Sønder Vissing - Voerladegaard Kirkebog 1795 – 1813

 

Forkortelser og årstal er udfyldt

Xtensen = Christensen

 

Register

Fødde i Sønder Vissing Sogn -----------------------side 3 – 35

Trolovede og Copulerede ibid ----------------- side 121 – 125 

Døde ibid --------------------------------------------side 121 – 186

Fødde i Voerladegaard Sogn ------------------side 241 – 280

Trolovede og Copulerede ibid -----------------side 361 – 368

Døde ibid -------------------------------------------side 421 – 430

Confirmerede i begge Sogne ------------------side 481 – 489

 

Sønder Vissing Sogn

Side 3

1795 nr. 1

Anders Rasmussen i Vissing født 30. september 1795

Den 19. søndag efter Trinitatis den 11. oktober 1795

Havde Gaardmand i Vissing Rasmus Rasmussen Overgaard og Anne Andersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Anders, baaren af Troel Andersens Hustru fra Alken, Fadderne: Søren Christian Mortensen, Rasmus Knudsen, Ole Nielsen og Barbara Mortensdatter, alle af Vissing

 

1795 nr. 2

Anne Dorthe Rasmusdatter i Addit født 9. oktober 1795

Den 25. søndag efter Trinitatis den 22. november 1795

Havde Huusmand i Addit Rasmus Nielsen og Anne Pedersdatter en Datter til Daabens Confirmation, kaldet Anne Dorthe, baaren af Husmand Jens Vinthers Datter Bodild, Fadderne: Rasmus Vestergaard, Christen Sørensen, Niels Nielsen og Søren Christensens Hustru, alle fra Addit

 

1795 nr. 3

Mette Terchildsdatter i Vissing kloster født den 17. november 1795

Den 1. december 1795

Havde Gaardmand i Vissing Kloster Terchild Jensen og hans Salige Hustru Cathrine Klemensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Mette, baaren af Stephen Rasmussens Hustru, Faddere: Peder Mortensen, Niels Michelsen, Jens Vinthers Hustru, alle af Vissing Kloster, og Klemen Johansen fra Vrünning

 

1796

1796 nr. 1

Charlotte Amalie Andersdatter i Vissing født den 4. februar 1796

Mariæ Bebudelses dag den 13. marts 1796

Havde Gaardmand i Vissing Anders Nielsen og Maren Pedersdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Charlotte Amalia, baaren af Jens Pedersens Datter Barbara Marie, Faddere: Anders Jensen, Søren Madsen, Rasmus Møller og Anne Nielsdatter, alle af Vissing


 

 

1796 nr. 2

Jens, et uægte barn født den 27. marts 1796

Den 3. søndag efter Paaske den 17. april 1796

Havde Pige Mette Jensdatter i Vissing en Søn til Daabens Confirmation, kaldet Jens, baaren af Moderens Søster Magdalene Jensdatter, Faddere: Ole Nielsen, Rasmus Christensen, Jens Sillesen og Lauritz Andersens Hustru, alle fra Vissing, Faderen blev udlagt at være en Snedker Oluf Andersen i Horsens

 

1796 nr. 3

Marie Christensdatter i Addit født den 30. marts 1796

Anden Pinsedag den 16. maj 1796

Havde Gaardmand i Addit Christen Sørensen og Karen Andersdatter en Datter til Daabens Confirmation, kaldet Marie, baaren af Niels Sørensens Hustru i Vissing, Faddere: Anders Nielsen, Rasmus Christensen, Niels Nielsen og Peder OVergaards Hustru, alle af Addit

 

Side 4

 

1796 nr.4

Jens Pedersen i Vissing, født den 10. april 1796

Den 1. søndag efter Trinitatis den 29. maj 1796

Havde Gaardmand i Vissing Peder Jensen og Maren Rasmusdatter en Søn til daabens Confirmation,

kaldet Jens, baaren af Peder Hansens Hustru i Træden. Fadderne: Albreth Pedersen fra Træden,

Terchild Jensen i Vissing Kloster, Søren Christensen i Rye pg Laurits Andersens Hustru i Vissing

 

1796 nr.5

Karen Olsdatter i Vissing, født den 20. april 1796

Do dato [29.maj 1796]

Havde Gaardmand i Vissing Ole Nielsen og Stine Jensdatter en Datter til daabens Confirmation,

kaldet Karen, baaren af Søren Nielsens Hustru i Dørrup, Fadderne: Morten Nielsen,

Søren Christian Mortensen, Rasmus Christensen og Jens Andersens Hustru, alle af Vissing

 

1796 nr.6

Christen et uægte barn født den 17. juni 1796

Den 9. søndag efter Trinitatis den 24. juli 1796

Havde Pigen Karen Sørensdatter i Addit en søn til Daabens Confirmation kaldet Christen, baaret af Jens Pedersens Hustru Maren Sørensdatter, Fadderne: Peder Sørensen, Mads Nielsen og Rasmus Vestergaard, Skolelærer Rasmus Michelsens Hustru, alle af Addit, Faderen udlagt at være Søren Christensen paa Raadved Hede


 

 

1796 nr.7

Elisabeth, født den 26. juni 1796

Den 12. søndag efter Trinitatis den 14. august 1796

Havde Gaardmand i Vissing Johan Nielsen Yding og Anne Povelsdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Elisabeth, baaret af Hanne Nielsdatter Yding, Fadderne: Søren Madsen, Morten Jacobsen, Erich Nielsen, Jens Nielsens Hustru, alle af Sønder Vissing

 

1796 nr.8

Anne Marie, født den 29. august 1796

Den 19. søndag efter Trinitatis den 24. oktober 1796

Havde Jens Rasmussen Møller, Boelsmand i Vissing og Johanne Marie Jensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Anne Marie, baaret af Anne Rasmusdatter, Fadderne: Kens Sveistrup, Skolelærer i Aastrup, Christen Tebstrup, Peder Jensen, Lauritz Andersens Hustru og Karen Lauritzdatter af Vissing

 

1796 nr.9

Maren født den 29. september 1796

den 24. søndag efter Trinitatis den 6. november 1796

havde Gaardmand i Vilholt Morten Jacobsen og Johanne Rasmusdatter en datter til daabens confirmation kaldet Maren, baaret af Giedske Rasmusdatter fra Tønning, Fadderne: Rasmus Christensen i Vilholt, Hans Andersen i Nedenschou, Rasmus Sørensen i Møldrup og Jens Møllers Kone i Vissing

 

1796 nr.10

Erich Pedersen i Addit, født den 20. september 1796

Do Dato [den 29. september 1796]

Havde Gaardmand i Addit Peder Sørensen, Overgaard og Kirsten Jacobsdatter en søn til Daabens Confirmation, kaldet Erich, baaret af Søren Christensens Kone i Rye, Fadderne: Mads Nielsen, Svend Christensen, Jens Pedersen, og Søren Christensens Kone, alle af Addit

 

Side 5

 

1796 nr.11

Karen Mortensdatter i Vissing, dødt den 8. oktober 1796

den 26 søndag efter Trinitatis den 20.november 1796,

havde Gaardmand i Vissing Morten Jacobsen og Kirsten Sørensdatter en Datter til Daabens Confirmation, kaldet Karen, baaret af Rasmus Sørensens Kone i Balle-Huuset, Faddere: Søren Madsen i Vissing, Erich Nielsen ibid, Lars Knudsen i Træden, og Peder Sørensen Overgaards Kone i Addit


 

 

1797

 

1797 nr.1

Cathrine Terchildsdatter i Vissing Kloster, født den 5. januar 1797

Søndag Sexagesima den 19. februar 1797

Havde Terchild Jensen, Gaardmand i Vissing Kloster, og Berthe Iversdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Cathrine, baaret af Pigen Anne Cathrine Klemmensdatter i Vrünning, Fadderne: Peder Mortensen, Niels Michelsen, Stephen Rasmussen og Iver Jensens Kone, alle i Vissing Kloster

 

 

1797 nr.2

Rasmus Rasmussen i Vissing, født den 3. maj 1797

Christi Himmelfarts dag den 25. maj 1797

Havde Gaardmand i Vissing Rasmus Rasmussen og Ane Andersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Rasmus, baaret af Anders Jensens Datter i Alken, Anne Dorthe, Fadderne: Søren Christian Mortensen, Rasmus Christensen, Niels Sørensen og Peder Jensens Hustru, alle af Vissing

 

1796 nr.12 [imellem 1797 nr. 2 og 3]

Mette Andersdatter i Addit, født den 2. september 1796

Den 21. søndag efter Trinitatis den 16. oktober 1796 (forglemt for anden Kirkeaar)

Havde Hyrde i Addit Anders Christensen og Maren Nielsdatter en Datter til Daabens Confirmation, kaldet Mette, baaret af Svend Christensens Pige Zidsel Marie i Addit, Faddere: Jens Pedersen, Mads Nielsen, Peder Lauritzen og Søren Christensens Hustru, alle af Addit

 

1797 nr.3

Søren Nielsen i Vissing Kloster, født 28. maj 1797

Den 2. pintsedag den 5. juni 1797

Havde Gaardmand i Vissing Kloster Niels Michelsen og Elle Sørensdatter, en Søn til Daabens Confirmation, kaldet Søren, baaret af Peder Mortensens Hustru i Vissing Kloster, Faddere: Terchild Jensen, Stephen Rasmussen, Terchild Jensens Hustru alle af Vissing Kloster, Søren Sørensen af Yding,

 

1797 nr.4

Kirsten Jensdatter i Vissing Kloster, født den 10. juli 1797

Den 5. søndag efter Trinitatis den 16. juli 1797

Havde Huusmand i Vissing Kloster Jens Jensen Vinther og Maren Jensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Kirsten, baaret af Peder Sørensens Hustru i Rye, Faddere: Jens Vinther i Addit, Iver Jensen, Peder Mortensen, Terchild Jensen i Vissing Kloster


 

 

Side 6

 

1797 nr.5

Jens Iversen i Vissing Kloster, født 21. august 1795

Den 14. søndag efter Trinitatis den 17. september 1797,

Havde Huusmand i Vissing Kloster Iver Jensen og Maren Rasmusdatter en Søn til Daabens Confirmation, kaldet Jens, baaret af Peder Sørensens Hustru i Vissing Kloster, Faddere: Niels Michelsen, Rasmus Jensen, Jens Vinther og Anne Jensdatter, alle af Vissing Kloster

 

1797 nr.6

Povel Johansen i Vissing, født den 14. august 1797

Den 18. søndag efter Trinitatis den 15. oktober 1797

Havde Gaardmand i Vissing Johan Nielsen Yding og Anne Povelsdatter en Søn til Daabens Confirmation, kaldet Povel, baaret af Jens Mortensens Hustru i Ring, Faddere: Morten Jacobsen og Hustru, Søren Thorning, Rasmus Rasmussen Møller, alle af Vissing

 

1798

 

1798 nr.1

Karen Rasmusdatter i Addit, født den 12. januar 1798

Den 3. søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 21. januar 1798

Havde Rasmus Michelsen og Maren Andersdatter, Huusfolk i Addit, en Datter til Daabens Confirmation kaldet Karen, baaret af Lauritz Lauritzens Hustru af Dauding, Faddere: Mads Nielsen, Anders Nielsen, Peder Lauritzen og Peder Sørensens Hustru, alle af Addit

 

1798 nr.2

Søren Nielsen i Addit født den 10. januar 1798

Søndag Septuagesima den 4. februar 1798

Havde Gaardmand i Addit Niels Nielsen og Anne Rasmusdatter en Søn til Daabens Confirmation, kaldet Søren, Baaret af Christiane Thÿges Datter af Ulfstrup, Faddere: Søren og Stephen Rasmussen af Vissing Kloster, Christian Nielsen af Arreschou og Degnen Anders Rasmussens Hustru i Tønning

 

1798 nr.3

Anders Andersen i Vissing født den 9. februar 1798

1. søndag i Faste den 25. februar 1798

Havde Gaardmand i Vissing Anders Nielsen og Maren Pedersdatter en søn til daabens Confirmation, kaldet Anders, baaret af Anders Jensens Hustru, Faddere: Søren Madsen, Rasmus Møller, Jens Pedersen og Niels Sørensens Hustru, alle af Vissing


 

 

1798 nr.4

Karen Mortensdatter i Vilholt født den 16. marts 1798

Mariæ Bebudelses dag den 25. marts 1798

havde Gaardmand i Vilholt Morten Jacobsen og Johanne Rasmusdatter en datter til daabens Confirmation, kaldet Karen, baaret af Rasmus Christensens Hustru i Vilholt, Fadderne: Peder Mortensen, Terchild Jensen, Niels Michelsen, alle af Vissing Kloster og Rasmus Rasmussens Hustru af Sønder Vissing

 

1798 nr.5

Peder Jensens Dødfødte Søn i Vissing den 23. marts 1798

Den 23. marts 1798 fødte Peder Jensens Hustru Maren Rasmusdatter af Sønder Vissing en Dødfødt Søn

 

Side 7

 

1798 nr.6

Maren Jensdatter i Vissing, født den 25. maj 1798

Den 4. søndag efter Trinitatis den 1. juli 1798

Havde Boelsmand i Vissing Jens Rasmussen Møller og Johanne Jensdatter til daabens Confirmation 1 Datter kaldet Maren, baaret af Niels Møllers Datter Kirsten i Gammelstrup, Faddere: Rasmus Rasmussen Møller, Lauritz Andersen og Peder Jensens Hustru, alle af Vissing, og Skoleholder Jens Sveistrup i Aastrup

 

1798 nr.7

Ane Marie Rasmusdatter i Vissing, født den 13. juni 1798

Den søndag efter Trinitatis den [ingen datoer noteret]

Havde Gaardmand i Vissing Rasmus Jensen og Dorthe Andersdatter en Datter til daabens Confirmation, kaldet Anne Marie, baaret af Truels Andersens Hustru i Alken, Faddere: Søren Tønning, Jens Pedersen, Anders Jensen og Rasmus Rasmussens Hustru, alle af Vissing

 

1798 nr.8

Søren Christensen i Addit, født den 2. september 1798

Den 18. søndag efter Trinitatis den 7. oktober 1798

Havde Gaardmand i Addit Christen Sørensen Vestergaard og Karen Andersdatter en Søn til daabens Confirmation, kaldet Søren, baaret af Moderens søster Karen Andersdatter, Faddere: Jens Pedersen, Peder Sørensen Overgaard, Mads Nielsen og Skoleholder Rasmus Michelsens Hustru, alle af Addit

 

1798 nr.9

Lauritz Sørensen i Addit, født den 1. september 1798

Den 19. søndag efter Trinitatis den 14. oktober 1798

Havde Gaardmand i Addit Søren Lauritzen og Karen Lauritzdatter en Søn til daabens Confirmation kaldet Lauritz, baaret af Peder Langballes Hustru af Langballe, Faddere: Anders Nielsen, Peder Lauritzen, Svend Christensen og Skoleholder Rasmus Michelsens Hustru, alle af Addit


 

 

1798 nr.10

Mette Marie Jensdatter i Addit, født den 1798

Den 23. søndag efter Trinitatis den 11. november 1798

Havde Gaardmand i Addit Jens Pedersen og Maren Sørensdatter en Datter til daabens Confirmation, kaldet Mette Marie, baaret af Albrecht Pedersens Hustru i Træden, Faddere: Mads Nielsen, Svend Christensen, Peder Lauritzen og Christen Sørensens Hustru, alle af Addit

 

1798 nr.11

Anne Sophie Rasmusdatter i Vilholt, født den 11. oktober 1798

Den 25. søndag efter Trinitatis den 25. november 1798

Havde Gaardmand i Vilholt Rasmus Christensen og Karen Sørensdatter 1 Datter til Daabens Confirmation, kaldet Anne Sophie, baaret af Lægsmand Anders Nielsens Hustru i Yding, Faddere: Morten Jacobsens Hustru af Vilholt, Peder Mortensen, Terchild Jensen, og Stephen Rasmussen, alle af Vissing Kloster

 

1799

 

1799 nr.1

Michel Nielsen i Vissing Kloster, født den 17. januar 1799

Fastelavns søndag den 3. februar 1799

Havde Gaardmand i Vissing Kloster Niels Michelsen og Else Sørensdatter en Søn til Daabens Confirmation, kaldet Michel, baaret af Maren Nielsdatter af Vilholt, Faddere: Svend Christensen af Addit, Stephen Rasmussen af Vissing Kloster, Morten Jacobsen, og Rasmus Christensen af Vilholt

 

 

Side 8

 

1799 nr.2

Niels Ovesen i Pintz Mølle, født den 26. januar 1799

Hyrden Ove Nielsens Hustru Kirstine Nielsdatter fødte en Søn Niels den 26. januar 1799, som døde den 2. februar 1799, uden at komme i Kirken

 

1799 nr.3

Karen Rasmusdatter i Vissing, født den 29. januar 1799

Gaardmand i Vissing Rasmus Rasmussens Hustru Anne Andersdatter fødte den 29. januar 1 Datter Karen, som døde den 17. februar 1799 uden at komme i Kirke

 

1799 nr.4

Maren Pedersdatter i Nedenschou, født den 21. december 1798

Onsdagen den 13. marts 1799

Havde Gaardmand i Nedenschou Niels Rasmussens Datter Cathrine 1 Datter til Daabens Confirmation, kaldet Maren, baaret af Rasmus Christensens Hustru i Vilholt, Faddere: Hans Pedersen i Nedenschou, Morten Jacobsen i Vilholt, Rasmus Sørensen i Møldrup og Peder Andersens Hustru i Nedenschou, Faderen udlagt at være Peder Øllegaard, Rytter i Horsens


 

 

1799 nr.5

Peder Sørensen i Vissing, født den 11. marts 1799

2. paaskedag den 25. marts 1799

Havde Gaardmand i Vissing Søren Pedersen Kiær og Cathrine Jacobsdatter en Søn til Daabens Confirmation, kaldet Peder, baaret af Erich Pedersens Datter Maren i Tønning, Faddere: Johan Nielsen Yding, Rasmus Jensen, Søren Christian Mortensen, alle af Vissing, og Peder Mortensens Hustru i Vissing Kloster

 

1799 nr.6

Kirsten Rasmusdatter i Vissing, født den 13. marts 1799

1. søndag efter Paaske den 31. marts 1799

Havde Rasmus Christensen, Gaardmand i Vissing og Anne Balthzarsdatter 1 Datter til Daabens Confirmation, kaldet Kirsten, baaret af Jeppe Christensens Hustru i Velling, Faddere: Niels Sørensen, Søren Christian Mortensen, Søren Madsen og Rasmus Rasmussens Hustru, alle af Vissing

 

1799 nr.7

Anne Pedersdatter i Nedenschou, født den 25. marts 1799

Onsdagen den 10. maj 1799

Havde Gaardmand i Nedenschou Niels Rasmussens Datter Karen, 1 Datter til Daabens Confirmation, kaldet Anne, baaret af Jens Kudskes Hustru i Vestbirch, Faddere: Anders Pedersen i Møldrup, Anders Simonsen af Tønning, Rasmus Christensen i Vilholt og Hans Pedersens Hustru, Faderen udlagt af være Peder Øllegaard, Rytter i Horsens

 

1799 nr.8

Rasmus Pedersen i Vissing, født den 6. april 1799

Trinitatis søndag den 19. maj 1799

Havde Peder Jensen, Gaardmand i Vissing og Maren Rasmusdatter en Søn til daabens Confirmation, kaldet Rasmus, baaret af Albrecht Pedersens Hustru i Træden, Faddere: Terchild Jensen og Christen Knudsen i Vissing Kloster, Niels Sørensen og Jens Rasmussen Møllers Hustru i Vissing

 

Side 9

 

1799 nr.9

Anne Nielsdatter i Addit, født 1799

Den 6. søndag efter Trinitatis den 30. juni 1799

Havde Gaardmand i Addit Niels Nielsen og Gjertrud Lauritzdatter 1 Datter til Daabens Confirmation, kaldet Anne, baaret af Stephen Rasmussens Hustru i Vissing Kloster, Faddere: Svend Christensen, Christen Vestergaard, Rasmus Vestergaard og Rasmus Michelsens Hustru, alle af Addit

 

1799 nr.10

Jens Rasmussen i Vissing, født den 1. september 1799

Den 21. søndag efter Trinitatis den 13. oktober 1799

Havde Gaardmand i Vissing Rasmus Jensen og Dorthe Andersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Jens, baaret af Lauritz Nielsens Hustru, Faddere: Jens Jensen, Rasmus Rasmussen, Anders Jensen og Søren Tønnings Hustru, alle af Vissing

 

1799 nr.11

Karen Madsdatter i Vissing, født den 19. september 1799

Den 25. søndag efter Trinitatis den 10. november 1799

Havde Gaardmand i Vissing Mads Sørensen og Else Marie Pedersdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Karen, baaret af Michel Nielsens Hustru i Vestbirk, Faddere: Anders Pedersen i Møldrup, Johan Yding, Morten Jacobsen og, Rasmus Christensens Hustru alle af Vissing

 

1799 nr.12

Jens Jensen i Vissing, født den 13. oktober 1799

Den 27. søndag efter Trinitatis den 24. november 1799

Havde Gaardmand i Vissing Jens Jensen og Mette Marie Nielsdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Jens, baaret af Anders Jensens Hustru i Vissing, Faddere: Lauritz Jensen, Lauritz Nielsen, Anders Jacobsen og Rasmus Jensens Hustru, alle af Vissing

 

1799 nr.13

Lauritz Lauritzen i Vissing, født den ?? december 1799

Søndag imellem Jul og Nytaar den 29. december 1799

Havde Gaardmand i Vissing Lauritz Andersen Timmerbye og Maren Lauritzdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Lauritz, baaret af Niels Knudsen Ydings datter Cathrine, Faddere: Niels Sørensen, Anders Nielsen, Rasmus Christensen og Jens Møllers Hustru, alle af Vissing

 

1800

 

1800 nr.1

Jensine Cathrine Madsdatter i Vissing, født den 31. januar 1800

Fastelavns søndag den 23. februar 1800

Havde Mads Nielsen af Vinding og Johanne Marie Jensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Jensine Cathrine, baaret af Jens Andersens Kone, Faddere: morten Nielsen, Christen Andersen, Knud Jensen og Rasmus Christensens Hustru, alle af Vissing

 

Side 10

 

1800 nr.2

Christen Rasmussen i Vilholt, født den 19. januar 1800

Den 2. søndag i Fasten den 9. marts 1800

Havde Gaardmand en Søn til Daabens Confirmation kaldet Christen, baaret af Hans Pedersens Hustru i Nedenschou, Faddere: Morten Jacobsen i Vilholt, Niels Rasmussen i Nedenschou, Jens Terchildsen i Hemb, og Peder Mortensens Hustru i Vissing Kloster

 

1800 nr.3

Christense Thomasdatter i Vissing, født den 3. marts 1800

Midfaste søndag den 23. marts 1800

Havde en omrejsende Glarmester Thomas Knudsen og Anne Marie Andersdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Christense, baaret af Cathrine Nielsdatter i Vissing, Faddere: Jens Pedersen, Søren Kiær, begge i Vissing, Anders Pedersen i Gantrup og Anne Marie Jensdatter i Vissing

 

1800 nr.4

Karen Rasmusdatter i Vissing, født den 5. maj 1800

den 4. søndag efter Paaske den 11. maj 1800

havde Gaardmand i Wissing Rasmus Rasmussen og Anne Andersdatter en datter til daabens Confirmation, kaldet Karen, baaret af Troels Andersens Hustru af Alken, Faddere: Søren Christian Mortensen, Niels Sørensen, Rasmus Christensen og Lauritz Nielsens Hustru, alle af Wissing

 

1800 nr.5

Søren Andersen i Vissing, født den 5. maj 1800

Den 6. søndag efter Paaske den 25. maj 1800

Havde Gaardmand i Vissing Anders Jacobsen og Maren Sørensdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Søren, baaret af Lauritz Sørensens Hustru i Saabye, Faddere: Peder Sørensen i Addit, morten Jacobsen, Rasmus Jensen og Jens Jensens Hustru i Addit

 

1800 nr.6

Niels Lauritzen i Vissing, født den 11. maj 1800

Trinitatis søndag den 8. juni 1800

Havde Gaardmand i Vissing Lauritz Nielsen og Maren jensdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Niels, baaret af Mette Marie Nielsdatter i Vissing, Faddere: Niels Sørensen, Rasmus Jensen, Jens Jensen og Anders Jensens Hustru, alle af Vissing

 

1800 nr.7

Johanne Mortensdatter i Vilholt, født 13. maj 1800

den 4. søndag efter Trinitatis den 6. juli 1800 havde Gaardmand i Vilholt Morten Jacobsen og Maren Christensdatter en Datter til daabens Confirmation, kaldet Johanne, baaret af Jens Berthelsens Hustru i Scheldahl, Faddere: Peder Mortensen, Terchild Jensen, Stephen Rasmussen i Wissing Kloster og Rasmus Christensens Hustru i Vilholt

 

1800 nr.8

[teksten står på side 10 og 11]

Iver Terchildsen i Vissing Kloster, født den 30. juni 1800

Den 9. søndag efter Trinitatis den 10. august 1800

Havde Gaardmand i Vissing Kloster Terchild Jensen og Berthe Iversdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Iver

baaret af Cathrine Iversdatter fra Tvengstrup, Faddere: Peder Mortensen, Stephen Rasmussen, Niels Michelsen, Mette Jensdatter, alle af Vissing Kloster,

 

Side 11

 

1800 nr.9

Maren Erichsdatter i Addit, født den 6. august 1800

Den 14. søndag efter Trinitatis den 14. september 1800

Havde Gaardmand i Addit Erich Andersen og Karen Rasmusdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Maren, baaret af Niels Simonsens Hustru i Vinding, Faddere: Mads Nielsen, Niels Nielsen, Søren Lauritzen og Rasmus Michelsens Hustru, alle af Addit

 

1800 nr.10

Peder Johansen i Vissing født den 14. august 1800

Den 19. søndag efter Trinitatis den 19. oktober 1800

Havde Gaardmand i Vissing Johan Nielsen Yding og Anne Poulsdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Peder, baaret af Mads Sørensens Hustru, Faddere: morten Jacobsen, Rasmus Rasmussen, Anders Nielsen og Søren Kiærs Hustru, alle af Vissing

 

1800 nr.11

Anders Christensen i Addit, født den 18. oktober 1800

Den 1.søndag i Advent den 29. november 1800

Havde Gaardmand i Addit Christen Sørensen Vestergaard og Karen Andersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Anders, baaret af Svend Christensens Hustru i Addit, Faddere: Niels Simonsen af Vissing, Rasmus Sørensen og Jens Pedersen i Addit, og Niels Sørensens Hustru i Vissing

 

1801

 

1801 nr.1

Ane Magrethe Ovesdatter i Pintz Mølle, født den 17. december 1800

Den 2. søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 18. januar 1801

Havde hyrden i Pintz Mølle Ove Nielsen og Ane Kirstine Nielsdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Ane Magrethe, baaret af pigen Karen Ovesdatter, Faddere: Johan Rasmussen, Mads Uhrschou, Niels Pedersen, alle af Pintz Mølle og Niels Vinthers enke i Dørrup

 

1801 nr.2

Johanne Jensdatter i Vissing, født den 13. januar 1801

Fastelavns søndag den 15. februar 1801

Havde Boelsmand i Vissing Jens Rasmussen Møller og Johanne Jensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Johanne, baaret af Christen Tepstrups Hustru i Gammelstrup, Faddere: Peder Jensen, Lauritz Pedersen, Rasmus Møller, Anders Jacobsens Hustru, alle af Vissing

 

Side 12

1801 nr.3

Karen Jensdatter i Addit født den 21. marts 1801

Den 4. søndag efter Paaske den 3. maj 1801

Havde Gaardmand i Addit Jens Pedersen og Mette Sørensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Karen, baaret af Niels Nielsens Hustru i Addit, Faddere: Rasmus Vestergaard, Søren og Jens Rasmussen og Christen Sørensens Hustru, alle af Addit

 

1801 nr.4

Peder Jensen i Vissing født 26. april 1801

Ditto dato [den 3. maj 1801]

Havde Gaardmand i Vissing Jens Jensen og Mette Marie Nielsdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Peder, baaret af Lauritz Nielsens Hustru i Vissing, Faddere: Anders Jensen, Jens Pedersen, Søren christian Mortensen og Rasmus Jensens Hustru, alle af Vissing

 

1801 nr.5

Søren Madsen i Vissing, født den 3. juli 1801

Den 9. søndag efter Trinitatis den 2. august 1801

Havde Gaardmand i Vissing Mads Sørensen og Else Marie Pedersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Søren, baaret af Rasmus Rasmussen Bondes Hustru i Dørrup, Faddere: morten Jacobsen, Anders Nielsen, Erich Nielsen og Rasmus Christensens Hustru, alle af Vissing

 

1801 nr.6

Niels Nielsen i Addit, født den 7. juli 1801

Den 10. søndag efter Trinitatis den 9. august 1801

Havde Gaardmand i Addit Niels Nielsen Fougstrup og Gjertrud Lauritzdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Niels, baaret af pigen Gjertrud Marie Pedersdatter af Addit, Faddere: Søren Rasmussen, Christen Vestergaard, Jens Pedersen og Søren Lauritzens Hustru, alle af Addit

 

1801 nr.7

Mads Pedersen i Vissing, født den ?. juli 1801

Den 11. søndag efter Trinitatis den 16. august 1801

Havde Gaardmand i Vissing Peder Jensen og Maren Rasmusdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Mads, baaret af pigen Ane Marie Madsdatter af Addit, Faddere: Terchild Jensen og Christen Knudsen i Vissing Kloster, Niels Sørensen og Jens Møllers Hustru i Vissing

 

1801 nr.8

Morten Pedersen i Addit, født den 25. juli 1801

Den 15. søndag efter Trinitatis den 13. september 1801

Havde Gaardmand i Addit Peder Sørensen Overgaard og Kirsten Jacobsdatter, en søn til Daabens Confirmation, kaldet Morten, baaret af Pigen Zidsel Marie Madsdatter i Vissing Præstegaard, Faddere: Svend Jensen, Søren Lauritzen, Anders Nielsen og Rasmus Michelsens hustru, alle af Addit

 

Side 13

 

1801 nr.9

Maren Sørensdatter i Addit født den 17. september 1801

Den 21. søndag efter Trinitatis den 25. oktober 1801

Havde Gaardmand i Addit Søren Rasmussen Vestergaard og Cathrine Elisabeth Nielsdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Maren, baaret af Erich Andersens Hustru i Addit, Faddere: Mads Nielsen, Christen Vestergaard, Jens Pedersen og Niels Nielsens Hustru, alle af Addit

 

1801 nr.10

Barbara Rasmusdatter i Addit, født den 6. oktober 1801

Den 24. søndag efter Trinitatis den 15. november 1801

Havde Skoleholder i Addit Rasmus Michelsen og Maren Andersdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Barbara, baaret af pigen Cathrine Pedersdatter af Purup, Faddere: Anders Nielsen, svend Christensen, Søren Lauritzen og Erich Andersens Hustru, alle af Addit


 

 

1801 nr.11

Mette Rasmusdatter i Vilholt født den 7. oktober 1801

Den 25. søndag efter Trinitatis den 22. november 1801

Havde Gaardmand i Vilholt Rasmus Christensen og Karen Sørensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Mette, baaret af hans Andersens Hustru i Yding, Faddere: Hans Pedersen i Nedenschou, Jens Terchildsen i Hemb, Morten Jacobsen i Vilholt og Morten Sørensens Hustru i Yding

 

1801 nr.12 og 13

Niels Michelsens 2. dødfødte pigebørn i Vissing Kloster

Den 26. november 1801 fødte Niels Michelsens Hustru Elle Sørensdatter i Vissing Kloster 2. dødfødte Pigebørn (4. maaneder før tiden) som blev begraven 29. do.

 

1802

 

1802 nr.1

Peder Hansen i Nedenschou, født den 25. november 1801

Den 4. søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 31. januar 1802

Havde Gaardmand i Nedenschou Hans Pedersen og Maren Pedersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Peder, baaret af Moderens Søster Mette Pedersdatter, Faddere: Niels Rasmussen, morten Jacobsen, og Rasmus Christensen af Vilholt og Rasmus Sørensens Hustru i Møldrup

 

1802 nr.2

Peder Johansen i Vissing, født den 16. marts 1802

Den 2. paaskedag den 19. april 1802

Havde Gaardmand i Vissing Johan Nielsen Yding og Ane Povelsdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Peder, baaret af Faderens Søster Karen Nielsdatter, Faddere: Søren Madsen, Erich Nielsen, Anders Jacobsen og Jens Nielsen Kroemands Hustru, alle af Vissing

 

Side 14

 

1802 nr.3

Erich Andersens Dødfødt, i Addit

Den – maj 1802 fødte Gaardmand i Addit Erich Andersens Hustru Karen Rasmusdatter 1 dødfødt Barn, som blev begravet den – [ingen datoer noteret]

 

1802 nr.4 og 5

Niels og Peder Sørensen i Vissing

Den 16. maj 1802 fødte Søren Pedersen Smeds Hustru Cathrine Nielsdatter i Vissing 2 sønner Niels og Peder, som døde 2 dage derefter uden at komme i Kirken og blev begraven den 21. maj


 

 

1802 nr.6

Ane Marie Rasmusdatter i Vissing, født den 30. maj 1802

Den 2. søndag efter Trinitatis den 27. juni 1802

Havde Gaardmand i Vissing Rasmus Jensen og Dorthe Andersdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Ane Marie, baaret af Rasmus Rasmussens Hustru i Vissing, Faddere: Anders Jensen, Lauritz Nielsen, Jens Jensen og Anders Hustru, alle af Vissing

 

1802 nr.7

Karen Jensdatter i Addit, født den 14. juni 1802

Den 6. søndag efter Trinitatis den 25. juli 1802

Havde Gaardmand i Addit Jens Pedersen og Mette Sørensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Karen, baaret af Christen Smeds Enke af Klouborg, Faddere: Søren Lauritzen, Anders Nielsen, Rasmus Vestergaard og Mette Cathrine Sørensdatter, alle af Addit

 

1802 nr.8

Ane Thomasdatter i Addit, født den 17. august 1802

Den 17. søndag efter Trinitatis den 10. oktober 1802

Havde pigen Ane Sørensdatter i Addit en Datter til Daabens Confirmation kaldet Ane, baaret af Christen Smeds Enke af Klougborg, Faddere: Rasmus Vestergaard, Jens Pedersen, Jens Rasmussen og Rasmus Michelsens Hustru, alle af Addit, Barnefaderen udlagt at være Thomas af Julianelyst

 

1802 nr.9

Rasmine Frideriche Jansen Arntzen født den 30. juli 1802

Onsdagen den 13. oktober 1802

Havde Sognepræsten Ole Arntzen og Sophie Magdalene Arntzen en Datter til Daabens Confirmation kaldet Rasmine Frideriche Jansen, baaret af Madame M. Billeschou i Aarhuus, Faddere: Hr. Stiftsprovst Jansen i Aarhus, Hr. Kammerraad Holst i Brædstrup, Hr. Bynch, Sognepræst i Tønning og Træden og Jomfru Flensborg af Mattrup

 

1802 nr.10

Jens Lauritzen i Vissing født den 30. oktober 1802

Den 1. søndag i Advent den 28. november 1802

Havde Gaardmand i Vissing Lauritz Nielsen og Maren Jensdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Jens, baaret af Anders Jensens Hustru i Vissing, Faddere: Lauritz Jensen, Rasmus Jensen, Jens Jensen og Niels Sørensens Hustru, alle af Vissing

 

Side 15

 

1802 nr.11

Søren Mortensen i Vissing, født den 19. november 1802

den 3.søndag i Advent d. 12.december 1802,

havde Gaardmand i Vissing Morten Jacobsen og Kirsten Sørensdatter en Søn til daabens Confirmation, kaldet - Søren - baaren af den yngre Peder Nielsens Hustru i Voerladegaard, Faddere: Anders Langballe i Addit, Mads Sørensen, Anders Jacobsen og Johan Ydings Hustru, alle af Vissing

 

1802 nr.12

Søren Sørensen i Vissing, født den 15. december 1802

Den 2. juledag den 26. december 1802

Havde Gaardmand i Vissing Søren Pedersen Kiær og Cathrine Jacobsdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Søren, baaret af Peder Stephensen Smeds Hustru i Vissing, Faddere: Mads Nielsen, Søren Lauritzen og Anders Mortensen, alle af Addit og Søren christian Mortensens Hustru i Vissing

 

1803

 

1803 nr.1

Barbara Marie Jensdatter i Vissing, født den 14. januar 1803

Den 3. søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 23. januar 1803

Havde Gaardmand i Vissing Jens Jensen og Mette Marie Nielsdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Barbera Marie, baaret af Jens Rasmussens Enke i Vissing, Faddere: Anders Jensen, Rasmus Jensen, Rasmus Christensen og Søren christian Mortensen, alle af Vissing

 

1803 nr.2

Ane Andersdatter i Vissing, født den 20. december 1802

Søndag Septuagesima den 6. februar 1803

Havde Gaardmand i Vissing Anders Jacobsen og Maren Sørensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Ane, baaret af Rasmus Christensens Hustru i Træden, Faddere: Anders Mortensen af Addit, Rasmus Møller, Johan Yding og Morten Jacobsens Hustru, alle af Vissing

 

1803 nr.3

Kirsten Nielsdatter i Vissing Kloster født den 13. januar 1803

Søndag Sexagesima den 13. februar 1803

Havde Gaardmand i Vissing Kloster Niels Michelsen og Elle Sørensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Kirsten, baaret af Jens Sørensens Hustru i Yding, Faddere: Søren Sørensen Kirkegaard i Yding, Peder Mortensen, Terchild Jensen, Stephen Rasmussen, alle af Vissing Kloster

 

1803 nr.4

Lauritz Andreas Uhrschou i Pintz Mølle født den 7. januar 1803

Fredagen den 4. marts 1803

Havde Sr. Jens Andersen Uhrschou og Inger Schmidt en Søn til Daabens Confirmation kaldet Lauritz Andreas, baaret af jomfru Mette Sophie Schmidt fra Veile, Faddere: Hr. Kiøbmand Ingvardt Schmidt fra Veile, Hr. Forvalter Vodschou fra Silcheborg, Niels Jensen i Rye og Niels Michelsens Hustru i Vissing Kloster


 

 

Side 16

 

1803 nr.5

Karen Sørensdatter i Vissing, født den 23. marts 1803

Den 2. søndag efter Paaske den 24. april 1803

Havde Søren Pedersen Smed og Cathrine Nielsdatter i Vissing en Datter til Daabens Confirmation kaldet Karen, baaret af Peder Stephensen Smeds Hustru i Vissing, Faddere: Niels Sørensen i Vissing, Søren Rasmussen og Christen Sørensen i Addit, og Søren Kiærs Hustru i Vissing

 

1803 nr.6

Cecilia Jacobsdatter i Vissing, født den 2. april 1803

Do Dato [24. april 1803]

Havde Jacob Andreasen og Anne sophie Pedersdatter paa Præstegaards Mark i Vissing en Datter til Daabens Confirmation kaldet Cecilia, baaret af Anne Cathrine Nielsdatter i Vissing, Faddere: Søren Andersen i Purup, Mads Nielsen og Søren Lauritzen i Addit, og Karen Pedersdatter hos Barnets Fader

 

1803 nr.7

Søren Rasmussen i Vilholt født den 21. april 1803

den 6. søndag efter Paaske den 22. maj 1803

havde Gaardmand i Vilholt Rasmus Christensen og Hustru Karen Sørensdatter en søn til Daabens Confirmation kaldet Søren, Baaret af Jens Terchildsens Hustru i Hemb, Fadderne: Lauritz Sørensen i Hemb, Peder Mortensen, Niels Michelsen af Vissing Kloster og Anders Pedersens Hustru i Møldrup

 

1803 nr.8

Anders Erichsen i Addit født den 13. maj 1803

Den 2. pintsedag den 30. maj 1803

Havde Gaardmand i Addit Erich Andersen og Karen Rasmusdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Anders, baaret af Søren Lauritzens Hustru i Addit, Faddere: Niels Sørensen i Vissing, Niels Nielsen, Christen Vestergaard og Anders Mortensen, alle af Addit

 

1803 nr.9 og 10

Maren og Ane Kirstine Madsdøtre i Vissing, født den 10. april 1803

Trinitatis søndag den 5. juni 1803

Havde Gaardmand i Vissing Mads Sørensen og Else Marie Pedersdatter Tvilling Døtre til daabens Confirmation, kaldet Maren og Ane Kirstine, den første baaret af Søren Madsens Hustru i Vissing, den anden af Jacob Christensens Hustru i Hemb, Faddere: Søren Madsen i Vissing, Jacob Christensen i Hemb, Morten Jacobsen, Anders Nielsen, Rasmus Christensen, Rasmus Møller, alle af Vissing, Michel Pedersens Hustru af Vestbirk, og Anders Pedersens Hustru af Møldrup


 

 

1803 nr.11

Inger Christensdatter i Addit født den 27. maj 1803

Den 2. søndag efter Trinitatis den 19. juni 1803

Havde Christen Svendsen i Addit og Cathrine Christensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Inger, baaret af pigen Johanne Andersdatter i Horsens, Faddere: Mads Nielsen, Søren Lauritzen, Anders Mortensen og Jens Pedersens Hustru, alle af Addit

 

1803 nr.12

Rasmus Jensen i Vissing, født den 2. august 1803

Den 14. søndag efter Trinitatis den 11. september 1803

Havde Boelsmand i Vissing Jens Rasmussen Møller og Johanne Jensdatter, en Søn til Daabens Confirmation kaldet Rasmus, baaret af Ane Rasmusdatter Møller i Vissing, Faddere: Peder Jensen i Vissing, Niels Sveistrup i Brædstrup, Rasmus Møller og Lauritz Timmerbyes Hustru, begge af Vissing

 

Side 17

 

1804

 

1804 nr.1

Karen Nielsdatter i Addit, født den 4. december 1803

Den 1. søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 8. januar 1804

Havde Gaardmand i Addit Niels Nielsen Fougstrup og Hustru Gjertrud Lauritzdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Karen, baaret af pigen Elisabeth Lauritzdatter af Addit, Faddere: Mads Nielsen, Søren Lauritzen, Anders Mortensen og Jens Pedersens Hustru, alle af Addit

 

1804 nr.2

Barbera Sørensdatter i Addit, født den 1. december 1803

Den 2. søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 15. januar 1804

Havde Gaardmand i Addit Søren Rasmussen og Hustru Cathrine Elisabeth Nielsdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Barbera, baaret af Niels Sørensens Hustru i Vissing, Faddere: Christen Sørensen, Niels Nielsen, Erich Andersen og Christen Sørensens Hustru, alle af Addit

 

1804 nr.3

Jensine Andersdatter i Vissing, født den 23. december 1803,

Ditto Dato [15. januar 1804]

Havde Gaardmand i Vissing Anders Nielsen og Hustru Maren Pedersdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Jensine, baaret af pigen Cathrine Pedersdatter i Vissing, Faddere: Rasmus Møller, Lauritz Nielsen, Mads Sørensen og Rasmus Jensen, alle af Vissing


 

 

1804 nr.4

Ane Marie Pedersdatter i Vissing, født den 18. december 1803

Søndag Sexagesima den 5. februar 1804

Havde Gaardmand Peder Jensen i Vissing og Hustru Maren Rasmusdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Ane Marie, baaret af Lauritz Knudsens Hustru i Træden, Faddere: Mads Nielsen i Addit, Terkel Jensen i Vissing Kloster, Lauritz Nielsen og Niels Sørensens Hustru i Vissing

 

1804 nr.5

Anders Rasmussen i Addit, født den 4. januar 1804

den 1. søndag i Faste den 19. februar 1804

havde Skoleholder Rasmus Michelsen i Addit og Hustru Maren Andersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Anders, baaret af Erich Andersens Hustru i Addit, Faddere: Søren Lauritzen, Jens Pedersen, Anders Mortensen og Mads Nielsens datter Karen, alle i Addit

 

1804 nr.6

Anders Lauritzen i Vissing, født de 5. april 1804

Christi Himmelfarts dag den 10. maj 1804

Havde Gaardmand i Vissing, Lauritz Andersen Timmerbye og Hustru Karen Lauritzdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Anders, baaret af pigen Karen Sørensdatter i Addit, Faddere: Peder Jensen, Jens Møller, Rasmus Christensen og Jens Pedersens Hustru, alle af Vissing

 

1804 nr.7

Ane Cathrine Andersdatter, et uægte Barn i Addit, født den 1. juli 1804

Den 9. søndag efter Trinitatis den 29. juli 1804

Havde pigen Karen Ovesdatter i Addit en Datter til Daabens Confirmation kaldet Ane Cathrine, baaret af Hans Andersens Hustru, Faddere: Søren Lauritzen, Lauritz Pedersen, Peder Johansen, alle af Addit, og Ove Nielsens Hustru i Vissing, Faderen udlagt Anders Andersen Timmerbye i Dauding

 

1804 nr.8

Kirsten Andersdatter i Addit, født den 4. juni 1804

Den 12. søndag efter Trinitatis den 19. august 1804

Havde Gaardmand i Addit Anders Mortensen Langballe og Hustru Kiersten Jacobsdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Kirsten, baaret af Mads Nielsens Datter Karen i Addit, Faddere: Søren christian Mortensen, morten og Anders Jacobsen, alle af Vissing og Søren Lauritzens datter Karen af Addit

 

Side 18

 

1804 nr.9

Christen Mortensen i Vilholt født den 3. september 1804

Den 20. søndag efter Trinitatis den 14. oktober 1804

Havde Gaardmand i Vilholt morten Jacobsen og Hustru Maren Christensdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Christen, baaret af Rasmus Christensens Hustru i Vilholt, Faddere: Peder Mortensen, Niels Michelsen, Terchild Jensen og Stephen Rasmussens Hustru, alle af Vilholt

1804 nr.10

Søren Jensen i Addit, født den 11. september 1804

Den 24. søndag efter Trinitatis den 11. november 1804

Havde Gaardmand i Addit Jens Pedersen og Hustru Mette Sørensdatter en Søn til Daabens Confirmation , baaret af pigen Karen Sørensdatter af Tiirsvad, Faddere: Mads Nielsen, Anders Mortensen, Erich Andersen og Karen Sørensdatter, alle af Addit

 

1805

 

1805 nr.1

Johanne Andersdatter af Vissing, født den 17. december 1804

Den 2. søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 20. januar 1805

Havde Gaardmand i Vissing Anders Jacobsen og Hustru Maren Sørensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Johanne, baaret af Rasmus Rasmussens Hustru i Vissing, Faddere: Rasmus Jensen, morten Jacobsen, Johan Yding og Rasmus Overgaards Hustru, alle af Vissing

 

1805 nr.2

Karen Christensdatter i Addit født den 23. december 1804

den 4. søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 3. februar 1805

havde Gaardmand i Addit Christen Svendsen og Hustru Cathrine Christensdatter en datter til daabens Confirmation kaldet Karen, baaret af Pigen Karen Andersdatter af Horsens, Faddere: Søren Lauritzen, Anders Nielsen, Jens Pedersen, alle af Addit, Pigen Johanne Andersdatter af Horsens

 

1805 nr.3

Lauritz Rasmussen i Vissing, født den 25. december 1804

Søndag Sexagesima den 17. februar 1805

Havde Gaardmand i Vissing og Hustru Dorthe Andersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Lauritz, baaret af Jens Jensens Hustru i Vissing, Faddere: Anders Jensen, Lauritz Nielsen, Rasmus Overgaard, og Anders Jacobsens Hustru, alle af Vissing

 

1805 nr.4

Ole Rasmussen i Vilholt, født den 24. januar 1805

Den 24. januar fødte Rasmus Christensens Hustru Karen Sørensdatter en Søn, inddøbt Ole, som døde den 6. februar næst efter, uden at komme i Kirken

 

1805 nr.5

Niels Sørensen i Vissing, født den 20. februar 1805

den 3. søndag i Fasten den 17. marts 1805

havde Søren Pedersen Smed og Hustru Cathrine Nielsdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Niels, baaret af Niels Sørensens Hustru i Vissing, Faddere: Peder Stephensen Smed, Søren Kiær, morten Nielsen og Jacob Andreasen, alle af Vissing


 

 

1805 nr.6

Peder Andersen i Nedenschou, født den 22. februar 1805

Den 3. søndag efter Paaske den 5. maj 1805

Havde Anders Rasmussen Vilholt, Husmand i Nedenschou og Hustru Ingeborg Pedersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Peder, baaret af Cathrine Nielsdatter i Nedenschou, Faddere: Rasmus Nielsen i Nedenschou, Rasmus Christensen i Vilholt, morten Jacobsens Hustru ibid og Rasmus Rasmussen Vilholt af Dørrup

 

Side 19

 

1805 nr.7

Michel Nielsen i Vissing Kloster, født den 6. maj 1805

Den 2. pintsedag den 3. juni 1805

Havde Huusmand Niels Michelsen Them i Vissing Kloster og Hustru Mette Jensdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Michel, baaret af pigen Mette Marie Nielsdatter i Vissing Kloster, Faddere: Niels Michelsen i Vissing Kloster, Rasmus Nielsen paa Addit Næs, Johan Rasmussen ved Ryebroe og Niels Pedersens Hustru i Vissing Kloster

 

1805 nr.8

Ane Margrethe Sørensdatter i Vissing, født den 7. maj 1805

Ditto dato [3. juni 1805]

Havde Søren Andersen Purup og Hustru Bodil Marie Pedersdatter paa Præstegaardens Mark i Jacob Andreassens Huus en Datter til Daabens Confirmation kaldet Ane Margrethe, baaret af Karen Pedersdatter af Voerladegaard, Faddere: Anders Jacobsen, morten Andersen af Dørrup, Jacob Andreasen i Vissing og Jacob Andersens Hustru af Purup

 

1805 nr.9

Ane Cecilia Jacobsdatter i Vissing, født den 12. juli 1805

Den 11. søndag efter Trinitatis den 25. august 1805

Havde Huusmand Jacob Andreasen og Hustru Ane Sophie Pedersdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Ane Cecilia, baaret af Søren Andersens Hustru i Grønschou, Faddere: Mads Nielsen, Lauritz Pedersen, Søren Lauritzen af Addit og pigen Karen Pedersdatter af Voerladegaard

 

1805 nr.10

Jens Rasmussens Dødfødte Datter i Pintz Mølle

Den --- fødte Jens Rasmussens Hustru Karen Pedersdatter en dødfødt datter i Pintz Mølle

 

1805 nr.11

Berthel Hansen i Nedenschou født den 24. august 1805

den 17. søndag efter Trinitatis den 6. oktober 1805

havde Gaardmand i Nedenschou Hans Pedersen og Hustru Maren Pedersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Berthel, baaret af Berthel Olsens Hustru i Tønning, Faddere: Rasmus Nielsen i Nedenschou, Morten Jacobsen og Rasmus Christensen i Vilholt og Lauritz Olsens Hustru i Troulstrup

 

1805 nr.12

Niels Ovesen ved Rye Broe, født den 23. september 1805

den 20. søndag efter Trinitatis den 27. oktober 1805

havde Hyrde Ove Nielsen ved Rye Broe og Hustru Ane Kirstine Nielsdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Niels, baaret af Kloster Mølles Pige Marie Kirstine Jensdatter, Faddere: Niels Pedersen, Christen Andersen i Vissing Kloster, Jacob Kirkegaard og Pigen Ane Michelsdatter i Kloster Mølle

 

Side 20

 

1805 nr.13

Rasmus Christensen i Vissing, født den 30. september 1805

den 21. søndag efter Trinitatis den 3. november 1805

havde Huusmand i Vissing Christen Nielsen Bost og Hustru Mette Christensdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Rasmus, baaret af Rasmus Rasmussen Overgaards Hustru i Vissing, Faddere: Rasmus Rasmussen Overgaard, Christen Rasmussen i Vissing, Niels Pedersen i Vissing Kloster og Søren Christian Mortensens Stifdatter i Vissing Kirsten

 

1805 nr.14

Peder Madsen i Vissing, født den 24. oktober 1805

Den 2. søndag i Advent den 8. december 1805

Havde Gaardmand i Vissing Mads Sørensen og Hustru Else Marie Pedersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Peder, baaret af Erich Rasmussens Hustru i Vestbirch, Faddere: Jacob Christensen i Hemb, Peder Nielsen den ældre i Voerladegaard, Rasmus Christensen og Anders Nielsens Hustru i Vissing

 

1805 nr.15

Rasmus Nielsen Brædstrups Dødfødte søn paa Additnæs

Den --- fødte Rasmus Nielsen Brædstrups Hustru paa Addit Næs en Dødfødt Søn

 

1806

 

1806 nr.1

Ane Marie Nielsdatter i Addit født den 19. januar 1806

Den 2. søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 19. januar 1806

Havde Gaardmand i Addit Niels Nielsen Fogstrup og Hustru Gjertrud Lauritzdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Ane Marie, baaret af Lauritz Timmerbyes Hustru i Vissing, Faddere: Søren Lauritzen, Mads Nielsen, Lauritz Pedersen, alle af Addit, og Jens Andreasens Hustru i Vissing

 

1806 nr.2

Lauritz Pedersens Dødfødte Søn i Addit

Den 7. februar 1806, fødte Lauritz Pedersens Hustru Karen Sørensdatter i Addit en Dødfødt søn


 

 

1806 nr.3

Barbera Lauritzdatter i Vissing født den 20. januar 1806

Fastelavns søndag den 16. februar 1806

Havde Gaardmand i Vissing Lauritz Nielsen og Hustru Maren Jensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Barbera, baaret af Anders Nielsens Hustru i Vissing, Faddere: Anders Jensen, Lauritz Jensen, Peder Jensen og Rasmus Jensens Hustru, alle af Vissing

 

1806 nr.4

Erich Andersens Dødfødte Søn i Addit

Den 21. februar 1806 fødte Erich Andersens Hustru Maren Rasmusdatter i Addit en Dødfødt Søn

 

1806 nr.5

Niels Christensen i Addit, født den 4. februar 1806

Palme søndag den 30. marts 1806

Havde Pigen Maren Jensdatter i Addit en Søn til daabens Confirmation kaldet Niels, baaret af Søren Lauritzens Hustru i Addit, Faddere: Jens Pedersen, Niels Nielsen, Anders Mortensen, Erich Andersens Hustru, alle af Addit, Faderen udlagt en rejsende Christen Nielsen

 

1806 nr.6

Johan Rasmussen i Vissing, født den 30. maj 1806

den 3. søndag efter Trinitatis den 22. juni 1806

havde Gaardmand i Vissing Rasmus Christensen og Hustru Ane Jensdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Johan, baaret af Pigen Mette Marie Nielsdatter i Vissing Kloster, Faddere: Søren Madsen, Søren Nielsen, Lauritz Timmerbye og Jens Jensens Hustru, alle af Vissing

 

Side 21

 

1806 nr.7

Troels Rasmussen i Vissing, født den 2. juni 1806

den 5. søndag efter Trinitatis den 6. juli 1806

havde Gaardmand i Vissing Rasmus Rasmussen Overgaard og Hustru Ane Andersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Troels, baaret af Troels Andersens Hustru i Alken, Faddere: Rasmus Jensen, Rasmus Christensen, Niels Sørensen og Anders Jacobsens Hustru, alle af Vissing

 

1806 nr.8

Barbera Marie Rasmusdatter i Vilholt, født de 30. maj 1806

Ditto Dato [den 6. juli 1806]

Havde Gaardmand i Vilholt Rasmus Christensen og Hustru Karen Sørensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Barbera Marie, baaret af Hans Pedersens Hustru i Nedenschou, Faddere: Peder Mortensen, Terchild Jensen, Stephen Rasmussen i Vissing Kloster og Rasmus Nielsens Hustru i Nedenschou


 

 

1806 nr.9

Niels Rasmussen i Nedenschou født den 10. juli 1806

den 11. søndag efter Trinitatis den 17. august 1806

havde Gaardmand i Nedenschou, Rasmus Nielsen og Hustru Mette Rasmusdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Niels, baaret af Hans Pedersens Hustru i Nedenschou, Faddere: Morten Jacobsen i Vilholt, Rasmus Sørensen i Møldrup, Niels Knudsen i Træden og Rasmus Christensens Hustru i Vilholt

 

1806 nr.10

Rasmus Jensen i Pintz Mølle, født den 15. august 1806

den 17. søndag efter Trinitatis den 28. september 1806

havde Mølleren i Pintz Mølle Jens Rasmussen og Hustru Karen Pedersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Rasmus, baaret af Hans Pedersens Hustru i Nedenschou, Faddere: Peder Mortensen, Terchild Jensen, Stephen Rasmussen og Niels Michelsens Hustru alle af Vissing Kloster

 

1806 nr.11

Rasmus Nielsen Brædstrups Dødfødte Pigebarn paa Addit Næs

Den 6. september 1806 fødte Rasmus Nielsen Brædstrups Hustru Maren Nielsdatter paa Addit Næs et Dødfødt Pigebarn

 

1806 nr.12

Marie Cathrine Rasmusdatter i Addit, født den 28. maj 1806

den 18. søndag efter Trinitatis den 5. oktober 1806

havde Rasmus Michelsen Skrædder og Skoleholder i Addit og Hustru Maren Andersdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Marie Cathrine, baaret af Pigen Johanne Rasmusdatter i Addit, Faddere: ---

 

Side 22

 

1806 nr.13

Mette Cathrine Johansdatter ved Ryebroe født den ---

Den 3. søndag i Advent den 14. december 1806

Havde Huusmand Johan Rasmussen ved Ryebroe og Hustru Elisabeth Pedersdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Mette Cathrine, baaret af Rasmus Nielsens Hustru i Vissing, Faddere: Peder Mortensen, Terchild Jensen, Stephen Rasmussen og Niels Michelsen Skræders Hustru, alle af Vissing Kloster

 

1806 nr.14

Mette Christensdatter i Addit, født den 20. december 1806

Søndag mellem Juul og Nyt Aar den 28. december 1806

Havde Gaardmand i Addit Christen Svendsen og Hustru Cathrine Christensdatter en Datter til Daabens Confirmation, kaldet Mette, baaret af Niels Michelsens Hustru i Vissing Kloster, Faddere: Søren Lauritzen, Christen Vestergaard, Lauritz Pedersen og Niels Nielsens Hustru, alle af Addit


 

 

1807

 

1807 nr.1

Rasmus Pedersen i Vissing, født den 8. december 1806

Den 1. søndag i Fasten den 15. februar 1807

Havde Gaardmand i Vissing Peder Jensen og Hustru Maren Rasmusdatter en Søn til Daabens Confirmation, kaldet Rasmus, baaret af Albrecht Pedersens Hustru i Træden, Faddere: Mads Nielsen i Addit, Niels Sørensen, Lauritz Nielsen, og Jens Møllers Hustru, alle af Vissing

 

1807 nr.2

Erich Andersens Dødfødte søn i Addit

Den 15. februar 1807 fødte Erich Andersens Hustru Karen Rasmusdatter i Addit en Dødfødt Søn

 

1807 nr.3

Peder Lauritzen i Addit, født den 21. januar 1807

Midfaste søndag den 8. marts 1807

Havde Gaardmand i Addit Lauritz Pedersen og Hustru Karen Sørensdatter en Søn Peder til Daabens Confirmation, baaret af Faderens Søster pigen Laurentze Pedersdatter, Faddere: Søren Lauritzen, Mads Nielsen, alle af Addit, Rasmus Nielsen og Jacob Andreassens Hustru i Vissing

 

1807 nr.4

Barbera Sørensdatter i Vissing, født den 27. februar 1807

2. paaskedag den 30. marts 1807

Havde Smeden Søren Pedersen i Vissing og Hustru Cathrine Nielsdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Barbera, baaret af Moderens Søster Pigen Marie Nielsdatter, Faddere: Peder [næste side]

Stephensen Smed, Morten Nielsen af Vissing, Søren Rasmussen af Addit og Niels Sørensens Hustru af Nærumgaard i Tønning Sogn

 

Side 23

 

1807 nr.5

Andreas Johansen i Vissing, født den 12. maj 1807

den 4. søndag efter Trinitatis den 21. juni 1807

havde Gaardmand i Vissing Johan Nielsen Yding og Hustru Ane Povelsdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Andreas, baaret af pigen Ane Marie Jensdatter af Møldruphuus, Faddere: Anders Nielsen, Rasmus Møller, Mads Sørensen og pigen Karen Nielsdatter alle af Vissing

 

1807 nr.6

Peder Rasmussen i Vissing, født den 26. april 1807

den 5. søndag efter Trinitatis den 28. juni 1807

havde Gaardmand i Vissing Rasmus Nielsen og Hustru Gjertrud Marie Pedersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Peder, baaret af Johan Rasmussens Hustru ved Ryebroe, Faddere: Niels Pedersen i Tyrsting, Knud Nielsen i Vissing, Søren Lauritzen og Lauritz Pedersen i Addit

 

1807 nr.7

Jacob Andersen i Vissing, født den 18. juni 1807

den 16. søndag efter Trinitatis den 13. september 1807

havde Gaardmand i Vissing Anders Jacobsen og Hustru Maren Sørensdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Jacob, baaret af Lauritz Sørensens Hustru i Saabye, Faddere: Anders Mortensen i Addit, Rasmus Jensen i Vissing, Jørgen Lauritzen i Saabye og Rasmus Overgaards Hustru i Vissing

 

1807 nr.8

Rasmus Nielsen Brædstrups for tidlig fødte Datter paa Addit Næs

Den 2. september 1807 fødte Rasmus Nielsen Brædstrups Hustru paa Addit Næs Maren Nielsdatter en Datter som levede i 2 timer derefter, kom 10 uger for tidlig

 

1807 nr.9

Karen Sophie Knudsdatter i Vissing, født den 5. september 1807

den 22. søndag efter Trinitatis den 25. oktober 1807

havde Gaardmand i Vissing Knud Rasmussen Kiær og Hustru Marie Cathrine Jacobsdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Karen Sophie, baaret af pigen Karen Nielsdatter af Purup, Faddere: Rasmus Christensen i Vilholt, Rasmus Rasmussen Vilholt i Dørrup, Søren Christian Mortensen, og Morten Jacobsens Enke i Vissing

 

1807 nr.10

Karen Lauritzdatter i Addit, født den 20. december 1807

Søndagen mellem Juul og Nytaar den 27. december 1807

Havde Gaardmand i Addit Lauritz Pedersen og Hustru Karen Sørensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Karen, baaret af Rasmus Nielsens Hustru i Vissing, Faddere: Søren Lauritzen, Erich Andersen, Søren Rasmussen og Christen Svendsens Hustru, alle af Addit

 

Side 24

 

1808

 

1808 nr.1

Karen Rasmusdatter i Vissing født den 12. december 1807

Den 5. søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 7. februar 1808

Havde Gaardmand i Vissing Rasmus Jensen og Hustru Dorthe Andersdatter en Datter Karen til Daabens Confirmation, baaret af Ernst Pedersens Hustru i Them, Faddere: Anders Jensen, Lauritz Jensen, Lauritz Nielsen og Jens Jensen, alle af Vissing

 

1808 nr.2

Else Cathrine, Maren Hansdatters uægte Barn fra Addit Næs, født den 4. marts 1808

Den 2. søndag i Fasten den 13. marts 1808

Havde Pigen Maren Hansdatter i Addit Næs en Datter Else Cathrine, til Daabens Confirmation, baaret af Rasmus Nielsen Brædstrups Hustru sammesteds, Faddere: Johan Rasmussen ved Ryebroe, Christen Knudsen i Vissing Kloster, Rasmus Nielsen Brædstrup paa Addit Næs og Pigen Karen Pedersdatter af vinding, Barnefaderen udlagt at være Rasmus Nielsen af Salten

 

1808 nr.3

Zidsel Marie Rasmusdatter i Vilholt, født den 12. januar 1808

Do Dato [den 13. marts 1808]

Havde Gaardmand i Vilholt Rasmus Christensen og Hustru Karen Sørensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Zidsel Marie, baaret af Ole Iversens Enke i Yding, Faddere: Hans Pedersen i Nedenschou og Rasmus Nielsen ibid. Jens Rasmussen i Pintz Mølle og Stephen Rasmussen i Vissing Kloster

 

1808 nr.4

Marie Kirstine Nielsdatter i Vissing Kloster, født den 8. februar 1808

Den 3. søndag i Fasten den 20. marts 1808

Havde Huusmand Niels Michelsen Skrædder og Hustru Mette Jensdatter i Vissing Kloster en Datter til Daabens Confirmation kaldet Marie Kirstine, baaret af pigen Maren Jensdatter ibid, Faddere: Johan Rasmussen ved Ryebroe, Niels Pedersen, Jens Terchildsen og Jacob Pedersen alle af Vissing Kloster

 

1808 nr.5

Johanne Madsdatter i Vissing født den 3. marts 1808

Skærtorsdag den 14. april 1808

Havde Gaardmand i Vissing Mads Sørensen og Hustru Else Marie Pedersdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Johanne, baaret af Moderens Søster Erich Knudsens Hustru i Vestbirch, Faddere: Søren Madsen og Anders Nielsen i Vissing, Peder Nielsen og Niels Pedersen af Voerladegaard

 

1808 nr.6

Christiane Jacobsdatter i Vissing født den 28. april 1808

den 4. søndag efter Paaske den 15. maj 1808

havde Gaardmand i Vissing Jacob Andreassen og Hustru Anne Sophie Pedersdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Christiane, baaret af Moderens Søster Karen Pedersdatter af Voerladegaard, Faddere: Søren Andersen i Grønschou, Søren Lauritzen, Lauritz Pedersen og Mads Nielsen, alle af Addit

 

Side 25

 

1808 nr.7

Gjertrud Marie Erichsdatter i Addit, født den 10. april 1808

den 5. søndag efter Paaske den 22. maj 1808

havde Gaardmand i Addit Erich Andersen og Hustru Karen Rasmusdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Gjertrud Marie, baaret af Jens Rasmussens Hustru i Pintz Mølle, Faddere: Mads Nielsen, Rasmus Vestergaard, Anders Mortensen Langballe og Jens Pedersens Hustru, alle af Addit

 

1808 nr.8

Ane Cathrine Mortensdatter i Vilholt, født den 23. april 1808

den 6. søndag efter Paaske den 29. maj 1808

havde Gaardmand i Vilholt Morten Jacobsen og Hustru Maren Christensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Ane Cathrine, baaret af Jens Rasmussens Hustru i Pintz Mølle, Faddere: hans Pedersen og Rasmus Nielsen i Nedenschou, Stephen Rasmussen i Vissing Kloster og Peder Jacobsen af Addit

 

1808 nr.9

Søren Lassen i Addit, født den 26. juni 1808

den 5. søndag efter Trinitatis den 17. juli 1808

havde Huusmand Las Sørensen og Hustru Karen Ovesdatter i Addit en Søn til Daabens Confirmation kaldet Søren, baaret af Ove Nielsens Hustru i Grønschou, Faddere: Rasmus Vestergaard, Søren Rasmussen og Anders Nielsen Høeg, alle af Addit, samt Hans Andersens Hustru i Fogstrup

 

1808 nr.10

Rasmus Nielsens uden daab ?? døde Drengebarn paa Addit Næs

Den 8. august 1808 fødte Huusmand Rasmus Nielsens Hustru Maren Nielsdatter paa Addit Næs et Drengebarn, som døde 1 time derefter uden at døbes

 

1808 nr.11

Svend Christensen i Addit født den 20. august 1808

den 12. søndag efter Trinitatis den 4. september 1808

havde Gaardmand i Addit Christen Svendsen og Hustru Cathrine Christensdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Svend, baaret af Moderens Søster Ellen Christensdatter, Faddere: Mads Nielsen, Svend Christensen, Søren Lauritzen og Anders Mortensens Hustru, alle af Addit

 

1808 nr.12

Elle Nielsdatter i Vissing Kloster, født den 25. oktober 1808

Onsdagen den 2. november 1808

Havde Gaardmand i Vissing Kloster Niels Michelsen og afgangen Hustru Elle Sørensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Elle, baaret af Morten Sørensens Hustru i Yding, Faddere: Kiøbmand Søren Sørensen Yding i Horsens, Jens Sørensen Kirkegaard i Yding, Peder Mortensen og Terchild Jensen i Vissing Kloster

 

1808 nr.13

Rasmus Rasmussen i Nedenschou, født den 29. september 1808

den 22. søndag efter Trinitatis den 13. november 1808

havde Gaardmand i Nedenschou Rasmus Nielsen og Hustru Mette Rasmusdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Rasmus, baaret af Niels Pedersens Hustru i Voerladegaard, Faddere: Rasmus Sørensen i Møldrup, Faderens Brødre Andreas og Rasmus Nielsen og Hans Pedersens Hustru i Nedenschou

 

Side 26

 

1809

 

1809 nr.1

Gjedske Rasmusdatter født den 31. december 1808

Søndag Sexagesima den 5. februar 1809

Havde Rasmus Rasmussen Overgaard i Vissing og Hustru Ane Andersdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Gjedske, baaret af Rasmus Nielsen Brædstrups Hustru paa Addit Næs, Faddere: Peder Langballe af Purup, Rasmus Jensen, Ole Nielsen og Anders Jacobsens Hustru, alle af Vissing

 

1809 nr.2

Søren Lauritzen i Addit, født den 19. februar 1809

Den 2. Paaskedag den 3. april 1809

Havde Gaardmand i Addit Lauritz Pedersen og Hustru Karen Sørensdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Søren, baaret af Søren Lauritzens Datter Gjertrud Marie, Faddere: Mads Nielsen, Anders Mortensen Langballe, Søren Rasmussen og Pigen Ellen Christensdatter, alle af Addit

 

1809 nr.3

Peder Sørensen i Vissing, født den 25. april 1809

den 2. søndag efter Trinitatis den 11. juni 1809

havde Søren Pedersen, Smed i Vissing og Hustru Cathrine Nielsdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Peder, baaret af Niels Sørensens Hustru i Nærumgaard paa Tønning Mark, Faddere: Peder Stephensen Smed, Niels Sørensen, Morten Nielsen, alle af Vissing og Søren Rasmussen af Addit

 

1809 nr.4

Anders Rasmussen i Vissing, født den 1. juni 1809

den 2. søndag efter Trinitatis den 9. juli 1809

havde Gaardmand i Vissing Rasmus Jensen og Hustru Dorthe Andersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Anders, baaret af ---, Faddere: Anders Jensen, Lauritz Nielsen, Faderens Brødre Anders Jensen og Jens Jensens Hustru, alle af Vissing

 

1809 nr.5

Maren Pedersdatter i Vissing født den 17. juni 1809

den 11. søndag efter Trinitatis den 13. august 1809

havde Gaardmand i Vissing Peder Jensen og Hustru Maren Rasmusdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Maren, baaret af Rasmus Christensen Ellings Hustru i Træden, Faddere: Mads Nielsen i Addit, Terchild Jensen i Vissing Kloster, Lauritz Nielsen og Jens Møllers Hustru i Vissing

 

1809 nr.6

Jens Rasmussens Dødfødte Søn i Pintz Mølle

Den 28. juli 1809 fødte Jens Rasmussens Hustru Karen Pedersdatter i Pintz Mølle en Dødfødt Søn, fuldbaaren

 

1809 nr.7

Ane Kirstine Jensdatter i Addit, født den 15. august 1809

den 17. søndag efter Trinitatis den 24. september 1809

havde Gaardmand i Addit Jens Pedersen og Hustru Mette Sørensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Ane Kirstine, baaret af Erich Andersens Hustru i Addit, Faddere: Albrect Pedersen af Træden, Søren Lauritzen, Mads Nielsen og Niels Nielsens Hustru alle i Addit


 

 

1809 nr.8

Peder Lauritzen i Vissing, født den 12. august 1809

Ditto Dato [24. september 1809]

Havde Gaardmand i Vissing Lauritz Nielsen og Hustru Maren Jensdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Peder, baaret af Anders Nielsens Hustru af Bresten Broe, Faddere: Anders Jensen, Niels Sørensen, Jens Rasmussen og Peder Jensens Hustru, alle af Vissing

 

Side 27

 

1809 nr.9

Gjertrud Hansdatter i Addit født den 20. september 1809

den 22. søndag efter Trinitatis den 29. oktober 1809

havde Hans Erichsen og Hustru Zidsel Marie Madsdatter i Addit en Datter til Daabens Confirmation kaldet Gjertrud, baaret af Rasmus Andersens Hustru i Hjarsbech, Faddere: Iver Jørgensen og Erich Andersen i Dørrup, Peder Jensen i Vissing og Morten Jensens Hustru i Gantrup

 

1809 nr.10

Karen Andersdatter i Vissing, født den 9. september 1809

den 24. søndag efter Trinitatis den 12. november 1809

havde Gaardmand i Vissing Anders Jacobsen og Hustru Maren Sørensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Karen, baaret af Salige Morten Jacobsens Datter Ane, Faddere: Anders Mortensen i Addit, Jens Jensen, Rasmus Jensen og Johan Nielsen Yding, alle af Vissing

 

1809 nr.11 og 12

Niels og Ane Cathrine Rasmusdatter i Vissing, født den 11. oktober 1809

den 26. søndag efter Trinitatis den 26. november 1809

havde Gaardmand i Vissing Rasmus Nielsen og Hustru Gjertrud Marie Pedersdatter Tvillinger til Daabens Confirmation, en Søn og Datter, kaldet Niels og Ane Cathrine, Sønnen baaret af Faderens Søster Cathrine Nielsdatter i Tyrsting, og Datteren af Moderens Søster Lauritz Andersen Timmerbyes Hustru i Vissing, Faddere: Søren Lauritzen og Niels Nielsen i Addit, Johan Rasmussen ved Ryebroe, Lauritz Pedersens Hustru i Addit og Peder Smeds Hustru i Vissing

 

1810 nr.1

Peder Mortensen i Vissing født den 11. februar 1810

den 3. søndag i Fasten den 25. marts 1810

havde Gaardmand i Vissing Morten Nielsen og Hustru Cathrine Pedersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Peder, baaret af Anders Jensens Hustru i Vissing, Faddere: Anders Jensen, Niels Sørensen, Lauritz Nielsen og Anders Nielsens Datter Ane Marie, alle af Vissing

 

1810 nr.2

Mette Christensdatter i Addit født den 19. og døde den 20. februar 1810

Den 19. februar 1810 fødte Christen Svendsen Gaardmand i Addit hans Hustru Cathrine Christensdatter en Datter ved hjemme daab kaldet Mette, som døde den 20. februar 1810

 

1810 nr.3

Lauritz Lauritzen i Addit født den 16. februar 1810

Mariæ Bebudelses dag den 8. april 1810

Havde Gaardmand i Addit Lauritz Pedersens og Hustru Karen Sørensdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Lauritz, baaret af Lauritz Timmerbyes Datter Ane Marie i Vissing, Faddere: Søren Lauritzen, Mads Nielsen, Christen Vestergaard og Jens Pedersen alle af Addit

 

1810 nr.4

Karen Marie Christensdatter i Addit, født den 4. april 1810

den 5. søndag efter Paaske den 13. maj 1810

havde Hiulmand i Addit Christen Sørensen og Hustru Maren Christensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Karen Marie, baaret af Faderens Søster Karen Sørensdatter af Hornborg, Faddere: Niels Christensen paa Vissing Kloster Mark, Morten Christensen i Addit, Svend Christensen ibid og Lauritz Sørensens Hustru paa Troulstrup Mark

 

Side 28

 

1810 nr.5

Ane Margrethe Lasdatter i Addit, født den 25. maj 1810

den 2. søndag efter Trinitatis den 1. juli 1810

havde Huusmand i Addit Las Sørensen og Hustru Karen Ovesdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Ane Margrethe, baaret af Hans Andersen Høegs Hustru i Timmerbye, Faddere: Rasmus Vestergaard, Søren Rasmussen, Niels Nielsen Fogstrup og Anders Høeg, alle af Addit

 

1810 nr.6

Jens Rasmussen i Vilholt

Den 7. august 1810 fødte Gaardmand Rasmus Christensens Hustru i Vilholt Karen Sørensdatter en Søn Jens, som døde den 11. september 1810 uden at komme i Kirken

 

1810 nr.7

Lovise Jensdatter i Pintz Mølle, født den 25. september 1810

den 18. søndag efter Trinitatis den 21. oktober 1810

havde Pintz Møller Jens Rasmussen og Hustru Karen Pedersdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Lovise, baaret af Sognefogeden i Rye Lauritz Nielsens Datter Maren, Faddere: Hans Pedersen i Nedenschou, Rasmus Christensen i Vilholt, Stephen Rasmussen i Vissing Kloster og Mathias Jensen i Rye

 

1810 nr.8

Ane Cathrine Madsdatter i Vissing, født den 22. september 1810

den 19. søndag efter Trinitatis den 28. oktober 1810

havde Gaardmand i Vissing Mads Sørensen og Hustru Else Marie Pedersdatter en Datter til Daabens Confirmation Ane Cathrine, baaret af Jacob Christensens Datter Ane i Hemb, Faddere: Søren Madsen i Vissing, Niels og Søren Pedersen i Voerladegaard og Rasmus Rasmussen Bondes Hustru i Dørrup


 

 

1810 nr.9

Ane Rasmusdatter paa Addit Næs, født den 22. oktober 1810

den 2. søndag i Advent den 9. december 1810

havde Huusmand Rasmus Nielsen Brædstrup paa Addit Næs og Hustru Maren Nielsdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Ane, baaret af Jens Sørensen Nedergaards Hustru i Vrads, Faddere: Terchild Jensen og Stephen Rasmussen i Vissing Kloster, Jens Rasmussen i Pintz Mølle og Jens Rasmussens Hustru i Vissing

 

1811

 

1811 nr.1

Christen Christensen i Addit, født den 13. januar 1811

Søndag Sexagesima den 17. februar 1811

Havde Gaardmand i Addit Christen Svendsen og Hustru Cathrine Christensdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Christen, baaret af Christen Sørensen Vestergaards Datter Barbera i Addit, Faddere: Jens Rasmussen i Pintz Mølle, Niels Michelsen i Vissing Kloster, Anders Langballe og Mads Nielsens Datter Ane Marie i Addit

 

Side 29

 

1811 nr.2

Karen Lauritzdatter i Addit

Den 8. februar 1811 fødte Gaardmand i Addit Lauritz Pedersens Hustru Karen Sørensdatter en datter Karen, som døde den 15. marts 1811 uden at komme i Kirken

 

1811 nr.3

Andreas Jacobsen paa Præstens Mark i Vissing, født den 8. februar 1811

Mariæ Bebudelses dag den 31. marts 1811

Havde Jacob Andreassen paa Præstens Mari i Sønder Vissing og Hustru Ane Sophie Pedersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Andreas, baaret af Erich Andersens Hustru i Addit, Faddere: Søren Andersen i Grønschou, Christen Svendsen, Mads Nielsen og Søren Lauritzens Datter Gjertrud, alle af Addit

 

1811 nr.4

Peder Johansen ved Rye Broe, født den 25. februar 1811

Den 2. paaskedag den 15. april 1811

Havde Huusmand ved Ryebroe Johan Rasmussen og Hustru Elisabeth Pedersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Peder, baaret af Jens Rasmussens Hustru i Pintz Mølle, Faddere: Peder Mortensen, Terchild Jensen, Stephen Rasmussen alle af Vissing Kloster, og Lauritz Andersen Tømmerbyes Datter Ane Marie i Vissing

 

1811 nr.5

Gjertrud Marie Sørensdatter i Vissing, født den 3. maj 1811

den 7. søndag efter Trinitatis den 28. juli 1811

havde Smeden i Vissing Søren Pedersen og Hustru Cathrine Nielsdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Gjertrud Marie, baaret af Søren Rasmussens Hustru i Addit, Faddere: Niels Sørensen og Morten Nielsen i Vissing, Stephen Pedersen i --- og Knud Rasmussen Kiærs Hustru i Vissing

 

1811 nr.6

Jacob Nielsen i Vissing Kloster født den 2. september 1811

den 19. søndag efter Trinitatis den 20. oktober 1811

havde Gaardmand i Vissing Kloster Niels Michelsen og Hustru Karen Jacobsdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Jacob, baaret af Jacob Christensens Datter Ane i Hemb, Faddere: Jacob Christensen i Hemb, Mads Sørensen i Vissing, Christen Svendsen i Addit og Terchild Jensen i Vissing Kloster

 

1811 nr.7

Barbera Mortensdatter i Vissing, født den 29. november 1811

Søndagen imellem Juul og Nyt aar den 29. december 1811

Havde Gaardmand i Vissing Morten Nielsen og Hustru Cathrine Pedersdatter en Datter til Daabens Confirmation Barbera, baaret af Niels Sørensens Datter Marie i Vissing, Faddere: Anders Jensen, Søren Pedersen Smed, Niels Erichsen og Søren Nielsen, alle i Vissing

 

1812 nr.1

Ane Christensdatter i Vissing Kloster, født den 13. november 1811

Søndagen efter Nyt aar den 5. januar 1812

Havde Huusmand i Vissing Kloster Christen Andersen og Hustru Karen Nielsdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Ane, baaret af Jens Mortensens Hustru i Ring, Faddere: Terchild Jensen og Jacob Pedersen i Vissing Kloster, Johan Yding i Vissing og Stephen Rasmussens Hustru i Vissing Kloster

 

Side 30

 

1812 nr.2

Morten Holgersen i Vissing, født den – december 1811

Søndag Septuagesima den 26. januar 1812

Havde Gaardmand i Vissing Holger Erichsen og Hustru Ane Mortensdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Morten, baaret af Morten Jacobsens Enke Kirsten Sørensdatter, Faddere: Søren Madsen, Mads Sørensen, Johan Yding og Niels Erichsen, alle i Sønder Vissing

 

1812 nr.3

Maren Rasmusdatter i Nedenschou født den 14. december 1811

Søndag Septuagesima den 2. februar 1812

Havde Gaardmand i Nedenschou Rasmus Nielsen og Hustru Mette Rasmusdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Maren, baaret af Rasmus Christensens Hustru i Vilholt, Faddere: Jens Rasmussen i Pintz Mølle, Morten Jacobsen i Vilholt, Holger Erichsen i Vissing, Hans Pedersens Datter i Nedenschou Zidsel Marie

 

1812 nr.4

Christian Johansen i Vissing, født den 4. december 1811

Fastelavns søndag den 9. februar 1812 havde Gaardmand i Vissing Johan Nielsen Yding og Hustru Ane Poulsdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Christian, baaret af Degnen P. Falchs Datter i Vissing Marie Elisabeth, Faddere: Søren Madsen, Mads Sørensen, rsmus Møller og Jacob Mortensens Hustru, alle af Vissing

 

1812 nr.5

Karen Lauritzdatter i Vissing, født den 15. februar 1812

Midfaste søndag den 8. marts 1812

Havde Gaardmand i Vissing Lauritz Nielsen og Hustru Maren Jensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Karen, baaret af Jens Pedersens Stifdatter Mette Marie Nielsdatter, Faddere: Jens Pedersen, Anders Jensen, Peder Jensen og Rasmus Jensens Hustru, alle af Vissing

 

1812 nr.6

Knud Rasmussen i Vissing, født den 18. februar 1812

2. paaskedag den 30. marts 1812

Havde Gaardmand i Vissing Rasmus Rasmussen Overgaard og Hustru Ane Andersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Knud, baaret af Peder Langballes Hustru paa Purup Mark, Faddere: Rasmus Christensen, Anders Jacobsen, Rasmus Jensen og Morten Jacobsens Enke, alle i Vissing

 

1812 nr.7

Ane Lauritzdatter i Addit, født den 27. juli 1812

den 18. søndag efter Trinitatis den 27. september 1812

havde Gaardmand i Addit Lauritz Pedersen og Hustru Karen Sørensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Ane, baaret af Søren Lauritzens Datter Gjertrud Marie, Faddere: Mads Nielsen, Christen Svendsen, Søren Rasmussen og Christen Vestergaards Datter Barbera, alle af Addit

 

1812 nr.8

Kirsten Andersdatter i Vissing, født den 19. juni 1812

den 12. søndag efter Trinitatis den 4. oktober 1812

havde Gaardmand i Vissing Anders Jacobsen Tønning og Hustru Maren Sørensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Kirsten, baaret af Jørgen Lauritzens Hustru i Saabye, Faddere: holger Erichsen, Jacob Mortensen, Rasmus Jensen og Rasmus Overgaard, alle i Vissing

 

Side 31

 

1812 nr.9

Anders Rasmussen i Vissing, født den 21. juli 1812

den 20. søndag efter Trinitatis den 11. oktober 1812

havde Gaardmand i Vissing Rasmus Jensen og Hustru Dorthe Andersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Anders, baaret af Troels Andersens Hustru i Alchen, Faddere: Rasmus Rasmussen Overgaard, Anders Jacobsen, Jens Jensen og Anders Jensen, alle af Vissing

 

1812 nr.10

Karen Lasdatter i Addit, født den 15. september 1812

Ditto Dato [11. oktober 1812]

Havde Huusmand Las Sørensen i Addit og Hustru Karen Ovesdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Karen, baaret af Johan Rasmussens datter Ane ved Ryebroe, Faddere: Peder Jacobsen, Rasmus Jensen Vestergaard, Søren Pedersen og pigen Kirsten Pedersdatter alle af Addit


 

 

1812 nr.11

Ane Madsdatter i Vissing, født den 29. oktober 1812

Den 1. søndag i Advent den 29. november 1812

Havde Gaardmand i Vissing Mads Sørensen og Hustru Else Marie Pedersdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Ane, baaret af Søren Pedersens Hustru i Voerladegaard, Faddere: Søren Madsen i Vissing, Niels Michelsen i Vissing Kloster, Rasmus Møller og Anders Nielsens Hustru i vissing

 

1812 nr.12

Søren Pedersen i Vissing, født den 2. oktober 1812

den 3. søndag i Advent den 13. december 1812

havde Gaardmand i Vissing Peder Jensen og Hustru Maren Rasmusdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Søren, baaret af Præsten Arntzens Datter Karen Christine Marie, Faddere: Mads Nielsen i Addit, Terchild Jensen i Vissing Kloster, Albrecht Pedersen i Træden, Jens Rasmussen Møllers Hustru i Vissing

 

1812 nr.13

Kirsten Jacobsdatter i Vissing, født den 24. oktober 1812

Ditto Dato [13. december 1812]

Havde Gaardmand Jacob Mortensen og Hustru Maren Erichsdatter i Vissing en Datter til Daabens Confirmation kaldet Kirsten, baaret af Holger Erichsens Hustru i Vissing, Faddere: Mads Sørensen, Rasmus Møller, Rasmus Overgaard og Anders Jacobsens Hustru, alle af Sønder Vissing

 

 

1813 nr.1

Barbera Marie Christensdatter i Addit, født den 1. april 1813

Den 2. paaskedag den 19. april 1813

Havde Gaardmand i Addit Christen Svendsen og Hustru Cathrine Christensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Barbera Marie, baaret af Pigen Barbera Christensdatter, Faddere: Mads Nielsen, Søren Lauritzen, Anders Langballe og Lauritz Pedersens Hustru, alle af Addit

 

Side 32

 

1813 nr.2

Maren Rasmusdatter i Vilholt, født den 30. marts 1813

den 4. søndag efter Paaske den 16. maj 1813

havde Gaardmand i Vilholt Rasmus Christensen og Hustru Karen Sørensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Maren, baaret af Jens Terchildsens Enke i Hemb, Faddere: Morten Jacobsen i Vilholt, Jens Rasmussen i Pintz Mølle, Jens Terchildsens Søn Søren og Datter Maren i Hemb


 

 

1813 nr.3

Peder Christian Jacobsen i Vissing, født den 22. juni 1813

den 4. søndag efter Trinitatis den 11. juli 1813

havde Huusmand paa Præstens Mark Jacob Andreasen og Hustru Ane Sophie Pedersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Peder Christian, baaret af Niels Lauritzen Vinthers Hustru i Voerladegaard, Faddere: Mads Nielsen og Søren Lauritzen i Addit, Søren Andersen i Gantrup og Peder Christensen Krogs Hustru i Voerladegaard

 

1813 nr.4

Morten Holgersen i Vissing, født den 21. juni 1813

Ditto Dato [11. juli 1813]

Havde Gaardmand i Sønder Vissing Holger Erichsen og Hustru Ane Mortensdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Morten, baaret af Moderens Søster Karen Mortensdatter i Vissing, Faddere: Søren Madsen, Mads Sørensen, Niels Erichsen og Anders Jacobsens Hustru, alle af Vissing

 

1813 nr.5

Ane Marie Rasmusdatter i Nedenschou, født den 25. juni 1813

den 6. søndag efter Trinitatis den 25. juli 1813

havde Gaardmand i Nedenschou Rasmus Nielsen og Hustru Mette Rasmusdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Ane Marie, baaret af Anders Jensens Hustru i Tiirsvad, Faddere: Hans Pedersen i Nedenschou, Søren Pedersen i Voerladegaard, Rasmus Christensen i Vilholt og Jens Rasmussen i Pintz Mølle

 

1813 nr.6

Mette Cathrine Nielsdatter i Vissing Kloster, født den 16. juli 1813

den 8. søndag efter Trinitatis den 8. august 1813

havde Gaardmand i Vissing Kloster Niels Michelsen og Hustru Karen Jacobsdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Mette Cathrine, baaret af Jacob Christensens Datter Ane i Hemb, Faddere: Jacob Christensen i Hemb, Svend Christensen i Addit, Mads Sørensen i Vissing og Terchild Jensen i Vissing Kloster

 

1813 nr.7

Zidsel Marie Jensdatter i Pintz Mølle født den 8. august 1813

den 14. søndag efter Trinitatis den 19. september 1813

havde Møller Jens Rasmussen i Pintz Mølle og Hustru Karen Pedersdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Zidsel Marie, baaret af Hans Pedersens Hustru i Nedenschou, Faddere: Søren Rasmussen og Erich Andersen i Addit, Terchild Jensen i Vissing Kloster og Niels Simonsens Hustru i Vinding

 

1813 nr.8

Jens Lauritzen i Addit, født den 23. september 1813

Den 23. september 1813 fødte Gaardmand i Addit Lauritz Pedersens Hustru Karen Sørensdatter en søn Jens, som døde den 4. oktober 1813 uden at komme i Kirke

 

Side 33


 

 

1813 nr.9

Barbera Erichsdatter i Addit født den 8. oktober 1813

Den 8. oktober 1813 fødte Gaardmand i Addit Erich Andersens Hustru Karen Rasmusdatter en Datter Barbera, som døde den 17. oktober 1813 uden at komme i Kirken

 

1813 nr.10

Rasmus Nielsen i Sønder Vissing født den 1. november 1813

den 22. søndag efter Trinitatis den 14. november 1813

havde Gaardmand Niels Erichsen i Sønder Vissing og Hustru Gjertrud Marie Pedersdatter en Søn til daaben, kaldet Rasmus, baaret af pigen Jensine Erichsdatter i Sønder Vissing, Faddere: Holger Erichsen og Jacob Mortensen i Sønder Vissing, Søren Lauritzen i Addit og Søren Erichsens Hustru i Rolighed

 

1813 nr.11

Maren Sørensdatter i Sønder Vissing, født den 19. oktober 1813

Den 2. søndag i Advent den 5. december 1813

Havde Søren Pedersen Smed i Sønder Vissing og Hustru Cathrine Nielsdatter en Datter til daaben, kaldet Maren, baaret af Morten Nielsens Hustru i Sønder Vissing, Faddere: Niels Sørensen og Søren Nielsen i Sønder Vissing, Søren Rasmussen i Addit og Niels Sørensen i Nærumgaard paa Tønning Mark

 

Hermed afsluttes denne Ministerialbog ved aarets udgang 1813, og fra nu af blev de Præstelige forretninger indført i den nye allernaadigste befalede Ministerialbog

Sønder Vissing Præstegaard den 31. december 1813

Ole Arntzen

 

Side 121

 

Trolovede og Copulerede i Sønder Vissing Sogn fra den 25. september 1795

 

1796 ingen

 

1797

 

1797 nr.1

Anders Nielsen og Maren Jensdatter i Pintz Mølle

Mandagen den 19. december 1796 blev Ungkarl Anders Nielsen og Pigen Maren Jensdatter trolovede i Brudgommens Moders Huus ved Pintz Mølle, Forloverne vare: Rasmus Nielsen og Johan Rasmussen

Fredagen den 10. februar 1797 blev disse Copulerede 

 

1797 nr.2

Søren Sørensen af Klouborg og Anne Kirstine Christensdatter af Addit

Fredagen den 3. marts 1797 blev Gaardmand i Klougborg Søren Sørensen og Pigen Anne Kirstine Christensdatter af Addit trolovede i Brudens Moders Huus i Addit, Forloverne vare: Svend Christensen og Rasmus Vestergaard i Addit,

Onsdagen den 17. maj blev disse Copulerede i Klouborg Kirke

 

1797 nr.3

Jens Nielsen og Charlotte Amalie Jensdatter af Vissing

Søndagen den 13. august 1797 blev Boelsmand og Ungkarl Jens Nielsen og Charlotte Amalie Jensdatter begge af Vissing, trolovede i Anders Jensens Huus sammesteds, Forloverne vare: Niels Knudsen Brædstrup og Anders Jensen, begge af Vissing,

Tirsdagen den 3. oktober 1797 blev disse Copulerede

 

1798

 

1798 nr.1

Peder Christensen Langballe og Gjedske Rasmusdatter af Sønder Vissing

Onsdagen den 4. april 1798 blev Boelsmand Peder Christensen Langballe og Gjedske Rasmusdatter trolovede i Brudens Faders Huus i Sønder Vissing, Forloverne vare Rasmus Knudsen i Sønder Vissing og Johan Rasmussen i Pintz Mølle

Lørdagen den 16. juni 1798 blev disse Copulerede

 

1798 nr.2

Rasmus Andersen og Gjertrud Sørensdatter af Vissing

Fredagen den 29. juni 1798 blev Enkemand Rasmus Andersen af Hiarsbech og Gjertrud Sørensdatter af Sønder Vissing Copulerede efter Kongelig bevilling af ?? i Kirken, uden foregaaende Trolovelse, Forloverne vare Søren Pedersen Kiær og Sr. Møller i Pintz Mølle

 

1798 nr.3

Knud Gundersen og Bodild Jensdatter af Addit

Søndagen den 23. september 1798 blev Huusmand Knud Gundersen af Voerladegaard og Bodild Jensdatter af Addit trolovede i Brudgommens Huus, forloverne vare Jens Vinther af Vissing Kloster og Jens Jensen i Ladegaard

Fredagen den 9. november 1798 blev disse Copulerede

 

1798 nr.4

Christen Sørensen Fischer og Karen Pallesdatter af Gantrup

Lørdagen den 2. marts 1798 blev Christen Sørensen Fischer af Rye og Karen Pallesdatter af Gantrup trolovede i Brudgommens Huus, Forloverne vare Knud Sørensen og Peder Sørensen af Gantrup

Lørdagen den 4. juli 1798 blev disse Copulerede i Rye Kirke

 

Side 122

 

1798 nr.5

Knud Augusttussen og Anne Marie Johansdatter af Vissing

Søndagen den 19. august 1798 blev Knud Augusttussen og Anne Marie Johansdatter trolovede i Søren Madsens Huus i Sønder Vissing, Forloverne vare: Søren Madsen og Johan Frejer i Rye

Lørdagen den 10. november 1798 blev disse Copulerede i Rye Kirke


 

 

1798 nr.6

Peder Nielsen og Maren Jensdatter af Sønder Vissing

Fredagen den 19. oktober 1798 blev Peder Nielsen og Maren Jensdatter af Sønder Vissing trolovede i Niels Brædstrups Huus ibid, Forloverne vare Niels Knudsen Brædstrup og Peder Jensen i Vissing

Fredagen den 16. november 1798 blev disse Copulerede

 

1798 nr.7

Jens Jensen og Mette Marie Nielsdatter af Vissing

Fredagen den 19. oktober 1798 blev Jens Jensen og Mette Marie Nielsdatter trolovede i ?? Niels Brædstrups Huus i Sønder Vissing, Forloverne vare Niels Brædstrup og Anders Jensen af Sønder Vissing

Fredagen den 23. november 1798 blev disse Copulerede

 

1799

 

1799 nr.1

Lauritz Nielsen og Enken Maren Jensdatter i Vissing

Tirsdagen den 9. april 1799 blev Lauritz Nielsen og Enken Maren Jensdatter i cissing Copulerede, efter Kongelig bevilling at maatte ægte hinanden, uagtet at de vare Sødskendebørn, Forloverne vare Anders Jensen og Jens Pedersen i Vissing

 

1799 nr.2

Peder Christensen Langballe og Inger Rasmusdatter af Vissing

Fredagen den 17. maj 1799 blev Peder Christensen Langballe og Inger Rasmusdatter i Vissing Copulerede, Forloverne vare Rasmus Knudsen i Vissing og Morten Jacobsen i Vilholt

 

1800

 

1800 nr.1

Anders Jacobsen og Maren Sørensdatter i Vissing

Fredagen den 14. marts 1800 blev Anders Jacobsen og Maren Sørensdatter af Vissing Copulerede, Forloverne vare Morten Jacobsen i Vissing og Lauritz Sørensen i Saabye

 

1800 nr.2

Erich Andersen og Karen Rasmusdatter i Addit

Tirsdagen den 8. april 1800 blev Erich Andersen og Karen Rasmusdatter af Addit Copulerede, Forloverne vare Anders Nielsen og Rasmus Vestergaard i Addit

 

1800 nr.3

Søren Rasmussen og Cathrine Elisabeth Nielsdatter i Vissing,

Tirsdagen den 15. april 1800 blev Søren Rasmussen og Cathrine Elisabeth Nielsdatter i Vissing Copulerede, efter Kongelig bevilling at maatte ægte hinanden, Skjønt de vare Sødskende børn, Forloverne vare Rasmus Vestergaard i Addit og Niels Sørensen i Vissing


 

 

1801

 

1801 nr.1

Frantz Jensen og Ellen Olsdatter Prinder i Vissing

Fredagen den 17. april 1801 blev Frantz Jensen og Ellen og Ellen Olsdatter Prinder af Sønder Vissing Præstegaard Copulerede, Forloverne vare Hans Pedersen af Nedenschou og Rasmus Christensen af Vilholt

 

Side 123

 

1801 nr.2

Jacob Andreasen og Ane Sophie Pedersdatter i Vissing

Fredagen den 16. oktober 1801 blev Jacob Andreasen og Anne Sophie Pedersdatter af Sønder Vissing Præstegaard Copulerede, forloverne varer Hans Pedersen i Nedenschou og Rasmus Christensen i Vilholt

 

1802

 

1802 nr.1

Christen Nielsen Bost og Mette Christensdatter i Nedenschou

Lørdagen den 20. december 1802 blev Christen Nielsen Bost og Mette Christensdatter i Nedenschou Copulerede, Forloverne vare Niels Rasmussen og Hans Pedersen, begge af Nedenschou

 

1802 nr.2

Søren Pedersen og Cathrine Nielsdatter i Vissing

Fredagen den 21. maj 1802 blev Søren Pedersen Smed og Cathrine Nielsdatter i Vissing Copulerede, Forloverne vare Niels Sørensen og Peder Stephensen Smed af Vissing

 

1802 nr.3

Peder Stephensen og Maren Terchildsdatter i Vissing Kloster

Fredagen den 18. juni 1802 blev Dyrlæge Peder Stephensen af Nimdrup og Maren Terchildsdatter i Vissing Kloster Copulerede, Forloverne vare Stephen Smed i Nimdrup og Terchild Jensen i Vissing Kloster

 

1802 nr.4

Anders Mortensen Langballe og Kirsten Jacobsdatter i Addit

Tirsdagen den 6. juli 1802 blev Anders Mortensen Langballe og Peder Overgaards Enke Kirsten Jacobsdatter i Addit Copulerede, Forloverne vare Søren Christian Mortensen og Morten Jacobsen, begge af Vissing

 

1802 nr.5

Christen Svendsen og Cathrine Christensdatter i Addit

Fredagen den 27. august 1802 blev Christen Svendsen og Cathrine Christensdatter i Addit Copulerede, Forloverne vare svend Christensen og Christen Sørensen af Addit


 

 

1802 nr.6

Rasmus Nielsen og Maren Nielsdatter paa Addit Næs

Lørdagen den 6. november 1802 blev Rasmus Nielsen og Maren Nielsdatter paa Addit Næs Copulerede, Forloverne vare Niels Knudsen Brædstrup i Vissing og Morten Jacobsen i Vilholt

 

1802 nr.7

Rasmus Andersen og Maren Rasmusdatter i Addit

Fredagen den 19. september 1802 blev Rasmus Andersen og Maren Rasmusdatter i Addit Copulerede, Forloverne vare Svend Christensen og Christen Sørensen, begge af Addit

 

1803 ingen noteret

 

1804

 

1804 nr.1

Niels Michelsen Them og Mette Jensdatter i Vissing Kloster

Lørdagen den 26. juni 1804 blev Niels Michelsen Them og Mette Jensdatter i Vissing Kloster Copulerede, Forloverne vare -------

 

1804 nr.2

Jens Rasmussen og Karen Pedersdatter af Pintz Mølle

Fredagen den 21. september 1804 blev Jens Rasmussen af Pintz Mølle og Karen Pedersdatter i Nedenschou Copulerede, Forloverne vare Stephen Rasmussen af Vissing Kloster og Erich Andersen af Addit

 

Side 124

 

1805

 

1805 nr.1

Rasmus Lauritzen og Karen Madsdatter i Addit

Onsdagen den 13. februar 1805 blev Rasmus Lauritzen af Lykkensroe og Karen Madsdatter af Addit Copulerede, Forloverne vare Hr. Landmaaler Kragh i Vinding  og Mads Nielsen af Addit

 

1805 nr.2

Johan Rasmussen og Elisabeth Pedersdatter i Addit

Lørdagen den 4. maj 1805 blev Johan Rasmussen ved Ryebroe og Elisabeth Pedersdatter i Addit Copulerede, Forloverne vare Jens Rasmussen af Pintz Mølle og Stephen Rasmussen af Vissing Kloster

 

1805 nr.3

Lauritz Pedersen og Karen Sørensdatter af Addit

Fredagen den 12. juli 1805 blev Lauritz Pedersen og Karen Sørensdatter begge af Addit Copulerede, Forloverne vare Søren Lauritzen og Niels Fogstrup af Addit


 

 

1805 nr.4

Mads Salomonsen og Karen Knudsdatter i Rye

Torsdagen den 3. oktober 1805 blev Mads Salomonsen af Rye og Karen Knudsdatter af Vissing Præstegaard Copulerede, Forloverne vare Niels Sørensen i Vissing og Peder Mortensen i Vissing kloster

 

1805 nr.5

Rasmus Nielsen og Gjertrud Marie Pedersdatter i Vissing

Fredagen den 11. oktober 1805 blev Rasmus Nielsen af Vissing og Gjertrud Marie Pedersdatter i Addit Copulerede, Forloverne vare Niels Frantzen af Knudsen i Vissing og Søren Lauritzen i Addit

 

1806

 

1806 nr.1

Knud Rasmussen og Enken Marie Cathrine Jacobsdatter i Vissing

Fredagen den 28. februar 1806 blev Knud Rasmussen af Vilholt og Enkekone Marie Cathrine Jacobsdatter af Vissing Copulerede, Forloverne Rasmus Christensen i Vilholt og Peder Mortensen i Vissing Kloster

 

1806 nr.2

Las Sørensen og Karen Ovesdatter i Addit

Lørdagen den 15. november 1806 blev Las Sørensen af Vissing Præstegaard og Karen Ovesdatter af Addit Copulerede, Forloverne Jacob Andreasen af Vissing og Anders Nielsen Høeg i Addit

 

1806 nr.3

Knud Nielsen Brædstrup og Enken Johanne Erichsdatter i Nitschegaard

Tirsdagen den 25. november 1806 blev Knud Nielsen Brædstrup af Vissing og Enken Johanne Erichsdatter af Nitschegaard i Them Sogn Copulerede i Vissing Kirke, Forloverne Niels Brædstrup i Vissing og Jens Nielsen i Møldrup

 

1807

 

1807 nr.1

Niels Christensen og Karen Andersdatter i Addit

Lørdagen den 24. oktober 1807 blev Niels Christensen af Hjarsbech og Karen Andersdatter af Addit Copulerede, Forloverne Kiøbmændene L. Vinding og Kirkegaard af Horsens

 

1808 ingen

 

1809

 

1809 nr.1

Morten Jensen og Christiane Madsdatter i Addit

Lørdagen den 25. februar 1809 blev Morten Jensen af Gantrup og Christiane Madsdatter af Addit Copulerede, Forloverne Eschild Jensen i Gantrup og Niels i Yding

 

Side 125

 

1809 nr.2

Morten Nielsen og Cathrine Pedersdatter i Vissing

Fredagen den 4. august 1809 blev Morten Nielsen og Cathrine Pedersdatter begge af Vissing Copulerede, Forloverne Søren Rasmussen i Addit og Søren Pedersen Smed i Vissing

 

1809 nr.3

Anders Jensen og Thrine Nielsdatter i Nedenschou

Fredagen den 27. oktober 1809 blev Anders Jensen i Tiirsvad og Thrine Nielsdatter i Nedenschou Copulerede, Forloverne Peder Stephensen i Klouborg og Niels Nielsen Nothvig

 

1809 nr.4

Hans Erichsen og Zidsel Marie Madsdatter i Addit

Lørdagen den 28. oktober 1809 blev Hans Erichsen og Zidsel Marie Madsdatter i Addit Copulerede, Forloverne Iver Jørgensen og Erich Andersen i Dørrup

 

1809 nr.5

Christen Sørensen og Maren Christensdatter paa Vissing Kloster Mark

Lørdagen den 25. november 1809 blev Christen Sørensen Hiulmand og Maren Christensdatter paa Vissing Kloster Mark Copulerede. Forloverne Lauritz Sørensen paa Troulstrup Mark og Christen Svendsen i Addit

 

1809 nr.6

Hr. Mathias Iversen og Apelone Poulsdatter Calmer i Vissing Skole

Fredagen den 15. december 1809 blev hr. Mathias Iversen Studiosus og Sognedegn i Vinding og Apelone Poulsdatter Calmer Copulerede, Forloverne hr. Pastor Mejer i Vinding og Peder Langballe i Langballe

 

1810

 

1810 nr.1

Morten Christensen og Karen Sørensdatter i Addit

Søndagen den 8. april 1810 blev Morten Christensen og Karen Sørensdatter i Addit Copulerede, Forloverne Jens Pedersen i Addit og -----

 

1810 nr.2

Jens Mortensen og Johanne Nielsdatter Yding i Vissing

Lørdagen den 15. december 1810 blev Copulerede Enkemand Jens Mortensen i Ring og Johanne Nielsdatter Yding i Vissing, Forloverne Morten Kiær i Feuling og Hans Jensen i Ring

 

1810 nr.3

Christen Andersen og Karen Nielsdatter Yding i Vissing

Ditto Dato [15. december 1810] blev Christen Andersen og Karen Nielsdatter Yding Copulerede i Vissing, Forloverne Peder Mortensen og Stephen Rasmussen i Vissing Kloster

 

1811

 

1811 nr.1

Niels Erichsen og Gjertrud Marie Pedersdatter i Vissing

Fredagen den 19. juli 1911 blev Christen Erichsen og Rasmus Nielsens Enke Gjertrud Marie Pedersdatter Copulerede i Vissing, Forloverne Pintz Møller Jens Rasmussen og Mads Sørensen i Vissing

 

1811 nr.2

Holger Erichsen og Ane Mortensdatter i Vissing

Torsdagen den 10. oktober 1811 blev Holger Erichsen og Anne Mortensdatter Copulerede i Vissing, Forloverne Mads Sørensen i Vissing og Søren Erichsen af Mattrup

 

1811 nr.3

Jacob Mortensen og Maren Erichsdatter i Vissing

Fredagen den 11. oktober 1811 blev paa samme sted i Vissing Copulerede Jacob Mortensen og Maren Erichsdatter, Forloverne Jens Rasmussen Møller i Pintz Mølle og Anders Jacobsen i Vissing

 

1812 ingen

 

1813

 

1813 nr.1

Niels Jensen Vandmand og Ane Marie Madsdatter i Addit

Lørdagen den 15. februar 1813 blev Niels Jensen Vandmand af Træden og Ane Marie Madsdatter i Addit Copulerede, Forloverne Gaardmand Jens Jensen i Gammelstrup og Niels Knudsen i Træden

 

Fra nu af begyndes med den nye Ministerialbog

 

Side 181

 

Fortegnelse paa de døde i Sønder Vissings Sogn fra den 25. september Anno 1795

 

1795 nr.1

Gaardmand Terchild Jensens Hustru i Vissing Kloster, 34 aar gammel

Den 23. november 1795 døde Gaardmand i Vissing Kloster Terchild Jensens Hustru og blev begravet den 1. december 1795

 

1795 nr.2

Dos dødfødte Barn

Den 1. december 1795 blev hans dødfødte barn begravet

 

1796

 

1796 nr.1

Peder Nielsen Hiulmand i Vissing, 85 aar gammel

Den 10. jan 1796 døde Almisse Lem Peder Nielsen Hiulmand i Vissing og blev begravet den 15. januar 1796

 

1796 nr.2

Enken Karen Iversdatter i Addit, 83 aar gammel

Den 16. marts 1796 døde Enken Karen Iversdatter i Addit og blev begravet den 20. marts 1796

 

1796 nr.3

Christen Pedersen i Addit, 56 aar gammel

Den 29. marts 1796 døde Christen Pedersen, Huusmand i Addit og blev begravet den 3. april 1796

 

1796 nr.4

Gaardmand Johan Ydings Barn i Vissing Elisabeth, 26 uger gammel

Den 16. oktober 1796 døde Johan Ydings Barn Elisabeth i Vissing og blev begravet den 23. oktober 1796

 

1796 nr. 5

Giertrud Pedersdatters uægte Barn i Vissing, 14 dage gammel

Den 26. november 1796 døde Giertrud Pedersdatters uægte Barn i Vissing og blev begravet den 30. november 1796, uden at have været forinden i Kirke

 

1797

 

1797 nr.1

Maren Sørensdatter i Vissing, 7 aar gammel

Den 23. april 1797 døde Gaardmand i Vissing Søren Kiærs datter Maren, 7 aar gammel, ved ulykkelige at falde i et lidet vand puds ved Faderens Gaard og blev begravet den 28. april 1797

 

1797 nr.2

Hyrde Peder Pedersen Smed i Addit, 64 aar gammel

Den 29. august 1797 døde Hyrde Peder Pedersen Smed i Addit, 64 aar gammel og blev begravet den 6. september 1797

 

1797 nr.3

Rasmus Knudsens Hustru i Addit, 68 aar gammel

Den 8. oktober 1797 døde Aftægtsmand Rasmus Knudsens Hustru Karen Nielsdatter i Vissing, 68 aar gammel og blev begravet den 14. oktober 1797

 

1797 nr.4

Jens Vinthers Hustru i Addit, 63 aar gammel

Den 29. november 1797 døde Huusmand i Addit Jens Vinthers Hustru Anne Nielsdatter og blev begravet den 3. december 1797, 63 aar gammel

 

1797 nr. 5

Rasmus Christensens Hustru i Vilholt, 65 aar gammel

Den 9. november 1797 døde Rasmus Christensens Hustru i Vilholt Sophie Jensdatter og blev begravet den 16. november 1797, 65 aar gammel


 

 

1798

 

1798 nr.1

Hr. Munchs Hustru i Pintz Mølle

Den 15. maj 1798 døde Hr. Munchs Hustru i Pintz Mølle Christine Dorthea Duche?? Og blev begravet den 22. maj 1798 --- aar gammel

 

1798 nr.2

Niels Nielsens Hustru i Addit, 32 aar gammel

Den 1. maj 1798 døde Gaardmand Niels Nielsens Hustru Ane Rasmusdatter i Addit, og blev begravet den 8. maj 1798, 32 aar gammel

 

1798 nr.3

Peder Jensens Dødfødte barn i Vissing

Den ----[23. marts 1798] blev Peder Jensens barn i Vissing dødfødt, og begravet den ----

 

1798 nr.4

Rasmus Jensens Barn Ane Marie i Vissing ¼ aar gammel

Den 13. september 1798 døde Gaardmand i Vissing Rasmus Jensens Barn Ane Marie og blev begravet 20. september 1798, ¼ aar gammel

 

Side 182

 

1799

 

1799 nr.1

Jens Poulsen Spilmands Hustru i Vissing 67 aar gammel

Den 4. februar 1799 døde Jens Poulsen Spilmands Hustru Maren Christensdatter og blev begravet den 10. februar 1799

 

1799 nr.2

Ove Nielsens Barn Niels i Pintz Mølle 7 dage gammel

Den 2. februar 1799 døde Ove Nielsens Barn Niels og i Pintz Mølle og blev begravet den 10. februar 1799, 7 dage gammel

 

1799 nr.3

Rasmus Rasmussens barn Karen i Vissing 3 uger gammel

Den 17. september 1799 døde Gaardmand i Vissing Rasmus Rasmussens Barn Karen og blev begravet den 24. februar 1799, 3 uger gammel

 

1799 nr.4

Peder Nielsen Brædstrup i Vissing 24 aar gammel

Den 13. februar 1799 døde Gaardmand i Vissing Peder Nielsen Brædstrup og blev begravet den 22. februar 1799, 24 aar gammel


 

 

1799 nr.5

Niels Jacobsen i Vissing --- aar gammel

Den – april 1799 døde Niels Jacobsen i Vissing, ungkarl og blev begravet 15. april 1799, -- aar gammel

 

1799 nr.6

Morten Jacobsens Hustru i Vilholt, 38 aar gammel

Den 20. april 1799 døde Gaardmand Morten Jacobsens Hustru Johanne Kirstine Rasmusdatter i Vilholt, og blev begravet 26. april 1799, 38 aar gammel

 

1799 nr.7

Jens Pedersen Fougstrup i Addit, 62 aar gammel

Den 27. april 1799 døde Jens Pedersen Fougstrup i Addit, og blev begravet den 2. maj 1799, 62 aar gammel

 

1799 nr.8

Enkekone Marie Nielsdatter i Vissing Kloster, 86 aar gammel

Den 14. maj 1799 døde Enkekone Marie Nielsdatter i Vissing Kloster, og blev begravet 21. maj 1799, 86 aar gammel

 

1799 nr.9

Rasmus Vestergaards Hustru i Addit – aar gammel

Den – juli 1799 døde Rasmus Vestergaards Hustru ------ i Addit, og blev begravet den – juli 1799, -- aar gammel

 

1799 nr.10

Søren Pedersens Barn Mette i Vissing Kloster, 1 ½ aar gammel

Den 16. juli 1799 døde Soldat Søren Pedersens Barn Mette i Vissing Kloster og blev begravet den 21. juli 1799, 1 ½ aar gammel

 

1799 nr.11

Jens Pedersens Søn Søren i Addit, 4 aar gammel

Den 19. juli 1799 døde Jens Pedersens Søn Søren i Addit, og blev begravet den 23. juli 1799, 4 aar gammel

 

1799 nr.12

Jens Ibsens Enke i Vissing, --- aar gammel

Den – november 1799 døde Jens Ibsens enke ------- i Vissing, og blev begravet den 4. december 1799, -- aar gammel

 

1800

 

1800 nr.1

Peder Johansens Hustru i Vissing Kloster, --- aar gammel

Den 14. marts 1800 døde Peder Johansens Hustru ----- i Vissing Kloster, og blev begravet den 20. marts 1800, -- aar gammel


 

 

1800 nr.2

Søren Tønning i Vissing, -- aar gammel

Den 31. jan 1800 døde Søren Tønning, Gaardmand i Addit og blev begravet den 4. februar 1800, -- aar gammel

 

1800 nr.3

Peder Lauritzen i Addit, -- aar gammel

Den – juni 1800 døde Peder Lauritzen i Addit, og blev begravet den 26. juni 1800, -- aar gammel

 

1800 nr.4

Christen Nielsens Hustru i Nedenschou, -- aar gammel

Den – august 1800 døde Christen Nielsen Bosts Hustru -------- i Nedenschou, og blev begravet den 13. august 1800,

 

1800 nr.5

Anders Brand i Addit, -- aar gammel

Den – oktober 1800 døde Anders Brand i Addit og blev begravet den 19. oktober 1800, -- aar gammel

 

1801

 

1801 nr.1

Johanne Jørgensdatter i Vissing, 65 aar gammel

Den 5. jan 1801 døde Johanne Jørgensdatter i Vissing og blev begravet den 11. jan 1801, 65 aar gammel

 

1801 nr.2

Jensine Cathrine Madsdatter i Vissing, 1 aar gammel

Den 14. februar 1801 døde Mads Nielsens Barn af Vinding Jensine Cathrine i Vissing, og blev begravet den 22. februar 1801, 1 aar gammel

 

1801 nr.3

Johan Ydings Barn Peder i Vissing, ½ aar gammel

Den 1. april 1801 døde Johan Ydings Barn Peder, og blev begravet den 6. april 1801, ½ aar gammel

 

Side 183

 

1801 nr.4

Maren Erichsdatter i Addit ½ aar gammel

Den – april 1801 døde Erich Andersens Barn i Addit Maren,

og blev begravet den 19. april 1801

 

1801 nr.5

Rasmus møller i Vissing – aar gammel

Den – april 1801 døde Rasmus Møller i Vissing og blev begravet den 16. april 1801, -- aar gammel


 

 

1801 nr.6

Karen Pedersdatter [Jensdatter] i Addit ¼ aar gammel

Den – juni 1801 døde Jens Pedersens Barn i Addit Karen

Og blev begravet den 21. juni 1801, 3 maaneder gammel

 

1801 nr.7

Michel Andersen i Vissing Kloster – aar gammel

Den – juli 1801 døde Michel Andersen i Vissing Kloster

Og blev begravet den 29. juli 1801, -- aar gammel

 

1802

 

1802 nr.1

Peder Sørensen Overgaard i Addit 48 aar gammel

Den 12. april 1802 døde Peder Sørensen Overgaard i Addit

Og blev begravet den 17. april 1802, 48 aar gammel

 

1802 nr.2

Erich Andersens dødfødte Barn i Addit

Den 9. maj 1802 blev Erich Andersens dødfødte Barn begravet

 

1802 nr.3

Svend Christensens Hustru Inger Michelsdatter i Addit, 47 aar gammel

Den 18. september 1802 døde Svend Christensens Hustru i Addit

Og blev begravet den 22. september 1802, 47 aar gammel 

 

1802 nr.4

Ane Thomasdatter i Addit 4 maaneder gammel

Den 17. december 1802 døde Ane Sørensdatter Barn Ane Thomasdatter

Og blev begravet den 19. december 1802 4 maaneder gammel født i Addit 

 

1803

 

1803 nr.1

Rasmus Nielsens dødfødte Pigebarn fra Addit Næs

Den 30. januar 1803 blev Rasmus Nielsen Brædstrups dødfødte Pigebarn af Addit Næs, født den 22. januar 1803, begravet

 

1803 nr.2

Rasmine Frideriche Arntzen ¾ aar gammel

Den 16. maj 1803 døde Præsten Arntzens Datter Rasmine Frideriche Jansen og blev begravet den 21. maj 1803, ¾ aar gammel

NB. Hr. Bynch?? I Tønning forrettede Jordpaakastelsen

 

1803 nr.3

Søren Sørensen i Vissing, 5 maaneder gammel

Den 20. maj 1803 døde Søren Pedersen Kiærs Barn Søren i Vissing, og blev begravet den 28. maj 1803, 5 maaneder gammel

 

1803 nr.4

Christen Nielsen i Vissing Kloster, 26 aar gammel

Den 29. oktober 1803 døde ungkarl Christen Nielsen i Vissing Kloster ved at paa ham nedfaldende træ i Rye skov, og blev begravet den 3. november 1803

 

1804

 

1804 nr.1

Jens Poulsen i Vissing Kloster, 67 aar gammel

Den 8. februar 1804 døde Jens Poulsen i Vissing Kloster og blev begravet den 12. februar 1804

 

1804 nr.2

Cecilia Jacobsdatter i Vissing, 1 aar gammel

Den 12. marts 1804 døde Jacob Andreasens Barn Cecilia i Vissing, og blev begravet den 18. marts 1804

 

1804 nr.3

Maren Christensdatters dødfødte Barn i Vissing Kloster

Den 3. juni 1804 kastet jord paa Maren Christensdatters uægte barn i Vissing Kloster, dødfødt den 31. maj 1804

 

1804 nr.4

Rasmus Pedersen i Vissing, 5 aar gammel

Den 20. august 1804 døde Peder Jensens Søn i Vissing, Rasmus og blev begravet den 23. august 1804

 

1804 nr.5

Rasmus Nielsen Brædstrups dødfødte Barn

Den 25. november 1804 kastet jord paa Rasmus Nielsen Brædstrups dødfødte Barn, den 17. november 1804, ??

 

1805

 

1805 nr.1

Peder Lauritzens Enke i Addit 72 aar gammel

Den 29. jan 1805 døde Peder Lauritzens Enke Karen Jensdatter i Addit og begravet den 7. februar 1805

 

1805 nr.2

Rasmus Christensens Søn Ole i Vilholt, 14 dage gammel

Den 6. februar 1805 døde Rasmus Christensens barn Ole i Vilholt og blev begravet den 10. februar 1805, 14 dage gammel

 

1805 nr.3

Johan Rasmussens Hustru ved Ryebroe, -- aar gammel

Den 20. februar 1805 døde Johan Rasmussens Hustru ved Ryebroe, Mette Jensdatter, begravet den 24. februar 1805


 

 

Side 184

 

1805 nr.4

Morten Jacobsen i Vissing – aar gammel

Den 25. februar 1805 døde Morten Jacobsen ved ulykkelig at vælte ovenfor Nitschgaard og blev begravet efter foregaaende lovlig Synsforretning og anmeldelse til Amtsmanden den 9. marts 1805

 

1805 nr.5

Laurs Jensen i Vissing Kloster, -- aar gammel

Den – maj 1805 døde Laurs Jensen i Vissing Kloster og blev begravet den 30. maj 1805

 

1805 nr.6

Søren Pedersen Kiær i Vissing, 72 aar gammel

Den 7. september 1805 døde Søren Pedersen Kiær i Vissing Kloster og blev begravet den 13. september 1805

 

1805 nr.7

Jens Zillersens Hustru i Vissing, 61 aar gammel

Den 20. september 1805 døde Jens Zillersens Hustru i Vissing, Mette Cathrine Knudsdatter og blev begravet den 25. september 1805

 

1805 nr.8

Enken Ane Pedersdatter i Vissing 70 aar gammel

Den 26. oktober 1805 døde Enken Ane Pedersdatter i Vissing og blev begravet den 3. november 1805, 70 aar gammel

 

1805 nr.9

Rasmus Brædstrups dødfødte Drengebarn paa Addit Næs

Den 3. november 1805 begravet Rasmus Nielsen Brædstrups den 29. oktober 1805 dødfødte drengebarn paa Addit Næs

 

1805 nr.10

Enken Karen Fogstrup i Addit, 78 aar gammel

Den 3. november 1805 døde Enken Karen Fogstrup i Addit og blev begravet den 10. november 1805

 

1805 nr.11

Christine Marie Jansen i Vissing Præstegaard, 69 aar gammel

Den 7. december 1805 døde min svigermoder Christine Marie Jansen, hos mig begravet den 13. december 1805

 

1806

 

1806 nr.1

Erich Andersens dødfødte drengebarn i Addit

Den 26. februar 1806 begravet Erich Andersens den 21. februar 1806 dødfødte drenge barn

 

1806 nr.2

Rasmus Nielsen Brædstrups dødfødte Pigebarn paa Addit Næs

Den 14. september 1806 begravet Rasmus Nielsen Brædstrups den 6. førhen [6. september 1806] dødfødte Pigebarn paa Addit Næs

 

1807

 

1807 nr.1

Erich Andersens dødfødte Søn i Addit

Den 22. februar 1807 begravet Erich Andersens den 15. februar 1807 dødfødte Søn i Addit

 

1807 nr.2

Niels Mortensen i Vissing 72 aar gammel

Den 5. maj 1807 døde Niels Mortensen i Vissing og blev begravet den 11. maj 1807

 

1807 nr.3

Bødtker Peder Johansen i Addit, 72 aar gammel

Den 23. maj 1807 døde Bødtker Peder Johansen i Addit og blev begravet den 28. maj 1807

 

1807 nr.4

Rasmus Nielsen Brædstrups 2 timer gammel datter i Addit Næs

Den 6. september 1807 begravet Rasmus Nielsen Brædstrups den 2. september 1807 fødte Datter som døde 2 timer efter fødselen

 

1808

 

1808 nr.1

Niels Knudsens af. Frantzens Hustru i Vissing 73 ½ aar

Den 15. marts 1808 døde Niels Knudsen Ydings eller Frantzens Hustru Ane Jensdatter i Vissing og blev begravet 21. marts 1808

 

1808 nr.2

Lauritz Pedersens datter Karen i Addit, 5 uger gammel

Den 25. januar 1808 døde Lauritz Pedersens Datter Karen i Addit. 5 uger gammel og blev begravet den 31. januar 1808

 

1808 nr.3

Rasmus Jensens datter Karen i Vissing, 4 maaneder gammel

Den 7. april 1808 døde Rasmus Jensens datter Karen i Vissing, og blev begravet den 10. april 1808

 

1808 nr.4

Anders Nielsen Høegs Hustru i Addit 86 aar gammel

Den 7. maj 1808 døde Anders Nielsen Høegs Hustru i Addit Karen, og blev begravet den 19. maj 1808


 

 

1808 nr.5

Rasmus Nielsen Brædstrups Drengebarn paa Addit Næs

Den 8. august 1808 døde Rasmus Nielsens drengebarn uden daab, 1 time efter fødselen og blev begravet den 14. august 1808 fra Addit Næs

 

1808 nr.6

Niels Michelsens Hustru Elle Sørensdatter i Vissing Kloster 41 aar gammel

Den 25. oktober 1808 døde Niels Michelsens Hustru Elle Sørensdatter i Vissing Kloster og blev begravet den 2. november 1808

 

1809

 

1809 nr.1

Niels Frantzen ?? Knudsen i Vissing 75 aar gammel

Den 27. marts 1809 døde Niels Frantzen eller Knudsen Yding i Vissing og begravet den 1. april 1809

 

1809 nr.2

Mette Christensdatter i Addit, 2 ½ aar gammel

Den 8. maj 1809 døde Christen Svendsens datter Mette i Addit og blev begravet den 19. maj 1809

 

Side 185

 

1809 nr.3

Jens Rasmussens dødfødte drengebarn i Pintz Mølle

Den 30. juli 1809 begravet Jens Rasmussens den 28. juli 1809 dødfødte drengebarn i Pintz Mølle

 

1810

 

1810 nr.1

Christen Svendsens barn Mette i Addit, 1 dag gammel

Den 20. februar 1810 døde Christen Svendsens barn Mette i Addit født den 19. februar 1810, begravet den 25. februar 1810

 

1810 nr.2

Ane Rasmusdatter i Addit, 86 aar gammel

Den 17. februar 1810 døde Huusmands Enke Ane Rasmusdatter i Addit og blev begravet den 25. februar 1810

 

1810 nr.3

Ove Nielsens Enke i Vissing, 47 aar gammel

Den 3. juli 1810 døde Ove Nielsens Enke Ane Kirstine Nielsdatter i Vissing og blev begravet den 7. juli 1810


 

 

1810 nr.4

Rasmus Nielsen (og Frantzen) i Vissing, 42 aar gammel

Den 13. juli 1810 døde Rasmus Nielsen (og kaldet Frantzen) og blev begravet den 16. juli 1810

 

1810 nr.5

Rasmus Christensens Søn Jens i Vilholt, 1 maaned gammel

Den 11. september 1810 døde Rasmus Christensens Søn Jens i Vilholt og begravet den 16. september 1810, 1 maaned gammel

 

1810 nr.6

Anders Nielsen Høeg i Addit, 87 aar gammel

Den 21. oktober 1810 døde Anders Nielsen Høeg i Addit og blev begravet den 28. oktober 1810, 87 aar gammel

 

1811

 

1811 nr.1

Lauritz Jensens Hustru i Vissing, 90 aar gammel

Den 11. april 1811 døde Lauritz Jensens Hustru Ane Marie Andersdatter i Vissing og blev begravet den 20. april 1811, 90 aar gammel

 

1811 nr.2

Rasmus Jensens søn i Vissing, 2 aar gammel

Den 9. juli 1811 døde Rasmus Jensens Søn Anders [Jens rettet til Anders] i Vissing, 2 aar gammel og blev begravet den 12. juli 1811

 

1811 nr.3

Svend Christensen i Addit, 78 ½ aar gammel

Den 24. august 1811 døde Svend Christensen i Addit og blev begravet den 28. august 1811, 78 ½ aar gammel

 

1812

 

1812 nr.1

Morten Jacobsens barn i Vilholt

Den 18. marts 1812 blev Morten Jacobsens den 14. dødfødte pigebarn i Vilholt

 

1812 nr.2

Christen Nielsen Bost i Addit, 71 aar gammel

Den 18. marts 1812 døde Christen Nielsen Bost i Addit og blev begravet den 26. marts 1812, 71 aar gammel

 

1812 nr.3

Ungkarl Rasmus Sørensen i Addit, 62 aar gammel

Den 13. april 1812 døde Ungkarl Rasmus Sørensen i Addit og blev begravet den 18. april 1812, 62 aar gammel


 

 

1812 nr.4

Peder Stephensen Smed i Vissing, 76 ½ ar gammel

Den 1. juni 1812 døde Peder Stephensen Smed i Vissing og blev begravet den 6. juni 1812, 76 ½ aar gammel

 

1812 nr.5

Cathrine Erichsdatter i Vissing, 60 aar gammel

Den 16. maj 1812 døde pigen Cathrine Erichsdatter i Vissing og blev begravet den 21. maj 1812, 60 aar gammel

 

1812 nr.6

Niels Jensen i Vissing Kloster, 46 aar gammel

Den 10. juli 1812 døde Ungkarl Niels Jensen i Vissing Kloster og blev begravet den 14. juli 1812, 46 aar gammel

 

1812 nr.7

Holger Erichsens barn Morten i Vissing, ½ aar gammel

Den 20. august 1812 døde Holger Erichsens barn Morten i Vissing og blev begravet den 23. august 1812, ½ aar gammel

 

1812 nr.8

Christen Nielsen Bosts søn Christen i Addit, 9 aar gammel

Den 13. september 1812 døde Christen Nielsen Bosts søn Christen i Addit og blev begravet den 20. september 1812, 9 aar gammel

 

1812 nr.9

Enken Karen Andersdatter i Vissing Kloster, 90 aar gammel

Den 30. november 1812 døde Enken Karen Andersdatter i Vissing Kloster og blev begravet den 9. december 1812, 90 aar gammel

 

1813

 

1813 nr.1

Mads Sørensens barn Ane i Vissing, ¼ aar gammel

Den 17. januar 1813 døde Mads Sørensens barn Ane i Vissing og blev begravet den 24. januar 1813, ¼ aar gammel

 

1813 nr.2

Ane Michelsdatter i Vissing, -- aar gammel

Den 29. januar 1813 døde Ane Michelsdatter i Vissing og blev begravet den 5. februar 1813, -- aar gammel

 

1813 nr.3

Johanne Pedersdatter i Vissing, 31 aar gammel

Den 6. april 1813 døde Johanne Pedersdatter i Vissing og blev begravet den 11. april 1813, 31 aar gammel


 

 

Side 186

 

1813 nr.4

Rasmus Knudsen Overgaard i Vissing, 81 aar gammel

Den 10. april 1813 døde Rasmus Knudsen Overgaard i Vissing og blev begravet den 16. april 1813, 81 aar gammel

 

1813 nr.5

Peder Mortensen i Vissing Kloster, 69 aar gammel

Den 2. maj 1813 døde Peder Mortensen i Vissing Kloster og blev begravet den 10. maj 1813, 69 aar gammel

 

1813 nr.6

Niels Jensen Vandmands dødfødte pigebarn i Addit

Den 26. september 1813 blev Niels Jensen Vandmands den 20. september 1813 dødfødte pigebarn begravet fra Addit

 

1813 nr.7

Lauritz Pedersens søn Jens i Addit, 11 dage gammel

Den 10. oktober 1813 blev Lauritz Pedersens Barn Jens begravet fra Addit, død den 4. oktober 1813, 11 dage gammel

 

1813 nr.8

Stephen Rasmussens Hustru i Vissing Kloster, 49 aar gammel

Den 22. december 1813 blev Stephen Rasmussens Hustru Elle Christensdatter af Vissing Kloster begravet, død den 17. december 1813, 49 aar gammel

 

1813 nr.9

Anders Christensen i Addit, 69 aar gammel

Den 31. december 1813 døde Hyrden Anders Christensen i Addit og blev begravet den 9. januar 1814, 69 aar gammel

 

Herefter i den nye Ministerialbog

Side 241

Fortegnelse paa de Fødte i Voerladegaard Sogn fra Notationsdagen den 25. september 1795

 

1795 nr.1

Niels Christensen i Grønschou, født den 6. september 1795

Den 18. søndag efter Trinitatis den 4. oktober 1795

havde Boelsmand Christen Sørensen og Cathrine Marie Sørensdatter i Grønschou en søn til daabens Confirmation kaldet Niels, baaret af forældrenes ældste datter Karen Christensdatter, Faddere: Morten Olesen, Peder Sørensen, Søren Nielsens Hustru, alle af Voerladegaard og Christian Iversen fra Dørrup


 

 

1795 nr.2

Maren Mortensdatter i Voerladegaard fød 6. september 1795

den 24. søndag efter Trinitatis den 15. november 1795

havde Gaardmand i Voerladegaard Morten Olesen og Zidsel Sørensdatter en datter til daabens Confirmation, kaldet Maren, baaren af Anders Nielsens Hustru i Gantrup, Fadderne: Jens Jensen, Peder Sørensen, Rasmus Sørensen og Anders Sørensens Hustru

 

1795 nr.3

Jens Christensen i Gantrup, født den 10. december 1795

Den 12. december 1795

Blev Huusmand i Gantrup Christen Olsens og Anne Marie Jensdatters søn kaldet Jens inddøbt, men døde den 24. december 1795 uden at komme i Kirken

 

1796

 

1796 nr.1

Anders Iversen i Dørrup, født den 23. januar 1796

Søndag Sexagesima den 31. januar 1796

Havde Gaardmand i Dørrup Iver Jørgensen og Else Andersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Anders, baaret af Maren Rasmusdatter af Hemb, Faddere: Erich Andersen, Knud Jacobsen, Anders Jacobsen og Karen Pedersdatter, alle af Dørrup

 

1796 nr.2

Lauritz Bang i Dørrup født den 18. februar 1796

Anden Paaske dag den 28. marts 1796

Havde Sogne Degnen gr. Simon Bang og Mette Pauline Fischer en Søn til Daabens Confirmation kaldet Lauritz, baaret af Madame Kruuse fra Horsens, Faddere: Hr. Peter Møller fra Kloster Mølle, Schanderup fra Vinding, Iver Jørgensen fra Dørrup og Jomfru Bang fra Horsens

 

1796 nr.3

Barbera Nielsdatter i Dørrup, født den 25. februar 1796

Do Dato [28. marts 1796]

Havde Lægsmand i Dørrup Niels Sørensen og Karen Madsdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Barbera, baaret af Jens Andersens Datter Anne fra Fruering, Faddere: Rasmus Rasmussen, Søren Nielsen, Rasmus Rasmussen den yngre og Søren Nielsens Hustru, alle fra Dørrup

 

Side 242

 

1796 nr.4

Anne Thomasdatter i Gantrup, født den 12. april 1796

Den 6. søndag efter Paaske den 8. maj 1796

Havde Huusmand i Gantrup Thomas Knudsen og Else Christensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Anne, baaret af Hans Andersens Hustru, Faddere: Simon Erichsen, Hans Andersen, Jens Jensen og Lars Nielsens Hustru, alle af Gantrup


 

 

1796 nr.6

Jens Olsen i Dørrup, født den 17. august 1796

Den 13 rettet til 17. søndag efter Trinitatis den 21. september 1796 [18. september 1796]

Havde Hyrden Ole Jensen og Karen Jensdatter i Dørrup en Søn til Daabens Confirmation kaldet Jens, baaret af pigen Anne Kirstine Nielsdatter af Kloster Mølle, Faddere: Rasmus Sørensen, Rasmus Rasmussen, Søren Nielsen og Mette Jacobsdatter, alle af Dørrup

 

1796 nr.5

Maren Jensdatter i Gantrup, født den 7. juli 1796

Den 13. søndag efter Trinitatis den 21. august 1796

Havde Gaardmand Jens Jensen Dørrup og Maren Jensdatter af Gantrup en Datter til Daabens Confirmation kaldet Maren, baaret af Rasmus Sørensens Kone af Møldrup, Faddere: Rasmus Sørensen af Møldrup, Knud Sørensen og Christen Olsen af Gantrup og Else Pedersdatter af Møldrup

 

1796 nr.7

Karen Marie Michelsdatter i Gantrup, født den 4. september 1796

Den 19. søndag efter Trinitatis den 2. oktober 1796

Havde Gaardmand Michel Nielsen og Mette Sørensdatter i Gantrup en Datter til Daabens Confirmation kaldet Karen Marie, baaret af Rasmus Sørensens Kone af Sattrup, Faddere: Jens Knudsens Datter af Birknæs, Knud Sørensen af Gantrup, Jens Jensen Gantrup af Dørrup, Anders Nielsen af Troulstrup

 

1796 nr.8

Knud Sørensen i Gantrup, født den 4. november 1796

Den 2. søndag i Advent den 4. december 1796

Havde Huusmand i Gantrup Søren Christensen og Karen Knudsdatter en Søn Knud til Daabens Confirmation, baaret af pigen Karen Pallesdatter af Hemb, Faddere: Jens Christensen, Michel Jensen, Peder Christensen, michael Nielsens Hustru, alle af Gantrup 

 

1796 nr.9

Søren Jensen i Dørrup født den 25. november 1796

Den 3. søndag i Advent den 11. december 1796

Havde Gaardmand i Dørrup Jens Pedersen og Johanne Svendsdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Søren, baaret af Niels Pedersens Hustru af Grønschou, Faddere: Jens Jørgensens Datter af Dørrup, Peder Pedersen, Erich Andersen og Søren Nielsen, alle af Dørrup 


 

 

1797

 

1797 nr.1

Zidsel Christensdatter i Gantrup født den 22. januar 1796

den 5. søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 5. februar 1797

havde Christen Olsen og Anna Marie Jensdatter, Gaardfolk i Gantrup en Datter til Daabens Confirmation kaldet Zidsel, baaret af Anders Rasmussens Hustru af Tepstrup, Faddere: Ole Sørensen, og Morten Olsen af Voerladegaard, Lauritz Sørensen af Hemb, Jens Jensen Dørrups Datter Inger af Gantrup

 

side 243

 

1797 nr.2

Jens Lassen i Gantrup, født den 12. januar 1797

Søndag Sexagesima den 19. februar 1797

Havde Gaardmand Lass Nielsen Skrædder og Berthe Rasmusdatter i Gantrup en Søn til Daabens Confirmation kaldet Jens, baaret af Jesper Sørensens Datter i Gantrup Karen, Faddere: Niels Nielsen af Yding, Jens Jensen Dørrup, Anders Nielsen, hans Andersens Hustru, alle af Gantrup

 

1797 nr.3

Peder Sørensen i Voerladegaard, født den 11. februar 1797

fastelavns søndag den 26. februar 1797

Havde Søren Nielsen og Anne Pedersdatter, Gaardfolk i Voerladegaard, en Søn til Daabens Confirmation kalder Peder, baaret af Madame Møller af Kloster Mølle, Faddere: Peder Nielsen, Anders Sørensen, morten Olsen og Peder Sørensens Datter Karen alle af Voerladegaard 

 

1797 nr.4

Maren Jensdatter i Hemb, født den 4. marts 1797

Palme søndag den 9. april 1797

Havde Gaardmand i Hemb Jens Terchildsen og Anne Sørensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Maren, baaret af Rasmus Christensens Datter i Hemb, Faddere: Anders Nielsen af Yding, Rasmus Sørensen af Møldrup, Lauritz Sørensen af Hemb, og Peder Sørensens Datter af Voerladegaard

 

1797 nr.5

Anders Sørensen i Dørrup, født den 30. marts 1797

Den 2. søndag efter Paaske den 30. april 1797

Havde Gaardmand i Dørrup Søren Andersen og Bodil Marie Pedersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Anders, baaret af Moderens Søster Karen Pedersdatter, Faddere: Peder Pedersen, Søren Nielsen, Morten Andersen, alle af Dørrup, Anne Sophie Pedersdatter af Voerladegaard


 

 

1797 nr.6

Anders Jensen i Dørrup født den 20. maj 1797

Trinitatis søndag den 11. juni 1797

Havde Husmand i Dørrup Jens Andersen og Giertrud Nielsdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Anders, baaret af Jens Jensens Datter Maren af Voerladegaard, Faddere: Søren Nielsen og iver Jørgensen af Dørrup, Jens Jensen af Voerladegaard og Peder Johansens datter af Hemb

 

1797 nr.7

Jens Jensen i Gantrup, født den 23. april 1797

Den 1. Søndag efter Trinitatis den 18. juni 1797

havde Gaardmand i Gantrup afgangen Jens Nielsen og Maren Rasmusdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Jens. baaret af Jens Dørrups Hustru af Gantrup, fadderne: Peder Sørensen, Knud Sørensen begge af Gantrup, Ole Madsen af Hemb Østergaard og hans Datter.

 

1797 nr. 8

Johanne, et uægte Barn, født den 30. maj 1797

Ditto Dato [den 18. juni 1797]

Havde Anne Marie Pedersdatter af Voerladegaard en Datter til Daabens Confirmation kaldet Johanne, baaret af Søren Nielsens Hustru, Faddere: Jens Jensen, Søren Nielsen, Morten Olsen og Peder Sørensens Datter Maren, alle af Voerladegaard, Faderen blev udlagt at være Mads Jørgensen Borup

 

Side 244

 

1797 nr.9

Rasmus Rasmussen i Dørrup, født den 21. juni 1797

Den 5. søndag efter Trinitatis den 16. juli 1797

Havde Gaardmand i Dørrup Rasmus Rasmussen og Anne Nielsdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Rasmus, baaret af Mette Jacobsdatter af Sønder Vissing Præstegaard, Faddere: Niels Sørensen, Rasmus Sørensen, Iver Jørgensen og Søren Nielsens Hustru, alle af Dørrup

 

1797 nr.10

Peder Andreasen i Gantrup, født den 18. juni 1797

den 6. søndag efter Trinitatis den 23. juli 1797

havde Huusmand i Gantrup Andreas Pedersen og Anne Marie Jensdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Peder, baaret af Jesper Sørensens Hustru, Faddere: Michel Knudsen, Søren Christensen, Thomas Knudsen og Hustru, alle af Gantrup

 

1797 nr.11

Gunder Johansen i Voerladegaard født den 19. juli 1797

den 9. søndag efter Trinitatis den 13. august 1797

havde Huusmand i Voerladegaard Johan Pedersen og Karen Gundersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Gunder, baaret af Knud Gundersens Hustru af Voerladegaard, Faddere: Søren Nielsen, Peder Nielsen, og Jens Jensen, alle af Voerladegaard, Jens Andersens pige Mette af Dørrup

 

1797 nr.12

Ane Lauritzdatter i Hemb, født den 9. september 1797

den 16. søndag efter Trinitatis den 1. oktober 1797

havde Gaardmand i Hemb Lauritz Sørensen og Maren Olsdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Ane, baaret af Anders Nielsens Hustru af Gantrup, Faddere: Jens Terchildsen, Jacob Christensen, Ole Madsen, alle af Hemb og Morten Olsens Hustru af Voerladegaard

 

1797 nr.13

Berthe Marie Andersdatter i Gantrup, født den 4. november 1797

2. juledag den 26. december 1797

Havde Boelsmand i Gantrup Anders Rasmussen Vilholt og Ingeborg Jensdatter en Datter til Daabens Confirmation, kaldet Berthe Marie, baaret af Rasmus Christensens Fæstemø af Vilholt, Faddere: Lars Nielsens Hustru, Jens Dørrup, Simon Erichsen, alle af Gantrup, og Lægsmand Anders Simonsen af Thønning

 

1797 nr.14

Maren Sørensdatter i Møldrup, født den 3. marts 1797

Den 3. marts 1797 blev Gaardmand i Møldrup Rasmus Sørensens og Maren Sørensdatters Datter Maren inddøbt, men døde den 19. marts 1797 uden at komme i Kirken

 

1797 nr.15

Ole Christensen i Gantrup, født den 10. december 1797

Den 10. december 1797 blev Gaardmand Christen Olsens i Gantrup og Kirsten Knudsdatters søn Ole født, men døde den 19. december 1797 uden at komme i Kirke

 

1797 nr.16

Johanne Marie Jensdatter i Gantrup, født den 26. november 1797

Lørdagen den 30. december 1797

Havde Corporal Jens Holth og Anne Kirstine Michelsdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Johanne Marie, baaret af Jesper Sørensens Datter i Gantrup Karen, Faddere: Anders Rasmussen Vilholts Hustru, Michel Knudsen, Thomas Knudsen, Søren Christensen, alle af Gantrup

 

Side 245

 

1798

 

1798 nr.1

Mette Marie Bang, født i Dørrup den 13. december 1797

Nytaars dag

Havde Sognedegnen Hr. Simon Bang og Mette Pauline Fischer en Datter til Daabens Confirmation kaldet Mette Marie, baaret af Præsten Arntzens Hustru, Faddere: Jomfru A. C. Jansen, Hr. Michael Jansen, begge af Vissing Præstegaard, Hr. Møller af Pintz Mølle, og Hr. H. P. Møller af Closter Mølle 


 

 

1798 nr.2

Else Marie Jacobsdatter i Hemb Østergaard, født den 7. januar 1798

Søndag Septuagesima den 4. februar 1798

Havde Huusmand Jacob Jensen i Hemb og Karen Pedersdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Else Marie, baaret af Ole Madsens Hustru i Hemb Østergaard, Faddere: Dittos Datter Anne, Jens Terchildsen, Jacob Christensen og Lauritz Sørensen af Hemb

 

1798 nr.3

Anne Mortensdatter i Voerladegaard født 6. marts 1798

Midfaste søndag den 18. marts 1798

havde Gaardmand i Voerladegaard Morten Olsen og Zidsel Lauritzdatter en datter til daabens Confirmation, kaldet Anne, baaret af Lauritz Sørensens Hustru i Hemb, Faddere: Anders Smed og Christen Olsen i Gantrup, Peder Nielsen og Jens Jensen i Ladegaard

 

1798 nr.4

Christen Christensen i Gantrup, født den 24. april 1798

den 5. søndag efter Paaske den 13. maj 1798

havde Smeden i Gantrup Christen Hansen og Johanne Christensdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Christen, baaret af Else Marie Pedersdatter i Møldrup, Faddere: Knud Sørensen, Peder Sørensen Skrædder, Jens Sørensen, og Søren Christensens Hustru, alle af Gantrup

 

1798 nr.5

Jens Jensen i Gantrup, født den 17. maj 1798

Trinitatis søndag den 3. juni 1798

Havde Gaardmand i Gantrup Jens Jensen Dørrup og Maren Jensdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Jens, baaret af hans Jensens Hustru af Unnerup, Faddere: Michel Nielsen, Brødrene Knud, Peder og Jens Sørensen, alle af Gantrup

 

1798 nr.6

Mette Marie Simonsdatter i Gantrup, født den 20. maj 1798

den 4. søndag efter Trinitatis den 1. juli 1798

havde Gaardmand i Gantrup Simon Erichsen og Maren Hendrichsdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Mette Marie, baaret af Musicant Rasmus Udstrups Datter af Brørup, Faddere: Jesper Sørensen, Anders Nielsen, Thomas Knudsen og Anders Vilholts Hustru, alle af Gantrup

 

1798 nr.7

Anne Kirstine Jensdatter i Hemb, født den 13. juni 1798

Ditto Dato [1. juli 1798]

Havde Huusmand i Hemb Jens Knudsen og Karen Jensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Anne Kirstine, baaret af Jens Terchildsens Hustru, Faddere: Peder Jacobsen, Jens Rasmussen, Las Nielsen og Peder Juuls Hustru, alle af Hemb


 

 

Side 246

 

1798 nr.8

Mette Cathrine Knudsdatter i Dørrup, født den 21. juli 1798

den 8. søndag efter Trinitatis den 29. juli 1798

havde Gaardmand i Dørrup Knud Jensen og Karen Pedersdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Mette Cathrine, baaret af Marie Cathrine Jensdatter i Vinding, Faddere: Anders Jacobsen, Søren Nielsen, Erich Andersen og Jens Pedersens Hustru, alle af Dørrup

 

1798 nr.9

Niels Jespersen i Gantrup, født den 5. juli 1798

den 9. søndag efter Trinitatis den 5. august 1798

havde Boelsmand i Gantrup Jesper Sørensen og Elisabeth Nielsdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Niels, baaret af Niels Hansen Krogs Hustru i Voerladegaard, Faddere: Christen Olsen, Knud Sørensen, Ole Sørensen og Peder Sørensen Skrædder, alle af Gantrup

 

1798 nr.10

Mette Marie Jensdatter i Grønschou, født den 13. august 1798

den 13. søndag efter Trinitatis den 2. september 1798

havde Boelsmand Jens Nielsen i Grønschou og Charlotte Amalia Jensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Mette Marie, baaret af Anders Jensens Hustru i Vissing, Faddere: Søren Nielsen den yngre i Dørrup, Niels Brædstrup, Ole Nielsen og Jens Pedersens Hustru, alle af Vissing

 

1798 nr. 11

Anders Mortensen i Dørrup, født den 26. august 1798

Ditto Dato [2. september 1798]

Havde Gaardmand Iver Jørgensens datter Kirstine i Dørrup en Søn til Daabens Confirmation kaldet Anders, baaret af Rasmus Pedersens Datter i Eyer, Faddere: Søren Nielsen den ældre, Knud Jacobsen, Rasmus Rasmussen Bonde og Knud Jensens Hustru, alle af Dørrup, Barnets Fader Morten Andersen blev kort efter gift med Moderen, bemeldte Kirstine Iversdatter

 

1798 nr.12

Anne Michelsdatter i Gantrup, født den 26. juli 1798

den 14. søndag efter Trinitatis den 9. september 1798

havde Gaardmand i Gantrup Michel Nielsen og Mette Sørensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Ane, baaret af Marie Nielsdatter, Faddere: Peder Sørensen Skrædder, Jens Dørrup, Jens Eschildsen, alle af Gantrup, Maren Kirstine Andersdatter af Birchnæs


 

 

1798 nr.13

Barbera Sørensdatter i Dørrup, født den 15. september 1798

den 16. søndag efter Trinitatis den 23. september 1798

havde Gaardmand i Dørrup Søren Nielsen den Yngre og Cathrine Jensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Barbera, baaret af Karen Nielsdatter i Vinding, Faddere: Jens Jørgensen, Knud Jensen, Anders Jacobsen og Karen Pedersdatter, alle af Dørrup

 

1798 nr.14

Maren Rasmusdatter i Møldrup, født den 17. september 1798

Den 17. september fødte Gaardmand i Møldrup Rasmus Sørensens Hustru Bodild Jensdatter en Datter, inddøbt Maren, som døde den 6. oktober 1798, uden at komme i Kirke

 

1798 nr.15

Karen Iversdatter i Dørrup, født den 26. august 1798

den 19. søndag efter Trinitatis den 14. oktober 1798

havde Gaardmand i Dørrup Iver Andersen og Johanne Jensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Karen, baaret af christian Iversens Datter Maren i Dørrup, Faddere: Jens Jørgensens Datter, christian Iversen af Dørrup, Niels Pedersen i Ladegaard og Peder Sørensen Skrædder i Gantrup

 

side 247

 

1798 nr.16

Søren Jensen i Gantrup, født den 28. oktober 1798

Den 28. oktober fødte Boelsmand i Gantrup Jens Sørensen Alrøes Hustru Mette Nielsdatter en søn Søren, inddøbt, men døde den 6. november 1798, uden at komme i Kirken

 

1799

 

1799 nr.1

Maren Jacobsdatter i Hemb Østergaard, født den 9. december 1798

Søndag Sexagesima den 27. januar 1799

Havde pigen Ane Pedersdatter i Hemb Østergaard en Datter til Daabens Confirmation kaldet Maren, baaret af ---- Faddere: Jens Terchildsen, Jacob Jensen, Lauritz Sørensen og Jens Rasmussen, alle af Hemb, Faderen udlagt at være Jacob Andersen af Hemb Østergaard

 

1799 nr.2

Søren Sørensen i Ladegaard, født den 9. januar 1799

Den 9. januar 1799 fødte Søren Nielsens Hustru Ane Pedersdatter en søn Søren, som døde fierde timer gammel i Voerladegaard og begravet den 13. januar 1799


 

 

1799 nr.3

Peder Johansen i Voerladegaard født den 1. februar 1799

Midfaste søndag den 3. marts 1799

Havde Gaardmand i Voerladegaard Johan Pedersen og Hustru Karen Gundersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Peder, baaret af pigen Mette Pedersdatter i Hemb, Faddere: Jens Jensen, Peder Nielsen, Morten Olsen og Niels Krogs Hustru alle af Voerladegaard

 

1799 nr.4

Morten Iversen i Dørrup født den 4. maj 1799

2. pintsedag den 13. maj 1799

Havde Gaardmand i Dørrup Iver Jørgensen og Hustru Else Andersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Morten, baaret af Morten Nielsens Enke Ane Jacobsdatter, Faddere: Søren Nielsen, Lauritz Andersen, Knud Jacobsen og Anders Jacobsens Hustru, alle af Dørrup

 

1799 nr.5

Anne Olesdatter i Dørrup født den 29. marts 1799

Ditto Dato [den 13. maj 1799]

Havde Huusmand Ole Jensen Buch og Hustru Karen Jensdatter i Dørrup en Datter til Daabens Confirmation kaldet Anne, baaret af -----, Faddere: Rasmus Bonde, Jens Væver, Knud Jacobsen og Lauritz Andersen, alle af Dørrup

 

1799 nr.6

Karen Marie Jensdatter i Gantrup, født den 22. juli 1799

den 13. søndag efter Trinitatis den 18. august 1799

havde Gaardmand i Gantrup Jens Sørensen Bødtker og Hustru Maren Rasmusdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Karen Marie, baaret af ---, Faddere: Jens Dørrup, Jens Christensen, Anders Nielsen og Michel Nielsen, alle af Gantrup

 

1799 nr.7

Rasmus Rasmussen i Dørrup, født den 20. august 1799

den 14. søndag efter Trinitatis den 11. september 1799

havde Gaardmand i Dørrup Rasmus Rasmussen Vilholt og Hustru Margrethe Jensdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Rasmus, baaret af ----, Faddere: Jens Jørgensen, Iver Jørgensen, Knud Jacobsen og Anders Jacobsen, alle af Dørrup

 

side 248

 

1799 nr.8

Maren Thomasdatter i Gantrup, født den 3. juni 1799

den 7. søndag efter Trinitatis den 7. juli 1799

havde Huusmand i Gantrup Thomas Knudsen og Hustru Else Erichsdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Maren, baaret af ----, Faddere: Jens Naldal, Søren Christensen, Jens Jacobsen og Michel Nielsen, alle af Gantrup


 

 

1799 nr.9

Maren Iversdatter i Dørrup, født den 12. september 1799

den 23. søndag efter Trinitatis den 27. oktober 1799

havde Gaardmand i Dørrup Iver Andersen og Hustru Johanne Jensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Maren, baaret af ----, Faddere: Hans Lauritzen, Rasmus Bonde, Knud Jacobsen, af Dørrup og gamle Peder Nielsen i Voerladegaard

 

1799 nr.10

Zidsel Kirstine Thomasdatter i Gantrup, født den 29. september 1799

den 24. søndag efter Trinitatis den 3. november 1799

havde Hiulmand Thomas Sørensen i Gantrup og Hustru Kirsten Nielsdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Zidsel Kirstine, baaret af ---, Faddere: Jens Dørrup, Peder Sørensen, Las Skrædder og Søren Christensen, alle af Gantrup

 

1799 nr.11

Rasmus Jensen i Gantrup, født den 9. oktober 1799

den 26. søndag efter Trinitatis den 17. november 1799

havde Gaardmand Jens Terchildsen i Hemb og Hustru Ane Sørensdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Rasmus, baaret af Niels Hansens Hustru i Voerladegaard, Faddere: Ole Madsen, Lauritz Sørensen, Peder Jensen i Hemb og Anders Lægsmand i Yding

 

1799 nr.12

Karen Lasdatter i Gantrup, født den 25. oktober 1799

den 27. søndag efter Trinitatis den 24. november 1799

havde Husmand Las Nielsen Skrædder i Gantrup og Hustru Berthe Rasmusdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Karen, baaret af ----, Faddere: Jens Christensen Naldal og Jens Erichsen Pind, alle i Gantrup

 

1799 nr.13

Johan Friderich Thomassen i Gantrup, født den 18. november 1799

Den 18. november 1799 fødte Husmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Marie Andersdatter en Søn Johan Friderich, som døde 28. november 1799 uden at komme i Kirken

 

1800

 

1800 nr.1

Niels Rasmussen i Dørrup, født den 21. december 1799 

Den 1. søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 12. januar 1800

Havde Gaardmand Rasmus Rasmussen i Dørrup og afgangen Hustru Ane Nielsdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Niels, baaret af Niels Sørensens Hustru i Dørrup, Faddere: Lauritz Andersen, Hans Lauritzen, Anders Jacobsen og Rasmus Sørensen, alle af Dørrup


 

 

1800 nr.2

Rasmus Andersen i Dørrup, født den 12. februar 1800

den 3. søndag i Fasten den 16. marts 1800

havde Gaardmand Anders Jacobsen og Hustru --- en Søn til Daabens Confirmation kaldet Rasmus, baaret af ---, Faddere: Knud Jensen, Rasmus Sørensen, Knud Jacobsen og Søren Andersen i Grønschou

 

Side 249

 

1800 nr.3

Hans Christensen i Gantrup født 4. marts 1800

Skiærtorsdag den 10. april 1800

havde Smeden i Gantrup Christen Hansen og Hustru Johanne Christensdatter en søn til daabens Confirmation, kaldet Hans, baaret af Jens Krogs Hustru i Gantrup, Fadderne: Jens Christensen, Søren Christensen, Jens Jacobsen og Michel Nielsens Hustru i Gantrup

 

1800 nr.4

Karen Jensdatter i Gantrup født den 12. marts 1800

den 2. søndag efter Paaske den 27. april 1800

havde Husmand Jens Jacobsen i Gantrup og Hustru Ane Pedersdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Karen, baaret af ---, Faddere: Jens Erichsen Pind, Thomas Knudsen, Jens og Søren Christensen, alle af Gantrup

 

1800 nr.5

Mette Marie Sørensdatter i Hemb, født den 28. april 1800

Trinitatis søndag den 8. juni 1800

Havde Tømmermand Søren Christensen Grønschou i Hemb og Hustru Ulrica Olesdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Mette Marie, baaret af pigen Karen Christensdatter i Grønschou, Faddere: Lauritz Sørensen, Jacob Jensen, Peder Jensen og Ole Madsen, alle i Hemb

 

1800 nr.6

Søren Pedersen i Voerladegaard født den 17. maj 1800

den 2. søndag efter Trinitatis den 22. juni 1800

havde Gaardmand Unge Peder Nielsen og Hustru Ane Pedersdatter i Voerladegaard en Søn til Daabens Confirmation kaldet Søren, baaret af --- Faddere: Morten Olsen, gamle Peder Nielsen, Niels Vinther og Niels Pedersen, alle i Voerladegaard

 

1800 nr.7

Niels Nielsen i Gantrup, født den 25. maj 1800

Ditto Dato [22. juni 1800]

Havde Husmand Niels Pedersen og Hustru Gjertrud Marie Sørensdatter i Gantrup en Søn til Daabens Confirmation, baaret af pigen Karen Sørensdatter af Vinding, Faddere: Jens Pedersen Krog, Peder Sørensen Skrædder, Jens Dørrup og Michel Nielsen i Gantrup


 

 

1800 nr.8

Christian Vilhelm Bungrass i Christianslund, født den 3. juli 1800

den 7. søndag efter Trinitatis den 27. juli 1800

havde en Reisende Jomfrue Anne Cathrine Christensdatter Holm en Søn til Daabens Confirmation kaldet christian Vilhelm Bungrass, baaret af ---, Faddere: Christian Iversen, Peder Christiansen, Jens Jørgensen og Peder Jensen af Dørrup, Faderen udlagt en reisende ubekiendt

 

1800 nr.9

Peder Andersen i Gantrup, født den 25. juni 1800

den 8. søndag efter Trinitatis den 3. august 1800

havde Husmand Anders Rasmussen Vilholt i Gantrup og Hustru Ingeborg Pedersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Peder, baaret af ---, Faddere: Rasmus Christensen i Vilholt, Knud Rasmussen ibid, Rasmus Vilholt i Dørrup og Peder Sørensen Skrædder i Gantrup

 

1800 nr.10

Peder Andersen i Møldrup, født den 16. juli 1800

den 15. søndag efter Trinitatis den 21. september 1800

havde Gaardmand Anders Pedersen i Møldrup og Hustru Mette Marie Jochumsdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Peder, baaret af ---, Faddere: Mads Sørensen i Vissing, Rasmus Sørensen i Møldrup, gamle Peder Nielsen i Voerladegaard og Jacob Christensen i Hemb

 

side 250

 

1800 nr.11

Lauritz Mortensen i Voerladegaard, født 27. august 1800

den 27. august 1800 fødte g: m: Morten Olesens Hustru Zidsel Lauritzdatter i Voerladegaard en søn Lauritz, som døde den 5. september 1800 uden at komme i Kirke

 

1800 nr.12

Jens Rasmussen i Møldrup født den 5. september 1800

Den 5. september 1800 fødte Gaardmand Rasmus Sørensens Hustru Maren Sørensdatter i Møldrup en Søn som døde den 9. september 1800 uden at komme i Kirke

 

1800 nr.13

Peder Nielsen i Voerladegaard født den 5. september 1800

den 19. søndag efter Trinitatis den 19. oktober 1800

havde Gaardmand Niels Hansen Krog i Voerladegaard og Hustru Maren Pedersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Peder, baaret af Peder Nielsen Yngres Hustru i Voerladegaard, Faddere: Hans Thomasen i Krog, Morten Olesen i Voerladegaard, Rasmus Sørensen og Erich Andersen i Dørrup


 

 

1800 nr.14

Johanne Lauritzdatter i Hemb, født den – 1800,

den 22. søndag efter Trinitatis den 9. november 1800

havde Gaardmand i Hemb Lauritz Sørensen og Hustru Maren Olesdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Johanne, baaret af Morten Olesens Hustru i Voerladegaard, Faddere: Morten Olesen ibid. Jacob Christensen, Jens Rasmussen og Jens Terchildsen, alle i Hemb

 

1801

 

1801 nr.1

Gjertrud Knudsdatter i Dørrup, født den 3. januar 1801

Den 2. søndag efter Hellig 3 Kongers dag den18. januar 1801

Havde Gaardmand Knud Jensen i Dørrup og Hustru Karen Pedersdatter en Datter Gjertrud til Daabens Confirmation, baaret af Rasmus Christensens Datter Maren i Hemb, Faddere: Iver Jørgensen, Jens Jensen Gantrup, Rasmus Rasmussen den yngre og Erich Andersen, alle af Dørrup 

 

1801 nr.2

Ane Cathrine Rasmusdatter i Dørrup, født den 3. januar 1801

Den 3. søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 25. januar 1801

Havde Gaardmand Rasmus Rasmussen i Dørrup og Hustru Ane Jespersdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Ane Cathrine, baaret af Erich Andersens Hustru i Dørrup, Faddere: Jesper Sørensen i Gantrup, Søren Nielsen Sognefoged, Iver Andersen og Knud Jensen, alle i Dørrup

 

1801 nr.3

Ane Marie Jensdatter i Gantrup, født den 8. januar 1801

Søndag Septuagesima den 11. februar 1801

Havde Gaardmand Jens Jensen Dørrup i Gantrup og Hustru Maren Jensdatter en Datter Ane Marie til Daabens Confirmation, baaret af pigen Maren Pedersdatter i Møldrup, Faddere: Jens Andersen i Dørrup, Rasmus Sørensen i Møldrup, Jesper Sørensen og Linhart Christensen i Gantrup

 

1801 nr.4

Ane Olesdatter i Dørrup, født den 27. februar 1801

Den 5. søndag i Fasten den 22. marts 1801

Havde Husmand Ole Jensen Buch og Hustru Karen Jensdatter i Dørrup en Datter til Daabens Confirmation kaldet Ane, baaret af ----, Faddere: Jens Andersen Væver, Rasmus Bonde, Iver Andersen og Iver Jørgensen, alle i Dørrup

 

Side 251

 

1801 nr.5

Knud Michelsen i Gantrup, født den 13. februar 1801

Palmesøndag den 29. marts 1801

Havde Gaardmand Michel Nielsen i Gantrup og Hustru Mette Sørensdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Knud, baaret af ---, Faddere: Jens Eschildsen, Jesper Sørensen, Anders Nielsen og Knud Sørensen, alle af Gantrup

 

1801 nr.6

Johan Friderich Andreassen i Gantrup, født den 4. april 1801

den 3. søndag efter Paaske den 26. april 1801

havde Husmand Andreas Pedersen i Gantrup og Hustru Anne Marie Andersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Johan Friderich, baaret af ---, Faddere: Jens Pedersen Krog, Jens og Søren Christensen og Niels Jensen Dørrup, alle af Gantrup

 

1801 nr.7

Karen Iversdatter i Dørrup, født den 29. marts 1801

den 5. søndag efter Paaske den 10. maj 1801

havde Gaardmand i Dørrup Iver Andersen og Hustru Johanne Jensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Karen, baaret af ---, Faddere: Hans Lauritzen, christian Iversen, Søren Sørensen, Knud Jacobsen, alle af Dørrup

 

1801 nr.8

Søren Iversen i Dørrup, født den 1. maj 1801

Christi Himmelfarts dag den 14. maj 1801

Havde Gaardmand i Dørrup Iver Jørgensen og Hustru Else Andersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Søren, baaret af Degnen Falchs Hustru i Vissing, Faddere: Erich Andersen, Rasmus Sørensen, Søren Nielsen yngre, og Jens Jørgensen, alle af Dørrup

 

1801 nr.9

Niels Sørensen i Dørrup, født den 18. juni 1801

den 4. søndag efter Trinitatis den 28. juni 1801

havde Gaardmand i Dørrup Søren Nielsen den yngre og Hustru Cathrine Jensdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Niels, baaret af Faderens Søster Maren Nielsdatter, Faddere: Søren Lægsmand, Rasmus Sørensen, Erich Andersen og Iver Jørgensen, alle i Dørrup

 

1801 nr.10

Peder Johansen i Voerladegaard født den 5. juni 1801

den 5. søndag efter Trinitatis den 5. juli 1801

havde Husmand i Voerladegaard Johan Pedersen og Hustru Karen Gundersdatter en Søn til Daabens Confirmation Peder, baaret af pigen Ane Kirstine Jensdatter, Faddere: Knud Gundersen, Anders Bjerre, Niels Pedersen, og gamle Peder Nielsen, alle i Voerladegaard

 

1801 nr.11

Rasmus Knudsen i Gantrup, født den 4. juni 1801

den 8. søndag efter Trinitatis den 26. juli 1801

havde pigen Karen Lindhartsdatter i Gantrup en Søn til Daabens Confirmation Rasmus, baaret af Maren Rasmusdatter fra Trampenberg, Faddere: Rasmus Pedersen af Trampenberg, Rasmus Pedersen af Yding, Jesper Sørensen og Jens Alrøes Hustru i Gantrup, Fader udlagt at være Knud Rasmussen i Vilholt


 

 

1801 nr.12

Jens Jørgen Andreassen i Voerladegaard, født den 3. august 1801

den 14. søndag efter Trinitatis den 6. september 1801

havde Glarmester Andreas Johansen og Hustru Birthe Jensdatter i Voerladegaard en Søn til Daabens Confirmation Jens Jørgen, baaret af pigen Gjertrud Michelsdatter, Faddere: Morten Olesen, Niels Pedersen, Niels Hansen og Ane Pedersdatter, alle af Voerladegaard

 

Side 252

 

1801 nr.13

Niels Jensen i Dørrup, født den 26. juli 1801

Ditto Dato [6. september 1801]

Havde Husmand i Dørrup Jens Andersen Væver og Hustru Gjertrud Marie Nielsdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Niels, baaret af pigen Sidsel Jensdatter i Krog, Faddere: Rasmus Rasmussen Vilholt og Jens Christensen i Dørrup, Johan Pedersen og Anders Pedersen af Voerladegaard

 

1801 nr.14

Ane Marie Rasmusdatter i Møldrup, født den 7. august 1801

den 15. søndag efter Trinitatis den 13. september 1801

havde Gaardmand i Møldrup Rasmus Sørensen og Hustru Bodild Jensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Ane Marie, baaret af Niels Pedersens Hustru, Faddere: Jens Jensen, Peder Nielsen ældre, Morten Olesen og Niels Hansen, alle af Voerladegaard

 

1801 nr.15

Lauritz Mortensen i Voerladegaard, født 4. august 1801

den 16. søndag efter Trinitatis den 20. september 1801,

havde Gaardmand i Voerladegaard Morten Olesen og Hustru Sidsel Lauritzdatter en søn til daabens Confirmation, kaldet Lauritz, baaren af Niels Rasmussens Hustru af Brørup, Faddere: Niels Hansen, Niels Pedersen, Niels Vinther og unge Peder Nielsen, alle af Voerladegaard

 

1802

 

1802 nr.1

Karen Andersdatter i Møldrup, født den 15. december 1801

Sexagesima den 21. februar 1802

Havde Gaardmand i Møldrup Anders Pedersen og Hustru Mette Marie Jochumsdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Karen, baaret af Faderens Søster Maren Pedersdatter i Vestbirk, Faddere: Jacob Christensen i Hemb, Knud Jacobsen i Dørrup, Peder Nielsen den ældre, og Niels Pedersen, alle i Voerladegaard


 

 

1802 nr.2

Anne Mortensdatter i Grønschou, født den 28. januar 1802

Den 3. søndag i Fasten den 21. marts 1802

Havde pigen Karen Christensdatter i Grønschou en Datter til Daabens Confirmation kaldet Ane, baaret af Jens Nielsens Hustru af Møldruphuus, Faddere: Jens Nielsen ibid. Anders Rasmussen og Jens Nielsen i Grønschou, og Peder Christiansen af Hanslund, Faderen udlagt at være gift mand Morten Andersen i Voerladegaard

 

1802 nr.3

Sidsel Mortensdatter i Voerladegaard født den 5. april 1802

Almindelig Bededag den 14. maj 1802

Havde Morten Andersen i Voerladegaard og Hustru Kirsten Iversdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Sidsel, baaret af Iver Jørgensens Hustru i Dørrup, Faddere: Anders Jacobsen og Søren Nielsen Lægsmand i Dørrup, Morten Olesen og unge Peder Nielsen i Voerladegaard

 

1802 nr.4

Karen Rasmusdatter i Dørrup født den 24. april 1802

den 6. søndag efter Paaske den 30. maj 1802

havde Gaardmand i Dørrup Rasmus Rasmussen Vilholt og Hustru Ane Margrethe Jensdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Karen, baaret af Anders Simonsens Hustru i Tønning, Faddere: Rasmus Christensen i Vilholt, Anders Rasmussen i Gantrup, Søren Nielsen og Knud Jensen i Dørrup

 

1802 nr.5

Niels Jensen i Grønschou, født den 29. juni 1802

den 4. søndag efter Trinitatis den 11. juli 1802

havde Husmand Jens Nielsen i Grønschou og Hustru Charlotte Amalie Jensdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Niels, baaret af Jens Jensens Hustru i Sønder Vissing, Faddere: Ole Nielsen ibid, Peder Christiansen i Christianslund, Jens Nielsen i Møldruphuus, Søren Nielsen Yngre af Dørrup

 

Side 253

 

1802 nr.6

Kirsten Jensdatter i Gantrup, født den 17. juni 1802

den 5. søndag efter Trinitatis den 18. juli 1802

havde Boelsmand i Gantrup Jens Sørensen Alrøe og Hustru Mette Jacobsdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Kirsten, baaret af Peder Jensens Hustru i Gjedvad, Faddere: Anders Rasmussen Vilholt, Jens Pedersen, Linhart Christensen og Peder Lauritzen, alle af Gantrup

 

1802 nr.7

Maren Thomasdatter i Gantrup, født den 10. juli 1802

den 8. søndag efter Trinitatis den 8. august 1802

havde Husmand i Gantrup Thomas Knudsen og Hustru Else Erichsdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Maren, baaret af pigen Johanne Jensdatter i Krog, Faddere: Anders Hansen i Krog, Jens Dørrup og Anders Vilholt i Gantrup og Sr. Claus Hansen i Bolund??

 

1802 nr.8

Mette Nielsdatter i Voerladegaard født den 24. august 1802

den 17. søndag efter Trinitatis den 10. oktober 1802

havde Gaardmand i Voerladegaard Niels Lauritzen Vinther og Hustru Ane Simonsdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Mette, Baaret af Rasmus Vinthers Hustru i Yding, Faddere: Peder Nielsen Yngre og ældre, Niels Hansen og Niels Pedersen, alle af Ladegaard

 

1802 nr.9

Rasmus Andersen i Gantrup, født den 25. august 1802

den 18. søndag efter Trinitatis den 17. oktober 1802

havde Husmand i Gantrup Anders Rasmussen Vilholt og Hustru Ingeborg Pedersdatter en Søn til Daabens Confirmation kaldet Rasmus, baaret af Berthel Olesens Hustru i Tønning, Faddere: Anders Nielsen i Tønning, Thomas Knudsen, Jens Sørensen og Jens Pedersen, alle i Gantrup

 

1802 nr.10

Gjertrud Pedersdatter i Voerladegaard født den 24. september 1802

20 søndag efter Trinitatis den 31. oktober 1802

Havde Gaardmand unge Peder Nielsen i Voerladegaard og Hustru Ane Pedersdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Gjertrud, baaret af Niels Pedersens Hustru i Voerladegaard, Faddere: Niels Vinther, Morten Olesen, Niels Hansen og gamle Peder Nielsen, alle i Voerladegaard

 

1802. nr.11

Gjertrud Marie Nielsdatter i Voerladegaard, født den 28. oktober 1802

den 2. søndag i Advent den 5. december 1802

havde Gaardmand Niels Hansen Krog i Voerladegaard og Hustru Maren Pedersdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Gjertrud Marie, baaret af Maren Rasmusdatter i Hemb, Faddere: Niels Vinther, Morten Olesen, Niels Pedersen og unge Peder Nielsen, alle af Voerladegaard

 

1802 nr.12

Ane Kirstine Jensdatter i Gantrup, født den 27. november 1802

Den 2. juledag den 26. december 1802

Havde pigen Karen Lindhartsdatter i Gantrup en Datter til Daabens Confirmation kaldet Ane Kirstine, baaret af Karen ??datter af Monberg, Faddere: Jesper Sørensen, Michel Nielsen, Christen Olesen, Jens Dørrups Hustru, alle af Gantrup, Faderen udlagt at være gift mand Jens Sørensen Alrøe i Gantrup

 

1803

 

1803 nr.1

Ane Magrethe Mortensdatter i Gantrup, født den 13. januar 1803

Den 1. søndag efter Faste den 27. februar 1803

Havde Gaardmand Morten Andersen i Gantrup og Hustru Maren Rasmusdatter en Datter til Daabens Confirmation kaldet Ane Magrethe, baaret af Jens Smeds datter Maren, Faddere: Peder Lauritzen, Jens Dørrup, Lindhart Christensen og Knud Thomassen, alle i Gantrup

 

Side 254

 

1803 nr.2

Karen Marie Jensdatter i Gantrup født den 19. januar 1803

Den 13. marts 1803, den 3. søndag i Fasten 1803

Havde Gaardmand i Gantrup Jens Jensen Dørrup og Hustru Maren Jensdatter en Datter Karen Marie til Daaben baaret af Anders Nielsens Hustru i Gantrup, Faddere: Mads Sørensen i Vissing, Anders Pedersen i Møldrup, Peder Lauritzen og Las Nielsens Hustru i Gantrup 

 

1803 nr.3

Anders Iversen i Dørrup, født den 24. marts 1803

den 3. søndag efter Paaske den1. maj 1803

havde Gaardmand i Dørrup Iver Andersen og Hustru Johanne Jensdatter en Søn til daaben, kaldet Anders, baaret af Hans Lauritzens Hustru Maren Iversdatter, Faddere: Iver Jørgensen, Rasmus Rasmussen, begge af Dørrup, og gamle Peder Nielsen og Niels Pedersen, begge af Voerladegaard

 

1803 nr.4

Olive Pedersdatter i Gantrup, født den 20. marts 1803

den 4. søndag efter Paaske den 8. maj 1803

havde Husmand i Gantrup Peder Lauritzen og Hustru Cathrine Laursdatter en Datter til daaben, kaldet Olive, baaret af Morten Olesens Hustru Sidsel Laursdatter i Voerladegaard, Faddere: Jens Dørrup, Jens Bødtker, Peder Sørensen og Anders Nielsen, alle i Gantrup

 

1803 nr.4

Gunder Knudsen i Voerladegaard, født den 28. april 1803

Den 2. pintsedag den 30. maj 1803

Havde Husmand i Voerladegaard Knud Gundersen og Hustru Ane Kirstine Jensdatter en Søn til daaben, kaldet Gunder, baaret af Pigen Jens Smeds datter Maren i Gantrup, Faddere: unge Peder Nielsen, Niels Pedersen, Niels Hansen og Niels Lauritsen Vinter, alle af Voerladegaard 

 

1803 nr.5

Niels Rasmussen i Dørrup, født den 6. maj 1803

den 1. søndag efter Trinitatis den 12. juni 1803

Havde Gaardmand i Dørrup Rasmus Rasmussen og Hustru Ane Jespersdatter en Søn til daaben, kaldet Niels, baaret af pigen Maren Nielsdatter i Dørrup, Faddere: Søren Nielsen, Rasmus Sørensen, Erich Andersen, Hans Lauritsen, alle af Dørrup

 

1803 nr.6

Niels Thomassen i Voerladegaard, født den 12. maj 1803

den 2. søndag efter Trinitatis den 19. juni 1803

havde Hiulmand i Voerladegaard Thomas Sørensen og Hustru Kirsten Nielsdatter en Søn til daaben, kaldet Niels, baaret af Niels Vinthers Hustru, Faddere: unge Peder Nielsen, Niels Pedersen, Niels Hansen, Søren Sørensen, alle af Voerladegaard


 

 

uden nr.1803

den 29. maj 1803 fødte Frantz Jensens Hustru i Gantrup for tidlig et dødt drengebarn, begravet den 5. juni 1803

 

Side 255

 

1803 nr.7

Maren Michelsdatter i Gantrup, født den 15. maj 1803

den 3. søndag efter Trinitatis den 26. juni 1803

havde Gaardmand Michel Nielsen i Gantrup og Hustru Mette Sørensdatter til daaben, en datter kaldet Maren, baaret af Jacob Andersens Hustru i Purup, Faddere: Jesper Sørensen og Jens Dørrup i Gantrup, Jens Knudsen og Anders Hansen af Birchnæs

 

1803 nr.8

Christen Christensen i Gantrup, født den 25. maj 1803

Do Dato [26. juni 1803]

Havde Smeden Christen Hansen i Gantrup og Hustru Johanne Christensdatter en Søn til daaben, kaldet Christen, baaret af pigen Dorthe Jensdatter af Dørrup, Faddere: Søren Christensen, Jens Erichsen Pind, Las Nielsen og Jens Christensen, alle af Gantrup

 

1803 nr.9

Jacob Jensen i Gantrup, født den 9. juni 1803

den 4. søndag efter Trinitatis den 3. juli 1803

havde Husmand Jens Jacobsen i Gantrup og Hustru Ane Pedersdatter en Søn til daaben, kaldet Jacob, baaret af Jens Pedersen Krogs Hustru, Faddere: Peder Sørensen og Anders Nielsen, alle af Gantrup, Anders Hansen af Krog og Rasmus Pedersen i Dørrup

 

1803 nr.10

Peder i Dørrup, født den 14. august 1803

den 17. søndag efter Trinitatis den 2. oktober 1803

havde Moderen Karen Pedersdatter en Søn til daaben, kaldet Peder, baaret af Rasmus Vilholts Hustru i Dørrup, Faddere: Jens Thaansen Smed, Jens Christensen, Christen Nielsen, alle af Dørrup, og Søren Andersen af Purup, Faderen en Reisende

 

1803 nr.11

Ane Cathrine, født i Gantrup den 27. september 1803

den 20. søndag efter Trinitatis den 23. oktober 1803

havde Moder Ane Sørensdatter udi Gantrup en Datter til daaben, kaldet Ane Cathrine, baaret af pigen Ane Pedersdatter, Faddere: Michel Knudsen Skrædder, Christen Hansen Smed, Jens og Søren Christensen, alle af Gantrup, Faderen udlagt at være en Reisende


 

 

1804

 

1804 nr.1

Morten Rasmussen i Dørrup, født den 24. november 1803

1. søndag efter Hellig 3 Konger 1804 den 8. januar 1804

Havde Gaardmand Rasmus Rasmussen Bonde i Dørrup og Hustru Ane Marie Pedersdatter en Søn til daaben, kaldet Morten, baaret af Laurs Sørensens Hustru Maren Olesdatter i Hem, Faddere: Iver Jørgensen, Anders Jacobsen, Jens Andersen, og Morten Andersen, alle af Dørrup

 

1804 nr.2

Christen Mortensen, født den 6. december 1803

Den 2. søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 15. januar 1804

Havde Husmand Morten Mortensen i Hem og Hustru Ane Rasmusdatter en Søn til daaben, kaldet Christen, baaret af pigen Maren Mortensdatter af Tvingstrup, Faddere: Niels Rasmussen, Lars Larsen, Jacob Olesen, og Iver Christiansen, alle af Hem

 

Side 256

 

1804 nr.3

Jens Knudsen i Dørrup, født den 22. december 1803

Søndag sexagesima den 5. februar 1804

Havde Gaardmand Knud Jensen i Dørrup og Hustru Karen Pedersdatter en Søn til daaben, kaldet Jens, baaret af Iver Jørgensens Hustru, Faddere: Anders Jacobsen, Rasmus Sørensen, unge Søren Nielsen og Rasmus Vilholt, alle af Dørrup

 

1804 nr.4

Kirsten Andersdatter i Dørrup, født den 3. og død den 26. april 1804

Den 3. april 1804 fødte Gaardmand Anders Jacobsens Hustru Maren Christensdatter i Dørrup en datter Kirsten, inddøbt den 5. april 1804, død den 26. april 1804 og begravet den 29. april 1804 uden at komme i Kirken

 

1804 nr.5

Ane Marie Andersdatter i Voerladegaard, født den 22. januar 1804 og død den 4. februar 1804

den 22. januar 1804 fødte Gaardmand Morten Olesens Hustru Sidsel Lauritzdatter en Datter Ane Marie inddøbt den 23, januar i Voerladegaard, men døde den 4. februar 1804, og begravet den 10. februar 1804 uden at komme i Kirke

 

1804 nr.6

Ane Hansdatter i Dørrup, født den 21. marts 1804

Christi Himmelfartsdag den 10. maj 1804

Havde Gaardmand Hans Lauritsen og Hustru Maren Iversdatter en Datter til daaben, kaldet Ane, baaret af Karen Pedersdatter, Faddere: Rasmus Sørensen, Erich Andersen, Laurs Andersen, Søren Sørensen, alle af Dørrup


 

 

1804 nr.7

Mette Marie Jensdatter i Hem, født den 13. april 1804

den 1. søndag efter Trinitatis den 3. juni 1804

havde Gaardmand Jens Terchildsen og Hustru Ane Sørensdatter i Hem en Datter til daaben, kaldet Mette Marie, baaret af pigen Karen Jensdatter, Faddere: Ole Madsen, Jacob Christensen, Jens Rasmussen og Lauritz Sørensen, alle af Hem  

 

1804 nr.8

Jochum Andersen i Møldrup, født den 21. april 1804

Do Dato [den 3. juni 1804]

Havde Gaardmand Anders Pedersen og Hustru Mette Marie Jochumsdatter i Møldrup en Søn til daaben, kaldet Jochum, baaret af pigen Maren Pedersdatter af Vestbirch, Faddere: Knud Jacobsen af Dørrup, den ældre Peder Nielsen og Peder Nielsen af Voerladegaard og Peder Christianslund

 

1804 nr.9

Niels Jensen paa Hem mark, født den 13. maj 1804

Den 2. pintsedag den 21. maj 1804

Havde Husmand Jens Nielsen og Hustru Maren Nielsdatter paa Hem mark en Søn til daaben, kaldet Niels, baaret af Rasmus Jensens Kone i Dørrup, Faddere: yngre Søren Nielsen i Dørrup, Anders Nielsen, Las Nielsen og Jesper Sørensen, alle af Gantrup

 

Side 257

 

1804 nr.10

Niels Sørensen i Dørrup, født den 16. august 1804 og død den 27. august 1804

Den 16. august 1804 fødte Gaardmand Søren Sørensens Hustru Maren Jensdatter en søn, Hiemmedøbt Niels, den 19. august 1804, død den 27. august 1804 uden at komme i Kirken

 

1804 nr.11

Karen Jensdatter født den 16. august 1804 i Hem

Den 16. august 1804 den 18. søndag efter Trinitatis 1804

Havde Gaardmand Jens Rasmussen og Hustru Ane Marie Pedersdatter en Datter til daaben, kaldet Karen, baaret af Jens Jensens Hustru Maren Rasmusdatter i Horndrup, Faddere: Terchild Jensen, Jacob Olesen, Peder Jensen, og Peder Jacobsen, alle af Hem

 

1804 nr.12

Kirsten Iversdatter i Dørrup, født den 12. september 1804

Den 22. søndag efter Trinitatis den 28. oktober 1804

Havde Gaardmand Iver Andersen i Dørrup og Hustru Johanne Jensdatter en Datter til daaben, kaldet Kirsten, baaret af pigen Karen Pedersdatter af Voerladegaard, Faddere: gamle Peder Nielsen i Voerladegaard, Rasmus Rasmussen, Hans Lauritsen og Knud Jacobsen, alle af Dørrup


 

 

1804 nr.13

Peder Marchussen Nielsen, født den 12. november 1804 i Gantrup

Den 12. november 1804 fødte Niels Knudsens Hustru Inger Jensdatter i Gantrup en søn kaldet Peder Marcussen, død den 16. november 1804 og begravet den 18. november 1804 uden at komme i Kirken

 

1805

 

1805 nr.1

Barbera Sørensdatter i Dørrup, født den 9. februar 1805

Den 1. søndag i Faste den 3. marts 1805

Havde Gaardmand unge Søren Nielsen i Dørrup og Hustru Cathrine Jensdatter en Datter til daaben, kaldet Barbera, baaret af Erich Andersens Hustru Karen Madsdatter, Faddere: Anders Jacobsen, Rasmus Sørensen, Iver Jørgensen og Rasmus Rasmussen, alle af Dørrup

 

1805 nr.2

Niels Jensen i Dørrup, født den 14. februar 1805

Den 2. søndag i Fasten den 10. marts 1805

Havde Smed Jens Thaansen i Dørrup og Hustru Else Mogensdatter en Søn til daaben, kaldet Niels, baaret af pigen Karen Pedersdatter i Voerladegaard, Faddere: Christen Nielsen, Erich Thomassen, Peder Jensen og Hans Erichsen, alle af Dørrup

 

1805 nr.3

Christian Andreassen født i Gantrup den 3. marts 1805

Den 2. paaskedag den 15. april 1805

Havde Husmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Marie Andersdatter i Gantrup en Søn til daaben, kaldet Christian, baaret af Christen Hansen Smeds fraskilte Kone Johanne Christensdatter, Faddere: Søren Christensen, Jens Erichsen, Peder Sørensen, og Jens Christensen, alle af Gantrup

 

1805 nr.4

Iver Mortensen i Dørrup fød den 16 marts 1805.

Den 1. Søndag efter Paaske, den 21. april Havde Gaardmand Morten Andersen og Hustru Kirsten Iversdatter en Søn til Daaben kaldet Iver baaret af Ane Jacobsdatter i Dørrup. Faddere: Iver Jørgensen, Søren Nielsen, Anders Jacobsen, Søren Nielsen

Lægmand, alle af Dørrup

 

Side 258

 

1805 nr.5

Peder Rasmussen i Møldrup, født den 14. april 1805

Fredagen den 17. maj 1805

Havde Gaardmand Rasmus Sørensen og Hustru Bodild Jensdatter i Møldrup en Søn til daaben, kaldet Peder, baaret af yngre Peder Nielsens Hustru, Faddere: Niels Hansen, Niels Pedersen, og Peder Nielsen den ældre, alle af Voerladegaard, og Anders Pedersen af Møldrup


 

 

1805 nr.6

Kirsten Nielsdatter i Voerladegaard, født den 18. april 1805

Trinitatis søndag den 9. juni 1805

Havde Gaardmand Niels Hansen Krog og Hustru Maren Pedersdatter en Datter til daaben, kaldet Kirsten, baaret af Jens Terchildsens datter Karen af Hem, Faddere: Anders Hansen af Krog, Niels Pedersen, Morten Olesen og unge Peder Nielsen, alle af Voerladegaard

 

1805 nr.7

Kirsten Knudsdatter i Voerladegaard, født den 19. april 1805

Den 2. pintsedag den 3. juni 1805

Havde Husmand Knud Gundersen og Hustru Ane Kirstine Jensdatter i Voerladegaard en Datter til daaben, kaldet Kirsten, baaret af pigen Ane Marie Jensdatter af Møldruphuus, Faddere: gamle Peder Nielsen, Niels Laursen, Morten Olesen og Niels Hansen Krog, alle i Voerladegaard

 

1805 nr.8

Ane Kirstine Jensdatter i Gantrup, født 26. april 1805

Den 26. april 1805 fødte Gaardmand Jens Alrøes Hustru Mette Jacobsdatter i Gantrup, en datter som blev hiemmedøbt samme dag Ane Kirstine, men død den 1. maj 1805, og begravet den 5. maj 1805 uden at komme i Kirke

 

1805 nr.9

Johanne Rasmusdatter i Dørrup, født den 11. juni 1805

Den 2. søndag efter Trinitatis den 23. juni 1805

Havde Gaardmand Rasmus Rasmussen Vilholt i Dørrup og Hustru Ane Magrethe Jensdatter en Datter til daaben, kaldet Johanne, baaret af Maren Clausdatter, Faddere: Knud Jensen, Erich Andersen, Søren Nielsen, og Rasmus Rasmussen, alle af Dørrup

 

Side 259

 

1805 nr.10

Ane Marie Andersdatter i Dørrup, født den 13. juni 1805

den 4. søndag efter Trinitatis den 7. juli 1805

havde Gaardmand Anders Jacobsen og Hustru Maren Christensdatter i Dørrup en Datter til daaben, kaldet Ane Marie, baaret af Jacob Andersens Hustru Karen Jespersdatter i Purup, Faddere: Rasmus Sørensen, Rasmus Rasmussen, Erich Andersen og Morten Andersen, alle af Dørrup

 

1805 nr.11

Rasmus Lassen i Gantrup, født den 18. juni 1805

den 6. søndag efter Trinitatis den 21. juli 1805

havde Husmand Las Nielsen og Hustru Birthe Rasmusdatter i Gantrup en Søn til daaben, kaldet Rasmus, baaret af Rasmus Rasmussens Hustru Ane Jespersdatter i Dørrup, Faddere: Niels Nielsen af Yding, Peder Sørensen, Anders Nielsen og Jesper Sørensen, alle af Gantrup


 

 

1805 nr.12

Kirsten Thomasdatter i Voerladegaard, født den 22. juni 1805

Do Dato [den 21. juli 1805]

Havde Hiulmand Thomas Sørensen og Hustru Ane Marie Knudsdatter i Voerladegaard en Datter til daaben, kaldet Kirsten, baaret af Maren Rasmusdatter af Horndrup, Faddere: Niels Hansen Krog, Niels Lauritsen, Peder Nielsen og Johan Pedersen, alle af Voerladegaard

 

1805 nr.13

Christen Sørensen i Gantrup, født den 12. juli 1805

den 9. søndag efter Trinitatis den 11. august 1805

havde Søren Christensen Træden og Hustru Karen Lindhartsdatter i Gantrup en Søn til daaben, kaldet Christen, baaret af pigen Mette Lindhartsdatter af Yding, Faddere: Jens Christensen af Træden, Jens Dørrup, Jens Jensen og Jens Pedersen, alle af Gantrup

 

1805 nr.14

Mette Jensdatter i Gantrup, født den 12, juli 1805

den 10. søndag efter Trinitatis den 12. juli 1805

havde Gaardmand Jens Jensen Dørrup og Hustru Maren Jensdatter i Gantrup en Datter til daaben, kaldet Mette, baaret af Jens Alrøes Hustru Mette Jacobsdatter, Faddere: Peder Sørensen, Anders Nielsen, Jesper Sørensen og Niels Knudsen, alle af Gantrup

 

1805 nr.15

Jens Mortensen i Voerladegaard, født den 14. september 1805

Allehelgensdag den 3. november 1805

havde Gaardmand Morten Olesen og Hustru Sidsel Lauritsdatter i Voerladegaard til daaben kaldet Jens, baaret af Christen Olesens Hustru i Gantrup, Faddere: Niels Hansen, Niels Pedersen, Niels Lauritsen og Peder Nielsen, alle af Voerladegaard

 

Side 260

 

1805 nr.16

Ane Marie Johansdatter i Voerladegaard, født den 3. oktober 1805

Allehelgensdag den 3. november 1805

Havde Johan Pedersen og Hustru Karen Gundersdatter i Voerladegaard en Datter til daaben, kaldet Ane Marie, baaret af Birthe Pedersdatter af Vrold, Faddere: Peder Johansen, Knud Gundersen, Anders Pedersen og unge Peder Nielsen, alle af Voerladegaard

 

1805 nr.17

Sidsel Jensdatter i Dørrup, født den 25. oktober 1805

Søndag imellem Juul og Nytaar 1805 den 29. december 1805

Havde Jens Andersen Væver og Hustru Gjertrud Marie Nielsdatter i Dørrup en Datter til daaben, kaldet Sidsel, baaret af Jens Thaansens Hustru Else Mogensdatter, Faddere: Knud Jacobsen, Jens Andersen, Morten Andersen og Søren Sørensen, alle af Dørrup


 

 

1805 nr.18

Karen Marie Pedersdatter i Voerladegaard, født den 18. november 1805

Do Dato den 29. december 1805

Havde Gaardmand Peder Nielsen og Hustru Ane Pedersdatter i Voerladegaard en Datter til daaben, kaldet Karen Marie, baaret af pigen Maren Sørensdatter i Rye, Faddere: Niels Hansen, Morten Olesen, Niels Pedersen og gamle Peder Nielsen, alle af Voerladegaard

 

1806

 

1806 nr.1

Morten Knudsen i Gantrup, født den 24. december 1805

Søndag sexagesima den 9. februar 1806

Havde Gaardmand Knud Olesen og Hustru Ane Mortensdatter i Gantrup en Søn til daaben, kaldet Morten, baaret af Karen Jacobsdatter af Dørrup, Faddere: Eschild Jensen, Peder Sørensen, Jens Dørrup og Christen Olesen, alle af Gantrup

 

1806 nr.2

Niels Sørensen i Dørrup, født den 26. december 1805

Søndag septuagesima den 2. februar 1806

Havde Gaardmand Søren Sørensen og Hustru Maren Jensdatter i Dørrup en Søn til daaben, kaldet Niels, baaret af Kirsten Jensdatter i Yding, Faddere: Lægsmand Søren Nielsen, Knud Jensen, Anders Jacobsen og Rasmus Sørensen, alle af Dørrup

 

1806 nr.3

Jacob Christensen i Gantrup, født den 28. februar 1806

Palmesøndag den 30. marts 1806

Havde pigen Ane Marie Jacobsdatter i Gantrup en Søn til daaben, kaldet Jacob, baaret af pigen Bodild Jensdatter, Faddere: Knud Olesen, Jens Andersen, Christen Olesen og Jesper Sørensen, alle af Gantrup, faderen udlagt at være Christen Knudsen af Træden

 

Side 261

 

1806 nr.4

Niels Michelsen i Gantrup, født den 2. april 1806

den 5. søndag efter Paaske den 11. maj 1806

havde Gaardmand Michel Nielsen og Hustru Mette Sørensdatter i Gantrup en Søn til daaben, kaldet Niels, baaret af Eschild Jensens Hustru Ane Olesdatter, Faddere: Knud Olesen, Niels Knudsen og Jesper Sørensen, alle i Gantrup, og Jens Knudsen i Birchnæs

 

1806 nr.5

Karen Rasmusdatter i Dørrup, født den 16. april 1806

den 11. søndag efter Trinitatis den 8. juni 1806

havde Gaardmand Rasmus Rasmussen og Hustru Ane Jespersdatter en Datter til daaben, kaldet Karen i Dørrup, baaret af Rasmus Bødkers Hustru Ane Marie Pedersdatter, Faddere: Knud Jensen, Anders Jacobsen, Hans Laursen og Iver Andersen, alle af Dørrup


 

 

1806 nr.6

Else Cathrine Jensdatter paa Hem Mark, født den 23. april 1806

den 5. søndag efter Trinitatis den 11. maj 1806

havde Husmand Jens Nielsen og Hustru Maren Nielsdatter paa Hem Mark en Datter til daaben, kaldet Else Cathrine, baaret af Jacob Andersens Hustru Karen Jespersdatter i Purup, Faddere: Terchild Jensen og Las Laursen af Hem, Søren Nielsen og Christen Nielsen af Dørrup

 

1806 nr.7

Ane Marie Eschildsdatter i Gantrup, født den 26. april 1806

Den 26. april 1806 fødte pigen Mette Lindhartsdatter en datter som ved Hiemmedaab blev kaldet Ane Marie, men døde i Gantrup den 6. maj 1806 uden at komme i Kirken, barnefaderen udlagt at være Eschild Pedersen i Yding

 

1806 nr.8

Anders Christensen i Gantrup, født den 20. maj 1806

Havde Gaardmand Christen Olesen og Hustru Kirsten Knudsdatter i Gantrup den 2. søndag efter Trinitatis den 15. juni 1806, en Søn til daaben, kaldet Anders, baaret af Anders Nielsens Hustru Karen Olesdatter, Faddere: Peder Sørensen, Niels Knudsen, Jesper Sørensen og Jens Sørensen, alle af Gantrup

 

1806 nr.9

Maren Jacobsdatter i Hem, født den 18. juni 1806

Den 18. juni 1806 fødte pigen Ane Jørgensdatter i Hem en Datter, som ved hiemmedaab samme dag blev kaldet Maren, død den 25. juni 1806, var besvangret?? af gift mand Jacob Hveisel i Ejer i Ousted Sogn, hvorfra hun kom

 

1806 nr.10

Bodild Knudsdatter i Voerladegaard, født den 24. september 1806

den 21. søndag efter Trinitatis den 26. oktober 1806

havde Husmand Knud Gundersen og Hustru Ane Kirstine Jensdatter en Datter til daaben, kaldet Bodild, baaret af Søren Lægmands Hustru i Dørrup, Faddere: Niels Hansen, Niels Pedersen, Morten Olesen og gamle Peder Nielsen, alle i Voerladegaard

 

Side 262

 

1806 nr.11

Ane Marie i Kloster Mølles Huus, født den 18. oktober 1806

den 25. søndag efter Trinitatis den 23. november 1806

havde pigen Johanne Jacobsdatter fra Skanderborg ?? hos hendes Forældre i Kloster Mølle Huus en Datter til daaben, kaldet Ane Marie, baaret af Niels Vinthers Hustru Ane Simonsdatter, Faddere: Kloster Møller Hans Peter, Niels Pedersen, Jacob Pedersen af Vissing Kloster og Lovise Jacobsdatter af Kloster Mølles Huus, Barnefaderen udlagt at være en reisende Handelsmand hvis navn ei vidstes


 

 

1806 nr.12

Dorthe Svendsdatter i Gantrup, født den 21. november 1806

den 1. søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 11. jan 1807

havde pigen Marie Kirstine Jensdatter i Gantrup en Datter til daaben, kaldet Dorthe, baaret af Søren Andersens Hustru i Grønschou, hans Peders Søn Dines og Frederich Sørensen i Kloster Mølle, Karen Olesdatter og Maren Jensdatter i Gantrup, Faderen udlagt at være Svend Ibsen Hjorth

 

1806 nr.13

Sidsel Marie Andersdatter i Møldrup, født den 14. november 1806

Den 2. juledag den 26. december 1806

Havde Gaardmand Anders Pedersen og Hustru Mette Marie Jochumsdatter i Møldrup en Datter til daaben, kaldet Sidsel Marie, baaret af Mads Sørensens Hustru Else Marie Pedersdatter i Vissing, Faddere: Jacob Christensen i Hem, gamle Peder Nielsen og Niels Krog i Voerladegaard, og Rasmus Christensens Hustru i Vilholt

 

1807

 

1807 nr.1

Johanne Christensdatter i Gantrup, født den 8. januar 1807

Den 2. søndag i Fasten den 22. februar 1807

Havde Husmand Christen Christensen og Hustru Mette Jensdatter i Gantrup en Datter til daaben, kaldet Johanne, baaret af Ane Olesdatter af Mjesing, Faddere: Jens og Søren Christensen, Frands Jensen og Jens Erichsen, alle af Gantrup

 

1807 nr.2

Sidsel Hansdatter i Dørrup, født den 24. januar 1807

Mariæ Bebudelses dag den 15. marts 1807

Havde Gaardmand Hans Lauritsen og Hustru Maren Iversdatter i Dørrup en Datter til daaben, kaldet Sidsel, baaret af Iver Jørgensens Hustru Else Andersdatter, Faddere: Erich Andersen, Rasmus Sørensen, Knud Jensen og Morten Andersen, alle af Dørrup

 

Side 263

 

1807 nr.3

Ane Cathrine Jensdatter i Gantrup, født den 24. februar 1807

Den 24. februar 1807 fødte afgangen Gaardmand Jens Sørensen Alrøes Enke en Datter i Gantrup som ved Hiemmedaab den 25. februar 1807 blev kaldet Ane Cathrine, men døde den 26. marts 1807 uden at komme i Kirken, Moderen hedder Mette Jacobsdatter

 

1807 nr.4

Jens Iversen i Dørrup, født den 1. marts 1807

den 5. søndag efter Paaske den 3. maj 1807

havde Gaardmand Iver Andersen og Hustru Johanne Jensdatter en Søn til daaben, kaldet Jens, baaret af Peder Sørensens Hustru Johanne Jensdatter, Faddere: Knud Jacobsen og Søren Andersen af Dørrup, gamle Peder Nielsen af Voerladegaard, og Peder Christiansen, af Christianslund


 

 

1807 nr.5

Niels Ovesen i Kloster Mølle, født den 27. juni 1807

den 8. søndag efter Trinitatis den 19. juli 1807

havde Hyrde Ove Nielsen og Hustru Ane Kirstine Nielsdatter i Kloster Mølle til daaben en Søn kaldet Niels, baaret af pigen Maren Stephensdatter i Kloster Mølle, Faddere: Niels Christensen ibid, og Jacob Kirkegaards Hustru i Kloster Mølles Huus

 

1807 nr.6

Ane Magrethe Jensdatter i Gantrup, født den 22. august 1807

den 16. søndag efter Trinitatis den 22. august 1807

havde Husmand Jens Christensen Naldal og Hustru Karen Jensdatter i Gantrup en Datter til daaben, kaldet Ane Magrethe, baaret af Bodild Jensdatter, Faddere: Jens Jacobsen, Jesper Sørensen, Peder Sørensen og Søren Christensen, alle i Gantrup

 

1807 nr.7

Christen Sørensen i Hem, født den 27. august 1807

den 22. søndag efter Trinitatis den 25. oktober 1807

havde Tømmersvend Søren Christensen og Hustru Ulriche Antonette Olesdatter i Hem en Søn til daaben, kaldet Christen, baaret af pigen Karen Jacobsdatter i Hem, Faddere: Anders Rasmussen i Grønschou, Terchild Jensen, Jacob Olesen og Jens Christiansen, alle af Hem

 

1807 nr.8

Kirsten Andersdatter i Dørrup, født den 2. september 1807

den 21. søndag efter Trinitatis den 18. oktober 1807

havde Anders Jacobsen og Hustru Maren Christensdatter i Dørrup en Datter Kirsten til daaben, baaret af Morten Olesens kone Sidsel Lauritsdatter i Voerladegaard, Faddere: Iver Jørgensen, Rasmus Rasmussen, Morten Andersen og Jens Andersen, alle af Dørrup

 

Side 164

 

1807 nr.9

Hans Andersen i Krog, født den 23. september 1807

den 24. søndag efter Trinitatis den 8. november 1807

havde Gaardmand Anders Hansen og Hustru Sidsel Laursdatter i Krog en Søn til daaben, kaldet Hans, baaret af unge Peder Nielsens Hustru Ane Pedersdatter i Voerladegaard, Faddere: Niels Hansen Krog, og gamle Peder Nielsen i Voerladegaard, Rasmus Sørensen og Erich Andersen i Dørrup

 

1807 nr.10

Søren Mortensen i Dørrup, født den 12. oktober 1807

den 2. søndag i Advent den 6. december 1807

havde Gaardmand Morten Andersen og Hustru Kirsten Iversdatter i Dørrup en Søn til daaben, kaldet Søren, baaret af gamle Peder Nielsens Datter Ane Marie i Voerladegaard, Faddere: Iver Jørgensen, Søren Nielsen Lægsmand, hans Lauritzen, alle i Dørrup, og Søren Andersen i Grønschou


 

 

1807 nr.11

Christen Andreassen i Gantrup, født den 24. oktober 1807

Den 4. søndag i Advent den 20. december 1807 havde Husmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Marie Andersdatter i Gantrup en Søn til daaben, kaldet Christen, baaret af Jens Christensen Naldals Hustru Karen Jensdatter, Faddere: Christen Christensen, Jens Erichsen Pind, Frands Jensen og Christen Smeds Hustru Johanne Christensdatter, alle i Gantrup

 

1807 nr.12

Erich Knudsen i Dørrup, født den 2. november 1807

Den 3. søndag i Advent den 13. december 1807

Havde Gaardmand Knud Jensen og Hustru Karen Pedersdatter i Dørrup en Søn til daaben, kaldet Erich, baaret af Hans Lauritsens Hustru Maren Iversdatter, Faddere: Iver Jørgensen, Søren Iversen, Søren Nielsen og Rasmus Sørensen, alle af Dørrup

 

1807 nr.13

Christen Jensen i Dørrup, født den 5. november 1807

Do Dato [13. december 1807]

Havde Smeden Jens Thaansen og Hustru Else Monsdater i Dørrup en Søn til daaben, kaldet Christen, baaret af Søren Nielsen Lægsmands Hustru Maren Clausdatter, Faddere: Anders Jacobsen, Rasmus Sørensen, Erich Andersen og Rasmus Rasmussen Vilholt af Dørrup 

 

Side 265

 

1807 nr.14

Lauritz Andreas Nielsen i Voerladegaard, født den 21. november 1807

den 1. søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 10. januar 1808

havde pigen Ane Cathrine Andersdatter en Søn til daaben, kaldet Lauritz, baaret af Rasmus Bondes Hustru Ane Marie Pedersdatter i Dørrup, Faddere: Morten Olesen, Niels Hansen Krog, Niels Pedersen og yngre Peder Nielsen, alle af Voerladegaard, Faderen udlagt at være en fremmed afdøde Niels Andersen

 

1807 nr.15

Mette Marie Sørensdatter, født den 26. november 1807

Den 1. søndag efter Hellig 3 Kongers dag den10. januar 1808

Havde Søren Christensen Træden og Hustru Karen Lindhartsdatter i Gantrup en Datter til daaben, kaldet Mette Marie, baaret af Rasmus Christensen Trædens Hustru Ane Sørensdatter, Faddere: Jens Christensen i Træden, Jens Dørrup, Jesper Sørensen, Jens Jensen Vrold, alle af Gantrup


 

 

1808

 

1808 nr.1

Karen Rasmusdatter i Dørrup, født den 26. december 1807

Søndag Septuagesima den 14. februar 1808

Havde Gaardmand Rasmus Sørensen og Hustru Else Jensdatter i Dørrup en Datter til daaben, kaldet Karen, baaret Anders Jacobsens Hustru Maren Christensdatter Faddere: Knud Jensen, Søren Nielsen Lægsmand, unge Peder Nielsen og Iver Jørgensen, alle af Dørrup

 

1808 nr.2

Grethe Jensdatter i Gantrup, født den 29. december 1807

Do Dato [14. februar 1808]

Havde Gaardmand Jens Jensen Dørrup og Hustru Maren Jensdatter i Gantrup en Datter til daaben, kaldet Grethe, Faddere: Peder Sørensen, Knud Olesen og Svend Hjorth, alle af Gantrup, og Jens Andersen af Dørrup

 

1808 nr.3

Ole Knudsen i Gantrup, født den 30. december 1807

Søndag Sexagesima den 21. februar 1808

Havde Gaardmand Knud Olesen og Hustru Ane Mortensdatter i Gantrup en Søn til daaben, kaldet Ole, baaret af Bartholomæus Purups Enke i Sandvad, Faddere: Peder Sørensen, Jens Jensen Dørrup, Jens Andersen og Karen Lindhartsdatter, alle af Gantrup

 

Side 266

 

1808 nr.4

Mette Pedersdatter i Christianslund, født den 3. januar 1808

Den 4. søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 31. januar 1808

Havde Gaardmand Peder Christiansen og Hustru Mette Kirstine Michelsdatter i Christianslund en Datter til daaben, kaldet Mette, baaret af Maren Christiansdatter, Anders Jacobsens Hustru i Naldal, Faddere: Niels Pedersen ibid, Jens Christiansen af Gantrup, Iver Christiansen af Naldal, Iver Andersen Gantrup i Dørrup

 

1808 nr.5

Karen Olesdatter i Dørrup, født den 5. januar 1808

Søndag Septuagesima den 14. februar 1808

Havde Husmand Ole Jensen Buch og Hustru Karen Jensdatter i Dørrup en Datter til daaben, kaldet Karen, baaret af pigen Ane Marie Jensdatter af Møldruphuus, Faddere: Iver Jørgensen, Jacob Knudsen, Peder Rasmussen og Anders Nielsen, alle af Dørrup

 

1808 nr.6

Jens Jensen paa Hem Mark, født den 7. februar 1808

Den 7. februar 1808 fødte Husmand Jens Nielsens Hustru Maren Nielsdatter paa Hem Mark en søn ved Hiemmedaaben kaldet Jens, som døde den 16. februar 1808 uden at komme i Kirken


 

 

1808 nr.7

Maren Rasmusdatter i Møldrup, født den 6. marts 1808

Den 2. Paaskedag den 18. april 1808

Havde Gaardmand Rasmus Sørensen og Hustru Bodild Jensdatter i Møldrup en Datter til daaben, kaldet Maren, baaret af Rasmus Nielsens Hustru Mette Rasmusdatter i Nedenschou, Faddere: Anders Pedersen og Jens Nielsen i Møldrup, Niels Hansen Krog i Voerladegaard, Karen Sørensdatter i Vilholt

 

1808 nr.8

Hans Nielsen i Voerladegaard, født den 9. marts 1808

den 3. søndag efter Paaske den 8. maj 1808

havde Gaardmand Niels Hansen Krog og Hustru Maren Pedersdatter i Voerladegaard en Søn til daaben, kaldet Hans, baaret af pigen Barbera Sørensdatter i Voerladegaard, Faddere: Anders Hansen i Krog, Rasmus Sørensen i Dørrup, Niels Vinther og Morten Olesens Hustru Sidsel Lauritzdatter i Voerladegaard

 

Side 167

 

1808 nr.9

Lauritz Lassen paa Hem Mark, født den 29. marts 1808

den 2. søndag efter Paaske den 1. maj 1808

havde Las Lauritsen Husmand og Hustru Maren Jørgensdatter paa Hem Mark en Søn til daaben, kaldet Lauritz, baaret af pigen Ane Marie Jensdatter i Hem, Faddere: Jacob Olesen, Michel Jacobsen, Niels Mortensen og Jens Nielsens Hustru Maren Nielsdatter, alle i Hem

 

1808 nr.10

Karen Lauritsdatter i Dørrup, født den 13. maj 1808

den 1. søndag efter Trinitatis den 19. juni 1808

havde Gaardmand Lauritz Andersen og Hustru Ane Marie Christensdatter i Dørrup, en Datter til daaben, kaldet Karen, baaret af Knud Olesens Hustru Ane Mortensdatter i Gantrup, Faddere: Søren Sørensen, Morten Andersen, Jens Andersen og Anders Jacobsens Hustru Maren Christensdatter, alle i Dørrup

 

1808 nr.11

Jens Sørensen i Dørrup, født den 17. juni 1808

den 4. søndag efter Trinitatis den 10. juli 1808

havde Gaardmand Søren Sørensen og Hustru Maren Jensdatter i Dørrup en Søn Jens til daaben, baaret af Rasmus Rasmussens Hustru Ane Jespersdatter, Faddere: Søren Lægsmand, Iver Jørgensen, Rasmus Sørensen og Lauritz Andersens Hustru Ane Marie Christensdatter, alle i Dørrup 

 

1808 nr.12

Peder Rasmussen i Voerladegaard, født den 5. juli 1808

den 8. søndag efter Trinitatis den 7. august 1808

havde Husmand Rasmus Pedersen og Hustru Karen Nielsdatter i Voerladegaard en Søn til daaben, kaldet Peder, baaret af Jens Pedersens Hustru Maren Jensdatter i Gantrup, Faddere: Knud Gundersen, Jens Andersen Væver, Søren Pedersen og pigen Pedersdatter, alle af Voerladegaard

 

1808 nr.13

Jens Jacobsens dødfødte Drengebarn i Gantrup

Den 25. juni 1808 fødte Husmand Jens Jacobsens Hustru Ane Pedersdatter i Gantrup et dødfødt Drengebarn

 

1808 nr.14

Ane Rasmusdatter i Dørrup, født den 30. oktober 1808

den 3. søndag i Advent den 11. december 1808

havde Gaardmand Rasmus Rasmussen Vilholt og Hustru Ane Magrethe Jensdatter i Dørrup en Datter til daaben, kaldet Ane, baaret af Knud Jensens Hustru Karen Pedersdatter, Faddere: Søren Jensen, Søren Nielsen og Søren Lægsmand, alle af Dørrup og Peder Jensen af Lyngdalsgaard

 

Side 268

 

1808 nr.15

Knud Gundersens dødfødte Drengebarn i Voerladegaard

Den 30. oktober 1808,

Fødte Husmand Knud Gundersens Hustru Ane Kirstine Jensdatter i Voerladegaard et dødfødt Drengebarn

 

1808 nr.16

Lauritz Mortensen i Voerladegaard, født den 6. november 1808

den 1. juledag den 25. december 1808 havde Gaardmand Morten Olesen og Hustru Sidsel Lauritsdatter i Voerladegaard en søn til daaben kaldet Lauritz, baaret af Anders Jacobsens Hustru Maren Christensdatter i Dørrup, Faddere: Christen Olesen og Jens Andersen af Gantrup, Niels Hansen Krog og Niels Pedersen i Voerladegaard

 

1809

 

1809 nr.1

Kirsten Andersdatter i Krog, født den 2. december 1808

Den 2. søndag i Fasten den 26. februar 1809

Havde Gaardmand Anders Hansen og Hustru Sidsel Lauritzdatter i Krog en Datter til daaben, kaldet Kirsten, baaret af Niels Hansens Hustru Maren Pedersdatter, Faddere: yngre Peder Nielsen, begge af Voerladegaard, Rasmus Sørensen og Erich Andersen i Dørrup, og Jens Sørensen Kirkegaard af Yding

 

1809 nr.2

Jacob Sørensen i Grønschou, født den 15. januar 1809

Midfaste søndag den 12. marts 1809

Havde Husmand Søren Andersen og Hustru Bodild Marie Pedersdatter i Grønschou en Søn til daaben, kaldet Jacob, baaret af Jacob Andreassens Hustru Ane Sophie Pedersdatter af Vissing, Anders Jacobsen og Morten Andersen af Dørrup, og Jacob Andersen af Purup, pigen Karen Pedersdatter af Voerladegaard


 

 

1809 nr.3

Christian Pedersen i Christianslund, født den 20. marts 1809

den 5. søndag efter Paaske den 7. maj 1809

havde Gaardmand Peder Christiansen og Hustru Mette Kirstine Michelsdatter i Christianslund, en Søn til daaben, kaldet Christian, baaret af pigen Ane Kirstine Christiansdatter, Faddere: Iver Andersen og Jens Jørgensen af Dørrup, Niels Vinther og Morten Olesens Hustru i Voerladegaard

 

1809 nr.4

Jens Jensen i Gantrup, født den 20. marts 1809

Do Dato [7. maj 1809]

Havde Smed Jens Hansen og Hustru Bodild Jensdatter i Gantrup en Søn til daaben, kaldet Jens, baaret af Jens Pedersen Krogs Hustru Maren Jensdatter, Faddere: Morten Jensen, Christen Christensen, Jens Dørrup, og Karen Jensdatter, alle af Gantrup

 

Side 269

 

1809 nr.5

Peder Andersen i Møldrup, født den 7. juni 1809

den 6. søndag efter Trinitatis den 9. juli 1809

havde Gaardmand Anders Pedersen og Hustru Mette Marie Jochumsdatter i Møldrup en Søn til daaben, kaldet Peder, baaret af pigen Ane Jacobsdatter i Hem, Faddere: Jacob Knudsen af Dørrup, gamle Peder Nielsen i Voerladegaard, Michel Pedersen af Vestbirch og Mads Sørensens Hustru Else Marie Pedersdatter i Møldrup 

 

1809 nr.6

Mette Marie Christensdatter i Dørrup, født den 11. juli 1809

den 10. søndag efter Trinitatis den 6. august 1809

havde Husmand Christen Andersen og Hustru Sidsel Erntzdatter i Dørrup en Datter til daaben, kaldet Mette Marie, baaret af Søren Nielsen Lægsmands Hustru Maren Clausdatter, Faddere: Knud Jensen, yngre Søren Nielsen, Rasmus Sørensen og Anders Jacobsens Hustru Maren Christensdatter, alle af Dørrup

 

1809 nr.7

Rasmus Sørensen i Dørrup, født den 22. juli 1809

den 14. søndag efter Trinitatis den 3. september 1809

havde Gaardmand Søren Jensen og Hustru Ane Jespersdatter i Dørrup, en Søn til daaben, kaldet Rasmus, baaret af Jacob Andersens Hustru Karen Jespersdatter i Purup, Faddere: Niels Pedersen i Voerladegaard, Rasmus Sørensen i Møldrup, Jesper Sørensen i Gantrup og Søren Sørensens Hustru Maren Jensdatter i Dørrup

 

1809 nr.8

Rasmus Sørensens dødfødte drengebarn i Dørrup

Den 17. oktober 1809 fødte Gaardmand Rasmus Sørensens Hustru Else Jensdatter et dødfødt Drengebarn i Dørrup


 

 

1809 nr.9

Morten Jensens dødfødte drengebarn i Gantrup

Den 28. juli 1809 fødte Morten Jensens (Gaardmand) Hustru Christiane Madsdatter i Gantrup et dødfødt Drengebarn, 10 a 11 uger for tidlig

 

1809 nr.10

Peder Rasmussen i Voerladegaard, født den 25. oktober 1809

den 2. søndag i Advent den 10. december 1809

havde Husmand Rasmus Pedersens Hustru Maren Nielsdatter i Voerladegaard en Søn til daaben, kaldet Peder,, baaret af pigen Karen Pedersdatter, Faddere: Jens Pedersen i Gantrup, Niels Pedersen, Søren Pedersen og Knud Gundersen, alle af Voerladegaard

 

Side 270

 

1809 nr.11

Maren Jensdatter paa Hem Mark, født den 29. oktober 1809

den 2. søndag i Advent den 10. december 1809

havde Husmand Jens Nielsen og Hustru Maren Nielsdatter paa Hem Mark en Datter til daaben, kaldet Maren, baaret af Jesper Sørensens Hustru Elisabeth Nielsdatter i Gantrup, Faddere: Søren Jensen og Jacob Olesen i Hem, Las Nielsen i Gantrup og pigen Birthe Nielsdatter i Elling

 

1809 nr.12

Johanne Hansdatter i Dørrup, født den 7. november 1809

Den 2. juledag den 26. december 1809

Havde Gaardmand Hans Lauritzen og Hustru Maren Iversdatter i Dørrup en Datter til daaben, kaldet Johanne, baaret af Knud Jensens Hustru Karen Pedersdatter, Faddere: Erich Andersen, Morten Andersen, Iver Andersen og pigen Maren Jensdatter, alle af Dørrup

 

1809 nr.13

Maren Pedersdatter i Voerladegaard, født den 9. december 1809

den 2. søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 14. januar 1810

havde Gaardmand unge Peder Nielsen og Hustru Ane Pedersdatter i Voerladegaard en Datter til daaben, kaldet Maren, baaret af Niels Hansen Krogs Hustru Maren Pedersdatter, Faddere: Niels Vinther, Morten Olesen, Søren Pedersen, og Niels Pedersens Hustru Maren Jensdatter, alle af Voerladegaard

 

1809 nr.14

Karen Knudsdatter i Gantrup født den 4. december 1809

den 5. søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 4. februar 1810

havde Gaardmand Knud Olesen og Hustru Ane Mortensdatter i Gantrup en datter til daaben kaldet Karen, baaret af Peder Jacobsens Hustru i Gantrup, Fadderne: Eschild og Morten Jensen, Michael Nielsen og Christen Olesens Hustru Kirsten Knudsdatter, alle i Gantrup


 

 

1809 nr.15

Anders Erichsen i Dørrup, født den 13. januar 1810

Søndag Sexagesima den 25. februar 1810

Havde Gaardmand Erich Andersen og Hustru Barbara Sørensdatter i Dørrup en Søn til daaben, kaldet Anders, baaret af Iver Jørgensens Hustru Else Andersdatter, Niels Hansen i Voerladegaard, Anders Hansen Krog, Anders Jacobsen og Hans Lauritzens Hustru Maren Iversdatter i Dørrup 

 

Side 271

 

1810

 

1810 nr.1

Ane Mortensdatter i Dørrup, født den 15. februar 1810

den 3. søndag i Fasten den 5. marts 1810

havde Gaardmand Morten Andersen og Hustru Kirsten Iversdatter i Dørrup en Datter Ane til daaben, baaret af Jacob Andersens Hustru Karen Jespersdatter paa Purup Mark, Faddere: Iver Jørgensen, Erich Andersen og Anders Jacobsen, alle af Dørrup og Søren Andersens Hustru Bodild Marie Pedersdatter i Grønschou

 

1810 nr.2

Knud Iversen i Dørrup, født den 14. marts 1810

den 2. søndag efter Paaske den6. maj 1810

havde Gaardmand Iver Andersen og Hustru Johanne Jensdatter i Dørrup en Søn til daaben, kaldet Knud, baaret af Anders Jacobsens Hustru Maren Christensdatter i Dørrup, Faddere: Søren Jensen i Dørrup, Peder Christiansen i Christianslund, Niels og Søren Pedersen i Voerladegaard

 

1810 nr.3

Ane Lauritsdatter i Dørrup, født den 9. april 1810

Den 2. pintsedag den 11. juni 1810

Havde Gaardmand Lauritz Andersen og Hustru Ane Marie Christensdatter i Dørrup en Datter til daaben, kaldet Ane, baaret af Niels Pedersens Hustru Maren Jensdatter i Voerladegaard, Faddere: Jens Andersen, Iver Jørgensen, Erich Andersen og Hans Lauritsens Hustru Maren Iversdatter, alle af Dørrup

 

1810 nr.4

Ane Sørensdatter i Dørrup, født den 1. juni 1810

den 4. søndag efter Trinitatis den 15. juli 1810

havde Gaardmand Søren Sørensen og Hustru Maren Jensdatter i Dørrup en Datter til daaben, kaldet Ane, baaret af Søren Lægsmands Hustru Maren Clausdatter i Dørrup, Faddere: Jens Sørensen og Søren Jensen af Yding, Rasmus Sørensen og Søren Jensens Hustru Ane Jespersdatter i Dørrup


 

 

1810 nr.5

Ane Jensdatter i Gantrup, født den 30. juni 1810

den 8. søndag efter Trinitatis den 12. august 1810

havde Husmand Jens Christensen Naldal og Hustru Karen Jensdatter i Gantrup en Datter til daaben, kaldet Ane, baaret af Jens Pedersens Hustru Maren Jensdatter, Faddere: Peder Sørensen, Søren Christensen Glød, Jens Christiansen og Christen Olesens Hustru Kirsten Knudsdatter, alle af Gantrup

 

1810 nr.6

Mette Cathrine Andersdatter i Krog, født den 30. juni 1810

den 17. søndag efter Trinitatis den 14. oktober 1810

havde Gaardmand Anders Hansen og Hustru Sidsel Lauritsdatter i Krog en Datter til daaben, kaldet Mette Cathrine, baaret af Rasmus Pedersens Hustru Ane Lauritsdatter af Nim, Faddere: Niels Hansen, unge Peder Nielsen, og Niels Pedersen, alle af Voerladegaard, og Jesper Sørensens Hustru Elisabeth Nielsdatter i Gantrup

 

Side 272

 

1810 nr.7

Morten Jensens dødfødte drengebarn i Gantrup

Den 24. august 1810 fødte Gaardmand Morten Jensens Hustru Christiane Madsdatter i Gantrup et dødfødt drengebarn

 

1810 nr.8

Christen Pedersen i Voerladegaard, født den 3. oktober 1810

Søndagen imellem Juul og Nytaar den 30. december 1810

Havde Husmand Peder Christensen Grønschou og Forlovede Fæstemøe i Voerladegaard en Søn til daaben, kaldet Christen, baaret af pigen Mette Marie Christensdatter af Grønschou, Faddere: Anders Rasmussen og Søren Andersen i Grønschou, Jacob Andreassen i Vissing og pigen Karen Andersdatter i Voerladegaard

 

1810 nr.9

Peder Sørensen i Voerladegaard, født den 19. oktober 1810

den 23. søndag efter Trinitatis den 25. november 1810 havde Gaardmand Søren Pedersen og Hustru Marie Cathrine Nielsdatter i Voerladegaard en Søn til daaben, kaldet Peder, baaret af Rasmus Rasmussens Hustru Ane Marie Pedersdatter i Taaning, Faddere: gamle Peder Nielsen, Niels Pedersen og Niels Hansen, alle af Voerladegaard, og Søren Andersens Hustru Bodild Pedersdatter i Grønschou

 

1810 nr.10

Hans Jensen i Gantrup, født den 25. oktober 1810

den 22. søndag efter Trinitatis den 18. november 1810

havde Gaardmand Jens Jensen Dørrup og Hustru Maren Jensdatter i Gantrup en Søn til daaben, kaldet Hans, baaret af Hans Jensens Hustru Ane Magrethe Jensdatter i Underup, Faddere: Jens Andersen, Peder Sørensen og Hans Erichsen, alle af Gantrup, og pigen Inger Marie Jensdatter af Horsens


 

 

1810 nr.11

Søren Rasmussen i Dørrup, født den 12. november 1810

Søndag imellem Nytaar og Hellig 3 Kongers dag den 16. januar 1811

Havde Gaardmand Rasmus Sørensen og Hustru Else Jensdatter i Dørrup en Søn til daaben, kaldet Søren, baaret af Jens Sørensens Datter Barbara i Yding, Faddere: Søren Sørensen, Søren Nielsen, Knud Jensen og Anders Jacobsens Hustru Maren Christensdatter, alle af Dørrup

 

1811

 

1811 nr.1

Ane Christensdatter i Gantrup, født den 7. januar 1811

Søndag Sexagesima den 17. februar 1811

Havde Gaardmand Christen Olesen og Hustru Kirsten Knudsdatter i Gantrup en Datter til daaben, kaldet Ane, baaret af Peder Jacobsens Hustru Mette Jacobsdatter, Faddere: Morten Olesen i Voerladegaard, Niels Knudsen, Jens Andersen og Knud Olesens Hustru Ane Mortensdatter, alle af Gantrup

 

Side 273

 

1811 nr.2

Karen Pedersdatter i Christianslund, født den 24. februar 1811

Palme søndag den 7. april 1811

Havde Gaardmand Peder Christiansen og Hustru Mette Kirstine Michelsdatter i Christianslund en Datter til daaben, kaldet Karen, baaret af Iver Christiansens Hustru Ane Pedersdatter i Naldal, Faddere: Jens Christiansen i Gantrup, Søren Andersen i Grønschou, Morten Olesen og Niels Hustru Ane Simonsdatter i Voerladegaard

 

1811 nr.3

Jens Peter Knudsen i Hem, født den 25. marts 1811

den 3. søndag efter Paaske den 5. maj 1811

havde Husmand Knud Gundersen og Hustru Ane Kirstine Jensdatter i Hem en Søn til daaben, Jens Peter kaldet, baaret af pigen Ane Cathrine Michelsdatter af Taaning, Faddere: Jacob Olesen, Søren Jensen og Niels Mortensen, alle af Hem, og pigen Karen Pedersdatter af Voerladegaard

 

1811 nr.4

Mette Marie Michelsdatter i Hem, født den 24. april 1811

Trinitatis søndag den 9. juni 1811

Havde Husmand Michel Andersen og Hustru Ane Jørgensdatter i Hem en Datter til daaben, kaldet Mette Marie, baaret af Ole Madsens Hustru Maren Jacobsdatter, Søren Jensen, Niels Mortensen, Jens Pedersen Juul og Jens Nielsens Hustru Maren Nielsdatter, alle af Hem


 

 

1811 nr.5

Peder Knudsen i Dørrup, født den 9. maj 1811

den 3. søndag efter Trinitatis den 30. juni 1811

havde Gaardmand Knud Jensen og Hustru Karen Pedersdatter i Dørrup en Søn til daaben, kaldet Peder, baaret af Erich Andersens Hustru Barbara Sørensdatter i Dørrup, Faddere: Rasmus Sørensen, Søren Jensen, Iver Jørgensen og Anders Jacobsens Hustru Maren Christensdatter, alle af Dørrup

 

1811 nr.6

Knud Sørensen i Gantrup, født den 19. juni 1811

den 7. søndag efter Trinitatis den 28. juli 1811

havde Boelsmand Søren Knudsen og Hustru Ane Marie Lindhartsdatter i Gantrup en Søn til daaben, kaldet Knud, baaret af Christen Olesens Hustru Kirsten Knudsdatter, Faddere: Jesper Sørensen, Peder Sørensen, Søren Christensen Træden og Peder Jacobsens Hustru Mette Jacobsdatter, alle i Gantrup

 

1811 nr.7

Else Cathrine Jensdatter i Gantrup, født den 10. juli 1811

den 11. søndag efter Trinitatis den 25. august 1811

havde Gaardmand Jens Andersen og Hustru Ane Andersdatter i Gantrup en Datter til daaben, kaldet Else Cathrine, baaret af Lauritz Sørensens Hustru Maren Olesdatter i Hem, Faddere: Christen Olesens Hustru, Knud Olesen, Las Nielsen og Jesper Sørensen, alle af Gantrup

 

Side 274

 

1811 nr.8

Ane Marie Sørensdatter i Gantrup, født den 30. juli 1811

den 13. søndag efter Trinitatis den 8. september 1811

havde Husmand Søren Christensen Træden og Hustru Karen Lindhartsdatter i Gantrup en Datter til daaben, kaldet Ane Marie, baaret af pigen Mette Lindhartsdatter i Østbirch, Faddere: Jens Jensen Dørrup, Hans Erichsen, Jesper Sørensen og Søren Knudsens Hustru Ane Marie Lindhartsdatter, alle af Gantrup

 

1811 nr.9

Peder Andersen i Møldrup, født den 14. august 1811

den 17. søndag efter Trinitatis den 6. oktober 1811

havde Gaardmand Anders Pedersen og Hustru Mette Marie Jochumsdatter i Møldrup en Søn til daaben, kaldet Peder, baaret af Otto Nielsens Hustru Ane Marie Michelsdatter i Vestbirch, Faddere: Jochum Pedersen og Michel Pedersen i Vestbirch, Mads Sørensen af Vissing og Jens Nielsen af Møldrup

 

1811 nr.10

Karen Nielsdatter i Voerladegaard, født den 1. september 1811

Allehelgensdag den 3. november 1811

Havde Gaardmand Niels Hansen Krog og Hustru Maren Pedersdatter i Voerladegaard en Datter til daaben, kaldet Karen, baaret af Anders Hansens Hustru Sidsel Lauritzdatter i Krog, Faddere: Erich Andersen og Rasmus Sørensen i Dørrup, unge Peder Nielsen og pigen Karen Andersdatter i Voerladegaard

 

1811 nr.11

Maren Jensdatter i Gantrup, født den 4. september 1811

den 19. søndag efter Trinitatis den 20. oktober 1811

havde Gaardmand Jens Christiansen og Hustru Ane Jensdatter i Gantrup en Datter til daaben, kaldet Maren, baaret af Anders Jacobsens Hustru Maren Christensdatter i Naldal, Faddere: Iver Christiansen ibid, Anders Christiansen af Christianslund, Las Nielsen og Christen Olesen af Gantrup

 

1811 nr.12

Jens Sørensen i Dørrup, født den 18. september 1811

den 23. søndag efter Trinitatis den 17. november 1811

havde Gaardmand Søren Jensen og Hustru Ane Jespersdatter i Dørrup en Søn til daaben, kaldet Jens, baaret af Niels Pedersens Hustru Maren Jensdatter i Voerladegaard, Faddere: Jesper Sørensen i Gantrup, Jacob Andersen i Purup, Søren Sørensen og Rasmus Rasmussen Bonde i Dørrup

 

Side 275

 

1811 nr.13

Ane Christensdatter i Voerladegaard, født den 27. september 1811

den 19. søndag efter Trinitatis den 20. oktober 1811

havde Peder Christensens fraskilte Hustru Johanne Jensdatter hos Knud Gundersen i Voerladegaard en Datter til daaben, kaldet Ane, baaret af Knud Gundersens Hustru i Voerladegaard, Faddere: Niels Hansen af Yding, Ole Mortensen, Peder Christensen og pigen Karen Andersdatter, alle af Voerladegaard, Faderen udlagt at være gift mand Christen Bjerrebye i Nim

 

1811 nr.14

Karen Jensdatter i Dørrup, født den 9. oktober 1811

den 23. søndag efter Trinitatis den 17. november 1811

havde Smed Jens Thaansen og Hustru Else Monsdatter i Dørrup en Datter Karen til daaben, Faddere: Rasmus Sørensen, Erich Andersen, Søren Nielsen Lægsmand og Rasmus Rasmussen Vilholt, alle af Dørrup

 

1811 nr.15

Jens Sørensen i Hem, født den 26. oktober 1811

Søndag imellem Juul og Nytaar den 26. december 1811

Havde Søren Christensen Grønschou og Hustru Ane Marie Jensdatter i Hem en Søn til daaben, kaldet Jens, baaret af Villads Hansens Hustru Maren Jensdatter i Møldruphuus, Faddere: Jens Nielsen ibid, Anders Rasmussen i Grønschou, Peder Christensen i Voerladegaard og Jacob Olesen i Hem

 

1811 nr.16

Inger Nielsdatter i Gantrup, født den 28. oktober 1811

Den 28. oktober 1811 fødte Husmand Niels Jensen Dørrups Fæstemøe Johanne Christensdatter i Gantrup en Datter ved Hiemmedaab den 29. oktober 1811 blev kaldet ingen og døde den 30. oktober 1811


 

 

1811 nr.17

Ole Knudsen i Gantrup, født den 29. oktober 1811

Den 2. Juuledag den 26. december 1811

Havde Knud Olesen Gaardmand og Hustru Ane Mortensdatter i Gantrup en Søn til daaben, kaldet Ole, baaret af Eschild Jensens Hustru Ane Olesdatter, Faddere: Eschild Jensen, unge Jens Andersens Hustru Ane Andersdatter, Morten Jensen og Jens Jensen Dørrup, alle af Gantrup

 

1811 nr.18

Jens Mortensen i Gantrup, født den 14. november 1811

den 4. søndag i Advent den 22. december 1811

havde Gaardmand Morten Jensen og Hustru Christiane Madsdatter i Gantrup, en Søn til daaben, kaldet Jens, baaret af Rasmus Lauritsens Hustru i Lykkensroe, Faddere: Mads Nielsen i Addit, Peder Jensen i Vissing, Knud Olesen og Hans Erichsens Hustru i Gantrup

 

Side 276

 

1812

 

1812 nr.1

Ane Pedersdatter i Gantrup, født den 17. marts 1812

Den 2. pintsedag den 18. maj 1812

Havde Peder Jacobsen og Hustru Mette Jacobsdatter i Gantrup en Datter til daaben, kaldet Ane, baaret af Jacob Andersens Hustru paa Purup Mark, Faddere: Jesper Sørensen i Gantrup, Morten Andersen, Jacob Knudsen og Anders Jacobsen Hustru, alle af Dørrup

 

1812 nr.2

Karen Erichsdatter i Dørrup, født den 29. marts 1812

Onsdagen den 15. april 1812 havde Gaardmand Erich Andersen og Hustru Barbara Sørensdatter i Voerladegaard en Datter til daaben, kaldet Karen, baaret af pigen Maren Sørensdatter i Rye, Faddere: Niels Hansen i Voerladegaard, Rasmus Sørensen, Søren Jensen og Anders Jacobsens Hustru, alle af Dørrup

 

1812 nr.3

Peder Mortensen i Dørrup, født den 26. april 1812

den 4. søndag efter Trinitatis den 21. juni 1812

havde Gaardmand Morten Andersen og Hustru Kirsten Iversdatter i Dørrup en Søn til daaben, kaldet Peder, baaret af pigen Barbara Nielsdatter, Faddere: Iver Jørgensen, Rasmus Sørensen, Anders Jacobsen og pigen Else Knudsdatter, alle af Dørrup

 

1812 nr.4

Jens Rasmussen i Hem, født den 28. april 1812

den 3. søndag efter Trinitatis den 14. juni 1812

havde Boelsmand Rasmus Nielsen og Hustru Ane Cathrine Justsdatter af Taaning, Faddere: Jens Pedersen Boes i Hem, Morten Rasmussen af Schanderborg, Just Rasmussen, pigen Ane Cathrine Michelsdatter, begge af Taaning

 

1812 nr.5

Dorthe Marie Pedersdatter i Gantrup, født den 28. april 1812

den 1. søndag efter Trinitatis den 31. maj 1812

havde Gaardmand Peder Christiansen og Hustru Johanne Marie Nielsdatter i Gantrup en Datter til daaben, kaldet Dorthe Marie, baaret af pigen Karen Nielsdatter i Thyrsting, Faddere: Christian Pedersen af Underup, Anders Pedersen Molboe i Dørrup, Jens Jensen Dørrup og Niels Dørrups Hustru Johanne Christensdatter, begge i Gantrup

 

1812 nr.6

Ane Sørensdatter i Voerladegaard, født den 30. april 1812

Den 28. maj 1812 havde Gaardmand Søren Pedersen og Marie Cathrine Nielsdatter i Voerladegaard en Datter Ane til hiemmedaab, som døde den 12. juni 1812 uden at komme i Kirken

 

Side 277

 

1812 nr.7

Peder Michelsen i Gantrup, født den 24. juni 1812

den 8. søndag efter Trinitatis den 19. juli 1812

havde Husmand Michel Peter Lassen i Gantrup og Hustru Ane Pedersdatter en Søn til daaben, kaldet Peder, baaret af pigen Rebecca Pedersdatter af Dørrup, Faddere: Christen Sørensen i Hem, Knud Sørensen af Bredvads Mølle, Jesper Sørensen af Gantrup og pigen Johanne Marie Pedersdatter af Sattrup

 

1812 nr.8

Niels Iversen i Dørrup, født den 19. juli 1812

den 13. søndag efter Trinitatis den 23. august 1812

havde Gaardmand Iver Andersen og Hustru Johanne Jensdatter i Dørrup en Søn til daaben, kaldet Niels, baaret af Niels Sørensens Hustru Maren Jensdatter i Voerladegaard, Faddere: Christian Iversen af Christianslund, Jens Christiansen af Gantrup, Hans Lauritsen og Søren Jensen af Dørrup

 

1812 nr.9

Maren Andersdatter i Krog

født den 13. august 1812

Den 20. søndag efter Trinitatis den 11. oktober 1812

Havde Gaardmand Anders Hansen og Hustruen Sidsel Lauritzdatter i Krog en Datter til Daaben kaldet Maren, baaret af Morten Sørensens Hustru Ane Sørensdatter i Yding

Fadderne: Niels Hansen og Unge Peder Nielsen i Voerladegaard

Erich Andersen og Rasmus Sørensen i Dørrup

 

1812 nr.10

Niels Jensen paa Hem Mark, født den 28. august 1812

den 20. søndag efter Trinitatis den 11. oktober 1812

havde Husmand Jens Nielsen og Hustru Maren Nielsdatter paa Hem Mark, en Søn til daaben, kaldet Niels, baaret af pigen Birthe Nielsdatter, Faddere: Lauritz Sørensen, Las Laursen, Jens Terchildsens Søn Søren og do datter Maren, alle af Hem


 

 

1812 nr.11

Kirsten Marie Clemensdatter i Dørrup, født den 13. oktober 1812

den 1. søndag i Advent den 29. november 1812

havde Gaardmand Clemen Jacobsen og Hustru Ane Marie Christensdatter i Dørrup, en Datter til daaben, som blev kaldet Kirsten Marie, baaret af Peder Andersens Hustru Ane Magrethe Clemensdatter i Østbirch, Faddere: Hans Lauritsen, Søren Sørensen, Søren Jensens Hustru, alle i Dørrup

 

1812 nr.12

Lauritz Hansen i Dørrup, født den 22. oktober 1812

Den 2. søndag i Advent den 6. december 1812

Havde Gaardmand Hans Lauritsen og Hustru Maren Iversdatter i Dørrup en Søn til daaben, kaldet Lauritz, baaret af Søren Pedersens Hustru i Voerladegaard, Faddere: Rasmus Sørensen, Søren Sørensen, Iver Andersen og Clemen Jacobsens Hustru, alle af Dørrup

 

Side 278

 

1812 nr.13

Maren Andersdatter i Møldrup, født den 18. november 1812

Den 2. Juuledag den 26. december 1812

Havde Gaardmand Anders Pedersen og Hustru Mette Marie Jochumsdatter i Møldrup, en Datter til daaben, kaldet Maren, baaret af Michel Pedersens Hustru Maren Pedersdatter i Vestbirch, Faddere: Mads Sørensen i Vissing, Jens Grønschou i Møldrup, Otto ---- og Erich Grønschous Hustru Maren Pedersdatter i Vestbirch, begge

 

1812 nr.14

Peder Christian Pedersen i Voerladegaard, født den 22. december 1812

den 3. søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 7. februar 1813

havde Husmand Peder Christensen Krog og Hustru Karen Pedersdatter i Voerladegaard en Søn Peder Christian til daaben, baaret af Søren Andersens Hustru Bodild Marie Pedersdatter i Anholt [Vilholt?], Faddere: Jacob Andreassen i Vissing, Niels Krog, Niels Vinther og Morten Olesen, alle i Voerladegaard

 

1813

 

1813 nr.1

Jens Nielsen i Gantrup, født den 19. februar 1813

Mariæ Bebudelses dag den 4. april 1813

Havde Husmand Niels Jensen Dørrup og Hustru Johanne Christensdatter i Gantrup en Søn til daaben, kaldet Jens, baaret af Jens Jensen Dørrups Hustru Maren Jensdatter, Faddere: Jens Christensen Naldal, Jesper Sørensen, Jens Pedersen Krog og Peder Christiansens Hustru Johanne Marie Nielsdatter, alle af Gantrup


 

 

1813 nr.2

Ane Kirstine Villadsdatter i Møldruphuus, født den 25. februar 1813

Dito Dato [4. april 1813]

Havde Husmand Villads Hansen og Hustru Maren Jensdatter i Møldruphuus en Datter til daaben, kaldet Ane Kirstine, baaret af Søren Christensens Hustru Ane Marie Jensdatter i Hem, Faddere: Niels Pedersen Møller i Kloster Mølle, Jens Rasmussen Møller i Pinds Mølle, Anders Pedersens Hustru Mette Marie Jochumsdatter og Jens Nielsen, begge af Møldrup

 

Side 279

 

1813 nr.3

Anders Jensen i Gantrup, født den 23. marts 1813

den 2. søndag efter Paaske den 2. maj 1813

havde Gaardmand Jens Andersen og Hustru Ane Andersdatter i Gantrup en Søn til daaben, kaldet Anders, baaret af pigen Gundild Lauritsdatter i Hem, Faddere: ældre Jens Andersen, hans Erichsen, Knud Olesen og Christen Olesens Hustru, alle af Gantrup

 

1813 nr.4

Søren Erichsen i Dørrup, født den 2. april 1813

Trinitatis søndag den 13. juni 1813

Havde Erich Andersen og Hustru Karen Sørensdatter i Dørrup en Søn til daaben, kaldet Søren, baaret af pigen Barbera Nielsdatter i Dørrup, Faddere: Iver Jørgensen i Dørrup, unge Peder Nielsen og Niels Hansen Krog i Voerladegaard, Anders Hansen i Krog

 

1813 nr.5

Carl Christensen i Møldrup, født den 23. april 1813

Den 2. pintsedag den 7. juni 1813

Havde Husmand Christen Andersen og Hustru Sidsel Erntsdatter i Møldrup, en Søn til daaben, kaldet Carl, baaret af Anders Pedersens Hustru i Møldrup, Faddere: Jens Grønschou ibid, ældre Jens Andersen i Gantrup, Jacob Mortensen i Vilholt

 

1813 nr.6

Hans Nielsen i Voerladegaard, født den 10. maj 1813

den 2. søndag efter Trinitatis den 27. juni 1813

havde Gaardmand Niels Hansen Krog og Hustru Maren Pedersdatter i Voerladegaard en Søn til daaben, kaldet Hans, baaret af pigen Maren Andersdatter i Kloster Mølle, Faddere: Anders Hansen i Krog, Rasmus Sørensen i Dørrup, unge Peder Nielsen og Niels Vinther, begge i Voerladegaard

 

1813 nr.7

Ane Kirstine Rasmusdatter i Hem, født den 28. juni 1813

den 8. søndag efter Trinitatis den 8. august 1813

havde Boelsmand Rasmus Nielsen og Hustru Ane Cathrine Justsdatter i Hem en Datter til daaben, kaldet Ane Kirstine, baaret af pigen Ane Cathrine Michelsdatter af Taaning, Faddere: Søren Pedersen og Peder Lauritsen, begge af Taaning, Jens Pedersen Juul og pigen Gundild Lauritsdatter af Hem

 

1813 nr.8

Ane Kirstine Sørensdatter i Voerladegaard, født den 1. juli 1813

Dito Dato [8. august 1813]

Havde Gaardmand Søren Pedersen og Hustru Marie Cathrine Nielsdatter i Voerladegaard en Datter til daaben, kaldet Ane Kirstine, baaret af Christen Bondes Datter Ane i Sjøgaard paa Taaning Mark, Faddere: Niels Hansen i Krog, Morten Olesen, Niels Sørensen, alle i Voerladegaard og Jens Hansens Hustru Sidsel Lauritsdatter i Krog

 

Side 280

 

1813 nr.9

Niels Rasmussen i Voerladegaard, født den 31. juli 1813

Dito Dato den 8. søndag efter Trinitatis den 8. august 1813

Havde Husmand Rasmus Pedersen og Hustru Maren Nielsdatter i Voerladegaard en Søn til daaben, kaldet Niels, baaret af Jens Vævers Hustru, Faddere: Jens Pedersen Krog i Gantrup, Niels Krog, gamle Peder Nielsen og unge Peder Nielsen, alle i Voerladegaard

 

1813 nr.10

Johanne Jensdatter i Gantrup, født den 6. august 1813

den 12. søndag efter Trinitatis den 5. september 1813

havde Husmand Jens Christensen Naldal og Hustru Karen Jensdatter i Gantrup en Datter til daaben, kaldet Johanne, baaret af Niels Jensen Dørrups Hustru, Faddere: Søren Christensen Glød, Jesper Sørensen, Thomas Knudsen og Peder Jacobsens Hustru, alle i Gantrup

 

Herefter anført i den nye allernaadigst befalede Ministerialbog

Søndervissing Præstegaard den 31. december 1813 O. Arntzen

 

Side 361

 

Fortegnelse paa trolovede og Copulerede i Voerladegaard Sogn fra den 25. september Anno 1795

 

1795 nr.1

Michel Nielsen og Salige Knud Knudsens Enke Mette Sørensdatter i Gantrup

Fredagen den 25. september 1795 blev Ungkarl Michel Nielsen fra Træden og salige Knud Knudsens Enke i Gantrup Copulerede med hinanden, ved min formand hr. C. O. Sommer

 

1795 nr.2

Enkemand Jens Jensen Dørrup i Gantrup og pigen Maren Jensdatter fra Dørrup

Fredagen den 30. oktober 1795 blev Enkemand og Gaardbeboer i Gantrup Jens Jensen Dørrup og pigen Maren Jensdatter fra Dørrup Copulerede med hinanden, ved hr. C. Sommer


 

 

1796

 

1796 nr.1

Jens Christensen og Jørgen Gundersens Enke Anne Jensdatter af Gantrup

Tirsdag den 12. juli 1796 blev Ungkarl Jens Christensen af Hemb og Enken Anne Jensdatter af Gantrup Trolovede med hinanden, som Forloverne der indgik for al den ubrylighed, som deraf kunne flyde, vare undertegnede Jacob Christensen i Hemb og Søren Christensen i Gantrup

Fredagen den 19. august 1796 blev disse Copulerede

 

1796 nr.2

Søren Andersen og Bodild Marie Pedersdatter af Ladegaard

Lørdagen den 27. august 1796 blev Søren Andersen og Bodild Marie Pedersdatter af Voerladegaard Trolovede i Brudens Faders Huus i Gantrup, Forloverne vare: Anders Sørensen i Ladegaard og Smeden Peder Christiansen i Gantrup

Fredagen den 18. november 1796 blev disse Copulerede

 

1797

 

1797 nr.1

Christen Olesen og Kirsten Knudsdatter af Gantrup

Tirsdagen den 7. marts 1797 blev Christen Olesen, Gaardmand i Gantrup og pigen Kirsten Knudsdatter Trolovede i b

Brudens Faders Huus i Gantrup, Forloverne vare: Morten Olesen i Ladegaard og Knud Sørensen i Gantrup

Fredagen den 30. juni 1797 blev disse Copulerede

 

1797 nr.2

Ove Nielsen og Anne Kirstine Nielsdatter i Kloster Mølle

Lørdag den 13. maj 1797 blev Hyrden Ove Nielsen og Anne Kristine Nielsdatter Trolovede i Kloster Mølle, Forloverne vare: Sr. Hans Peter Møller og Rasmus Sørensen i Møldrup,

Lørdagen den 9. september 1797 blev disse Copulerede

 

1797 nr.3

Jens Sørensen og Maren Rasmusdatter af Gantrup

Søndagen den 18. juni 1797 blev Ungkarl Jens Sørensen og Salige Jens Bødtkers Enke Maren Rasmusdatter Trolovede i brudens Huus, Forloverne vare: Peder Sørensen Skrædder og Knud Sørensen i Gantrup

Tirsdagen den 15. august 1797 blev disse Copulerede

 

1797 nr.4

Christen Christensen og Ane Rasmusdatter i Kloster Mølle

Lørdagen den 4. november 1797 blev Ungkarl Christen Christensen og Ane Rasmusdatter Trolovede i Kloster Mølle, Forloverne vare: Sr. H. Peter Møller og Morten Olsen i Ladegaard

Lørdagen den 2. december 1797 blev disse Copulerede


 

 

Side 362

 

1798

 

1798 nr.1

Rasmus Sørensen af Møldrup og Bodild Jensdatter af Voerladegaard

Tirsdagen den 21. november 1797 blev Enkemand Rasmus Sørensen af Møldrup og pigen Bodild Jensdatter Trolovede i Brudens Faders Huus i Voerladegaard, Forloverne vare: Gaardmand Jens Jensen i Voerladegaard og Jens Terchildsen i Hemb

Fredagen den 26. januar 1798 blev disse Copulerede

 

1798 nr.2

Niels Hansen Krog og Maren Pedersdatter af Voerladegaard

Tirsdagen den 6. februar 1798 blev Niels Hansen af Krog og Maren Pedersdatter af Voerladegaard Trolovede i Brudens Faders Huus, Forloverne vare: Peder Sørensen i Voerladegaard og Hans Thomassen i Krog

Onsdagen den 2. maj 1798 blev disse Copulerede

 

1798 nr.3          

Knud Jensen og Karen Pedersdatter, begge af Dørrup

Fredagen den 2. marts 1798 blev Knud Jensen og Karen Pedersdatter af Dørrup Trolovede i Brudens Faders Huus, Forloverne vare: Peder Pedersen af Dørrup og Jens Andersen el.?? Sillesen af Vissing

Fredagen den 27. april 1798 blev disse Copulerede

 

1798 nr.4

Iver Andersen og Johanne Jensdatter af Dørrup

Fredagen den 9. marts 1798 blev Iver Andersen og Johanne Jensdatter af Dørrup Trolovede i Brudens Faders Huus, Forloverne vare: Jens Gantrup og Christian Iversen, begge af Dørrup

Fredagen den 18. maj 1798 blev disse Copulerede

 

1798 nr.4b

Christen Sørensen Fischer og Karen Pallesdatter af Gantrup, inført af feiltagelse under Sønder Vissings Copulerede vid 14. juli 1798

 

1798 nr.5

Rasmus Rasmussen af Vilholt og Anne Magrethe Jensdatter af Dørrup

Fredagen den 9. november 1798 blev Rasmus Rasmussen af Vilholt og Anne Magrethe Jensdatter af Dørrup Copulerede i Brudens Faders Huus , Forloverne vare: Rasmus Christensen i Vilholt og Jens Pedersen i Dørrup

Kongelig bevilling at vies i Kirken uden foregaaende trolovelse forevist

 

1798 nr.6

Morten Andersen og Kirsten Iversdatter af Dørrup

Fredagen den 23. november 1798 blev Morten Andersen og Kirsten Iversdatter af Dørrup Copulerede efter Kongelig bevilling at vies i Kirken uden foregaaende trolovelse, brylluppet i Brudgommens Halvbroder Anders Jacobsens Huus i Dørrup, Forloverne vare: Søren Andersen og den ældre Søren Nielsen i Dørrup

 

1799

 

1799 nr.1

Mads Sørensen og Else Marie Pedersdatter i Møldrup

Onsdagen den 17. april 1799 blev Mads Sørensen af Vissing og Else Marie Pedersdatter i Møldrup Copulerede efter kongelig bevilling at maatte ægte hinanden, skiønt de være sødskendebørn, Forloverne vare: (måske rettet til Søren Madsen) i Vissing og Peder Nielsen i Voerladegaard

 

1799 nr.2

Niels Pedersen og Gjertrud Marie Sørensdatter i Gantrup

Fredagen den 5. juli 1799 blev Niels Pedersen og Gjertrud Marie Sørensdatter i Gantrup Copulerede, Forloverne vare: Knud Sørensen og Michel Nielsen i Gantrup

 

1799 nr.3

Niels Lauritzen Vinther af Yding og Enken Ane Simonsdatter i Ladegaard

Tirsdagen den 27. august 1799 blev Niels Lauritzen Vinther og Enken Ane Simonsdatter i Voerladegaard Copulerede, Forloverne vare: Rasmus Vinther i Yding og Morten Olsen i Voerladegaard

 

Side 363

 

1799 nr.4

Peder Nielsen og Enken Ane Pedersdatter i Voerladegaard

Fredagen den 8. november 1799 blev Peder Nielsen og Enken Ane Pedersdatter i Voerladegaard Copulerede, Forloverne vare: Niels Hansen Krog i Voerladegaard og Jens Terchildsen i Hemb

 

1799 nr.5

Anders Jacobsen Naldal og Maren Christensdatter af Christianslund

Fredagen den 13. december 1799 blev Anders Jacobsen af Naldal og Maren Christiansdatter af Christianslund Copulerede, Forloverne vare: Jens Jørgensen i Dørrup og Brudens Fader Christian Iversen

 

1799 nr.6

Jens Jacobsen og Ane Pedersdatter i Gantrup

Fredagen den 20. december 1799 blev Jens Jacobsen og Ane Pedersdatter i Gantrup Copulerede, Forloverne vare: Peder Sørensen Skræder og Jens Christensen Naldal i Gantrup

 

1800

 

1800 nr.1

Morten Andersen og Enken Maren Rasmusdatter i Gantrup

Tirsdagen den 11. marts 1800 blev Morten Andersen og Jens Sørensens Enke Maren Rasmusdatter i Gantrup Copulerede, Forloverne vare: Jens Andersen i Dørrup og Lass Nielsen i Gantrup


 

 

1800 nr.2

Søren Christensen og Ulrica Olufsdatter i Hemb

Fredagen den 14. marts 1800 blev Søren Christensen og Ulrica Olufsdatter i Hemb Copulerede, Forloverne vare: Christen Sørensen Grønschou og Oluf Jensen i Hemb

 

1800 nr.3

Rasmus Rasmussen og Ane Jespersdatter i Gantrup

Fredagen den 21. marts 1800 blev Rasmus Rasmussen i Dørrup og Ane Jespersdatter i Gantrup Copulerede, Forloverne vare: Niels Sørensen Lægsmand i Dørrup og Jesper Sørensen i Gantrup

 

1800 nr.4

Anders Jacobsen og Maren Christensdatter i Dørrup

Tirsdagen den 20. maj 1800, blev Anders Jacobsen og Maren Christensdatter i Dørrup Copulerede, Forloverne vare: Søren Andersen i Purup og Rasmus Sørensen i Dørrup

 

1800 nr.5

Erich Andersen og Enken Karen Madsdatter

Fredagen den 8. august 1800 blev Erich Andersen og Niels Lægsmands Enke Karen Madsdatter i Dørrup Copulerede, Forloverne vare: Iver Jørgensen i Dørrup og Søren Sørensen Kirkegaard af Yding

 

1800 nr.6

Niels Pedersen og Maren Jensdatter i Voerladegaard

Fredagen den 24. oktober 1800 blev Niels Pedersen og Maren Jensdatter i Voerladegaard Copulerede, Forloverne vare: Peder Nielsen den ældre og Jens Jensen i Voerladegaard

 

1801

 

1801 nr.1

Jacob Andersen og Karen Jespersdatter i Gantrup

Fredagen den 16. juni 1801 blev Jacob Andersen af Purup og Karen Jespersdatter i Gantrup Copulerede, Forloverne vare: Søren Andersen af Purup og Jesper Sørensen i Gantrup

 

1801 nr.2

Søren Nielsen Lægsmand og Johanne Lauritzdatter i Dørrup

Fredagen den 11. december 1801 blev Søren Nielsen Lægsmand og Johanne Lauritzdatter i Dørrup Copulerede, Forloverne vare: Ole Madsen i Hemb og hans Lauritzen i Dørrup

 

1801 nr.3

Anders Rasmussen og Cathrine Sørensdatter i Grønschou

Dito Dato [11. december 1801] blev Anders Rasmussen og Christen Sørensens Enke i Grønschou Cathrine Sørensdatter Copulerede, Forloverne vare: Peder Mortensen i Vissing Kloster og Jens Nielsen i Grønschou

 

 

Side 364

 

1802

 

1802 nr.1

Niels Pedersen og Ane Marie Christiansdatter i Christianslund

Fredagen den 12. marts 1802 blev Niels Pedersen og Ane Marie Christiansdatter i Christianslund Copulerede, Forloverne vare: Peder Nielsen den yngre i Voerladegaard og Christian Iversen i Christianslund

 

1802 nr.2

Hans Lauritzen og Maren Iversdatter i Dørrup

Tirsdagen den 7. december 1802 blev Hans Lauritzen og Maren Iversdatter i Dørrup Copulerede, Forloverne vare: Søren Nielsen Lægsmand og Erich Andersen i Gantrup

 

1803

 

1803 nr.1

Jens Jensen af Horndrup og Maren Rasmusdatter af Hemb

Fredagen den 7. januar 1803 blev Enkemand Jens Jensen af Horndrup og Maren Rasmusdatter i Hem Copulerede, Forloverne vare: Jacob Rasmussen i Ejer og Hans Rasmussen i Taaning

 

1803 nr.2

Rasmus Mortensen af Vestbirch og Maren Jensdatter i Dørrup

Fredagen den 20. maj 1803 blev Rasmus Mortensen af Vestbirch og Maren Jensdatter af Lyngdalsgaard paa Dørrup Mark Copulerede, Forloverne vare: Jens Jørgensen, Brudens Fader og Christian Iversen af Christianslund

 

1803 nr.3

Peder Christensen og Johanne Jensdatter begge af Voerladegaard

Lørdagen den 18. juni 1803 blev Peder Christensen og Johanne Jensdatter, begge af Voerladegaard Copulerede i Ousted Kirke, og Brylluppet i Tepstrup, Forloverne vare: Knud Gundersen af Ladegaard og Niels Rasmussen af Sattrup

 

1803 nr.4

Niels Knudsen og Inger Jensdatter, begge af Gantrup

Fredagen den 29. juli 1803 blev Niels Knudsen og Inger Jensdatter begge af Gantrup, Copulerede, Forloverne vare: Iver Jørgensen og Erich Andersen, begge af Dørrup

 

1803 nr.5

Søren Sørensen og Maren Jensdatter, begge af Dørrup

Fredagen den 14. oktober 1803 blev Søren Sørensen og Maren Jensdatter, begge af Dørrup, Copulerede i Yding Kirke, og Brylluppet hos Brudens Fader sammesteds, Forloverne vare: Iver Jørgensen og Rasmus Rasmussen, begge af Dørrup


 

 

1804

 

1804 nr.1              

Jens Nielsen og Maren Nielsdatter, begge af Dørrup

Fredagen den 10. februar 1804 blev Jens Nielsen og Maren Nielsdatter, begge af Dørrup, Copulerede, Forloverne: Niels Nielsen i Yding og Erich Andersen i Dørrup

 

1804 nr.2

Iver Christiansen og Ane Pedersdatter, begge af Hemb Østergaard

Fredagen den 16. marts 1804 blev Iver Christiansen og Ane Pedersdatter i Hemb Østergaard Copulerede, Forloverne vare: Anders Jacobsen af Naldal og Niels Pedersen af Sandal

 

1804 nr.3

Eschild Jensen og Ane Olufsdatter i Gantrup

Fredagen den 23. marts 1804 blev Eschild Jensen og Ane Olufsdatter i Gantrup Copulerede, Forloverne vare: Michel Nielsen af Tepstrup og Michel Nielsen af Gantrup

 

Side 365

 

1804 nr.4

Hans Frandsen og Gjertrud Michelsdatter i Voerladegaard

Lørdagen den 28. april 1804 blev Hans Frandsen og Gjertrud Michelsdatter i Ladegaard Copulerede, Forloverne: Rasmus Nielsen af Purup og Søren Pedersen af Sattrup

 

1805

 

1805 nr.1

Jens Pedersen Krog og Maren Jensdatter i Gantrup

Fredagen den 15. februar 1805 blev Jens Pedersen Krog og Maren Jensdatter i Gantrup Copulerede, Forloverne: Anders Hansen i Krog og Jens Jensen Smed i Gantrup

 

1805 nr.2

Søren Christensen Træden og Karen Lindhartsdatter i Gantrup

Fredagen den 22. marts 1805 blev Søren Christensen af Træden og Maren Lindhartsdatter Copulerede fra Gantrup, Forloverne: Linhart Christensen i Gantrup og Jens Sørensen Alrøe ibid 

 

1805 nr.3

Knud Olesen af Gantrup og Ane Mortensdatter i Dørrup

Fredagen den 3. maj 1805 blev Knud Olesen i Gantrup og Ane Mortensdatter i Dørrup Copulerede, Forloverne Lauritz Andersen i Dørrup og Ole Sørensen Smed i Gantrup


 

 

1805 nr.4         

Rasmus Nielsen Nedenschou og Mette Rasmusdatter i Møldrup

Fredagen den 17. maj 1805 blev Rasmus Nielsen af Nedenschou og Mette Rasmusdatter i Møldrup Copulerede, Forloverne: Niels Rasmussen i Nedenschou og Rasmus Sørensen i Møldrup

 

1806

 

1806 nr.1              

Peder Christiansen i Christianslund og Mette Kirstine Michelsdatter i Enner

Lørdagen den 15. februar 1806 blev Peder Christiansen af Christianslund og Mette Kirstine Michelsdatter af Enner Copulerede i Tamdrup Kirke, Forloverne: Christian Iversen og Christianslund og Rasmus Sørensen i Møldrup

 

1806 nr.2

Jens Jensen Smed og Enken Karen Olufsdatter i Gantrup

Tirsdagen den 1. juli 1806 blev Jens Jensen Smed og Anders Nielsens Enke Karen Olufsdatter i Gantrup Copulerede, Forloverne: Morten Olesen i Ladegaard og Jens Pedersen Krog i Gantrup

 

1806 nr.3

Jens Jensen Vrold og Linhart Christensens Enke i Gantrup

Fredagen den 26. september 1806 blev Jens Jensen af Vrold og Linhart Christensens Enke Karen Rasmusdatter i Gantrup Copulerede, Forloverne: Søren Christensen Træden og Jesper Sørensen i Gantrup

 

1806 nr.4                

Jens Pedersen Holm og Karen Jensdatter i Hemb

Fredagen den 31. oktober 1806 blev Jens Pedersen af Holm og Karen Jensdatter i Hemb Copulerede, Forloverne: Jens Terchildsen i Hemb og Niels Hansen Krog i Voerladegaard

 

1806 nr.5

Lars Laursen og Karen Jørgensdatter i Hemb

Søndagen den 2. november 1806 blev Lars Laursen og Maren Jørgensdatter i Hemb Copulerede, Forloverne: Peder Jensen Juul og Terchild Jensen i Hemb

 

1806 nr.6          

Jens Andersen Tepstrup og Enken Karen Olesdatter i Gantrup

Fredagen den 21. november 1806 blev Jens Andersen i Tepstrup og Enken Karen Olesdatter i Gantrup Copulerede, Forloverne: Morten Olesen i Voerladegaard og Lauritz Sørensen i Hemb


 

 

1807

 

1807 nr.1

Rasmus Pedersen og Karen Nielsdatter i Voerladegaard

Lørdagen den 20. juni 1807 blev Rasmus Pedersen og Karen Nielsdatter i Voerladegaard Copulerede, Forloverne: Jens Pedersen Krog i Gantrup og Morten Olesen i Voerladegaard

 

1807 nr.2

Peder Jacobsen Hem og Mette Jacobsdatter i Gantrup

Fredagen den 26. juni 1807 blev Peder Jacobsen af Hemb og Jens Sørensen Alrøes Enke Mette Jacobsdatter i Gantrup Copulerede, Forloverne: Lauritz Sørensen i Hemb og Anders Jacobsen i Dørrup

 

1807 nr.3

Lauritz Hansen Bjøstrup og Ane Marie Jensdatter i Dørrup

Fredagen den 3. juli 1807 blev Lauritz Hansen af Bjøstrup og Ane Marie Jensdatter i Dørrup Copulerede, Forloverne: Jens Andersen og Lauritz Andersen i Dørrup

 

1807 nr.4                           

Christen Sørensen Bjerre i Yding og Agathe Elisabeth Jensdatter i Sandvad

Lørdagen den 19. september 1807 blev Skoleholder Christen Sørensen Bjerre i Yding og Agathe Elisabeth Jensdatter i Sandvad Copulerede, Forloverne: Bartholomæus Purup i Sandvad og Degnen A. Langballe i Tønning

 

Side 366

 

1807 nr.5

Anders Jensen og Kirsten Jensdatter Hassing i Dørrup

Lørdagen den 12. december 1807 blev Anders Jensen og Kirsten Jensdatter Hassing i Dørrup Copulerede, Forloverne: Degnen J. P. Hassing og Jens Andersen i Dørrup

 

1808

 

1808 nr.1

Erich Andersen og Barbera Sørensdatter i Voerladegaard

Fredagen den 1. juli 1808 blev Erich Andersen i Dørrup og Barbera Sørensdatter i Voerladegaard Copulerede, Forloverne: Iver Jørgensen i Dørrup og Niels Hansen i Voerladegaard

 

1808 nr.2

Søren Jensen Voerladegaard og Enken Ane Jespersdatter i Dørrup

Fredagen den 18. november 1808 blev Søren Jensen i Voerladegaard og Rasmus Rasmussens Enke


 

 

1809

 

1809 nr.1

Søren Christensen Grønschou og Ane Marie Jensdatter i Møldruphuus

Fredagen den 22. september 1809 blev Søren Christensen Grønschou i Hemb og Ane Marie Jensdatter i Møldruphuus Copulerede, Forloverne: Lauritz Sørensen i Hemb og Anders Rasmussen i Grønschou

 

1809 nr.2

Peder Jensen og Ane Kirstine Sørensdatter i Lyngdalsgaard

Fredagen den 20. oktober 1809 blev Peder Jensen og Ane Kirstine Sørensdatter i Lyngdalsgaard Copulerede, Forloverne: Rasmus Mortensen af Vestbirch og Jørgen Lauritzen af Saabye

 

1809 nr.3

Rasmus Rasmussen af Thaaning og Ane Marie Pedersdatter i Voerladegaard

Fredagen den 17. november 1809 blev Rasmus Rasmussen af Thaaning og Ane Marie Pedersdatter i Voerladegaard Copulerede, Forloverne: Hans Rasmussen og Lauritz Nielsen, begge af Thaaning

 

1810

 

1810 nr.1

Anders Nielsen Leth og Maren Christiansdatter i Voerladegaard

Søndagen den 14. januar 1810 blev Anders Nielsen Leth og Maren Christiansdatter i Voerladegaard Copulerede, Forloverne: Niels Lauritzen Vinther og Niels Pedersen i Voerladegaard

 

1810 nr.2

Niels Andreasen af Saabye og Maren Andersdatter Brand i Møldruphuus

Lørdagen den 7. april 1810 blev Enkemand Niels Andreasen af Saabye og Maren Andersdatter Brand i Møldruphuus Copulerede, Forloverne: Iver Hansen og Niels Jensen, begge af Saabye

 

1810 nr.3

Jens Andersen Tepstrup og Ane Andersdatter i Gantrup

Fredagen den 4. maj 1810 blev Jens Andersen af Tepstrup og Ane Andersdatter i Gantrup Copulerede, Forloverne: Lauritz Sørensen i Hemb og Greis Christensen af Tepstrup

 

1810 nr.4

Søren Knudsen og Ane Marie Lindhartsdatter i Gantrup

Ditto dato [4. maj 1810] blev Søren Knudsen og Ane Marie Lindhartsdatter i Gantrup Copulerede, Forloverne: Peder Sørensen Skræder og Christen Olsen i Gantrup


 

 

1810 nr.5

Niels Michelsen af Vissing Kloster og Karen Jacobsdatter i Hemb

Fredagen den 6. juli 1810 blev Enkemand Niels Michelsen af Vissing Kloster og Karen Jacobsdatter i Hemb Copulerede, Forloverne: Peder Mortensen i Vissing Kloster og Møller Niels Pedersen i Kloster Mølle

 

1810 nr.6      

Hans Pedersen Molboe og Ole Buchs Enke Karen Jensdatter i Dørrup

Lørdagen den 10. november 1810 blev Hans Pedersen Molboe og Ole Buchs Enke Karen Jensdatter Copulerede, Forloverne: Søren Jensen og Rasmus Bondes Søn Søren, alle i Dørrup                               

 

1810 nr.7

Michel Andersen af Gromstrup og Ane Jørgensdatter i Hemb

Lørdagen den 1. december 1810 blev Michel Andersen af Gromstrup og Ane Jørgensdatter i Hemb Copulerede, Forloverne: Sr. Ole Schou og Peder Sejersen, begge af Gromstrup [Grumstrup?]

 

 

Side 367

 

1811

 

1811 nr.1

Peder Christensen Krog og Karen Pedersdatter i Voerladegaard

Søndagen den 31. marts 1811 blev Peder Christensen Krog af Grønschou og Karen Pedersdatter i Voerladegaard Copulerede, Forloverne: Søren Andersen og Anders Rasmussen, begge af Grønschou

 

1811 nr.2

Villatz Hansen og Maren Jensdatter i Møldruphuus

Fredagen den 14. september 1811 blev Villatz Hansen og Maren Jensdatter i Møldruphuus Copulerede, Forloverne: Møller Jens Rasmussen i Pintz Mølle og Stephen Nielsen i Rosendahl i Nørresnede Sogn

 

1811 nr.3

Michel Peter Lassen og Ane Pedersdatter i Gantrup

Fredagen den 8. november 1811 blev Michel Peter Lassen og Ane Pedersdatter i Gantrup Copulerede, Forloverne: Eschild Jensen og Jens Lassen i Gantrup

 

1811 nr.4

Clemen Jacobsen af Østbirch og Enken Ane Marie Christensdatter i Dørrup

Fredagen den 29. november 1811 blev Clemen Jacobsen af Østbirch og Lauritz Andersens Enke Ane Marie Christensdatter i Dørrup Copulerede, Forloverne: Niels Andersen i Østbirch og Clemen Sørensen i Vindten


 

 

1811 nr.5

Niels Jensen Dørrup og Johanne Christensdatter i Gantrup

Lørdagen den 30. november 1811 blev Niels Jensen Dørrup og Christen Hansen Smeds fraskilte Hustru Johanne Christensdatter i Gantrup Copulerede, Forloverne: Eschild Jensen og Jens Erichsen Pind, begge i Gantrup

 

1811 nr.6

Niels Knudsen og Apelone Jacobsdatter i Gantrup

Torsdagen den 5. december 1811 blev Niels Knudsen og Apelone Jacobsdatter i Gantrup Copulerede, Forloverne: Niels Nielsen Smed i Yding og Christen Olesen i Gantrup

 

1811 nr.7

Just Rasmussen af Thaaning og Rasmus Sørensens Enke af Møldrup

Fredagen den 6. december 1811 blev Just Rasmussen af Thaaning og Rasmus Sørensens Enke i Møldrup Bodild Jensdatter Copulerede i Thaaning Kirke, Forloverne: Morten Rasmussen Thaaning i Schanderborg og Lauritz Jørgensen af Thaaning

 

1812

 

1812 nr.1

Niels Sørensen af Thaaning og Enke Maren Jensdatter i Voerladegaard

Tirsdagen den 24. marts 1812 blev Niels Sørensen af Thaaning og Niels Pedersens Enke Maren Jensdatter i Voerladegaard Copulerede, Forloverne: Lauritz Jørgensen og Poul Sørensen, begge af Thaaning

 

1812 nr.2

Søren Andersen af Dørrup og Søren Andersens Enke i Grønschou

Fredagen den 14. april 1812 blev Søren Andersen af Dørrup og Søren Andersens Enke Bodild Marie Pedersdatter i Grønschou, Brylluppet hos Knud Jacobsen i Dørrup, Forloverne: Jacob Andreassen i Vissing og Christen Jacobsen i Hemb

 

1812 nr.3

Søren Jensen af Horndrup og Ane Cathrine Christensdatter paa Thaaning Mark

Tirsdagen den 5. maj 1812 blev Enkemand Søren Jensen af Horndrup og Ane Cathrine Christensdatter paa Thaaning Mark Copulerede, Forloverne: Hans Rasmussen og Lauritz Nielsen, begge af Thaaning

 

1812 nr.4

Anders Pedersen og Ane Johanne Christiansdatter af Dørrup

Søndagen den 31. maj 1812 blev Anders Pedersen og Ane Johanne Christiansdatter af Dørrup Copulerede, Forloverne: Hans Pedersen Molboe og Søren Sørensen, begge af Dørrup

 

1812 nr.5

Erich Andersen i Dørrup og Karen Sørensdatter i Voerladegaard

Fredagen den 10. juli 1812 blev Erich Andersen i Dørrup og Karen Sørensdatter i Voerladegaard Copulerede, Forloverne: Iver Jørgensen i Dørrup og Lauritz Sørensen i Hemb

 

1812 nr.6

Søren Christensen Glød og Enken Ane Pedersdatter i Gantrup

Fredagen den 20. november 1812 blev Søren Christensen Glød og Jens Jacobsens Enke Ane Pedersdatter i Gantrup Copulerede, Forloverne: Anders Hansen i Krog og Thomas Knudsen i Gantrup

                    

Side 368

 

1813 nr.1

Jørgen Thomassen og Christen Olesens Enke Kirsten Knudsdatter i Gantrup

Lørdagen den 13. november 1813 blev Ungkarl Jørgen Thomassen fra Raadved og Christen Olesens Enke Kirsten Knudsdatter i Gantrup Copulerede, Forloverne: Anders Thomassen i Sattrupholm og Jens Pedersen i Monberg

 

Herefter alt indført i den nye alernaadigst befalede Ministerialbog

Søndervissing Præstegaard 31. december 1813

O. Arntzen

 

Side 421

 

Fortegnelse paa de døde i Voerladegaards Sogn

Fra den 25. september Anno 1795

 

1795 nr.1

Husmand Johan Pedersens dødfødte Barn i Voerladegaard

den 15. november blev Husmand i Voerladegaard Johan Pedersens søn, den 13.de førhen dødfødte, begravet

 

1795 nr.2

Gaardmand Rasmus Sørensens søn Peder, 5 aar gammel

Den 2. december 1795 døde Gaardmand i Møldrup Rasmus Sørensens Søn Peder, og blev begravet den 6. december 1795

 

1795 nr.3

den 6. december 1795 blev Huusmand Knud Gundersens barn i Voerladegaard, dødfødt den 5. december 1795, begravet

 

1795 nr.4

Aftægtsmand Rasmus Rasmussen i Gantrup 62 aar gammel

Den 16. december 1795 døde Aftægtsmand Rasmus Rasmussen i Gantrup og blev begravet den 20. december 1795

 

1795 nr.5

Husmand Christen Olsens Barn Jens i Gantrup 14 dage gammel

Den 24. december 1795 døde Huusmand i Gantrup Christen Olsens Søn Jens og blev begravet den 27. december 1795


 

 

1796

 

1796 nr.1

Husmand Johan Pedersens Hustru i Voerladegaard 38 aar gammel

Den 18. februar 1796 døde Huusmand i Voerladegaard Johan Pedersens Hustru Anne Marie Rasmusdatter og blev begravet den 24. februar 1796

 

1796 nr.2

Aftægtsmand Niels Pedersen i Dørrup 81 aar gammel

Den 7. marts 1796 døde Aftægtsmand Niels Pedersen i Dørrup og blev begravet den 13. marts 1796

 

1796 nr.3

Aftægtsmand Rasmus Rasmussen i Dørrup, 83 aar gammel

Den 13. marts 1796 døde Aftægtsmand Rasmus Rasmussen i Dørrup og blev begravet den 20. marts 1796

 

1796 nr.4

Aftægtsmand Rasmus Sørensen i Dørrup, 73 aar gammel

Den 7. april 1796 døde Aftægtsmand Rasmus Sørensen i Dørrup og blev begravet den 13. april 1796

 

1796 nr.5

Aftægtsmand Christian Fischer i Dørrup 79 aar gammel

Den 9. april 1796 døde Aftægtsmand Christian Fischer og blev begravet den 13. april 1796

 

1796 nr.6

Husmand Jørgen Gundersen i Gantrup 51 aar gammel

Den 2. maj 1796 døde Huusmand i Gantrup Jørgen Gundersen og blev begravet den 5. maj 1796

 

1796 nr.7

Et Barn Niels i Dørrup, 20 uger gammel

Den 23. maj 1796 døde Anne Kirstine Nielsdatters Søn Niels og blev begravet den 29. maj 1796

 

1796 nr.8