Sønder Vissing – Voerladegaard Kirkebog 1744-1795

 

Metthe er skrevet Mette

Enche, Enke

Søn, sen

Hemb, Hem

Dørrup, Dørup

Blef, blev

Datoer og årstal er påført

Trinitatis mm. Er udfyldt

 

 

AO opslag 2

Sønder Vissing og Voerladegaard sogns kirkebog 1744-95

 

Sønder Vissing

Fødte og Døde

1744- 95 side 2-55

Trolovede og Viede

1744-95 side 58-70

Konfirmerede begge Sogne

1761-1795 side 152-161

 

Voerladegaard

Fødte og Døde

1744-95 side 77-130

Trolovede og Viede

1744-95 side 133-144

Absolverede begge sogne

1744-1788 side 148-150

 

Side 1 venstre side blank AO opslag 3

 

Side 1 højre side AO opslag 3

 

Side 2 venstre side AO opslag 4

 

1744

 

No.1. 2. søndag efter hellig 3 kongers dag 1744 blev Anders Pedersens søn af Addit døbt og kaldt Poul, baaret af Anne Marie Jacobsdatter udi Wissing, Mands faddere: Rasmus Drejer, Esche Christensen begge af Addit og Christen Jacobsen af Wissing, Qvinde faddere: Jens Nielsens hustru Anne Pedersdatter og Jens Frandsens hustru Johanne Pedersdatter??, begge af Addit

 

No. 1. den 13. februar 1744 blev Søren Andersen Wissing af Addit begravet, hans alder var 64 aar

 

No. 2. 2. søndag i fasten 1744 blev Kirsten Marcusdatter af Wissing begravet, hendes alder var 24 aar

 

No. 3. femte søndag efter Paaske 1744 blev Knud Rasmussens søn af Wissing døbt og kaldt Jens, baaret af Anders Taanings hustru Karen Sørensdatter ibid. Mands faddere: Michel Pedersen, ?? Nielsen og Jens Jensen alle af Wissing, Qvinde faddere: ?? Abelone Nielsdatter og Jens Wilholts hustru ??? begge af Wissing

 

Side 2 højre side AO opslag 4

 

No. 5. samme dag (femte søndag efter Paaske 1744) blev Rasmus Møllers dødfødte søn af Pinds Mølle begravet

 

No. 6. 2. pinsedag 1744 blev Jens Rasmussen Rytters søn Jacob som døde hos sine bedsteforældre Jacob Hjulmand?? Med hustru Karen Andersdatter her udi Wissing bye, begravet hans alder var 2 aar

 

No. 7. samme dag (2. pinsedag 1744) blev Knud Rasmussens søn Jens af Wissing begravet, hans alder var 14 dage

 

No. 8. trinitatis søndag 1744 blev Niels Rasmussen af Wissing begravet, hans alder var 28 aar

 

No. 9. 1. trinitatis søndag 1744 blev Jens Nielsen af Addit begravet, hans alder var 46 aar

 

No. 10. 3. trinitatis søndag 1744 blev Christen Skygges?? Død fødte datter af Addit begravet

 

No. 3. 5. trinitatis søndag 1744 blev Rasmus Andersens datter af Wissing døbt og kaldt Charlotte Amalie, baaret af Birche Schriverens hustru Agnete Sørensdatter af Schanderborg, Mands faddere: Morten Jensen af Wissing Closter, Rasmus Rasmussen af Emborg og Anders Rasmussen af Wilholt, Qvinde faddere: Rasmus Rasmussens hustru Giertrud Marie Pedersdatter af Nedenschou, Mette Nielsdatter af Wissing

 

No. 11. 15. trinitatis søndag 1744 blev Peder Nielsen Tolstrup af Addit begravet, hans alder var 39 aar

 

No. 4. sekstende trinitatis søndag 1744 blev Jens Jensens datter af Wissing døbt og kaldt Barbara, baaret af Ole Bertelsens hustru Maren Lauridzdatter af Wissing, Mands faddere: Rasmus Andersen, Knud Overgaard og Jens Wilholt, alle af Wissing, Qvinde faddere Niels Madsens hustru Maren Andersdatter og Knud Ydings hustru Cathrine Nielsdatter begge af Wissing

 

No. 12. den 14. september 1744 blev Peder Jensen Krøbbel af Wissing begravet

 

No. 5. fest. Michaelis 1744, blev Jens Rasmussens søn af Addit døbt og kaldt Søren, baaret af Cathrine Sørensdatter af Burgaarde, Mands faddere: Niels Pedersen af Yding, Christen Rasmussen af Burgaarde og Søren Sørensen af Addit, Qvinde faddere: Jens Christensens hustru Anne Frandzdatter og Anne Jensdatter, begge af Addit 

 

No. 6. 19. trinitatis søndag 1744 blev Jens Lorenzens søn af Addit døbt og kaldt Ole, baaret af Maren Rasmusdatter ibid, Mands faddere: Jens Rasmussen, Jens Christensen og Søren Sørensen alle af Addit, Qvinde faddere: Søren Rasmussens hustru Karen Sørensdatter af Addit og Niels Hendrichsens hustru Anne Christensdatter af Wissing Closter

 

Side 3 venstre side AO opslag 5

 

No. 7. 22. trinitatis søndag 1744 blev degnens Hans Sorridslevs datter af Wissing døbt og kaldt Anne Kierstine, baaret af Rasmus Rasmussens hustru Giertrud Marie Pedersdatter af Nedenschou, Mands faddere: Niels ?? Thorup??, Anders Pedersen og Michel Pedersen, alle af Wissing, Qvinde faddere: Mette Marie Rasmusdatter af Wissing og Jens Rasmussens hustru Anne Sørensdatter af Addit

 

No. 13. den 13. november 1744 blev Peder Sørensen Kiær af Addit begravet, hans alder var 37 aar og 6 maaneder

 

No. 8. 3die advent søndag 1744 blev sl. Peder Tolstrups datter af Addit døbt og kaldt Anne Kierstine, baaret af Søren Christensens hustru Kiersten Christensdatter, Mands faddere: Erich Christensen ibid og Jens Rasmussen af Addit, Qvinde faddere: Else Christensdatter af Truelstrup og Maren Pedersdatter af Addit

 

1745

 

No.1. den 28. januar 1745 blev Laurids Jacobsens hustru Anne Jensdatter af Addit begravet, hendes alder var 60 (måske står der 66) aar3 maaneder 3 uger og 5 dage

 

No.2. 4. søndag efter hellig 3 kongers 1745 dag blev Niels Madsens datter Zidsel af Wissing begravet, hendes alder var 2 aar

 

No. 3. samme dag (4. søndag efter hellig 3 kongers dag) blev Jens Lorentzens søn Ole af Addit begravet hans alder var 16 ugen

 

No. 1. Dom: Septuagesimauagesima. 1745 blev Mads Hansen Soldats datter af Wissing døbt og kaldt Anne, baaret af Michel Pedersens Hustru Anne Sørensdatter ibid, Mandsfaddere: Jens Zillesen og Jens Jensen begge af Wissing, Qvindes faddere: Anne Marie Andersdatter og Anne Jensdatter begge---

 

No.4. 26. februar 1745 Blev Niels Nielsens hustru Barbara Jensdatter af Wissing begravet,

hendes alder var 68 aar

 

No. 2. 2. søndag i fasten 1745 blev Knud Christensens søn af Addit døbt og kaldt Christen, baaret af Rasmus Pedersens datter Anne Rasmusdatter ibid., Mands faddere: Eske Christensen,

Jens Rasmussen, og Rasmus Drejer, alle af Addit, Qvindes Faddere: Søren Sørensens hustru Anne Nielsdatter og Søren Rasmussens hustru Karen Sørensdatter, begge af Addit

 

No. 3. 3. Paaskedag blev Simon Sørensen søn af Wilholdt døbt og kaldt Knud, baaret af Maren Andersdatter tjenende h?? ærværdige Niels Romer i Gammelbye, Mands Faddere: Rasmus Wilholdt, Jens Wilholdt begge af Wissing, Rasmus Rasmussen af Nedenschou, Qvindes Faddere: Kiersten Nielsdatter af Raadvedgaard og Mette Marie Rasmusdatter af Wissing

 

No. 4. 3die. søndag efter Paaske 1745, blev enken Giertrud Erichsdatters

 

Side 3 højre side AO opslag 5

 

datter af Addit døbt og kaldt Anne Marie, baaret af Søren Madsens hustru Anne Erichsdatter af Buurgaarde, Mands Faddere: Søren Sørensen, Jens Christensen og Lauritz Andersen alle af Wissing, Qvindes Faddere: Christen Svendsens hustru Karen Lauridzdatter og Rasmus Pedersens hustru Kiersten Sørensdatter begge af Addit

 

No. 5. 4. fredag efter Paaske 1745 blev Søren Sørensens søn af Addit døbt og kaldt Søren, baaret af Christen Svendsens hustru Karen Lauridsdatter ibid, Mands Faddere: Søren Rasmussen, Laurids Andersen og Hans Pedersen, alle af Addit, Qvindes Faddere: Anne Rasmusdatter og Maren Rasmusdatter, begge af Addit

 

No. 6. første Pinsedag 1745 blev Kiersten Jensdatters uægte søn af Addit døbt og kaldt Jens, baaret af Christen Svendsens hustru Karen Lauridsdatter ibid. Mands Faddere: Jens Christensen, Rasmus Pedersen og Niels Everdtsen, alle af Addit, Qvindes Faddere: Jens Rasmussens hustru Anne Sørensdatter og Lauridz Andersens hustru Sophie Nielsdatter begge ibid og blev Jørgen Lauridzen Soldat af Addit udlagt til barne fader

 

No. 5. 1. trinitatis søndag 1745 blev Knud Christensens søn Christen af Addit begravet, hans alder var 14 uger

 

No. 7. samme søndag (1. trinitatis søndag 1745) blev Niels Madsens datter af Wissing døbt og kaldt Anne, baaret af Anders Jensens datter Anne Marie ibid, Mands faddere: Anders Jensen, Michel Pedersen og Jens Jensen alle af Wissing, Qvindes Faddere: Ole Bertelsens hustru Maren Lauridzdatter og Anders Taanings hustru Karen Sørensdatter, begge af Addit

 

No. 8. 4.de Trinitatis søndag 1745 blev Christen Erichsens søn af Addit døbt og kaldt Peder, baaret af Søren Madsens hustru Anne Erichsdatter af Buurgaarde, Mands faddere: Jens Christensen, Søren Jensen og Ditlev Hansen, alle af Addit, Qvindes faddere: Niels Knudsens hustru Kiersten Erichsdatter af Wissing, Jens Rasmussens hustru Anne Sørensdatter af Addit

 

No. 9. 6te. Trinitatis søndag 1745 blev Niels Knudsens søn af Wissing døbt og kaldt Knud, baaret af Peder Nielsens hustru Kiersten Eschesdatter?? Af Snag, Mands faddere: Knud Nielsen, Rasmus Wilholdt, Anders Pedersen, alle af Wissing, Qvinde faddere: Søren Madsens hustru

 

Side 4 venstre side AO opslag 6

 

Anne Erichsdatter af Buurgaarde, og Jes Nielsens hustru Anne Pedersdatter af Wissing

 

No. 6. 10. Trinitatis søndag 1745 blev Simon Sørensens søn Knud af Wilholdt begravet, hans alder var 17 uger

 

No. 10. 17. Trinitatis søndag 1745 blev Morten Jensens datter af Wissing Closter døbt og kaldt Anne Marie, baaret af Rasmus Møllers hustru Kiersten Jørgensdatter af Pinds Mølle, mands faddere: Anders Michelsen, Rasmus Andersen, begge af Wissing Closter, og Jens Jensen af Wissing, Qvindes faddere: Mette Marie Rasmusdatter af Wissing og Simon Sørensens hustru Anne Andersdatter af Wilholdt

 

No. 11. 20. Trinitatis søndag 1745 blev Rasmus Rasmussens søn af Nedenschou døbt og kaldt Rasmus, baaret af Terchil Pedersens hustru Maren Jensdatter af Hem, mands faddere: Rasmus Wilholdt af Wissing, Anders Rasmussen og Simon Sørensen begge af Wilholdt, Qvindes faddere: Thomas Pedersens hustru Maren af Yding, Anders Knudsens hustru Maren Rasmusdatter af Wilholdt

 

No. 7. den 6. november 1745 blev Møller enken Mette Pedersdatter af Pinds Mølle begravet, hendes alder var 76 aar 5 maaneder og 8 dage

 

No. 8. 2de. Advents søndag 1745 blev Everdt Lauridsen af Addit begravet, hans alder var 77 aar

 

No. 9. 3.die Advents søndag 1745 blev Peder Smeds søn Christen af Wissing begravet, hans alder var 2 aar

 

1746

 

No. 1. søndagen imellem Nytaar og Hellig 3 kongers dag, blev Cathrine Christiansdatters uægte søn af Wissing døbt og kaldt Jørgen, baaret af Giertrud Johansdatter tjenende i Præstegaarden, mands faddere: Anders Jensen, Aadser Andersen af Wissing og Knud Pedersen af Pinds Mølle, Qvindes Faddere: Kield Jacobsens Hustru Kiersten Sørensdatter, og Anne Thomadatter, begge af Wissing og blev udlagt til Barne fader Bent Knudsen udi Torsted og                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

No. 2. 3.die søndag efter hellig 3 kongers dag 1746 blev Michel Pedersens datter af Wissing døbt og kaldt Anne, baaret af Kiersten Sørensdatter ibid, mands faddere: Anders Pedersen, Anders Taaning og Jens Wilholdt, alle af Wissing, Qvinde faddere: Jens Jensens Hustru Kiersten Lauridzdatter og Anne Jensdatter, begge ibid.

 

No. 1. den 29. januar 1746 blev Skoleholderen Niels Jørgensen Thorrup af Wissing begravet, hans alder var 51 aar

 

 

Side 4 højre side AO opslag 6

 

No. 3. 4 søndag efter hellig 3 kongers dag 1746 blev Jens Jonsens datter af Wissing døbt og kaldt Else Marie, baaret af Anne Marie Andersdatter ibd. Mands faddere: Jens Wilholdt, Michel Pedersen og Jens Nielsen alle af Wissing, Qvindes faddere: Knud Overgaards hustru Mette Nielsdatter og Niels Madsens hustru Maren Andersdatter, begge af Wissing

 

No. 2. samme dag (23. januar 1746) blev Knud Nielsen Yding af Wissing begravet, hans alder var 79 aar

 

No. 4. festo Purificatio Mariæ 1764 blev Jens Corporals søn af Wissing døbt og kaldt Peder, baaret af Giertrud Johansdatter tiende Præstegaarden, Mands faddere: Michel Pedersen, Jens Nielsen og Mads Soldat, alle af Wissing, Qvindes faddere: Mette Marie Rasmusdatter og Ane Marie Andersdatter begge ibid.

 

No. 3. 3.die søndag i Faste 1746 blev Jens Jensens datter Else Marie af Wissing begravet, hendes alder var 6 uger og nogle dage

 

No. 5. midfaste søndag 1746 blev Jens Lorentzens datter af Addit døbt og kaldt Karen, baaret af Søren Jensens hustru Giertrud Erichsdatter ibid, Mands faddere: Jens Rasmussen, Christen Erichsen og Søren Rasmussen alle af Addit, Qvindes faddere: Jens Christensens hustru Anne Frandsdatter og Laurids Andersens hustru Sophie Nielsdatter ibid.

 

No. 6. langfredag 1746 blev Peder Madsens datter af Nedenschou døbt og kaldt Mette, baaret af Maren Nielsdatter ibid, mands faddere: Anders Rasmussen og Simon Sørensen, begge af Wilholdt og Holger Rasmussen af Nedenschou, Qvinde faddere: Anne Marie Nielsdatter og Maren Christensdatter begge ibid.

 

No. 7. 3. die søndag efter Paaske 1746 blev Jens Wilholdts datter af Wissing døbt og kaldt Karen, baaret af Rasmus Rasmussens hustru Giertrud Marie Pedersdatter af Nedenschou, Mands faddere: Rasmus Wilholdt, Rasmus Møller og Michel Pedersen alle af Wissing, Qvinde faddere: Anne Jensdatter og Cathrine Rasmusdatter, begge af ibid.

 

No. 8. den 3. maj 1746 blev Maren Christensdatters uægte søn af Wissing og formedelst sygdom straks efter fødslen døbt og kaldt Christen og blev udlagt til barnefader Christen Nielsen ?? hvor han opholder sig vidste hun ikke barnets svaghed??

 

No. 4. den 4. maj 1746 blev Maren Christensdatters uægte søn Christen af Wissing begravet

 

No. 5. og 6. 4. søndag efter Paaske 1746 blev Rasmus Rasmussens 2.de børn Anne Cathrine og Rasmus af Nedenschou begravet, pigens alder var 2 aar og 8 maaneder, drengens 5 aar

 

No. 9. femte søndag efter Paaske 1746 blev Jochum Andersens datter af Nedenschou døbt og kaldt Seliane, baaret af Kiersten Rasmusdatter af Wissing, Mands faddere: Holger Rasmussen, Hans Jørgensen og Peder Madsen, alle af Nedenschou, Qvindes faddere: Maren Andersdatter tjenende ibid, og Anders Jensens hustru Anne Gregersdatter ag Wissing

 

Side 5 venstre side AO opslag 7

 

No. 7. femte søndag efter Paaske 1746 blev Jens Jensens søn Jens af Wissing begravet, hans alder var 3 aar

 

No. 8. 1. trinitatis søndag 1746 blev Kiersten Jensdatter af Addit begravet, hendes alder var 65 aar

 

No. 10. samme søndag 12. juni 1746 blev Jens Rasmussens datter af Addit døbt og kaldt Zidsel, baaret af Peder Langballes hustru Dorthe Nielsdatter af Langballe, mands faddere: Jens Christensen, Lauridz Andersen og Søren Sørensen, alle af Addit, Qvinde faddere: Søren Jensens hustru Giertrud Erichsdatter og Christen Svendsens hustru Karen Lauridsdatter, begge ibid.

 

No. 11. samme dag 12. juni 1746 blev Knud Christensens datter af Addit døbt og kaldt Maren, baaret af Christen Erichsens Hustru Anne Sørensdatter af Addit, mands faddere: Peder Lauridzen, Søren Rasmussen begge af Addit og Anders Smed af Wissing, Qvinde faddere: Maren Eschesdatter og Søren Rasmussens hustru Karen Sørensdatter ibid.

 

No. 9. 2. trinitatis søndag 1746 blev Jens Corporals søn Peder af Wissing begravet, hans alder var 18 uger

 

No. 10. den 5. august 1746 blev Jens Jensen tiende Anders Pedersen her udi Wissing begravet, hans alder var 23 aar, 7 maaneder og 1 uge og 2 dage

 

No. 11. Trettende Trinitatis søndag 1746 blev Lauridz Andersens dødfødte søn af Addit begravet

 

No. 12. 14. Trinitatis søndag 1746 blev Simon Sørensens datter af Wilholdt døbt og kaldt Anne baaret af Maren Nielsdatter af Nedenschou, mandsfaddere: Anders Knudsen af Wilholdt, Rasmus Møller af Pinds Mølle, og Anders Michelsen af Wissing Closter, Qvinde faddere: Karen Rasmusdatter af Wissing og Anne Pedersdatter af Nedenschou

 

No. 12. fest: Michaelis 1746 blev Jens Andersen af Addit begravet, hans alder var 80 aar

 

No. 13. 17. Trinitatis søndag 1746 blev Søren Rasmussens søn af Addit døbt og kaldt Peder, baaret af Anne Rasmusdatter ibid. Mands faddere: Christen Erichsen, Jens Christensen og Christen Nielsen, alle af Addit, Qvinde faddere: Maren Rasmusdatter og Søren Sørensens hustru Cathrine Nielsdatter begge ibid.

 

No. 14. 22. Trinitatis søndag 1746 blev Anders Taanings datter af Wissing døbt og kaldt Anne, baaret af Kiersten Nielsdatter ibid. Mands faddere:  Jens Christensen, Anders Pedersen og Michel Pedersen, alle af Wissing, qvinde faddere: Anne Marie Jacobsdatter og Mette Marie Rasmusdatter, begge ibid.

 

No. 13. den 14. november 1746 blev Jens Rasmussen Vævers hustru Else Sørensdatter af Wissing begravet, hendes alder var 34 aar

 

Side 5 højre side AO opslag 7

 

No. 14. Første advent søndag 1746 blev Jens Rasmussens datter Zidsel Jensdatter af Addit begravet hendes alder var 6 maaneder og 2 dage

 

No. 15. 2. søndag i advent blev Rasmus Andersens datter af Wissing Closter døbt og kalde Karen, baaret af Jens Jensens hustru Anne Marie Sørensdatter af Hem, Mands faddere: Morten Jensen, Anders Michelsen og Jens Pedersen, alle af Wissing, Qvinde faddere: Rasmus Jensens hustru Kiersten Olufsdatter af Pinds Mølle og Rasmus Jensens hustru Mette Sørensdatter af Wissing Closter

 

No. 10. Treide advent søndag 1746 blev Peder Smeds søn af Wissing døbt og kaldt Christen, baaret af Anne Jensdatter tjenende Præstegaarden, Mands faddere: Jens Olesen af Tønning, Niels Madsen og Christen Knudsen begge af Wissing, Qvindes faddere: Anne Marie Andersdatter og Karen Andersdatter, begge ibid.

 

No. 17. Anden Juledag blev Christen Tolstrups søn af Addit døbt og kaldt Søren, baaret af Jens Rasmussens hustru Anne Sørensdatter, Mands faddere: Christen Svendsen, Christen Erichsen og Christen Nielsen, alle af Addit, Qvinde faddere: Søren Sørensens hustru Christine Nielsdatter og Giertrud Rasmusdatter begge ibid.

 

1747

 

No. 1. Nytaarsdag 1747 blev Sl. Degnen Hans Sørridslevs datter af Wissing døbt og kaldt Anne Magrete, baaret af Karen Michelsdatter af Schadde, Mands faddere: Rasmus Rasmussen af Nedenschou, Rasmus Møller af Pinds Mølle og Anders Pedersen af Wissing, Qvinde faddere: Niels Knudsens hustru Kiersten Nielsdatter af Wissing, og Anders Michelsens hustru Kiersten Jensdatter af Wissing Closter

 

No. 1. 3. januar 1747 blev sl. Hans Jensen Sørridslevs førhen Sogne degn for Wissing og Woerladegaard sogn og Skoleholder ?? begravet, hans alder var 40 aar 2 maaneder og 3 uger

 

No.2. den 17. januar 1747 blev Jacob Rasmussen Væver af Vissing begravet, hans alder var 59 aar og 2 maaneder

 

No.2. søndagen septuagesima 1747 blev Jens Jensens søn af Wissing døbt og kaldt Jon, baaret af Knud Overgaards hustru Mette Nielsdatter ibid. Mands faddere: Anders Jensen, Jens Nielsen og Niels Madsen, alle af Wissing, Qvinde faddere: Jochum Walters hustru Maren Christensdatter af Nedenschou og Anders Skrædders hustru Karen Sørensdatter af Wissing

 

No. 3. kyndelmisse dag 1747 blev Rasmus Rasmussens søn af Nedenschou døbt og kaldt Rasmus, baaret af Præstens hustru Cathrine Elisabeth Hansen, Mands faddere: Rasmus Wilholdt af Wissing, Søren Jensen af Møldrup og Søren Rasmussen af Træden, Qvinde faddere: Anders Rasmussens hustru Johanne Michelsdatter og Anders Knudsens hustru Maren Rasmusdatter af Wilholdt

 

No. 4. søndagen sexagesigma 1747 blev Knud Ydings datter af Wissing døbt og kaldt Anne Marie baaret af Løjtnant Engels frue Elisabeth Engels ibid. Mands faddere: Kield Jacobsen, Jens Wilholt og Michel Pedersen, alle ibid, Qvinde faddere: Niels Madsens hustru Maren Andersdatter og Knud Overgaards hustru Mette Nielsdatter begge af Wissing

 

No. 3. 1. søndag i fasten 1747 blev Cathrine Christensdatters uægte søn Jørgen af Wissing begravet, hans alder var 1 aar?? og 6 uger

 

Side 6 venstre side AO opslag 8

 

No. 4. den 22. februar 1747 blev Knud Ydings datter Anne Marie af Wissing begravet, hendes alder var 3 uger

 

No. 5. 2. søndag i fasten 1747 blev Rasmus Møllers søn af Wissing døbt og kaldt Søren, baaret af ung Jens Nielsens hustru Mette Marie Rasmusdatter ibid. Mands faddere: Ole Bertelsen, Kield Jacobsen og Niels Knudsen, alle af Wissing, Qvinde faddere: Michel Kieldsens hustru Anne Sørensdatter og Anders Taanings hustru Karen Sørensdatter begge ibid.

 

No. 6. anden søndag efter Paaske 1747 blev Jens Frandsens datter af Addit døbt og kaldt Karen, baaret af Anne Rasmusdatter ibid, Mands faddere: Jens Rasmussen, Anders Skrædder og Christen Smed, alle af Addit, Qvinde faddere: Maren Pedersdatter og Esther Jensdatter begge ibid.

 

No. 5. samme dag (anden søndag efter Paaske 1747) blev Peder Madsens datter Mette af Nedenschou begravet, hendes alder var 1 aar og nogle uger

 

No. 7. 3. søndag efter Paaske 1747 blev Ole Bertelsens datter af Wissing døbt og kaldt Zidsel, baaret af Jens Jensens hustru Kiersten Lauridsdatter ibid. Mands faddere: Kiels Jacobsen, Knud Overgaard, Michel Pedersen alle af Wissing, Qvinde faddere: Rasmus Møllers hustru Anne Rasmusdatter og Jens Ydings hustru Anne Nielsdatter begge ibid.

 

No. 8. almindelig bededag 4. fredag efter Paaske 1747 blev Niels Knudsens søn i Wissing døbt og kaldt Eric, baaret af Karen Rasmusdatter ibid. Mands faddere: Knud Yding gl. Jens Nielsen og Anders Taaning, alle af Wissing, Qvinde faddere: Cathrine Rasmusdatter og Karen Andersdatter, begge ibid.

 

No. 9. samme dag (almindelig bededag 4. fredag efter Paaske 1747) blev Morten Jensens datter af Wissing Closter døbt og kaldt Barbara, baaret af Anders Michelsens hustru Kiersten Jensdatter ibid. Mands faddere: Jens Jensen, Jens Pedersen begge af Wissing Closter og Rasmus Møller af Pinds Mølle, Qvinde faddere: Rasmus Andersens hustru Anne Sørensdatter af Wissing Closter og Simon Sørensens hustru Anne Andersdatter af Wilholt

 

No. 10. 2. pinsedag 1747 blev Otthe Rasmussens datter af Wissing døbt og kaldt Gedsche, baaret af Madame ?? ibid. Mands faddere: Knud Yding, Niels Madsen og Anders Skrædder, alle af Wissing, Qvinde faddere: Ung Jens Nielsens hustru Mette Marie Rasmusdatter og Jens Jensens hustru Kiersten Lauridsdatter, begge af Wissing

 

No. 6. den 7. juni 1747 blev Jens Olufsens søn Christen af Addit begravet, hans alder var 6 aar og 7 maaneder

 

No. 11. samme dag (den 7. juni 1747) blev Jens Rasmussens datter af Wissing døbt og kaldt Maren, baaret af Christen Pedersens hustru Johanne Andersdatter af Troelstrup, Mands faddere: Rasmus Andersen, Anders Skrædder og Niels Rasmussen alle af Wissing, Qvinde faddere: Giertrud Johansdatter og Giertrud Rasmussen begge tjenende i Præstegaarden

 

No. 7. den 15. juni 1747 blev Jens Rasmussens datter Maren af Wissing begravet,

 

No. 8 3. trinitatis søndag 1747 blev Knud Christensens datter Maren af Addit begravet, hendes alder var 1 aar og 8 dage

 

No. 9. den 7. juli 1747 blev Mette Thomasdatter af Addit der var blind begravet

 

Side 6 højre side AO opslag 8

 

No. 12. 6. trinitatis søndag 1747 blev Anders Pedersens datter af Addit døbt og kaldt Kiersten, baaret af Mette Sørensen tjenende Mads Frandsen af Wissing, Mands faddere: Niels Everdtsen, Christen Smed og Anders Rasmussen alle af Addit, Qvinde faddere: Hans Pedersens hustru Karen Lauridsdatter og Christen Svendsens hustru Karen Lauridsdatter, begge ibid

 

No. 13. 8. trinitatis søndag blev Jens Christensens datter af Wissing døbt og kaldt Kiersten, baaret af Søren Jensens hustru Giertrud Erichsdatter ibid, Mands faddere: Jens Rasmussen, Christen Erichsen og Lauridz Andersen alle af Addit, Qvinde faddere: Søren Sørensens hustru Cathrine Nielsdatter og Peder Lauridsens hustru Anne Christensdatter, begge af Addit

 

Den 5.te august 1747 blev 2.de her til Wissing bye ankommen fattige folk navne, Anders Michelsen og Anne Thomasdatter deres barn Dorthe Andersdatter der saa deres ?? her igennem byen blev syg og døde, begravet, hendes alder var 18 uger

 

No. 10. 10. trinitatis søndag 1747 blev Jens Christensens datter Kiersten af Addit begravet, hendes alder var 2 uger og 4 dage

 

No. 11. ellevte trinitatis søndag 1747 blev Morten Jensens datter Barbara af Wissing Closter begravet, hendes alder var 4. maaneder og 13 dage

 

No. 12. samme dag (ellevte trinitatis søndag 1747) blev Anders Skrædders datter Kiersten af Addit begravet, hendes alder var 5 uger

 

No. 13. trettende trinitatis søndag 1747 blev Anders Skrædders søn Søren af Wissing begravet, hans alder var 13 aar 1 maaned og5 dage

 

No. 14. samme dag (trettende trinitatis søndag 1747) blev Brumlens enke Anne Andersdatter af Addit begravet,

 

No. 15. 18. trinitatis søndag 1747 blev Jens Frandsens datter Karen af Addit begravet, hendes alder var 24 uger

 

No. 16. 4. november 1747 blev Adser Andersen af Wissing begravet, hans alder var 30 aar

 

No. 17. 24. Trinitatis søndag 1747 blev Jens Nielsens hustru Anne Pedersdatter af Wissing begravet, hendes alder var 49 aar og 5 dage

 

No. 18. Den 23. november 1747 blev Zidsel Jensdatter af Wissing begravet, hendes alder var 60 aar

 

No. 19. 3. advent søndag 1747 blev Jochum Valters datter Karen af Nedenschou begravet, hendes alder var 5 aar

 

No. 20. 3. juledag 0747 blev Anders Pedersen Skrædder af Addit begravet, hans alder var 42 aar

 

No. 21. ?? blev Rasmus Rasmussens søn Rasmus af Nedenschou begravet hans alder var 1 aar 9 uger 5 dage

 

1748

 

No. 1. Nytaarsdag 1748 blev Jens Pedersens af Wissing Closter døbt og kaldt ?? baaret af ?? hustru

 

No. 1. den 2. søndag efter hellig 3 kongers dag 1748 blev Ditlev Hansens hustru ?? hendes alder var 56 aar

 

Side 7 venstre side AO opslag 9

 

No. 2. samme dag (den 2. søndag efter hellig 3 kongers dag 1748) blev Christen Erichsens dødfødte drengebarn af Addit begravet

 

No. 2. 2. søndag efter hellig 3 kongers dag 1748 blev Niels Madsens datter af Wissing døbt og kaldt Zidsel Marie, baaret af Løjtnant Engels frue Elisabeth Langebech? ibid, Mands faddere: Anders Jensen, Anders Taaning og Knud Nielsen alle af Wissing, Qvinde faddere: Ole Bertelsens hustru Maren Lauridatter og Knud Ydings hustru Anne Nielsdatter, begge af Wissing

 

No. 3. 3die søndag efter hellig 3 kongers dag 1748 blev Rasmus Andersens datter Kiersten af Wissing Closter begravet, hendes alder var 6 ½ aar

 

No. 4. 4. søndag efter hellig 3 kongers dag 1748 blev Simon Sørensens datter Anne af Wilholt begravet, hendes alder var 1 ½ aar

 

No. 5. taksigelsens fest. 1748 blev Peder Hansens søn Hans Christopher af Addit begravet, hans alder var 8?? aar

 

No. 6. samme dag (taksigelsens fest. 1748) blev Niels Madsens datter Anne af Wissing begravet, hendes alder var 2 ½ aar

 

No. 3. taksigelsens fest. 1748 blev Søren Sørensens søn af Addit døbt og kaldt Niels, baaret af Christen Svendsens hustru Karen Lauridsdatter ibid, Mands faddere: Jens Nielsen af Wissing, Søren Rasmussen og Laurids Andersen begge af Addit, Qvinde faddere: Giertrud Rasmusdatter af Addit, og Rasmus Møllers hustru Anne Rasmusdatter af Wissing

 

No. 7. søndagen sexagesigma 1748 blev Maren Hansdatter af Addit begravet, hendes alder var 76?? aar

 

No. 8. fastelavns søndag 1748 blev Maren Andersdatter af Wissing begravet, hendes alder var 59 aar

 

No. 4. den 13. marts 1748 blev Rasmus Rasmussens datter af Nedenschou døbt og kaldt Anne, baaret af Præstens hustru Cathrine Elisabeth Hansdatter, Mandsfaddere: Rasmus Wilholt af Wissing, Søren Rasmussen af Træden og Anders Knudsen af Wilholt, Qvinde faddere: Rasmus Møllers hustru Kiersten Jørgensdatter af Pinds Mølle og Anders Rasmussens hustru Johanne Michelsdatter af Wilholt

 

No. 5. midfaste søndag 1748 blev Knud Christensens datter af Addit døbt og kaldt Anne Marie, baaret af Jens Rasmussens hustru Anne Sørensdatter ibid, Mands faddere: Esche Christensen, Rasmus Drejers og Niels Hansen, alle af Addit, Qvinde faddere: Jens Christensens hustru Anne Frandsdatter af Addit og Rasmus Vævers hustru Zidsel Erichsdatter

 

No. 9. søndagen efter midfaste 1748 blev Christen Erichsens søn Peder af Addit begravet, hans alder var 3 aar

 

No. 10. samme dag (søndagen efter midfaste 1748) blev Niels Madsens datter Zidsel Marie af Wissing begravet, hendes alder var 11 uger

 

No. 6. Skærtorsdag 1748 blev Søren Jensens datter af Addit døbt og kaldt Karen, baaret af Niels Knudsens hustru Kiersten Erichsdatter af Wissing, Mands faddere: Laurids Andersen, Jens Christensen og Søren Rasmussen, alle ibid, Qvinde faddere: Søren Sørensens hustru Cathrine Nielsdatter og Niels Everdtsens hustru Anne Jensdatter begge ibid.

 

No. 11. 3. Paaskedag 1748 blev Christen Tolstrup af Addit begravet, hans alder var 57 aar

 

Side 7 højre side AO opslag 9

 

No. 7. anden søndag efter Paaske 1748 blev Anders Timmerbyes søn af Wissing døbt og kaldt Peder, baaret af Præstens hustru Cathrine Elisabeth Hansdatter, Mands faddere: Lauridz Andersen af Addit, Anders Jensen og Christen Smed begge af Wissing, Qvinde faddere: Karen Rasmusdatter og Anders Taanings hustru Karen Sørensdatter begge af Wissing

 

No. 12. 3. søndag efter Paaske 1748 blev Peder Hansens hustru Zidsel Andersdatter af Addit begravet, hendes alder var 49 aar

 

No. 13. fjerde fredag efter Paaske 1748 blev Søren Ulstrups hustru Kiersten Andersdatter af Addit begravet, hendes alder var 64 aar

 

No. 14. sjette søndag efter Paaske 1748 blev Søren Ulstrup af Addit begravet hans alder var 68 aar

 

No. 15. 2. pinsedag 1748 blev Peder Hansen af Addit uden sang og klang begravet

 

No. 8. 3. pinsedag 1748 blev Rasmus Jensen Vævers datter af Wissing døbt og kaldt Else Cathrine, baaret af Niels Jensen Vævers hustru Else Rasmusdatter ibid, Mands faddere: Anders Timmerbye af Wissing, Knud Christensen og Esche Christensen, begge af Addit, Qvinde faddere: Michel Pedersens hustru Anne Sørensdatter og Peder Smeds hustru Maren Pedersdatter, begge af Wissing

 

No. 16. trinitatis søndag 1748 blev Anders Sørensen Taaning af Wissing begravet, hans alder var 35 aar og 6 maaneder

 

No. 9. 3. trinitatis søndag 1748 blev Jens Nielsens datter af Wissing døbt og kaldt Barbara, baaret af Præstens hustru Cathrine Elisabeth Hansdatter, Mands faddere: Rasmus Andersen, Jens Jensen og Niels Olufsen, alle af Wissing, Qvinde faddere: Anders Rasmussens hustru Johanne Michelsdatter af Wilholt og Michel Pedersens hustru Anne Sørensdatter af Wissing

 

No. 17. sjette trinitatis søndag 1748 blev ung Jens Nielsena datter Barbera af Wissing begravet, hendes alder var 3 uger og 2 dage

 

No. 18. samme dag (sjette trinitatis søndag 1748) blev Jens Corporal navnløse datter af Wissing begravet

 

No. 19. den 31. juli 1748 blev Ole Bertelsen af Wissing begravet, hans alder var 69 aar

 

No. 20. fjerde trinitatis søndag 1748 blev Niels Knudsens søn Eric af Wissing begravet, hans alder var 1 aar 4 maaneder og 8 dage

 

No. 21. den 28. august 1748 blev Rasmus Wilholts søn Michel af Wissing begravet, hans alder var 33 aar 4?? uger og 6 dage

 

No. 22. den 4. september 1748 blev Knud Christensens datter Anne Marie af Addit begravet

 

No. 23. Michelsdag 1748 blev Kiersten Jensdatters uægte søn Jens Jørgensen af Addit begravet, hans alder var 3 ½ aar

 

No. 24. den 2. oktober 1748 blev Lauridz Jensens datter Kiersten af Saaby udi Yding sogn, som var og døde hos sin bestefader Jens Yding, ??  hendes alder var 3 aar og 4 maaneder

 

Side 8 venstre side AO opslag 10

 

No. 10. 19. trinitatis søndag 1748 blev Jens Frandsens søn af Addit døbt og kaldt Anders, baaret af Kiersten Sørensdatter ibid, Mands faddere: Christen Erichsen, Jens Rasmussen og Lauridz Andersen, alle af Addit, Qvinde faddere: Jens Christensens hustru Anne Frandsdatter og Søren Jensens hustru Giertrud Erichsdatter, begge ibid.

 

No. 25. samme dag (19. trinitatis søndag 1748) blev Esche Christensens hustru Anne Michelsdatter af Addit begravet, hendes alder var 65 aar

 

No. 26. tvende trinitatis søndag 1748 blev Ole Christensens hustrus moder Anne Sophie af Addit begravet, hendes alder var 77 aar

 

No. 27. 21. Trinitatis søndag 1748 blev Ole Christensens hustru Marie Rasmusdatter af Addit begravet, hendes alder var 44 aar

 

No. 28. 22. Trinitatis søndag blev Jens Lassens hustru Maren Christensdatter af Addit begravet, hendes alder var 67?? aar 4 maaneder og nogle uger

 

No. 29. 23. Trinitatis søndag 1748 blev Ole Christensen af Addit begravet

 

No. 30. Den 19. november 1748 blev Christian Jørgensen Gartner af Wissing, hans alder var 106 aar??

 

No. 11. 24. Trinitatis søndag 1748 blev Knud Ydings datter af Wissing døbt og kaldt Anne Marie, baaret af Løjtnant Engels frue Elisabeth Langeschou?? ibid, Mands faddere: Niels Madsen, Anders Jensen og Peder Nielsen, alle af Wissing, Qvinde faddere: Karen Rasmusdatter og Jens Wilholts hustru Anne Lauridzdatter begge af Wissing

 

No. 12. Same dag (24. Trinitatis søndag 1748) blev Jochum Valters datter af Nedenschou døbt og kaldt Else Marie, baaret af Jens Jensens hustru Benedicte Pedersdatter af Wissing, Mands faddere: Rasmus Rasmussen, Knud Nielsen og Holger Rasmussen alle af Nedenschou, Qvinde faddere: Anne Peder Madsen ibid, og Karen Andersdatter af Wissing

 

No. 31. Den 6. december 1748blev Jens Lassen af Addit begravet, hans alder var ?5 aar

 

No. 32. 2. søndag i advent 1748 Knud Ydings datter Anne Marie af Wissing begravet, hendes alder var 13 dage

 

No. 13. Den 13. december 1748 blev Niels Vævers datter af Wissing formedelst svaghed hjemmedøbt og kaldt Karen, hvilket ?? af undertegnede Benedicte B.P.D. Pedersdatter, Karen K. R. D. Rasmusdatter

 

No. 33. 3. advent søndag 1748 blev Niels Vævers datter af Wissing begravet, hendes alder var 2 dage

 

No. 14. samme dag (3. advent søndag 1748) blev Jens Olufsens datter af Addit døbt og kaldt Kiersten, baaret af Anders Kiærs hustru Maren Pedersdatter ibid, Mands faddere: Laurids Jacobsen, Jens Rasmussen og Knud Christensen alle af ibid. Qvinde

 

Side 8 højre side AO opslag 10

 

Faddere: Jens Christensens hustru Anne Frandsdatter og Ditlev Hansens hustru Maren Frandsdatter begge af Addit

 

No. 34. 4. advent søndag 1748 blev Søren Jensen af Addit begravet hans alder var 25 aar 6 maaneder 2 uger og nogle dage

 

No. 15. anden juledag 1748 blev Simon Sørensens søn af Wilholt døbt og kaldt Anders, baaret af Mette Nielsdatter ibid. Mands faddere: Anders Knudsen af Wilholt, Rasmus Møller af Pinds Mølle og Rasmus Pedersen?? af Wissing Closter, Qvinde faddere: Giertrud Marie Pedersdatter af Nedenschou, Maren Pedersdatter af Wissing

 

1749

 

No. 1. 2. søndag efter hellig 3 kongers dag 1749 blev Simon Sørensen af Wilholt begravet, hans alder var 36?? aar

 

No. 1. første søndag i faste 1749 blev Niels Madsens søn af Wissing døbt og kaldt Mads, baaret af Anne Marie Andersdatter ibid. Mands faddere: Anders ??, Peder Andersen og Knud Yding, alle af Wissing, Qvinde faddere: Karen?? Og Anders Timmerbyes hustru Anne Jensdatter begge ibid.

 

No. 2. Skærtorsdag 1749 blev Holger Rasmussens datter af Wissing døbt og kaldt Maren, baaret af Karen Rasmusdatter ibid. Mands faddere: Jens Wilholt, Knud Yding og Niels Madsen alle af Wissing, Qvinde faddere: Kiersten ?? og Michel Pedersens hustru Anne Sørensdatter begge ibid

 

No. 3. 3. Paaskedag 1749 blev Morten Jensens datter af Wissing Closter døbt og kaldt Barbara?? Baaret af Anne Marie Nielsdatter af Rye Mølle, Mands faddere: Jens Jensen af Wissing, Anders Michelsen og Rasmus Andersen, begge af Wissing Closter, Qvinde faddere: Rasmus Andersens hustru Marie Jensdatter af Wissing, og Rasmus Møllers hustru Kiersten Jørgensdatter af Pinds Mølle 

 

No. 4. samme dag (3. Paaskedag 1749) blev Jens Rasmussens datter af Addit døbt og kaldt Zidsel, baaret af Berthe Sørensdatter af Burgaarde, Mands faddere: Jens Christensen, Christen Erichsen og Lauridz Nielsen, alle af Addit, Qvinde faddere: Søren Sørensens hustru Cathrine Nielsdatter og Laurids Andersens hustru Sophie Nielsdatter, begge af Addit

 

No. 5. første søndag efter Paaske 1749 blev Christen Eriksens datter af Addit døbt og kaldt Maren, baaret af Morten Jensens hustru Anne Erichsdatter af Burgaarde, Mandsfaddere: Jens Rasmussen, Lauridz Nielsen og ??, Qvinde faddere: Søren Sørensens hustru Cathrine Nielsdatter og Lauridz Nielsens hustru Sophie Nielsdatter begge af Addit

 

No. 2. samme dag (første søndag efter Paaske 1749) blev Maren Johansdatter af Wissing begravet hendes alder var 58?? aar

 

No. 3. trinitatis søndag 1749 blev Otte Snedkers?? datter Johanne Mette?? Af Wissing begravet, hendes alder var 4 ½ aar3 uger og ?? dage

 

No. 4. 1. trinitatis søndag 1749 blev Anders Timmerbyes søn Peder af Wissing begravet hans alder var 1 aar 6 uger og 3 dage

 

No. 6. 3. trinitatis søndag 1749 blev Skoleholderen Niels Gierdings søn af Wissing

 

Side 9 venstre side AO opslag 11

 

??????

 

No. 7. 5. trinitatis søndag 1749 blev Niels Knudsens søn af Wissing døbt og kaldt ??, baaret af Lauridz Nielsens hustru Giertrud Erichsdatter af Addit, Mandsfaddere: Morten Jensen af Burgaarde, Christen Erichsen af Addit og Peder Andersen af Wissing, Qvinde faddere: Karen Rasmusdatter og Michel Pedersens hustru Anne Sørensdatter begge af Wissing

 

No. 5. 8. august 1749 blev Anders Holgersen Stiftsdatter Marie Andersdatter af Addit begravet, hendes alder var 15 aar og 3 maaneder

 

No. 6. ellevte trinitatis søndag 1749 blev Jens Jensen Gantrup af Wissing begravet hans alder var 70 aar

 

No. 8. samme dag (ellevte trinitatis søndag 1749) blev Anders Kiærs datter af Addit døbt og kaldet Zidsel??, baaret af Niels Everdtsens hustru Anne Jensdatter ibid, Mands faddere: Christen Erichsen, Jens Christensen og Jens Rasmussen, alle ibid. Qvinde faddere: ?? Jensdatter, Lauridz Nielsens hustru Giertrud Erichsdatter begge ibid

 

No. 9. Trettende trinitatis søndag 1749 blev Peder Lauridzens søn af Addit døbt og kaldt Niels, baaret af Lauridz Andersens hustru Sophie Nielsdatter ibid, Mands faddere: Jens Rasmussen, ?? Christensen og Lauridz Nielsen, alle ibid. Qvinde faddere: Anne Christensdatter og Hans Snedkers hustru Karen Lauridzdatter, begge ??

 

No. 7. 14.trinitatis søndag 1749 blev Jens Lorentsens hustru Anne Marie Andersdatter?? Af Addit uden sang og klang begravet

 

No. 10. 16. trinitatis søndag 1749 blev Anders Timmerbyes datter af Wissing døbt og kaldt Maren, baaret af Ung Jens Nielsens hustru Mette Marie Rasmusdatter ibid. Mands faddere: Knud Yding, Niels Madsen og Peder Andersen alle af Wissing, Qvinde faddere: Anne Marie Andersdatter og Michel Pedersens hustru Anne Sørensdatter begge ibid.

 

No. 11. den 22. september 1749 blev Jens Jensens søn af Wissing formedelst svaghed hjemmedøbt og kaldt Søren, hvilket ---

 

No. 8. 17. trinitatis søndag 1749 blev Jens Jensens søn Søren af Wissing begravet hans alder var 6 dage

 

No. 12. Samme dag blev Jens Pedersens datter af Wissing Closter døbt og kaldt Anne Marie, baaret af Jens Sørensens hustru Anne Pedersdatter af Burgaarde, Mands faddere: Rasmus Møller af Pinds Mølle, Jens Jensen og Rasmus Andersen begge af Wissing Closter, Qvinde faddere: Anders Michelsens hustru Kiersten?? Af Wissing Closter og Anne Andersdatter af Wilholt

 

No. 9. Den 1. oktober 1749 blev Mette Sørensdatter af Addit begravet, hendes alder var ??

 

No. 13. 18. trinitatis søndag 1749 blev Knud Christensens søn af Addit døbt og kaldt Christen??, baaret af

Maren Eschesdatter ibid. Mands faddere: Christen Erichsen, Lauridz

 

Side 9 højre side AO opslag 11

 

Wilholt og Jens Frandsen alle af Addit, Qvinde faddere: Maren Pedersdatter og Jens Jensens?? Hustru Anne Sørensdatter begge ibid

 

No. 10. den 15. oktober 1749 blev Ung?? Peder Windings datter Susanne af Wissing begravet, hendes alder var 5 aar og 3 maaneder

 

No. 11. den 18. november 1749 blev Ung?? Peder Windings hustru Christiane Charlotte Rhode?? Af Wissing begravet, hendes alder var 44 aar 8 maaneder 1 uge og nogle dage

 

No. 14. 25. trinitatis søndag blev Jens Rasmussens søn af Wissing døbt og kaldt Peder, baaret af Maren Andersdatter tjenende Niels Madsen ibid. Mands faddere: Hans Rasmussen af Winding og Niels Væver af Wissing, Qvinde faddere: Giertrud Johansdatter, Karen Andersdatter og Maren Jensdatter alle ibid.

 

No. 15. første advent søndag 1749 blev Søren Rasmussens datter af Addit døbt og kaldt Kiersten, baaret af Rasmus Pedersens hustru Kiersten Sørensdatter ibid, Mands faddere: Christen Erichsen, Lauridz Nielsen og Hans Skrædder, alle ibid. Qvinde faddere: Jens Rasmussens hustru Anne Sørensdatter og Søren Sørensens hustru Cathrine Nielsdatter begge ibid.

 

No. 16. 2. søndag i advent 1749 blev Niels Olufsens søn af Wissing døbt og kaldt Oluf, baaret af Peder Andersens hustru Maren Lauridzdatter ibid, Mands faddere: Anders Timmerbye, Niels Knudsen og Knud Overgaard alle ibid, Qvinde faddere: Anne Marie Andersdatter og Michel Pedersens hustru Anne Sørensdatter begge ibid

 

No. 17. 3. advent søndag 1749 blev Jens Jensens søn af Wissing døbt og kaldt Peder, baaret af Morten Jensens hustru Marte Nielsdatter af Wissing Closter, Mands faddere: Jens ?? af Wissing Closter, Ung Jens Madsen?? Og Anders ?? begge af Wissing, Qvinde faddere: Maren Jensdatter og Michel Pedersens hustru Anne Sørensdatter begge ibid

 

No. 18. samme dag (3. advent søndag 1749) blev Rasmus Rasmussens datter af Nedenschou døbt og kaldt Zidsel Marie, baaret af Præstens hustru Cathrine Elisabeth Hansdatter af Wissing, Mands faddere: Rasmus Wilholt og Jens Wilholt af Wissing og Rasmus Møller af Pinds Mølle, Qvinde faddere: Erich Pedersens hustru Maren Jensdatter af Hem og Anders Rasmussens hustru Johanne Michelsdatter af Wilholt

 

1750

 

No. 1. første søndag efter hellig 3 konger 1750 blev Knud Pedersens hustru Bodil Pedersdatter af Wilholt begravet, som døde udi barselsseng, ?? hun var forløst med en dødfødt søn der samme dag med moderen blev begravet, hendes alder var 33 aar

 

No. 1. Kyndelmisse 1750 blev Anders Holgersens søn af Addit døbt og kaldt Anders, baaret af Løjtnant Engels frue Elisabeth Lange?? Af Wissing, Mands faddere: Christen Erichsen, Jens Rasmussen, begge af Addit og Christen Væver af Wissing, Qvinde faddere: Mette Sørensdatter af Wissing og Niels Glarmesters hustru Maren Kiærs af Winding

 

Side 10 venstre side AO opslag 12

 

No. 2. første søndag i Faste 1750 blev Anne Marie Nielsdatter uægte søn af Nedenschou døbt og kaldt Rasmus, baaret af Søren Rasmussens hustru Maren Nielsdatter af Træden, Mands faddere: Holger Rasmussen og Peder Madsen begge af Nedenschou, og Peder Hjulmand af Wissing, Qvinde faddere: Kiersten Rasmusdatter af Wissing og Jochum Walters hustru Maren Christensdatter af Nedenschou, og blev udlagt til barnefader Anders Rasmussen tjenende Rasmussen udi Hem

 

No. 2. Langfredag 1750 blev Jochum Walters datter Seliane af Nedenschou begravet, henses alder var 4 aar

 

No. 3. Dom: Qvasimodogeniti (5. april 1750) blev Niels Vævers søn af Wissing døbt og kaldt Jens, baaret af Jens Rasmussens Kæreste Karen Rasmusdatter ibid, Mands faddere: Niels Olufsen, Rasmus Væver, Christen Væver og Jens Koporal af Wissing, Qvinde faddere: Maren Vævers ibid

 

No. 3. Dom: Misericordia (12. april 1750) blev Niels Vævers søn Jens af Wissing begravet

 

No. 4. Dom: Captate: 1750 blev Knud Ydings søn af Wissing døbt og kaldt Jens, baaret af Præstens hustru ibid, Mands faddere: Jens Wilholt, Niels Olufsen og Peder Hjulmand, alle af Wissing, Qvinde faddere: Karen Rasmusdatter og Niels Madsens hustru begge ibid, Maren Andersdatter

 

No. 5. Dom: Rogate 1750 bleg Giertrud Johansdatters uægte datter af Wissing døbt og kaldt Kiersten, baaret af Anders Timmerbyes hustru Anne Jensdatter ibid. Mands faddere: Peder Hjulmand, Rasmus Wilholt og Anders Jensen, alle ibid. Qvinde faddere: Kield Jacobsens hustru Kiersten Sørensdatter og Anders Pedersens hustru Cathrine Michelsdatter begge af Wissing og blev da udlagt til Barne fader Kield Nielsen tjenende i Præstegaarden

 

No. 4. Christi Himmelfatsdag 1750 blev Knud Ydings søn Jens af Wissing begravet, hans alder var 9 dage

 

No. 5. Dom: 7. p. trinitatis blev Maren Tolstrups datter Anne Christensdatter af Addit begravet, hendes alder var 6 ½ aar

 

No. 6. den 17. juli 1750 blev sl. Christian Gartners Enke Mette Jensdatter her af Wissing begravet, hendes alder var 82 aar

 

No. 7. den 22. juli 1750 blev Anne Hendrichsdatter her af Wissing begravet, hendes alder var 68 aar

 

No. 6. fire og 20. trinitatis søndag 1750 blev ung Jens Nielsens datter af Wissing døbt og kaldt Barbara Marie, baaret af mad. Flænsteen?? af Wissing, Mands faddere: Rasmus Andersen, og Rasmus Wilholt begge af Wissing og Rasmus Rasmussen af Emborg, Qvinde faddere: Anne Andersdatter af Wissing og Anders Rasmussens hustru Johanne Michelsdatter af Wilholt

 

No. 7. den 2. november 1750 blev ung Jens Rasmussens søn af Wissing hvor

 

Side 10 højre side AO opslag 12

 

Formedelst svaghed hjemmedøbt og kaldt Rasmus

 

No. 8. fem og 20. trinitatis søndag 1750 blev ung Jens Rasmussens søn Rasmus af Wissing begravet

 

No. 9. 4. advent søndag blev Maren Ydingdatter af Wissing begravet, hendes alder var 70 aar

 

1751

 

No. 1. fjerde søndag efter hellig 3 kongers dag 1751 Knud Nielsens hustru Inger Jensdatter af Wissing begravet, hendes alder var 78 aar

 

No. 2. fastelavns søndag 1751 blev Rasmus Michelsen Skrædder af Wissing begravet, hans alder var 72 aar

 

No. 3. midfaste søndag 1751 blev Lauridz Pedersen af Addit begravet, hans alder var 75 aar og nogle maaneder

 

No. 1. Skærtorsdag 1751 blev Anders Rasmussens datter af Wissing døbt og kaldt Marie, baaret af Jens Rasmussens hustru Karen Rasmusdatter ibid, Mands faddere: Niels Madsen, Peder Andersen og Jens Jensen, alle af Wissing, Qvinde faddere: Karen Andersdatter og Michel Pedersens hustru Anne Sørensdatter begge ibid.

 

No. 2. Første søndag efter Paaske 1751 blev Lauridz Nielsens søn af Addit døbt og kaldt Peder, baaret af Anne Christensdatter ibid, Mands faddere: Christen Erichsen, Jens Christensen og Søren Sørensen, alle af Addit, Qvinde faddere: Maren Eschesdatter af Addit og Niels Knudsens hustru Kiersten Erichsdatter af Wissing

 

No. 3. anden søndag efter Paaske 1751 Anders Rasmussens søn af Addit døbt og kaldt Peder, baaret af Jens Olufsens hustru Esther Christensdatter ibid, Mands faddere: Lauridz Nielsen, Christen Erichsen og Jens Frandsen alle ibid. Qvinde faddere: Christen Jensens hustru Anne Frandsdatter og Mette Rasmusdatter, begge af Addit

 

No. 4. den 28. april 1751 blev Peder Jensen af Wissing Closter begravet hans alder var 72 aar 2 maaneder og nogle dage

 

No. 4. samme dag (den 28. april 1751) blev Jens Pedersens datter af Wissing Closter døbt og kaldt Karen, baaret af Michel Christensens hustru Anne Marie Rasmusdatter af Taaning, Mands faddere: Jens Sørensen af Burgaarde, Rasmus Møller af Pinds Mølle, og Michel Andersen af Wissing Closter, Qvinde faddere: Kiersten Jensdatter af Burgaarde, og Morten Jensens hustru Anne Marie Nielsdatter af Wissing Closter

 

No. 5.  3. fredag efter Paaske 1751 blev Mette Lauridzdatter af Wissing begravet, hendes alder var 90 aar

 

No. 5. fjerde fredag efter Paaske 1751 Hans Spilmands datter af Addit døbt og kaldt Anne, baaret af Niels Evertsens hustru Anne Jensdatter ibid, Mands faddere: Jens Rasmussen, Christen Erichsen og Jørgen Evertsen alle af Addit, Qvinde faddere: Karen Jensdatter og Lauridz Andersens hustru Sophie Nielsdatter, begge af Addit

 

Side 11 venstre side AO opslag 13

 

No. 6. sjette søndag efter Paaske 1751 blev Anders Knudsen af Wilholt begravet, hans alder var 52 aar

 

No. 6. trinitatis søndag 1751 blev Rasmus Rasmussens søn af Nedenschou døbt og kaldt Terkild, baaret af Præstens hustru Cathrine Elisabeth Hansdatter af Wissing, Mands faddere: Thomas Pedersen af Yding Jens Nielsen ibid og Rasmus Wilholt af Wissing, Qvinde faddere Søren Rasmussens hustru Maren Nielsdatter af Træden og Anders Rasmussens hustru Johanne Michelsdatter af Wilholt

 

No. 7. 2. trinitatis søndag 1751 blev Rasmus Jonsen af Wissing Closter begravet, hans alder var 60 aar

 

No. 7. Sankt Hansdag 1751 blev Søren Sørensens søn af Addit døbt og kaldt Rasmus, baaret af Giertrud Rasmusdatter ibid. Mandsfaddere: Ung Jens Nielsen af Wissing, Christen Erichsen og Lauridz Nielsen, begge af Addit, Qvinde faddere: Jens Christensens hustru Anne Frandsdatter og Jens Rasmussens hustru Anne Sørensdatter begge af Addit

 

No. 8. 5. trinitatis søndag 1751 blev Jens Rasmussens datter af Addit døbt og kaldt Karen, baaret af Jens Christensens hustru Anne Frandsdatter ibid. Mands faddere: Søren Sørensen af Burgaarde, Lauridz Andersen og Peder Lauridzen begge af Addit, Qvinde faddere: Lauridz Nielsens hustru Giertrud Erichsdatter og Christen Erichsens hustru Anne Sørensdatter begge af Addit

 

No. 8. sjette trinitatis søndag 1751 blev Rasmus Møllers dødfødte søn af Wissing begravet

 

No. 9. den 20. juli 1751 blev Rasmus Andersens hustru Anne Sørensdatter af Wissing Closter begravet, hendes alder var 42 aar 6 maaneder og ??

 

No. 9. 8. trinitatis søndag 1751 blev Niels Jensens søn af Addit døbt og kaldt Rasmus, baaret af Anne Christensdatter ibid, Mands faddere: Jens Christensen, Niels Everdtsen begge af Addit, og Jens Jensen af Møldrup, Qvinde faddere: Mette Rasmusdatter og Lauridz Nielsens hustru Giertrud Erichsdatter begge af Addit

 

No. 10. tolvte trinitatis søndag 1751 blev Knud Ydings søn af Wissing døbt og kaldt Jens, baaret af Maren Andersdatter tjenende Michel Pedersen ibid. Mands faddere: Kield Jacobsen, Niels Madsen og Christen Jacobsen, alle af Wissing, Qvinde faddere: Anne Andersdatter?? og Jens Emborgs hustru Karen Rasmusdatter begge af Wissing

 

No. 10. 14.trinitatis søndag 1751 blev Knud Ydings søn Jens Knudsen af Wissing begravet, hans alder var 13 dage

 

No. 11. 17. trinitatis søndag (3. oktober 1751) blev Anne Jensdatter af Wissing begravet, ---s 28. september var i s--- og kvalte hende, hendes alder var 18 aar

 

No. 11. Eodem die. (17. trinitatis søndag 1751) blev Christen Erichsens søn døbt og kaldt Søren, baaret af Karen Jensdatter ibid, Mands faddere: Lauridz Nielsen, Lauridz ?? og Christen Svendsen, alle af Addit, Qvinde faddere: Søren Sørensens hustru Cathrine Nielsdatter og Niels Everdtsens hustru Anne Jensdatter, begge af Addit

 

No. 12. samme dag Niels Vævers datter af Wissing blev døbt og kaldt Karen, baaret af Anne Marie Jensdatter ibid, Mands faddere: Niels Olufsen, Jens Korporal og Jens Zillesen, Alle af Wissing, Qvinde faddere: Niels Knudsens hustru Kiersten Erichsdatter og Jens Emborgs hustru Karen Rasmusdatter, begge af Wissing

 

Side 11 højre side AO opslag 13

 

No. 13. 22. trinitatis søndag 1751 blev Niels Knudsens søn af Wissing døbt og kaldt Peder, baaret af Madame Fænsteen udi Wissing, Mands faddere: Niels Madsen, Anders Timmerbye og Peder Andersen alle af Wissing, Qvinde faddere: Anne Andersdatter og Jens Emborgs hustru Karen Rasmusdatter begge af Wissing

 

No. 14. 24. trinitatis søndag 1751 blev Holger Rasmussens søn af Nedenschou døbt og kaldt Anders, baaret af Dorthe Andersdatter tjenende paa Mattrup, Mands faddere: Anders Rasmussen tjenende udi Wilholt, Rasmus Rasmussen og Knud Nielsen, begge af Nedenschou, Qvinde faddere: Mette Nielsdatter af Wilholt og Kiersten Rasmusdatter af Wissing

 

No. 15. 2. søndag i advent blev Anders Timmerbyes søn af Wissing døbt og kaldt Peder, baaret af min datter Cathrine Elisabeth Hansen, Mands faddere: Laurids Andersen af Addit, Anders Jensen og Peder Andersen, begge af Wissing, Qvinde faddere: Karen Andersdatter og Ung Jens Nielsens hustru Mette Marie Rasmusdatter, begge af Wissing

 

1752

 

No. 1. hellig 3 kongers dag 1752 blev Peder Andersens søn af Wissing døbt og kaldt Ole, baaret af Anne Marie Andersdatter af Wissing, Mands faddere: Anders Jensen, Niels Madsen og Niels Olesen alle af Addit, Qvinde faddere: Mette Nielsdatter af Wilholt og Michel Pedersens hustru Anne Sørensdatter af Wissing

 

No. 2. Festo Trinitatis Mariæ 1752 blev Peder Lauridsens søn af Addit døbt og kaldt Lauridz, baaret af Frideric Christensens hustru Johanne Christensdatter af Timmerbye, Mands faddere: Jens Rasmussen, Lauridz Andersen, Søren Rasmussen og Anders Kiær, alle af Addit, Qvinde faddere: Anne Jensdatter ibid.

 

No. 3. eodem die 1752 blev Søren Olufsens søn af Addit døbt og kaldt Peder, baaret af Jens Olufsens hustru Esther Christensdatter ibid. Mands faddere, Søren Sørensen, Lauridz Christensen, Christen Erichsen og Lauridz Nielsen alle af Addit, Qvinde faddere: Lispet Christensdatter af Addit

 

No. 4. søndagen sexagesima 1752 blev Jens Emborgs datter af Wissing døbt og kaldt Mette Marie, baaret af Rasmus Rasmussens hustru Giertrud Marie Pedersdatter af Nedenschou, Mands faddere: Anders Rasmussen af Wilholt, Rasmus Rasmussen af Emborg og Jens Nielsen af Wissing, Qvinde faddere: Karen Andersdatter og Jens Jensens hustru Kiersten Lauridzdatter, begge af Wissing

 

No. 1. ?? 1752, blev Jens Emborgs datter Mette Marie af Wissing begravet, hendes alder var 8 dage

 

No. 5. 2. søndag i Fasten 1752 blev Niels Madsens datter af Wissing døbt og kaldt Anne Marie, baaret af Niels Madsens hustru Karen Jacobsdatter af Mattrup, Mands faddere: Anders Jensen, Peder Andersen og Niels Olesen, alle af Wissing, Qvinde faddere: Niels Knudsens hustru Kiersten Erichsdatter og Anne Andersdatter, begge af Wissing

 

Side 12 venstre side AO opslag 14

 

No. 2. 3. onsdag i faste 1752 blev Peder Andersens søn i Wissing begravet, hans alder var 8 uger

 

No. 3. den 11. marts 1752 blev degnens datter Martha Pedersdatter Winding af Wissing begravet, hendes alder var 11 aar og nogle maaneder

 

No. 6. midfaste søndag 1752 blev Knud soldats søn af Addi døbt og kaldt Peder, baaret af Christen Svendsens hustru Karen Lauridzdatter ibid, Mands faddere: Anders Kiær, Søren Møldrup og Rasmus Christensen alle af Addit, Qvinde faddere: Giertrud Rasmusdatter af Addit og Rasmus Wævers hustru Zidsel Christensdatter af Wissing

 

No. 7. Fest. Virid. 1752 Blev Christen Vævers datter af Wissing døbt og kaldt Anne Marie, baaret af Madame Olufsen ibid, Mands faddere: Niels Madsen, Jens Jensen og Niels Knudsen alle af Wissing, Qvinde faddere: Karen Andersdatter og Knud Ydings hustru Cathrine Nielsdatter, begge af Wissing

 

No. 8. 2. pinsedag 1752 blev Skoleholderen Niels Gierdings søn af Wissing døbt og kaldt Peder, baaret af Barbara Rasmusdatter af Wissing, Mands faddere: Kield Jacobsen ibid, Rasmus Møller af Pinds Mølle, og Rasmus Andersen af Wissing Closter, Qvinde fadder: Anne Andersdatter af Wissing og Anne Andersdatter af Wilholt

 

No. 4. den 6. juli 1752 blev Jens Rasmussen Wilholt af Wissing begravet, hans alder var 57 aar

 

No. 5. den 17. juli 1752 blev Jens Frandsens hustru Johanne Pedersdatter af Addit ?? barselsnød uden forløsning døde, begravet, hendes alder var 36 aar, 4 maaneder og 3 uger

 

No. 9. 9. trinitatis søndag 1752 blev Jens Jonsens datter af Wissing døbt og kaldt Anne, baaret af Maren Andersdatter af Salten, Mands faddere: Anders Jensen, Peder Andersen og Niels Knudsen, alle af Wissing, Qvinde faddere: Anne Marie Jensdatter og Michel Pedersens hustru Anne Sørensdatter begge ibid.

 

No. 10. 14.søndag efter Trinitatis søndag 1752 blev Anders Holgersens søn af Addit døbt og kaldt Christen, baaret af Niels Glarmesters hustru Maren?? Rasmusdatter ibid, Mands faddere: Jens Rasmussen, Hans Spildmand og Niels Christensen alle af Addit, Qvinde faddere: Anne Christensdatter af Addit og Mette Sørensdatter, Christen Jacobsens hustru af Wissing

 

No. 11. 15. trinitatis søndag 1752 blev Christian Christiansens søn af Addit døbt og kaldt Christian, baaret af Skovridder Schyttes pige Sophia Hedevig fra Winding, Mands faddere: Jens Rasmussen, Søren Rasmussen, begge af Addit og Frideric Gustavsen af Closter Mølle, Qvinde faddere: Anne Jensdatter og Søren Sørensens hustru Cathrine Nielsdatter, begge af Addit

 

No. 12. samme dag 1752 blev Morten Jensens datter af Wissing Closter døbt og kaldt Karen, baaret af min datter Cathrine Elisabeth Hansen, Mands faddere: Rasmus Rasmussen, Jens Pedersen og Rasmus Hendrichsen, alle af Wissing Closter, Qvinde faddere: Maren?? Pedersdatter af Rye og Rasmus Andersens hustru Maren Jensdatter af Wissing 

 

No. 13. 17. trinitatis søndag 1752 blev Rasmus Christensens datter af Addit døbt og kaldt Anne, baaret af Giertrud Madsdatter, tjenende udi Pinds Mølle, Mands faddere: Peder Lauridzen, Knud Soldat, begge af Addit, Qvinde faddere: Anne Jensdatter, Anne ?? og Giertrud Erichsdatter, Lauridz Nielsens hustru, alle af Addit

 

Side 12 højre side AO opslag 14

 

No. 14. 18. trinitatis søndag 1752 blev Knud Ydings søn af Wissing døbt og kaldt Michel, baaret af Løjtnant Engels Frue, Mands faddere: Peder Hjulmand, Michel Rasmussen og Jacob Kieldsen alle af Wissing, Qvinde faddere: Anne Andersdatter og Niels Madsens hustru Maren Andersdatter, begge af Wissing

 

No. 6. 5. oktober 1752 blev Rasmus Christensens hustru Maren Eschesdatter af Addit begravet, hendes alder var 31 aar

 

No. 7. 20. trinitatis søndag 1752 blev Anders Holgersens søn Christen af Addit begravet, hans alder var 6 uger

 

No. 8. samme dag blev Knud Ydings søn Michel af Wissing begravet, hans alder var 2 uger og 2 dage

 

No. 15. 21. trinitatis søndag 1752 blev Rasmus Andersens datter af Wissing Closter døbt og kaldt Anne, baaret af Anders Michelsens hustru Kiersten Jensdatter af Wissing Closter, Mands faddere: Rasmus Møller af Pinds Mølle, Morten Jensen og Niels Hendrichsen, begge af Wissing Closter, Qvinde faddere: Anders Rasmussens stift datter Mette Nielsdatter og Ane Andersdatter, begge af Wilholt

 

No. 9. 26. trinitatis søndag 1752 blev Rasmus Knudsens hustru Inger Jensdatter af Wissing hendes alder var 46 aar

 

No. 10. 1. advent søndag 1752 blev Maren Rasmusdatter af Wissing Closter begravet, hendes alder var 68 aar 6 maaneder og nogle uger

 

1753

 

No. 1. den 19. januar 1753 blev Niels Nielsen her af Sønder Wissing begravet, hans alder var 69 aar 3 maaneder 1 uge og nogle dage

 

No. 1. 3. søndag efter hellig 3 kongers dag 1753 blev Jens Pedersens datter af Wissing Closter døbt og kaldt Anne Kierstine, baaret af Kiersten Jensdatter af Burgaarde, Mands faddere: Rasmus Møller af Pinds Mølle, Niels Hendrichsen og Rasmus Hendrichsen, begge af Wissing Closter, Qvinde faddere: Mette Nielsdatter af Wilholt og Anders Michelsens hustru Kiersten Jensdatter af Wissing Closter

 

No. 2. Den 24. januar 1753 blev Dorte Jensdatter af Wissing begravet, hendes alder var 83 aar

 

No. 3. Den 5. februar 1753 blev Degnen Peder Windings hustrus moders Marie Christensdatter Haunstrup, som var rejst her til Wissing fra Winding for at besøge hendes datter og blev syg og døde, her begravet, hendes alder var 73 aar

 

No. 4. Den 2. marts 1753 blev Rasmus Knudsen af Wissing begravet, hans alder var 70 aar

 

No. 5. Same dag blev Birthe Taaning af Wissing begravet, hendes alder var 74 aar

 

No. 6. Fastelavns søndag 1753 blev Jens Jensen af Wissing Closter begravet, hans alder var 78 aar

 

No. 7. Den 18. marts 1753 blev Birthe Christensdatter af Wissing begravet, hendes alder var 78 aar

 

Side 13 venstre side AO opslag 15

 

No. 2. første søndag i faste 1753 blev ung Jens Nielsens datter af Wissing døbt og kaldt Kierstine Marie, baaret af Barbara Rasmusdatter, Mands faddere: Anders Rasmussen af Wilholt, Jens Rasmussen, Niels Knudsen og Anders Timmerbye, alle af Wissing, Qvinde faddere: Morten Jensens?? Hustru Marie Nielsdatter af Wissing Closter

 

No. 3. 2. søndag i fasten 1753 blev Hans Spillemands søn af Addit døbt og kaldt Everts, baaret af skovfoged Jens Andersens hustru Kierstine Pedersdatter Børup ibid. Mands faddere: Jens Christensen?? Jens Rasmussen og Christen Erichsen alle af Addit, Qvinde faddere: Anders ??sens hustru Kiersten Sørensdatter og Anders Rasmussens hustru Maren Pedersdatter, begge af Addit

 

No. 8. den 21. marts 1753 blev Rasmus Rasmussens søn Terchild Rasmussen af Nedenschou begravet, hans alder var 2 aar 2 maaneder og 3 dage

 

No. 4. midfaste søndag 1753 blev Rasmus Rasmussens søn af Nedenschou døbt og kaldt: Niels, baaret af min datter Cathrine Elisabeth Hansdatter af Wissing, Mands faddere: Rasmus Møller af Pinds Mølle, Anders Rasmussen af Wilholt og Jens Rasmussen af Wissing, Qvinde faddere: Kiersten Jensdatter Bagger af Horsens og Søren Rasmussens hustru Maren Nielsdatter af Træden

 

No. 9. Dom: Palm. 1753 blev Niels Olufsens dødfødte søn af Wissing begravet

 

No. 5. eodem die. 1753 blev Jens Emborgs datter af Wissing døbt og kaldt Mette Marie, baaret af Rasmus Rasmussens hustru Rasmusdatter af Emborg, Mands faddere: Anders Rasmussen af Wilholt, ung Jens Nielsen, og Jens Rasmussen, alle af Wissing, Qvinde faddere: Anne Andersdatter af Wilholt, og Niels Knudsens hustru Kiersten Erichsdatter af Wissing

 

No. 10. langfredag 1753 blev Rasmus Jensen af Pinds Mølle begravet, hans alder var 58 aar

 

No. 11. samme dag 1753 blev Anders Sørensen Busch af Wissing begravet, hans alder var 52 aar

 

No. 6. 2. Paaskedag 1753 blev Niels Jensens datter af Addit døbt og kaldt Karen, baaret af Sognefogedens datter Anne Marie Pedersdatter af Wissing, Mands faddere: Jens Rasmussen, Niels Evedtsen?? Og Lauridz Christensen alle af Addit, Qvinde faddere: Anne Jensdatter og Christen Erichsens hustru Anne Sørensdatter, begge af Addit

 

No. 7. 4 fredag efter Paaske 1753 blev Anne Marie Jensdatters uægte datter af Wissing døbt og kaldt Maren, baaret af Niels Madsens hustru Maren Andersdatter ibid. Mands faddere: Peder Andersen, Niels Madsen og Jens Jensen, alle af Wissing, Qvinde faddere: Benedicte Pedersdatter af Wissing og blev udlagt til Barnefader Lauridz Christensen tjenende ?? Præstegaard

 

No. 12. 6. søndag efter Paaske 1753 blev Rasmus Rasmussens søn Niels af Nedenschou begravet, hans alder var 10 uger

 

No. 13. trinitatis søndag 1753 blev Niels Jensens datter Karen af Addit begravet, hendes alder var 7 uger

 

No. 14. den 6. juli 1753 blev Lauridz Jacobsen af Addit begravet, hans alder var 70 aar

 

No. 8. 7. trinitatis søndag 1753 blev Michel Rasmussens datter af Wissing døbt og kaldt

 

Side 13 højre side AO opslag 15

 

Maren, baaret af Kiersten Rasmusdatter, tjenende i Præstegaarden, Mands faddere: Rasmus Rasmussen og Holger Rasmussen, begge af Nedenschou, og Peder Hjulmand af Wissing, Qvinde faddere: Mette Nielsdatter af Wilholt og Jens Rasmussens hustru Karen Rasmusdatter af Wissing

 

No. 9. 9. trinitatis søndag 1753 blev Maren Andersdatters uægte søn af Wilholt døbt og kaldt Jens, baaret af Anne Andersdatter ibid. Mands faddere: Rasmus Rasmussen af Nedenschou, Jens Thomsen og Knud Rasmussen begge af Wissing, Qvinde faddere: Anders Rasmussens hustru Johanne Michelsdatter af Wilholt og Jens Emborgs hustru Karen Rasmusdatter af Wilholt, og blev udlagt til Barnefader Anders Rasmussen soldat ved Captain Geddes Compagni, ---- siden han blev soldat, tjenende Anders Rasmussen i Wilholt

 

No. 15. den 15. september 1753 blev Sognefogeden Rasmus Pedersen af Wissing begravet, hans alder var 70 aar,---- 8 maaneder og nogle uger

 

No. 16. 13. trinitatis søndag 1753 blev Maren Andersdatters uægte søn Jens af Wilholt begravet, hans alder var 4 uger

 

No. 10. 14. trinitatis søndag 1753 blev Anders Timmerbyes søn af Winding døbt og kaldt Jens, baaret af Lauridz Andersens hustru Sophie Nielsdatter af Addit, Mands faddere: Niels Olufsen, Anders Jensen og Jens ?? alle af Wissing, Qvinde faddere: Anne Marie Rasmusdatter og Niels Jensens hustru Johanne Knudsdatter begge af Wissing

 

No. 11. samme dag 1753 blev Rasmus Christensens datter af Addit døbt og kaldt Anne Marie, baaret af Mette Nielsdatter af Wilholt, Mands faddere: Jens Rasmussen, Christen Erichsen og Knud Soldat, Qvinde faddere: Anne Jensdatter og Niels Svendsens hustru Anne Jensdatter begge af Addit

 

No. 17. Festum omnium sanctorum 1753 blev Niels Hendrichsens hustru Anne Christensdatter af Wissing Closter begravet, hendes alder var 53 aar

 

No. 12. Trinitatis søndag 1753 blev Lauridz Nielsens søn af Addit døbt og kaldt Søren, baaret af Skovfogeden Jens Andersens hustru Kierstine Pedersdatter Børup ibid, Mands faddere: Jens Mortensen af Mattrup, Morten Jensen af Burgaarde og Niels Knudsen af Wissing, Qvinde faddere: Ellen Christensdatter og Søren Sørensens hustru Cathrine Nielsdatter begge af Addit

 

No. 18. 3. advent søndag 1753 blev Anders Timmerbyes søn Jens af Wissing begravet, hans alder var 13 uger

 

1754

 

No. 1. 1. søndag efter hellig 3 kongers dag blev Anders Rasmussens datter af Addit døbt og kaldt Karen, baaret af Christen Svendsens hustru Karen Lauridzdatter ibid, Mands faddere Christen Erichsen, Lauridz Nielsen og Jens Rasmussen alle af Addit, Qvinde faddere: Maren Jensdatter og Hans Spilmands hustru Anne Margrethe Everdsdatter begge af Addit

 

No. 1. den 18. januar 1754 blev Niels Olesens hustru af Wissing navnlig Karen Sørensdatter begravet, hendes alder var 44 aar

 

Side 14 venstre side AO opslag 16

 

No. 2. 1. søndag efter hellig 3 kongers dag 1754 blev Anders Rasmussens Soldats søn af Wissing døbt og kaldt Søren, baaret af Anne Rasmusdatter af Wissing, Mands faddere: Niels Knudsen, Jens Jensen begge af Wissing og Anders Rasmussen Soldat af Wilholt, Qvinde faddere: Karen Jensdatter og Niels Madsens hustru Maren Andersdatter, begge af Wissing

 

No. 2. 4. søndag efter hellig 3 kongers dag 1754 blev Anders Rasmussen Soldats søn Søren af Wissing begravet

 

No. 3. samme dag 1754 blev Niels Knudsens datter af Wissing døbt og kaldt Maren, baaret af præstens hustru ibid, Mands faddere: Anders Jensen, Anders Timmerbye begge af Wissing og Christen Erichsen af Addit, Qvinde faddere: Anne Pedersdatter og Niels Madsens hustru Maren Andersdatter, begge af Wissing

 

No. 3. søndagen sexagesima 1754 blev Christen Erichsens dødfødte pigebarn af Addit begravet

 

No. 4. første søndag i faste 1754 blev Jørgen Evertsens søn af Addit døbt og kaldt Jens, baaret af Niels Evertsens hustru Anne Jensdatter ibid, Mands faddere: Christen Erichsen, Lauridz Nielsen og Jens Christensen alle af Addit, Qvinde faddere: Karen Pedersdatter og Jørgen Slanges hustru Johanne Evertsdatter begge af Addit

 

No. 4. 3. onsdag i fasten 1754 blev Jens Corporals dødfødte pigebarn af Wissing begravet

 

No. 5. 6. søndag i faste blev Mette Jensdatter af Wissing begravet, hendes alder var 100 aar ? uger, 4 dage

 

No. 5. første søndag efter Paaske 1754 blev Rasmus Andersens datter af Wissing Closter døbt og kaldt Kiersten, baaret af Jens Pedersens hustru Maren Jensdatter ibid, Mands faddere: Morten Jensen, Anders Michelsen og Niels Hendrichsen, alle af Wissing Closter, Qvinde faddere: Anders Rasmussens hustru Johanne Michelsdatter af Wilholt

 

No. 6. 3. søndag efter Paaske blev Søren Rasmussens datter af Addit døbt og kaldt Kiersten, baaret af Skovfogeden Jens Andersens hustru ibid, Mands faddere: Christen Erichsen, Søren Sørensen og Peder Lauridzen alle af Addit, Qvinde faddere: Ellen Christensdatter af Addit og Anne Andersdatter af Wissing

 

No. 6. 4. fredag efter Paaske 1754 blev Niels Knudsen af Wissing begravet, hans alder var 68 aar

 

No. 7. 4. søndag efter Paaske 1754 blev Niels Jensens søn af Pinds Mølle døbt og kaldt Jens, baaret af Møllerens hustru Kiersten Jørgensdatter ibid, Mands faddere: Rasmus Møller, Søren Rasmussen begge af Pinds Mølle, og Niels Hendrichsen af Wissing Closter, Qvinde faddere: Anne Jensdatter af Addit og Anne Andersdatter af Wilholt

 

No. 8. Festo aseens.?? Christi 1754 blev Morten Jensens datter af Wissing Closter døbt og kaldt Cathrine, baaret af Barbara Rasmusdatter af Wissing, Mands faddere: Rasmus Møller, Jens Møller, Rasmus Andersen og Michel Andersen, alle af Wissing Closter, Qvinde faddere: Mette Tolstrup og Karen Rasmusdatter begge af Wissing Closter

 

Side 14 højre side AO opslag 16

 

No. 7. den 27. maj 1754 blev Lene Nielsdatter af Wissing begravet, hendes alder var 74 aar 3 maaneder 2 uger og 6 dage

 

No. 8. den 22. juni 1754 blev Niels Madsen af Wissing begravet, hans alder var 40 aar og nogle maaneder

 

No. 9. Domin: 3. p. trinitatis 1754 blev Anders Holgersens datter af Addit døbt og kaldt Kiersten, baaret af Karen Jensdatter ibid, Mands faddere: Jens Rasmussen, Søren Rasmussen begge af Addit og Niels Glarmester af Wissing, Qvinde faddere: Ellen Christensdatter og Søren Sørensens hustru Cathrine Nielsdatter begge af Addit

 

No. 9. Domin: 10. p. Trinitatis 1754 blev Jens Andersen Wissing begravet, hans alder var 48 aar

 

No. 10. samme dag 1754 blev Jørgen Everdsens søn Jens af Addit begravet, hans alder var ½ aar

 

No. 10. Domin: 13. p. trinitatis 1754 blev sl. Niels Madsens datter af Wissing døbt og kaldt Zidsel, baaret af Anne Marie Andersdatter ibid, Mands faddere: Anders Jensen, Peder Andersen og Jacob Kieldsen alle af Wissing, Qvinde faddere: Søren Rasmussens hustru Karen Andersdatter af Troelstrup, og Knud Ydings hustru Cathrine Nielsdatter af Wissing

 

No. 11. Domin: 15. p. trinitatis 1754 blev Anders Timmerbyes søn af Wissing døbt og kaldt Jens, baaret af Løjtnant Engels Frue ibid, Mands faddere: Anders Jensen af Burgaarde, Peder Andersen og Jens Ibsen begge af Wissing, Qvinde faddere: Maren Pedersdatter og Niels Olufsens hustru Anne andersdatter begge ibid

 

No. 12. fest: Mich: 1754 blev Jørgen Slanges datter af Addit døbt og kaldt Maren, baaret af Peder Lauridzens hustru Anne Christensdatter ibid, Mands faddere: Jens Rasmussen, Lauridz Christensen og Christen Erichsen alle af Addit, Qvinde faddere: Anne Jensdatter og Hans Spilmands hustru Anne Margrethe Everdsdatter begge af Addit

 

No. 13. Domin: 18. p. trinitatis 1754 blev Niels Ydings søn af Wissing døbt og kaldt Jens, baaret af Otte Rasmussens hustru Woldborg Hansdatter ibid, Mands faddere: Lauridz Jensen af Saabye, Søren Pedersen og Jens Jensen, begge af Wissing, Qvinde faddere: Barbara Rasmusdatter og Ung Jens Nielsens hustru Mette Marie Rasmusdatter, begge af Wissing

 

No. 14. Domin: 20. p. trinitatis 1754 blev Søren Olufsens datter af Wissing Closter døbt og kaldt Kiersten, baaret af Jens Olufsens hustru Esther Christensdatter, Mands faddere: Jens Pedersen, Morten Jensen, begge af Wissing Closter, og Rasmus Møller af Pinds Mølle, Qvinde faddere: Karen Christensdatter og Anders Michelsens hustru Kiersten Hendrichsdatter begge af Wissing Closter

 

No. 15. festo: omn: 1754 blev Jens Pedersens datter af Wissing Closter døbt og kaldt Kiersten, baaret af Rasmus Andersens hustru Stine Lauridzdatter, Mands faddere: Hendric Fischer af Welling, Morten Jensen af Wissing Closter og Rasmus Møller af Pinds Mølle, Qvinde faddere: Michel Andersens hustru Mette Nielsdatter og Niels Hendrichsens hustru Karen Rasmusdatter, begge af Wissing Closter

 

Side 15 venstre side AO opslag 17

 

No. 16. samme dag 1754 blev Holger Rasmussens datter af Nedenschou døbt og kaldt Giertrud, baaret af Peder Nielsens hustru Karen Rasmusdatter af Wissing, Mands faddere: Anders Rasmussen af Pinds Mølle, Rasmus Rasmussen af Nedenschou, og Michel Rasmussen af Wissing, Qvinde faddere: Kiersten Rahauge af Wissing og Anne Rasmusdatter af Nedenschou

 

No. 11. den 12. november 1754 blev Thomas Rasmussen Kiær af Addit begravet, hans alder var 80 aar

 

No. 17. første advent søndag 1754 blev Hans Spilmands søn af Addit døbt og kaldt Lauridz, baaret af Jørgen Everdsens hustru Anne Marie Rasmusdatter af Addit, Mands faddere: Christen Erichsen, Lauridz Nielsen og Jens Rasmussen, alle af Addit, Qvinde faddere: Jørgen ?? hustru Johanne Everdsdatter og Anders Kiærs hustru Maren Pedersdatter begge af Addit

 

No. 12. den 6. december 1754 blev Jens Rasmussens datter Karen Jensdatter af Addit begravet, hendes alder var 14?? aar

 

No. 18. 2. advent søndag 1754 blev Niels Olufsens søn af Wissing døbt og kaldt Anders, baaret af Præstens datter Cathrine Elisabeth Hansen ibid, Mands faddere: Søren Abrahamsen og Anders Andersen begge af Tønning og Anders Pedersen af Wissing, Qvinde faddere: Anne Johansdatter og Knud Ydings hustru Cathrine Nielsdatter, begge af Wissing

 

No. 19. 3. advent søndag 1754 blev Jens Emborgs søn af Wissing døbt og kaldt Rasmus, baaret af Madame Schultz fra Winding, Mands faddere: Rasmus Rasmussen fra Emborg, Anders Rasmussen fra Wilholt og Rasmus Rasmussen fra Nedenschou, Qvinde faddere: Barbara Rasmusdatter og Anders Pedersens hustru Cathrine Michelsdatter, begge af Wissing

 

No. 13. den 23. december 1754 blev Jens Christensen af Wissing begravet, som paa sin --- fra Burgaarde, til Wissing ---- hans alder var 65 aar

 

No. 14. første søndag efter Jul 1754 blev Niels Olufsens søn Anders af Wissing begravet, hans alder var 3 uger

 

1755

No. 1. 1. søndag efter hellig 3 kongers dag 1755 blev Michel Rasmussens søn af Wissing døbt og kaldt Rasmus, baaret af Rasmus Rasmussens hustru Giertrud Marie Pedersdatter af Nedenschou, Mands faddere: ?? Michelsen af Purup, Jens Thomsen og Anders Pedersen begge af Wissing, Qvinde faddere: Knud Ydings hustru Nielsdatter og ung Jens Nielsens hustru Mette Marie Rasmusdatter begge af Wissing

(No. 1.) den 29. januar 1755 blev sl. Niels Madsens datter Cidsel Nielsdatter af Wissing begravet, hendes alder var ½ aar

(No. 2.) Eodem die 1755 blev Michel Andersens datter af Wissing Closter døbt og kaldt ?? Inger, baaret af Rasmus Andersens hustru Anne Kierstine Lauridzdatter ibid. Mands faddere: Anders Rasmussen af Wilholt, Rasmus Jelling af Pinds Mølle og Morten Jensen af Wissing Closter, Qvinde faddere: Niels Hendrichsens hustru Karen Rasmusdatter af Wissing Closter og Peder Svendsens hustru Kiersten Olufsdatter af Wilholt

 

Side 15 højre side AO opslag 17

No. 3. fastelavn søndag 1755 blev Knud Christensens datter af Addit døbt og kaldt Anne Marie, baaret af Christen Everdsens hustru Karen Erichsdatter ibid, Mands faddere: Jens Rasmussen, ung Søren Rasmussen og Rasmus Christensen alle af Addit, Qvinde faddere: Anne Jensdatter og Søren Sørensens hustru Cathrine Nielsdatter begge af Addit

No. 4. Første søndag efter Paaske 1755 blev Rasmus Christensens søn af Addit døbt og kaldt Morten, baaret af Anne Jensdatter tjenende Jens Rasmussen udi Addit, Mands faddere: Jens Rasmussen, ung Søren Rasmussen, Lauridz Christensen og Lauridz Nielsen, alle af Addit, Qvinde faddere: Anne Jensdatter af Addit

No. 5. Anden søndag efter Paaske 1755 blev Jens Jensens søn af Wissing døbt og kaldt Rasmus, baaret af præstenshustru Cathrine Elisabet Hansen ibid, Mands faddere: Niels Andersen af Troelstrup, Lauridz Andersen?? Ibid, og Peder Andersen af Wissing, Qvinde faddere: Kiersten Andersdatter og ung Jens Nielsens hustru Mette Marie Rasmusdatter, begge af Wissing

No. 6. Eodem die 1755 blev Lauridz Christensens datter af Addit døbt og kaldt Anne Marie, baaret af Anders Madsens hustru Maren Christensdatter af Winding, Mands faddere: Jens Rasmussen, Peder Lauridzen og ung Søren Rasmussen, alle af Addit, Qvinde faddere: Anne Jensdatter og Lauridz Nielsens hustru Giertrud Erichsdatter, begge af Addit

No. 2. Femte søndag efter Paaske 1755 blev Anders Timmerbyes søn Jens af Wissing begravet, hans alder var ½ aar og nogle uger

No. 7. 2. pinsedag 1755 blev Anders Rasmussens søn af Wissing døbt og kaldt Rasmus, baaret af Karen Pedersdatter, tjenende Morten Jensen Wissing Closter, Mands faddere: Jens ??, Jochum Walter og Søren Pedersen, alle af Wissing, Qvinde faddere: Karen Andersdatter og Jens Corporals hustru Maren Pedersdatter begge af Wissing

No. 8. 1. trinitatis søndag 1755 blev Niels Hansens datter af Wissing døbt og kaldt Grete, baaret af Maren Nielsdatter, tjenende udi Præstegaarden, Mands faddere: Jens Christensen af Wissing, Qvinde faddere: Karen Olufsdatter, Niels Knudsens hustru Kiersten Erichsdatter og Jens Emborgs hustru Karen Rasmusdatter, alle af Wissing

No. 3. den 14. juni 1755 blev Rasmus Jellings hustru den gudfrygtige kortsindige Matrone Kiersten Jørgensdatter Østergaard af Pinds Mølle begravet, hendes alder var 45 aar 2 maaneder og ?? uger

No. 9. 5. trinitatis søndag 1755 blev Christen Jensen af Addit døbt og kaldt Mette, baaret af Karen Pedersdatter tjenende Morten Jensen af Wissing Closter, Mands faddere: Christen Erichsen af Addit, Peder Pedersen af Rye og Søren Pedersen af Lind udi Them sogn, Qvinde faddere: Anne Jensdatter og Lauridz Nielsens hustru Giertrud Erichsdatter begge af Addit

No. 10. fest. Mich: 1755 blev Rasmus Rasmussens søn af Nedenschou døbt og kaldt Tercild, baaret af Præstens hustru Cathrine Elisabeth Hansen af Wissing, Mands faddere: Tercild Pedersen af Hem, Thomas Pedersen af Yding og Anders Rasmussen af Wilholt, Qvinde faddere: Karen Nielsdatter fra Horsens og Maren Lauridzdatter af Møldrup

No. 4. 22. trinitatis søndag 1755 blev ung Jens Nielsens datter Barbara Marie Jensdatter af Wissing begravet, hendes alder var 6 aar 1 uge og 5 dage

No. 5. 23. trinitatis søndag 1755 blev Jens Jensens søn Peder af Wissing begravet, hans alder var 6 aar ringere 6 uger

No. 11. 26. trinitatis søndag 1755 blev ung Jens Nielsens datter af Wissing døbt og kaldt Barbara Marie, baaret af Præstens hustru Cathrine Elisabeth Hansen ibid, Mands faddere: Anders Rasmussen af Wilholt, Jens Rasmussen og Jens Svendsen?? Begge af 

 

Side 16 venstre side AO opslag 18

 

Wissing, Qvinde faddere: Kiersten Andersdatter og Jens Jensens hustru Kiersten Lauridzdatter begge af Wissing

 

No. 12. eodem die 1755 blev Niels Ydings datter af Wissing døbt og kaldt Anne, baaret af Maren Nielsdatter af Dørup, Mands faddere: Jens Yding, Knud Overgaard begge af Wissing og Lauridz Jensen af Saabye, Qvinde faddere: Karen Knudsdatter, Niels Olufsens hustru Karen Andersdatter begge af Wissing

 

No. 13. fjerde advent søndag 1755 blev Knud Ydings datter døbt og kaldt Birthe Marie, baaret af Maren Nielsdatter tjenende Præstegaarden, Mands faddere: Niels Knudsen, Rasmus Knudsen og Jacob Kieldsen alle af Wissing, Qvinde faddere: Kiersten Andersdatter og Søren Pedersens hustru Maren Andersdatter, begge af Wissing

 

1756

 

No. 1. Nytaarsdag 1756 blev Knud Ydings datter Birthe Marie af Wissing begravet, hendes alder var 14 dage

 

No. 1. søndagen mellem Nytaar og hellig 3 kongers dag 1756 blev ung Søren Rasmussens søn af Addit døbt og kaldt Peder, baaret af Skovfogedens hustru Kierstine Pedersdatter Børup af Addit, Mands faddere: Christen Christensen, Lauridz Nielsen og Lauridz Andersen, alle af Addit, Qvinde faddere: Søren Sørensens hustru Cathrine Nielsdatter af Addit og Peder Sørensens hustru Giertrud Rasmusdatter af Tønning

 

No. 2. 4. søndag efter hellig 3 kongers dag 1756 blev Peder Lauridzens søn Lauridz af Addit begravet, hans alder var 4 aar,

 

No. 3. 5. søndag efter hellig 3 kongers dag 1756 blev Otte Rasmussens datter Giedsche af Wissing begravet, hendes alder var 9 aar 4 maaneder og 5 dage

 

No. 2. fest. Grat. Act. (11. februar 1756) Blev Søren Pedersens søn af Wissing døbt og kaldt Niels, baaret af Lauridz Nielsens hustru Giertrud Erichsdatter af Addit, Mands faddere: Anders Jensen og Peder Andersen begge af Wissing, og Christen Erichsen af Addit, Qvinde faddere: Niels Knudsens hustru Kiersten Erichsdatter og Niels Ydings hustru Johanne Knudsdatter, begge af Addit

 

No. 4. Domain: Sexagesima blev Knud Christensens datter Anne Marie af Addit begravet, hendes alder var 1 aar og 8 dage

 

No. 3. første onsdag i faste den 3. marts 1756 blev Rasmus Jensens søn af Wissing Closter døbt og kaldt Lauridz, baaret af Jens Pedersens hustru Maren Jensdatter ibid. Mands faddere: Lauridz Olesen?? Af Tønning??, Morten Jensen af Wissing Closter og Rasmus Møller af Pinds Mølle, Qvinde faddere: Karen Christensdatter af Wissing Closter og Peder Smeds hustru Kiersten Olufsdatter af Wilholt

 

No. 5. 2. søndag i fasten 1756 blev Niels Nielsens søn af Addit begravet, hans alder var 5 aar

 

No. 4. midfaste søndag 1756 blev Anders Timmerbyes søn af Wissing døbt og kaldt Lauridz, baaret af Karen Knudsdatter ibid. Mands faddere:

 

Side 16 højre side AO opslag 18

 

Peder Andersen, Niels Jensen og Jacob Kieldsen alle af Wissing, Qvinde faddere: Anne Marie Rasmusdatter og Niels Olufsens hustru Anne Andersdatter, begge af Addit

 

No. 6. 5. onsdag i faste den 31. marts 1756 blev ung Søren Rasmussens datter Kiersten af Addit begravet, hendes alder var 2? aar

 

No. 7. søndagen efter midfaste 1756 blev Christen Jensens datter Mette af Addit begravet, hendes alder var 40 uger

 

No. 8. 14. april 1756 blev Degnen Peder Windings datter Anne Pedersdatter Winding af Wissing begravet, hendes alder var 10 aar og 14. dage

 

No. 9. die. eodem 1756 blev Niels Sørensen Glarmester af Wissing begravet, hans alder var 58 aar

 

No. 10. die. virid. 1756 blev Anders Rasmussens datter Marie Andersdatter af Wissing begravet, hendes alder var 5 aar

 

No. 5. første søndag efter Paaske 1756 blev Niels Knudsens søn af Wissing døbt og kaldt Søren, baaret af Karen Andersdatter ibid. Mands faddere: Christen Erichsen og Lauridz Nielsen, begge af Addit, og Anders Pedersen af Wissing, Qvinde faddere: Anne Andersdatter og Søren Pedersens hustru Maren Andersdatter, begge af Wissing

 

No. 11. den 6. maj 1756 blev Anders Timmerbyes søn Peder af Wissing begravet, hans alder var 4 aar ringere 5 maaneder 2 uger og 2 ½ dag

 

No. 12. samme dag 1756 blev Anders Rasmussen Soldats søn af Wissing, navnlig Rasmus begravet, hans alder var 1 aar ringere ?? uge

 

No. 6. 4. søndag efter Paaske 1756 blev Christen Jacobsens datter af Wissing døbt og kaldt Birthe, baaret af Mette Christensdatter ibid, Mands faddere: Niels Madsen fra Dørup??, Jens Christensen og Otte Rasmussen begge af Wissing, Qvinde faddere: Kiersten Andersdatter og Jens Christensens hustru Kiersten Rasmusdatter begge af Addit

 

No. 7. Eodem die. 1756 blev Christer Erichsens søn af Addit døbt og kaldt Jens, baaret af Skovfogeds hustru Kiersten Pedersdatter Børup af Addit, Mands faddere: Jens Rasmussen, Lauridz Nielsen, begge af Addit og Søren Pedersen af Wissing, Qvinde faddere: Maren Sørensdatter og ung Søren Rasmussens hustru Anne Christensdatter, begge af Addit

 

No. 13. den 29. maj 1756 blev Peder Andersens hustru Maren Lauridzdatter af Wissing begravet, hendes alder var 49 aar 5 maaneder og 1 uge

 

No. 14. eodem die. Blev Jens Jensens søn Rasmus af Wissing begravet, hans alder var 4 uger

 

No. 15. den 16. juni 1756 blev Søren Pedersens søn Niels Sørensen af Wissing begravet, hans alder var 20 uger

 

No. 16. Den 7. juli 1756 blev Christen Svendsens datter Karen af Addit begravet, hendes alder var 16 aar og 4 maaneder

 

No. 17. fjerde trinitatis søndag 1756 blev Niels Knudsens søn Søren af Wissing begravet, hans alder var 12 uger

 

Side 17 venstre side AO opslag 19

 

No. 8. 5. trinitatis søndag 1756 blev Anne Andersdatters uægte datter døbt og kaldt Anne, baaret af Anders Rasmussens hustru Johanne Michelsdatter af Wilholt, Mands faddere: Rasmus Andersen, Niels Mortensen begge ibid. Og Lauridz Jensen?? Af Nedenschou, Qvinde faddere: Rasmus Rasmussens hustru Giertrud Marie Pedersdatter af Nedenschou og Peder Smeds hustru Kiersten Olufsdatter af Wilholt, og blev udlagt til barnefader en ----- vidste hverken hans navn eller opholds sted

 

No. 9. siette trinitatis søndag 1756 blev Jørgen Everdtsens søn af Addit døbt og kaldt Everdt baaret af Lauridz Nielsens hustru Giertrud Erichsdatter ibid. Mands faddere: Christen Erichsen, Jens Rasmussen og Hans ?? af Addit, Qvinde faddere: Niels Everdtsens hustru Anne Jensdatter og Anders Holgersens hustru Kiersten Sørensdatter, begge af Addit

 

No. 10. 8. Trinitatis søndag 1756 blev Otthe Smeds søn af Wissing døbt og kaldt Jens Hansen, baaret af Mademos. Johanne Hans?? Af Horsens, Mands faddere: Søren Bagger og Rasmus Pedersen, begge af Horsens og Rasmus Møller af Pinds Mølle, Qvinde faddere: Barbara Rasmusdatter og Knud Ydings hustru Cathrine Nielsdatter, begge af Wissing

 

No. 18. Den 12. August 1756 blev Rasmus Andersens datter Kiersten af Wissing Closter begravet, hendes alder var 2 ½ aar

 

No. 19. 9. trinitatis søndag 1756 blev Jens Pedersens datter af Wissing Closter begravet hendes alder var 3 ½ aar ringere nogle uger (ingen navn noteret)

 

No. 11. 2. søndag i advent 1756 blev Lauridz Christensens søn af Addit døbt og kaldet Jens, baaret af Anne Jensdatter ibid, Mands faddere: Christen Erichsen, Jens Rasmussen og Peder Lauridzen alle af Addit, Qvinde faddere: Lauridz Andersens hustru Connie?? Nielsdatter og Søren Sørensens hustru Cathrine Nielsdatter, begge af Addit

 

No. 12. 4. Advent søndag 1756 blev Hyrden Knud Christensen datter af Addit døbt og kaldt Anne Kierstine, baaret af Niels Jensens hustru Maren Christensdatter ibid. Mands faddere: Christen Erichsen, Lauridz Nielsen og Lauridz Christensen alle af Addit, Qvinde faddere: Anne Jensdatter og ung Søren Rasmussens hustru Anne Christensdatter begge af Addit

 

1757

 

No. 1 den 25. februar 1757 blev Anne Andersdatter uægte datter Anne af Wilholdt begravet hendes alder var 1/2 aar

 

No. 2 Dom: Invocavit blev Kiersten Thomasdatter af Wissing begravet hendes alder var 39 aar ringer nogle maaneder

 

No. 1 eodem die (Invocavit 1757) blev Jens Corporals datter af Wissing døbt og kaldt Dorthea Elisabeth, baaret af Løjtnant  Engels frue Elisabeth Langbech ibid, Mands faddere: Jacob Kieldsen, Jens Jensen og Adam Christensen alle af Wissing, Qvinde faddere: Niels Knudsens hustru Kiersten Erichsdatter og Anders Timmerbyes hustru Anne Jensdatter, begge ibid.

 

No. 3 den anden onsdag i Faste 1757 blev Jens Nielsen Tønning af Wissing begravet hans alder var 59 aar

 

Side 17 højre side AO opslag 19

 

No. 2 eodem die den anden onsdag i fasten 1757 blev Søren Andersens søn af Wissing Closter døbt og kaldt Anders, baaret af Rasmus Møllers hustru Mette Pedersdatter af Pinds Mølle, Mands faddere: Jens Pedersen, Michel Andersen, begge af  Wissing Closter, og Poul Soldat af Pinds Mølle, Qvinde faddere: Mette Nielsdatter og Rasmus Andersens hustru Anne Kierstine Lauridzdatter, begge af Wissing Closter

 

No. 3. Dom: Reminiscere 1757 blev Christen Jensens søn af Addit døbt og kaldt Peder, baaret af Lauridz Nielsens hustru Giertrud Erichsdatter ibid, Mands faddere: Knud Pedersen af Rye, Christen Erichsen og Jens Rasmussen begge af Addit, Qvinde faddere: Ove Nielsens hustru Karen Pedersdatter og Jens Christensens hustru Anne Frandzdatter begge af Addit

 

No. 4. fjerde onsdag i fasten 1757 blev Jens Pedersens søn af Wissing Closter døbt og kaldt Peder, baaret af Rasmus Andersens hustru Stine Lauridzdatter ibid, Mands faddere: Morten Jensen og Søren Andersen begge af Wissing Closter, Qvinde faddere: Anne Jensdatter af Burgaarde og Rasmus Møllers hustru Mette Pedersdatter af Pinds Mølle

 

No. 4. den 22. april 1757 blev ?? Løjtnant Georg Carl Wilhelm Engel der opholder sig og døde heri Wissing Præstegaard begravet, hans alder var 82 aar

 

No. 5. 2. søndag efter Paaske 1757 blev Niels Knudsens søn af Wissing døbt og kaldt Søren, baaret af Anders Timmerbyes hustru Anne Jensdatter ibid, Mands faddere: Anders Jensen, Anders Pedersen og Søren Kiær, alle af Wissing, Qvinde faddere: Niels Olufsens hustru Anne Andersdatter og Peder Andersens hustru Maren Nielsdatter begge af Wissing

 

No. 6. Eodem die. 1757 blev Maren Pedersdatters uægte søn af Wilholt døbt og kaldt Jens, baaret af Anne Nielsdatter tjenende Rasmus Møller i Pinds Mølle, Mands faddere: Anders Rasmussen, Rasmus Andersen og Anders Rasmussen Soldat, alle af Wilholt, Qvinde faddere: Else Olufsdatter af Wissing Closter og ?? Andersdatter af Wilholt

 

No. 5. Dom Jubilate. 1757 blev Maren Pedersdatters uægte søn Jens af Wilholt begravet

 

No. 7. 6. søndag efter Paaske 1757 blev Holger Rasmussens datter af Nedenschou døbt og kaldt Karen, baaret af Jens Ibsens hustru Kiersten Rasmusdatter af Wissing, Mands faddere: Peder Hjulmand og Knud Yding begge af Wissing og Svend Christensen af Rye, Qvinde faddere: Karen Nielsdatter af Nedenschou, og Michel Rasmussens hustru Karen Iversdatter af Wissing

 

No. 8. 1. trinitatis søndag 1757 blev Søren Kiers datter af Wissing døbt og kaldt Giertrud, baaret af Anne Marie Pedersdatter af Winding, Mands faddere: Anders Jensen, Peder Andersen og Knud Yding, alle af Wissing, Qvinde faddere: Søren Rasmussens hustru Karen Andersdatter af Troelstrup og Jens Ibsens hustru Kiersten Rasmusdatter af Wissing

 

No. 9. 3. trinitatis søndag 1757 blev Knud Ydings datter af Wissing døbt og kaldt Birthe, baaret af Maren Pedersdatter tjenende i Præstegaarden, Mands

 

Side 18 venstre side AO opslag 20

 

Faddere: Niels Knudsen, Rasmus Knudsen, og Olle Rasmussen alle af Wissing, Qvinde Faddere: Anne Sørensdatter, tjenende Præstegaarden, og Jens Thomsens hustru Johanne Lauridzdatter af Wissing

 

No. 10 den 4. trinitatis søndag 1757 blev Jens Rasmussen datter af Addit døbt og kaldt Karen, baaret af Skovfogedens hustru Kiersten Pedersdatter Børup af Addit, Mands faddere: Søren Sørensen og Lauridz Nielsen og ung Sørens Rasmussen, alle af Addit, Qvinde faddere: Anne Jensdatter og Lauridz Andersens hustru Sophia Nielsdatter, begge af Addit  

 

No. Den 5 juli 1757 blev Knud Ydings datter Birthe af Wissing begravet i hendes alders 1? Aar 9 dage

 

No. 11 den sjette Trinitatis søndag 1757 blev Jacob Kieldsens søn af Wissing døbt og kaldt Morten, baaret af Maren Nielsdatter tjenende i Præstegaarden, Mands faddere: Kield Jacobsen og Skoleholder Niels Gierding, begge af Wissing og Niels Mortensen af Krog, Qvinde faddere: Niels Knudsens hustru Kiersten Erichsdatter og Anders Timmerbyes hustru Anne Jensdatter, begge af Wissing

 

No. 12 den 8. trinitatis søndag 1757 blev Niels Jensens søn af Addit døbt og kaldt Rasmus, baaret af Lauridz Christens hustru Karen Jensdatter ibid, Mands faddere: Niels Everdsen, Søren Sørensen, begge af Addit, Qvinde faddere: Lauridz Andersens hustru  Sophie Nielsdatter og Lauridz Nielsens hustru Giertrud Erichsdatter, begge af Addit

 

No. 7. den 30. august 1757 Blev Søren Jensen tjenende Jens Christensen i Addit begravet hans alder var 24 aar

 

No. 13 den 14.Trinitatis søndag 1757 blev Peder Andersens datter af Wissing døbt og kaldt Maren, baaret af Søren Kiærs hustru Maren Andersdatter ibid, Mands faddere: Anders Jensen af Wissing, Niels Sørensen og Søren Mortensen, begge af Dørup, Qvinde faddere: Karen Rasmusdatter og Jens Jensens hustru Kiersten Lauridzdatter, begge af Wissing

 

No. 14 den 12. september 1757 blev Hans Spildemands søn formedelst svaghed?? døbt og kaldt Niels, baaret af Christen Svendsens hustru Karen Lauridzdatter af Addit, ----

 

No. 8 den 15. Trinitatis søndag 1757 blev Hans Spilmands søn Niels af Addit begravet hans alder var ? dage

 

No. 15 den 20. trinitatis søndag 1757 blev Søren Rasmussens søn af Addit døbt og kaldt Christen, baaret af Peder Sørensens Hustru Giertrud Rasmusdatter af Tønning, Mands fadderne: Christen Erichsen, Laurids Nielsen, Søren Sørensen, og Jens Rasmussen alle af Addit, Qvinde Fadderne: Anne Jensdatter ibid

 

No. 16 den 24. Trinitatis søndag blev Christen Wævers datter af Wissing døbt og kaldt Maren, baaret af præstens hustru ibid, Mands faddere: Knud Yding, Kield Knudsen, og Jens Christensen alle af Wissing Qvinde Fadderne: Maren Nielsdatter tjenende i Præstegaarden og Søren Kiærs Hustru Maren Andersdatter af Wissing

 

Side 18 højre side AO opslag 20

 

No. 17. den 4. Advent søndag 1757 blev Anders Rasmussen Soldats datter af Wissing døbt og kaldt Marie, baaret af Karen Kieldsdatter tjenende Jens Nielsen i Rye, Mands faddere: Peder Andersen, Niels Andersen, og Jochum Walter alle af Wissing, Qvinde faddere: Niels Knudsens hustru Kiersten Erichsdatter og Søren Kiærs Hustru Maren Andersdatter begge af Wissing

 

1758

 

No. 1. fest: Circumcis aarets? (1. januar 1758) blev Michel Rasmussens søn af Wissing døbt og kaldt Iver, baaret af Maren Nielsdatter tjenende i Præstegaarden, Mands faddere: ung Jens Nielsen, Anders Timmerbye og Knud Yding, alle af Wissing, Qvinde faddere: Karen Olufsdatter og Peder Andersens hustru Maren Nielsdatter, begge af Wissing

 

No. 1. eodem die 1758 blev ung Søren Rasmussens søn Christen af Addit begravet, hans alder var 11 uger

 

No. 2. Den 11. januar 1758 blev Michel Pedersens søn Peder Michelsen af Wissing begravet, hans alder var 25 aar ringere 3 uger og ---

 

No. 2. Domin: septuag: 1758 blev Michel Andersens søn af Wissing Closter døbt og kaldt Niels, baaret af Niels Rasmussens hustru Johanne Michelsdatter af Wilholt, Mands faddere: Morten Jensen og Rasmus Andersen, begge af Wissing Closter, og Rasmus Møller af Pinds Mølle, Qvinde faddere: Jens Pedersens hustru Maren Jensdatter af Wissing Closter og Peder Smeds hustru Kiersten Olufsdatter af Wilholt

 

No. 3. Dom: sexagesima: 1758 blev Gl. Kiersten Jensdatter af Addit begravet, hendes alder var 70 aar

 

No. 4. Festum purificationis 1758 Mariæ: blev Annike Lorents af Wissing Closter begravet, hendes alder var 70 aar

 

No. 5. Den 15. februar 1758 blev Rasmus Drejers hustru Anne Kierstine Poulsdatter?? Af Addit begravet, hendes alder var 80 aar

 

No. 3. 3die onsdag I fasten 1758 blev Jens Emborgs søn af Wissing døbt og kaldt Anders, baaret af Jens Nielsens hustru Mette Marie Rasmusdatter ibid, Mands faddere: Rasmus Møller af Pinds Mølle, Knud Yding og Jacob Kieldsen begge af Wissing, Qvinde faddere: Karen Rasmusdatter og Birthe Jensdatter begge af Wissing

 

No. 6. Dom: Palmarum 1758 blev Holger Rasmussens datter Karen af Nedenschou begravet, hendes alder var 1 aar ringere 6?? uger

 

No. 7. Den 16. april 1758 blev Rasmus Nielsen Rytter af Wissing begravet, hans alder var 70 aar

 

No. 8. Den 13?? Maj 1758 blev Rasmus Nielsen Rytters enke Kiersten Pedersdatter?? Af Wissing begravet, hendes alder var 70 aar

 

No. 4. fest: 3. die pinsedag blev Niels Olufsens søn af Wissing døbt og kaldt Anders, baaret af Karen Olufsdatter ibid. Mands faddere: Anders Andersen og Søren Abrahamsen

 

Side 19 venstre side AO opslag 21

 

--- af Tønning, og Anders Timmerbye af Wissing, Qvinde faddere: Jens Jensens hustru Kersten Knudsdatter og Peder Andersens Hustru Maren Nielsdatter, begge af Wissing

 

No. 9. den 25. maj 1758 blev Niels Olufsens hustru Anne Andersdatter af Wissing begravet, hendes alder var 26?? aar 4 maaneder 3 uger og ?? dag

 

No. 10. Same dag 1758 blev Niels Olufsens søn Anders Nielsen tillige med moderen af Wissing begravet, hans alder var 10 dage

 

No. 5. Dom. 1. P. trinitatis blev Rasmus Andersens søn af Wissing Closter døbt og kaldt Thomas, baaret af Møllerens hustru Mette Pedersdatter af Pinds Mølle, Mands faddere: Anders Michelsen, Jens Pedersen, begge af Wissing Closter og Anders Rasmussen af Wilholt, Qvinde faddere: Morten Jensens hustru Marie Nielsdatter af Wissing Closter og Peder Smeds hustru Kiersten Olufsdatter af Wilholt

 

No. 6. Dom: 5. P. trinitatis 1758 blev Anders Timmerbyes søn af Wissing døbt og kaldt Peder, baaret af Niels Knudsens hustru Kiersten Erichsdatter ibid, Mands faddere: Anders?? Jensen af Burgaarde, Peder Andersen og Rasmus ?? alle af Wissing, Qvinde faddere: Jens Nielsens hustru Mette?? Marie Rasmusdatter og Michel Pedersens hustru Anne Sørensdatter, begge af Wissing

 

No. 7. Fest: ?? blev Anne Jensdatters uægte datter af Addit døbt og kaldt Maren, baaret af Christen Svendsens hustru Karen Lauridzdatter af Addit, Mands faddere: Morten ?? og Rasmus ?? begge af Wissing Closter, og Anders Jensen af Wissing, Qvinde faddere: Peder Lauridzens hustru Anne Christensdatter af Addit  

 

No. 8. Dom: 9. p. trinitatis 1758 blev Niels Ydings søn af Wissing døbt og kaldt Jens, baaret af Jens?? Pedersens hustru Maren Jensdatter af Winding, Mands faddere: Knud Overgaard, Kield Jacobsen og Niels Olufsen alle af Wissing, Qvinde faddere: Karen Rasmusdatter og Søren Kiærs hustru Maren Andersdatter begge af Wissing

 

No. 11. eodem die (23. juli 1758) blev Niels Ydings hustru Johanne Kirstine Knudsdatter af Wissing begravet, hendes alder var 26 aar, 4 maaneder og 1 uge

 

No. 12. den. 10. august 1758 blev Michel Rasmussens datter Maren af Wissing begravet, hendes alder var 5 aar

 

No. 13. Dom: 18. P. trinitatis 1758 blev der efter højædle og velbaaren hr. Cammer herre og amtmand von --- --- kastet jord paa Poul Andersen

 

Side 19 højre side AO opslag 21

 

af Addit, for den 29. august 1758 sidst afviste paa Langballe mark, blev fundet halvt død og skudt i panden af en pistol ---- resolution af 16. september 1758 a: c: for ---- søndag kastet jord paa bemeldte Poul Andersen døde legeme,

hans alder var 12 aar

 

no. 14. Dom: 19. p. trinitatis 1758 blev Karen Olufsdatter af Addit begravet, hendes alder var 40 aar

 

no. 9. Dom: 20. P. trinitatis 1758 blev Jens Rasmussen Soldats datter af Wissing Closter døbt og kaldt Mette, baaret af Kiersten Rasmusdatter, tjenende I Taaning, Mands faddere: Morten Jensen, Michel Andersen og Niels Hendrichsen alle af Wissing Closter, Qvinde faddere: Mette Nielsdatter tjenende i Nedenschou og Jens Pedersens hustru Maren Jensdatter af Wissing Closter

 

eodem die 1758 blev Rasmus Iversens dødfødte pigebarn af Pinds Mølle begravet

 

no. 10. Dom 22. p. trinitatis 1758 blev Hans Spildmands søn af Addit døbt og kaldt Niels, baaret af Søren Knudsens tjenestepige Anne Cathrine af Langballe, Mands faddere: Jens Christensen, Jens Rasmussen, og Lauridz ??, alle af Addit, Qvinde faddere: Niels Svendsens hustru Anne Jensdatter og Christen Langballes hustru Mette Pedersdatter begge af Addit

 

no. 15. Festo Omnium sanctorum 1758 blev Rasmus Andersens søn Lauridz Rasmussen af Wissing Closter begravet, hans alder var 2 ½ aar og 2 maaneder

 

no. 16. Dom 4. Advent 1758 blev Hans Rasmussen Soldats datter Cidsel Marie Hansdatter af Wissing begravet, hendes alder var 3 aar

 

no. 17. fest: 2. natuirt: x:?? 1758 blev Niels Jensens søn Jens af Wissing begravet, hans alder var ½ aar

 

1759

 

No. 1. Fest: grat. Act. 1759 blev Søren Rasmussens datter Anne Troelstrup begravet som døde her udi Wissing hos sine beste forældre Anders Jensen og Anne Gre?? Og hvor hendes alder var 3 aar mindre 10 uger og nogle dage

 

No. 1. Eodem die. 1758 blev Jens Nielsens datter af Wissing døbt og kaldt Maren, baaret af Niels Olesens hustru Karen Rasmusdatter af Wissing, Mands faddere: Jens Rasmussen, Anders Timmerbye og Knud Overgaard, alle af Wissing, Qvinde faddere: Anne Marie Michelsdatter og Peder Andersens hustru Maren Nielsdatter begge af Wissing

 

No. 2. Dom: Invocavit 1759 (der er noteret 23. februar over) blev Rasmus Knudsens søn af Wissing døbt og kaldt Rasmus, baaret af Maren Pedersdatter tjenende i Præstegaarden, Mands faddere: Otthe S??, Jacob Kieldsen og Christen Rasmussen, alle af Wissing, Qvinde faddere: Niels Ydings hustru Karen Olufsdatter og Michel Skrædders hustru Karen Iversdatter, begge af Wissing

 

Side 20 venstre side AO opslag 22

 

No. 3. Dominaut?? Fest. annuntiatio: Mariæ 1759 blev Jacob Kieldsens datter af Wissing døbt og kaldt Karen, baaret af Kield Jacobsens hustru Kiersten Sørensdatter af Wissing, Mands faddere: velærværdige hr. Otthe Sommer af Sielle, Velærværdige hr. Poul Spliid af Them og velærværdige Mag: Borch af Greis??, Qvinde faddere: Niels Mortensens hustru Karen Mortensdatter af Krog og Niels Knudsens hustru Kiersten Erichsdatter af Wissing

 

No. 2. Dom: Judica 1759 blev Rasmus Rasmussens datter Anne Cathrine Rasmusdatter af Nedenschou begravet, hendes alder var 11 aar 3 uger og 3 dage

 

No. 3. Eodem die. 1759 blev Niels Jensens søn Rasmus Nielsen af Addit begravet, hans alder var 1 ½ aar og nogle uger

 

No. 4. Festo: virid: 1759 blev Kiersten Poulsdatter af Addit begravet, hendes alder var 20 aar

 

No. 5. den 27. april 1759 blev Rasmus Møllers hustru Anne Rasmusdatter her af begravet, hendes alder var 53 aar

 

No. 4. Dom: Misericor: 1759 blev Lauridz Christensens søn af Addit døbt og kaldt Christen, baaret af Skovfoged Jens Andersen Rolschougs?? Hustru Anne Christensdatter begge af Addit

 

No. 5. (og 6.) 4. Søndag efter Paaske 1759 blev Søren Rasmussens tvillinger en søn (Christen) og en datter af Addit døbt, sønnen blev baaret af Anne Marie Jensdatter ibid, Mands faddere: Søren Sørensen, Lauridz Christensen og Christen Erichsen, Qvinde faddere: Anne Jensdatter alle af Addit, og Niels Knudsens hustru Kiersten Erichsdatter af Wissing, datteren blev baaret af Anne Rasmusdatter af Løgager og kaldt Kiersten, Mands faddere: Lauridz Nielsen, Jens Rasmussen og Peder Lauridzen alle af Addit, Qvinde faddere: Barbara Sørensdatter af Addit og Søren Kiærs hustru Maren Andersdatter af Wissing  

 

No. 7. Dom: Excudi: 1759 blev Jens Pedersens datter af Wissing Closter døbt og kaldt Anne Kierstine, baaret af Hendrich Christensens hustru Kiersten Jensdatter af Welling, Mands faddere: Rasmus Møller af Pinds Mølle, Morten Jensen af Wissing Closter, og Anders Rasmussen af Wilholt, Qvinde faddere: Karen Olufsdatter og Michel Andersens hustru Mette Nielsdatter, begge af Wissing Closter

 

No. 6. eodem die 1759 blev Niels Knudsens søn Søren af Wissing begravet, hans alder var 2 aar ringere 5 uger

 

No. 8. fest. Pentec: 1759 blev Othe Snedchers datter af Wissing døbt og kaldt Giedsche Johanne, baaret af Karen Nielsdatter af Nedenschou, Mands faddere: Søren Bagger af Horsens, Knud Yding og Anders Skrædder, begge af Wissing, Qvinde faddere: Mette Christensdatter og Søren Kiærs hustru Maren Jensdatter, begge af Wissing

 

Side 20 højre side AO opslag 22

 

No. 7. Fest: Johan: babp: blev Søren Rasmussens søn Christen af Addit begravet, hans alder var 5 uger

 

No. 8. Dom: 4. P. trinitatis 1759 blev Lauridz Christensens søn Jens af Addit begravet, hans alder var 2 ½ aar

 

No. 9. Dom: 5. P. trinitatis 1759 blev Hans Soldats datter af Wissing døbt og kaldt Maren, baaret af Karen Andersdatter af Wissing, Mands faddere: Michel Pedersen??, Jens Christensen og Friderich Jensen alle ibid. Qvinde faddere: Anne Marie Rasmusdatter og Anders Timmerbyes hustru Anne Jensdatter begge af Wissing

 

No. 9. Den 8. august 1759 blev Rasmus Andersens søn Anders af Wissing Closter begravet, hans alder var 22 aar ringere 2 maaneder og nogle dage

 

No. 10. Dom: 9. p. trinitatis 1759 blev Peder Andersens datter af Wissing døbt og kaldt Anne, baaret af Anne Hansdatter af Ladegaard, Mands faddere: Anders Jensen og Søren Kiær begge af Wissing, og Søren Ladefoged af Troelstrup, Qvinde faddere: Anne Marie Rasmusdatter og Anders Timmerbyes Hustru Anne Jensdatter, begge af Wissing

 

No. 11. Dom: 10. P. trinitatis 1759 blev Knud Christensens datter af Addit døbt og kaldt Anne Marie, baaret af Niels Jensens hustru Maren Christensdatter af Addit, Mands faddere: Jens Rasmussen, Lauridz Christensen begge ibid, og Christen Olesen af Pinds Mølle, Qvinde faddere: Anne ?? og Lauridz Nielsens hustru Giertrud Erichsdatter, begge af Addit

 

No. 12. Dom: 11. P. trinitatis 1759 blev Knud Ydings datter af Wissing døbt og kaldt Anne Marie, baaret af Maren Rasmusdatter ibid. Mands faddere: Peder Andersen og Niels Knudsen begge af Wissing, og Rasmus ?? af Emborg, Qvinde faddere: Mette Christensdatter og Anders Timmerbyes hustru Anne Jensdatter, begge af Wissing

 

No. 10. den 31. August 1759 blev Knud Ydings datter Anne Marie begravet, af ??

 

No. 11. Dom: 22. P. trinitatis 1759 blev Rasmus Pedersen af Addit begravet, hans alder var 18 aar

 

No. 13. Dom: 24. p. trinitatis 1759 blev Anders Zillesens Søn af Wissing døbt og kaldt Jens, baaret af Kiersten Christiansdatter af Troelstrup, Mands faddere: Eric Jensen, Anders Timmerbye og Anders Jensen, alle af Wissing, Qvinde faddere: Johanne Jensdatter tjenende Anders Pedersen og Peder Hjulmands hustru Karen Rasmusdatter, begge af Wissing

 

Eodem die 1759 blev Niels Ydings dødfødte pigebarn af Wissing begravet

 

No. 12. Den 31. november 1759 blev Niels Ydings hustru Karen Olufsdatter af Wissing begravet, hendes alder var 23 aar ringere 5 uger og 2 dage

 

No. 14. Dom 3. advent 1759 blev Holger Rasmussens datter af Nedenschou døbt og kaldt Karen, baaret af Karen Nielsdatter ibid, Mands faddere: Peder Hjulmand, Jens

 

Side 21 venstre side AO opslag 23

 

?sen, begge af Wissing og Anders Rasmussen af Pinds Mølle, Qvinde faddere: Johanne Jensdatter og Knud Ydings hustru Cathrine Sørensdatter, begge af Wissing

 

No. 15. 2. Nativit Xtri. 1759 Blev Anders Rasmussens datter af Addit døbt og kaldt Karen, baaret af Lauridz Christens hustru Karen Jensdatter, Mands faddere: Holger Rasmussen af Nedenschou, Michel Rasmussen og Peder Knudsen, begge af Wissing, Qvinde faddere: Peder Hjulmands hustru Karen Rasmusdatter og Jens Jensens hustru Kiersten Rasmusdatter, begge af Wissing

 

no. 16. fest. 3. Nativit Xtri. 1759 blev hr. Sommers datter af Wissing døbt og kaldt Annelone, baaret af madame Spliid af Them Præstegaard, Mands faddere: Monsr. Woetmand af Closter Mølle, Rasmus Møller af Pinds Mølle og Rasmus Rasmussen af Nedenschou, Qvinde faddere: Madame Olesen af Tønning og Madame Winding af Wissing

 

1760

 

No. 1. Den 10. januar 1760 blev Rasmus Wilholt af Nedenschou begravet, hans alder var 76 aar ringere nogle maaneder

 

No. 2. Dom: 2. epiphan: 1760 blev Niels Everdtzen af Addit begravet, hans alder var 50 aar

 

No. 1. Dom: midf: 1760 blev Christen Vævers datter af Wissing døbt og kaldt Johanne, baaret af Madame Sommer ibid, Mands faddere: Jacob ?? Kieldsen, Ottho Snedcher og Jens Corporal, alle af Wissing, Qvinde faddere: Maren Pedersdatter og Knud Ydings hustru Anne Cathrine Nielsdatter, begge af Wissing

 

No. 3. Dom: Qvasimodog: 1760 blev Rasmus Nielsen af Wissing begravet, hans alder var 70 aar

 

No. 2. Dom: Misercion: 1760 blev Niels Knudsens søn af Wissing døbt og kaldt Søren, baaret af Søren Tønnings hustru Anne Marie Rasmusdatter ibid. Mands faddere: Anders Jensen, Niels Olesen og Søren Kiær, alle af Wissing, Qvinde faddere: Anders Timmerbyes hustru Anne Jensdatter og Rasmus Rasmussens hustru Anne Marie Jensdatter af Wissing

 

No. 4. Den 3. april 1760 blev Ell. Christensdatter af Wissing begravet, hendes alder var70 aar

 

Side 21 højre side AO opslag 23

 

No. 5. Dom: cantate 1760 blev Kield Jacobsens hustru Kiersten Sørensdatter af Wissing begravet, hendes alder var 68 aar ringere nogle uger

 

No. 6. Dom: rogate. Blev Othe Snedchers datter Giedsche Johanne af Wissing begravet, hendes alder var næsten 1 aar

 

No. 3. Dom Exaudi 1960 blev Niels Olesens datter af Wissing døbt og kaldt Anne, baaret af Anders Clemensens hustru Barbara Rasmusdatter af Brændholm Mølle, Mands faddere Jens Rasmussen, Jens Nielsen begge af Wissing og Anders Rasmussen af Wilholt, Qvinde faddere: Anders Timmerbyes hustru Anne Jensdatter og Peder Andersens hustru Maren Nielsdatter, begge af Wissing

 

No. 7. den 29. Maj 1760 blev Jens Pedersens hustru Maren Jensdatter af Wissing Closter begravet, hendes alder var 32 aar ringere nogle uger

 

No. 8. den 30. maj 1760 blev Michel Pedersen af Wissing begravet, hans alder var 54 aar 4 maaneder og 12dage

 

No. 9. Dom: Trinitatis 1760 blev Niels Olufsens datter Anne Nielsdatter begravet, hendes alder var 13 uger og 5 dage

 

No. 4. fest s. Johan. Babt. 1760 Blev Rasmus Knudsens datter af Wissing døbt og kaldt Mette Marie, baaret af Karen Andersdatter ibid, Mands faddere: Jens Jensen, Niels Yding og Jens Thomsen alle af Wissing, Qvinde faddere: Maren Nielsdatter og Jens Nielsens hustru Anne Marie Rasmusdatter begge af Wissing

 

No. 10. Dom: 4??. p. trinitatis 1760 blev Mette Nielsdatter af Addit begravet, hendes alder var 60 aar

 

Dom: 6. p. trinitatis 1760 blev et par fremmede rejsende fattige folks datter Dorthe Christensdatter som døde af ?? udi Wissing Closter hos Morten Jensen begravet, hendes alder var 34 uger, forældrenes navne var Christen Gregersen?? Og hustru Anne Kierstine Hansdatter, som ----- havde hjemme udi ?? sogn, Ribe Stift

 

No. 11. den 16. juli 1760 blev Jens Christensen af Addit begravet, hans alder var 68 aar

 

No. 5. den 27. jul 1760 blev Rasmus Andersens søn af Wissing Closter formedelst svaghed inddøbt og kaldt Anders,

 

Side 22 venstre side AO opslag 24

 

No. 12. Dom: 9. p. trinitatis 1760 blev Rasmus Andersens søn Anders af Wissing Closter begravet, hans alder var 5 dage

 

No. 13. Dom: 17. P. trinitatis 1760 blev Anders Timmerbyes hustru Anne Jensdatter af Wissing begravet, hendes alder var 36 aar 4 maaneder og 6 dage

 

No. 14. Og 15. Den 21. Oktober 1760 blev Lauridz Thorke?? Med hustru Cidsel Ebbesdatter af Wissing begravet og kom begge i en grav mandens alder var 59 aar 1 maaned 3 uger og nogle dage, hendes alder var 65 aar

 

No. 16. den 21. November 1760 døde min sl. Formand i embedet og sviger fader velædle og velærværdige hr. Frederich Hansen i sit embeds 39 og alders 66 aar

 

No. 17. Dom: 25. P. trinitatis kastet jord paa Jens Knudsen huusmands kone i Addit som døde i hendes alders 68 aar

 

No. 18. Den 26. November 1760 begravet Anders Pedersens Gaardmands kone i Wissing, Cathrine Michelsdatter i hendes alders 71 aar

 

No. 6. den 13. December 1760 var Søren Jensen Tønnings barn til daaben kaldt Jens, baaret af Niels Knudsens kone i Wissing, Faddere: Niels Yding, Niels Rasmussen, Cathrine Nielsdatter: Karen Nielsdatter, Karen Rasmusdatter

 

No. 19. Dom: 3. Advent 1760 kastet jord paa ovenanførte Søren Jensen Tønning søn Jens, 8 dage gammel

 

No. 20. Dom: 4. Advent 1760 begravet gl. Rasmus Andersen Møller Gaardmand i Wissing i sit alders 73

 

No. 21 fer: 2. Nativ: 1760 kastet jord paa Rasmus Rasmussen Møller G. mands dødfødte barn i Wissing

 

1761

 

No. 1. festi novi anni 1761, begravet Karen Olufsdatter min egen tjenestepige 22 aar gammel

 

No. 2. Dom: sept: 1761 begravet Maren Nielsdatter, Peder Andersens Gaardmands kone i Wissing gl. 26 aar

 

No. 3. midfaste søndag 1761 begravet Anders Lauritzsen Skrædder en huusmand i Wissing gl. 52 aar

 

No. 4. Den 4. Marts 1761 kastet jord paa Giertrud Ruches?? I Wissing en almisselem 71

 

No. 1. Fer: 2. Pasc: 1761 var til daaben Christen Langballe huusmands datter i Addit kaldt Mette, baaret af Giertrud Olufsdatter fra Langballe, Faddere: Ove Nielsen, Jens Rasmussen, Peder Knudsen, Jacob Bøchers kone, Christen Erichsens datter, alle af Addit

 

No. 2. Dom: Qvasimodogeniti 1761 var til daaben Jacob Kieldsen Gaardmands barn i Wissing dets navn Anders, baaret af Niels Krogs kone i Krog, Karen Mortensdatter, Faddere: Michel Nielsen, Niels Yding, Peder Andersen, Niels Knudsens kone, Jens Ibsens kone

 

No. 5. Dom: 5. P. pasch: 1761 kastet jord paa Niels Olufsens nye fødte søn i Wissing

 

No. 6. Festo: ascen: 1761 kastet jord paa Hans Spilmands barn i Addit 2 ½ aar

 

Side 22 højre side AO opslag 24

 

No. 7. 2. Pinsedag: 1761 begravet Anne Pedersdatter, Christen Erichsens moder i Addit, 84 aar

 

No. 3. Dom: 1. P. trinitatis 1761 var til daaben Søren Andersen huusmands søn i Wissing bye, kaldt Niels, baaret af Peder Andersens fæstemøe i Wissing, faddere: Laurits Rasmussen, Rasmus Rasmussen, Maren Jensdatter, Kiersten Pedersdatter af Wissing

 

No. 4. Dito. 1761 var til daaben Laurits Christensens datter i Addit kaldet Anne, baaret af Rasmus Knudsens kone i Addit, Faddere: Laurits Nielsen, Søren Sørensen og Rasmus Sørensen, Qvinde faddere: Laurits Thorsens kone, Peder Christensens kone

 

No. 5. Den 29. Maj 1761 var til daaben Præsten Christen Sommers søn i Wissing, baaret af velb. Frue Edle Lene Margrethe Schinkel fra Hald , kaldet i daaben Frideric, Faddere: Cammeraad Moldrup, Landsdommer Schinkel, hr. Poul Spliid, Madame Christensen fra Tønning og Maren Spliid i Them

 

No. 6. Dom: 3. P. trinitatis 1761 var til daaben Anders Rasmussens huusmands barn i Wissing kaldet Søren, baaret af Anne Sørensdatter af Woerret: faddere: Søren Kiær, Anders Jensen, Niels Knudsen, Eskes kone, Peder hjulmands kone, alle af Wissing

 

No. 7. Dom: 6. P. trinitatis 1761 var til daaben Niels Ydings søn i Wissing kaldet Johannes, baaret af Peder Sørensens kone fra Tønning, Faddere: Jacob Kieldsen, Rasmus Møller, Niels Mortensen, Peder Andersens og Søren Andersens koner

 

no. 8. Dom: 7. P. trinitatis 1761 var til daaben Hans Spilmands datter af Addit kaldet Inger, baaret af Rasmus Møllers kone i Pinds Mølle, Faddere: Søren Sørensen, ung Søren Rasmussen, Laurits Nielsen, Christen Langballes kone og Jørgen Smeds datter i Salten

 

no. 9. Dom: 13. P. trinitatis 1761 var til daaben Rasmus Andersens søn fra Wissing Closter kaldt Anders, baaret af Madame Clara Eleonora, sr. Olufsens af Tønning, Faddere: Michel Christensen, Anders Rasmussen, Niels Jensen, Jens Pedersens kone i Wissing Closter og Peder Smeds kone i Wilholt

 

no. 10. Dom: 14. P. trinitatis 1761 var til daaben Niels knudsen juni: Gaardmands søn Jens i Wissing, baaret af Biergithe Jensdatter i Træden, Faddere: Søren Kiær, Peder Hjulmand, Søren Tønning, Jens Ibsen kone og Anders Timmerbyes

 

no. 8. Dom: 16. P. trinitatis 1761 kastet jord paa Niels Knudsens Gaardmands søn Jens, næsten 3 uger gammel

 

no. 11. Dom: 21. P. trinitatis 1761 var til daaben Rasmus Andersens søn i Wilholt kaldet Niels, baaret af Anne Andersdatter i Gantrup, Faddere: Rasmus Nedenschou, Anders Rasmussen og Knud Nielsen i Træden, Maren Nielsdatter i Træden og Peder Smeds kone i Møldrup

 

no. 12. Ditto 1761 var til daaben Maren Nielsdatters, Niels Baches datters uægte barn i Wissing kaldet Jens, baaret af Christen Svendsens kone i Addit, ved daaben blev udlagt til barnets fader en ?? karl Oluf --- som ingen kendte, hun tjente da i Brenholm Mølle i Aale sogn

 

no. 9. Den 14. Oktober 1761 kastet jord paa Rasmus Andersens liden søn Niels i Wilholt, 16 dage gammel

 

no. 13. Dom: 23. P. trinitatis 1761 var til daaben Enken Anne Nielsdatters barn af Wissing Closter kaldt Anne, baaret af Else Olufsdatter, tjenende i Pinds Mølle, Faddere: Niels Hendrichsen, Niels Jensen, Peder Pedersen, Qvinde faddere: Michels kone og Mortens datter i Wissing Closter, denne enkes mand Jens Rasmussen huusmand en Soldat boede og døde i Ladegaard, og begravet dom: 3. jejun: s. a. saa hun nyefødte gjorde barsel 35 uger efter mandens død

 

Side 23 venstre side AO opslag 25

 

No. 10. den 5. November 1761 kastet jord paa Kiersten Pedersdatters lidet pigebarn Maren, 15 uger gammel, den kone var tigger, og efter foregivende ---- kone hvis mand efter foregivende skal hedde Peder Pedersen, og saa vit opholde sig i Urløv i Bjerre herred, hun kom til Addit den 31. oktober 1761 med dette syge barn, hvilket følgende morgen døde i undertegnede 2. personers paasyn, og i dag bekent med jord paakastelse

 

No. 14. Dom: 27. P. trinitatis 1761 var til daaben Rasmus Knudsen Gaardmands datter i Wissing, kaldt Johanne Kierstine, baaret af Anne Pedersdatter Niels Ydings kone i Wissing, Faddere: Jens Tomasen, Niels Knudsen, Niels Mortensen, Mette Marie Rasmusdatter og Karen Rasmusdatter, alle af Wissing

 

No. 11. Dom: 3. Advent 1761 kastet jord paa Maren Nielsdatter, Niels Baches datters uægte barn som døde ---- vidne, alt saa blev det synet af Jens Thomasens og Knud Rasmussens kone, som tilbød ord at intet mistænkelig tegn fantes

 

No. 15. dito 1761 var til daaben Jens Nielsen Gaardmands barn i Wissing kaldt Niels, baaret af Barbera Rasmusdatter Breholms Møller kone, Faddere: Niels Mortensen, Jens Thomasen, Rasmus Knudsen, Kiersten Lauritzdatter, Barbera Jensdatter, alle af Wissing

 

No. 16. Ditto 1761 var til Jens Pedersens søn Abraham af Wissing Closter, baaret af Rasmus Iversens kone i Pinds Mølle, Faddere: Søren og Christen Abraham af Tønning, Rasmus Andersen Wissing Closter, N. Hendrichsens kone, Morten Jensens datter

 

No. 17. Dom: 4. advent 1761 var til daaben Anders Jensen Timmerbyes barn Anders i Wissing, baaret af Maren Pedersdatter, Faddere: Niels Olufsen, Søren Tønning, Niels Yding, Peder Andersens kone, og Lauritz Jensens kone

 

No. 12. ditto. Begravet Anne Pedersdatter 57 aar gammel, hun var gift men forladt af sin mand og havde før været ved en gaard i Sattrup

 

No. 13. Ditto 1761 kastet jord paa Jens Pedersens søn Abraham fra Wissing Closter, 16 dage

 

No. 14. Den 31. December 1761 kastet jord paa Anders Jensen Timmerbyes liden søn Anders 14 dage gammel

 

No. 18. Fer: 3. Nat: 1761 var til daaben Anders Jensen Zillesen huusmands barn i Wissing kaldt Laurits, baaret af Karen Eskesdatter, tjenende i Wilholt, Faddere: Jens Nielsen, Anders Jensen, Jens Rasmussen, Anne Marie og Rasmus Knudsens kone, alle af Wissing

 

1762

 

No. 1. 1762 kastet jord paa Jens Nielsen Gaardmands søn Niels i Wissing, 4 uger gammel

 

No. 1. fest: pur: ma: 1762 var til daaben Rasmus Rasmussen Gaardmands barn i Wissing Rasmus, baaret af Maren Jensdatter, Faddere: Søren Tønning, Peder Andersen, Niels Yding, Niels Mortensens og Søren Andersens kone

 

No. 2. Dom: sexag: 1762 var til daaben Søren Michelsen Gaardmands barn i Wissing kaldet Anne, baaret af Anders Timmerbyes kone, Faddere: Søren Kiær, Niels Mortensen, Søren Tønning, Søren Andersens kone og Niels Knudsens kone

 

Side 23 højre side AO opslag 25

 

No. 3.ved onsdags prædiken den 17. februar 1762 var til daaben Niels Mortensen Gaardmands barn i Wissing bye kaldt Anders, baaret af sl. Anders Mortensens kone i Gammelstrup, faddere: Morten Nielsen i Gammelstrup, Niels Yding og Søren Tønning i Wissing, Jens Nielsens kone og Rasmus Knudsens kone i Wissing

 

No. 4. Dom: Qving: Fastelavns søndag 1762 var til daaben Rasmus Knudsen Gaardmands barn i Addit kaldet Anne Marie, baaret af Lauritz Christensens kone i addit, Faddere: Peder Lauritzen, Søren Rasmussen, Hans Skrædder, Christen Erichsens datter og Lauritz Nielsens alle af Addit

 

No. 5. 1762 var til daaben Peder Andersen ½ Gaardmands barn i Wissing kaldet Anne Marie, baaret af Peder Mortensens kone i Møldrup, Faddere: Anders Timmerbye, Niels Olufsen, Jens Nielsen, Niels knudsen og Jens Lexmands kone, Dom: inv: 1. søndag i faste 1762

 

No. 6. Fest annu: Mariæ 1762, var til daaben Søren Jensen Tønning, Gaardmands barn i Wissing kaldt Anne, baaret af Niels Andersens kone Anne i Winding, faddere: Peder Andersen, Lauritz Jensen, Rasmus Møller, Niels Knudsen og Lauritz Jensens kone, alle af Wissing

 

No. 2. Den 31. Marts 1762 kastet jord paa Rasmus Knudsens liden barn i Addit, Anne Marie som var kun 5 uger og nogle dage

 

No. 3. Ditto 1762 kastet jord paa et lidet pigebarn Barbera Lauritzdatter som var født i Salten og var kun her i byen hos Malene kun nogle dage syg i sin alders 2 ½ aar

 

No. 7. 1762 Fødte Niels Henrichsen huusmands kone i Wissing Closter et dødt barn

 

No. 4. Dom: vind: 1762 kastet jord paa samme dødfødte barn

 

No. 5. dito 1762 kastet jord paa Niels Hendrichsens huusmands datterts barn i Wissing Closter Anne Nielsdattera ved navn Anne, 16 uger gammel

 

No. 6. Dom: 2. post Pasch: 1762 begravet Bodel Jochumsdatter en gammel Enke kone som opholdt sig hos Jens Pedersen i Wissing Closter, gammel 74 aar

 

No. 8. 1762 var til daaben Christen Jacobsen ?? huusmands barn i Wissing kaldet Jacob, baaret af Giertrud Michelsdatter præstens amme, Faddere: Otthe Snedker, Niels Knudsen, Anders Rasmussen, Jens Ibsens kone, og Hyrdens kone, alle af Wissing

 

No. 9. Fest. Trinitatis 1762 var til daaben ung Søren Rasmussen Gaardmands barn af Addit kaldet Anne, baaret af Giertrud Erichsdatter, Lauritz Nielsens kone, Faddere: Christen Erichsen, Rasmus Sørensen, Lauritz Christensen, Jens Rasmussens datter og Søren Sørensens kone

 

No. 10. Dom: 1. P. trinitatis 1762 var til daaben Niels Olufsen Gaardmands bar i Wissing Anne Cathrine, baaret af Cathrine Rasmusdatter i Jelling, Faddere: ung Peder Andersen, Jens Nielsen, Jens Lexman, Anders Timmerbyes og gl. Peder Andersens kone i Wissing

 

No. 11. Dom: 2. P. trinitatis 1762 var til daaben Holger Rasmussen Huusmands barn i Nedenschou Anne, baaret af tjenestepigen i Nedenschou Kierstine, Faddere: Rasmus Rasmussen, Peder og Niels Nielsen i Nedenschou Jens Ibsens kone i Wissing og Anders Rasmussens kone i Addit

 

No. 12. Knud Hyrdes kone i Addit bragte et dødfødt barn til verden

 

No. 7. Dom: 2. P. trinitatis 1762 kastet jord paa samme Knud Hyrdes dødfødte barn af Addit

 

Side 24 venstre side AO opslag 26

 

No. 13. onsdagen af 14. juli 1762 var til daaben en til byen ankommer forundt og ubemidlet qvindes barn, kaldt Jens, baaret af Maren Pedersdatter, Jens korporals kone, angiven og døbt som et uægte barn, ved samtale med moderen den 19. maj 1762 angav hus sig af navn Cathrine Christensdatter fra Fristed bye og sogn ved Vejle og som barnefader angav hun af navn Mathias Sørensen landsoldat og nu ud ved armeen i Rørbæk i Wonsel sogn ved Colling, præsten til Fristed angav hun som at hedde hr. Friderich ….. og præsten til Wonslel hr …. Lange??

 

No. 8. Dom 7. p. trinitatis 1762 kastet jord paa oven meldte barn, der var syg mange dage for ud, og døde i manges paa syn

 

No. 14. Dom: 14. P. trinitatis 1762 var til daaben Lauritz Jensen Gaardmands barn i Wissing, kaldt Anne Kierstine, baaret af Kirsten Lauritzdatter: faddere: Peder Andersen, Jens Lexman, Niels Knudsen, Søren Rasmussen og Niels Andersens kone af Troulstrup

 

No. 15. Dom: 15. P. trinitatis 1762 var til daaben Jens Lexmands søn i Wissing kaldt Rasmus, baaret af gl. Maren Jensdatter, Faddere: Anders Klemensen af Brenholm Mølle, Niels Andersen i Troulstrup, Niels Olufsen i Wissing, Niels Mortensens og Rasmus Knudsens kone

 

No. 16. Dom: 19. P. trinitatis 1762 var til daaben Rasmus Sørensen Gaardmands barn i Addit, kaldt Maren, baaret af Christen Erichsens kone i Addit, faddere: Lauritz Nielsen, Lauritz Christensen og Jens Rasmussen, Jens Olufsens kone og Lauritz Thorsens pige Maren

 

No. 17. Dom: 20. P. trinitatis 1762 var til daaben Anders Rasmussen Soldat og huusmands barn i Addit, kaldt Maren, baaret af Peder Nielsens Hjulmands kone i Wissing, Faddere: Jens Rasmussen, Rasmus Knudsen, ung Søren Rasmussen, Knud Ydings og Michel Skrædders kone i Wissing

 

No. 18. Dom: 21. P. trinitatis 1762 var til daaben Niels Knudsen jun. Gaardmands barn i Wissing kaldt Anne Cathrine, baaret af Giertrud Michelsdatter amme til Præstens, Faddere: Jens Ibsen, Knud Yding, Niels Olufsen, Søren Tønning og Christen Jacobsens kone af Wissing

 

No. 9. Den 6. November 1762 kastet jord paa Lauritz Jensen Gaardmands lidet barn i Wissing, Anne Kierstina

 

No. 10. Den 8. November 1762 kastet jord paa Rasmus Sørensen gaardmand i Addit hans lidet barn, Maren

 

No. 19. Dom: 24. P. trinitatis 1762 var til daaben Anders Jens Timmerbyes søn Anders i Wissing, baaret af Søren Michelsens kone i Wissing, Faddere: Niels Olufsen, gl. Peder Andersen, Jacob Nielsen, Niels Mortensen og Rasmus Møllers kone alle af Wissing

 

No. 11. Dom: 1. Advent 1762 kastet jord paa oven meldte Anders Timmerbyes søn Anders

 

No. 12. Ditto 1762 begravet Niels Olufsen Gaardmands datter i Wissing, Anne Cathrine ½ aar gammel

 

No. 20. Ditto 1762 var til daaben Rasmus Andersen Gaardmands i Wilholt kaldet Anne Cathrine, baaret af Rasmus Møllers kone i pinds Mølle, faddere: Rasmus Rasmussen, Peder Rasmussen, og Holger huusmand i Nedenschou, Peder Smids kone i Møldrup og Anders Rasmussens i Wilholt

 

No. 21. Den 1. December 1762 var til daabens confirmation Præsten Christen Sommers liden datter kaldet Chatrine Elisabeth, baaren af sr. Niels Olufsens kone i Tønning Madame Clara Elenora Harløv, Faddere: hr. Otthe Sommer i Sielle, hr. Poul Spliid i Them, Mons. Olufsen i Tønningmad. Carstensen ibid, mad: Maren Spliid i Them

 

Side 24 højre side AO opslag 26

 

No. 13. Dom: 2. advent 1762 begravet Sidsel Sørensdatter en gl. huusmands kone hos Christen Erichsen i Addit, i sin alders 70 aar

 

No. 22. fer. 3. nat. 1762 var til daaben Jens Nielsen Gaardmands barn i Wissing, kaldet Anne Cathrine, baaret af Niels Olufsens kone i Wissing, Faddere: Niels Olufsen, Jens Lexman, Peder Andersen, Jacob Kieldsen og Niels Ydings kone

 

1763

 

No. 1. Fest: novi anni. 1763 kastet jord paa Christen Langballe huusmand i Addit, han blev ved en gran i Skoven ihielslaget , hans alder var 49 aar

 

No. 2. Ditto 1763 kastet jord paa Kiersten Aales, Anders Zillesen huusmands kones moder 79 aar

 

No. 3. dito 1763 kastet jord paa Christen Jacobsen Væver i Wissing lidet pigebarn Maren, 5 aar

 

No. 4. Dom: 2. P. epiph: 1763 kastet jord paa Maren Jensdatter, Jens Knudsen huusmands datters lidet barn i Addit 5 aar

 

No. 1. dito 1763 var til daaben Niels Knudsen seni, Gaardmands barn i Wissing kaldt Anne, baaret af Kiersten Sørensdatter fra Bourgaard, Faddere: Anders Jensen, Peder Andersen, Jens Lexman, Jacob Kieldsen og Niels Mortensens kone i Wissing

 

No. 2. Dom: 3. p. epi: 1763 var til daaben Jens Pedersens Gaardmands barn i Wissing, kaldt Søren, baaret af Rasmus Andersens kone i Wissing Closter, faddere: Morten Jensen, Michel Andersen, Rasmus Andersen, Rasmus Møllers kone i Pinds Mølle og Niels Jensens kone i Wissing Closter

 

No. 3. var til daaben Dom: sept: 1763 Niels Yding Gaardmands barn I Wissing kaldet Peder, baaret af Juels kone i Winding, Faddere: Niels Knudsen, Jacob Kieldsen, Peder Andersen, Niels Mortensen kone og Rasmus Møllers

 

No. 5. Dom: 1 invo. 1763 kastet jord paa Maren Hagens, en almisselem i Wissing bye 69

 

No. 6. dito 1763, begravet Kiersten Sørensdatter, Anders Holgersens huusmands kone i Addit gammel 52 aar

 

No. 7. den 21. februar 1763 var til daaben Rasmus Nielsen Gaardmands barn i Wissing, Knud, baaret af Karen Rasmusdatter i Slauballe, Faddere: Jacob Nielsen Otte Snecher, Niels Yding, Anders Timmerbyes og Jens Lexmands kone alle af Wissing

 

Side 25 venstre side AO opslag 27

 

No. 7. Dom 4. past Pasc. 1763 Begravet ung Peder Andersens søn i Wissing, Rasmus, 5 uger gammel

 

No. 8. Dom 5. P. Pasc. 1763 Var til daaben sl. Christen Jensen Langballes Enkes barn af Addit kaldet Zidsel, faddere: Christen Erichsen, Lauritz Nielsen, Michel Frandsen, Jens Lauritzens kone og Lauritz Thoersens kone alle af Addit

 

No. 9. Fest: ascen: 1763 kastet jord paa Anders Rasmussen en usel mandskabning og Hospitalslem af Randers Hospital, sl. Rasmus Møllers søn her i Wissing, 36 aar

 

No. 10. Den 18. maj 1763 begravet Christen Jacobsen Wævers kones moder Johanne Poulsdatter i Wissing, 78 aar

 

No. 11. Den 20. Ditto 1763 begravet Karen Rasmusdatter fra Nedenschou, Jens Ebborres kone 36 aar

 

No. 12. Dom: 1. P. trinitatis 1763 begravet Maren Nielsdatter, Ove Nielsens huusmands søster I Addit som kom syg hjem fra Dover sogn og døde i Addit 39 aar

 

No. 13. Dom: 2. P. trinitatis 1763: kastet jord paa Thombur?? En almisselem i Wissing 70 aar

 

No. 14. Den 10. August 1763 begravet Hans Pedersen Skrædder huusmand i Addit gammel 70 aar

 

No. 15. Den 1. September 1763 begravet Jens Lauritzen Gaardmand i Addit, 46 aar

 

No. 9. Dom: 14. P. trinitatis 1763 var til daaben Søren Andersen huusmands barn i Wissing kaldt Peder, baaret af Inger Johansdatter af Yding, Faddere: Peder Andersen, Rasmus Rasmussen, og Niels Rasmussen, Eskes kone og Hans Andersens alle af Wissing

 

No. 10. Dom: 18. P. trinitatis 1763 var til daaben Niels Olufsen Gaardmands barn i Wissing, kalder Rasmus, baaret af Mette Marie, Jens Nielsens kone, Faddere: Lauritz Jensen, gl. Peder Andersen, ung Peder Andersen, Anders Timmerbyes kone og Jens Jensens

 

No. 11. Ditto 1763 var til daaben Rasmus Knudsens barn i Addit kaldt Cathrine, baaret af Lauritz Christensens kone, Faddere: Lauritz Nielsen, Christen Erichsen, Søren Rasmussen, Alders Soldats og Rasmus Sørensens kone, alle af Addit

 

No. 16. Dom: 20. P. trinitatis, 1763 begravet Rasmus Knudsens lidet barn i Addit 3 uger, Cathrine

 

No. 12. Dom: 22. P. trinitatis 1763 var til daaben Gunder Andersen huusmands barn i Wissing Karen, baaret af Præstens tjenestepige Johanne Jensdatter, Faddere: Anders Timmerbye, Niels Knudsen, Anders Rasmussen og Jens Ibsens kone af Wissing

 

No. 13. Dom: 24. P. trinitatis 1763 var til daaben Rasmus Sørensen Gaardmands barn i Addit Christen, baaret af Giertrud Michelsdatter tjenende Præsten i Wissing, Faddere: Christen Erichsen, Lauritz Nielsen, Peder Lauritzen, Anders Sørensens og Anders Soldats kone

 

No. 17. Den 18. November 1763 kastet jord paa Anne Gribstrup en Almisselem i Wissing 86 aar

 

No. 14. Dom: 25. P. trinitatis 1763 var til daaben Anders Timmerbyes barn i Wissing kaldet Niels, baaret af Anders Jensens kone fra Burgaarde, Faddere: Gl. Peder Andersen, Anders Pedersen, Erich Zillesen, Karen Rasmusdatter og Kiersten Jens Ibsens kone, alle af Wissing

 

No. 15. Dom: 1. Advent 1763 var til daaben gl. Peder Andersens barn i Wissing kaldet Jens, baaret af Anne andersdatter, Niels Pedersens pige i Ladegaard, faddere: Anders Jensen, Anders Timmerbye, og Niels Olufsen, Maren Lauritzdatter i Møldrup, Lauritz Jensens kone i Wissing

 

No. 18. Ditto 1763 kastet jord paa Rasmus Sørensen Gaardmands barn i Addit, Christen

 

No. 16. feria 3. nat. 1763 var til daaben Anders Rasmussen Soldat huusmands barn i Wissing, barnets navn Rasmus, baaret af Anne Jochumsdatter i Wissing, Faddere: Niels Knudsen, Jens Ibsen i Wissing, Jens Joensen i Addit, Søren Kiærs kone og Christen Wævers

 

Side 25 højre side AO opslag 27

 

1764

 

No. 1. Dom: 1. P. epiph. 1764 var til daaben Lauritz Jensen Gaardmands barn i Wissing kaldet Kiersten, baaret af Snedkerens datter Mette Margrethe, Faddere Anders Jensen, Niels Olufsen, Søren Tønning, og Jens Lexmans kone alle af Wissing

 

No. 1. Dom: 2. Epiph. 1764 Kastet jord paa Anders Rasmussen Soldat huusmands barn i Wissing Rasmus

 

No. 2. Søren Christensen Tydsk huusmands kone i Addit giorde barsel, barnet blev hjemme døbt i Winding og da saa svag døde

 

No. 2 Dom: 3. P. epi: 1764 kastet jord paa ovenmeldte barn

 

No. 3. Dom: 4. P. epi: 1764 var til daaben Knud Hyrdes barn i Addit kaldet Jens, baaret af Sven Christensens kone i Addit, Faddere: Jens Rasmussen, Lauritz Christensen, Anders Nielsen og Lauritz Thoesens pige, alle af Addit

 

No. 3. Begravet den 23. Februar 1764 Holger Rasmussens barn i Nedenschoue Karen 4 aar

 

No. 4. Begravet Dom: sexag: 1764 almisselemmen i Addit gl. Anne Nielsdatter 90 aar

 

No. 5. dito 1764 kastet jord paa Lauritz Jensen Gaardmands barn i Wissing Kiersten 7 uger

 

No. 4. Fastelavns søndag 1764 var til daaben Rasmus Møllers Gaardmands barn i Wissing kaldet Anne, baaret af Johanne Jensdatter præstens tjenestepige. Faddere: Niels Knudsen, Jacob Kieldsen, Niels Yding, Niels Knudsens kone alle af Wissing

 

No. 6. Dom: remin: 2. Søndag I faste 1764 kastet jord paa Niels Yding Gaardmands barn i Wissing Peder

 

No. 5. Ditto 1764 var til daaben Anders Holgersen huusmands barn i Addit kaldt Niels, baaret af Jens Rasmussens datter Mette i Addit, Faddere: Jens Knudsen, Peder Andersen, Søren Christensen Tydsk, og Lauritz Nielsens kone alle af Addit

 

No. 6. Den 21. Marts 1764 var til daaben Gierth Christian Winding Skrædders barn Niels, baaret af Degnen Peder Windings kone, Faddere: Jens Ibsen, Otthe Snecher, Peder Hjulmand, Christen Wævers og Niels Jensens kone

 

No. 7. Fest: an: Mariæ: den 25. marts 1764 var til daaben Anders Jensen Zillesen Huusmands barn i Wissing, Anders baaret af gl. Peder Andersens tjenestepige Karen Andersdatter, Faddere: Jens Nielsen, Peder Andersen, Erich Zillesen, Karen Madsdatter og Anne Michelsdatter

 

No. 8. fer: 2. pasc: var til daaben Peder Andersen huusmands barn i Addit kaldet Ove, baaret af Christen Svendsens kone i Addit: faddere: Svend Christensen, Søren Christensen og Jens Frandsen, og Jens Sørensens kone alle af Addit

 

No. 7. langfredag 1764 kastet jord paa Dithløv Pedersen i Addit en fattig mand i Langballe huuset hos Søren Christensen Tydsk, 90 aar gammel

 

No. 8. begravet Holger Rasmussen huusmand i Nedenschou 48 aar

 

No. 9. dito dom: 3. p. pasc. Kastet jord paa hans mands barn Anne 2 aar som kom i en grav med faderen

 

No. 10. dito 1764 kastet jord paa sl. Christen Langballes husmands Enkes barn 2 aar

 

No. 11. almindelig bededag 1764 kastet jord paa Lauritz Christensen Gaardmands barn i Addit, Jens 1 ¼ aar

 

No. 12. den 26. maj 1764 begravet Skovfogeden Jens Addit i Addit 47 aar

 

No. 9. Dom: trinitatis var til daaben Søren Michelsen Gaardmands barn i Wissing kaldet Giertrud, baaret af Giertrud, Rasmus Rasmussens datter i Emborre, Faddere: Thomas Rasmussen i Nisegaard??, Jens Lexman og Søren Tønning i Wissing, Jens Jensen og Niels Mortensens kone

 

No. 13. den 6. juli 1764 begravet Maren Pedersdatter, Jens Corporals kone i Addit, 50 aar

 

No. 14. Dom: 3. p. trinitatis 1764 kastet jord paa gl. Birrethe Smids i Wissing 90 aar gammel

 

Side 26 venstre side AO opslag 28

 

No. 15. den 18. Juli 1764 begravet Jens Rasmussens Corporal i Addit 48 aar

 

No. 16. Den 10. August 1764 kastet jord paa Rasmus Knudsen af Addit, 27 aar som efter at han havde afskieldt sig fra sin hustrue og gaard, døde her i Wissing

 

No. 10. Dom: 10. P. trinitatis 1764 var til daaben Niels Knudsen jun. Gaardmands barn i Wissing kaldt Jens, baaret af Anne Marie Jensdatter af Wissing, faddere: Knud Yding, Søren Kiær, Jacob Kieldsen, Kiersten Jens Ibsens kone

 

No. 17. Den 12. September 1764 begravet Knud Andersen af Addit som var trolovet med Jens Rasmussens datter ibid, den 12. juli 1764 var han iche til at holde bryllup, gammel 32 aar

 

No. 11. Dom: 16. P. trinitatis 1764 var til daaben Søren Jensen Tønnings barn i Wissing kaldt Jens, baaret af Lauritz Møllers kone i Dauding, faddere: Lauritz Jensen, Niels Knudsen, Niels Mortensen, Johanne Jensdatter alle af Wissing

 

No. 18. den 2. November 1764 begravet Michel Nielsen en gammel ungkarl hos Jens Nielsen i Wissing 82 aar

 

No. 19. Dom: 23. P. trinitatis 1764 kastet jord paa Anders Jensen Zillesens barn i Wissing 3 aar

 

No. 20. Dom: 4. Advent 1764, kastet jord paa Søren Tønning Gaardmands barn i Wissing Jens

 

No. 21. Søndag efter Juel 1764 kastet jord paa Jens Erichsen af Nedenschoue en betler eller aftaget rytter, som var kommet der at tjene, men faldt ned og døde 60 aar

 

1765

 

No. 1.  fest. 3. reg. 1765 Var til daaben Rasmus Andersen Gaardmands barn i Wilholt Anders, baaret af Maren Nielsdatter i Træden, Faddere: Rasmus Rasmussen i Nedenschoue, Knud Nielsen i Træden, Rasmus Iversen Møller, Eric Rasmussens kone i Gantrup

 

No. 2. Dom: 1. p. epiph. 1765 var til daaben Søren Rasmussen Gaardmands barn i Addit Rasmus, baaret af Lauritz Nielsens datter i Addit Anne Marie, Faddere: Rasmus Sørensen, Erich Christensen og Svend Christensen, og Maren Jensdatter

 

No. 3. Dom: 2. P. epi. 1765 var til daaben Christen Jacobsen Wævers barn i Wissing Anne Sophie baaret af Præstens kone, Faddere: Otthe Snecher, Peder Hjulmand, Jens Ibsen og Gierth Christians kone alle af Wissing

 

No. 4. Dom: sexag: 1765 var til daaben Rasmus Andersens barn af Wissing Closter kaldet Stephen, baaret af Michel Andersens kone ibid, Faddere: Rasmus Møller, Niels Jensen, Søren Rasmussen, og Jens Pedersens kone

 

No. 5. Dom: 1. Jeju. 1765 Var til daaben Erich Christensen Gaardmands datter af Addit kaldt Elisabeth, baaret af Præstens kone i Wissing Cathrine Elisabeth, faddere: Christen Erichsen, Lauritz Nielsen, Lauritz Christensen og Maren Jensdatter alle af Addit

 

No. 6. Dom: 5. Jeju. 1765 var til daaben Rasmus Sørensen Overgaards barn i Addit kaldet Anne, baaret af Anne Erichsdatter fra Bourgaard, Faddere: Søren Rasmussen, Søren Sørensen, Lauritz Christensen og Anders Rasmussens kone alle af Addit

 

No. 7. Dom: Pat. M. var til daaben Rasmus Knudsen Gaardmands barn i Wissing Niels, baaret af Maren nielsdatter, Faddere: Jens Nielsen, Otthe Snecher, Jens Thomasen og Jens Jensens kone alle af Wissing

 

No. 8. Skærtorsdag 1765 var til daaben Jacob Kieldsen Gaardmands barn i Wissing Kiersten, baaret af Skoleholderens kone, Faddere: Niels Gierding, Niels Yding, gl. Peder Andersen, Jens Thomasens datter

 

Side 26 højre side AO opslag 28

 

No. 9. Dom: Qvas: 1765 var til daaben Søren Sørensen Møller Gaardmands barn i Addit, Maren, baaret af Enken Maren Jensdatter, Faddere: Erich Christensen, Lauritz Nielsen, Lauritz Christensen og Lauritz Thoersens kone alle af Addit

 

No. 10. Dom: 2. P. pasc: 1765 var til daaben Lauritz Christensens barn i Addit Karen, baaret af Svend Christensens kone, Faddere: Lauritz Nielsen, Lauritz Thoersen, Jens Rasmussen, og Anders Rasmussens kone, alle af Addit

 

No. 1. Dom: 2. P. trinitatis 1765 begravet Kiersten Sørensdatter af Addit

 

No. 11. Dom: 4. Post. Trinitatis 1765 var til daaben Anders Jensen Timmerbyes barn kaldet Anne, baaret af gl. Anders Pedersens kone i Wissing, Faddere: Jacob Kieldsen, Jens Nielsen, gl. Peder Andersens kone og Kiersten Rasmusdatter, alle af Wissing

 

No. 2. Dom: 5. P. trinitatis 1765 begravet Maren Jørgensdatter, Søren Andersens huusmands kone i Wissing 49 aar

 

No. 3. Den 10. Juli 1765 begravet Erich Christensen Gaardmand i Addit 26 aar, i ægteskab på 3 uger

 

No. 12. Dom: 7. P. trinitatis 1765 var til daaben Niels Jensen Yding Gaardmands barn i Wissing Jens, baaret af Rasmus Knudsen Overgaards kone i Wissing, Faddere: Jacob Kieldsen, Niels Mortensen, Jens Thomasen, og gl. Peder Andersens kone

 

No. 4. Den 10. August 1765 begravet Anne Christensdatter, Peder Lauritzens kone i Addit 59 aar

 

No. 5. Dom: 12. P. trinitatis 1765 begravet Anne Nielsdatter, Jens Kiærs moder i Wissing 87 aar

 

No. 13. Dom: 13. P. trinitatis 1765 var til daaben Anders Rasmussen Gaardmands barn i Addit Rasmus, baaret af Jens Ibsens kone i Wissing, Faddere: Lauritz Nielsen, Lauritz Thoersen, og Anders nielsen, Svend Christensens kone, alle af Addit

 

No. 14. Dom: 15. p. trinitatis var til daaben Søren Christensen Tydskes barn i Addit Johanne Marie, baaret af Woethmans datter i Closter Mølle, Faddere: Jens Rasmussen, Anders Rasmussen, Søren Sørensen, Lene Sørensdatter af Addit

 

No. 6. Fest: mich: 1765 kastet jord paa Anders Timmerbyes barn Anne

 

No. 15. Den 21. Oktober 1765 inddøbte formelts svaghed Niels Mortensens søn Michel i Wissing som døde før han lom til daabens confirmation

 

No. 7. Dom: 21. P. trinitatis 1765 kastet jord paa oven meldte barn

 

No. 16. Festo om: sanch: var til daaben Rasmus Møller Gaardmands barn i Wissing Jens, baaret af Iver Pedersen kone i Yding, Faddere: Jens Nielsen, Søren Tønning, Niels Yding, Jacob Kieldsens kone alle af Wissing

 

No. 17. Den ?? var til daaben præsten Christen Sommers søn kaldet Otthe, baaret af præstens kone i Them madame Maren Spliid, Faddere: Skovridder Johan Christian Schultz i Winding, mons. Hans Lauritzen paa Schanderborg slot og mons. Otthe Jensen Sommer paa Schanderborg Ladegaard og jomfrue Karen Spliid

 

No. 18. Dom: 23. p. trinitatis var til daaben Adam Smeds barn i Wissing kaldet Elisabeth Maria, baaret af Rasmus Møllers kone i Pinds Mølle, faddere: Otthe Snecher, Knud Rasmussen, og Niels Knudsen og Christen vævers kone alle af Wissing

 

No. 19. Dom: 24. p. trinitatis 1765 var til daaben Anders Soldat huusmands barn i Wissing, Else baaret af min tjenestepige Mette Jensdatter, faddere: Jochum, Rasmus Wæver, Niels Knudsen, Jens Joensens kone af Addit 

 

No. 20. Dom: 25. p. trinitatis 1765 var til daaben Jens Nielsen Gaardmands barn i Wissing, Charlotte Amalia, baaret af ung Peder Andersens kone, Faddere: Niels Olufsen, Rasmus Knudsen, Jens Jensen og Lauritz Jensens kone alle af Wissing

 

No. 21. Dom: 2. advent 1765 var til daaben Søren Tønnings barn i Wissing Anne Kierstine, baaret af Lauritz Jensens kone i Wissing, Faddere: Søren Michelsen, Niels Mortensen, gl. Niels Knudsen og Niels Ydings kone, alle af Wissing

 

Side 27 venstre side AO opslag 29

 

1766

 

No. 1. Dom: sept. 1766 var til daaben Christen Jensen Mahlers barn i Wissing Johanne, baaret af min tjenestepige Mette Jensdatter Møller, faddere: Niels Yding, Niels Mortensen, Rasmus Møller, og Søren Michelsens kone

 

No. 2. Dom: 2. P. pasc: 1766 var til daaben Jens Pedersens barn i Wissing Closter, Maren, baaret af Christen Rasmussens kone Zidsel af Burgaarde, faddere: Morten Jensen, Michel Andersen, Niels Jensen, og Rasmus Andersens kone alle af Wissing Closter

 

No. 3. Dom: 3. P. trinitatis 1766 var til daaben Søren Sørensen Møller Gaardmands barn i Addit kaldt Anne, baaret af præstens tjenestepige Giertrud Sørensdatter, Faddere: Jens Rasmus Lauritz Nielsen, Lauritz Thoersen, Maren Jensdatter alle af Addit

 

No. 4. Dom: 6. P. trinitatis 1766 var til daaben Niels Olufsen Gaardmands barn Maren, baaret af ung Peder Andersens kone i Wissing, faddere: gl. Anders Pedersen, Anders Timmerbye, Jens Lexmand og Jens Nielsens kone af Wissing

 

No. 5. Dom: 7. P. trinitatis 1766 var til daaben Christian huusmands barn i Nedenschou Christian, baaret af Kiersten sr. Olufsens pige i Tønning, Faddere: Christian Pedersen i Trulstrup, Niels Rasmussen i Nedenschoue, Niels Mortensen i Winding, Anne Eskesdatter

 

No. 6. Dom: 9. p. trinitatis 1766 var til daaben Friderich Jensen huusmand barn i Wissing Mads, baaret af Eskes datter Karen, Faddere: Søren Tønning, gl. Niels Knudsen, Søren Andersen og Anders Zillesens kone, alle af Wissing

 

No. 1. Dom: 10. P. trinitatis 1766 kastet jord paa Christian huusmands barn af Nedenschoue Christian, 4 uger

 

No. 2. Den 19. August 1766 begravet Rasmus Møllers kone sl. Mette Levins i Pinds Mølle 28 aar

 

No. 7. Dom: 13. P. trinitatis 1766 var til daaben Anders Timmerbyes barn i Wissing Anne, baaret af hans egen datter Marie, Faddere: Niels Olufsen, gl. Peder Andersen, Anders Jensen i Bouergaarde og Jens Nielsens kone af Wissing

 

No. 8. Dom: 14. P. trinitatis 1766 var til daaben gl. Peder Andersens barn af Wissing Anne, baaret af Michel Jensen datter af Hemb, Faddere: Niels Olufsen, Anders Jensen, Søren Kiær, Rasmus Møllers kone, alle af Wissing

 

No. 9. Dom: 15. P. trinitatis 1766 Anders Holgersen huusmands barn i Addit, Kiersten, baaret af Else Præstens pige, Faddere: Lauritz Nielsen, Søren Rasmussen, Rasmus Jensen og Anders Rasmussens kone, alle af Addit

 

No. 10. Dom: 19. p. trinitatis 1766 var til daaben Hyrden Gunder Andersens barn i Wissing kaldt Knud, baaret af Præstens kone i Wissing Cathrine Elisabeth Sommer, Faddere: Otthe Snecher, Peder Hiulmand, Niels Knudsen, og Mette Vævers

 

No. 3. Dom: 24. P. 1766 trinitatis kastet jord paa næst ovenanførte Anders Holgersens barn Kiersten

 

No. 11. Dom: 26. P. trinitatis var til daaben Niels Winther huusmands barn i Wissing Anne Kierstine, baaret af Anne Christensdatter af Emborre, Faddere: Jacob Kieldsen, Friderich Jensen, Erich Zillesen, og Søren Michelsens kone, alle af Wissing

 

No. 12. Dom: 1. Advent 1766 var til daaben Niels Knudsens Juniors barn i Wissing Knud baaret af Jumfrue Joachime Giertan Faddere: Jacob Kielsden, Jens Ibsen, Jens Thomasen og

 

Side 27 højre side AO opslag 29

 

Og Rasmus Knudsens kone, alle af Wissing

 

No. 13. Dom: 2. advent 1766 var til daaben Rasmus Andersens søn af Wilholt Niels, baaret af Zidsel Marie Rasmusdatter af Nedenschoue, Faddere: Rasmus Andersen i Wissing Closter, Niels Rasmussen af Nedenschoue, Anders Rasmussen af Wilholt og Eric Rasmussens kone af Gantrup

 

No. 4. Dom 3. advent 1766 begravet Knud Rasmussen Overgaard aftægtsmand i Wissing 59 aar

 

No. 5. dito 1766 kastet jord paa Hans Andersen Spilmans af Wissing 50 aar

 

1767

 

No. 1. Festo no. an. 1767 kastet jord paa Rasmus Andersens barn Niels af Wilholt

 

No. 1. Dom: 3. p. epi: 1767 var til daaben Anders Nielsen Gaardmands barn i Addit Maren, baaret af Søren Kiærs kone i Wissing, Faddere: Anders Jensen af Wissing, Lauritz Nielsen og Jens Rasmussen af Addit, og Jens Olufsens kone ibid

 

No. 2. og 3. Dom sexag: 1767 var til daaben Lauritz Christensen 2. tvilling pigebørn i Addit, Lisbeth baaret af Maren Jensdatter fra Hansted, Giertrud baaret af Lauritz Nielsens datter i Addit Anne Marie, Faddere: Svend Christensen, Rasmus Sørensen, Søren Rasmussen, Søren Sørensen, Lauritz Andersen, Jens Rasmussen, Søren Tydsks kone og Anders Kræmers kone alle af Addit

 

No. 2. Fastelavns søndag 1767 kastet jord paa Niels Yding Gaardmands søn i Wissing 3 aar gammel hvis navn var Jens

 

No. 4. dito 1767 var til daaben Rasmus Knudsen Gaardmands datter i Wissing Maren, baaret af Niels Pedersens kone i Welling, Faddere: Anders Timmerbye, Søren Tønning, Jens Thomasen og Jens Jensens kone, alle af Wissing

 

No. 5. Dom: 1. Jejun: var til daaben Niels Yding Gaardmands søn i Wissing Peder, baaret af Mette Pedersdatter ibid, faddere: Rasmus Møller, gl. Peder Andersen, Jens Ibsen og Jens Thomasens kone alle af Wissing

 

No. 3. den 11. marts 1767 begravet gl. Kield Jacobsen i Wissing 76 aar

 

No. 4. Dom: 2. Jeju. 1767 kastet jord paa Lauritz Christensen barn Lisbeth i Addit

 

No. 5. Mari bebud. 1767 kastet jord paa Niels Ydings barn i Wissing, nogle uger Peder

 

No. 6. den 26. marts 1767 var til daaben en fra Randers til Langballe andkomne frue?? et fruentimmer Cathrine Kop – uægte barn kaldet Hansine Evardine, til barnefader blev ved daaben udlagt Leutnant Hoff i Randers

 

No. 6. Dom palm 1767 blev den i Salten lang før funden døde mand Peder Vold, begravet efter syn og øvrighedens skriftlige tilladelse, den døde mand mentes at være fra Them

 

No. 7. Skærtorsdag 1767 var til daaben Rasmus Andersens barn i Wissing Closter Anne, baaret af Michels kone ibid, Faddere: Niels Jensen, Niels Hendrichen, Morten Jensen og Jens Pedersens kone, alle af Wissing Closter

 

No. 7. langfredag 1767 begravet Kiersten Olufsdatter, Poul Nielsens huusmands kone i Pinds Mølle, hun blev synet da hun gik sist i seng om aftenen og fandtes død om morgenen uden nogen saa hun døde 67

 

No. 8. 2. Paaske dag 1767 kastet jord paa ung Peder Andersens navnløse barn i Wissing

 

Side 28 venstre side AO opslag 30

 

No. 8. 3. Paaskedag 1767 var til daaben Rasmus Overgaards barn i Addit baaret af Peder Stephensen Smeds kone i Wissing, kaldet Karen, Faddere: ung Søren Rasmussen, ung Søren Sørensen, Christen Erichsen, Lauritz Christensen kone, alle af Addit

 

No. 9. Kastet jord paa det under no. 6 anførte fremmede barn Hansine Ewardine hvis moder var Cathrine Kop fra Randers H. den 30. april 1767 sammen var indtinget i Addit til at opammes

 

No. 9. Dom: 3. P. pasc. 1767 Var til daaben Anders Rasmussen Kræmer?? Gaardmands barn af Addit kaldet Holger, baaret af Morten Jacobsens kone i Wilholt, faddere: Jens Rasmussen, Laurits Thoersen, Jens Ibsen og Anders Holgersens kone af Addit

 

No. 10 Dom: 6. Pasc. 1767 Blev begravet Ditløv Hansen huusmands kone i Addit Maren Frandsdatter 63

 

No.11 fer 3. pent. 1767 kastet jord paa Rasmus Overgaard Gaardmands barn i Addit Karen 8 uger lagt i ??

 

No.10 Dom: 1. P. trinitatis 1767 var til daaben Anders Jensen Zillesens barn i Wissing kaldet Lauritz, baaret af Friderich Jensens kone, Faddere: Jens Thomasen, gl. Peder Andersen, Rasmus Knudsen og Erich Jensens kone alle af Wissing

 

No. 11 dito 1767 var til daaben Rasmus Nielsen Glarmesters barn i Addit Christen, baaret af Anders Rasmussen Kræmers kone ibid, Faddere: Jens Rasmussen, Søren Sørensen, Lauritz Thoersen og Anders Holgersens kone alle af Addit

 

No. 12 Dom: 3. P. trinitatis 1767 var til daaben Jacob Kieldsen barn i Wissing Maren, baaret af Metthe Margrethe Christensdatter, Faddere: Jens Ibsen, Niels Knudsen, Søren Kiær og Anders Jensens kone

 

No. 13. Dom: 7. P. trinitatis 1767 var til daaben Anne Madsdatter, Eskes Stiftsdatter, som tjente i Nedenschoue, hendes uægte barn Kiersten, baaret af Anders Zillesen huusmands kone i Wissing, ved daaben blev udlagt til barnefader en ved navn Poul fra Hamborg

 

No. 14. Dom: 9. P. trinitatis 1767 var til daaben ung Søren Rasmussens barn af Addit Erich, baaret af Anders Nielsens kone Giertrud i Addit, faddere: Christen Erichsen, gl. Søren Rasmussen, Rasmus Sørensen og Svend Christensens kone alle af Addit

 

No. 15. dito 1767 var til daaben Jens Andersen Corporals barn i Addit Anne Kierstine, baaret af Søren Langballes datter Maren i Langballe, Faddere: Jens Rasmussen, Anders Rasmussen, Lauritz Thoersen og Lauritz Nielsens kone alle af Addit

 

No. 12. Dom: 9. P. trinitatis 1767 begravet Jens Andersen Corporals kone Kiersten Jensdatter i Addit 34

 

No. 13. Den 12. August 1767 kastet jord paa Rasmus Westergaards barn som var inddøbt men døde før det kom til daabs confirmation, var en søn ved navn Jens

 

No. 16. Dom: 15. P. trinitatis 1767 var til daaben Søren Christensen Tydskes barn i Addit kaldt Svend Christian, baaret af Giertrud Ditløvsdatter tjenende i Pinds Mølle, faddere: Jens Andersen, Ditløv Hansen i Addit, Rasmus Nahldahl og Lauritz Nielsens kone i Addit

 

No. 17. Ditto 1767 var til daaben Niels Mortensen Gaardmands barn i Wissing Karen, baaret af Peder Mortensens kone Else i Gammelstrup, Faddere: Søren Michelsen, Peder Smid i Wissing, Morten i Gammelstrup og Niels Ydings kone i Wissing

 

No. 14. Dom: 14. P. trinitatis 1767 begravet Jacob Kieldsens barn i Wissing Maren, 13 uger

 

No. 18. Dom: 18. P. trinitatis 1767 var til daaben Anders Wævers Huusmands barn i Addit Kiersten, baaret af Maren Sørensdatter ibid. Faddere: Lauritz Nielsen, Jens Rasmussen, Søren Møller, og Anders Rasmussens kone, alle af Addit

 

Side 28 højre side AO opslag 30

 

No. 19. Dom: 21. P. trinitatis 1767 var til daaben Erich Zillesen Huusmands barn i Wissing Niels, baaret af ung Peder Andersens kone i Wissing, faddere: Jens Nielsen, Rasmus Overgaard, Anders Soldat, og Anders Zillesens kone

 

No. 20. Dom: 22. P. trinitatis 1767 var til daaben Hyrden i Wissing Closter Jens Christensens barn, Anne Cathrine, baaret af Anne Olufsdatter tjenende Michel Andersen ibid, faddere: sr. Zelleman, Poul Nielsen, Niels Hendrichsen og Michel Andersens kone

 

No. 22. Dom: 3. advent 1767 var til daaben Søren Sørensen Gaardmands barn i Addit, Karen, baaret af Rasmus Jensen Vestergaards kone i Addit, Faddere: Lauritz Nielsen, Jens Rasmussen, Lauritz Thoersen og Giertrud Michelsdatter, alle af Addit

 

No. 15 og 16 kastet jord paa Peder Stephensen Smids 2. børn hvor af den ene blev alene inddøbt, men den ene dødfødt, begge sammen

 

No. 23. fest: 2. Nat. 1767 var til daaben Rasmus Andersen Gaardmands barn i Wilholt kaldt Rasmus, baaret af Husholderske Karen i Pinds Mølle, faddere: Rasmus Møller, Peder Jensen og Peder Mortensen begge af Møldrup, og Morten Jacobsens kone af Wilholt

 

1768

 

No. 1. og 2. Dom: 1. P. epi: 1768 begravet Niels Jensen Bak huusmand i Wissing 83 aar gammel, og kone Elisabeth Nielsdatter 69 aar konen døde 16 timer efter manden, begge i en grav, i aaret 1760 havde vi ---- her i byen, som er det sidste min sl. Formand har indført i den bog

 

No. 3 Dom: 2. Epiph 1768 kastet jord paa Maren Glarmesters, Jens Knudsens kone i Addit 64

 

No. 4. Dom: 3. P. epiph 1768 kastet jord paa Søren Tydsks kones moder Maren Jacobsdatter 72

 

No. 1. feri: 3. Pasch. 1768 Var til daaben Rasmus Knudsen Overgaards barn i Wissing, Anne, baaret af Rasmus Nedenschous datter Zidsel, faddere: Anders Timmerbye, Jens Nielsen, Jens Thomasen, og Jens Lexmands kone, alle af Wissing

 

No. 2. Dom: 2. P. Pasc: 1768 var til daaben Rasmus Møller Gaardmands barn i Wissing Anne, baaret af Præstens kone Cathrine Elisabeth, Faddere: Anders Timmerbye, Søren Michelsen, Søren Tønning og gl. Peder Andersens kone, alle af Wissing

 

No. 3. Dom: 3. P. Pasch. 1768 var tul daaben ung Peder Andersen Gaardmands barn i Wissing Maren, baaret af Anders Andersens kone i Tønning, Faddere: Niels Olufsen, Jens Nielsen, Anders Pedersen og Jens Lexmands kone, alle af Wissing

 

No. 4. Fest. Ascens. 1768 var til daaben Hans Christian huusmands barn af Nedenschoue, Christian, baaret af Zidsel Rasmusdatter, Faddere: Niels Rasmus, Peder Jensen, Jens Pedersen alle af Nedenschoue, og Rasmus Andersens kone af Wissing Closter

 

No. 5. Dom: exaud. 6. P. Pasch 1768 var til daaben Anders Timmerbyes barn af Wissing Anders, baaret af Kierstine Christensdatter i Bierrenis, Faddere: Niels Olufsen, Anders Pedersen og Rasmus Møllers kone, alle af Wissing

 

Side 29 venstre side AO opslag 31

 

No.6 fer. 3. Pentecoste1768 var til daaben Søren Michelsen Gaardmands barn i Wissing, Michel, baaret af Degnens kone ibid. Faddere: Niels Mortensen, Anders Pedersen, Jens rasmussen, og Niels Olufsens kone, alle af Wissing

 

No.7 Dom. 2.p. Trinitatis1768 var til daaben Anders Jensen Brand, Huusmands barn i Wissing

Kaldt Anne Marie, baaret af Jacob Jacobsens kone i Brand, Faddere:

Rasmus Møller, Søren Michelsen, Søren Skrædder, og Niels Ydings kone af Wissing

 

No.8 Dom: 3.p. Trinitatis1768 var til daaben Rasmus Overgaards barn i Addit, Anne Cathrine,

baaret af Lauritz Christensens kone i Addit, Faddere: Christen Erichsen, Lauritz Nielsen,

Søren Christensen, og Anders Rasmussens kone, alle af Addit

 

No.5 Dom. 3. p. Trinitatis1768 kastet jord paa Søren Christensen Tydskes barn I Addit 

 

No.6 den 21. Juli 1768 kastet jord paa Anders Timmerbyes barn, Anne, som druknede i

En kedel vand i deres bryghuus skønt de havde 2 de. Mennesker ved kværnen samme steds og malede korn

 

No.9 Dom. 10. p. Trinitatis1768 Var til daaben Søren Andersen Skrædder Huusmand barn i Wissing, Kiersten,

Baaret af Degnens pige Karen, Faddere: Gl. Peder Andersen, Niels Yding, Rasmus Møller, og Christen Vævers kone, alle af Wissing

 

No.10 Dito (Dom. 10.p. Trinitatisnitatis1768) var til daaben en fattig betlers barn Niels Jensen af Gylling kaldet,

Bennedicth, baaret af Gunder Andersen hyrdes kone, Faddere: vare uden af disse forældre havde vigtig bevis med sig at ægte winde??, dog løb konen straks her fra med barnet, uden at holde kirkegang

 

No. 7 den 11. maj 1768 begravet Rasmus Andersens kone i Wilholdt, sl. Karen Nielsdatter 29 aar

 

No.11 Dom. 14. p. Trinitatis1768 var til daaben Niels Yding Gaard m. barn i Wissing Stephen, baaret af Lauritz Jensens kone i Tønning, Faddere: Søren Tønning, Niels Mortensen, Jens Thomasen, og gl. Peder Andersens kone, alle af Wissing

 

No.8 den 6. sep. 1768 kastet jord paa Søren Michelsens barn af Wissing Michel, 16 uger

 

No.12 Dom. 17. p. Trinitatis1768 Var til daaben Poul Nielsen Huus mand barn i Pinds Mølle, Kiersten, baaret af husholderske Karen ibid, Faddere: Michel Christensen, Rasmus Andersen, Niels Hendrichsen og Jens Pedersens kone af Wissing Closter

 

No.13 Dom. 19. p. Trinitatis 1768, var til daaben Jens Rasmussens forrige Lexmands husmands Barn i Wissing

Kierstine Marie, baaret af Niels Andersens kone i Troulstrup, Faddere: Niels Olufsen, Peder Andersen, Jens Jensen

 

No.14 Dom. 22. p. Trinitatis1768 Var til daaben Rasmus Vestergaards barn i Addit Anne, baaret af Barbera Sørensdatter, Modersns søster, Faddere: Jens Rasmussen, Rasmus Knudsen, Rasmus Sørensen og Anders Nielsens kone Giertrud, alle af Addit

 

No.15 Dom. 25.p. Trinitatis1768 Var til daaben Niels Knudsen Ydings barn i Wissing kaldt, Rasmus,

Baaret af Maren Jensdatter, Johan Johansens kone i Hansted, Faddere: Gl. Knud Yding, Søren Kiær, Lauritz Christensen og Anders Soldats kone af Addit

 

No.9 Dom. 1. advent 1768, Kastet jord paa Friderich Jensen Corporals barn i Wissing, Mads, som døde

Før det kom i kirken til hjemme daabs confirmation

 

Fødte 17, døde 10, copuleret 1

 

Side 29 højre side AO opslag 31

 

1769

 

No.1 den 15. februar 1769 begravet gl. Anders Michelsen i Wissing Closter 78 aar

 

No.2 den 2. søndag i faste 1769 kastet jord paa Søren Michelsen Gaardmands datter, Anne i Wissing 7 aar gammel

 

No.3 den 23. februar 1769 kastet jord paa hyrdens Anders Rasmussens søn i Wissing, Søren 7 aar

 

No.4 Dom: oculi: 3. søndag i faste 1769 kastet jord paa Eske Christensen i Wissing, 70 aar

 

No.5 Dito kastet jord paa Husmand Hans Christians søn i Nedenschou, Christian

 

No.6 Dom: Laet. Midfaste søndag 1769 kastet jord paa Jens Andersen korporals barn i Addit Anna Kierstine

 

No.7 Dom: Judica 5. søndag I faste 1769 begravet Søren Michelsen Gaardmand barn I Wissing, Giertrud 5 aar

 

No.8 dito 1769 kastet jord paa Søren Schydtes huusmands barn i Addit Johan: Marie 3 ½ aar

 

No.9 Dom: Palme søndag 1769 kastet jord paa gl. Peder Andersen Gaardmands datter I Wissing Anne 2 ½ aar

 

No.1 Dom: 1.p. pasc: 1769 var til daaben Anders Rasmussen Gaardmands barn i Addit, Karen,

Baaret af Svend Christensens kone, Faddere: Anders Nielsen, Rasmus Vestergaard, Rasmus Knudsen og Anders Holgersens kone

 

No.10 den 21. April 1769 kastet jord paa ung Niels Knudsens søn Knud, 3 aar her i Wissing

 

No.2 Dom: 4.p. Pasc. 1769 Var til daaben Niels Olufsens Gaardmands barn I Wissing, Barbara Maria,

baaret af Jens Rasmussens kone, Faddere: Anders Timmerbye, gl. Peder ??

Lauritz Christensen og Rasmus Knudsens kone, alle af Addit

 

No.11 den 24. april 1769 blev Præstens ældste søn sl: Friderich Hansen Sommer I Wissing

begravet, næsten 8 aar gammel I altergulvet paa den syndre side

 

No.3 fest: asc: xTrinitatis 1769 Var til daaben Anders Høegs Husmand barn I Addit, Niels, baaret

Af Anne Cathrine Sørensdatter af Træden, Faddere: Anders Nielsen, Lauritz Nielsen

Lauritz Christensen og Rasmus Knudsens kone, alle af Addit

 

No.3 Dom: 2.p. Trinitatis1769 Var til daaben Lauritz Christensen Gaardmands barn I Addit, Kiersten, baaret af Rasmus Sørensen Overgaards kone ibid, Faddere: Lauritz Nielsen, Rasmus Knudsen, Søren Møller

Og Anders Rasmussens kone, alle af Addit

 

No.12 dito. 1769 Kastet jord paa Niels Mortensen 80 aar gammel mand fra Winding som døde

Hos sin datter, Hans Christian Husmand kone i Wissing

 

No.13 den 21. Juni 1769 kastet jord paa Niels Thomsen ungkarl af Nedenschou 21 aar

 

No.14 den 29. Juni 1769 begravet Lauritz Christensen Gaardmand I Addit, 45 aar

 

No.4 Dom: 8.p. Trinitatis1769 Var til daaben Peder Andersen Gaardmands barn i Wissing, Anders, baaret af Søren Rasmussens

Kone i Troulstrup, Faddere: Anders Jensen, Niels Olufsen, Anders Timmerbye,

Og Rasmus Møllers kone, alle af Wissing

 

No.15 Dom: 9.p. Trinitatis1769 Kastet jord paa Søren Rytters Husmand i Addit, hans nye fødde barn

 

No.16 Dom: 10. p. Trinitatis1769 Kastet jord paa Niels Nielsen Rytter Huusmand i Wissing, 70 aar

nyelig kommen her til fra Troulstrup

 

No.5 Dom: 11. p. Trinitatis1769 var til daaben Jacob Kieldsen Gaardmands barn i Wissing, Niels, baaret af Anne

Kierstine Skoleholderens datter: Faddere: Anders Timmerbye, Gl. Peder Andersen,

Jens Ibsen, og Niels Mortensens kone af Krog

 

No.6 Dom: 15.p. Trinitatis1769 Var til daaben Jens Christensen hyrdens barn i Wissing Closter,

Kiersten, baaret af Niels Hendrichsens kone ibid. Faddere: Rasmus Andersen, Niels

Jensen, Niels tjenende i møllen, og Poul Nielsens kone i møllen

 

No.7 Dom: 16. Trinitatis1769 Var til daaben Niels Mortensen Gaardmands barn i Wissing, Morten, baaret

 

Side 30 venstre side AO opslag 32

 

af Smeden Peder Stephensens kone i Wissing Karen, Faddere: Søren Mikkelsen, Rasmus Møller, Søren Tønning og Niels Knudsen hans kone alle af Wissing

 

No.8 fest: an: Mariæ: 1769 var til daaben Søren Sørensen Møllers barn i Addit Knud baaret af Jens Rasmussens datter i Addit Zidsel, Faddere: Lauritz Nielsen, Rasmus Sørensen, Anders Nielsen og Rasmus Jensens kone

 

No.17 Dom: 24. p. Tr. 1769 begravet Søren Tønning Gaardmands kone i Wissing Anne Marie Rasmusdatter 37 aar gl.

 

Fødte 8, døde 18, copulerede 5,

 

No.18 den 13. december 1769, begravet Thomas Jensen Huusmand i Pinds Mølle 66 aar gl.

 

No.9 2. juledag 1769, var til daaben Søren Mikkelsen Gaardmand i Wissing hans søn Rasmus baaret af Rasmus Rasmussens datter Giertrud i Emborg, Faddere: Jens Jensen, Niels Mortensen, Jens Rasmussen og Niels Olufsens kone

 

No.19 fer. 3. nat 1769, kastet jord paa Rasmus Knudsen Gaardmands datter i Wissing Anne 1 ½ aar gl.

 

1770

 

No.1 festo anni 1770 var til daaben Erich Jensen Zillisens barn i Wissing en Huusmands Maren baaret af ung Peder Andersens pige Maren, Faddere: Peder Andersen, Peder Nielsen, Niels Rasmussen og je? Anders Pedersens kone alle af Wissing

 

No.1 den 20. januar 1770, begravet Mette Marie Jens Nielsen Gaardmands kone i Wissing 44 aar gl.

 

No.2 dito den 20. januar 1770 kastet jord paa den fattige Maren Gribstrups i Wissing 70 aar gl.

 

No.2 fest. Purif.? [2. februar 1770?] var til daaben Niels Knudsen Brædstrup Gaardmands barn i Wissing Mette Marie baaret af Søren Jensens fæstemø af Brædstrup, Faddere: Anders Timerbye, Lauritz Jensen, je? Niels Knudsen og Niels Ydings kone,

 

No.3 Dom: 5. p. epiph. 1770 Begravet Christen Svendsen Aftægtsmand i Addit 78 aar gl.

 

No.3 Dom: septuagesima1770 var til daaben Hans Christian Huusmands barn i Wissing Niels baaret af Sr. Olufsens pige Kirsten i Tønning, Faddere: Søren Jensen Skomager, Søren Michelsen, Niels Mortensen og Jens Poulsens kone

 

No.4 den 12. marts 1770 kastet jord paa Møllerens Friderich Zellemanns dødfødte pigebarn

 

No.4 Dom: 3. Jejun: 1770 var til daaben Michel Nielsen Huusmand i Pinds Mølle hans barn Lauritz baaret af Karen Rasmus Andersens datter i Wissing Closter, Faddere: Jens Pedersen, Peder Mortensen, Niels Møller og Møllerens pige Berthe

 

No.5 Dom: v: Fest: an: Mariæ: [25. marts 1770] var til daaben Rasmus Knudsen Smid Gaardmands barn i Addit Knud baaret af Jens Rytters kone i Wissing, Faddere: Knud Smed i Winding, Rasmus Jensen og Rasmus Overgaard i Addit og Anders Rasmussens kone ibid

 

No.6 dito Dom: v: Fest: an: Mariæ: 1770 var til daaben Peder Stephansen Smids barn i Wissing Giertrud, baaret af Niels Jensens kone i Troulstrup, Faddere: Erich Kiær i Tønning, Niels Mortensen, og Anders Rasmussen i Wissing og Christen Jacobsens kone ibid

 

No.7 Dom: Palme søndag 1770 var til daaben Anders Brand huusmands barn i Wissing Maren, baaret af Anne Jacobsdatter ibid: Faddere: Rasmus Overgaard, Jens Thomasen, Niels Yding og Søren Michelsens kone

 

No.6 Skærtorsdag 1770 kastet jord paa gl. Anne Bøchers i Wissing 84 aar blind i nogle aar

 

No.7 Dom: 2. p. Pasc: 1770 begravet Niels Olufsen Gaardmands barn i Wissing Barbara Marie, 1 aar gammel

 

Side 30 højre side opslag 32

 

No.8 Bededag 1770 var til daaben Anders Nielsen Gaardmands barn i Addit Friderica,

Baaret af jomfru Inger Baj i præstegaarden, Faddere: Lauritz Nielsen, Peder Lauritzen, Søren Kiær og Rasmus Smids kone i Addit

 

No.9 fest: Ash: 1770 var til daaben Anders Timmerbyes barn I Wissing Dorethe, baaret af Anders Jensens kone i Bouergaarde, Faddere: Niels Olufsen, gl. Peder Andersen, Jens Ibsen og Rasmus Møllers kone, alle af Wissing

 

No.8 fest. 2. Pent: 1770 kastet jord paa Søren Sørensen møllers barn i Addit, Knud ½ aar

 

No.9. dom: 5. p. Trinitatis: 1770 kastet jord paa Rasmus Sørensens barn i Addit Søren, 14 dage

 

No.10 Dom: 7. P. Trinitatis: 1770 var til daaben Rasmus Knudsens barn I Wissing, gedske, baaret

af Morten Jacobsens kone i Wilholdt, Faddere: Jens Thomasen, Søren Michelsen, Otthe Snecher, Niels Mortensens kone

 

No.11 Fest. Pes: Marie: 1770 var til daaben Rasmus Sørensens barn i Addit, Søren, (ovenfor er samme anført død,) baaret af Maren Chrestensdatter i Tønning, Faddere: Lauritz og Anders Nielsen, Anders Rasmussen og Rasmus Smids kone, alle af Addit

 

No.10 Dom. 8. 1770 Kastet jord paa hyrdens dødfødte søn I Addit

 

No.11 Dom: 10.p. Trinitatis 1770 var til daaben Rasmus Jensen Westergaards barn i Addit, Jens, baaret af Lene Sørensdatter, Faddere: Jens Rasmussen, Lauritz Nielsen, Rasmus Sørensen og Rasmus Smids kone, alle af Addit

 

No.11 og 12 kastet jord paa Peder Knudsens for tidlig fødte, hjemmedøbte 2 sønner,

Knud og Jens, 4 og 5 dage gamle

 

No.13 Dom: 22 1770 var til daaben Søren Skrædder?? Huusmands barn i Wissing, Bodel, baaret

af Johanne Jensdatter, Faddere: Rasmus Møller, Niels Yding, Frands Jensen

og Anders Brands kone i Wissing

 

Fødte 14, døde 13, copulerede 1

 

No.14 Dom. 3. advent 1770 var til daaben Poul Nielsen Huusmands barn i Wilholdt, Carstensen ??,

Karen, baaret af Michel Andersens kone i Wissing Closter, Faddere: Niels

Rasmussen i Nedenskoue, Rasmus Andersen og Anders Holgersen i Wilholdt, Niels Hendrichsens kone i Wissing Closter

 

No.13 1770 kastet jord paa Peder Andersens navnløse pigebarn i Nedenskoue

 

No.14 1770 begravet Jacob Kieldsen Gaardmands søn i Wissing, Anders, 9 ¾ aar den 17. december

 

1771

 

No.1 1771 var til daaben Peder Lauritzens Gaardmands 2, tvilling pigebørn, Laurentze, baaret af Maren Jensdatter, Johan Johansens kone fra Handsted

2 Dom. Sexag: Elisabeth, baaret af Lauritz Nielsens datter i Addit, Faddere til begge børn, Lauritz Nielsen, Rasmus Sørensen, Søren Møller, Anders Nielsen, Rasmus Jensen, Rasmus Smids kone, alle af Addit og Niels Knudsen jun. Kone i Wissing

 

No.1 1771 Dom. Sexagesima 1771 kastet jord paa Niels Yding Gaardmands barn i Wissing, Stephen, 2 ½ aar

 

No.2 dito 1771, Niels Jensen ?urup huusmands datter I Wissing, Karen, 12 aar

 

No.3 dito 1771, Rasmus Andersens navnløse barn i Wilholdt

 

Side 31 venstre side AO opslag 33

 

No. 3. Dom: 1. jeju. 1771 var til daaben ung Peder Andersen Gaardmands barn i Wissing, Metthe Marie, baaret af Barbera, Jens Rasmussens kone, Faddere: Niels Olufsen, Niels Brædstrup, gl. Anders Pedersen og Karen Hiul koun alle af Wissing

 

No. 4. dito 1771 begravet Karen Michelsdatter i Nedenschoue, 79 aar

 

No. 5. Dom: 5. Jejun: 1771 kastet jord paa gl. Jørgen Slange huusmand i Addit 85? aar

 

No. 4. Midfaste søndag 1771 var til daaben Niels Olufsen Gaardmands barn i Wissing, Barbera Marie, baaret af Oluf Nielsens kone i Wissing, Faddere: Anders Rasmussen, ung Peder Andersen, Jens Rasmussen og gl. Peder Andersens kone, alle af Wissing

 

No. 5. Ditto 1771 var til daaben Niels Jensen Yding Gaardmands barn i Wissing, Karen, baaret af Metthe Pedersdatter i Tønning, Faddere: Søren Tønning, Jacob Kieldsen, Niels Mortensen og Niels Rasmussens kone, alle af Wissing

 

No. 6. Den 13. Marts 1771 kastet jord paa Peder Lauritzen Gaardmands barn i Addit, Laurentze, 6 uger

 

No. 6. Den 20. Marts 1771 var til daaben Anders Zillesen huusmands barn i Wissing, Rasmus, baaret af Erich Zillesens kone i Wissing, Faddere: Jens Thomasen, Michel Skrædder, Jochum Andersen, og Karen Gribstrups alle af Wissing

 

No. 7. Dom: palm: 1771 begravet Mette Nielsdatter amme, sl. Knud Overgaards Enke 72 aar, Wissing

 

No. 8. Dom: 5. P. asc. 1771 begravet gl. Anders Pedersen Gaardmands kone i Wissing Anne Kierstine 65 aar

 

No. 7. Fest. Trinitatis 1771 var til daaben Søren Tønning Gaardmands barn i Wissing Lauritz, baaret af Kiersten Lauritzdatter af Saabye, Faddere: gl. Peder Andersen, Lauritz Jensen, gl. Niels Knudsen og Niels Brædstrups kone, alle af Wissing

 

No. 8. dito 1771 var til daaben Jens Poulsen Spilmand, huusmands barn i Wissing, Magdalene, baaret af Anders Timmerbyes datter Maren, Faddere: Rasmus Møller, Søren Michelsen, Niels Mortensen og Niels Ydings kone alle af Wissing

 

No. 9. 17. April 1771 kastet jord paa Peder Andersen Gaardmands barn i Wissing Mette Marie, 9 uger

 

No. 10. slettet post 1771…… Dom: 5. p. pasc, begravet Anne Kierstine, gl. Anders Pedersens af E.m. kone i Wissing 66 aar …. Slettet post

 

No. 9. Dom: 7. P. trinitatis 1771 var til daaben Niels Knudsen Junior Gaardmands barn i Wissing, Anne, baaret af Peder Knudsens kone, faddere: Knud Yding, Peder Stephensen, Peder Hjulmand, og Christen Wævers kone,

 

No. 10. Dom: 8. P. trinitatis 1771 var til daaben Jens Rasmussens barn i Wissing, Metthe Marie, baaret af ung Peder Andersens kone i Wissing, Faddere: Jens Jensen, Lauritz Jensen, Anders Rasmussen og Niels Mortensens kone, alle af Wissing

 

No. 11. Ditto 1771 var til daaben Søren Møllers barn af Addit, Metthe, baaret af Rasmus Smeds kone, Faddere: Jens Rasmussen, Anders Rasmussen, Anders Nielsen, og Svends pige Christentze

 

No. 12. Dom: 10. P. trinitatis 1771 var til daaben Rasmus Sørensens barn i Addit, Maren, baaret af moderens søster Maren, tjenende i Tønning, Faddere: Lauritz Nielsen, Rasmus Jensen, Anders Rasmussen og Rasmus Smeds kone, alle af Addit

 

No. 10. Dom: 12. P. trinitatis 1771 kastet jord paa Peder Jensen hos hyrden i Wissing Closter 80 aar

 

No. 11. Dom: 14. p. trinitatis 1771 kastet jord paa Karen Jensdatters uægte barn i Wissing Closter kaldet Morten, inddøbt og efter nogle dage død, saa barnets fader ikke blev udlagt men siges at være Peder Mortensen, Morten Jensens søn i Wissing Closter

 

Side 31 højre side AO opslag 33

 

No. 12. 4. September 1771 begravet Johanne Michelsdatter, Anders Rasmussen Wissings kone, først beboer paa Wilholt, men nu boede i mit huus 84 aar

 

No. 13. Dom: 20. P. trinitatis 1771 begravet Christen Erichsen aftægtsmand i Wissing sogn. – Addit 66 aar

 

No. 13. Dom: 22. P. trinitatis 1771 var til daaben Niels Rasmussen Gaardmands barn i Nedenschoue, Rasmus, baaret af Zidsel Rasmusdatter i Rye, Faddere: Knud Nielsen i Træden, Peder Andersen og Hans Christian i Nedenschoue, Rasmus Andersens kone i Wissing Closter

 

No. 14. Dom: 24. P. trinitatis 1771 kastet jord paa Oluf Nielsen Gaardmands barn i Wissing Metthe Marie, 3 dage

 

No. 14. Dom: 25. P. trinitatis 1771 var til daaben Anders Rasmussen Gaardmands barn i Addit, Lauritz, baaret af Peder Lauritzens kone, faddere: Lauritz Nielsen, Svend Christensen, Anders Nielsen og Peder Smeds kone

 

No. 15. Ditto 1771 var til daaben Hyrden Jens Kristensens?? Barn i Addit, Maren, baaret af Anne Nielsdatter tjenende i Pinds Mølle, Faddere: Søren Møller, Rasmus Jensen, Rasmus Smed, og Rasmus Overgaards pige Kiersten, alle af Addit

 

No. 15. Den 18. November 1771 begravet Michel Frandsen i Addit huusmand, 64 aar

 

No. 16. Dom: 3. Advent 1771 begravet Peder Pedersen Bøchers kone i Pinds Mølle, Maren Jensdatter 27 aar

 

No. 17. Dom: p. nat. begravet ung Peder Andersens barn Cathrine Pedersdatter i Wissing, gammel 7 aar, 3 uger, nogle dage

 

1772

 

No. 1. Dom: 3. p. epiptn: var til daaben Rasmus Smid Gaardmands barn i Addit, Anders, baaret af fr. Hendrich Bræmers hustrue i Winding, faddere: Lauritz Nielsen, Jens Rasmussen, Anders Rasmussen, og Anders Kieldsens kone Giertrud, alle af Addit

 

No. 1. den 8. februar 1772 ligprædkien over K: Maren Rasmusdatter i Wilholdt 88 aar

 

No. 2. Dom: 5. p. epi. 1772 var til daaben Peder Andersens barn i Nedenschoue, Maren, baaret af Lauritz Olufsens kone i Troulstrup, faddere: Niels Rasmussen i Nedenschoue, Rasmus Sørensen og Morten Nielsen i Møldrup, og Niels Olufsens kone i Wissing

 

No. 2. fastelavns søndag 1772 kastet jord paa Knud Christensen Hyrde i Addit, 65 aar  

 

No. 3. fastelavns søndag 1772 var til daaben ung Peder Andersens barn i Wissing, Rasmus, baaret af Niels Olufsens kone i Wissing, Faddere: Anders Pedersen, Anders Rasmussen, Søren Michelsen og Niels Brædstrups kone, alle af Wissing

 

No. 3. den 6. marts 1772 kastet jord paa Anders Brandhuus mands kone i Wissing Maren Jacobsdatter som ville i et snee fog gaaet fra Winding her hinis?? den 25. februar 1772, men blev først fundet den 1. marts 17722, synet og bevist fra Amtsmand af 4. marts 1772

 

No. 4. Dom: 4. jeju. 1772 var til daaben Anders Timmerbyes barn i Wissing, Peder, baaret af Anders Jensens datter i Bouergaarde, Faddere: Niels Olufsen, Niels Brædstrup, Niels Mortensen og Maren Jensdatter alle af Wissing 

 

No. 5. den. 1. april 1772 var til daaben Niels Mortensens barn i Wissing, Anders, baaret af Peder Mortensens kone i Gammelstrup, Faddere: Rasmus Møller, Niels Yding, Peder Smid og Rasmus Overgaards kone

 

No. 4. den 6. april 1772 begravet Maren Jensdatter, sl. Rasmus Andersens Enke i Wissing, 70 aar

 

Side 32 venstre side AO opslag 34

 

No. 6. dom: palma: 1772 var til daaben Søren Michelsen Gaardmands barn i Wissing, Anne, baaret af mandens søster Anne Michelsdatter, Faddere: Anders Pedersen, ung Peder Andersen, Anders Jensen og Knud Nielsens kone, alle af Addit

 

No. 7. den 13. april 1772 fødte Rasmus Møllers kone i Wissing et dødfødt barn

 

No. 5. dom: virid: 1772 kastet jord paa oven meldte Rasmus Møllers barn i Wissing

 

No. 8. 1. Paaskedag 1772 var til daaben Niels Brædstrup Gaardmands barn i Wissing Knud, baaret af Peder Smids kone i Wissing, Faddere: Anders Timmerbye, ung Peder Andersen, Søren Kiær, og Niels Ydings kone alle af Wissing

 

No. 6. Ditto 1772 kastet jord paa Niels Pedersen som druknede i Karl søe,

 

No. 7. Ditto 1772 kastet jord paa Jens Christensen Hyrdes barn i Addit Maren, 23 uger

 

No. 8. Dom: 2. P. pasc. 1772 kastet jord paa Jens Sørensen af Addit som druknede i Karl søe, og omsiden blev fundet 32. aar 7 maaneder

 

No. 9. Dom: 3. P. pasc. 1772 var til daaben Rasmus Andersens barn i Wilholt, Jens, baaret af Niels Rasmussens kone i Nedenschoue, Faddere: Peder Andersen, Peder Mortensen, Peder Smid, og Morten Jacobsens kone

 

No. 9. Almindelig bededag 1772 kastet jord paa oven meldte barn Jens

 

No. 10. Dom: 4. P. pasc: 1772 kastet jord paa Anders Jensen Zillesen huusmands barn i Wissing, Rasmus 1 aar 10 uger gammel

 

No. 11. Christi Himmelfarts dag 1772 kastet jord paa Hyrden Anders N: af Wissing Closter 30 aar

 

No. 10. Dom: 5. P. trinitatis 1772 var til daaben Knud Nielsen Gaardmands barn i Wissing, Kiersten, baaret af Peder Knudsens kone Karen, Faddere: Niels Knudsen, Jens Thomasen, Oluf Nielsen og Rasmus Knudsens kone, alle af Wissing

 

No. 12. Dom: 14. P. trinitatis 1772 kastet jord paa Søren Michelsen Gaardmands barn i Wissing Anne ½ aar

 

No. 11. Den 9. Oktober 1772 indøbte Oluf Nielsens barn Mette Marie, som strax efter døde

 

No. 13. Dom: 18. P. trinitatis 1772 kastet jord paa oven meldte barn

 

No. 13. Dom: 19 kastet jord paa Jens Rasmus Raches kone almisselem i Wissing 60 aar

 

No. 14. Dom: 21. p. trinitatis 1772 Jens Rasmussen Lexmand datter i Wissing Kierstine Marie 4 aar

 

No. 12. Dom: 3. advent 1772 var til daaben Anne Marie Sørensdatter Lauritz Nielsen i Addit hans stiftsdatters barn kaldet Karen, baaret af Kiersten Sørensdatter i Addit, Faddere: Lauritz Nielsen, Søren Kiær i Wissing, Erich Pedersen i Tønning og Rasmus Snedkers kone i Addit, ved daaben blev til dette uægte barn udlagt fader sl. Jens Sørensen som druknede i Karl søe og ?? forand anført under nr. 8

 

No. 13. 2. juledag 1772 var til daaben Rasmus Jensen Vestergaards barn i Addit, Søren, baaret af Zidsel Jensdatter, Faddere: Anders Nielsen, gl. Søren Rasmussen, Rasmus Sørensen og Anders Kræmers? Kone alle af Addit

 

Side 32 højre side AO opslag 34

 

1773

 

No. 1. Dom: post. N: An: 1773 var til daaben Jens Baltzersen Gaardmands barn i Wissing kaldet Baltzer, baaret af Kiersten Thomasdatter i Rye, Faddere: Rasmus Baltzersen og Peder Nielsen af Rye, og Knud Nielsens kone i Wissing

 

No. 2. den 15. Januar 1773 døbte gl. Peder Andersen Gaardmands barn i Wissing kaldet Niels, som døde inden daabens confirmation

 

No. 1. Dom: 3. Post eph. 1773 kastet jord paa oven meldte Peder Andersens barn 9 dage

 

No. 2. Dom: 4. P. epi. 1773 kastet jord paa sl. Knud Hyrdes vanføre datter i Addit en almisselem Anne Marie Knudsdatter 13 aar

 

No. 3. Den 10. Februar onsdagen 1773 var til daaben Jacob Kieldsen Gaardmands barn i Wissing, Anders, baaret af Præstens kone Cathrine Elisabeth Sommer, Faddere: Jens Ibsen, Niels Yding, Christen Wæver og Knud Nielsens kone Anne Marie, alle af Wissing

 

No. 4. Dom: 1. Jeju. 1773 var til daaben Peder Stephensen Smids barn i Wissing, Else, baaret af Christian Abrahams kone i Gammelstrup, Faddere: Søren Kiær, Niels Knudsen, Niels Mortensen og Niels Brædstrups kone af Wissing

 

No. 3. Kastet jord paa en betlers barn fra Dronninglund som kom med samme syg her til byen døde, til Niels Brædstrup ved navn Frederich 2 ½ aar den 3. marts 1773

 

No. 4. Dom: 2. Jej: 1773 kastet jord paa almisselemmen Jes Rasmussen Kroch i Wissing 78 aar

 

No. 5. Den 17. Marts 1773 kastet jord paa Hyrdens barn i Addit Kiersten, 4 aar

 

No. 5. Midfaste søndag 1773 var til daaben Erich Zillesen huusmands barn i Wissing, Jens, baaret af Niels Brædstrups kone, Faddere: Anders Zillesen, Jens Poulsen, Rasmus Knudsen og Mette Pedersdatter til Niels Ydings alle af Wissing

 

No. 6. Die. sot. [16. april 1773] kastet jord paa ung Søren Rasmussens søn i Addit, Erich 6 aar

 

No. 7. Fer: 2. Pasc: 1773 kastet jord paa Hyrdens barn i Addit, Kiersten nogle timer gammel

 

No. 8. Den 17. April 1773 begravet sl. Lauritz Thoersen aftægtsmand i Addit 67 aar, over ham blev holdt tale paa kirkegaarden Kirchen var under reparation

 

No. 9. Dom: 2. P. pasc. Kastet jord paa huusmand Niels Jensen Wæver i Addit, 59 aar

 

No. 10. Fest. Ascens. 1773 begravet gl. Niels Knudsen Gaardmands kone Kiersten Erichsdatter i Wissing 54 aar

 

No. 6. Dom: 1. P. trinitatis 1773 var til daaben Niels Olufsens søn i Wissing Lauritz, baaret af ung Peder Andersens kone, Faddere: Lauritz Jensen, gl. Peder Andersen, Anders Timmerbye, Jens Rasmussens kone, alle af Addit

 

No. 11. Den 17. Juni 1773 kastet jord paa en fattig betler ingen kendte, han blev kørt halv død og maalløs her til Wissing Closter fra Troelstrup

 

No. 12. Den 8. Juli 1773 begravet Jens Rasmussen forpagter huusmands kone i Nedenschoue 51 aar

 

No. 7. Dom: 5. P. trinitatis 1773 var til daaben Rasmus Knudsen Gaardmands barn i Wissing, Anne, baaret af Giertrud, Morten Jacobsens stifdatter i Wilholdt, Faddere: Niels Brædstrup, Otthe Snecher, Knud Nielsen og Anders Timmerbyes datter

 

No. 13. Den 15. Juli 1773 begravet Karen Svensdatter, aftægts kone i Addit, 76 aar

 

No. 8. Dom: 6. p. trinitatis 1773 var til daaben Søren Tønning Gaardmands søn i Wissing, Jens, baaret af Jørgen Lauritzens Fæstemøe i Saaby, Faddere: Rasmus Møller, Lauritz Jensen, Niels Yding og Niels Brædstrups kone, alle af Wissing

 

Side 33 venstre side AO opslag 35

 

No. 14. den 17. August 1773 begravet Jens Pedersens kone i Wissing Closter Maren Abrahamsdatter 42 aar som døde strax efter hun var forløst

 

No. 9. Same dag 1773 var til daaben bemeldte Jens Pedersens barn Abraham, baaret af Christen Abrahamsens kone i Gammelstrup, Faddere: Rasmus Andersen, Morten Jacobsen og Rasmus Andersen af Wilholt og Morten Jensens kone

 

No. 15. Dom: 11. P. trinitatis 1773 kastet jord paa ovenstaaende Jens Pedersens søn Abraham, 9 dage

 

No. 16. Den 26. August 1773 kastet jord paa Anders Hansen, sl. Hans Spilmands søn nu recrut som kom gaaende syg til Addit og døde i en stald 26 aar gammel

 

No. 10. Dom: 14. P. trinitatis 1773 var til daaben Niels Rasmussens barn i Nedenschoue, Niels, baaret af Anne Sørensdatter af Træden, fadder: Peder Mortensen af Møldrup, Anders Rasmussen og Morten Jacobsen af Wilholt og Peder Andersens kone af Nedenschoue

 

No. 17. Dom: 17. P. trinitatis 1773 begravet Niels Hendrichsen huusmand i Wissing Closter 75 aar

 

No. 11. Dom: 21. P. trinitatis 1773 var til daaben Oluf Nielsen Gaardmands barn i Wissing, Niels, baaret af Niels Olufsens kone, Faddere: ung Peder Andersen, Anders Zillesen, Jens Nielsen og Rasmus Knudsens kone, alle af Wissing

 

No. 12. Dom: 23. P. trinitatis 1773 var til daaben Rasmus Andersens søn i Wilholt, Jens, baaret af hans kones ugifte søster i Elling, faddere: Peder Smid og Peder Mortensen i Møldrup, Morten Jacobsen i Wilholdt og Rasmus Andersens datter i Wissing Closter

 

No. 13. Dom: 1. Advent 1773 var til daaben Peder Lauritzen Gaardmands barn i Addit Giertrud Marie, baaret af Peder Smids kone i Wissing Karen Sørensdatter, faddere: Lauritz Nielsen, Anders Nielsen, Rasmus Sørensen og Rasmus Vestergaasrds kone Maren

 

No. 18. Dom: 3. Advent 1773 begravet Niels Mortensens søn i Wissing, Peder, 1 ¾ aar

 

No. 19. Dom: 4. Advent 1773 begravet Peder Stephensen Smeds datter i Wissing, Giertrud, 2 ¾ aar

 

No. 20. 2. juledag 1773 kastet jord paa Marie Elisabeth, Søren Skrædder huusmands kone i Wissing, som døde uforløst

 

1774

 

No. 1. Dom: 1. P. epi. 1774 var til daaben Peder Knudsen huusmands barn Jens i Wissing, baaret af Jesper Sørensens kone fra Emborre, Faddere: Jens Thomasen, Rasmus Knudsen, Søren Michelsen og Maren Holgersdatter

 

No. 2. Dom: sept. 1774 var til daaben Rasmus Knudsen Smeds barn i Addit Karen, baaret af jomfrue Ingeborg Woethman i Closter Mølle, Faddere: Rasmus Jensen, Anders Rasmussen, Søren Møller af Addit, mad: Sørensen i Winding

 

No. 3.dito 1774 var til daaben Niels Knudsen Junior Gaardmands barn i Wissing Knud [tvilling], baaret af min sviger moder mad: sl. Hansens, faddere: Søren Kiær, Erich Nielsen, Knud Nielsen og Peder Smids kone Karen, alle af Wissing

 

No. 1. Ditto Dom: sept: 1774 kastet jord paa oven meldte mands dødfødte søn [tvilling]

 

No. 2. Dom: sexag. 1774 Kastet jord paa Peder Knudsen huusmand i Wissing 35 aar

 

Side 33 højre side AO opslag 35

 

No. 3. fastelavns søndag 1774 kastet jord paa Niels Knudsen Junior Gaardmands barn i Wissing Knud, en tvilling 14 dage gammel

 

No. 4. Den 2. Marts 1774 var til daaben Niels Jensen Yding Gaardmands barn i Wissing Johanne, baaret af Anne Marie fra Bouergaarde, Faddere: Jacob Kieldsen, Jens Ibsen, Rasmus Møller, gl. Peder Andersens kone Maren Jensdatter, alle af Wissing

 

No. 4. dito 1774 kastet jord paa Rasmus Jensen Wæver huusmand i Wissing, 58 aar

 

No. 5. Dom: 3. Jeju. Kastet jord paa Rasmus Knudsen Smeds barn i Addit Karen 6 uger

 

No. 6. Den 18. Marts 1774 begravet Kiersten Jensdatter Michels moder i Wissing Closter, 75 aar

 

No. 7. Skærtorsdag 1774 kastet jord paa Peder Andersen inddøbt barn i Nedenschoue med navn Metthe 8. dage gammel

 

No. 5. Den 9. April 1774 var til daaben Anders Timmerbye Gaardmands barn i Wissing Charlotte Amalia, baaret af Anders Jensens datter i Bouergaarde, Faddere: Rasmus Møller, gl. Peder Andersen, Niels Bræstrup og Niels Olufsens kone

 

No. 8. den 13. april 1774 kastet jord paa Jens Baltzersens Gaardmands barn i Wissing, Mads 6 aar gammel, samme barn faldt baglæns i en liden kedel kogende vand, og døde der af anden dagen  

 

No. 9. den 9. April 1774 begravet Jens Jensen Yding aftægtsmands kone i Wissing 79 aar

 

No. 10. Dom: 3. P. pasc. 1774 begravet Jens Nielsen forrige gaardmand i Wissing, 51 aar

 

No. 11. Den 17. Maj 1774 begravet Rasmus Sørensen Overgaard gaardmand i Addit 42 aar 14 dage

 

No. 12. Dom:1. P. trinitatis kastet jord paa Søren Møller Gaardmands barn, dødfødt i Addit

 

No. 13. Og 14. Dom: 2. P. trinitatis 1774 kastet jord paa Anders Nielsen Gaardmands 2. tvilling drengebørn, det første dødfødt, det andet havde liv og blev døbt af faderen og kaldt Erich, men døde strax

 

No. 6. Dom: 4. P. trinitatis 1774 var til daaben sl. Rasmus Overgaards Gaardmands barn i Addit baaret af den sl. Søster Kiersten Sørensdatter hos mig tjenende, kaldt efter sin sl. Fader Rasmus, Faddere: Anders Nielsen, Søren Møller, Rasmus Smed, og Anders Rasmussens kone, alle af Addit

 

No. 7. Dom: 15. P. trinitatis 1774 var til daaben Peder Andersens søn i Wissing, Anders, baaret af Anders Rasmussens kone i Wissing, Faddere: Niels Olufsen, Jens Rasmussen, Oluf Nielsen og Stephen Hjulmands kone, alle af Wissing

 

No. 8. Dom: 16. P. trinitatis 1774 døbt Niels Bræstrups søn i Wissing Peder, baaret af Peder Bierres kone i Bræstrup, Faddere: Erich Nielsen, Rasmus Knudsen, Otthe Snecher og Søren Tønnings kone, alle af Wissing

 

No. 9. Dom: 17. P. trinitatis 1774 døbt Erich Nielsen Gaardmands søn i Wissing, Holger, baaret af Giertrud Holgersdatter i Wilholdt, Faddere: Niels Bræstrup, Peder Nielsen, Søren Pedersen og Michels datter i Wissing Closter

 

No. 10. Dom: 18. P. trinitatis 1774 døbt Jens Rasmussen gadardmands søn i Wissing, Joen, baaret af Kiersten Lauritzdatter, Faddere: ung Peder Andersen, Niels Olufsen, Oluf Nielsen og Niels Mortensens kone, alle af Wissing

 

Side 34 venstre side AO opslag 36

 

No.15. den 18. oktober 1774 begravet Anders Pedersen aftægtsmand i Wissing, 75 aar

 

No. 11. Dom: 2. advent 1774 var til daaben Hyrden Jens Christensens datter af Addit, Maren, baaret af Anne Christensdatter Svends pige, Faddere: Lauritz Nielsen, Anders Nielsen, Rasmus Smed og Peder Lauritzens kone

 

No. 12. onsdagen den 21. december 1774 var til daaben  Knud Nielsen Gaardmands barn af Wissing, Johanne, baaret af Erich Nielsens kone, Faddere: Rasmus Knudsen, Niels Mortensen og Niels Knudsen, Jens Baltzers kone

 

No. 13. feri. 2. nativ. Var til daaben Niels Mortensen Gaardmands barn i Wissing, Karen, baaret af Else, Peder Mortensens kone fra Gammelstrup, Faddere: Rasmus Møller, Søren Michelsen, gl. Peder Andersen og Peder Smeds kone, alle af Wissing

 

No. 14. dito 1774 var til daaben Anders Jensen Zillesen huusmands barn i Wissing, Rasmus, baaret ar Anne Eskesdatter, Oluf Michelsens kone, Faddere: Erich Zillesen, Anders Jensen, Jens Thomasen og Oluf Nielsens kone

 

1775

 

No. 1. Dom: 2. p. epi. 1775 var til daaben gl. Peder Andersens datter i Wissing, Maren, baaret af Søren Mortensens kone i Dørrup, Faddere: Niels Yding, Jacob Kieldsen, Søren Kiær, Niels Olufsens kone, alle af Wissing

 

No. 2. Dom: 3. P. epi. 1775 Var til daaben Søren Michelsen Gaardmands barn i Wissing, Michel, baaret af Johanne, Anders Rasmussens datter i Svejstrup, Faddere: Anders Timmerbye, Jens Rasmussen, Jens Jensen og Oluf Nielsens kone

 

No. 3. Den 25. Maj 1775 var til daaben Jens Baltzers barn i Wisssing, Mads, baaret af Peder Nielsens datter i Rye fra Rye, Faddere: Søren Michelsen, Oluf Nielsen, Rasmus Knudsen og Karen Jensdatter

 

No. 4. Dom: 5. p. epiph. 1775 Var til daaben Rasmus Knudsen Overgaards datter i Wissing, Inger, baaret af Rasmus Smeds kone i Addit, Faddere: Niels Mortensen, Søren Michelsen, Niels Knudsen og Niels Bræstrups kone, alle af Wissing

 

No. 5.  den 15. februar 1775 døbt Kiersten Jensdatters uægte barn i Addit, sl, Jens Olufsens huusmands datter, Rasmus, baaret af Jens Rasmussens datter Zidsel, Faddere: Lauritz Nielsen, Anders Nielsen, Peder Lauritzen, og Peder Smeds kone, alle af Addit, til barnefader blev udlagt Søren Rasmussen tjenende i Troelstrup

 

Side 34 højre side AO opslag 36

 

No. 1. Fastelavns søndag 1775 kastet jord paa Peder Andersens dødfødte barn i Nedenschoue

 

No. 2. Dom: 2. P. epiph. 1775 Kastet jord paa Anders Zillesen huusmands søn Rasmus, 3 uger

 

No. 3. Dom: 3. Jeju: 1775 kastet jord paa Knud Nielsen Gaardmands datter Johanne i Wissing 13 uger

 

No. 6. Dom: 3. Jejun. 1775 Var til daaben Peder Stephensen Smeds datter i Wissing, Giertrud, baaret af Lauritz Nielsens kone i Addit, Faddere: Søren Pedersen, Erich Nielsen, og Niels Mortensen, og Niels Bræstrups kone

 

No. 4. Fest. An. Mari. 1775 begravet Wolborg Hansdatter, Otthe Snechers kone i Wissing som i 3 aar havde været uden forstand indelugt i et kammer 57 aar

 

No. 5. Dom: palm. 1775 kastet jord paa Kiersten Jensdatters uægte barn i Addit, Rasmus 7 uger

 

No. 6. 1. Paaskedag 1775 Kastet jord paa Hyrden Jens Christensens barn i Addit, Maren 17 uger

 

No. 7. Dom: 3. Pasc. 1775 var til daaben Niels Pedersen Tolstrup huusmands barn i Wissing, Christen, baaret af Anne Andersdatter af Hvejsel, Faddere: ung Peder Andersen, gl. Peder Andersen, Søren Kiær og Niels Bræstrups kone

 

No. 7. begravet gl. Jens Yding aftægtsmand i Wissing 81 aar

 

No. 8. Dom: 5. P. pasch. 1775 var til daaben Rasmus Knudsen Smeds barn i Addit, Karen, baaret af Madame Schultz fra Winding, Faddere: Sr. Sørensen fra Winding, Knud Langballe fra Langballe, Anders Rasmussen fra Winding og Anders Kræmers kone i Addit

 

No. 9. Fest. Asc. 1775 var til daaben Christen Knudsen tjenestekarls barn i Wissing Closter, Rasmus, baaret af Inger Michel Andersens datter ibid, Faddere: Morten Jensen, Jens Pedersen, Rasmus Andersen og Poul huusmands kone ibid

 

No. 10. overstreget ……… fer: 2. Pent. Døbt Niels Tolstrup huusmands barn i Wissing, Christen, baaret af moderens søster, Faddere: Peder Andersen, Søren Kiær, Jens Bøcher i Them, og Anne Kierstine Pedersdatter i Pinds Mølle, nb. Ovenfor andført [no. 7. men fadderne er ikke helt ens] ……. overstreget

 

No. 8. Fest. Trinitatis 1775 begravet gl. Peder Andersens datter i Wissing Maren, 22 uger 1 ½ dag

 

No. 11. Dom: 5. P. trinitatis 1775 var til daaben Niels Sørensen min tjenestekarls barn fra Wissing Closter, Morten, baaret af ung Peder Andersens kone i Wissing, Faddere: Rasmus Andersen, Michel Andersen i Wissing Closter, Søren Sørensen i Addit, og Morten Jensens kone i Wissing Closter

 

No. 12. Dom: 9. P. trinitatis 1775 var til daaben Oluf Michelsen huusmands barn i Wissing, Michel, baaret af Maren Eskelsdatter, Faddere: Søren Michelsen, Friderich Jensen, Søren Tønning og Anders Sillesens kone

 

No. 13. Dom: 10. P. trinitatis 1775 var til daaben Rasmus Jensen Corporal huusmands barn i Wissing Closter, Søren, baaret af Michel Andersens datter ibid. Faddere: Morten Jensen, Rasmus Andersen og Terkel Jensen og Poul Nielsens kone

 

No. 14. Ditto 1775 var til daaben Søren Sørensen Møller Gaardmands barn i Addit, Anne, baaret af Rasmus Smeds kone, Faddere: Anders Rasmussen, Rasmus Jensen, Anders Nielsen og Kiersten Sørensdatter

 

No. 15. Dom: 11. P. trinitatis 1775 var til daaben Anders Nielsen Gaardmands barn i Addit, Cathrine, baaret af konens moder i Salthen, Faddere: Søren Kiær, Mads Nielsen, Peder Lauritzen og Rasmus Smeds kone i Addit

 

No. 16. Dom: 15. P. trinitatis døbt Rasmus Møller Gaardmands barn i Wissing, Kiersten, baaret af Iver Pedersens datter i Yding Anne, Faddere: Anders Timmerbye, Peder Andersen, Niels Mortensen og Maren Jensdatter

 

Side 35 venstre side AO opslag 37

 

No. 17. Dom: 17. P. trinitatis 1775 døbt Niels Rasmussen Gaardmands barn i Nedenschoue, Andreas, baaret af Niels Jensens kone i Birknis, Faddere: Peder Andersen i Nedenschoue, Morten Jacobsen og Rasmus Andersen i Wilholt, og Knud Nielsens kone i Træden

 

No. 18. Ditto 1775 døbt Søren Tønning Gaardmands barn i Wissing, Maren, baaret af mandens søster Maren Jensdatter af Gammelstrup, Faddere: Rasmus Møller, Søren Michelsen, Lauritz Jensen og Niels Bræstrups kone

 

No. 19. Dom: 18. P. trinitatis 1775 døbt Niels Knudsen Junior Gaardmands barn i Wissing, Giertrud Marie, baaret af Giertrud Holgersdatter i Wilholt, Faddere: Peder Lauritzen, Søren Kiær, Otthe Snecher og Peder Smeds kone

 

No. 20. og 21. Døbte dom: 20. P. trinitatis 1775 Rasmus Jensen Vestergaard Gaardmands tvilling pige børn med navn Maren og Cathrine, den første baaret af Barbera Mortensdatter, Niels Sørensens kone i Wissing Closter, den anden af Søren Knudsen Langballes datter i Langballe, Faddere: Anders Nielsen, Mads Nielsen, Svend, Lauritz Nielsen, Rasmus Knudsens og Søren Møllers koner

 

No. 9. Dom: 22. P. trinitatis 1775 kastet jord paa Jens Frandsen almisselem i Addit 72 aar

 

No. 22. Dom: 23. P. trinitatis 1775 var til daaben Erich Zillesen huusmands barn i Wissing, Peder, baaret af Peder Nielsens kone i Welling, Faddere: Anders Soldat, Søren Tønning, Rasmus Overgaard, og Anders Zillesens kone

 

No. 10. Dom: 24. p. trinitatis 1775 begravet gl. Niels Knudsen aftægtsmand i Wissing 59 aar

 

No. 11. Dom: 1. advent 1775 kastet jord paa Rasmus Møllers barn i Wissing, Kiersten, 9 uger

 

No. 23. dito [1. søndag i advent 3. december 1775] døbt Mads Nielsen Gaardmands barn I Addit, Zidsel Marie, baaret af Søren Kiærs datter i Wissing Giertrud, Faddere: Svend, Peder Lauritzen, Søren Kiær og Rasmus Smeds kone

 

1776

 

No. 1. onsdagen den 31. januar 1776 kastet jord paa Anders Timmerbye Gaardmands dødfødte søn i Wissing

 

No. 2. Dom: sexag. 1776 kastet jord paa Peder Andersen i Nedenschoue dødfødte søn

 

Side 35 højre side AO opslag 37

 

No. 1. mari. Bebud. 1776 Var til daaben Niels Olufsen Gaardmands barn i Wissing Terkild, baaret af Jens Rasmussens kone, Faddere: Anders Timmerbye, Peder Andersen, Oluf Nielsen og Søren Michelsens kone, alle af Wissing

 

No. 2. Dom: 3. P. Pasc. Var til daaben Hyrdens Peder Hansen i Wissing navn Peder, baaret af Jørgen Mortensens kone i Træden, Faddere: Niels Knudsen, Søren Kiær, Peder Andersen og Christen Wævers kone alle af Wissing

 

No. 3. Dom: 6. P. pasc. 1776 var til daaben Jens Winthers barn i Addit, Anne baaret af Maren Eskesdatter ibid, Faddere: Anders Nielsen, Svend Christensen, Mads Nielsen og Paul Nielsens kone

 

No. 3. Den 7. Juni 1776 kastet jord paa sl. Knud Hyrdes datter i Addit, Anne Kierstine, 20 aar

 

No. 4. Dom: 5. P. trinitatis 1776 var til daaben Peder Lauritzen Gaardmands barn i Addit, Laurentze, baaret af Anders Rasmussen Kræmers kone i Addit, Faddere: Lauritz Nielsen, Anders Nielsen, Rasmus Jensen og Johan Johansens kone fra Hansted

 

No. 4. Dom: 9. p. trinitatis 1776 kastet jord paa Peder Sørensen af Addit, en usel lem 29 aar

 

No. 5. Dom: 14. p. trinitatis 1776 var til daaben ung Peder Andersens Gaardmands barn i Wissing, Jens, baaret af (som første) af Præstens datter Apelone Sommer, Faddere: Niels Bræstrup, Niels Olufsen, Oluf Nielsen, og Jens Rasmussens kone

 

No. 5. Dom: 16. p. trinitatis 1776 begravet Rasmus Møllers broder i Wissing, som kom syg hertil fra Troulstrup, sl. Søren, og døde 27 aar

 

No. 6. Dom: 17. p. trinitatis 1776 baptist Knud Nielsen Gaardmands barn i Wissing, Johanne, baaret af Niels Knudsen Juniors kone i Wissing, Faddere: Jens Thomasen, Jens Rasmussen, Otthe Snecher og Niels Mortensen kone

 

No. 7. Dom: 18. p. trinitatis baptist Rasmus Andersens barn i Wilholt, Knud, baaret af Jacob Jensens kone i Elling, Faddere: Peder Andersen, og Niels Rasmussen i Nedenschoue, Peder Mortensen i Møldrup, og Morten Jacobsens kone i Wilholt

 

No. 8. Ditto 1776 baptist Erich Nielsen Gaardmands barn I Wissing Niels, baaret af Maren Nielsdatter, Faddere: Peder Andersen, Niels Bræstrup, Søren Kiær, og Peder Smeds kone

 

No. 9. Dom 20: p. trinitatis 1776 baptist Terkel Jensens barn I Wissing Closter, Anders, baaret af Anders Jensens datter i Bouergaarde, Faddere: Jens Pedersen, Rasmus Andersen, Michel Andersen, og Peder Mortensens kone

 

No. 6. den 23. november 1776 begravet Metthe Andersdatter, Rasmus Smeds kone i Addit 31 aar, hun var i fødsels –nte i 10 dage, gjorde barsel kort før sin død med et pigebarn som af Jordemoderen blev døbt og kaldt …

 

No. 7. Begravet Rasmus Smeds datter … lagt i kiste med moderen 1 time gammel

 

Side 36 venstre side AO opslag 38

 

No. 8. Den 4. December 1776 begravet Anne Gregersdatter gl. Anders Jensens kone i Wissing 81 aar, nb. Havde været i ægteskab med en mand i 61 aar

 

No. 10. Dom: 3. Advent 1776 bap. Niels Bræstrups barn i Wissing, Maren, baaret af Peder Bierres kone i Bræstrup, Faddere: Peder Andersen, Anders Timmerbye, Søren Kiær og Søren Tønnings kone

 

1777

 

No. 1. Dom: p. n. a. 1777 baptist Søren Michelsen Gaardmands søn i Wissing, Anders, baaret af Anders Rasmussens kone i Emborre, Faddere: Niels Mortensen, Jens Rasmussen, Anders Jensen og gl. Peder Andersens kone 

 

No. 1. Dom: sexag. 1777 begravet Hyrden Jens Kiærs kone i Addit, Anne Christensdatter 51 aar

 

No. 2. Dom: 2. Jeju. 1777 Bapt: Christen Knudsen huusmands barn i Wissing Closter, Knud, baaret af Terkel Jensens kone ibid. Faddere: Jens Pedersen, Michel Andersen, Peder Mortensen og Rasmus Soldats kone

 

No. 3. Ditto 1777 baptist Peder Andersen Gaardmands barn I Nedenschoue, Anders, baaret af Præstens kone i Wissing, Faddere: Niels Rasmussen, Berthel Olufsen og Rasmus Andersen, og August huusmands kone

 

No. 4. Dom: 3. Lej. 1777 Baptist Niels Yding Gaardmands barn i Wissing, Peder, baaret af Jørgn Lauritzens kone i Saabye, Faddere: gl. Peder Andersen, Rasmus Møller, Niels Mortensen, og Søren Tønnings kone

 

No. 5. Dom: palm. Den 23. Marts 1777 baptist Mads Nielsen Gaardmands søn i Addit, Niels, baaret af Søren Kiærs stifdatter Anne Marie i Tønning, Faddere: Lauritz Nielsen, Søren Møller, Svend og Rasmus Knudsens kone Jensine

 

No. 2. Den 19. Marts 1777 kastet jord paa almisse lem i Wissing Anne Marie Bothlers? 83

 

No. 3. 2. juledag 1777 kastet jord paa Mads Nielsen Gaardmands søn af Addit, Niels, 10 dage

 

No. 4. Dom: Qvasimodogeniti 1777 kastet jord paa Niels Yding Gaardmands barn i Wissing, Peder, 5 uger

 

No. 5. Dom: 2. P. pasc. 1777 Kastet jord paa Oluf Nielsen Gaardmands dødfødte en dreng

 

Dom: 3. p. pasc. 1777 Kastet jord paa Peder Pedersen Smed huusmands barn i Addit en dreng 1 aar

 

No. 6. Dom: 3. P. pasc: 1777 baptist Rasmus Jensen huusmands barn i Wissing Closter, Anders, baaret af Cathrine Mortensdatter, Faddere: Oluf Pedersen, Morten Jacobsen, Søren Aunilds karl i Pinds Mølle og Christen Knudsens kone

 

No. 7. Den 2. Maj 1777 begravet gl. søren Sørensen aftægtssmand i Addit 75 aar

 

No. 8. Den 2. Maj 1777 begravet I same grav hans kone Cathrine Nielsdatter 61 aar

 

No. 7.  Dom: 5. P. pasc. 1777 Var til daaben Peder Smeds søn i Wissing, Stephen, baaret

 

Side 36 højre side AO opslag 38

 

Præstens datter Apelone Sommer, Faddere: Søren Kiær, Niels Bræstrup, Niels Mortensen og Mads Nielsens kone i Addit

 

No. 8. Dom: 1. p. trinitatis 1777 var til daaben Kiersten Sørendatters uægte barn i Addit, Jens, baaret af Mads Nielsens kone ibid, Faddere: Søren Lauritzen, Rasmus Smed, Søren Møller og Peder Pedersens kone, til barnets fader blev udlagt Iver Pedersen

 

No. 9. Dom: 5. P. trinitatis 1777 var til daaben Niels Tolstrup huusmands barn i Wissing, Peder, baaret af Søren Kiærs datter Giertrud, Faddere: ung Peder Andersen, Jens Baltzersen, Niels Bræstrup og Erich Nielsens kone

 

No. 10. Dom: 7. P. trinitatis 1777 baptist Anders Timmerbyes søn i Wissing, Jens, baaret af Hans gifte datter Maren Andersdatter i Welling, faddere: Anders Jensen og Peder Pedersen af Bouergaarde, gl. Peder Andersen og Niels Olufsens kone i Wissing

 

No. 9. Dom: 8. P. trinitatis 1777 begravet Christen Jacobsen Wæver i Præstens huus 54 aar

 

No. 10. Den 25. Juli 1777 begravet Jens Pedersen aftægtsmand i Wissing Closter 63 aar

 

No. 11. Dom: 10. P. trinitatis 1777 baptist Oluf Michelsen huusmands barn i Wissing, Anne Marie, baaret af Anne Marie Jensdatter i Saabye, Faddere: Niels Mortensen, Anders Sillesen, Friderich Jensen i Troulstrup, og Søren Tønnings kone

 

No. 12. dito 1777 baptist Peder Pedersen Smed huusmands datter i Addit, Anne, baaret af Anders Nielsens kone ibid. Faddere: gl. Peder Smed, Christen Pedersen, Søren Møller og Søren Rasmussens kone

 

No. 13. Dom: 11. p. trinitatis 1777 baptist Otthe Snechers huusmands datter i Wissing, Woldborg, baaret af Maren Andersdatter, Søren Sørensens stifdatter i Emborre, Fadder: Peder Stephensen, Niels Knudsen, Jens Ibsen og Rasmus Knudsens kone, alle af Wissing

 

No. 14. Dom: 13. P. trinitatis 1777 baptist Jens Rasmussen Gaardmands datter i Wissing, Maren, baaret af Lauritz Jensens kone i Wissing, Faddere: Niels Olufsen, Peder Andersen, Jens Jensen og Niels Andersens kone af Troulstrup

 

No. 15. Dom: 17. P. trinitatis 1777 var til daaben Jens Andersen Slot huusmands barn i Wissing Maren, baaret af Anne Marie Peder Møllers pige i Gantrup, Faddere: Peder Wæver, Jens Thomasen, Jens Baltzer og degnens pige Kiersten

 

No. 11. begravet gl. Peder Andersen Gaardmand i Wissing den 24. september 1777, 58 aar

 

No. 12. Dom: 21. P. trinitatis 1777 kastet jord paa Peder Mortensen i Wissing Closter dødfødte søn

 

No. 13. Den 24. september 1777 kastet jord paa Niels Bræstrup datter, Maren ¾ aar

 

No. 14. Dom: 22. P. trinitatis 1777 kastet jord paa Jens Andersen Slot huusmands barn i Wissing, Maren 6 uger

 

No. 16. den 19. november 1777 baptist Rasmus Smeds søn i Addit, Jens, baaret af mad. Marich? I Pinds Mølle, faddere: Mouritz Smidt, Svend Christensen, Anders Nielsen, Anders Rasmussens kone i Addit

 

Side 37 venstre side AO opslag 39

 

No. 15. 1777 kastet jord paa Jochum Andersens huusmands kone i Wissing, Maren 70 aar

 

1778

 

No. 1. den 2. januar 1778 begravet Karen Olufsdatter, Svend Gaardmands kone i Addit, 62 aar, døde meget hastig

 

No. 2. Dom: 1. p. epi: 1778 kastet jord paa Rasmus Knudsen Gaardmands søn i Addit, Jens, 7 uger

 

No. 1. Dom: 2. p. epi. 1778 Bapt: Niels Mortensen Gaardmands søn i Wissing, Peder, baaret af Peder Smeds kone i Wissing Karen Sørensdatter, Faddere: Anders Timmerbye, Søren Michelsen, Søren Kiær og Knud Nielsens kone

 

No. 2. Dom: 5. p. epi. 1778 Baptist Niels Rasmussen Gaardmands datter i Nedenschoue, Karen, baaret af Jomfru Regisa Fogh Wæver i Pinds Mølle, Faddere: Peder Andersen i Nedenschoue, Niels Jensen i Birchnis, Frands Jensen i Træden og Poul huusmands kone i Nedenschoue

 

No. 3. Dom: sept. 1778 Kastet jord paa Jens Nielsen Tjenestekarls datter fra Mattrup Ladegaard Maren, inddøbt gammel 2 dage

 

No. 4. Dom: 1. jeju. 1778 kastet jord paa Jacob Bøcher huusmands kone i Addit 70 aar

 

No. 3. Dom: 1. Jeju. 1778 baptist Christen Smeds huusmands barn i Addit, Anne Kierstine, baaret af Svend Christensens fæstemøe Inger, Faddere: Rasmus Jensen, Søren Møller, Mads Nielsen og Peder Pedersens kone

 

No. 4. Den 11. Marts 1778 baptist Hyrdens Jens Christensens barn i Addit, Niels, baaret af Rasmus Smeds kone Jensine, Faddere: Oluf Pedersen, Anders Jensen og Peder Pedersen og Poul Nielsens kone

 

No. 5. Dom: 2. Jeju. 1778 baptist Christen Knudsen huusmands søn i Wissing Closter, Jens, baaret af Anne Olufsdatter i Møldrup, Faddere: Terkel Jensen, Peder Jensen, Oluf Pedersen og Mortens datter i Wilholdt

 

No. 5. Den 18. Marts 1778 kastet jord paa Ove Andersens kone i Addit, 60 aar

 

No. 6. Den 25. Marts 1778 begravet Metthe Sørensdatter Wæver i Wissing 55 aar

 

No. 6. Dom: midfaste 1778 baptist Anders Nielsen Gaardmands barn i Addit Erich baaret af min egen datter Apelone, Faddere: Søren Kiær, Lauritz Nielsen, Peder Lauritzen og Svends kone

 

No. 7. Fest. An. Mariæ. 1778 var til daaben Søren Tønning Gaardmands barn i Wissing, Kiersten, baaret af Peder Iversens kone i Yding, Faddere: Niels Yding, Lauritz Jensen og Erich Nielsen, og Niels Bræstrups kone

 

Side 37 højre side AO opslag 39

 

No. 8. Dom: palm. 1778 baptist Mads Nielsen Gaardmands datter i Addit, Anne Marie, baaret af Anne Marie Præstens tjenestepige, Faddere: Svend Christensen, Søren Lauritsen, Søren Rasmussen og Søren Møllers kone

 

No. 7. Fest. Vind. 1778, kastet jord paa Oluf Michelsen huusmand i Wissing 44 aar

 

No. 8. Ditto 1778. Kastet jord paa Søren Tønnings datter i Wissing, Kiersten 12 dage

 

No. 9. 1. Paaskedag 1778 baptist Oluf Nielsens Gaardmands søn i Wissing, Jens, baaret af Niels Olufsens kone ibid, Faddere: Peder Andersen, Jens Rasmussen, Rasmus Knudsen og Søren Michelsens kone

 

No. 10. Fer. Asc. Xti. 1778 baptist August huusmand barn I Wissing, Elisabeth, baaret af Niels Wævers datter i Træden, Karen, faddere: Rasmus Knudsen, Anders Timmerbye, Laurits Jensen og Søren Kiærs datter Giertrud

 

No. 11. 2. Pinsedag 1778 baptist Anders Jensen v. Frandsen huusmands barn i Addit, Anders, baaret af Kiersten Sørensdatter ugift i Addit, faddere: Rasmus Smed, Peder Lauritzen og Søren Møller og Oluf Rasmussens huusmands kone i Addit

 

No. 9. 1778 kastet jord paa Mads Nielsen Gaardmands barn i Addit, Anne Marie 9 uger

 

No. 12. Dom: 2. P. trinitatis 1778, baptist Niels Sørensen min Tjenestekarls barn i Wissing, Cathrine, baaret af Præstens kone, Faddere: Morten Jensen, Rasmus Jensen, Otthe Snecher og Peder Smeds kone

 

No. 10. Dom: 3. P. trinitatis 1778 kastet jord paa Jens Christensen Hyrdes barn i Addit, Niels 15 uger

 

No. 13. Den 7. Juli 1778 baptist Niels Ydings Gaardmands barn i Wissing, Lauritz, baaret af dets moders søster Anne Marie Pedersdatter i Bouergaard, Faddere: Jacob Kieldsen, Søren Madsen, Rasmus Knudsen og Niels Mortensens kone

 

No. 14. Dom: 6. p. trinitatis 1778 baptist Terkel Jensens barn I Wissing Closter, Jens, baaret af Madame Munch i Pinds Mølle, Faddere: Michel Andersen, Søren Rasmussen, Anders Jensen i Bouergaard og Peder Mortensens kone

 

No. 15. Dom: 9. p. trinitatis 1778 baptist Søren Madsen Gaardmands søn i Wissing, Mads, baaret af Kiersten Madsdatter i Tørsting, Faddere: Anders Timmerbye, Niels Yding, Rasmus Møller og Niels Mortensens kone

 

No. 16. Dom: 13. p. trinitatis 1778 baptist Erich Zillesen huusmands barn i Wissing, Rasmus, baaret af Rasmus Andersens pige i Wilholt Anne Erichsdatter, Faddere: Søren Michelsen, Peder Nielsen af Winding, Rasmus Rasmussen, Anders Zillesens kone

 

No. 17. Dom: 16. p. trinitatis 1778 baptist Niels Bræstrup Gaardmands søn i Wissing, Lauritz, baaret af ung Peder Andersens kone Charlotte Amalie, Faddere: Otte Rasmussen, Rasmus Knudsen, Erich Nielsen og Peder Smeds kone

 

No. 18. Dom: 17. p. trinitatis 1778 baptist Peder Andersen Gaardmands søn i Nedenschoue, Oluf, baaret af Bertel Olufsens kone i Tønning, Faddere: Peder Mortensen af Møldrup, Lauritz Olufsen af Troulstrup, Niels Olufsen af Wissing og Niels Rasmussens kone af Nedenschoue

 

No. 11. fe. O. sa. 1778 kastet jord paa Niels Purups kone i Wissing 55 aar

 

Side 38 venstre side AO opslag 40

 

No. 12. den 5. December 1778 begravet Karen Jensdatter i Addit, gammel 22, gl. Jens Rasmussens datter som tjente Søren Møller og blev i skoven ihjelslaaget af en gren, kom saa vit levende hjem, dog uden at kunne tale

 

No. 13. Dom: 2. Advent 1778 kastet jord paa Erich Zillesen huusmands søn i Wissing, gammel 12 uger

 

No. 14. Den 9. December 1778 begravet Anders Timmerbyes datter i Wissing 4 ½ aar opkaldt efter frue Thygesen fra Mattrup, Charlotte Amalia

 

No. 15. Dom: 3. Advent 1778 begravet gl. Oluf Sørensen i Addit, 92 aar 8 maaneder, Svends sviger fader

 

No. 19. Dom: 3. advent 1778 baptist Christen Sørensen huusmands barn i Addit, Karen, baaret af Metthe Nielsdatter i Rye, Faddere: Rasmus Smed, Rasmus Jensen, og Peder Lauritzen og Anders Nielsens kone

 

No. 16. den 23. december 1778 begravet Peder Mortensen Gaardmands kone Karen Rasmusdatter i Wissing Closter 32 aar, med hende begravet et dødfødt drengebarn

 

1779

 

No. 1. den 13. januar 1779 var til daaben Rasmus Knudsen Smid Gaardmands barn, Jens i Addit, baaret af min Kone Cathrine Elisabeth, Faddere: sr. Lohmann, sr. Mouritz Schmidt paa Mattrup, Svend Christensen og Anders Nielsens kone

 

No. 1. Dom: septu: 1779 kastet jord paa næst omme mældte barn 4 uger

 

No. 2. Dom: 2. Jejun. Baptist Peder Lauritzen Gaardmands barn i Addit, Lauritz, baaret af sin egen søster Anne Marie, Faddere: Peder Stephensen, Søren Kiær, Erich Kiær i Tønning og Anders Rasmussens kone i Addit

 

No. 3. Dom: 3. jej: 1779 baptist Svend Christensen Gaardmands søn i Addit, Christen, baaret af Præstens datter Apelone Sommer, Faddere: Mads Nielsen, Peder Lauritzen, Rasmus Jensen og Ole Rasmussens kone

 

No. 4. dito 1779 var til daaben Niels Olufsen Gaardmands søn i Wissing, Anders, baaret af Oluf Nielsen Gaardmands kone i Wissing, Faddere: Peder Andersen, Lauritz Jensen, Søren Madsen og Søren Michelsens kone

 

Side 38 højre side AO opslag 40

 

No. 2. den 10. Marts 1779 kastet jord paa gl. Søren Rasmussen aftægtsmands kone oi Addit 70? aar

 

No. 3. Dom: 5. Jejun. 1779 kastet jord paa Terkel Jensen Gaardmands søn i Wissing Closter Anders

 

No. 4. Fest. Vind. 1779 kastet jord paa en betlers barn som døde i Addit 12 ½ aar af børne kopper, faderens navn angivet at være (intet skrevet)

 

No. 5. 1. Paaskedag 1779 var til daaben Peder Pedersen Smed huusmands barn i Addit, Peder, baaret af Rasmus Smeds kone ibid, Faddere: Anders Nielsen, Mads Nielsen, Oluf Peders i Pinds Mølle og gl. Peder Smeds kone

 

No. 6. Dom: 3. P. pasc. 1779 Var til daaben Peder Hansen Foged huusmands barn i Wissing, Niels, baaret af Anne Kierstine i Træden, faddere: Niels Rasmussen, Thomas Rasmussen, Peder Timmerbye

 

No. 5. Dom: 4. P. pasc. 1779 Kastet jord paa ung Peder Andersens navnløse datter

 

No. 6. Ditto 1779 kastet jord paa Rasmus Andersen Gaardmands søn i Vilholdt, Jens, 3 aar

 

No. 7. Dom: 5. P. paasc. 1779 var til daaben Søren Tønning Gaardmands barn I Wissing, Kiersten, baaret af Juel kone i Winding, Faddere: Lauritz Jensen, Niels Bræstrup, Niels Yding og Søren Michelsens kone

 

No. 7. Dom: 6. P. pasc. 1779 kastet jord paa Niels Mortensens datter i Wissing Karen 4 aar

 

No. 8. Ditto. 1779 begravet Maren Andersdatter hos Jens Ibsen i Wissing, 16 aar

 

No. 9. Den 19. Maj 1779 begravet Rasmus Smeds datter i Addit Karen 4 aar

 

No. 10. Ditto. 1779 begravet Rasmus Westergaards datter ibid, Cathrine 3 aar

 

No. 11. Dom: s. s. t. 1779 kastet jord paa Niels Mortensens datter i Wissing ????

 

No. 12. Dom: 1. P. trinitatis 1779 begravet Niels Mortensens søn Morten i Wissing 9 aar 6 maaneder

 

No. 13. dito. 1779 kastet jord paa Niels Knudsen Gaardmands datter i Wissing Giertrud, 4 aar

 

No. 14. Dito. 1779 kastet jord paa Peder Pedersen huusmands datter i Wissing, Kiersten 7 maaneder

 

No. 15. dito 1779 kastet jord paa Christen Nielsen Rytters søn i Addit Jens 4 ½ aar

 

No. 16. den 9. juni 1779 kastet jord paa Søren Tønning gaardmand i Wissing

 

No. 17. Dom: 2. trinitatis 1779 begravet ung Peder Andersen Gaardmands søn i Wissing Anders 5 aar 3 maaneder

 

No. 18.  dito 1779 kastet jord paa Jens Rasmussen Gaardmands datter i Wissing Mette Marie 8 aar

 

No. 19. den 15. juni 1779 kastet jord paa Anders Timmerbyes søn Jens i Wissing, 2 aar

 

No. 8. og 9. Dom: 1. p. trinitatis 1779 baptist Mads Nielsen Gaardmands 2. døtre, tvillinger i Addit, Anne Marie, baaret af Svend Christensens kone Inger i Addit, og Karen baaret af Maren Christensdatter i Træden, Faddere: Peder Stephensen, Jens Andersen Corporal, Søren Rasmussen, Søren Møller, Anders Rasmussen, Rasmus Smed, Anders Nielsens kone og Lauritz Nielsens pige Karen Nielsdatter

 

No. 10. Dom: 2. p. trinitatis 1779 baptist Erich Nielsen Gaardmands datter i Wissing, Kiersten, baaret af Peder Smeds kone i Wissing Karen, Faddere: Morten Jacobsen, Peder Hjulmand, Niels Bræstrup, Rasmus Møllers kone

 

No. 11. dito. 1779 baptist Christen Nielsen Rytter huusmands barn i Addit Marie, baaret af Anne Marie Adamsdatter fra Hylche, Faddere: Jens Andersen, Christen Sørensen

 

Side 39 venstre side AO opslag 41

 

Jens Winter og Smed Christensens pige Karen

 

No. 20. den 17. Juni 1779 kastet jord paa Christen Nielsen Rytters barn, Marie i Addit 8 dage

 

No. 21. Den 30. Juni 1779 begravet ung Peder Andersens søn i Wissing Joen 5 aar

 

No. 22. Ditto 1779 kastet jord paa Jens Rasmussens søn i Wissing Rasmus 7 aar

 

No. 23. Ditto 1779 kastet jord paa Søren Michelsen søn Rasmus 9 aar 9 maaneder

 

No. 24. Ditto 1779 kastet jord paa August Sørensen huusmands datter Elisabeth 10 aar 5 uger

 

No. 25. Den 26. Juni 1779 kastet jord paa Enchen Anne Eskesdatters 2 børn, sønnen Michel Olufsen 4 aar

 

No. 26. Ditto ditto datteren Anne Marie 2 aar

 

No. 27. Dom: 5. P. trinitatis 1779 kastet jord paa Peder Smed huusmands barn i Addit, Peder, 10 uger

 

No. 12. Dom: 7. P. trinitatis 1779 baptist Anders Timmerbyes barn i Wissing, Charlotte Amalie, baaret af Terkels kone i Wissing Closter, Faddere: Anders Jensen, Niels Olufsen, Søren Madsen og Niels Olufsens kone af Wissing

 

No. 28. Dom: 11. P. trinitatis 1779 kastet jord paa Peder Hansen huusmands søn i Wissing Niels, 13 uger

 

No. 29. Den 10. September 1779 kastet jord paa Anders Timmerbyes datter i Wissing, Charlotte Amalie 10 uger

 

No. 13. Dom: 18. P. trinitatis 1779 baptist Ove Nielsen huusmands barn i Addit Karen, baaret af Maren Andersdatter i Addit, Faddere: Søren Lauritzen og Hans Andersen Høeg af Winding

 

No. 14. Dom: 20. P. trinitatis 1779 bapt: Poul Nielsen huusmand barn i Nedenschoue, Anne, baaret af Metthe Sørensdatter: Faddere: Morten Jacobsen, og Rasmus Andersen af Wilholdt, Peder Andersen i Nedenschoue og Niels Rasmussens kone ibid

 

No. 15. Dom: 24. P. trinitatis 1779 baptist Christen Knudsen huusmands barn i Wissing Closter, Peder, baaret af Karen Knudsdatter ibid, Faddere: Terkel Jensen, Søren Rasmussen, Morten Jacobsen, og Rasmus Jensens kone

 

No. 30. den 22. december 1779 kastet jord paa Niels Bræstrup Gaardmands søn Lauritz 1 aar

 

1780

 

No. 1. Dom: 2. p. epi. 1780 kastet jord paa Esther, Jens Olufsens huusmands kone i Addit, en almisselem død af Wattersoet, 70 aar

 

No. 1. Dom: 1. Jejun. 1780 Baptist Søren møller Gaardmands datter i Addit, Mette Cathrine, baaret af Mads Nielsen Gaardmands kone i Addit, Faddere: Anders Nielsen, Rasmus Smed, Peder Lauritzen og Svends kone

 

Side 39 højre side AO opslag 41

 

No. 2. Dom: 3. Jej: 1780 var til daaben Anders Jensens v. Frandsen huusmands datter i Addit, Johanne, baaret af Maren Andersdatter i Pinds Mølle, Faddere: Svend Christensen, Anders Rasmussen, Peder Lauritzen og Ove Nielsens kone

 

No. 3. Midfaste søndag 1780 var til daaben Niels Sørensen min tjenestekarls barn i Wissing Cathrine Elisabeth, baaret af Præstens datter Apelone, Faddere: Morten Jensen, Peder Mortensen, Søren Sørensen og Cathrine Mortensdatter

 

No. 4. Den 15. Marts 1780 baptist Rasmus Smeds Gaardmands barn i Addit Metthe Marie, baaret af Degnen Peder Windings kone i Wissing, Faddere: Forvalter Møller paa Mattrup, Mads Nielsen, Svend Christensen og Anders Nielsens kone

 

No. 5. Dom: palm. 1780 baptist Jens Winter Huusmands barn i Addit Maren, baaret af Kiersten Michelsdatter tjener Præsten, Faddere: Christen Pedersen, Søren Lauritzen, Svend Christensen og Anders Nielsens kone

 

No. 2. kastet jord paa oven meldte Rasmus Smeds datter Metthe Marie af Addit 5 uger

 

No. 6. fer. 2. de pasc. 1780 Baptist Peder Mortensen Gaardmands søn i Wissing Closter, Jacob, baaret af Karen Andersdatter i Troulstrup, Faddere: Morten Jensen Michel Andersen, Terkel Jensen og Rasmus Andersen i Wilholdt

 

No. 3. Ditto 1780 kastet jord paa Jens Olufsen huusmand i Addit 87 aar

 

No. 7. Dom: Qvasimodogeniti 1780 baptist Rasmus Jensen huusmands søn i Wissing Closter, Jens, baaret af Peder Mortensens pige i Wissing Closter, Faddere: Rasmus Andersen, Morten Jacobsen, Søren Pedersen og Christen Knudsens kone, pigens navn bar barnet Cathrine Sørensdatter

 

No. 4. 1780 kastet jord paa Niels Winther huusmand barn i Addit Maren, 14 dage

 

No. 5. Dom: 4. P. pa. 1780 kastet jord paa Rasmus Westergaards i Addit navnløse søn

 

No. 8. Ditto 1780 baptist Peder Stephensen Smeds søn i Wissing, Søren, baaret af Niels Mortensen Gaardmands kone ibid, Faddere: Søren Kiær, Peder Lauritzen, Niels Knudsen og Eric Nielsens kone

 

No. 9. Dom: 5. P. pasc. 1780 baptist Knud Nielsen Gaardmands barn i Wissing, Johanne Kierstine, baaret af hans søster Maren Nielsdatter, Faddere: Rasmus Knudsen, Jens Baltzersen, Anders Jensen og Niels Ydings kone

 

No. 10. fest. Asc: 1780 baptist Niels Rasmussens barn I Nedenschoue, Thrine, baaret af skovfoged Christen Sørensens kone i Winding, Faddere: Morten Jacobsen, Rasmus Andersen i Wilholdt, Peder Mortensen i Møldrup og Barbara sognefogedens kone i Yding

 

No. 6. dito 1780 begravet Jens Thomasen aftægts kone i Wissing, Johanne Lauritzdatter, 76 aar

 

Side 40 venstre side AO opslag 42

 

No. 11. Dom: trinitatis 1780 baptist Terkel Jensens barn af Wissing Closter, Maren, baaret af Jomfrue Paaske? i Pinds Mølle, Faddere: Anders Timmerbye, Anders Jensen, Michel Andersen og Christen Knudsens kone

 

No. 12. Dom: 7. P. trinitatis var til daaben Peder Andersen Gaardmands barn i Nedenschoue, Metthe, baaret af Niels Jensens datter i Birknis, Faddere: Peder Mortensen og Peder Jensen i Møldrup, Niels Rasmussen og Giertrud Marie Holgersdatter

 

No. 7. Dom: 10. p. trinitatis 1780 kastet jord paa Peder Andersen gaardmand i Wissing, hans navnløse datter

 

No. 13. Dom: 16. p. trinitatis 1780 baptist Peder Hyrdes søn i Wissing, Niels, baaret af Anne Kierstine fra Træden, Faddere: Søren Kiær, Niels Rasmussen, Thomas Rasmussen og Niels Knudsens datter

 

No. 8. Dom: 17. P. trinitatis 1780 kastet jord paa Jens Poulsen huusmands navnløse pige

 

No 9. den 23. september 1780 kastet jord paa Poul Nielsen huusmand i Nedenschoue 60 aar

 

No. 14. Dom: 19. P. trinitatis 1780 baptist Peder Pedersen Smed huusmand barn i Addit, Johanne, baaret af Rasmus Smeds pige Zidsel, Faddere: Christen Pedersen, Anders Nielsen, Rasmus Jensen, Oluf Pedersens kone

 

No. 15. Ditto 1780 baptist Christen Nielsen Rytter huusmands barn i Wissing, Jens, baaret Anne Marie Sørensdatter i Lillerup, Faddere: Jacob Nielsen, Erich Jensen, Christen Sørensens kone

 

No. 16. Dom: 20. P. trinitatis 1780 baptist Jens Nielsen huusmands barn i Wissing Anne Marie, baaret af Anne Marie fra Horsens, Faddere: Niels Yding, Peder Andersen og Søren Tønnings kone

 

No. 17. Dom: 23. P. trinitatis 1780 baptist Else Cathrine Rasmusdatters uægte barn, Zidsel, Faddere: Peder Hjulmand og Otte Snechers kone, til barnets fader udlagt Peder en haandværks karl, som havde mødt hende hos side? Langballe

 

No. 10. Dom: 24. p. trinitatis 1780 kastet jord paa dette pigebarn 14 dage

 

Side 40 højre side AO opslag 42

 

No. 18. Dom: 26. P. trinitatis 1780 baptist Jens Kiær Hyrdes barn i Addit, Anne Kierstine, baaret af Moderens søster Anne Kierstine, Faddere: Peder Lauritzen Smed Christensen, Rasmus Smed, Christen Smeds kone

 

No. 19. Dom: 27. P. trinitatis 1780 baptist Niels Bræstrups barn gaardmand i Wissing, Rasmus, baaret af Erich Nielsen Gaardmands kone i Wissing, Faddere: Peder Andersen, Rasmus Knudsen, Lauritz Jensen og Søren Tønnings kone

 

No. 20. Dom: 1. Advent 1780 baptist Oluf Pedersen huusmands barn I Pinds Mølle, Apelone, baaret af Præstens datter Apelone Sommer, Faddere: Terkel Jensen, Morten Jacobsen og Karen Michelsdatter

 

No. 21. Dom: 2. Advent 1780 baptist August, huusmands barn I Wissing, Elisabeth, baaret af Morten Nielsens kone i Aastrup, Faddere: Jens Jensen, Morten Andersen, Oluf Nielsen og Johanne Marie Rasmusdatter?

 

No. 11. Dom: 3. p. advent 1780 kastet jord paa Anders Timmerbyes dødfødte datter

 

No. 22. Dom: 3. Advent 1780 baptist Niels Mortensen Gaardmands søn i Wissing, Morten, faddere: Søren Michelsen, Jens Rasmussen, Anders Jensen og Peder Smeds kone, baaret af Peder Mortensens kone i Gammelstrup

 

No. 23. 2. juledag 1780 baptist Jens Rasmussen Gaardmands søn i Wissing, Joen, baaret af Niels Olufsens kone, Faddere: Peder Andersen, Niels Mortensen, Jens Jensen og Rasmus Knudsens kone

 

1781

 

No. 1. Dom: 4. P. epiph. 1781 baptist Peder Pedersen Skole? Huusmands barn i Wissing, Anders, baaret af Anne Marie i Kiempes Mølle, Faddere: Niels Yding, Rasmus Møller, Rasmus Pedersen i Pinds Mølle og Søren Tønnings kone

 

No. 2. Fastelavns søndag 1781 baptist Christen Knudsens barn i Wissing Closter, Maren, baaret af Peder Rasmussens kone i Ladegaard, Faddere: Morten Jacobsen, Stephen Rasmussen, Peder Langballe og Terkels kone

 

No. 3. Den 21. Marts 1781 baptist Karen Andersdatters uægte barn i Addit, Maren, baaret af Svends kone i Addit, Faddere: Søren Møller, Anders Rasmussen, Rasmus Jensen og Rasmus Smeds kone, til barne fader blev ved daaben udlagt en rejsende person ved navn Anders

 

No. 1. Ditto 1781 kastet jord paa Uldrich Mahlers søn Niels, 18 aar

 

No. 4. Midfaste 1781 baptist Oluf Nielsen Gaardmands barn i Wissing, Rasmus, baaret af Maren Nielsdatter i Schanderborg, Faddere: Peder Andersen, Niels Olufsen og Jens Rasmussen og Søren Michelsens kone

 

Side 41 venstre side AO opslag 43

 

No. 5. mari. Bebud. 1781 var til daaben Christen Sørensen Joensen huusmands barn i Wissing, Jens, baaret af Søren Kiærs datter Giertrud, Faddere: Lauritz Jensen, Otthe Snecher, Christen Nielsen og Søren Tønnings kone

 

No. 2. Dom: 2. Pasc. Begravet gl. Anders Jensen aftægtsmand i Wissing, 89

 

No. 6. 1. Paaskedag. Bap. Søren Madsen Gaardmands barn i Wissing, Maren, baaret af Morten Nielsens kone i Hemb, Faddere: Peder Mortensen, Anders Timmerbye, Niels Mortensen, og Søren Tønnings kone

 

No. 7. Dom: 3. P. pasc. 1781 var til daaben Ove Nielsen huusmands barn i Addit, Ellen, baaret af Anders Høegs kone, Faddere: Etatsraad Rothe Proust Aagaard, hr. Søren Pertov og deel flere, den dag gik min datter nu kone i kirke

 

No. 3. himmelfarts dag 1781 kastet jord paa Jens Joensen huusmand kone i Addit, 70 aar

 

No. 8. Dom: 1. p. trinitatis 1781 baptist Niels Knudsen Gaardmands barn i Wissing, Knud, baaret af Anne Lauritzdatter tjener i Winding, Faddere: Søren Kiær, Erich Nielsen, Jens Ibsen og Præstens pige Anne Marie

 

No. 9. Dom: 3. P. trinitatis 1781 baptist Giertrud Holgersdatters uægte barn i Wilholdt, Anne Cathrine, baaret af Peder Mortensens kone i Møldrup, Faddere: Rasmus Andersen, Morten Jacobsen, Peder Andersen og Metthe Sørensdatter i Wissing Closter, til barne fader blev udlagt ved daaben den da tjenende rytter Niels

 

No. 4. Dom: 2. P. trinitatis 1781 kastet jord paa Søren Madsen Gaardmands barn i Wissing, Maren 4 maaneder

 

No. 5. den 30. juli 1781 kastet jord paa Mads Nielsen Gaardmands søn i Addit Niels Christian hjemme døbt men ej conf. 8 dage

 

No. 10. Dom: 10. p. trinitatis 1781 baptist Rasmus Knudsen Gaardmands søn i Addit Jens Christian, baaret af Maren Sørensdatter i Langballe, Faddere: Peder Smed, Otthe Snecher, Jens Ibsen og Oluf Pedersens kone

 

No. 11. Dom: 11. P. trinitatis 1781 baptist Svend Christensen gaardmand i Addit, Mette, baaret af Anne Marie, tjenende Præsten, Faddere: Michel Andersen, Peder Lauritzen, og Søren Lauritzen og Oluf Pedersens kone

 

No. 12. Dom: 14. P. trinitatis 1781 var til daab Otthe Snechers barn i Wissing, Peder, baaret af Hans Jensens kone i Wrold, Faddere: Jens Ibsen, Niels Knudsen, Knud Nielsen, Søren Michelsens kone

 

No. 6. Den 26. September 1781 kastet jord paa Anders Fransen huusmand barn i Addit Christen, 4 aar

 

No. 7. Dom: 19. P. trinitatis 1781 kastet jord paa gl. Kiersten Smeds i Addit 82 aar

 

No. 8. Dom: 20. P. trinitatis 1781 kastet jord paa Peder Andersen gaardmand i Wissing dødfødte datter

 

Side 41 højre side AO opslag 43

 

No.13 Dom: 19. p. tr. 1781 Var til daaben Erich Nielsens Gaardmands søn i Wissing Søren baaret af min datter præstens kone i Kattrup, Faddere: Niels Brædstrup, Peder Andersen, Rasmus Knudsen og Karen Peder Smeds kone i Wissing

 

No.9 den 5. november 1781 begravet Anne Fransdatter Aftægtskone i Addit 81 aar gl.

 

No.10 den 8. november 1781 begravet Anders Timmerbyes kone i Wissing Kirstine Marie Pedersdatter 39 aar gl.

 

1 copuleret, 13 fødte, 10 døde

 

No.14 Fest: om: Sanct: 1781 Bapt: Søren Tønning Gaardmands barn i Wissing Maren baaret af Niels Brædstrups kone, Faddere: Lauritz Jensen, Niels Mortensen, Rasmus Møller og Niels Ydings kone

 

1782

 

No.1 Palme søndag 1782 var til daaben Therkel Jensen Gaardmands søn Niels i Wissing Closter baaret af Madame Munch, Faddere: Anders Timmerbye, Anders Jensen, Morten Knudsen og Peder Mortensens kone

NB denne var den første blandt uden tab for mig lod barn og kone komme paa en dag ?

 

No.1 Dom: 2.jeju: 1782 kastet jord paa Christen Pedersen Huusmand navnløse barn i Addit

 

No.2 den 17. april 1782 kastet jord paa Ove Huusmands kone i Addit 21 aar gl.

 

No.3 Dom: 5. p. 1782 Pasch: kastet jord paa Gl. Peder Pedersen Smed i Addit 83 aar gl.

 

No.2 2. Pinsedag 1782 Bap. Rasmus Jensen Corpen Huusmands barn i Wissing Closter Christian baaret af Præstens pige Barbara Marie Jensdatter, Faddere: Terkel Jensen, Søren Rasmussen, Søren Pedersen og Christ: Knudsens kone

 

No.4 Dom: 1. p. t. 1782 kastet jord paa Maren Christensdatter i Wissing 80 aar gl.

Christen Ernstes Husmand gode Moder

 

No.5 den 6. juni 1782 kastet jord paa Hans Uldrichsen af Addit 17 aar gl.

 

No.6 den 19. juni 1782 kastet jord paa Søren Michelsens moder Anne 82 aar gl.

Denne blev af en fortædelig søn jordet uden ligprædiken, dog ved ringen med clochen uden hull i mod et ?

 

No.7 den 22. juni 1782, kastet jord paa Anders Timmerbyes søn Niels 1 aar gl.

 

No.3 Dom: 6. p. tr. 1782, Baptist Niels Olufsen Gaardmands barn i Wissing Barbara Marie baaret af Berthel Olufsens kone i Tønning, Faddere: Peder Andersen, Lauritz Jensen og Anders Timmerbye og døren Michelsens kone

 

No.4 Dom: 11. p. tr. 1782, Baptist Peder Andersen Gaardmands barn i Nedenskou Bertel baaret af Jens Jensen Gaardmands kone i Wissing, Faddere: Niels Rasmussen, Niels Jensen, Peder Mortensen og Niels Rasmussens kone

 

Side 42 venstre side AO opslag 44

 

No.8 Dom: 12. p. tr. 1782, Kastet jord paa Niels Yding Gaardmand dødfødte datter i Wissing

 

No.5 Dom: 18. p. tr. 1782, Baptist Peder Smids søn I Wissing Christen baaret af Giertrud Søren Kiærs datter, Faddere: Niels Mortensen, Peder Hielm?, Niels Sørensen, Maren Holgers

 

No.9 den 17. oktober 1782, begravet Jens Ibsens pige i Wissing Anne Christensdatter fra Rye 16 aar gl.

 

No.10 den 21. oktober 1782, blev forvalter paa Præste Enke Madame Hansen? begravet 65? aar gl.

 

No.6 Dom: 22. p. tr. 27. oktober 1782, Bapt: Oluf Pedersen Husmands barn i Addit Peder baaret af Jomfru Duche i Pinds Mølle, Faddere: Christen Pedersen, Peder Pedersen, Søren Nielsen og Svends kone i Addit

 

No.7 Alle helg: dag: 1782, Bapt: Mads Nielsen Gaardmands barn i Addit Christen baaret af Giertrud Sørensdatter Søren Kiærs datter, Faddere: Rasmus Smed?, Rasmus Jensen, Anders Nielsen og Svends kone

 

No.11 den 13. november 1782, begravet Anders Rasmussen Skrædder Gaardmands kone i Addit Ellen Christensdatter 50 aar gl.

 

No.12 den 22. november 1782 kastet jord paa Jomfru Christine Duche i Pinds Mølle 35 aar gl.

 

No.8 Dom: 3. adv. Baptist 1782 Anders Jensen Frandsen Husmands barn i Addit Maren baaret af Svends pige Anne Andersdatter, Faddere: Anders Kiær, Søren Lauritzen, Mads Nielsen, Rasmus Smeds kone

 

No.13 Dom: 4. adv. 22. december 1782 kastet jord paa Oluf Pedersen Husmands søn i Addit Peder 9 uger?

 

No.14 ?? 1. [er måske den 26. december 1782] kastet jord paa Jochum Andersen Husmand i Wissing 68 aar

 

No.15 dito [er måske den 26. december 1782] Mads Nielsen Gaardmands søn af Addit Christen 10 uger gl.

 

No.9 2. juledag 1782 Bapt: Niels Rasmussens barn i Nedenskou Karen baaret af Knud Nielsens kone i Træden, Faddere: Rasmus Andersen, Morten Jacobsen, Peder Andersen og Frands Jensens kone i Træden

 

1783

 

No.1 Dom: p. n. a. 1783 begravet Peder Andersens søn i Nedenskou Bertel 5 maaneder gl.

 

No.2 Dom: 2. p. Epiph. 1783 Kastet jord paa ung Peder Andersen Gaardmands navnløse pigebarn i Wissing

 

No.1 og 2 Dom: 3. p. Epiph 1783 var til daaben Jens Sørensen Rytters 2. tvilling drengebørn NB manden bor ellers i Knud Mølle i Bryrup Sogn men han kom til sin

(Fortsætter næste side)

 

Side 42 højre side AO opslag 44

 

broder Rasmus Smed i Addit og der giorde tieneste, første baaret af Svend Christensens pige Anne? kaldt Rasmus, den anden baaret af Rasmus Smeds pige i Addit Karen Jensdatter kaldt Søren, Faddere: var ved begge Søren Rasmussen, Mads Nielsen, Svend Christensen, Peder Lauritzen, Søren Lauritzen, Anders Nielsen, Søren Møllers pige Maren Knudsdatter og Rasmus Jensens kone alle af Addit

 

No.3 og 4 Dom: 5. p. Epiph: 1783 kastet jord paa Jens Sørensen Rytters ovennævnte tvillinger Rasmus og Søren 2 uger 2 dage gl.

 

No.3 Palm søndag 1783 var til daaben Jens Nielsens barn Niels i Wissing baaret af Degnens pige Zidsel, Faddere: Niels Jensen, Lauritz Jensen, Niels Ydings kone Johanne og Søren Tom? Kone

 

No.5 den 16. april 1783, begravet Anders Timmerbye i Wissing 67 aar gl.

 

No.4 1. Paaskedag: 1783 Bapt: Søren Lauritzen Gaardmands barn i Addit Hans Peter baaret af Rasmus Smeds kone ibid, Faddere: S. Schultz i Winding, Peder Lauritzen, Svend og Anders Lauritzens koner i Tønning

 

No.5 Dom: 2. p. Pasch. 1783 Bapt: Peder Smeds Husmands barn i Addit Peder baaret af Rasmus Smeds kone, Faddere: Anders Kiær, Christen Pedersen, Søren ? og Jens Rasmussens kone

 

No.6 Dom: 2. p. Pasch: 1783 kastet jord paa Anne Sørensdatter gl. Jens Rasmussen Aftægtsmands kone i Addit 69 aar gl.

 

No.7 almindelig Bededag 1783 kastet jord paa Jens Nielsen ?? søn i Wissing Niels 5 uger gl.

 

No.8 den 13. juni 1783 kastet jord paa Karen Christensdatter 62 aar gl. Oluf Rasmussen Husmands kone i Addit

 

No.9 den 31. juli 1783 kastet jord paa gl. Jens Rasmussen Aftægtsmand i Addit 80 aar gl.

 

No.6 Dom: 7. p. Trinitatis1783 Bapt: Christen Nielsen Rytter Husmands søn Søren baaret af min tjenestepige Mette fra Them, Faddere: Erich Nielsen, Christen Iversen, Rasmus Rasmussen, Søren Madsen kone

 

No.7 dito Dom: 7. p. Trinitatis1783 Bapt: Glarmester Axel Johansens barn Cornelius baaret af Rasmus Knudsens datter i Wissing Mette Marie, Faddere: Rasmus Rasmussen, Niels Rasmussen, Anders Zillesen og Maren Jensdatter alle af Nedenskou

 

No.8 den 1. oktober 1783 Bapt: August Husmands barn i Wissing Anne baaret af Karen Nielsdatter i Gammelstrup, Faddere: Jens Poulsen, Rasmus Knudsens datter, Jens Ibsens pige Mette

 

Side 43 venstre side AO opslag 45

 

No.9 Dom: 22. p. Trinitatis 1783 Bapt: Jens Lexmans barn i Wissing Peder baaret af Peder Andersens kone i Wissing, Faddere: Jens Jensen, Lauritz Jensen, Ole Nielsen og Jens Baltzersens kone alle af Wissing

 

No.10 Dom: 1. adv. 1783 Bapt: Svend Christensen Gaardmands barn i Addit Karen baaret af Maren Langballe, Faddere: Rasmus Knudsen, Rasmus Jensen, Peder Lauritzen og Søren Lauritzens kone

 

No.11 Dom: 2. adv. 1783 Bapt: Lauritz Timmerbyes barn i Wissing Anders baaret af Karen Laursdatter i Winding, Faddere: Niels Nielsen, Niels Knudsen, Søren Lauritzen og Søren Madsen kone

 

No.10 1783 kastet jord paa Svend Christensens datter Karen i Addit 3 uger gl.

 

No.11 2. juledag 1783 kastet jord paa Lauritz Timmerbye Gaardmands søn i Sønder Wissing Anders 4 uger gl.

 

1784

 

No.1 Nytaarsdag 1784 Kastet jord paa Rasmus Smed Gaardmands barn i Addit Anne Marie 14 dage gl.

 

No.1 Dom: 1. P. epiph. 1784 baptist Christen Joensen Sørensen huusmands barn Peder i Wissing, baaret af Lauritz Jensens pige i Wissing Anne Marie. Faddere: Niels Sørensen, Otthe Snecher, Lauritz Jensen, Barbera Marie

 

No.2 dito 1784 kastet jord paa Oluf Nielsens navnløse dreng

 

No.3 den 16. Juni 1784 begravet Maren Sørensdatter, Rasmus Westergaards kone i Addit 47

 

No.2 Dom: 2. P. epi. 1784 Baptist Peder Andersens søn I Nedenschoue Las, baarer af Bertel Olufsens kone i Tønning, Faddere: Lauritz Olufsen, Niels Olufsen, Peder Mortensen og Rasmus Andersens kone i Wilholdt

 

No.4 den 24. Juni 1784 begravet Giertrud Marie fra Træden her fra gift med Rasmus Rasmussen i Nedenschoue 78 aar

 

No.5 Dom: 4. p. epiph. Kastet jord paa Christen Sørensen Gaardmands barn i Addit, Ellen, alene hjemmedøbt 24 timer

 

No.3 den 24. marts 1784 var til daaben Peder Andersen Gaardmands barn i Wissing, Cathrine, baaret af Præstens pige Barbera Marie

 

Side 43 højre side AO opslag 45

 

Faddere: Niels Olufsen, Niels Bræstrup, Erich Nielsen og Jens Rasmussens kone

 

No. 6. den 24. marts 1784 kastet jord paa Anne Sørensdatter 74 aar gl. af Addit Sl. Christen Erichsens Enke

 

No.4 Dom: 2. p. Pasch. Den 25. april 1784 Baptist Terkel Jensens datter af Wissing Closter Dorrethe baaret af Madame Munch i Pinds Mølle, Faddere: Michel Andersen, Stephen Rasmussen, Anders Jensen og Peder Mortensens kone

 

No.5 Dom: 4. p. pasc. 1784 baptist Søren Tønning Gaardmands barn i Wissing, Peder, baaret af Niels Møllers datter i Gantrup, Faddere: Niels Bræstrup, Eric Nielsen, Søren Michelsen og Niels Mortensens pige

 

No. 6. Dom: 5. P. pasc. Baptist Otthe Snechers barn i Wissing, Inger Johanne, baaret af Knud Nielsens kone i Wissing, Faddere: Niels Bræstrup, Jens Ibsen, Niels Sørensen og Peder Smeds kone

 

No. 7. Fest. S.s. trinitatis 1784 kastet jord paa gl. Søren Rasmussen aftægts mand i Addit 82 aar

 

No. 8. Den 11. Maj 1784 begravet Rasmus Andersen af Wissing Closter 78 aar

 

No. 7. Dom: 5. P. trinitatis baptist Peder Pedersen Skoele?? Huusmand barn i Wissing, baaret Niels Ydings datter Anne, Faddere: Niels Bræstrup, Johan Nielsen, Rasmus Møller og Søren Tønnings kone

 

No. 8. Dom: 9. p. trinitatis baptist Niels Bræstrup Gaardmands barn i Wissing, Karen, baaret af Søren Tønnings kone, Faddere: Peder Andersen, Rasmus Knudsen, Peder Stephensen og Lauritz Jensens kone

 

No. 9. Dom: 10. p. trinitatis 1784 baptist Peder Jacobsen Bøcher huusmands barn I Wissing, Jochum, baaret af Niels Olufsens datter Maren, faddere: Morten Jacobsen, Erich Nielsen, Rasmus Knudsen og Margrethe Jacobsdatter

 

No. 9. den 4. august 1784 kastet jord paa Erich Nielsen Gaardmands dødfødte datter

 

No. 10. den 15. september 1784 kastet jord paa Johan Slanges i Addit 70 aar

 

No. 10. Dom: 17. p. trinitatis 1784 baptist Søren Lauritzen Gaardmands barn i Addit, Karen, baaret af Lauritz Timmerbyes kone i Wissing, Faddere: hr. Schultz fra Winding, Peder Lauritzen, Svend Christensen og Rasmus Knudsens kone

 

No. 11. den 20. oktober 1784 begravet Lauritz Nielsen aftægtsmand i Addit 66 aar

 

Side 44 venstre side AO opslag 46

 

No. 11. Dom: 2. Advent 1784 baptist Jens Nielsen Krone m. v. husmandsbarn i Wissing Niels, baaret af Zidsel Rasmusdatter tjenende i Nør. Mølle, Faddere: Lauritz Jensen, Søren Tønning, Niels Jensen og Peder Andersens kone

 

No. 12. Dom: 3. Advent 1784 kastet jord paa Søren Lauritzen Gaardmands søn i Addit Hans Peter, 1 ½ aar gammel

 

1785

 

No. 1. Dom: sept. 1785 baptist Svend Christensen barn i Addit, Michel, baaret af Peder Lauritzens datter Giertrud, Faddere: Mads Nielsen, Rasmus Smed, Anders Nielsen og Søren Lauritzens kone

 

No. 1. Ditto 1785 kastet jord paa Anders Jensen huusmands barn i Addit, Maren 2 aar

 

No. 2. Den 26. Januar 1785 kastet jord paa Jens Hansen, Otthe Snechers søn, 29 aar

 

No. 2. Dom: sexag: baptist Ebbert Hansens huusmands barn i Addit, Hans, baaret af jomfru Windekilde? I Præstegaarden, Faddere: Peder Lauritzen, Anders Nielsen, Christen Pedersen og Christen Sørensens kone

 

No. 3. Den 31. Januar 1785 begravet Karen Rasmusdatter, Peder Hjulmands kone i Wissing 73 aar

 

No. 4. Den 3. Februar 1785 kastet jord paa Svend Christensen Gaardmands søn i Addit, Michel 3 uger

 

No. 3. Dom: 1. Jeju. 1785 baptist Mads Nielsens barn i Addit, Christiana, baaret af Kiersten Sørensdatter tjenende i Pinds Mølle, Faddere: Peder og Søren Lauritzen, Rasmus Jensen og Anders Nielsens datter Cathrine Elisabeth

 

No. 5. Dom: 2. Jeju. 1785 kastet jord paa Søren Tønning Gaardmands barn i Wissing

 

No. 6. Kastet jord paa Jens Nielsen huusmands barn i Wissing Niels, 11 uger uden til lagt fire og dette det andet

 

No. 4. midfaste søndag 1785 baptist Peder Smed huusmands barn i Addit, Kiersten, baaret af Oluf Pedersens kone i Wissing Closter, Faddere: Anders Kiær, Niels Andersen, Christen Pedersen og Bodil Jensdatter

 

Side 44 højre side AO opslag 46

 

No. 5. Skærtorsdag 1785 baptist Niels Rasmussen Gaardmands barn i Nedenschoue, Anders, baaret af Anders Lexmans kone i Yding, faddere: Peder Mortensen, Peder Smed, Peder Andersen og Niels Timmerbyes kone i Yding

 

No. 7. dito 1785 kastet jord paa Hans Christian huusmand, gl. moder Johanne Andersdatter 85 aar

 

No. 6. 3. søndag efter Paaske 1785 baptist Christen Sørensen Gaardmands barn i Addit, Anne Cathrine, baaret af Rasmus Westergaards datter i Addit, Anne Jensdatter, Faddere: Svend Christensen, Mads Nielsen, Niels Sørensen og Søren Lauritzens kone

 

No. 7. Dom: 6. P. pasc. Baptist Christen Andersen Kloborg huusmands barn i Addit, Rasmus, Faddere: Rasmus Smed, Mads Nielsen, Søren Rasmussen og Anders Kiærs kone

 

No. 8. Feria 2. Pent. 1785 baptist Christen Knudsen huusmands søn i Wissing Closter, Søren, baaret af Terkel Jensens kone ibid. Faddere: Stephen Rasmussen, Oluf Pedersen, Peder Mortensens pige

 

No. 8. dito 1785 kastet jord paa Zidsel Christensdatter. V. Wævers 77 aar

 

No. 9. Ditto 1785 kastet jord paa Karen Marcusdatter v. Gribstrup 60 aar

 

No. 10. Dom: trinitatis 1785 kastet jord paa Niels Sørensen min tjenestekarls lidet inddøbte pigebarn Marie 10 dage

 

No. 11. Dom: 4. P. trinitatis 1785 begravet Jacob Kieldsen Gaardmand i Wissing 55

 

No. 12. Den 27. juni 1785 begravet Søren Kiær Gaardmands kone i Wissing 71 aar

 

No. 9. Dom: 2. P. trinitatis [5. juni 1785] var til daaben Rasmus Knudsen Gaardmands barn i Addit, Lauritz Jørgen, baaret af Kroemandens kone i Rye, Faddere: Søren Møller, Rasmus Jensen, Anders Nielsen og Christen Sørensens kone  

 

No. 13. den 7. juni 1785 kastet jord paa Kield Jacobsen ungkarl sl. Jacob Kieldsens søn i Wissing 22 aar

 

No. 14. den 12. juli 1785 begravet ung Søren Rasmussen Gaardmands kone i Addit, døde af vattersoet Ane Christensdatter 53 aar

 

No. 15. den 18. juli 1785 begravet sl. Jacob Kieldsens enke i Wissing Anne Mortensdatter, 59 aar

 

No. 10. Dom: 11. P. trinitatis 1785 baptist Erich Nielsen Gaardmands datter, Maren, i Wissing, Faddere: Søren Tønning, Knud Nielsen, Jens Ibsen og Niels Bræstrups kone alle i Wissing, baaret af Giertrud Marie Holgersdatter

 

Side 45 venstre side AO opslag 47

 

No. 11. Dom: 17. P. trinitatis 1785 baptist Anders Jensen v. Frandsen, huusmands barn i Addit kaldt Maren, baaret af Johanne Andersdatter tjenende i Winding, Faddere: Svend Christensen, Rasmus Andersen, Niels Andersen, Søren Lauritzens kone

 

No. 16. Dom: 22. P. trinitatis 1785 kastet jord paa Niels Bræstrup Gaardmands datter i Wissing, Karen 1 aar

 

No. 12. Dom: 26. P. trinitatis 1785 baptist Peder Jacobsen huusmands datter, Maren i Wissing, baaret af Johanne Rasmusdatter i Wilholdt, Faddere: Erich Nielsen, Morten Jacobsen, Rasmus Knudsen og Jens Nielsens kone

 

Copul: 0, fødte 12, døde 16

 

No. 13. Dom: 3. advent 1785 baptist Peder Andersen Gaardmands barn i Nedenschoue, Karen, baaret af Giertrud Holgersdatter i Wilholdt, Faddere: Peder Mortensen, Rasmus Sørensen og Rasmus Andersen og Niels Rasmussens kone

 

No. 17. den 28. november 1785 begravet Niels Olufsen Gaardmand i Wissing 60

 

No. 18. den 29. november 1785 Johan Madsdatter, Jens Baltzers kone i Wissing 51

 

No. 19. Dom: 2. Advent 1785 begravet Svends datter i Addit, Metthe 4

 

No. 20. den 19. december 1785 begravet Peder Windings kone Ursula Cathrine Ørting 72

 

No. 14. Dom: 4. advent 1785 baptist Christen Pedersen Smed huusmands barn i Addit, Jens, baaret af Rasmus Westergaards datter Anne, Faddere: Peder Lauritzen, Oluf Pedersen, Jens Iversen og Ebberts kone

 

1786

 

No. 1. den 5. januar 1786 kastet jord paa Erich Zillesen huusmand i Wissing 53

 

No. 2. Dom: 1. p. epi. 1786 kastet jord paa Lauritz Timmerbyes barn Anne 3 uger

 

No. 3. den 10. januar 1786 begravet Peder Andersen Gaardmand i Wissing 52

 

No. 4. Dom: 3. p. epi. 1786 Kastet jord paa Anne Marie Andersdatters

 

Side 45 højre side AO opslag 47

 

 Huusmands datter i Wissing, hendes uægte dødfødte drengebarn

 

No. 5. dom: 5.p. epi. Kastet jord paa søren Lauritzens barn i Addit navnlig Karen, gammel 1 ¼ aar

 

No. 1. dito 1786 baptist Søren Tønning Gaardmands søn i Wissing Peder, baaret af Karen Jacobsdatter, faddere: Niels Bræstrup, Lauritz Jensen, Rasmus Møller og Erich Nielsens kone

 

No. 2. fastelavns søndag 1786 baptist Peder Stephensen Smed i Wissing hans barn Zidsel, baaret af søren Abrahams kone i Gammelstrup, faddere: Søren Kiær, Erich Nielsen, Niels Mortensen og Rasmus Hyrdes kone

 

No. 6. den 15. marts 1786 kastet jord paa aftægtsmand gl. Knud Rasmussen som man kaldte Knud Frandsen i Wissing 84

 

No. 7. Dom 3. Jeju. 1786 kastet jord paa Peder Jacobsen huusmands datter Maren 4 maaneder

 

No. 8. Ditto 1786 kastet jord paa samme mands kone Johanne Jochumsdatter 38 aar

 

No. 3. Ditto 1786 baptist Søren Lauritzen Gaardmands barn i Addit, Karen, baaret af Svends kone. Faddere: sr. Schultz fra Winding, Søren Kiær, Peder Lauritzen og Rasmus Smeds kone

 

No. 9. Den 22. Marts 1786 kastet jord paa Johanne Hyrde kone af Wissing Closter 66 aar

 

No. 10. den 8. april 1786 begravet Giertrud Michelsdatter, Anders Nielsens Gaardmands kone i Addit 49 aar 

 

No. 4. 1. Paaskedag. 1786 baptist Christen nielsen huusmands barn I Wissing, Hans, baaret af mandens broders kone i Brørup, faddere: Christen Joensen, Peder Jacobsen, Søren Madsen og Rasmus Knudsens kone

 

No. 5.  dito 1786 baptist Stephen Mortensen huusmand datters Anne hendes uægte barn kaldet Anne Marie, faddere: Jens Ibsen, Niels Yding, Anders Jensen og Maren Pedersdatter, til barnets fader blev udlagt Claus fra ??

 

No. 6. dom: 4. p. pasch. 1786 baptist Christen Joensen v Sørensen huusmands barn, Anders, baaret af konens søster Peder Ovesens kone i Rye, faddere Niels Pedersen, Morten Andersen, Christen Boest og hyrdens kone i Wissing

 

Side 46 venstre side AO opslag 48

 

No. 7. Fest. Ascen.xsti. 1786 baptist Ole nielsen Gaardmands barn i Wissing, Mette Marie, baaret af Charlotte Jensdatter, faddere: Rasmus Knudsen, Jens Rasmussen, Jens Baltzersen og Knud Nielsens kone

 

No. 11. Dom: 6. P. pasc. 1786 kastet jord paa hyrden Jens Iversens datter i Addit, Maren 13 aar

 

No. 12. Den 2. September 1786 kastet jod paa Christen Michelsen 59, en gammel ungkarl som har i mange aar faaet klæde og føde i mit huus, født i Rejstrup ved Randers

 

No. 13. Dom: 13. P. trinitatis 1786 kastet jord paa Anders Nielsen Gaardmands datter i Addit, Anne Cathrine 7 aar

 

No. 8. Dom: 14. P. trinitatis 1786 baptist Sr. Bøtkers søn i Wissing Anders Christopher, baaret af Præstens kone, faddere: sr. Munch og Møller i Pinds Mølle, Præstens søn Otte og jomfru Windekilde

 

No. 9. Dom: 15. P. trinitatis 1786 baptist Jens Rasmussen Gaardmands søn i Wissing Anders, baaret af Anders Nielsen Gaardmands kone i Wissing, Faddere: Jens Jensen, Lauritz Jensen, Anders Jensen og Niels Sørensens kone

 

No. 10. Ditto 1786 baptist Niels Bræstrup Gaardmands søn i Wissing, Lauritz, baaret af Karen Knudsdatter i Winding, Faddere: Søren Tønning, Erich Nielsen, Otthe Snecher, og Knud Nielsens kone

 

Copu. 10, fødte 12, døde 17

 

No. 14. Den 13. December 1786 kastet jord paa Knud Nielsen Gaardmands datter i Wissing Johanne, 5 aar

 

No. 15. Dom: 4. Advent 1786 kastet jord paa Peder Stephensen Smed i Wissing, hans søn Christen gammel 4 aar

 

No. 16. Ditto 1786  paa mands datter Zidsel 1 aar

 

1787

 

No. 1. Dom: 2. P. epi. 1787 Kastet jord paa Jens Rasmussen Gaardmands søn i Wissing, Joen 6 aar

 

No. 2. Dom: 3. P. epi. 1787 kastet jord paa Terkels søn i Wissing Closter Niels 5 aar

 

No. 3. Dom: sept. 1787 kastet jord paa almisselem Jacob Bøcher i Addit

 

No. 4. Den 14. Februar 1787 kastet jord paa Jens iversen Hyrdes kone i Addit

 

Side 46 højre side AO opslag 48

 

No. 1. fastelavns søndag 1787 var til daaben Søren Kiær Gaardmands søn i Sønder Wissing Jacob, baaret af Peder Mortensens kone i Wissing Closter Kiersten, faddere: Niels Knudsen, Peder Smed, morten Jacobsen og Erich Nielsens kone

 

No. 5. Den 7. Marts 1787 begravet Knud Nielsen Gaardmand i Wissing 42 aar

 

No. 2. 2. Søndag efter Paaske 1787 baptist Morten Jacobsen Gaardmands søn Jacob i Wissing, baaret af Lauritz Knudsens kone i Træden, faddere: Niels Yding, Jens Ibsen, Søren Madsen og Erich Nielsens kone

 

No. 3. Ditto 1787 baptist Christen Sørensen Gaardmands barn i Addit Ellen, baaret af Rasmus Smeds kone i Kolpen, Faddere: Rasmus Jensen, Søren Møller, Mads Nielsen og Søren Lauritzens kone

 

No. 4. Dom: 5. p. pasc. Bapt Terkel Jensen Gaardmands barn i Wissing Closter, Christine Dorethea, baaret af Peder Mortensens kone ibid. faddere: morten Jacobsen, Rasmus Andersen og Michel Andersens kone

 

No. 6. 1787 kastet jord paa almisselem Jens Joensen af Addit 72

 

No. 5. fest. Asc. 1787 baptist Rasmus Christensen Gaardmands barn I Wissing, Christen, baaret af Lauritz Jensens kone i Welling, faddere: Rasmus Knudsen, Ole Nielsen, Søren Michelsen og Søren Madsens kone

 

No. 7. den 22. maj 1787 begravet Søren Rasmussen aftægtsmand i Addit, 68

 

No. 8. 1. juni 1787 kastet jord paa Anders Brandhuus mands datter Anne Marie Andersdatter, 19 aar

 

Side 47 venstre side AO opslag 49

 

No. 9. den 8. Juni 1787 kastet jord paa Peder Sørensen Gaardmands i Addit hans dødfødte søn

 

No. 6. Den 14. Juni 1787 baptist Anne Eskes Madsdatters uægte barn, Peder baaret af Eva Cathrine en indsidder her I byen, faddere: Anders Zillesen, Friderich Jensen, Christen Borstes kone, barnets fader Niels Pedersen

 

No. 10. Den 19. Juni 1787 begravet Peder Sørensens kone Karen Jacobsdatter i Addit 29

 

No. 7. Dom: 3. P. trinitatis 1787 baptist Anders Nielsen Gaardmands barn i Wissing Peder, baaret af Anders Jensens kone i Wissing, Faddere: Niels Mortensen, Lauritz Jensen, Søren Michelsen og Søren Madsens kone

 

No. 11. den 27. juni 1787 begravet Niels Yding v Jensen Gaardmand i Wissing 56

 

No. 12. Den 5. Juli 1787 kastet jord paa en skærslipper som døde i Nedenschoue ved navn

 

No. 13. Den 18. Juli 1787 begravet Kiersten Lauritzdatter aftægtskone i ægteskab med første mand i 55 aar, gammel 74 

 

No. 14. Den 5. September 1787 kastet jord paa Christen Borst. Huusmands barn i Wissing, Hans 1 ½

 

No. 8. Dom: 10. 1787 Baptist Else Pedersdatters uægte barn kaldet Peder, baaret af skoleholderens datter i Wissing, faddere: Jens Pedersen, Jens Nielsen, Jens Pedersen og Søren Madsens pige, til barnets fader blev udlagt Thomas Poulsen uden tvivl?? En dansemester i Horsens, hvor factum er kend, det er uden tvivl?? Den 3die gang denne Qvinde har forbrudt sig

 

No. 9. Dom: 11. P. trinitatis 1787 baptist Jens Pedersen Gaardmands barn i Wissing, Maren, baaret af Rasmus Rasmussen juni. Kone Anne Marie i Dørrup, Faddere: Søren Madsen, Lauritz Timmerbye og Lauritz Jensen og Anders Nielsens kone

 

No. 15. Dom: 12. p. trinitatis 1787 kastet jord paa dette barn 4 uger

 

No. 10. Dom: 15. P. trinitatis baptist Lauritz Timmerbyes barn i Wissing, Lauritz, baaret af Peder Frederichsens kone i Addit, faddere: Jens Pedersen, Søren Madsen, Rasmus Møller, Jacob Bøchers kone

 

 

Side 47 højre side AO opslag 49

 

No. 11. Dom: 15. P. trinitatis 1787 baptist Jens Nielsen Kroemand v. huusmands barn i Wissing, Jacob, baaret af Degnens datter datter baaren af Anne Poulsdatter degnens datter datter [således gentaget] faddere: Peder Jacobsen, Lauritz Jensen, Niels Jensen og Søren Tønnings kone

 

No. 16. Den 27. September 1787 begravet Rasmus Andersen Gaardmand i Wilholt 70 aar

 

No. 12. Dom: 16. P. trinitatis 1787 baptist Ole Pedersen huusmands barn I Wissing, jens, baaret af Christen Pedersen huusmands kone i Addit, faddere: jens Ibsen, Peder Stephensen, Peder Christensen Hyrde, Mette Marie Rasmusdatter

 

No. 13. Dom: 17. P. trinitatis 1787 baptist Niels Sørensen Gaardmands datter i Wissing, Marie, baaret af Anders Nielsens kone i Addit, faddere: Jens Rasmussen, Rasmus Westergaard, Rasmus Sørensen og Peder Mortensens kone

 

No. 14. Dom: 24. P. trinitatis 1787 baptist Niels Rasmussens barn I Nedenschoue, Peder, baaret af Bertel Olufsens kone i Tønning, faddere: Peder Andersen, Frands Jensen, Peder Mortensen og Anders Nielsens kone i Yding

 

Copu. 3 par, fødte 14, døde 19

 

No. 15. dom: 2. p. trinitatis 1787 baptist Svend Christensen Gaardmands barn i Addit, Mette, baaret af søren Lauritzens kone, faddere; Michel Andersen, mads Nielsen, Peder Lauritzen, og Søren Møllers kone

 

No. 17. Dom: 25. P. trinitatis 1787 kastet jord paa Jens Nielsen huusmands søn i Wissing, Jacob 5 uger

 

No. 18. Dom: 2. Advent 1787 kastet jord paa Ole Nielsen Gaardmands søn i Wissing, Niels 13 aar

 

No. 19. Dito 1787 kastet jord paa søren Tønnings Gaardmands søn i Wissing, Peder 2 aar

 

No. 20. Dom: 3. Advent 1787 kastet jord paa Jens Rasmussen forpagter hyrde i Wissing Closter som døde paa marchen, en skikkelig og ærlig mand