

 

5: Dom: 18 p. Trin: [25.september 1796]

Jens Pedersen og Anna Madsdatters Datter i Schiød kaldet – Nille Cathrina – fød den 25.august

 

1797

 

1: Dom: Sexagesima

Enevold Madsen og Hustru Bodil Jensdatters Søn i Schiød kaldet – Mads – fød d. 14.januar

 

2: 1.søndag i Fasten

Jens Hansen og Hustru Anna Marie Jensdatters Datter i Schiød kaldet – Anna Kirstine – fød den 11.februar

 

3: 3.søndag i Fasten 1797

Christen Christensen og Hustru Ellen Jensdatters Søn i Glæsborg kaldet - Peder – fød den 31.januar

 

4: samme dag

Nikkolaj Andersen og Hustru Mette Marie Christensdatters Datter i Glæsborg kaldet – Maren – fød d. 24.februar

 

 

Mikrokort 1 side 14 venstre side (2.række billede 7)

 

1: Midfaste søndag

Michel Kiersgaard og Hustru Anna Jensdatter i Qvolbech en Datter kaldet – Anna – fød den 12.februar

 

2: 2.søndag ef: Paaske [30.april 1797]

Skoleholder Søren Stær og Schiød og Hustru Anna Christensdatter en Søn kaldet – Christen - fød den 15.marts

 

3: Dito Dato [30.april 1797]

Hans Jensen i Loptrup og Hustru Maren Madsdatter en Datter kaldet – Inger – fød den 13.marts 1797, Susc: Rasmus Bødkers Hustru i Væt, Test: Michel Hansen, Søren Andersen?? og Christen Madsen, Peder Pedersens Hustru

 

4: 1.sønd: p: Trin: 1797

Peder Pedersen i Helstrup og Hustru Magrethe Nielsdatter en Datter – Maren – kaldet fød den 5.maj

 

5: 4.sønd: p. Trin:

Christen Sørensen i Qvolbech og Hustru Maren Madsdatter en Søn kaldt – Rasmus – fød den 22.maj

 

6: 10.søndag past Trin: [20.august 1797]

Søren Nielsen og Hustru Johanne Jørgensdatter i Schiød en Søn kaldet – Jens – fød den 19.juli, Susc: ?? Jensens Hustru i Granslev, Test: Søren Andersen, Jens Pedersen, Thomas Sørensen, Anders Bundgaards hustru

 

7: 21.søndag efter Trin: [5.november 1797]

Jens Rasmussen Møller og Maren Jensdatter en Datter fød den 5.oktober kaldet – Johanne -, Susc: Jørgen Nielsens Kone i Bægaard, Test: Christen Smed??, Jens Badsker, Jens Nielsen, Hans Jensens Kone, NB ?? inddøbt paa ?? Lyngaa

 

 

1798

 

1: 2.søndag i Fasten

Christen Andersen og Hustru Birthe Clemensdatter en Datter i Schiød kaldet – Birthe Kirstine – fød den 11.januar

 

2: 2.søndag efter Paaske [22.april 1798]

Maren Sørensdatters uægte Barn – Kirsten – i Schiød, som barnefader blev udlagt Mads Rasmussen i Schiød, blev baaren af Anders Sørensens Kone i Schiød, Testes: Jens Pedersen, Niels Hvid i Haurum, Jørgen Andersen og Søren Bundgaards Hustru

 

3: Almindelig Bede dagen [4.maj 1798]

Mads Pedersen og Ellen Maria Nielsdatter i brundt en Datter i Schiød Kirke hun blev kaldet – Karen – fød den 8.marts, Susc: Skovfogedens Hustru i Haurum, Test: Erhardt Hielm, Rasmus Christensen i Brundt og Niels Madsen i Sølvsteen, Rasmus Smeds Hustru

 

4: 4.søndag efter Paaske

Jens Pedersen og Hustru Anna Madsdatter i Schiød en Søn i Kirke som blev kaldet – Peder – fød den 10.april

 

5: 5.søndag efter Paaske

Jens Hansen og Anna Maria Jensdatter i Schiød en Søn kaldet – Hans – fød den 22.april

 

6: Xsti Himmelfarts dag

Skoleholderen Søren Stær og Hustru Anna Christensdatter en Datter – Dorthea – fød den 22.april

 

7: 3.søndag efter Trinitat: [24.juni 1798]

Svend Madsen og Hustru Abelone Jensdatter en Datter i Schiød kirke kaldet – Anna – fød d. 5.maj

 

8: 6.søndag efter Trinit:

Søren Christian og Hustru Mette Nielsdatter en Søn i Schiød Kirke kaldet – Jens – fød den 5.juni

 

 

Mikrokort 1 side 14 højre side (2.række billede 7)

 

1: 9.søndag efter Trinit: [5.august 1798]

Hans Jensen og Hustru Maren Madsdatter i Lopdrup en Datter kaldet – Maren – fød den 14.juli 1798, Susc: Anna Madsdatter i Knudstrup, Test: Mikkel Hansen, Søren Hansen, Mads Bondgaard i Schiød og Jens Møllers Kone i Bægaard

 

2: Eod: die

Jakob Larsen og Hustru Kirsten Jensdatter i Qvolbech en Datter kaldet – Karen – fød den ?? juli

 

3: eodem die [5. august 1798]

Kristen Kristensen og Hustru Ellen Jensdatter i Glæsborg en Søn kaldet – Jens - fød d. 1.juli

 

4: 10.søndag efter Trinit: [11.november 1798]

Peder Pedersen og Hustru Anna Nielsdatter i Schiød en Søn kaldet – Niels – fød d. 11.juli Susc: ingen tekst, Test: Søren Hansen, Mikkel Hansen, Anders Hansen og Jens Pedersens Hustru alle i Schiød

 

5: Eod: die

Niels Madsen og Hustru Maren Jensdatter i Sølvsteen en Søn kaldet – Jens – fød d. 7.juli

 

6: 20.søndag efter Trinit:

Anne Rasmusdatter en uægte Datter i Brundt kaldet – Bodil – fød den 9.september, den udlagte barnefader er Jens Madsen i Sølvsteen

 

7: 21.søndag efter Trinit:

Mikkel Pedersen og Hustru Karen Jensdatter i Rothenborg en Søn kaldet – Peder – fød d. 10.september

 

1799

 

1: Midfaste søndag

Niels Christian og Mette Povlsdatter fra Qvolbech en Datter kaldet - Karen – fød 16.december

 

2: Maria Bebudelses Dag [25.marts 1799]

Jørgen Andersen og Hustru Mette Jensdatter i Schiød en Datter kaldet – Maren -, Susc: Maren Jensdatter i Bægaard, Test: Mads Bondgaard, Jens Pedersen, Peder Pedersen i Schiød og Enken Maren Madsdatter i Lopdrup, barnet er fød 22.januar 1799

 

 

Mikrokort 1 side 15 venstre side (2.række billede 8)

 

1: Maria Bebudelses Dag [25.marts 1799]

Ole Jensen og Hustru Bodil Sørensdatter i Qvolbech en Datter kaldet – Maren – fød d. 1.februar

 

2: 2.søndag efter Paaske

Døbt Jørgen Smed og Hustru Anna Sørensdatters Barn i Schiød kaldet – Giertrud Marie -

 

3: almindelig bededag 1799

Døbt Peder Pedersen og Hustru Magrete Nielsdatter i Helstrup Søn kaldet - Peder -

 

4: 2.Pinsedag

Mikkel Kiersgaard og Hustru Anna Jensdatter i Qvolbech en Datter kaldet – Kirsten -

 

5: Dom: 1 p. Trin: [26.maj 1799]

Laurs Pedersen Bech i Torrup og Hustru Karen Jensdatter en Søn kaldet - Jens -, Susc: Søren Nielsens Datter Maren i Hadsager, Test: Laurs Pedersen Jensen i Torrup, Søren Jensen i Granslev, Niels Madsen i Sølvsteen og Christen Madsens Hustru i Schiød, fød og død

 

6: Dom: 9 p. Trin: (8 er rettet til 9)

Kristen Has og Hustru Birthe Klemensdatter i Schiød en Søn – Anders – fød 11.juni

 

1800

 

1: 2.søndag i Fasten

Søren Frandsen og Hustru Inger Jensdatter af schiød Datter kaldet – Maren – fød den 13.januar

 

2: 3.søndag i Fasten

Døbt Jens Pedersen og Hustru Anne Madsdatters Datter i Schiød kaldet – Øllegaard – fød den 1.februar

 

3: 5.søndag efter Paaske [18.maj 1800]

Døbt Anders Bondgaard og Hustru Anne Marie Madsdatter en Søn – Mads – fød 12.april, Sc: Smedens Kone i Sall Karen Nielsdatter, Test: Niels Skytte paa Bidstrup, Jørgen Andersen, Niels Bondgaard og Jens Pedersens Hustru alle i Schiød

 

4: 6.søndag efter Paaske 1800

Fra Glæsborg døbt Kristen Lindgaard og Hustru  Ellen Jensdatters Datter – Mette – fød den 7.april

 

5: 2.Pintsedag

Fra Qvolbech Mikkel Kiersgaard og Hustru Anne Jensdatters Søn – Michel – fød den 11.april

 

 

Mikrokort 1 side 15 højre side (2.række billede 8)

 

1: 2.søndag efter Trinit: [22.juni 1800]

Søren Bondgaard og Hustru Johanne Jørgensdatters Søn – Jørgen – fød den 16.maj, Susc: Rasmus Madsens Datter Kirsten, Test: Niels Bondgaard, Anders Bondgaard, Søren Bondgaard og Anders Bondgaards Hustru alle af Schiød

 

2: 11.søndag efter Trinit:

Fra Qvolbech Ole Jensen og Hustru Bodil Sørensdatters Søn – Christen – fød d. 25.juli

 

3: Eod: die

Fra Schiød Søren Kristian og Hustru Mette Madsdatters?? Datter – Maren – fød d. 24.juli

 

4: 4.søndag efter Trinit

Havde Anders Sørensen Ponts og Anna Olufsdatter en Søn i Schiød Kirke han blev kaldet – Ole – fød d. 25.maj

 

5: 1.søndag i Adventus

Qvolbech Christen Sørensen og Hustru Maren Madsdatters Søn kaldet – Mads – fød den 11.oktober

 

1801

 

1: første søndag Hellig 3 Kongers dag [11.januar 1801]

Schiød Anne Marie Jacobsdatters uægte Søn kaldet – Søren – fød d. 1.december 1800, Susc: Kristen Skomagers Hustru i Faistrup, Test: Jens Pedersen, Jørgen Andersen, Anders Bondgaard og Christen Hadsagers Hustru alle af Schiød, til barnefader blev udlagt Jens Sørensen Hadsager paa Hadsager

 

2: 2.søndag i Fasten

Fra Glæsborg Jørgen Andersen og Hustru Anna Kristine Jensdatters Søn – Anders – fød den 4.januar

 

3: 5.søndag i Fasten

Fra Sølvsteen Niels Madsen og Hustru Maren Jensdatters Søn – Jens – fød den 14.februar

 

4: 2. Paaske dag 1801

Fra Helstrup Peder Pedersen og Hustru Magrethe Nielsdatters Datter – Kirsten – fød d. 3.marts

 

5: 2.Pintse dag [25.maj 1801]

Fra Lopdrup Jesper Sørensen og Hustru Maren MadsdattersKirsten – fød d. 8.april, Susc: Pigen Anne Sørensdatter fra Laurberg, Test: Jørgen Andersen i Schiød, Jens Møller i Bægaard, Søren Madsen og Kirsten Madsdatter fra Knudstrup

 

 

Mikrokort 1 side 16 venstre side (2.række billede 9)

 

1: 4.søndag p. Trinit:

Fra Qvolbech Jacob Larsen og Hustru Kirsten Jensdatters Søn – Lars – fød d. 23.maj

 

2: 7.søndag p. Trinit:

Fra Schiød Else Christensdatters uægte Søn - Jens – fød den 17.juni, barnefader var Hans Jensen tjener Jens Pedersen i Schiød

 

3: 19.søndag p. Trinit:1801

Fra Glæsborg Christen Christensen og Hustru Ellen Jensdatters Datter – Mette – fød den 27.august

 

4: 1.søndag i Advent [29.november 1801]

Unge Søren Nielsen Bondgaard og Hustru Mette Jensdatter i Schiød en Datter – Kirsten – fød den 25.oktober, Susc: Niels Smeds Hustru i Lyngaa, Fest: Jens Pedersen, Søren Bondgaard, og  ?? Mikkel?? Hustru og Anders Bondgaards Hustru alle af Schiød

 

1802

 

1: 5.søndag i Fasten?? [4.april 1802]

Schiød Svend Madsen og Appelone Jensdatters Datter – Anna - fød den 20.februar

 

2: Skærtorsdag

Fra Brundt Niels Kristian og Hustru Mette Jensdatters Datter – Birgitte – fød den 13.marts

 

3: 4.søndag efter Paaske [16.maj 1802]

Schiød Søren Bondgaard den ældre og Hustru Johanne Jørgensdatters Datter – Anna Kirstine – fød den 9.april, Susc: Anders Bondgaards Hustru, Test: Mikkel Hansen, Thomas Sørensen, Svend Madsen, og den yngre Søren Bondgaards Hustru

 

4: 6.søndag efter Paaske

Fra Schiød Mads Andersen og Hustru Karen Pedersdatters Datter – Marie – fød den 2.maj

 

5: Sexagesima

Skolelærer Søren Hansen Stær og Hustru Anne Christensdatter i Schiød en Datter – Karen – fød den 15.januar

 

6: 11.søndag efter Trinit:

Peder Sørensen og Hustru Ane Rasmusdatter fra Brundt en Søn – Rasmus – fød den 27.juli

 

7: 17.søndag efter Trinit: [10.oktober 1802]

Jens Pedersen og Hustru Ane Madsdatter fra Schiød en Søn kaldet – Rasmus – fød 15.september

 

 

Mikrokort 1 side 16 højre side (2.række billede 9)

 

1: Eod: die [10.oktober 1802]

Søren Nielsen og Mette Sørensdatter fra Schiød en Søn kaldet – Niels – fød den 31.august

 

2: 18.søndag p. Trinit: [12.oktober 1802]

Peder Pedersen og Hustru Ane Nielsdatter fra Schiød en Søn kaldet - Niels – fød 13.september, Susc: Jens Thomasens Datter  Maren i Lyngaa, Test: Jens Pedersen, Jørgen Kirkegaard fra Schiød, Jens Bonde fra Bondesholm og Mads Pedersens Kone i Brundt

 

3: anden Juledag

Jørgen Andersen og Hustru Anne Kristine af Glæsborg en Datter kaldet – Anne – fød den 8.november

 

4: 3.søndag i Advent

Michel Kiersgaard og Hustru Anne Jensdatter af Qvolbech en Søn – Niels – fød d. 29.oktober

 

1803

 

1: d. 16.februar

Jesper Sørensen og Hustru Maren Madsdatter af Lobdrup [Lopdrup] en Søn – Hans – fød 1.juledag 1802 Susc: Jens Møllers Datter Kristiane af Bægaard, Test: Jens Bonde af Lyngaa, Jens Nielsen af Knudlund, Jørgen Andersen af Schiød, Niels Pedersens Hustru af Knudstrup

 

2: Midfaste søndag 1803

Peder Pedersen og Hustru Margrethe Nielsdatter af ?? Søn kaldet – Niels – fød 1.februar

 

3: Skærtorsdag

Smeden?? Søren Christian og Hustru Mette Nielsdatter – Anna - af Schiød fød d. 10.februar

 

4: Palmesøndag

Anders Sørensen og Hustru Anne Ollesdatter Indsidder i Geilund en Søn kaldet – Søren – fød d. 24.februar

 

5: anden søndag efter Paaske [24.april 1803]

Anders Nielsen Bundgaard og Hustru Anne Marie Madsdatter en Datter – Maren – i Schiød fød d. 9.marts, Susc: Niels Skyttes Hustru fra [Bidstrup?] Thistrup?? Skovhuus, Test: Søren Bundgaard, Jens Pedersen, Jørgen Andersen, den yngre Søren Bundgaards Hustru alle af Schiød

 

6: 5.søndag efter Paaske

Olle Jensen og Hustru Bodil Sørensdatter af Schiød en Datter kaldet – Marie Anne – fød d. 13.april

 

 

Mikrokort 1 side 17 venstre side (3.række billede 1)

 

1: 20.søndag efter Trinit: 1803

Christen Christensen og Hustru Ellen Jensdatter af Glæsborg en Datter kaldet – Karen – fød d. 9.september

 

2: 1.advents søndag

Niels Madsen og Hustru Maren Jensdatter af Sølvsteen en Datter kaldet - Ingeborg – fød d. 12.oktober

 

1804

 

1: 1.søndaag i Faste [19.februar 1804]

Mads Rasmussen og Hustru Kirsten Jensdatter af Schiød 1 Søn kaldet - Rasmus – fød den 9.januar, Susc: Kirsten Rasmusdatter af Vihvild, Test: Jens Bonde fra Bundsholm, Erhard Hielm i Brundt, Jens Pedersen af Schiød og den ældre Søren Bundgaards Hustru af Schiød

 

2: 2.Paaskedag

Jørgen?? Smed og Hustru Anne Pedersdatter af Schiød 1 Søn kaldet - Peder - fød den 2.april

 

3: 5.søndag efter Paaske [6.maj 1804]

Søren Bundgaard og Hustru Mette Jensdatter i Schiød 1 Søn kaldet - Niels – fød den 25.marts 1804, Susc: Jacob Bødkers Datter i Schiød, Test: Jens Thomasen, Niels Smed fra Lyngaa, ældre Søren Bundgaard og Mads Bundgaards Hustru fra schiød

 

4: 6.søndag efter Paaske

Maren Pedersdatter i Schiød et uægte Pige Barn kaldet - Anne Catrine – fød den 13. april, Fadder blev udlagt Poul Friderichsen fra Granslev,

 

5: 8.søndag efter Trinit: [22.juli 1804]

Michel Nielsen og Hustru Else Nielsdatter fra Helstrup en Datter fød den 20.juni kaldet – Maren -, Susc: Rasmus Christensen, Mads Pedersen fra Brundt, Johannes Christensen Lindgaard, Peder Pedersens Hustru fra Helstrup og Michel Kiersgaards Hustru fra Qvolbech

 

6: 9.past Trinit:

Søren Snedker og Hustru Mette Sørensdatter fra Schiød 1 Søn kaldet – Søren – fød den 24.juni

 

1805

 

1: Søndag Sexagesima 1805

Peder Pedersen og Hustru Magrethe Nielsdatter i Helstrup 1 Søn fød den 2.januar kaldet – Mads -

 

 

Mikrokort 1 side 17 højre side (3.række billede 1)

 

1: 2??.søndag i Faste [10.marts 1805]

Erhard Gregersen Hielm og Hustru Anne Nielsdatter i Brundt 2.tvilling-døtre den ene Inger Kirstine -, Grønsten Hovbroe i Lyngaa den anden – Anna –, Susc: Jørgen Kirkegaards Datter Karen Marie i Schiød, fød den. 13.januar, Test: Mads Pedersen, Rasmus Christensen af Brundt, Jens Hinge fra Leerberg, og Niels Madsens Hustru i Sølvsteen, Michel Hansen og Svend Madsen fra Schiød, Christen Sørensen af Qvolbech og yngre Søren Bundgaards Hustru fra Schiød

 

2: Marie Bebudelsesdag

Christen kiersgaard og Hustru Kirsten Jacobsdatter i Schiød en Søn fød den 12.februar kaldet – Niels -

 

3: 5.søndag efter Paaske

Mads Andersen og Hustru i Schiød en Datter i Kirke navn – Kirsten -

 

4: Christi Himmelfarts dag [23.maj 1805]

Mads Rasmussen og Hustru Kirsten Jensdatter i Schiød en Datter i Kirke navnet – Maren – fød d. 21.april, Susc: Agnete Jensdatter fra Bundesholm, Test: Jens Bunde og Christen Bunde fra Bundesholm, Jens Pedersen af Schiød og Peder Pedersens Hustru fra Helstrup

 

5: Dom: 2 p. Trinit: [23.juni 1805]

Søren Bundgaard den ældre og Hustru i Schiød en Søn i Kirke – Niels - fød d. 10.maj, Susc: Smedens Hustru fra Haurum, Test: Michel Hansen, Svend Madsen, Jørgen Smed og yngre Søren Bundgaards Hustru alle af Schiød

 

6: Dom: 10 p. Trinit: [11.august 1805]

Jesper Sørensen og Hustru Maren Madsdatter i Lopdrup en Søn i kirke navn – Søren – fød den 23.juli, Susc: Søren Bekkes?? Hustru fra Weller, Test: Jens Møller fra Bægaard, Jørgen Kirkegaard fra Schiød, Søren Bundgaard den ældre og Hans Thomassens Hustru fra Trandbyegaard

 

7: Dom: 11 p. Trinit: [25.august 1805]

Anders Bundgaard og Hustru i Schiød en Søn i kirke nemlig – Niels – fød d. 30.juli, Susc: Niels Skyttes Hustru, Testes: Jørgen i Kierkegaard??, Søren Bundgaard den ældre og Søren Bundgaard den yngre alle af Schiød

 

8: Dom: 2.søndag i Advent

Peder Møller svend og Hustru i Geilund 1 Søn i kirke kaldet – Rasmus – fød den 3.december, Susc: Greven Hans Kammerpige paa Frijsenborg , Test: Michel Kiersgaard i Brundt??, Christen Sørensen ibdm: Niels Madsen i Sølvsteen, Michel Nielsens Hustru i Helstrup

 

1806

 

1: 2.søndag i Faste [14.marts1806]

Jens Pedersen og Hustru Ane Madsdatter 1 Datter i kirke nemlig – Ane Magrethe – fød den 4.januar, Susc: Maren Andersdatter af Schiød, Test: Jørgen Bundgaard, Anders Bundgaard, Jens Christensen, Søren Bundgaards Hustru alle af Schiød

 

 

Mikrokort 1 side 18 venstre side (3.række billede 2)

 

1: 2.Paaskedag

Michel Kiersgaard og Hustru Ane Jensdatter i Qvolbech 1 Datter i kirke kaldet – Kirstine – fød 15.februar,

 

2: 2.Pintsedag

Søren Nielsen Snedker og Hustru Mette Sørensdatter i Schiød 1 Datter dødt den 12.april og blev kaldet – Anna – Susc: Thomas Smeds Datter i Brundt, Test: Christen Sørensen, Niels Sørensen, Jørgen Kirkegaard og Mads Andersens Kone alle af Schiød

 

3: 10.søndag efter Trinit:

Jørgen Smed og Hustru Ane Sørensdatter i Schiød 1 Søn i kirke kaldet - Rasmus – fød d. 8.juli,

 

4: Dom: 12 p. T.

Jens Thomsen og Hustru Magrethe Christensdatter i Schiød 1 Søn i kirke kaldet – Thomas – fød d. 1.juli, (måske 7.juli)

 

5: Dom: 24. past Trinit: [16.november 1806]

Rasmus Jensen og Hustru Ane Pedersdatter i Schiød en Søn i Kirke kaldet – Thomas – fød d. 28.september, Susc: Michel Kiersgaards Hustru i Qvolbech, Test: Christen Kirkegaard, Svend Madsen, Søren Nielsen fra Schiød, Mikkel Kiersgaard i Qvolbech og Mads Rasmussens Hustru fra Schiød

 

6: Dom: 2.Advent

Christen Nielsen og Hustru Kirsten Jacobsdatter i Schiød Søn i kirke nemlig - Jacob -, fød d. 28.oktober

 

7: Dom: 4.Advent

Maren Andersdatters uægte Barn fra Lindgaard i kirke kaldet - Søren – fød d. 10.december,

Til barnefader blev udlagt en rejsende person, som fra ?? at være ??

 

 

 

Mikrokort 1 side 18 højre side (3.række billede 2)

 

1807

 

1: 2.søndag efter Paaske

Søren Hansen og Hustru Else Andersdatter i Schiød 1 Datter i kirke kaldet – Ane Catrine – fød d. 6.marts,

 

2: 4.søndag efter Paaske

Christen Madsen og Hustru Ane Jensdatter i Schiød 1 Søn i kirke kaldet – Jens – fød d. 25.februar

 

3: 6.søndag efter Paaske

Anders Nielsen og Hustru Ane Marie Madsdatter i Schiød 1 Datter i kirke kaldet – Anna – fød d.26.marts,

 

4: 2.Pintsedag [18.maj 1807]

Søren Nielsen Bundgaard og Hustru Mette Jensdatter i Schiød en Datter i kirke kaldet – Maren – fød d. 16.april, Susc: Maren Jensdatter fra Lindgaard, Test: Anders Bundgaard, Michel Hansen, Jørgen Andersen og Rasmus Jensens Hustru alle fra Schiød

 

5: Dom: 1 p. T: [31.maj 1807]

Jesper Sørensen og Hustru Maren Madsdatter i Lopdrup en Søn i kirke kaldet – Mads – fød d. 15.april, Susc: Mette Marie Sørensdatter fra Laurberg, Test: Jørgen Andersen, Jørgen Smed, Michel Hansen, Rasmus Jensen fra Schiød og Niels Pedersens Hustru fra Knusdtrup

 

6: Dom: 2 p. Trinit: [7.juni 1807]

Mads Rasmussen og Hustru Kirsten Jensdatter i Schiød 1 Søn i kirke kaldet – Jens – fød d. 24.april, Susc: Peder Michelsens Datter Helle?? Fra Nyegaard, Test: Michel Hansen, Jørgen Smed, Jens Pedersen, Jens Erichsen og Rasmus Jensens Hustru alle fra Schiød  

 

7: Dom: 6 p. T.

Niels Madsen og Hustru Maren Jensdatter i Sølvsteen 1 Søn i kirke kaldet – Jesper – fød d. 18.maj,

 

8: do??

Birthe H??mmes uægte Barn nemlig – Christiane – fød d. 30.marts

 

 

Mikrokort 1 side 19 venstre side (3.række billede 3)

 

1: Dom: 9 p. Trinit:

Anders Sørensen og Hustru Ane olesdatter i Schiød 1 Datter i kirke kaldet – Maren – fød d. 27.ju Juni?? Juli

 

2: Dom: 20 p. Trinit:

Niels Christiansen og Hustru Mette Poulsdatter fra Brundt en Søn i kirke kaldet – Chris - Christen?? Eller Christian, fød d. 8.september

 

3: Dom: 25? P. Trinit:

Mads Christensen og Hustru Marie Jacobsdatter fra Lindgaard en Søn i kirke kaldet – Christen -

 

1808

 

1: 2.søndag efter Hellig tre Kongers dag [17.januar 1808]

Erhart Hielm og Hustru Ane Nielsdatter i Brundt en Søn i kirke kaldet - Peder – fød d. 11.november

 

2: 4.søndag efter Hl. Tre Kongers dag

Søren Nielsen og Hustru Ane Laursdatter i Schiød en Datter i kirke kaldet – Mette – fød d. 24.december 1807,

 

3: 5.søndag efter Hell: tre Kongers dag

Christen Nielsen og Hustru Kirsten Jacobsdatter i Schiød en Søn i kirke kaldet – Jacob

 

4: Palme søndag

Jens Pedersen og Hustru Ane Madsdatter i Schiød en Datter i kirke kaldet – Karen – fød d. 25.september,

 

 

Mikrokort 1 side 19 højre side (3.række billede 3)

 

1: anden Paaske dag

Peder Sørensen Møller svend og Hustru i Geijlund en Søn i kirke kaldet – Peder – fød d. 17.marts,

 

2: 3.søndag p. Trinitatis

Jørgen Pedersen Smed og Hustru Ane Sørensdatter i Schiød en Datter i kirke kaldet – Anne – fød d. 29.maj 1808

 

1809

 

1: 1.søndag i Fasten [19.februar 1809]

Jens Kieldsen og Hustru Karen af Thorrup en Datter i kirke kaldet – Maren – fød d. 10 december,

 

2: samme dag [1.søndag i Fasten 19.februar 1809]

Rasmus Jensen og Hustru Karen Pedersdatter af Schiød en Datter i Kirke kaldet – Kirstine – fød d. 10.marts, Suscept: Zidsel Jensdatter fra Schiød, Test: Jørgen Andersen, Gravs?? Jensen og Maren Thomasdatter alle af Schiød

 

3: 2.søndag i Fasten

Søren Hansen og Hustru Else Andersdatter en Datter i kirke kaldet – Ane – fød d. 11.april 1809

 

4: 2.Paaske dag

Michel Kiersgaard og Hustru Ane Jensdatter i Qvolbech en Datter i kirke kaldet – Kiersten Marie – fød d. 2.februar

 

5: 3.søndag efter Paaske [23.april 1809]

Rasmus Jensen og Hustru Ane Pedersdatter i Schiød en Datter i kirke kaldet – Ane- fød d. 11.marts 1809, Suscept: Mette Christensdatter fra Lyngaa, Test: Jens Pedersen, Jørgen Smed og Jørgen Andersen samt Christen Kirkegaards Hustru alle af Schiød

 

 

Mikrokort 1 side 20 venstre side (3.række billede 4)

 

1: 3.søndag efter Paaske

Jens Monsen [Mogensen] og Hustru Mette Kirstine Christensdatter 1 Søn i kirke kaldet - Kristian – fød 7.marts,

 

2: 5.søndag efter Paaske

Søren Snedker og Hustru Ane Laursdatter en Datter i kirke kaldet – Johanne – fød d. 3.april,

 

3: 7.søndag efter Trinitatis

Jens Thomassen Smed og Hustru Magrethe Christensdatter en Datter i kirke kaldet – Ane – fød d. 21.maj,

 

4: 11.søndag efter Trinit: [13.august 1809]

Mads Rasmussen Gaardmand og Hustru Kirsten Jensdatter i Schiød 2 Tvillinger i kirke fød d. 21.juli kaldet – Peder -, Susc: Maren Michelsdatter fra Schiød og – Niels -, Susc: Maren Madsdatter fra Brundt, Test: Jens Bonde i Bundsholm, Michel Pedersen i Moselund og Michel Hansen, Jens Erichsen og Christen Kirkegaards kone alle af Schiød

 

5: samme dag

Kirsten Rasmusdatters uægte Søn i kirke fød d. 22.juli kaldet – Rasmus -, barnefader Rasmus Olesen i Hadsten

 

6: 12.søndag efter Trinit: [20.august 1809]

Michel Nielsen Snedker?? Og Hustru Else Nielsdatter i Helstrup en Søn i kirke kaldet - Niels – fød d. 12.juli 1809, Susc: en Pige fra Hadsagger, Test: Michel Bundgaard?, Christen Jensen, Christen Sørensen Qvolbech og Peder Pedersens Kone fra Helstrup

 

7: 1.søndag i Advent [3.december 1809]

Yngre Søren Nielsen og Hustru Mette Jensdatter en Datter i Schiød kaldet – Ellen – fød den 1.oktober, Susc: Niels Smeds Kone i Haurum, Test: Jens Pedersen, ældre Søren Bundgaard, Anders Bundgaard og Mads Rasmussens Hustru alle af schiød

 

8: samme dag [3.december 1809]

Jens Erichsen og Hustru Kirsten Sørensdatter en Datter i kirke fød d. 26.oktober, Susc: Maren Andersdatter i Schiød, kaldet – Maren - Test: Michel Hansen, Christen Kirkegaard, Jørgen Smed og Rasmus Jensens Hustru, alle af Schiød.

 

 

 

Mikrokort 1 side 20 højre side (3.række billede 4)

 

1: 3.søndag i Advent [17.december 1809]

Anders Bundgaard og Hustru Ane Marie Madsdatter en Søn i kirke kaldet – Niels - fød d. 3.november, Susc: Søren Bundgaards Hustru, Test: Søren Snedker, Thomas Sørensen, Jørgen Andersen Kiersgaard?? og yngre Søren Bundgaards Hustru alle af Schiød

 

1810

 

1: den 11.marts

Lod Anders Sørensen og Hustru Ane Olufsdatter en Datter døbe som blev kaldt – Helle – som var i kirke paa 3.søndag i Faste

 

2: den 4.maj

Lod Christen Kirkegaard og Hustru Kirsten Jacobsdatter i Schiød en Datter døbe som blev kaldt – Ane Cathrine – fød den 1.april, begge døde

 

3: 8.april

Lod Rasmus Jensen og Hustru Ane Cathrine Pedersdatter i Geijlund en Søn døbe som blev kaldt – Jens – fød den 7.april var i kirke Christi Himmelfartsdag

 

4: den 7.april

Lod Jens Kielsen og Hustru Karen Jensdatter fra Torrup en Datter døbe som blev kaldt – Karen Marie – som var i kirke 4.søndag efter Paaske

 

5: den 12.juli

Lod Niels Madsen af Sølvsteen og Hustru Maren Jensdatter en Datter døbe som blev kaldt – Bodil Catrine – fød den 8.juni var i kirke 5.søndag efter Trinitatis

 

6: den 25.december

Lod Michel Nielsen og Else Nielsdatter en Søn hjemmedøbe som blev kaldt – Niels – var i kirke søndag sept: 1811 fadderne var Christen Nielsens Hustru i Schiød, Rasmus Foghs Hustru i Geijlund, Rasmus Christensen?? I Brundt, Laurs Rasmussen ibid. Og Knud Nielsen  fra Vitten

 

 

Mikrokort 1 side 21 venstre side (3.række billede 5)

 

1811

 

1: den 20.marts

Lod Jens Mogensen og Hustru Mette Pedersdatter i Skjød en Datter døbe som blev kaldt – Else Marie – var i kirke 2.søndag efter Paaske

 

2: den 28.april 1811

Hjemmedøbt Jens Erichsen af Skjød og Hustru Kirsten Sørensdatter en Datter som blev kaldt – Ane – var i kirke 1.søndag efter Trinit: Fadderne var: Niels Sørensens Hustru fra Stadsholm?? Rasmus Foghs Hustru  fra Geilund, Thomas Sørensen, Jørgen Andersen, Jørgen Smed, alle af Skjød

 

3: den 26.maj 1811

Lod Peder Pedersen og Magrethe Nielsdatter af Helstrup en Søn døbe som blev kaldt – Mads – var i kirke 4.s. eft. Trinit:

 

4: den 31.maj

Lod Søren Nielsen Snedker i Skjød og Hustru Ane Laursdatter en Søn døbe som blev kaldt – Laurits - var i kirke 3.søndag efter Trinit: Fadderne var Karen Marie Jensdatter fra Vitten, Anders Bundgaards Hustru, Jørgen Andersen, Thomas Sørensen, Mads Andersen og Christen Kirkegaard alle af Skjød

 

5: den 10.juli

Lod Mads Andersen Huusmand i Skjød og Hustru Karen Pedersdatter en Søn døbe som blev kaldt – Christen – var i kirke 8.søndag efter Trinit:

 

6: den 13.september

Lod Gaardmand Jørgen Pedersen Smed i Skjød og Hustru Ane Sørensdatter en Søn døbe som blev kaldt – Søren – var i kirke 20.s. efter Trinit:

 

7: den 1.oktober

Lod Christen Nielsen Kirkegaard Gaardmand i Skjød og Hustru Maren Madsdatter en Datter døbe som blev kaldt - Ellen Kirstine – fød 30.september var i kirke 24.s. efter Trinit:

 

8: den 20.oktober

Lod Søren Hansen og Hustru Kirsten Jensdatter i Skjød en Datter døbe som blev kaldt – Maren – var i kirke 23.s.efter Trinit:

 

9: den 22.december

Lod Mads Rasmussen Molboe Gaardmand i Skjød og Hustru Kirsten Jensdatter en Datter døbe som blev kaldt – Karen – var i kirke 1.s. i Faste [16.februar 1812] Fadderne, Susc: Maren Rasmusdatter fra Skjød, Rasmus Jensen i Skjød, ældre Søren Bundgaard, Jørgen Andersen i Skjød og Michel Pedersen i Rosenlund

 

 

Mikrokort 1 side 21 højre side (3.række billede 5)

 

1812

 

1: den 4.januar

Lod gl: ?? Søn Christen Nielsen i Lindgaard s: Kone døde under fødselen?? Sin Søn døbe son blev kaldt – Niels Christian – var i kirke søndag efter nytaar

 

2: den 8.januar

Matros og indsidder Peder Pedersens Hustru Bendicthe Kirstine Johansdatter?? En dødfødt Dreng

 

3: sen 19.januar

Lod Rasmus Jensen i Geijlund og Hustru Ane Cathrine Pedersdatter en Søn døbe som blev kaldt – Peder – var i kirke med Manden midfaste søndag

 

4: den 14.marts

Lod Rasmus Smeds Datter i Brundt Bodil Rasmusdatter et uægte Barn som af Jordmoderen Gjertrud Marie Sprag blev døbt og døde straks efter fødselen, til barnefader udlagde Moderen en ?? kræmmer hvis navn og ophold hun foregav ikke at vide

 

5: den 3.april 1812

Lod Gaardmand Rasmus Jensen i Skjød og Hustru Anne Pedersdatter en Søn døbe som blev kaldt – Jens – var i kirke 2.pintsedag

Faddere: Kirsten Jensdatter bar det, Mette Thomasdatter, Jens Erichsen, Michel Hansen, Jens Pedersen alle fra Skjød

 

6: sen 12.april

Lod Gaardmand Søren Bundgaard den yngre i Skjød og Hustru en Datter døbe som blev kaldt – Christiane – var i kirke 2.søndag efter Trinit:

 

7: den 5.juli

Lod Gaardmand Lars Jensen og Hustru Maren Jensdatter en Datter døbe som blev kaldt – Mariane – var i kirke 9.søndag efter Trinitatis:

 

 

Mikrokort 1 side 22 venstre side (3.række billede 6)

 

1813

 

1: 29.februar

Lod Gaardmand i Qvolbech Michel Michelsen og Hustru Ane Jensdatter en Datter døbe som blev kaldt – Maren – var i Kirke Langfredag

 

2: 11.april

Lod Gaardmand Rasmus Jensen Fogh og Hustru Ane Cathrine Pedersdatter i Geilund en Søn døbe som blev kaldt – Peder – var i kirke 2.Pintsedag

 

3: 7.maj

Lod Gaardmand Jens Pedersen og Hustru Maren Jacobsdatter i Qvolbech en Datter døbe som blev kaldt – Kirsten – var i kirke 3.søndag efter Trinit:

 

4: 14.maj

Lod Gaardmand Lars Jensen og Hustru Barbara Jensdatter i Qvolbech en Datter hjemmedøbe som blev kaldt – Ane Marie – var i kirke 3.søndag efter Trinit: Fadderne var Maren Jensdatter fra Vormslev, Maren Jensdatter fra Schanderup, Mads Lassen fra Skjød, Skovrider?? Hans Henrich Schjoldsberg?? Og Andreas Jensen ibid

 

5: 27.maj

Lod Gaardmand Christen Nielsen Lindgaard og Hustru Maren Jensdatter en Datter døbe som blev kaldt – Ane Kirstine -

 

6: 4.juli

Indsidder i Skjød Anders Sørensen fra O?? og Hustru Ane Olesdatter en Datter døbe som blev kaldt – Ane Cathrine – var i Kirke 7.søndag efter Trinit:

 

7: den 16.maj 1813

Lod Gaardmand Mads Rasmussen Molboe i Skjød og Hustru -??Tvillinger - Kirsten - og - Karen - var i Kirke 2.søndag efter Trinit: [27.juni 1813]

 

8: den 19.september

Lod Huusmand Søren Nielsen i Skjød og Hustru Ane Laursdatter en Søn døbe – Jens- var i Kirke 19.søndag efter Trinit:

 

 

Mikrokort 1 side 22 højre side (3.række billede 6)

 

Blank side

 

Mikrokort 1 side 23 venstre side (3.række billede 7)

 

Blank side

 

Mikrokort 1 side 23 højrere side (3.række billede 7)

 

Vaccinerede i Schiød Sogn

Efter anmeldelse af Vaccinateurerne

 

1822

 

Mikrokort 1 side 24 venstre side (3.række billede 8)

 

1824

 

 

Mikrokort 1 side 24 højre side (3.række billede 8)

 

1825

 

1826

 

1827

 

1828

 

1830

 

1831

 

 

Mikrokort 1 side 25 venstre side (3.række billede 9)

 

1832

 

1833

 

1834

 

1835

 

 

Mikrokort 1 side 25 højre side (3.række billede 9)

 

1836

 

1837

 

1838

 

1840

 

 

Mikrokort 1 side 26 venstre side (4.række billede 1)

 

1842

 

1844

 

1846

 

 

Mikrokort 1 side 26 højre side (4.række billede 1)

 

 

1848

 

 

Mikrokort 1 side 27 venstre side (4.række billede 2)

 

1850

 

1852

 

 

Mikrokort 1 side 27 højre side (4.række billede 2)

 

 

1853

 

1854

 

 

Mikrokort 1 side 28 venstre side (4.række billede 3)

 

1856

 

1858

 

1860

 

 

Mikrokort 1 side 28 højre side (4.række billede 3)

 

1862

 

1863

 

 

Mikrokort 1 side 29 venstre side (4.række billede 4)

 

1863

 

1864

 

 

Mikrokort 1 side 29 højre side (4.række billede 4)

 

 

 

Mikrokort 1 side 30 venstre side (4.række billede 5)

 

 

 

Mikrokort 1 side 30 højre side (4.række billede 5)

 

 

 

Mikrokort 1 side 43 venstre side (4.række billede 6)

 

Blank side

 

 

Mikrokort 1 side 43 højre side (4.række billede 6)

 

Trolovede og Sammenviede i Schiød Sogn

Fra 17.september 1754

 

1755

 

1: Dom: II past Trinit:

trolovet Niels Michelsen Snedker i Helstrup og Maren Knudsdatter i Brundt

 

2: d. 20.august

copuleret samme par

 

1756

 

1: Dom: Oculi [21.marts 1756]

trolovet Enkemanden Niels Rasmussen Bægaard i Schiød og Hans Pige Maren Pedersdatter

 

2: Dom: I past Trinit: [20.juni 1756]

Copuleret samme par

 

3: Dom: VI past Trinit:

Trolovet Anders Nielsen af Laurberg og Johanne Nielsdatter af Hassager

 

4: 10.august

Copuleret samme par

 

1757

 

1: Dom: Invocavit 1757

Trolovet Jens Simonsen Hussendal fra Houlberg og SL: Niels Dreyers Enke Mette Moegensdatter i Schiød

 

2: Dom: 3. past Trinit:

Copuleret samme par

 

3: Fer: 3. Pentecostes 1757

Trolovet Enkemanden Peder Pedersen i Brundt og Maren Madsdatter  Molboe af Schiød

 

4: Fest: Visitat: Mariæ 1757

Copuleret samme par

 

5: d. 9.november 1757 trolovet Corporal Hans henrich Blensdorff med SL: Major Palle Krag Hoffes Compagnie og madem: Johanne Marie Hielm i Brundt

 

6: d. 19.december 1757 copuleret samme par

 

1758

 

1: Fer: III Pentacosttes

Trolovet Anders Nielsen Dreyer i Schiød og SL: Niels Sørensen Bondgaards Enke ibdm: nomine Kirsten Andersdatter

 

2: Fest: Joh: Bapt: 1758

Copuleret samme par

 

3: Dom: II past Trin: 1758

Trolovede ieg Niels Christensen af Wærum og SL: Christen Kirkegaards Enke Kirsten Widsdatter i Schiød

 

4: 3.oktober 1758

Copuleret samme par

 

5: Dom: XIII past Trin: [20.august 1758]

Trolovet Christen Jensen smed af Lyngaa og SL: Niels Rasmussens Bægaards Enke Maren Pedersdatter af Schiød 

 

6: Dom XVI past Trinit: 1758

Ligeledes Niels Rasmussen i Qvolbech og SL: Michel Kiærsgaards Enke Kirsten Sørensdatter ibdm:

 

7: Dom: XXIV past Trinit: [5.november 1758]

Copuleret Christen Jensen Smid og ?? og SL: Niels Bægaards Enke

 

8: Dom: XXV past Trinit:

Copuleret Niels Rasmussen og SL: Michel kiærsgaards Enke

 

9: Dom I Adventus 1758

Trolovet Jens Nielsen af Wrangstrup og Frans Nielsens Datter i Glæsborg

 

1759

 

1: Fest Trinit: 1759

Copuleret samme par

 

2: 6.september

Trolovet Christian Mortensen Bøyes ved Friisenborg og SL: Niels Jensens Enke i Brundt Karen Jensdatter Smid

 

3: Dom: XVII past Trinit: 1759

Copuleret samme par

 

4: Dom: XXII past Trinit: 1759

Trolovet Landsoldat Laurits Sørensen og Anna Marie Elisabeth Fransdatter som tiener Niels Rasmussen i Qvolbech

 

5: Dom: XXIII past Trinit: 1759

Trolovet Enkemanden Moegens Jørgensen Dreyer i Schiød og Christen Sparregaards Pige Anne Jørgensdatter ibdm:

 

6: Dom: 3. Adventus 1759

Copuleret før næfnte Laurits Sørensen og Anne Marie Elisabeth Fransdatter

 

1760

 

1: Dom: Sexagesima 1760

Copuleret Enkemanden Moegens Jørgensen Dreyer og Anne Jørgensdatter i Schiød

 

1761

 

1: d. 25.februar 1761 trolovet Jens Nielsen en Ungkarl af Grandlev og Anders Snedkers?? Datter Anne Andersdatter i Schiød

 

2: d. 25.juni 1761

Copulerede ieg samme par

 

3: Dom: XII past Trinit: 1761 trolovet Niels Olesen tiende Niels Pedersen i Schiød og Pigen der i gaarden Anne Marie Christensdatter, Ole Rasmussen af Wærum og Christen Erichsen af Hallendrup vidner forlovelsen og gav deres skriftlige caution

 

4: Dom: XVIII past Trinit: 1761

Corpulerede ieg samme par

 

5: Fest: Michaelis 1761

Trolovet Søren Michelsen tiende Gregers Hielm i Brundt og deres inderste?? pige Kirsten Sørensdatter

 

6: d. 6.november 1761

Trolovet Peder Nielsen Hassager og Mette Nielsdatter Smid af Schiød

 

 

Mikrokort 1 side 44 venstre side (4.række billede 7)

 

1: Dom: XXV past Trinit: 1761

Copuleret Gregers Hielms Karl, Søren Michelsen og Kirsten Sørensdatter

 

2: d. 14.december 1761

Trolovet Christen Nielsen Smid og Mads Molboes Datter Anne Madsdatter i Schiød

 

1762

 

1: d. 11.juni 1762

Copulerede ieg Peder Nielsen Hassager og Mette Nielsdatter Smid af Schiød

 

2. d. 25.juni 1762

Copulerede Hr. Dons i min svaghed?? Christen Nielsen Smid i Schiød og Anne Madsdatter idem

 

3: d. 5.juli 1762

Trolovet Søren Nielsen Hassager og Karen Pedersdatter i Brundt , som blev copulerede Dom: XIII past Trinit:

 

4: Dom: IX past Trinit: 1762

Trolovet Jens Christensen som nogle aar har tient i Qvolbech med Anne Marie Thomasdatter af Schiød som tiente som ham til Niels Rasmussen i Qvolbech og blev samme personer copulerede Dom: XIII past Trinit: 1762

 

1763

 

1: d. 9.marts 1763

Trolovede ieg Frans Jørgensen Bødker i Schiød og væverpige Maren Sørensdatter som blev copulerede Fer: II Paschatos 1763

 

2: Dom: 3. past Trinit: 1763

Trolovet Søren Andersen Tømmermand fra P??dstrup med afgangen Christen Sparregaards Enke i Schiød

 

3: d. 5.juli 1763

Copulerede ieg Jørgen Nielsen fra Haurum og Hans Madsens Datter Anne Jensdatter som var trolovet Festo Trinit: (hun nævnes senere som Hans Madsens Steddatter)

 

4: Dom: VIII. past Trinit: 1763

Trolovet Anders Sørensen af Haldum med SL: Jens Nielsens Enke i Glæsborg som blev copulerede til sammen d. 16. august næst efter

 

5: Dom: XIX past Trinit: 1763

Copulerede ieg Søren Andersen og SL: Christen Sparregaards Enke i Schiød

 

6: Dom: XXI past Trinit: [23.oktober 1763]

Copulerede ieg Peder Pedersen og SL: Jens Pedersens Enke i Schiød

 

1764

 

1: Dom: V past Epiphan 1764

Trolovet Jens Sørensen Fog af Haurum og SL: Peder Pedersens Datter Maren i Schiød

 

2: Fest: Annunciat Mariæ

Trolovet Christian Schmal i Schiød og Mette Sparregaard ibdm

 

3: Dom: Latare 1764

Trolovet Ung Rasmus Pedersen i Schiød og Peder Hiuelmands Pige

 

4: endnu samme dag

Paa Hr: Rosenqvistes vegne trolovet Ungkarl fra Toijstrup, ?? Niels Nielsen og Peder Kiærs Datter Mette Pedersdatter i Geilund som blev ?? i Norring Mølle

 

5: Fest: Trinit:

Copuleret Christian Schmal i Schiød og Mette Sparregaard

 

6: d.22.juni

Copuleret Jens Sørensen Fog af Haurum og SL: Peder Pedersens Datter Maren i Schiød

 

7: Fest: Visit: Mariæ

Copuleret Ung Rasmus Pedersen i Schiød og Peder Hiuelmands Pige Maren Pedersdatter

 

8: Dom: VII past Trinit:

Trolovet Enkemand Jens Nielsen af Haurum og Hans Madsens Steddatter Maren Jensdatter i Schiød

 

9: Dom: VIII past Trinit:

Trolovede Hr. Dons i min fraværelse ?? Christen Smid i Witten og Christen Lindgaards Kones Søster i Liindgaard ?? Else Nicolaijsdatter

 

10: 4.oktober

Copuleret Enkemand Jens Nielsen af Haurum og Maren Jensdatter af Schiød

 

11: Dom: XVI past Trinit: [1764]

Trolovet aftægts ?? Thomas Jensen og Kirsten Gregersdatters Pige Kirsten Nielsdatter i Schiød

 

12: 19.oktober

Paa Hr: Rosenqvistes Vegne copuleret Niels Nielsen i Toijstrup og Peder Geijlunds Datter

 

13: Dom: XX past Trinit:

Copuleret Overskriver?? Thomas Jensen og Kirsten Nielsdatter

 

14: Dom: XXI past Trinit:

Trolovet Mads Jensen tienende?? Jens Sørensen i Schiød og hands Datter Karen Jensdatter

 

15: samme dag

Copuleret ?? af Witten Christen Jensen og Else nicolaijsdatter af Lindgaard

 

16: Dom: inter Fest: Nat: Christi et Fest: et Fest: Circumcisionis Christi [30.december 1764]

Trolovet Niels Sørensen af Granslev og SL: Anders Dreyers Enke i Schiød

 

1765

 

1: Fer: Paschatos [7.april 1765]

Trolovet Mads Nielsen Landsoldat tiende i Hassager og Jens Rimmers Datter Maren Jensdatter i Schiød

 

2: Dom: Cantate

Copuleret Niels Pedersen fra Brundt og Laurits Kiærs Enke i Glæsborg som var trolovet i ugen før Paasche

 

3: Fer: III Pentecoste [28.maj 1765]

Copuleret Landsoldat Mads Nielsen og Maren Jensdatter Rimmers

 

4: d. 1.juni copuleret Niels Sørensen i Schiød og SL: Anders Dreyers Enke

 

5: d. 14.??

Mads Jensen og Jens Sørensens Datter Karen i Schiød copuleret

 

6: Fer: II Nat: Christi

Trolovet Moegens Nielsen af Granslev og Hyrden Niels Hartviigs Datter Maren Nielsdatter i Schiød

 

1766

 

1: d. 10.januar

Trolovede ieg Søren Jensen Rimmer udi Schiød og Hands faders Steddatter Johanne Rasmusdatter

 

2: Dom: Esto Mihi

Copuleret førnæftne Moegens Nielsen og Maren Nielsdatter i Schiød

 

 

Mikrokort 1 side 44 højre side (4.række billede 7)

 

1: Fest: Annunciat Mariæ

Trolovet Frans Fransen Lindgaard og Christen Lindgaards Datter Maren Christensdatter

 

2: d. 23.juni

Copulerede ieg Søren Rimmer og Hands Faders sødster Datter Johanne Rasmusdatter i Schiød

 

3: Dom: XVIII past Trinit:

Trolovet Peder Mundelstrup som tiente Søren Pedersen i Qvolbech og SL: Rasmus Pedersens Enke schiød

 

4: d. 21.november

Copuleret bemeldte par

 

1767

 

1: Dom: Sexagesima

Copuleret Frans Fransen Lindgaard og Christen Lindgaards Datter som maatte ?? Kongl: Dispensation ….

 

2: Fest: Trinit:

Trolovet Jens Pedersens Karl i Sveijstrup og Jens Nielsens Pige i Schiød han Jens Jensen og hun Anne Joensdatter de blev copuleret i Lyngaa Dom: 3. Advensus

 

3: d. 18.november havde hr. Heijbore?? Paa mine vegne trolovet SL: Niels Ladefogeds Enkes Karl, Jens Schals?? af Bægaard og Hans Madsens Datter i Schiød

 

1768

 

1: d. 17.juni copuleret Jens Schals fra Bægaard og Hans Madsens Datter Anne Jensdatter i Schiød

 

1769

 

1: Dom: 2. past Epiphan

Trolovet ungkarl Niels Sørensen af Foelbye med Søren Melchiers yngste Datter Kirsten Sørensdatter i Schiød

 

2: Dom: 3. past Epiphan

Trolovet Søren Melchiers ældste Datter og ungkarl Michel Pedersen af Foelbye

 

3: Eodem die

Copuleret den yngre Søster Kirsten Sørensdatter med ungkarl Niels Sørensen fra Foelbye

 

1770

 

1: Dom: 2. past Epiphan

Trolovet Ole Jensen S?? svedels Lund og Kirstine Rasmusdatter af Brundt

Samme par blev d. 16.februar copulerede udi Schiød Kirke

 

1771

 

1: d. 15.marts

Trolovet Niels Christensen Kirkegaard udi Schiød og SL: Tomas Sørensens Datter Anne Tomasdatter af Lyngaa

 

2: Den 26.juni

blev ovenanførte par copuleret

 

1772

 

1: Dom: Reminiscere

Trolovet Søren Michelsen Skrædder af Qvolbech med SL: Christen Sparregaards Datter Mette Christensdatter

 

2: d.3.juli er disse copuleret

 

1773

 

1: Dom: 3. Advensus

Trolovet Laurids Pedersen af Schiød med Jens Kieldsens Datter Maren Jensdatter udi Torrup

 

2: d. 2.januar er ovenanførte copulerede udi Schiød Kirke

 

3: Dom: Septuagesima

Trolovet ungkarl Søren Hansen med SL: Jens Nielsens Enke Anne Andersdatter udi Schiød

 

4: d. 28.juni

er disse copulerede

 

1774

 

1: d. 4.februar

Trolovet Jens Jensen fra Grandslev og Jens Kieldsens Yngste Datter Karen Jensdatter

 

2: d. 7.juni blev disse copulerede

 

3: Dom: 2. past Trinit: [12.juni 1774]

Trolovet Nicolaus Mathæus?? Jensen Holm af?? Randers med Gregers Hielms Datter af Brundt Anne Hellene Gregersdatter Hielm

 

4: d. 11.juli 1774 blev disse copulerede

 

5: Dom: past Trinit:

Trolovet Christen Andersen Skrædder udi Schiød med Birthe Tomasdatter udi idem

 

6: Dom: XVI

Var ovenanførte copulerede

 

1775

 

1776

 

1: Dom: 18.oktober

Trolovet Niels Christensen i Lindgaard og Maren Pedersdatter i Brundt

Forlovere:

Copuleret d.20.juli 1777

 

1777

 

1: Dom: Sept:

Trolovet Søren Nielsen og Enken Anna Jørgensdatter i Schiød

Spons: Niels Christensen og Peder Pedersen ibdm:

 

 

Mikrokort 1 side 45 venstre side (4.række billede 8)

 

1: d. 6.august

Trolovet Jens Nielsen Enkemand i Houlberg og Maren Pedersdatter i Hadsager

Spons: Søren Hassager i Hadsager og Peder Pedersen i Brundt

d. 19. cop:

 

2: Dom 13. p. Trin: [24.august 1777]

Trolovet Jørgen Andersen fra Scheibye og Enken Anna Thomasdatter i Schiød

Spons: Mads Bondgaard i Schiød og Jens ?? i Lyngaa

Den 3.oktober copul:

 

1778

 

1: d. 13.januar

Trolovet Soldat Niels Christensen og Mariane Thomasdatter i Schiød

Spons: Søren Nielsen i Hadsager og Mads Bondgaard i Schiød

Copul: d. 13.februar

 

1779

 

1: den 18.marts

Trolovet Søren Giern Muurmester i Haurum og Søren Skræders Pige Anne Christensdatter i Schiød

Copulerede af hr. Tøndes?? i Haurum Kirke

 

2: Fest: Vir: [13.maj 1779]

Trolovet Thomas Sørensen fra Bæegaard og Enken Anne Rasmusdatter i Schiød med Kongl: Bevilling af dato 19.marts 1779 formedels slægtskab i andet og tredje led

Den 6.juli 1779 copulerede

 

3: Dom: Exaudi

Trolovet Peder Christensen Soldat og Anna Michelsdatter i Schiød i Brundt

Spons: Gregers Hielm og Peder Pedersen ibdm.

Den 30.juli copulerede

 

4: den 6.juli

Trolovet Anders Andersen Soldat og Maren Madsdatter i Glæsborg 

Spons: Anders Povlsen og Christen Bondgaard

Copuleret den 6.maj

 

1780

 

1: Dom: 21. p. Trin:

Trolovet Niels Jacobsen Enkemand fra Hammel og Anna Nielsdatter i Schiød

Spons: Jacob Sørensen og Laurs Nielsen i Hammel

Den 22.juni 1781 copulerede i Hammel Kirke

 

2: den 10.november

Trolovet Erich Jensen i Schiød og Maren Jensdatter ibdm.

Spons: Peder Pedersen og Søren Andersen ibdm.

Den 15.december copulerede

 

(1781) intet

 

1782

 

1: den 22.januar

Trolovet Christen Christensen i Ravnholt i Hadsten Sogn og Mette Jensdatter i Schiød

Spons: Peder Pedersen og Mads Bondgaard i Schiød

Copuleret d. 28,juni

 

2: Dom: 18. p. Trin:

Trolovet Peder Madsen i Hammel og Anna Jensdatter i Helstrup

Spons: Rasmus Madsen i Hammel og Niels Micelsen i Helstrup

Copulerede den 15.november

 

3: den 13.december 1782

Trolovet Enkemanden Peder Pedersen i Schiød og Anna Nielsdatter ibdm.

Spons: Jørgen Andersen ibdm og Jens Jensen?? I Torrup

Den 3.juni 1783 copulerde

 

1783

 

1: den 17.januar

Trolovet Morten Hansen ?? i Brundt og Enken Birgitte ??datter i Qvolbech

Spons: Christen Lindgrd. og Peder Peders: i Brundt

d. 9.maj copulerede

 

2: den 21.januar

Trolovet Jens Rasmussen Møller i Bæegaard og Maren Jensdatter i Lopdrup efter Kongl: ??dispensation de dato 10.januar a: s: formels slægtskab i 3 led

Sponsorib: Rasmus Møller og Jørgen Nielsen i Schiød??

d. 10.juni copulerede

 

3: Dom: Exaudi

Trolovet Jens Mogensen af Liingaard og Enke Mette Nielsdatter i Geilund

Spons: Peder Rasmussen i Haurum og Hans Thomsen i Trandberggaard

Den 1.juli copulerede

 

 

Mikrokort 1 side 45 højre side (4.række billede 8)

 

1: den 2.december

Trolovet Enkemanden Jørgen Andersen i Schiød og Mette Jensdatter i Lopdrup

Spons: Peder Pedersen i Schiød og Niels Molboe i Knudstrup

Den 23.januar blev de copulerede 1784

 

1784

 

1: den 13. juli 1784

Blev trolovede Christen Madsen i Schiød og Maren Pedersdatter i Helstrup

Spons: Rasmus Madsen i Schiød og Niels Michelsen i Helstrup

Den 20.august blev de copulerede

 

2: den 6.august 1784

Trolovet Erhard Gregers Hielm i Brundt og Kirsten Christensdatter i Schiød efter Kongl: Dispens: af dato 16.juli a: s: formels slægtskab i 3 led

Den 24 dito copulerede 

 

1785

Ingen

 

1786

 

1: Fest Publ: Li?? [2.februar?]

Trolovet Enkemand Peder Nielsen i Haurum og Pigen Ellen Christensdatter i Torrup

Spons: Jens Jensen og Laurs Pedersen i Torrup

Den 7.juli copulerede i Houlberg Kirke

 

2: den 4.november

Trolovet Enkemand Morten Hansen og Enken Anne Thomasdatter til huse i Glæsborg

Spons: Rasmussen i Brundt og Søren S?? i Schiød

Copulerede den 19.januar 1787

 

3: Dom: 22. p. Trin:

Trolovet ?? Søren Stæhr i Schiød og Enken Anna Christensdatter ibdm

Spons: Degnen Niels Stæhr og Søren Jensen i Sahl

Den 8.december copulerede

 

4: Fer 2. Nat Christi

Trolovet Soldat Christen Sørensen i Qvolbech og Mette Marie Pallesdatter ibdm.

Spons: Niels Michelsen i Helstrup og Niels Christensen i Lindgaard

Copulerede d. 17.april 1787

 

1787

 

1: den 8.marts 1787

Trolovet Christen Christensen Lindgaard i Glæsborg og Else Pedersdatter i Brundt

Spons: Peder Pedersen i Brundt og Christen Nielsen i Lindgrd:

Copulerede 22.juni

 

1788

 

1: 26.april??

Trolovet Jens Nielsen i Pøtt Mølle og Mette Pedersdatter i Helstrup

Spons: Jens Mogensen?? I Geilund og Niels Michelsen i Helstrup

Den 20.juni copulerede

 

2: Dom: 2. p. Tr:

Trolovet Anders Michelsen Enkemand og Anna Nielsdatter i Qvolbech

Spons: Niels Rasmussen og Jens?? Mogensen

Dom: 13. ?? copulerede

 

3: den 17.juli 1788

Trolovet Christen Sørensen i Qvolbech og Maren Madsdatter i Schiød

Spons: Niels Rasmussen i Qvolbech og Mads Bondgaard i Schiød

Copulerede d. 16.august

 

4: den 21.juli 1788

Trolovet Laurs Pedersen af Gransløv og Enken Karen Jensdatter i Torrup som C??

12.august copulerede

 

5: den 12.august

Trolovet Mads Pedersen i Brundt og Ellen Marie Nielsdatter af Helstrup

Spons: Peder Pedersen i Brundt og Niels Michelsen i Helstrup

Copulerede d. 19.september

 

6: den 26.september

Trolovet Mogens Nielsen ?? i Schiød og Karen Hansdatter i Brundt

Spons: Mads Bondgaard i Schiød og Erhard Hielm i Brundt

d. 23.oktober copulerede

 

 

Mikrokort 1 side 46 venstre side (4.række billede 9)

 

1789

 

1: den 23.januar 1789

Trolovet Michel Hansen fra Knudstrup og Ellen Sørensdatter i Schiød

Spons: Jens Bonde i Bondesholm og Søren Andersen?? I Schiød

d. 12.juni copulerede

 

2: den 11.september

Trolovet Søren Nielsen og Johanne Jørgensdatter i Schiød

Spons: Jens Holm og Niels Bondgaard ibdm.

Den 9.november copulerede

 

3: den 23.oktober

Trolovet Michel Jensen og Karen Marie Pedersdatter begge tiende i Hadsager

Sp: Søren Nielsen ibdm og Ped: Peders: i Schiød

Den 27.november copulerede

Spons:

 

1790

 

1: den 19.februar

Trolovet Hans Andersen fra Frijsenborg og Anna Kirstine Christensdatter i Schiød

Spons: Mads Bondgaard i Schiød og Niels Michelsen i Helstrup

Copuleret d. 23.juli

 

2: den 18.juni

Trolovet Enkemand Niels Nielsen i Hadsten og Kirsten Jensdatter i Schiød

Spons: Peder Pedersen i Schiød og Oluf Madsen i Hadsten

Den 24.juli copulerede

 

3: den 23.juli 1790

Trolovet Christen Madsen i Schiød og Birgitte Sørensdatter i Torrup

Spons: Christen Smid og Jørgen Andersen?? i Schiød

Den 4.september 1790 copulerede

 

4: den 5.november

Trolovet Jacob Lassen og Kirsten Hansdatter i Schiød

Spons: Søren Jensen og Peder Pedersen??

Copulerede d. 26.november??

 

5: Eod: die 26.november

Trolovet Hans Pedersen fra Granslef og Anne Marie Hansdatter i Schiød

Spons: Søren Andersen og Mogens Nielsen i Schiød

Copulerede d. 19.december

 

1791

 

1: 3. onsdag i fasten

Trolovet Michel Michelsen Kiersgaard i Qvolbech og Anne Jensdatter i Schiød

Spons: Niels Rasmussen i Qvolbech og Thomas Sørensen?? I Schiød

Copulerede d. 4.juni

 

1792

 

1: den 2.marts

Trolovet Enkemanden Peder Christensen i Haldum og enken Else Nicolaisdatter i Brundt

Spons: Peder Lindgaard og Rasmus Smid i Brindt

d. 8.juni copulerede

 

1793

 

1: den 9.august 1793

Trolovet Jens Pedersen og Anne Madsdatter i Schiød

Spons: Peder Pedersen og Mads Bondgaard

d. 15.oktober copulerede

 

2: den 2.september 1793

Trolovet Christen Høij Gaards Karl paa Frijsenborg og Mette?? Michelsdatter i Geilund

Spons: Smid?ke og ladefogeden ved Frijsenborg

d. 30.oktober copulerede

 

1794

 

1: den 11.februar 1794

Trolovet Lads Andersen soldat i Lindgaard og Enken Anna Nielsdatter i Qvolbech

Spons: Christen?? Jensen i Qvolbech og Niels Christensen?? I Lindgaard

Copulerede 2.maj

 

2: Fer: 2. Pasc: 1794

Trolovet Jokum Rasmussen paa Fauschou og Christine Sophie Madsdatter i Sølvsteen

Spons: Jens Madsen og Christen Braad i Lyngaa

Copulerede d. 12.juli

 

3: Eodem die [21.april 1794]

Trolovet Enevold Madsen og Bodil Jensdatter i Schiød

Spons: Jens Mogensen og Peder Lindgaard

Copulerede 24.juli 1794

 

4: den 1.maj 1794

Trolovet Niels Christensen og  Karen Andersdatter i Schiød

Spons: Mads Bondgaard og Jørgen Andersen

Copulerede d. 4.juli

 

5: Dom: Exaudi 1794

Trolovet Peder Pedersen og Magrete Nielsdatter i Helstrup

Spons: Michel Kiærsgaard i Qvolbech og Niels Sølvsteen

Copuleret d. 29.juli

 

 

 

Mikrokort 1 side 46 højre side (4.række billede 9)

 

1795

 

1: den 9.juli 1795

Trolovet Anders Nielsen og Anne Marie Madsdatter

Spons: Sør: And: og  Sør: Hansen

Copuleret den 6.august??

 

2: den 14.oktober 1795

Trolovet Christen Sørensen væver i Spørring og Ellen Jensdatter i Schiød

Spons: Peder Pedersen og Søren Hansen i Schiød

Copuleret 24.november

 

1796

 

1: den 24.april 1796

Trolovet Rasmus Christensen fra Wihvild og Enken Agnete Thomasdatter?? I Brundt

Disp. Formels slægtskab i 3. led

 

2: Dom: 12. p. Trin: 1796

Trolovet Mads Andersen og Karen Pedersdatter i Helstrup

Spons: Peder Pedersen ibdm. Og Jens Mogensen i Geilund

Pga langvarig sygdom blev de ej copulerede før den 25.oktober

 

1797

 

1: den 24. februar 1797

Trolovet Niels Rasmussen ?? fra Laurberg og Pigen Dorthe Jensdatter fra Hadsager, Spons: Søren Andersen , Rasmus Mikkelsen begge i Laurberg

Copulerede den 30. juni

 

2: den 28.marts 1797

Trolovet ungkarl Peder Andersen fra Houlberg og Enkekone Maren Thomasdatter

Copuleret 15.juli

 

3: den 25.juni 1797

Trolovet Enkemanden Niels Pedersen og Pige Karen Pedersdatter i Schiød

Copuleret d. 23.september

 

4: den 11.april 1797

Trolovet Søren Christensen og Pige Kirsten Jensdatter i Sahl

Copuleret d. 14.juli

 

5: den 20.august 1797

Trolovet ungkarl Anders Sørensen og Pige Anna Olufsdatter

Copuleret 30.dito

 

6: den 25.september 1797

Trolovet Christian Christiansen og Enkekone Anna Hansdatter

Copuleret 10.januar 1798

 

1798

 

1: den 6.februar 1798

Trolovet i Schiød Jørgen Pedersen fra ?? og Pigen Anna Sørensdatter

Copuleret 10.marts

 

2: den 17.juli 1798

Trolovet i Qvolbech Niels Christian og Pigen Mette Povelsdatter

 

3: den 17.juni 1798

Trolovet i Lille Glæsborg ungkarl Michel Pedersen og Pige Karen Jensdatter

Copuleret 7.juli

 

4: den 4.november 1798

Trolovet Frans Thomasen og Enken Birte Nielsdatter begge fra Schiød

Copuleret 24.november

 

1799

 

1: den 6.december 1799

Ægteviet Jens Jensen og Maren Rasmusdatter

 

 

 

Mikrokort 1 side 47 venstre side (5.række billede 1)

 

1800

 

1: den 10.juni

Ægteviet Jesper Sørensen og Enkekone i Loptrup Maren Madsdatter

Forlovere: Jens Rasmussen af Bægaard og Jørgen Andersen i Schiød

 

1801

 

1: den 15.marts 1801

Ægteviet Jens Sørensen fra Wissing og Pige Ingeborg Christensdatter i Brundt

Spons: Erhardt Hielm og Rasmus Christensen Wisire begge i Brundt

 

2: den 4.oktober

Ægteviet ungkarl Søren Nielsen Snedker og Pige Mette Sørensdatter begge i Schiød

Spons: Skolelærer Søren Stæhr i Schiød og Michel Kiersgaard i Qvolbech

 

1802

 

Ingen

 

1803

 

1: den 9.august

Ægteviet Gaardfæster Michel Nielsen i Helstrup og Pigen Else Nielsdatter fra Lindgaard

Spons: Peder Pedersen i Helstrup og Niels Lindgaard

 

2: den 26.november 1803

Ægteviet ungkarl Hans Jensen fra Løijstrup og Pige Else Christensdatter fra Schiød

Spons: Jørgen Andersen og Hans Pedersen fra Schiød

 

1804

 

1: den 7.april

Ægteviet Erhard Gregersen Hielm fra Brundt og Enkekone Anne Nielsdatter fra Schiød

Spons: Jens Pedersen fra Lyngaa – Jens Pedersen fra Schiød

 

2: den 17.november

Ægteviet ungkarl Jens Thomasen og Pige Magrethe Christensdatter fra Schiød

Spons: Rasmus Christensen fra Brundt og Niels Christensen Smed fra Haurum

 

1805

 

Ingen

 

1806

 

1: den 31.maj 1806

Ægteviet ungkarl Jens Madsen fra Sølvsteen og Enken Johane Rasmusdatter fra Sølvsteen

Spons: Erhard Hielm fra Brundt og Niels Madsen i Sølvsteen??

 

2: den 28.juni 1806

Ægteviet ungkarl Rasmus Jensen fra Schiød og Pigen Ane Pedersdatter ibdm

Spons: Thomas Sørensen og Michel Hansen fra Schiød

 

 

Mikrokort 1 side 47 højre side (5.række billede 1)

 

1: den 16.august 1806

Ægteviet Enkemand Søren Hansen fra Schiød og Pigen Else Andersdatter fra Lindgaard

Spons: Johanes Lindgaard og (ingen nævnt)

 

2: den 27.september

Ægteviet ungkarl Morten Pedersen fra Chondrup og Pigen Maren Pedersdatter fra Brundt

Spons: Rasmus Christensen fra Brundt og Thomas Nielsen fra Chondrup

 

3: den 30.oktober

Ægteviet i Sielle Kirke ungkarl Jens Rasmussen fra Sielle og Enken Bodil Pedersdatter fra Qvolbech

Spons: Søren Rasmussen og Niels Hansen begge fra Sielle

 

 

1807

 

1: den 21.marts

Ægteviet ungkarl Jens Andersen Farskou og Pige Karen Hansdatter fra Schiød

Spons: Jens Pedersen og Mads Rasmussen begge fra Schiød

 

2: den 27.juni

Ægteviet Enkemand Niels Christensen fra Sahl og Pigen Johane Jensdatter fra Thorup

Spons: Laus Pedersen i Thorup og (ingen nævnt)

 

1808

 

1: den 9.januar

Ægteviet ungkarl Graus?? Jensen fra Schiød og Pigen Mette Jensdatter fra Lindgaard

Spons: Jørgen Andersen og Jørgen Smed Gaardmand begge fra schiød

 

2: den 9.juli

Ægteviet ungkarl Jens Lausen og Pige Karen Jensdatter fra Torrup

Spons: Laus Bech i Torrup og Jens Fog i Haurum

 

3: den 2.oktober

Ægteviet Enkemand Jens Mogensen fra Schiød og Pige Mette Kierstine Christensdatter fra Sveistrup

Spons: Jens Erichsen, Jørgen Andersen begge af Schiød

 

 

Mikrokort 1 side 48 venstre side (5.række billede 2)

 

1809

 

Ingen

 

1810

 

1: den 7.juli

Ægteviet Enkemand Christen Nielsen i Skjød og Pigen Maren Madsdatter fra Brundt, Forlovernes var Erhardt Hjelm i Brundt og Jens Sørensen fra Hasagger

 

1811

 

1: den 4.september

viet gammel: mand Søn?? Christen Nielsen i Lindgaard og Ane Kirstine Thomasdatter ibd: forlovers navn Niels Madsen i Sølvsteen og Michal Nielsen i Haarup??

 

2: den 5.oktober

Viet Enkemand Niels Andersen fra Haarup?? Og Pige Karen Fransdatter fra Skjød, Forloverne Jens Erichsen og Jørgen Pedersen fra Skjød

 

1812

 

1: den 7.oktober

Viet af Hr. Capellan Sørensen ungkarl Jens Pedersen fra Lyngaa og Pigen Maren Gertsdatter af Qvolbech, Forlovernes navn Christen Jachop?? V?? Sørensen af Qvolbech, Inoculotionsatest af ?? schov paa Frijsenborg

 

 

 

Mikrokort 1 side 48 højre side (5.række billede 2)

 

Blank Side

 

 

Mikrokort 1 side 56 venstre side (5.række billede 3)

 

Blank Side

 

 

Mikrokort 1 side 56 højre side (5.række billede 3)

Puerpere Introducte

 

 

Mikrokort 1 side 57 venstre side (5.række billede 4)

 

 

 

Mikrokort 1 side 57 højre side (5.række billede 4)

 

Blank Side

 

 

Mikrokort 1 side 61 venstre side (5.række billede 5)

 

Blank Side

 

 

Mikrokort 1 side 61 højre side (5.række billede 5)

 

Publice absolverede

 

1758

 

1: Dom: Reminiscere

Karen Pedersdatter Leerberg, som da hun tiente Niels Jensen i Brundt, lod sig insvangre af mandens Broder Lass Jensen der tiente i Gaarden hende

 

2: Dom: Judica

Næst ovennævnte Lass Jensen af Brundt

 

1759

 

1: Dom: XV past Trinit:

Kirsten Henrichsdatter ligeledes for Leiemaal med Peder Jensen Kiær, som tiente hos hende i Helstrup til Niels Michelsens

 

2: Dom: XVIII past Trinit:

Peder Jensen Kiær nu tienende Jens Sørensen i schiød

 

 

Mikrokort 1 side 63 venstre side (5.række billede 6)

 

Blank Side

 

 

Mikrokort 1 side 63 højre side (5.række billede 6)

 

Døde og Begravede

 

1754

 

1: Fest: Michealis

Prædikede ieg over Peder Pedersens liden Søn i Brundt med nafn Jens

 

2: Dom: XIX past Trinit:

Ligeledes over SL: Peder Rasmussen i schiød

 

3: Dom: past Fest: Nat: Christi

Ligesaa over Niels Pedersens Datter Karen i Schiød

 

1755

 

1: Dom: 1 past Epiphan:

prædiket over Christen Lindgaards Datter Anne i Lindgaard

 

2: Dom: II past Epiph: [19.januar 1755]

ligeledes over Jens Nielsen Møllers Kone i Lopdrup

 

3: Dom: Septuagsima

Kast jord paa gammel. Rasmus Kiær som døde hos sin Broder Søren Kiær i Glæsborg

 

4: den 14.februar

Prædiket over Rasmus Rasmussen i Brundt

 

5: den 3.april

Ligeledes over Niels Rasmussen Bægaard Kones Moder i schiød

 

6: Dom: XI past Trinit:

Og saa over Jens Sørensens verkbundne?? Datter Anne i Schiød

 

7: Dom: XII past Trinit: [17.august 1755]

Over Christen Sparregaards Kone i Schiød

 

8: Dom: XX past Trinit: [12.oktober 1755]

Niels Rasmussen Bægaards Kone i Schiød

 

9: Dom: XXV past Trinit:

Kast jord paa Søren Pedersens Helstrups Barn i Brundt

 

10: Dom: 1 Advent

Prædiket over gammel Niels Christensen i Lindgaard

 

1756

 

1: Dom: inter Fest: Circumcisciris Christi et Epiphan

Kastet jord paa Niels Sørensens Datter Kirsten i Schiød

 

2: den 21.januar

Prædiket over Niels Dreyer i Schiød

 

3: 30.Ejusdem [januar]

Over Peder Pedersens Barn i Brundt

 

4: Dom: V past Epiphan

Over Margrethe Christensdatters uægte Barn Anna Lassdatter

 

5: Dom: Septuagesima

Over Niels Sørensen Glæsborgs Datter Giertrud i Schiød

 

6: Dom: Esto Mihi [29.februar 1756]

Kastet jord paa Niels Sørensen Bondgaards Datter i Schiød

 

7: den 3.marts

Prædiket over Christen Nielsen Lindgaards Datter i Schiød

 

8: Dom: Invocavit

Over Mads Nielsens 2 de døbte i Sølvsteen

 

9: samme dag [7.marts 1756]

Kastet jord paa Mads Bondgaards Barn i Schiød

 

10: Dom: Oculi

Prædiket over Mads Nielsens Søn Niels i Sølvsteen

 

11: Dom: Reminiscere

Prædiket over samme mands andre 2 Sønner saa han med næst før skrevne Søns Nielses død blef ganske barnløs og i en tid af 14 dage mistede sine 5 børn

 

12: Fest: Annuntiat: Mariæ [25.marts 1756]

Prædiket over gl: Knud Christensen i Brundt

 

13: Dom: Latære

Kastet jord paa Moegens Dreyers 3 aar gl: Søn Rasmus i Brundt

 

14: den 31.marts

Prædiket over Niels Rasmussen Bægaards 6 aar gl: siste?? Søn Laurits  

 

15: Dom: Palmarum

Prædiket ieg over Peder Geilunds 5 aar gl: Søn Søren

 

16: Fest: Viridium

Over Jacob Nielsens 3 aar gl: Datter i Schiød (alder usikker)

 

17: Fer: 3 Paschatos [24.marts1756 ]

Over Jens Kieldsens Datter i Torrup

 

18: samme dag

Kastet jord paa Smidds?? Jenses Barn af Qvolbech

 

19: [24.marts 1756]

ligesom [kastet jord paa] paa Gregers Hielms Datter i Brundt

 

20: Dom: Qvasimodogeniti

Prædiket over Søren Pedersens 6 aar gl: Søn Peder i Qvolbech

 

21: Dom: II past Pascha

Kastet jord paa Peder Bielidts Barn af Qvolbech

 

22: og Søren Kiærs Datterbarn i Glæsborg Anne Marie

 

23: Dom: 3 past Pascha

Prædiket over Jens Kieldsens Søn Niels i Torrup

 

24: [12.april 1756]

og Gregers Hielms Datter Marie Elisabet i Brundt

 

25: Dom: IX past Trinit:

Kastet jord paa Søren Kiærs dattersøn Peder Zachariasen i Glæsborg

 

 

 

Mikrokort 1 side 64 venstre side (5.række billede 7)

 

1: den 15.september

Prædiket over Christen Kirkegaards mindste Barn Peder i Schiød

 

2: Dom: 2 Adventus:

Prædiket over Søren Pedersens Søn Mathias i Qvolbech

 

1757

 

1: Fest: Epiphan:

Prædiket over Peder Christian i Schiød

 

2: Dom: I past Epiphan:

Ligesaa over Peder Pedersen ibdm:

 

3: Dom: 3 past Epiphan:

Kastet jord paa Anne Iversdatter i Brundt hafde fattighold

 

4: Dom: IV past Epiphan:

Ligesaa paa Niels Sørensen Glæsborg dødfødte Barn i Schiød

 

5: Dom: Sexagesima

Prædikede ieg over Peder Pedersens Kone i Brundt

 

6: samme dag

Kastet jord paa Jørgen Dreyers Kone af Schiød

 

7: Dom: Esto Mihi

Prædiket over Jens Christensens Kone i Brundt

 

8: Dom: Rogate

Kastet jord paa Moegens Dreyers Kone i Schiød

 

9: Fest: Joh: Baptistae

Kastet jord paa Jens Rimmers Kones Broder Jacob Nielsen i Schiød 

 

10: den 15.december 1757

Prædikede ieg over Niels Sørensen Bondgaard i schiød

 

1758

 

1: Dom: Septuagesima

Kastet jord paa Søren Pedersens 3 uger gl: Datter Maren i Qvolbech

 

2: Dom: Esto Mihi

Prædiket over Michel Kiærsgaard i Qvolbech

 

3: ligesom over Christen Kirkegaard i Schiød

 

4: den 7.februar

Over sl: Peder Hansens Enke i Helstrup

 

5: Fest: Grat: Act:

Ligesaa over gl: Peder Pedersen i Brundt

 

6: Dom: Latare

Ligeledes over sl: Michel Kiærsgaards Søn Søren i Qvolbech

 

7: samme dag

Kastet jord paa Niels Sørensen Glæsborgs nafnløse Barn i Schiød

 

8: den 15.marts

Prædiket over gl: Rasmus Sparregaard i Schiød

 

9: ligesaa samme dag

Kastet jord paa en stoddermand som døde i Brundt og ?? kunde bringes i erfaring hvor han holdt hinnes??

 

10: Dom: Quasimodogeneti

Kastet jord paa Niels Bægaards Karl af Schiød Niels Thomassen

 

11: Dom: Jubilate

Prædiket over sl: Christen vævers Enke i Qvolbech

 

12: Dom: Exaudi

Ligesaa over Jens Christensens Søn af Brundt Rasmus Skytte som blev ført syg hiem fra Foelbye, hvor han tiente

 

13: den 24.maj

Prædiket over Niels Rasmussen Bægaard i Schiød

 

14: Dom: XV past Trinit:

Over Peder Hiuelmands Kone i Schiød

 

15: Dom: XXIV past Trinit:

Over Niels Smids Kone i Schiød

 

16: Dom: XXV past Trinit:

Kastet jord paa gl: Jørgen Dreyer i Schiød

 

17: Dom: 1 Adventus [3.december 1758]

Over Mads Nielsen Bondgaards Moder i Schiød

 

18: Fer: 3 Nat: Christi

Prædiket over sl: Niels Kirkegaards Enke i Schiød

 

1759

 

1: Dom: 1 past Epiphan:

Prædikede ieg over sl: Laurits Stadsgaards?? Enke i Schiød

 

2: Dom: past Pascha

Kastet jord paa sl: Laurits Stadsgaards af en ??sygdom ?? Datter i Schiød

 

3: Dom: IV past Trinit:

Prædiket over gl: Jens Christensen i Brundt

 

4: Dom: V past Trinit:

Ligesaa over Sønnen Niels Jensen i Brundt

 

5: Dom: XI past Trinit:

Kastet jord paa Michel Snekermands?? pigebarn i Qvolbech

 

6: Dom: XX past Trinit: [28.oktober 1760]

Kastet jord paa Christen Sparregaards 10 maaneder gl: Søn Rasmus i Schiød

 

1760

 

1: Dom: II Adventus [7.december 1760]

Kastet jord paa Niels Michelsens yngste Datter i Helstrup

 

1761

 

1: Dom: Invocavit [8.februar 1761]

Prædikede ieg over Jens Thomassens Moder ?? Glæsborg

 

 

Mikrokort 1 side 64 højre side (5.række billede 7)

 

1: den 28.april

Prædiket over Niels Smid i Schiød 60 aar gl:

 

2: Dom: XIV past Trinit:

Prædikede ieg over Søren Kiærs 90 aar gl: Hustru i Glæsborg

 

3: Dom: 1 Adventus

Christen Jensens yngste Søn i Schiød ved Jens ??

 

4: Dom: 3 Adventus

Kastet jord paa Moegens Dreyers yngste Barn

 

1762

 

1: Dom: 2?? Past Epiphan:

Kastet jord paa Hyrden Jens Jensen i Brundt

 

2: Dom: I past Trinit:

Kastet jord paa Jens Nielsens 8 uger gl: Barn i Schiød

 

3: Dom: I Adventus

Kastet jord paa Christen Jensens yngste Søn Jens i Schiød

 

4: Dom: 3 Adventus

Kastet jord paa gl: Kirsten Lands?? i Brundt

 

5: Fer: II Nat: Christi

Prædiket over den gl: Erich Moegensen i schiød

 

1763

 

1: den 14.januar 1763

Prædikede ieg over sl: Hans Moegensens Enke Mette Sørensdatter af Hassager

 

2: Dom: Septuagesima [30.januar 1763]

Kastet jord paa Peder Bielidts Barn af Lindgaard

 

3: Fest: Purificat: Mariæ [2.februar 1763]

Kastet jord paa Moegens Dreyers yngste Barn i Schiød

 

4: Dom: Qvasimodogeniti [10.april 1763]

Prædikede ieg over Peder Geijlunds Kone

 

5: Dom: Miserricordias

Prædikede ieg over Christen Fransen, Frans broder i Lindgaard som blev ført syg hiem fra Lyngballe

 

6: den 6.maj 1763

Prædikede ieg over Christen Sparregaard i Schiød

 

7: ligeledes over Niels Sørensen Kiærs Hustru ibdm:

 

8: Dom: Exaudi

Kastet jord paa gl: Rasmus Pedersens Kone i Schiød

 

9: den 3.juni

Prædikede ieg over Niels Michelsens Moder i Helstrup

 

10: samme dag kastet jord paa Peder Pedersens yngste Barn af Brundt

 

11: Dom: I past Trinit:

Prædikede ieg over Christen Schmals Kone i Schiød

 

12: den 8.juni 1763

Prædiket over Franses Kone i Glæsborg 72 aar gl:

 

13: Fest: Joh: Baptistes: 1763

Prædikede ieg over Frans Nielsen af Glæsborg

 

14: ligeledes over Hands Stedsøn Jens Nicolaisen

 

15: saa over Hands Svigersøn Jens Nielsen af Glæsborg

 

16: her foruden ogsaa Jens Rimmers Kone i Schiød

 

17: Fest: Visitats Mariæ

Prædikede ieg over sl: Knud Christensens Enke i Brundt

 

18: Dom: VIII past Trinit:

Prædikede ieg over Christen Jensens 4 aar gl: Søn i Schiød

 

19: Dom: X past Trinit:

Kastet jord paa Søren Rasmussens Søn af Brundt

 

20: Dom: XII past Trinit:

Kastet jord paa Jens Christensens Barn af Schiød

 

21: Dom: XIII past Trinit:

Kastet jord paa Frans Bødkers Barn i Schiød

 

22: den 21.september

Kastet jord paa Andreas Nicolaisens Kone i Lindgaard

 

23: ligeledes paa Anders Pedersen i Glæsborg

 

24: Dom: XVIII past Trinit:

Kastet jord paa Christen Jensens Svigermoder i Schiød

 

25: den 5.oktober

Ligeledes paa den fattige Anne Poulsdatter i Glæsborg

 

26: Dom: XXI past Trinit: [23.oktober]

Prædikede ieg over Peder Hassaggers 9 uger gl: Datter

 

27: og kastet jord paa Christen Jensens gl: Svigerfader begge i Schiød

 

1764

 

1: den 11.februar 1764

Kastet jord paa Mads Bondgaards yngste Barn

 

2: Dom: VI past Epiphan: [12.februar 1764]

Ligesaa paa Jens Sparregaards 6 uger gl: Barn i schiød

 

3: Dom: Esto Mihi [4.marts 1764]

Ligesaa sl: Christen Sparregaards mindste Barn i Schiød nafnet Anne

 

4: Fer: III Pascatos

Gl: Søren Kiær i Glæsborg

 

5: Dom: Jubilate

Prædiket over Niels Rasmussens Svigerfader?? I Qvolbech

 

6: den 26.oktober 1764

Prædiket over sl: Anders Dreyer i Schiød

 

7: den 12.december

Prædiket over den gl: Thomas Jensen i lille Glæsborg

 

8: Dom: 3 Adventus

Kastet jord paa ?? Rasmus i Schiød

 

9: Dom: inter Fest: Nat: Christi et Fest: Circumcionis

Kastet jord paa Mads Sølvsteens yngste Barn

 

1765

 

1: den 16.januar

Lod?? Maands?? prædiken prædiket over Laurits Hielm i Glæsborg

 

2: Dom: Esto Mihi 1765

Kastet jord paa Anders Sørensens dødfødte Barn i Glæsborg

 

3: Dom: Oculi

Kastet jord paa Søren Andersens mindste Barn udi Schiød

 

4: Ved 2 onsdags Faste

Prædikede ieg ogsaa over unge Rasmus Pedersens Hustru i Schiød

 

5: Dom: Rogate

Kastet jord paa Anders Nicolaisens 2 aar gl: pigebarn i Geijlund

 

6: Fest: Ascens: Christi

Kastet jord paa Niels Pedersens steddatter i Glæsborg

 

7: Dom: 4?? past Trinit:

Kastet jord paa Christian Schmals nyfødte Søn nafn?? Svend

 

8: og hermed ligesaa paa Christian Mortensens 4 uger gl: Barn i Brundt

 

9: Dom: V past Trinit: prædiket over Christian Schmals Hustru

 

10: Dom: XIII past Trinit:

Kastet jord paa Mads Nielsen Danmands 5 aar gl: Søn fra Hassager

 

1766

 

1: Dom: Invocavit

Kastet jord paa Niels Sørensens dødfødte tvilling Barn i Schiød

 

2: Die Despocat??: publ:

Kastet jord paa det andet som levede og ?? daab

 

 

Mikrokort 1 side 65 venstre side (5.række billede 8)

 

1: Dom: Rogate 1766

Kastet jord paa Anders Sørensens gl: moder i Glæsborg

 

2: den 4.juni

Ved maands prædiken tillige holdt ?? over Jens Simmonsens Hustru i Schiød

 

3: Dom: IX

Kastet jord paa Søren Andersens dødfødte Barn i Schiød

 

4: Dom: X past Trinit:

Prædikede ieg over ung Rasmus Pedersen i Schiød

 

5: Dom: XV past Trinit:

Kastet jord paa Christian Mortensens mindste Barn i Schiød

 

6: Dom: IV Adventus

Kastet jord paa Anders Skrædders gl: Hustru i Schiød

 

1767

 

1: Fest: Purificat: Mariæ

Kastet jord paa Frans Bødkers yngste Barn i schiød

 

2: 2 Faste onsdag den 18.marts

Prædiket over Jens Simonsen i Schiød

 

3: Dom: Judica

Kastet jord paa en gl: omløbende stodder af ?bierg Som døde i Schiød 

 

4: Fest: Viridium

Kastet jord paa Birte Thomasdatters uægte Barn Niels i Schiød

 

5: den 5.juni

Prædiket over den gl: Jens Sørensen i Schiød

 

6: Dom: VIII past Trinit:

Kastet jord paa Søren Andersens dødfødte Barn i Schiød

 

7: Dom: XIV past Trinit:

Kastet jord paa gl: Smid Mette?? I Qvolbech

 

8: Fest: Michaelis

Ligeledes paa Søren Michelsens dødfødte drengebarn i Qvolbech 

 

9: Dom: 3 Adventus

Prædiket over Christen Jensens Hustru i Schiød

 

10: Dom: IV Adventus

Kastet jord paa Christian Mortensens yngste Barn i Schiød

 

1768

 

1: Dom: inter Circumcisionem Christi et Epiphan 1768

Prædiket over Anders Sørensens 7 aar gl: stedsøn i Glæsborg

 

2: Dom: Rogate

Kastet jord paa Christen Jensens mindste Barn som døde hos Christian i Brundt

 

3: næste onsdag efter Trinitatis søndag

Kastet jord paa Søren Rimmers aar gl: Barn

 

4: Dom: XVI p. Trinit:

Kastet jord paa Søren Rimmers 14 uger gl: drengebarn

 

5: Dom: XXI p. Trinit: [23.oktober 1768]

Prædiket over Peder Hassagers liden Søn

 

1769

 

1: den 11.januar

Begravet Jens Andersens Kone udi Schiød 53 aar gl: der blev prædiket over hende text: Job 26

 

2: Dom: XIII p. Trinit:

Kastet jord paa Niels Brandsens yngste Datter udi Schiød

 

3: Dom: XX past Trinit:

Kastet jord paa Mads Danmands 3 uger gl: Søn Niels kaldet

 

4: Dom: XXV past Trinit:

Kastet jord paa den gl: Anders Skræder udi Schiød

 

5: [12.november 1769]

ligeledes paa Jens Sparregaards 15 uger gl: Søn

 

6: den 6.december

Kastet jord paa Karen Tomasdatters uægte Barn som døde hos hyrden udi Schiød

 

1770

 

1: den 26.januar

Prædiket over Niels Rasmussens steddatter af Qvolbech 19 aar gl: hun tiente paa Frijsenborg og blev ved sin død hiemført

 

2: Dom: Oculi

Kastet jord paa den gl: fattige Søren Smeds Barn fra Lindgaard

 

3: Dom: Palmarum

Kastet jord paa Christen Smeds Barn udi Schiød

 

4: Langfredag

Kastet jord paa Niels Hartvigs Datter Mands Mogensens Barn ??

 

5: Festo Johannes Baptisted 1770

Kastet jord paa Anders Sørensens Søn udi Glæsborg

 

6: Dom: XIX past Trinit:

Prædiket over Peder Pedersens 3 ½ aar gl: drengebarn i Brundt nomine Peder

 

7: den 27.november

Prædiket over Niels Kirkegaards Hustru i Schiød 50 aar gl: og nogle maaneder

 

8: Dom: 2 Adventus

Kastet jord paa Søren Andersens Pigebarn 5 dage gl:

 

1771

 

1: Festo Circumcisio xsti

Kastet jord paa Søren Helstrups Datter Mette 9 aar gl:

 

2: Dom: Invocavit

Prædiket over sl: Peder Pedersens Enke udi Schiød

 

3: samme dag

Kastet jord paa Anne jensdatters uægte Barn 3 maaneder og 2 uger gl:

 

4: den 21 ved den anden faste

Kastet jord paa Søren Rimmers 1 ½ aar gl: Datter Anne Marie udi Schiød

 

 

Mikrokort 1 side 65 højre side (5.række billede 8)

 

1: Dom: Judica

Prædiket over Søren Andersens 14 aar gl: stedsøn Rasmus udi Schiød

 

2: den 20.marts 1771 ved fasteprædiken

Kastet jord paa Niels Sparregaards 5 aar gl: Søn i Schiød

 

3: Dom: Jubilate

Prædiket over gl: Frands Lindgaards Hustru 62 aar gl:

 

4: den almindelige bededag

Kastet jord paa 3 af Peder Pedersens børn i Schiød Karen, Anne og Peder det 1ste 5 ½ aar det 2det 2 ½ aar og sønnen 1 ¼ aar

 

5: Dom: Rogate [5.maj 1771]

Begravet udi Schiød den gl: Rasmus Pedersen 72 aar gl:

 

6: og Mogens Drejer ibdem 52 aar gl:

 

7: Dom: Exaidi [12.maj 1771]

Prædiket over Jens Sparregaards 7 aar gl: Datter Maren

 

8: Festo Trinit: [26.maj 1771]

Kastet jord paa Ras: Fogs aar gl: Datter Sidsel i Glæsborg

 

9: ligeledes paa Niels Sørensens 4 aar gl: Elle?? i Schiød

 

10: Dom: XXI p. Trinit:

Prædiket over Sejrs Hustru i Glæsborg

 

11: Dom: XXV p. Trinit:

Kastet jord paa Mads Sølvsteens yngste Datter

 

12: ligeledes paa Maren Sørensdatter uægte pigebarn

 

1772

 

1:

 

2:

 

3:

 

1773

 

1:

 

2:

 

3:

 

4:

 

5:

 

1774

 

1:

 

2:

 

3:

 

4:

 

1775

 

Ingen

 

1776

 

1:

 

2:

 

3:

 

4:

 

5:

 

6:

 

7:

 

8:

 

9:

 

10:

 

11:

 

12:

 

13:

 

 

Mikrokort 1 side 66 venstre side (5.række billede 9)

 

1777

 

1778

 

1779

 

1: den16.januar jordet Anders Jensens Sødster i Glæsborg 42 aar

 

2: den 20.ej: [januar] jordet Jens Sparregaard i Schiød 49 aar

 

3:

 

22:

 

1780

 

1781

 

 

Mikrokort 1 side 66 højre side (5.række billede 9)

 

1782

 

1: den 1.februar 1782 jordet Gregers Hielm i Brundt 73 aar

 

2: Dom: Invoc: jordet Skolehold: Søren Gierns Datter i Schiød 8 aar

 

3: den 17.august jordet Søren Hadsagers Søn - Niels - som ved at løsne Trumlen kom under den og døde paa stedet 17 aar

 

4: Fer 1 Pent: jordet Søren Skræders spæde Datter Else Kirst:

 

5: den 30.maj jordet Gregers Hielms Søster i Brundt 72 aar

 

6: Dom: 6 p. Trin: jordet Nicolai Andersens dødfødte Søn

 

7: den 3.oktober 1782 jordet Peder Pedersens Hustru i Schiød 47 aar

 

8: Dom: 24 p. Trin: jordet Karen Christensdatters uægte Datter i Schiød 1 aar

 

9: Eod: die jordet Anna Johanne Pedersdatter uægte Datter i Geilund 1 aar

 

10: Dom: 1 Advent jordet Søren Melchiorsens Hustru i Schiød 79 aar

 

11: Dom: 3 Advent jordet Anders?? Ho i Schiød 79 aar

 

12: Eod: die jordet Erich Jensens Søn i Schiød 1 aar

 

13:

 

14:

 

1783

 

1:

 

2:

 

3:

 

4:

 

5:

 

6:

 

7: den 30.oktober 1783 jordet Jørgen Andersens Hustru i Schiød 48 aar

 

1784

 

1:

 

2:

 

3:

 

4:

 

5:

 

6:

 

7:

 

8:

 

1785

 

1:

 

2:

 

3:

 

4:

 

5:

 

6:

 

7:

 

8:

 

9:

 

10:

 

11:

 

12:

 

13:

 

1786

 

1:

 

2:

 

3:

 

4:

 

5:

 

6:

 

7:

 

8:

 

9: Dom: Oculi jordet Jens Christensens Enkes?? Søn 5 aar

 

 

 

Mikrokort 2 side 67 venstre side (1.række billede 1)

 

1: 4.onsdag i fasten [22.marts 1786] jordet Mads Bondgaards Hustru i Schiød 5? aar [Nelle Cathrine Jensdatter]

 

2: eod: die Laurs Pedersens Søn i Torrup

 

3:Dom: Palm: jordet Jens  Thomassen i Rothenborg, 8? aar

 

4: Dom: Miser: jordet Vægterens?? Hustru ved Frijsenborg, 7? aar

 

5: Dom: Jubil: jordet den Gl: Rasmus Hyrde i Qvolbech, 7? aar

 

6: Dom: Cant: jordet Anne T?? i Qvolbech, 4? aar

 

7: Fest: Asc: Christi: jordet Hyrden Niels Justes Hustru i Schiød, 5? Aar

 

8: eod: die jordet Bodil thomasdatter i Schiød ?? aar

 

9: ?? Trin: jordet Anne Sørensdatters Barn?? i Schiød 5? aar

 

10: Dom: 4 p. Trin: jordet Anders Nicolai i Lindgaard 6? aar

 

11: den 13.juli jordet Rasmus Christensens Søn i Brundt

 

12: Dom: 11 p. Trin: jordet Niels Madsens Søn i Schiød

 

13: Dom: 20 p. Trin: jordet Nicolai Andersens Søn i Lindgaard

 

22 personer i 1786

 

1787

 

1: Fest: Scrid:?? Jordet Laurs Pedersens dødfødte Søn i Torrup

 

2: Dom: Misch: jordet Rasmus Christensens sviger moder i Brundt

 

3: den 18.juli jordet Sl: Anders Kieldsens Datter Anne Catrine

 

4: den 22.august jordet Erhard Hielms Datter Marie Elisabet i Brundt

 

5: Dom: 18 p. Trin: jordet Skoleholderen?? i Schiød ??

 

6: Eod: die jordet Nicolai Andersens nyfødte Søn

 

7: den 20.november jordet Jens Kieldsen i Torrup 7? aar

 

1788

 

1: Dom: Sep: [20.januar 1788] jordet skoleholderen Søren Stæhrs Datter i Schiød

 

2: Dom: Læt: jordet Jørgen Andersens Datter i Schiød

 

3: den 2.april jordet Jens Jensen i Torrup 4? aar

 

4: fest Pub: Li??: jordet Jørgen Andersen dødfødte tvilling Søn i Glæsborg

 

5: Dom: Jubil: jordet Niels ?? dødfødte Datter i Schiød

 

6: Dom: 4 p. Trin: jordet Povel Pedersens?? Datter i Schiød

 

7: den 2.juni jordet Maren Sørensdatter i Qvolbech

 

8: Dom: 13 p. Trin: jordet Hyrden Mogens Nielsens Hustru i Schiød 5? aar

 

9: den 19.september jordet Jørgen Andersens Datter i Glæsborg

 

10: Dom: 17 p. Trin: jordet Anders Michelsens Hustru i Qvolbech 3? aar

 

11: den sammes dødfødte søn

 

12: Dom: 4 Advent jordet Mads Sølvsteens Enke 5? aar

 

1789

 

1: Fest: N. A. jordet Margrete Sørensdatter Hustru?? i Schiød

 

2: den 23.januar jordet Søren Andersens Hustru Maren Sørensdatter i Schiød 5? aar

 

3: Dom: sexag: jordet Skoleholderen Søren Sthærs Søn i Schiød

 

4: Eod: die jordet Jens Mundelstrups dødfødte Søn i Schiød

 

5: den 15.april jordet Erhard Hielms Datter i Brundt

 

6: den 3.juli jordet Søren Hadsagers Hustru i Hadsager 5? aar [Karen Pedersdatter]

 

7: Dom: 10 p. Trin: jordet Jens Mogensen i Schiød

 

8: Dom: 4 Advent jordet Anders Povelsens Datter i Glæsborg

 

1790

 

1: Dom: 2 p. Ep: 1790 jordet Peder Lindgaards Søn i Brundt

 

2: Dom: sept: jordet Hyrden Mogens Nielsens Datter i Schiød

 

3: den 19.februar?? 1790 jordet Christen Lindgaards dødfødte Søn i Glæsborg

 

4: Fest: ?? jordet Frans Bødkers Hustru i Schiød 5? aar

 

5: Fest Trin: [30.maj 1790] jordet Christen Madsen Hustru Maren Pedersdatter 3? aar

 

1791

 

1: Dom: 6 p. Ep: jordet Anders Hov i Schiød 9? aar

 

2: Dom: Oculi jordet Erhard Hielms Søn i Brundt 2? aar

 

3: Dom: Rem: jordet Peder Pedersens moder i Helstrup 5? aar

 

4: Dom: Exaudi jordet Christen Andersen i Glæsborg navnløse Søn

 

5: Dom: 21 p. Trin: jordet Maren Madsdatter uægte Søn

 

 

Mikrokort 2 side 67 højre side (1.række billede 1)

 

1792

 

1: Dom: Inv: jordet Michel Hansens navnløse Søn

 

2: Dom: Trin: jordet Michel Lindgaards Datter i Brundt

 

3: den 3.juli jordet Christen Lindgaards Hustru i Glæsborg Else Pedersdatter som døde pludseligt 34 aar

 

4: Dom: 16 p. Trin: jordet en Betlerqvinde død i Schiød

 

1793

 

1: Dom: Jubil: jordet Jørgen Andersens Datter i Glæsborg

 

2: Fest N. C: Faste?? Jordet Christen Lindgaard i Lindgaard 83 aar

 

3: Dom: Exaudi [12.marts 1793]jordet Peder Pedersens  Søn Peder i Schiød 6 aar

 

4: den 30.oktober jordet Skoleholderen Heilms moder i Schiød som døde 23.ejesd: 72 aar

 

5: Dom: 21 p. Trin: jordet Nicolai Andersens Datter i Lindgaard Marie Catrine 5 aar

 

6: Eod: die Hans Søn Niels begge døde af børnesyge den 16.oktober 2 aar

 

1794

 

1: Dom: Invocav: jordet Jens ?? Hustru død d. 3.marts 65 aar

 

2: Dom: Qvasim: 1794 jordet Christen Lindgaards Søn i Glæsborg død fer: 3 pas: 1 aar

 

3: den 23.juli jordet Peder Pedersens Datter i Schiød død d. 18,juli 3 aar

 

4: den 27.juli jordet Jørgen Andersens Datter i Glæsborg død d 23.juli 1 aar

 

5: den 6.august jordet Niels Madsens ?? i Sølvsteen død d. 1.august 32 aar

 

6: Dom: 12 p. Trin: jordet ?? død d. 3.september 29 aar

 

7: Dom: 15 p. Trin: jordet  23.september ?? 1 aar

 

8: den 21.oktober jordet Hans Mogensens moder i Geijlund død d. 15.oktober 70 aar

 

9: den 22.oktober jordet Anders ?? Søn Christian død d. 18.oktober 2 aar

 

10: Dom: 1 Advent jordet Jacob Ladsen Søn i Qvolbech død d.?? 1 aar

 

1795

 

1: den 30.januar 1795 jordet Erhard Hielms Hustru i Brundt død d.24.januar 36 aar

 

2:  Dom: Invoc: jordet Hans nyfødte Barn i Brundt død d. 18.februar

 

3: onsdag i Faste 1795 jordet Enevold Madsens Datter i Schiød død d. 13.marts 1 aar

 

4: Dom: Jubil: jordet

 

5: eod: die jordet Christen Madsens

 

6: Dom: Cant: jordet en omløbende mand betler som døde hos smeden i Schiød

 

7: den 21.maj jordet Erhard Hielms Søn Knud død den 16.maj 4 aar

 

8: Dom: 8. p. Trin: jordet Hedvig?? uægte dødfødt Søn

 

9: Dom: 17 p. Trin: jordet Anna degns i Schiød som døde d. 22.september 95 aar

 

1796

 

1: den 14.februar jordet Mads Pedersens Søn i Brundt død 10.februar 3 aar

 

2: den 17.marts jordet Peder? Lindgaard i Brundt død 12.marts 38 aar

 

3: den 27.april jordet Peder Lindgaards søn død den 24.april 4 aar

 

4: den 29.maj jordet -?? I Schiød død den 21.maj

 

5: den 1 Advent jordet Maren Munches?? I Geijlund død d. 29.november 63 aar

 

6: den 4 Advent jordet Skolehold: Søn død d. 20.december 3 aar

 

1797

 

1: den 23.januar jordet Søren Rasmussen i Brundt død d. 17.januar 65 aar

 

2: den 8.februar jordet Niels Nielsen i Helsted død d 2.februar 65 aar

 

3: 1.søndag efter Paaske jordet Søren Bundgaards Søn død d. 19.april 3 aar

 

4: 3.søndag efter Paaske jordet Jens Hansens Datter i Schiød død 1.maj 16 aar

 

5: 4.søndag efter Paaske jordet Lars Andersens Hustru i Lindgaard død d. 18.maj 50 aar

 

6: den 29.juni jordet Christen Madsens dødfødte Barn

 

7: den 26.december jordet Mads Danmand i Schiød død den 19.december 66 aar

 

1798

 

1: den 5.januar døde Peder Sørensens Hustru i Schiød hun blev ihielslaget af et træ som hun var ved at fælde, og blev jordet 10.januar 56 aar

 

 

Mikrokort 2 side 68 venstre side (1.række billede 2)

 

1: den 31.januar døde i Brundt Mads Pedersens moder – Maren Madsdatter – og blev jordet paa Schiød Kirkegaard den 7.februar 65 aar  

 

2: den 13.marts blev Anders Bundgaards nyfødte datter begravet 0 aar (er noteret under fødte)

 

3: den 22.april blev - Maren Sørensdatter - og hendes uægte nyfødte søn jordet paa Schiød Kirkegaard hun var 19 aar

 

4: den 10.juni blev bemelte piges uægte datter jordet død den 6.juni (må være ovennævnte Maren Sørendatters barn)

 

5: den 3.juni søren Franses dødfødte søn jordet

 

6: den 9.september jordet Niels Rasmussens kone i Qvolbech 84 aar gammel

 

1799

 

1: den 18.januar jordet Hans Jensen i Lopdrup død den 11

 

2: den 29.marts jordet Anders Bondgaards nyfødte barn i Schiød (fødsel er ikke indført)

 

3: den 26.maj Laurs [Pedersen] Bechs nyfødte pigebarn tvilling i Torrup

 

4: den 14.juni Laurs [Pedersen] Bechs spæde Tvilling drengebarn i Torrup

 

5: eod: die jordet Michel Kiersgaards datter fra Qvolbech

 

6: eod: die [14.juni 1799] Svend Madsens datter i Schiød

 

7: den 1.juli 1799 jordet Thomas Sørensens stedsøn i Schiød Christen Jensen død den 26.juni

 

8: 30.juni jordet Christen Sørensens søn i Qvolbech død 24.juni

 

9: den 18.juli jordet Karen Fransdatters søn Niels i Schiød død 14.juli

 

10: den 28.ejurs [juli] 1799 jordet Enevold Madsens spæde søn fra Geilund Jens død 24.juli

 

11: eod: die Ole Jensens datter fra Qvolbech Maren død d. 24.ejurs [juli]

 

12: den 28.august jordet Christen Lindgaards enke Mette Nicolaisdatter død 14.august

 

13: den 1.september jordet Nicolai Andersens fra Glæsborg B

 

1800

 

1: den 10.februar 1800 jordet Jørgen Andersens datter Maren?? Karen?? i Schiød død 15.februar

 

2: den 16.februar jordet Jacob Larsens spæde pigebarn død d. 12.februar

 

3: [efter 27. august 1800] jordet Christen Lindgaards datter i Glæsborg død 27.august

 

4: 2.maj Anders Poulsen i Glæsborg død 27.april 79? aar gammel

 

5: 26.august Anne Michelsdatter fra Geilund døde den 20.august 78 aar

 

6: den 15.marts Christen Madsens dødfødte pigebarn i Schiød

 

7: Søren Rasmussens enke i Brundt 70 aar

 

8: den 6.juli Peder Pedersens søn i Schiød Niels død d. 30.juni 25 aar

 

9: den 5.november jordet Christen Pedersen i Schiød død d 1.november 63 aar

 

10: jordet Niels Madsens søn Jens i Sølvsteen 2?? aar

 

Der skulle være 11 personer i 1800 der er kun nævnt 10

 

1801

 

1: den 30.januar jordet Michel Kiersgaards Datter Kirsten fra Qvolbech døde den 22.januar 2? aar

 

2: den 8.februar jordet skoleholderen Kærs Søn Christen fra Schiød han døde den 1.februar 4? aar

 

3: die eod: 8.februar jordet Søren Nielsen Bondgaard majors Søn Jørgen fra Schiød som døde 3.februar 1801

 

4: die eodem jordet Jørgen smeds nyfødte pigebarn

 

5: den 27.februar jordet Søren Michelsens Skræders Hustru Ane Christensdatter døde 20.februar 52 aar gammel

 

6: den 5.april jordet Maren Mundelsd?? i Qvolbech som døde den 31.marts 94 aar

 

7: den 15.oktober jordet Søren Michelsen Skræder i Schiød som døde 8.oktober 55 aar

 

8: den 17.maj 1801 jordet Peder Pedersen i Brundt han døde den 7.maj 78 aar

 

9: den 7.oktober jordet Peder Pedersens Søn Søren i Schiød død den 3.oktober  1 ½ aar

 

10: jordet Søren Hadsagers Datter Maren

 

 

Mikrokort 2 side 68 højre side (1.række billede 2)

 

1802

 

1: den 1.februar 1802 jordet Christen Lindgaards Barn – Mette – fra Glæsborg død d. 24,januar ½ aar

 

2: den 7.februar jordet Michel Pedersens Bonis Søn Peder fra Rothenborg død den 31.januar 4 aar  

 

3: den 14.februar ejes sam datter Kirsten der døde 6.februar ½ aar

 

4: den 22.april jordet Rasmus Madsen i Schiød død den 16.april 1802 63 aar

 

5: den 23.september jordet Jens Knudsen død den 16.september 62 aar

 

6: den 24.oktober jordet Peder Sørensen i Brundt Søn Rasmus død den 19.oktober

 

7: 10.november jordet Søren Andersen i Schiød d.d. 8.november 75 aar

 

8: den 16.november jordet Niels Bondgaard i Schiød død 8.november 60 aar

 

9: den 16.november 1802 Erhardt Hielms moder i Brundt 60 aar

 

10: den 27.december døde Jørgen Andersens Datter Anne af Glæsborg jordet 1.januar 7 uger

 

1803

 

1: den 1.februar døde Laurs Pedersens Hustru Maren Jensdatter i Torrup jordet d. 9.februar 54 aar

 

2: endnu i Lopdrup Maren Christensdatter døde d. 6 og jordet d. 16.februar 67 aar

 

3: den 29.marts døde Jørgen Smeds Datter Anne jordet Palme søndag 1 aar

 

4: den 10.april 1803 døde Peder Pedersens Søn Niels jordet d. 17.april ½ aar

 

5: den 19.maj 1803 døde Peder Pedersen i Schiød jordet d. 27.maj 1803, 64 aar

 

6: den 6.november døde Niels Rasmussen Qvolbech jordet d. 11.november 74 aar

 

7: den 11.december døde Niels sparregaard i Schiød jordet d. 18.december 80 aar

 

8: den 3.december døde Peder Christians Datter i Schiød jordet d. 11.december 17 aar

 

9: den 19.december døde Karen Jensdatter i Brundt jordet 26.december 60 aar

 

1804

 

1: den 22.januar jordet Jacob Lassens Søn Lars i Qvolbech som døde den 18.januar 2 ½ aar

 

2: den 22.januar jordet Poul Bilits i Qvolbech død den 16.januar 73 aar

 

3: den 23.april jordet Jens Mogensen i Geijlund død den 14.april 52 aar

 

4: den 27.maj jordet Hans Jensens tvilling Datter Maren i Schiød død den 24.maj 0 aar

 

5: den 3.juni jordet Hans Jensens tvilling Søn Christen i Schiød død den 29.maj 0 aar

 

6: den 12.juni jordet Søren Jensen Rimmer i Schiød død den 7.juni 74 aar

 

7: den 1.juli jordet Jens Pedersens Søn død den 17.s.m. = juli?? 0 aar

 

8: den 12.juli jordet Christen Madsen dødfødte pigebarn i Schiød

 

9: den 28.oktober jordet Jacob Lassens Hustru i Qvolbech død den 22.oktober 47 aar

 

 

Mikrokort 2 side 69 venstre side (1.række billede 3)

 

1805

 

Ingen men ingen er overstreget

 

1806

 

1: den 15.maj jordet Søren Hansens Kone i Schiød død d. 7.maj 74 aar

 

2: den 2.juni jordet Thomas Sørensens Hustru i Schiød død d. 26.maj 75 aar

 

3: den 15.juni jordet Anders Bondgaards Søn i Schiød død d. 8.juni 1 aar

 

4: den 30.juni jordet Jens Schals i Schiød død den 22.juni 73 aar

 

5: den 7.december jordet Søren Hartvigs Hustru i Schiød død d. 1.december 68 aar

 

1807

 

1: den 11.januar jordet Christen Kirkegaards Søn – Jacob – i Schiød død d. 5.januar 0 aar

 

2: den 6.marts jordet Søren Nielsens Hustru i Schiød død d. 26.februar 30 aar

 

3: den 7.juni jordet Anders Sørensen Ponts Søn – Ole – i Schiød død 1.juni 7 aar

 

4: den 13.september jordet Jens Mogensens Hustru i Schiød død d. 7.september 54 aar

 

5: den 16.september 1807 jordet Jens Erichsens Barn i Schiød død den 9.september 0 aar

 

6: den 24.september jordet - Mads Bundgaard - i Schiød død d. 17.september 79 aar

 

7: den 16.november jordet Skoleholderens Datter i Schiød død 7.november 15 aar

 

8: den 6.december jordet - Christen Smed - i Schiød død s. 1.december 77 aar [Christen Nielsen?]

 

1808

 

1: 5.februar jordet Jesper Sørensens Søn – Mads – i Lopdrup død d. 30.januar 0 aar

 

2: 10.marts jordet Christen Smeds Enke i Schiød død d. 3.marts 67 aar

 

 

Mikrokort 2 side 69 højre side (1.række billede 3)

 

1808

 

1: den 14.marts jordet den gl: Kone i Geijlund død d. 4. og 75 aar

 

2: den 3.juni jordet sl. Jens Mogensens Enke i Geilund – Kiersten Jensdatter - i Geijlund døde d.25.maj 63 aar

 

3: den 27.august 1808 jordet Jens Erichsens Barn i Schiød – Anne – døde den 24.august 0 aar

 

1809

 

1: den 24.juli jordet Rasmus Fogs Kone i Geijlund døde d.17.juli 25 aar

 

2: den 17.oktober jordet Søren Bundgaards moder i Schiød 71 aar

 

1810

 

1: den 2.marts Michel Hansens Kone i Skjød – Ellen Sørensdatter – 45 aar

 

2: den 18.april jordet Christen Kirkegaards Hustru i Skjød – Kirsten Jacobsdatter – 35 aar

 

3: Samme dato Deres Datter – Ane Cathrine – 0 aar

 

4: 12.maj jordet Jørgen Andersens Hustru i Schiød – Mette Jensdatter – 50 aar

 

5: den 15.juni jordet Frans Lindgaards Hustru i Lindgaard 64 aar

 

6: den 17.juni jordet Anders Sørensens Datter i Skjød – Mette – 0 aar

 

7: den 15.juli jordet Peder Pedersen mølle svend ?? Søn i Geijlund – Peder – 2 ½ aar

 

8: den 30. oktober jordet snedker Jens Thomassens Søn – Thomas - i Skjød 3 ½ aar

 

9: den 24.november 1810 jordet - Ellen Nielsdatter -, Mads Pedersens Hustru i Brundt død den 18.november 47 aar

 

10: den 2.december jordet - Peder Madsen - indsidder i Brundt 57 aar

 

1811

 

1: den 20.februar jordet Jens Kjeldsens Datter – Maren – i Torrup 1 ½ aar

 

2: den 27.juni 1811 jordet Mads Pedersens søster i Brundt – Magrethe Pedersdatter - 48 aar

 

2: den 10.november jordet Gaardmand Johannes Christensen Hans Søn af Lindgaard – Christen Johansen – 18 aar

 

3: den 15.december 1811 Peder Pedersens Datter i Helstrup – Maren – 14 aar

 

 

Mikrokort 2 side 70 venstre side (1.række billede 4)

 

1812

 

1: den 5.januar jordet Christen Nielsen Lindgaards Hustru – Ane Kirstine Thomasdatter – 29 aar

 

2: den 12.januar begravet matros?? Og indsidder Peder Pedersen af Geilund dødfødte drenge Barn 0 aar

 

3: den 4.marts jordet - Kirsten Pentz??- i Skjød 82 aar

 

4: den 22.marts jordet Bodil Rasmusdatters uægte Barn i Brundt som døde kort efter fødselen 0 aar

 

5: den 31.marts jordet Maren Knudsdatter i Helstrup 81 aar

 

6: den 12.april jordet - Gjertrud Marie Jørgensdatter - 81 aar

 

7: den 7.maj jordet Rasmus Jensen første Søn i Geijlund – Peder – 0 aar

 

8: den 28.maj jordet Johannes Christensens Hustru i Lindgaard - Maren Nielsdatter – 50 aar

 

9: den 11.juni jordet Mads Rasmussen Molboes Datter i Skjød – Karen – 0 aar

 

10: den 21.juni jordet Kirsten Rasmusdatters uægte Barn – Rasmus – 3 aar fader Rasmus Olesen

 

11: 26.juli jordet Lars Jensens Hustru i Rothenborg – Maren Jensdatter – 22 aar

 

1813

 

1: Nytaarsdag jordet tienestekarlChristian Jensen - af Bægaard 19 aar

    Geijlund fød i Skandrup  ?? Jens Thomassen

 

2: 2.februar 1813 jordet Gaardmand Jens Erichsens Hustru i Skjød – Kirsten Sørensdatter – 39 aar

 

3: 5.maj jordet Aftægtsmand - Christen Jensen - i Qvolbech 30 aar

 

4: den 28.november jordet Husmand - Christen Andersen Hov - i skød 62 aar

 

 

Mikrokort 2 side 70 højre side (1.række billede 4)

 

Blank Side

 

Slut